Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a V-a ADVERBUL

- fişă de lucru –

1. Construieşte câte o propoziţie în care să se afle următoarele adverbe: departe, devreme, totdeauna, oriunde,
oricând. Indicaţi cuvintele determinate.
2. Alcătuieşte câte o propoziţie sau o frază cu expresiile: mai mult ca sigur, de bine de rău, pe de rost, fără
îndolaiă,desigur.
3. Completează tabelul cu adverbele identificate în textele de mai jos:
a) Privi în sus, şi atunci zări lujerul unui crin. b) Învăţase lecţia bine.
c) Se simţea aproape de ea. d) Copilul mânca repede.

Adverbul Tipul adverbului, cazul, funcţia


sintactică

4. Alcătuieşte enunţuri cu câte un adverb de loc, de timp şi de mod.


5. Alcătuieşte enunţuri cu formele indicate: numai / nu mai, deloc / de loc, altfel / alt fel.
6. Completează literele care lipsesc, ţinând cont de indicaţiile din paranteză:
a _ _ _ ă (adverb de loc) b _ _ e (adverb de mod) j _ s (adverb de loc)
r _ _ _ _ e (adverb de mod) a _ _ _ o (adverb le loc) n _ _ _ _ _ _ _ ă (adverb de timp)
7. Descrie, în aproximativ opt rânduri, o călătorie cu trenul sau cu autobuzul, în care să foloseşti cel puţin
şase adverbe.

……………………………………………………………………………………………………………………

Clasa a V-a ADVERBUL


- fişă de lucru –

1. Construieşte câte o propoziţie în care să se afle următoarele adverbe: departe, devreme, totdeauna, oriunde,
oricând. Indicaţi cuvintele determinate.
2. Alcătuieşte câte o propoziţie sau o frază cu expresiile: mai mult ca sigur, de bine de rău, pe de rost, fără
îndolaiă,desigur.
3. Completează tabelul cu adverbele identificate în textele de mai jos :
a) Privi în sus, şi atunci zări lujerul unui crin. b) Învăţase lecţia bine.
c) Se simţea aproape de ea. d) Copilul mânca repede.

Adverbul Tipul adverbului, cazul, funcţia


sintactică

4. Alcătuieşte enunţuri cu câte un adverb de loc, de timp şi de mod.


5. Alcătuieşte enunţuri cu formele indicate: numai / nu mai, deloc / de loc, altfel / alt fel.
6. Completează literele care lipsesc, ţinând cont de indicaţiile din paranteză:
a _ _ _ ă (adverb de loc) b _ _ e (adverb de mod) j _ s (adverb de loc)
r _ _ _ _ e (adverb de mod) a _ _ _ o (adverb le loc) n _ _ _ _ _ _ _ ă (adverb de timp)
7. Descrie, în aproximativ opt rânduri, o călătorie cu trenul sau cu autobuzul, în care să foloseşti cel puţin
şase adverbe.