Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

UNITATEA DE INVATAMANT: Colegiul Naţional Bănăţean-Timişoara


PROPUNATOR:Diaconu Cristina-Elena
DATA: 1.IV.2011
CLASA: a X-a SS
ARIA CURRICULARA: Om şi societate
OBIECTUL DE INVATAMANT: Psihologie
TEMA LECTIEI: Forme ale motivaţiei. Optimul motivaţional
TIPUL LECTIEI: Lecţie de transmitere si dobandire a cunoştiinţelor
OBIECTIVELE DE REFERINTA: 1) Analizarea profilului propriei personalităţi si a personalităţii celorlalti;
2) Analiza posibilităţilor de dezvoltare personală din perspectiva cunostinţelor de psihologie;
3) Caracterizarea principalelor dimensiuni ale personalităţii

OBIECTIVE OPERATIONALE: 1. să enumere formele motivaţiei


2. să explice fiecare formă a motivaţiei
3. să definească optimul motivaţional
4. să exemplifice fiecare formă a motivaţiei

STRATEGIA DIDACTICA:

METODE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia dirijată, munca independentă


MIJLOACE: planşă, fişă de lucru, flipchart, manualul
EVALUARE: formativă pe tot parcursul orei, orală prin întrebări şi răspunsuri, scrisă pe baza fişelor
FORME DE ORGANIZARE: colectiv- dirijat, grup-independent
BIBLIOGRAFIE:Iacob,L.,Neculau,A,Boncu,S,Salavastru,D.,Lungu,O.(2000)-Psihologie-manual pentru clasa a X-a,Ed.Polirom
SECVENŢELE TIM OB. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL STRATEGIA DIDACTICĂ OBERVAŢII
LECŢIEI P OP. LECŢIEI ŞI DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII
METODE MIJLO FORME DE
ACE ORGANIZ
ARE
C G I
Salut elevii şi pregătesc materialul necesar
ORGANIZAREA 2` Conversaţia D
predării lecţiei.
INVĂŢĂRII

CAPTAREA 3’ Le captez atenţia elevilor prin adresarea Observaţia D


ATENŢIEI dirijată
unor întrebări : « Care credeţi că este
Conversaţia
diferenţa dintre o persoană care renunţă la
fumat şi alta care nu poate ? Dar dintre o
persoană care câştigă 1000 de euro şi una
care câştigă 200 ? Dar dintre o persoană
care la sfârşitul anului îşi face un bilanţ
bogat în evenimente şi realizări şi una care
nici măcar nu se gândeşte să facă unul ? »
În urma răspunsurilor la aceste întrebări,
elevii vor realiza cât de importantă este
motivaţia în desfăşurarea acţiunilor
noastre.

ENUNŢAREA 3` Anunţ tema despre care vom continua să Conversaţia D


SUBIECTULUI ŞI vorbim: “Forme ale motivaţiei şi optimul
A motivaţional”şi scriu titlul lecţiei pe tablă.
OBIECTIVELOR

DIRIJAREA 30` O sa postez pe tablă un flipchart ce va


INVĂŢĂRII ŞI
conţine formele motivaţiei.
PREZENTAREA
NOULUI O1 Tipurile de motivaţie sunt :
CONŢINUT
Expunere flipchart D
1. Motivaţia pozitivă si motivaţia Conversaţie

S-ar putea să vă placă și