Sunteți pe pagina 1din 104

.

:----------
• silviu stOssel

CULEGERE DE PROBLEME PENTRU


ADMITEREA IN INVATAMINTUL
SUPERIOR
Editura Cuvintul Roman
SER I A STIINTA SI TEHNICA

Aceastii culgere are ea · prima calitate con­


ciziunea. Prin intermediul unui numir relativ
mic de probleme, autorul reu�e�te sa abordeze
tooate capitolele algebrei �colare. Selectia fa­
tuta evita locurile comune �i evidentiazi pro­
blemistica autentica, generatoare de idei noi,
de metode eficiente de rezolvare.
Dificultatea unora dintre probleme este com­
pensatl de claritatea solutiilor prezentate de
un autentic p:rofesionist.
Dr. LAUREN'flU PAPAITOPOL
Facultatea de matematica
din Univenitatea Bucuretti

B.IBLIOTECA CUVINlUL ROMANESC


SIL VIU STOSSEL

ALGEBRA
PENTRU
ADMITEREA lN iNV ATAMiNTUL SUPERIOR

EDITURA .,CUVINTUL ROMANESC••


, &UCUllE!}TI, 19,l