Sunteți pe pagina 1din 5

Data: 12.12.

2020
Unitatea de învățământ: Grădinița veselă SRL
Nivel I – Grupa mijlocie
Educatoare: Capraru Violeta-Oana
Tema anuală – Când/cum și de ce se întâmplă
Tema săptămânii – Bucuriile iernii
Domeniul Estetic și Creativ
Categoria de activitate: Educatie muzicală
Tema activității: Cântec „Fulgi de nea!” - repetare
„Hai la joacă afară” – predare
Tipul de activitate: mixt
Scop:
 Formarea capacităţii de exprimare prin muzică;
 Consolidarea deprinderii de a cânta un cântec mai nuanțat și de a diferenția înălțimea
sunetelor muzicale;
 Dezvoltarea capacității copiilor de a-şi coordona mişcările în colectiv, respectand ritmul
melodiei şi sugestiile motrice oferite de textul jocului muzical.
 Educarea interesului și a dragostei pentru interpretarea unor cântece şi jocuri muzicale.
Obiective operaţionale:
 să reproducă fragmentele folosite pentru încălzirea vocii;
 Să recunoască cântecul după melodie;
 să cânte în cor, în grupuri mici și individual;
 să respecte semnalul de început, de sfârșit, linia melodică și ritmul cântecului;
 să respecte poziţia corectă în timpul interpretării, în vederea unei respiraţii
corecte şi a emiterii corespunzătoare a sunetelor;
 să interpreteze corect, expresiv și omogen cântecul, respectând tonul, semnalul de
început, dicţia şi respiraţia în cânt ;
 să execute corect mişcările în concordanță cu textul;
 să respecte regulile jocului muzical;
 să recepteze afectiv cântecul;
 să-și exprime trăirile afective ce corespund melodiei și textului.
Strategii didactice:
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul;
- Mijloace didactice: planşe ce ilustrează textul jocului, recompense, culegere de
cântece şi ghicitori, calculator.
Forma de realizare: frontal
Durata: 30’-35’
Material bibliografic:
 MECT – Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani) , 2018
 Ana, Motora, Ionescu – Cântece şi jocuri muzicale pentru preşcolari, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980
 Mihaela, Modoran, – Metodica activităţilor instructiv – educative în
învăţământul preprimar, Editura Didactica Nova, Craiova, 2008
EVENIMENT STRATEGII
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1. Momentul - Aerisirea sălii de grupă.
organizatoric - Așezarea scăunelelor sub formă de semicerc
-Intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.

- elementul surpriză; - observarea


2. Captarea Se va face sub formă de surpriză: - conversaţia; comportamentului
atenţiei Zâna Iarnă a trecut pe aici și ne-a lăsat o cutie cu surprize, și o scrisoare. - explicaţia; copiilor
Ia să vedem ce scrie în scrisoare:
Dragi copii,
Am trecut pe la voi dar voi nu erați în clasă. Așa că v-am lăsat această
cutie pe care trebuie s-o deschideți numai după ce o să vă aud cântând un
cântec despre Iarnă.
Înainte de a cânt, realizăm exercițiile specifice pentru încălzirea vocii: - aprecierea
a. Exerciţii de respiraţie corectitudinii
Pentru a cânta frumos trebuie să ne pregătim puțin vocile: efectuării exerciţiilor
”Mirosim flori”, “Suflăm lumânările de pe tort”. de respiraţie;
b. Exerciţii de intonaţie
Ma, me, mi, mo, mu( pe diferite tonalități)
- Se vor efectua apoi câteva exerciţii muzicale pregătitoare pentru
omogenizarea vocilor copiilor(vom imita cântatul la vioară pe melodia
cântecului) .

3.Reactualizarea - În ce anotimp suntem noi acum?


cunoștințelor - Vouă vă place iarna? - conversaţia; - observarea
- Ce cântece am învățat noi despre Iarnă? (discuție premergătoare) comportamentului
Am să vă cânt acum un cântecel pe care noi l-am mai învățat în trecut, iar copiilor
voi trebuie să mă urmăriți cu atenție să ghiciți despre ce cântec este
vorba.
Copiii trebuie să recunoască cântecul după melodie.
- Ce cântec a fost acesta?

4. Anunţarea Astăzi o să repetăm cântecul ”Fulgi de nea” și pentru că vouă vă place


temei și să vă jucați foarte mult o să învățăm și un joc cu cânt care se numește ” - conversaţia; observarea
enunțarea ”Vreți copii să ne jucăm?” - explicaţia; comportamentului
obiectivelor Trebuie să mă urmăriți cu atenție pentru a învăța conținutul jocului, să copiilor
păstrați poziţia corectă pe scăunel, să respiraţi corect în timp ce cântați, să
respectați semnalul de începere și să cântaţi toţi odată.

