Sunteți pe pagina 1din 9

Reprezentări grafice

Reprezentarea corpurilor în plan


Ce este un plan?

Este o suprafață netedă, întinsă la nesfârșit.


Orice trei puncte necoliniare determină un plan.
Orice două puncte determină o dreaptă.
O dreaptă poate aparține simultan mai multor planuri și reprezintă intersecția
acestor planuri.
Un plan are două dimensiuni.
3 planuri perpendiculare între ele formează un triedru de proiecție.
Dacă privim un bloc de formă paralelipipedică din față, vom vedea o singură fațadă. Dacă vrem să desenăm
acea fațadă, vom desena în plan un dreptunghi (dacă paralelipipedul este dreptunghic). Dacă vrem să
reprezentăm toate celelalte fețe, ne deplasăm astfel încât privirea noastră să fie perpendiculară pe fațadă și
reprezentăm pe hărtie forma fațadei văzută din acel unghi. Acestea sunt proiecțiile în plan ale fațadelor.

Dacă desenăm blocul așa cum se vede el dintr-un anumit punct, îl vom reprezenta în perspectivă și vom obține
un desen 3D.
Desfășurarea unui paralelipiped dreptunghic (exerciții)
Animația prezintă modurile de desfășurare a unui paralelipiped și include un joc.
Masa de scris a Mariei
Jocul ilustrează diferite perspective ale obiectelor complexe.
Categorii de desen tehnic Utilizare
Desen industrial Produse de electronică, energetică, electrotehnică,
construcții de mașini, construcții navale, aerospațiale etc
Desen de construcții Clădiri, căi de comunicații, construcții hidrotehnice
Desen de instalații Din domeniul construcțiilor, din domeniul industriei
chimice etc.
Desen cartografic Forme de relief, suprafețe de teren
Desen urbanistic Elemente de sistematizare a teritoriilor