Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 13. 09. 2016


PROF: Tudose Roxana
UNITATEA : Grădinița cu Program Prelungit, Nr. 24, Iași
GRUPA: Mare :B”
DURATA: 25-30 minute
DOMENIUL: Limba și Comunicare
ACTIVITATE: Educarea limbajului.
SUBIECTUL ,,Eu spun una ,tu spui multe’’
TIPUL ACTIVITĂȚII: Evaluare de cunostințe
SCOP: Evaluarea capacității de a rosti clar și corect din punct de vedere gramatical
formele de singular și plural al unie părti de vorbire; (substantiv).

OBIECTIVE OPERATIONALE:

 O1: să denumeascăimaginile prezentate;


 O2: să descrie corespunzător imaginile prezentate;
 O3: să gasească forma de singular sau de plural a substantivelor;
 O4: să formuleze propoziţii în care să folosescă în mod corect singularul şi
pluralul cuvintelor;

SARCINA DIDACTIC :
 găsirea formelor de singular și plural al unor cuvinte ;
 alcatuirea de propozitii corecte din punct de vedere gramatical, folosind aceste
forme ;

REGULI DE JOC :
 copiii sunt impărţiţi în două echipe, „echipa ursuletilor” si „echipa
iepurasilor”. Copilul numit de educatoare ridică un jeton şi denumeşte
obiectul de pe el.
 să raspundă cerinței doar la numirea lui de către educatoare ;
 să se incadreze în realizarea sarcinii jocului ;

ELEMENTE DE JOC :
 surpriza, manuirea materialelor, intrecerea, aplauze.

STRATEGIA DIDACTICĂ :

A.METODE ȘI PROCEDEE:
 conversația, explicația, observația, exercitiul, jocul didactic, problematizarea ;

1
B. MIJLOACE DIDACTICE :
 planșe didactice;
 jetoane cu unul și mai multe obiecte;
 fisa de evaluare individuală;
 copac din carton;
 fructe din hârtie;

FORME DE ORGANIZARE :
Individual, frontal, pe echipe ;

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

 Ana, A.; Cioflica, M., Jocuri didactice pentru educarea limbajului, Editura
Tehno-Art, Petrosani, 2009;

 Programa activitatilor instructive-educative in gradinita de copii – editie


revizuita;

 Preda, V., Metodica activitatilor instructive-educative in gradinita de copii,


Editura Cartu Gh., Craiova, 2009;

 Taiban, M., Petre, M., Nistor, V., Berescu, A., Jocuri didactice pentru
gradinitele de copii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976;

2
SCENARIU DIDACTIC

EVENIMENTE CONTINUTUL STRATEGII EVALUARE


DIDACTICE INSTRUCTIV –EDUCATIV DIDACTICE

1. Momentul Se asigură condițiile psihopedagogice și


organizatoric organizatorice necesare desfășurării
activității : exercitiu
-pregatirea materialelor didactice organizatoric
-aranjarea mobilierului ; / frontal
-copiii intră ordonat în sala de grupă
2.Captarea atentiei Captarea si orientarea atentiei se va realiza
prin prezentarea materialului didactic sub
forma de surpriza.Copiii primesc de la Zâna - conversatia
Anotimpului Toamna , o scrisoare și un plic, -observatia
in care sunt rugati sa o ajute in rezolvarea
unor sarcini.Zâna a auzit de la prietena sa, / frontal
Vara, despre un joc, dar cum zânele nu se -Plansa didactica
intalnesc niciodata, nu știe cum se
desfășoară acest joc.
3.Anuntarea temei Se anunță tema activității de astazi: ,,La -conversatia
si a obiectivelor activitatea de educarea limbajului vom juca Observarea
jocul numit: ,,Eu spun una tu spui /frontal sistematica a
multe’’.Pentru aceasta va trebui sa fiți foarte comportamentului
atenți la activitate, să dați exemple de -explicatia
cuvinte în funcțe de cerințe, să formulați
propoziții cât mai corecte și mai frumoase,
să respectați regulile jocului.

Se impart prescolarii in doua echipe, cea a


4. Dirijarea învăţării iepurașilor si cea a ursuleților și li se
înmânează câte un ecuson.
Explicarea jocului:Din plicul trimis de -jocul didactic -aprecieri verbale
”Zâna Toamnă”, cate un membru al fiecarei
echipe va extrage un jeton, ce desemează un
singur obiect.Pe masuta in fata clasei se afla
expuse jetoane pe care sunt desenate mai
multe obiecte . Câte un membru al fiecarei -explicatia
echipe va veni la masă și va alege jetonul cu
imaginea ce prezinta mai multe obiecte de /frontal
acelasi fel.Ambele jetoane se vor atasa pe
tabla magnetica. Pentru fiecare raspuns
corect preșcolarii vor primi un punct, acesta
fiind reprezentat printr-un măr asezat in -conversatia
,,Copacul prieteniei”. -problematizarea

3
Jocul de proba se realizează pentru a se Evaluarea
asigura că sarcinile au fost bine ințelese. capacităţii de
Educatoarea alege un copil din grupă, îl respectare/ aplicare
roagă să extragă o imagine din plic și să corectă a sarcinilor
procedeze conform regulilor de joc mai sus demonstratia de lucru, verificare
mentionate. practică;
Executarea jocului de către copii: Se va aprecieri
proceda asemanator pentru toate jetoanele. asupra
desfăşurării
Complicarea jocului: Se solicită atenția activității
copiilor pentru desfasurarea urmatoarei -exercitiul
secvențe a jocului. Ei vor trebui sa identifice -invatarea prin
și să pună în coșul Zânei Toamna , jetoanele descoperire
ce contin imagini cu fructe si legume Observarea
specifice acestui anotimp. -explicatia comportamentului
La sfarsitul concursului se vor număra copiilor
punctele acumulate, reprezentate prin mere
și se va desemna echipa câștigatoare.
problematizarea

-fisa de evaluare
5.Asigurarea feed- Fisa de muncă independentă munca
back-ului Fiecare copil primesșe o fișă de evaluare independen ta
pe care trebuie să o completeze conform -frontal
cerințelor. Educatoarea realizează intuirea
fișelor și explică sarcinile copiilor.In timpul -conversaţia
lucrului preșcolarii vor fi aten -explicatia
supravegheați, iar cand este necesar aceasta
va oferi copiilor informații suplimentare în
vederea rezolvării sarcinii de Verificare
lucru.Corectarea fișei se va realiza oral. practică;
Aprecieri
asupra
desfăşurării
activității

Se vor face aprecieri referitoare la modul de -conversatia


desfăşurare a activităţii. Vor fi evidenţiaţi -explicatia
6.Incheierea cei mai activi copii și li se vor oferi cate o
activitatii recompensa.

4
5

S-ar putea să vă placă și