5. Dirijarea - conversaţia;
învăţării Executarea cântecului de către educatoare - explicaţia;
Realizez interpreta cântecul o dată. În redarea cântecului folosesc anumite - demonstraţia;
mișcări sugestive textului. - exerciţiul;
Executarea cântecului de către copii
Se intonează de către copii cântecul învăţat ”Fulgi de nea”- integral cu
negativ;
Se va cânta cântecul pe fragmente, o strofă cu fetițele, alta strofă cu
băieții.
- Fetele cântă cântecul iar băieții imită cântatul la vioară și invers, după
care toți vor cânta cântecul.
În timpul executării cântecului atenția educatoarei va fi îndreptată către o - conversaţia; - aprecierea
interpretare corectă și nuanțată. De asemenea se va urmări și pronunțarea - explicaţia; corectitudinii intonării
corectă a cuvintelor din text. - exerciţiul; cântecului;

VI. Asigurarea Le prezint o planșă ce reprezintă jocurile copiilor în anotimpul iarna


feed-back-ului Despre ce vorbim noi în această săptămână?( Despre jocurile copiilor în - conversaţia;
anotimpul iarna) - explicaţia; - corectitudinea
- Vouă vă place să vă jucați pe afară iarna? - demonstraţia; răspunsurilor acordate;
Vom învăța acum un joc muzical care se numește: - exerciţiul;
”Vreți copii să ne jucăm?”
În acest joc este vorba despre niște copii cărora le place foarte mult iarna
și care se cheamă unul pe altul afara la joacă, să se dea cu săniuța, să
schieze, să facă oameni de zăpadă, care se joacă frumos și atunci când
obosesc merg pe la casele lor pentru a se odihni.
Cânt de două ori jocul cu text şi cânt ca model, după care îl repet de două
ori cu copiii.
Explic apoi regulile jocului:
Jocul se demonstrează, se execută împreună cu copii după care se - aprecierea respectării
execută de câteva ori cu întreaga grupă. regulilor jocului;
”Vreți copii să ne jucăm?”

Vreți copii să ne jucăm? - Daaaaaaaaaaa


Prin zăpadă s-alergăm? - Daaaaaaaaaaa

Refren:
Hai veniți acum la noi
Printre brazi pe munți, prin văi
Schiuri, sănii să aveți
Haideți să vedeți!

Săniuțele pornesc – Daaaaaaaa


Toți copiii se-n bulzesc – Daaaaaaaa

Refren:
Ninge, ninge fulgi mărunți
Joacă sprinteni peste munți
Veselia e în toi
Hai veniți cu noi

Hei copii n-ați obosit? – Nuuuuuuuuuuuu


Prin nămeți n-ați rătăcit? Nuuuuuuuuuu

Refren:
Om de nea noi am făcut
Ziua-ntreagă a trecut
Noaptea-ncet s-a furișat
Haideți la culcat ! Hai!
Particip activ la joc interpretând cântecul și mișcările odată cu copiii.
Dacă jocul se desfășoară greoi sau copiii nu execută corect unele mișcări
se demonstrează din nou și apoi se repetă cu copiii. Mișcările trebuie să
fie cât mai expresive și accesibile copiilor, pentru a se încadra în
contextul general al jocului.
Copiii vor primi niște coli din care prin mototolire vor face bulgări de Exercițiul
VII. Evaluarea zăpadă, apoi ne vom juca jocul ”Hai la joacă afară” în care pe melodia Conversația observarea
cântecului și a jocului cu cânt vom imita dansul fulgilor și jocurile Jocul comportamentului
copiilor în anotimpul iarna(schiem, ne batem cu bulgări de zăpadă) copiilor
Fixarea temei:
- Ce cântec am repetat?
- Ce joc am învățat? - conversaţia; - aprecieri stimulative;
Pentru că ați cântat și v-ați jucat foarte frumos acum vom deschide cutia - stimulente(medalii
de la Zâna Iarnă, dar nu înainte de a ghici ghicitoarea pe care am să v-o sub forma de fulg) din
spun: cutie;;
Totu-i îngheţat în drum,
Florile-s pe geam acum,
În sobă focul trosneşte,
Spune, ce anotimp este?

S-ar putea să vă placă și