Sunteți pe pagina 1din 4

TEMPLATE - PLAN DE LECTIE

TEMA LECTIEI Detaliile lectiei


Disciplina Tehnologia
UNITATEA DE INVATARE Informatiei si a comunicatiilor
Profesor Giovanna Stanica
Screti aici unitatea de invatare
Data      
Clasa a 9-a
COMPETENTE GENERALE Specializarea Mate Info
Puteti scrie sau face Copy-Paste aici la toate competentele deodata Durata 50 minute
Locul de desfasurare laborator
COMPETENTE SPECIFICE
Puteti scrie sau face Copy-Paste aici la toate competentele deodata Tipul lectiei
predare de noi cunoştinţe
OBIECTIVE PSIHO-PEDAGOGICE
fixare de cunoştinţe
OBIECTIVE COGNITIVE
Scrieti aici obiectivele, cu Enter intre ele formare priceperi/ deprinderi
recapitulare şi sistematizare
OBIECTIVE PSIHOMOTORII evaluare
Scrieti aici obiectivele, cu Enter intre ele
Pentru lectia mixta bifati toate
OBIECTIVE AFECTIVE categoriile care se potrivesc
Scrieti aici obiectivele, cu Enter intre ele

Organizarea elevilor
OBIECTIVE OPERATIONALE
Lucru individual
O1 - scrieti aici obiectivele, cu Enter intre ele
Lucru in echipa
Lucru cu clasa
STRATEGII DIDACTICE
PRINCIPII DIDACTICE Organizarea salii
principiul învăţării prin acţiune Normal
principiul participării şi învăţării active Specifica
principiul psihogenetic al stimulării şi accelerării dezvoltării stabile a in cerc
inteligenţei in U
principiul construcţiei componenţiale şi ierarhice a structurilor intelectuale pe grupe
principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei pentru învăţare alta
principiul integrării teoriei cu practica
Activitatile implica
principiul respectării particularităţilor de vârstă şi individuale
principiul intuiţiei Miscare
principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor Comunicare
principiul asigurării progresului gradat al performanţei Citire

principiul conexiunii inverse Scriere


Intelegere
principiul participării active şi conştiente a elevului în activitatea de predare,
învăţare, evaluare Aplicare
Analiza
Evaluare
Creare
DOCUMENTE SCOLARE © GIOVANNA STANICA 2013
TEMPLATE - PLAN DE LECTIE
Utilizarea computerului

METODE SI TEHNICI DE PREDARE - INVATARE Resurse materiale


Descrierea Tabla
Expunerea Tabla interactiva
Explicatia Videoproiector
Conversaţia euristică Flip-chart
Discutia Computer

Metode bazate pe acţiune Internet


Manual
Problematizarea prin crearea de situaţii problemă
Documentatii
Invatarea prin descoperire dirijata
Prezentare PowerPoint
Invatarea prin rezolvarea de exercitii
Programe demonstrative
Predarea prin intrebari
Software specializat
Metoda predarii/ invatarii reciproce
Animatie/ Simulare pe
Instruire prin mijloace vizuale calculator
Altele (specificati) Soft-uri educationale
Scrieti aici alte metode si procedee
Tutoriale
EVALUARE Carti, reviste de specialitate,
planse
 Observarea sistematica pe parcursul lecţiei (fisa de observare)
 Prin evaluarea continua/formativa, Filme
 Prin intrebari care sa stimuleze intelegerea si transferul, Materiale multimedia
 Prin acordarea de feedback corectiv Activitati interactive
Fise de lucru
Altele (completati):
Limbaj de programare
 Evaluare prin test de evaluare realizat de profesor pe platforma on-
line www.edmodo.com cu feedback imediat pentru elevi si pastrarea
rezultatelor in catalogul virtual al platformei

PREGATIREA LECTIEI
întocmirea proiectului didactic
pregătirea setului de întrebări pentru diverse monente ale lectiei
pregătirea planului de fixare a noilor cunostinte
pregătirea materialelor de prezentare a noilor cunostinte
pregătirea activitatilor de consolidare a noilor cunostinte
pregătirea activitatilor de recapitulare si fixare a cunostintelor
pregătirea materialelor de prezentare a deprinderilor de format
pregătirea activitatilor practice
pregătirea activitatilor de evaluare

FISIERE ATASATE/RESURSE
Se vor mentiona fise de lucru, diplome etc

DOCUMENTE SCOLARE © GIOVANNA STANICA 2013


TEMPLATE - PLAN DE LECTIE

DOCUMENTE SCOLARE © GIOVANNA STANICA 2013


TEMPLATE - PLAN DE LECTIE

SCENARIU DIDACTIC
LECTIE DE FORMARE DE PRICEPERI SI DEPRINDERI
1. MOMENT ORGANIZATORIC ( 2 minute)
• Organizarea şi pregătirea clasei - verificarea frecvenţei
• Captarea atenţiei
• anunţarea subiectului pentru tema respectivă
• anunţarea obiectivelor urmărite
• anunţarea modului de desfăşurare a lecţiei

2. REACTUALIZAREA CUNOSTINTELOR SI A DEPRINDERILOR DEJA FORMATE


( 8 min)
Activitati desfasurate – Scrieti aici numarul activitatii. Ex: A1, A2, A3 etc. Activittile vor fi detaliate la final

3. FORMAREA PRICEPERILOR/ DEPRINDERILOR ( 25 minute)


Activitati desfasurate – Scrieti aici numarul activitatii. Ex: A1, A2, A3 etc. Activittile vor fi detaliate la final

4. CONSOLIDAREA PRICEPERILOR RECENT FORMATE PRIN EXERSAREA LOR IN


CONTEXTE DIFERITE ( 15 minute)
Activitati desfasurate – Scrieti aici numarul activitatii. Ex: A1, A2, A3 etc. Activittile vor fi detaliate la final

5. REALIZAREA CONEXIUNII INVERSE (pe tot parcursul lectiei)


 prin evaluarea continua/formativa,
 prin intrebari care sa stimuleze intelegerea si transferul,
 prin acordarea de feedback corectiv

6. EVALUAREA FINALA SI TEMA PENTRU ACASA


Se vor face aprecieri individuale (notarea elevilor) şi colective asupra activităţii desfăşurate.

TEMA : Scrieti aici tema

DOCUMENTE SCOLARE © GIOVANNA STANICA 2013