Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

A.Date generale de identificare

Unitatea scolară: Colegiul Economic Hermes Petroşani


Disciplina: Finanţe şi fiscalitate
Profesor: Huszar Otilia
Clasa: a-XII-a A,
Nr ore/sapt: 1 oră
Anul scolar: 2010- 2011
Unitate de invatare: Veniturile publice
Lectia: Impozitul pe salar
Tipul lectiei: Transmitere de cunoştinţe şi formare de priceperi şi deprinderi
Durata lectiei: 50 min
Locul de desfasurare: Laboratorul AEL
Competenta specifica: C 1
Continutul activitatilor de instruire:

Cod Arii de continut Sub-arii de continut


C1 Generalitati Definitia salariului
Elementele impozitului pe salar
C2 Retineri din salar Contributia la asigurarile sociale
Contributia la asigurarile sociale de
sanatate
Contributia la fondul de somaj
C3 Calcularea impozitului pe salar Impozitul pe salar
C4 Venituri scutite de la plata impozitului Venituri scutite de la plata impozitului pe
pe salar salar

Obiective operationale: La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili:


O 1. Sa defineasca elementele impozitului pe salar si veniturile din salarii
O 2 Să enumere retinerile din salar.
O 3 Să determine impozitul pe salar .
O 4 Sa enumere venituri ce sunt scutite de la plata impozitului pe salar
Diagrama obiective – conţinut

Obiective C1 C2 C3 C4
operationale/
Continut
O1 X
O2 X
O3 X
O4 X

Metode si procedee de instruire:Problematizarea, expunerea, conversatia, explicatia,,


repetiţia, exerciţiul
Mijloace de învăţămant de uz general: prezentare power point în AEL, suport de curs,
fişe de lucru
Evaluare: Observarea curentă, evaluare orală,evaluare scrisă
Mod de lucru cu elevii : frontal individual.
Bibiografie : Codul Fiscal , ,, Finanţe “-Valeriu Ghiţtă , Valerică Mareş Editura
Didactică şi Pedagogică Bucureşti
Timp
Evenimentele Strategie didactica
instruirii. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de Mijloace Forme Evaluare
Continuturi/ invataman de de
Obiective t invatama organiza
nt re a
activitati
i
Secventa 2 Dupa ce-i indruma pe elevi sa se Elevii se vor conecta in Conversati Catalog, Frontala
organizatorica conecteze in programul AEL face programul AEL introducand a virtual -
prezenta elevilor intrand in clasa parola comunicata Raspund la prezentare
virtuala , prezenta elevi ; intrebarile puse de profesor, isi a
face observatii si recomandari, daca insusesc observatiile si din ael
este cazul. recomandarile primite. PPoint
Reactualizarea 3 Care sunt principalele impozite directe? Cei solicitaţi răspund la întrebări Conversaţi
cunoştinţelor . a Individu Evaluare
necesare Ceilalţi ascultă răsunsurile şi Explicaţia ala orala
transmiterii eventual aduc completări . Frontala
temei noi
Propune elevilor o noua situatie (lectie) Asculta si devin interesati de Observare
Transmiterea Impozitul pe salar propunerea facuta. Expunerea Support Individu curenta
de noi Prezinta obiectivele lectiei. Urmaresc pe suportul de curs si Explicatia de curs, ala Evaluare
cunostinte Prezinta elementele impozitele pe salar, in programul AEL ;isi noteaza in Observatia Prezentare Frontala orala
7 prezinta definitia venitulurilor din caiete definiţia salariului si Conversati a power
salarii elementele impozitului pe a point din
indrumandu-i pe elevi sa urmareasca , salariu. AEL
Dirijarea in timp ce prezinta, momentul lectiei Caiete de
invatarii din AEL notite (2)
C1-O 1; O 2; Obiecte de
scris (3)

Dirijarea Prezinta retinerile din salar Urmaresc pe suportul de curs si Expunerea Observare
invatarii 2 indrumandu-i pe elevi sa urmareasca , in programul AEL ;Isi noteaza Explicatia Frontala curenta
C 2- O3 0 in timp ce prezinta, momentul lectiei pe caiete retinerile din salar. Observatia Evaluare
din AEL Conversati orala
a
Dirijarea Prezintă modul de calcul al impozitului Urmaresc pe suportul de curs si Explicatia Observare
invatarii 1 pe salar. indrumandu-i pe elevi sa in programul AEL Sunt atenti si Observatia Frontala curenta
C 3-O4 0 urmareasca , in timp ce prezinta, isi noteaza pe caiete informatiile Demonstrat Evaluare
momentul lectiei din AEL primite ia orala

Fixarea si Prezinta, pe scurt, notiunile predate, Elevii isi insusesc inca o data Observare
consolidarea punand accent pe notiunile mai dificile notiunile predate, fixandu-le mai Conversati Individu curenta
noilor 5 neintelese bine. Elevii raspund in scris la a ala Evaluare
cunostinte Solicita elevilor sa raspunda la testul intrebarile din test. Exercitiul Frontala orala
Evaluarea din AEL. Retin explicatiile suplimentare. Evaluarea
performantei Le da indicatii asupra modului de Corecteaza raspunsurile gresite. scrisă
rezolvare a testului in program (in nici Elevii vor fi evaluati automat
un caz asupra raspunsurilor) dupa finalizarea testului.
Dupa finalizarea testului discuta
impreuna cu elevii raspunsurile la
intrebarile din test.
Secventa finala Formuleaza aprecieri, observatii si
Aprecierea 2 recomandari. Retin aprecierile, observatiile si Conversati Catalog Individu
desfasurarii Apreciaza prin note raspunsurile recomandarile. a ala
lectiei si a elevilor motivandu-le Frontala -
asimilarii
cunostintelor
Prezentarea Prezinta continutul unei intrebari. Noteaza problema de rezolvat; Explicatia Caietul de Individu
temei pentru 1 retin precizarile profesorului. teme ala -
acasă Conversati Frontala
a