Sunteți pe pagina 1din 13

MEMORIU TEHNIC

INSTALATII ELECTRICE
A. SPIESE SCRISE

1.1. GENERALITATI
1.2. BAZA DE PROIECTARE
1.3. DESCRIEREA INSTALATIILOR
1.3.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
1.3.2. ALIMENTAREA DE REZERVA
1.3.3. INSTALATII DE ILUMINAT
1.3.4. INSTALATII DE FORTA
1.3.5. PRIZA DE PAMANT SI INSTALATIA DE PARATRASNET
1.3.6. CALCULUL CIRCUITELOR DE ILUMINAT
1.3.7. CALCULUL COLOANEI DE ALIMENTARE
1.4. INCERCARI, VERIFICARI, PROBE
1.5. MASURI GENERALE DE PROTECTIE LA EXECUTAREA LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE
1.5.1 masuri de protectie PSI

B. PIESE DESENATE

1. Plan retele exterioare IE01

2. Corp administrativ – plan parter IE02

3. Corp administrativ – plan etaj IE03

4. Corp administrativ – schema monofilara tablou general parter IE04

5. Corp administrativ – schema monofilara tablou secundar etaj IE05

6. Magazie utilaje IE06

7. Magazie utilaje – schema monofilara a tabloului de distributie IE07

8. Hala nr. 1 IE08

9. Hala nr. 2 IE09

10. Hala nr. 3 IE10

11. Hala 1 - schema monofilara tablou electric nr.1 IE11

12. Hala 2 - schema monofilara tablou electric nr.2 IE12

13. Hala 3 - schema monofilara tablou electric nr.3 IE13

14. Magazie utilaje – instalatia de paratrasnet IE14

15. Hala 1 – instalatia de paratrasnet IE15


16. Hala 2,3 – instalatia de paratrasnet
IE16

16. Camera pompelor – iluminat, prize si instalatia de paratrasnet IE17


17. Camera pompelor –
schema monofilara a tabloului de forta IE18 18. Schema
monofilara a tabloului general de distributie IE19

1.1. GENERALITATI

Proiectul cuprinde instalatiile electrice de iluminat, forta si alimentare cu energie electrica a


consumatorilor normali si vitali, legare la pamant si paratrasnet, a investitiei ,, Constructie
de noi spatii de depozitare cereale in cadrul masurii 121 – Modernizarea exploatatiilor
agricole”

1.2. BAZA DE PROIECTARE

La baza intocmirii proiectului au stat:

 planurile de arhitectura
 temele de proiectare intocmite de celelalte specialitati
 solicitarile beneficiarului
 normele si normativele in vigoare referitoare la proiectarea, constructia
si exploatarea instalatiilor electrice

1.3. DESCRIEREA INSTALATIILOR

1.3.1. Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrica a noii investitii s-a prevazut racordarea la linia de 20 kV
prin intermediul unui post de tansformare aerian 20/0.4 kV.
Pe stalpul PTA 20/0.4 kV proiectat se va monta un bloc de masura si protectie trifazat. BMPT-ul
va fi echipat cu intreruptor tetrapolar cu protective la scurt circuit si la suprasarcina. Intre BMPT si
tabloul general al consumatorilor se va realiza LES cu cablu CYABY 4x95 mmp .
PTA : Se realizeaza pe un stalp din beton armat centrifugat tip SE 8 pentru intindere ,
montat in fundatii turnate . Pe stalp se va monta un separator trifazat de exterior in montaj orizontal,
prevazut cu cutite de legare la pamant. Stalpul va fi prevazut cu instalatie de legare la pamant. Toate
elementele metalice utilizate vor fi protejate anticoroziv prin zincare la cald.
Din PTA se va alimenta tabloul general de distributie, tip cutie metalica, montat aparent pe
peretele halei 1, avand gradul de protectie IP 55, ( Pi= 95.80 kW, In=147 A, cs=0.85, U=400 V, f=50 Hz)
Din tabloul general de distributie se vor alimenta tablourile electrice secundare din incinta
indicate pe planuri.
 Corp administrativ: Pi=34.15 kW, In=61 A, k=0.7, Pc=24 kW, f=50 Hz

 Magazie de utilaje: Pi=9.40 kW, In=17 A, k=0.7. Pc=6.58, f=50 Hz

 Hala 1: Pi=7.55 kW, In=13.5 A, k=0.7. Pc=5.25, f=50 Hz

 Hala 2: Pi=7.55 kW, In=13.5 A, k=0.7. Pc=5.25, f=50 Hz

 Hala 3: Pi=7.55 kW, In=13.5 A, k=0.7. Pc=5.25, f=50 Hz

 Camera pompelor (tablou forta): Pi=24.60 kW, In=44.3 A, k=0.7. Pc=17.22, f=50 Hz

Tablourile electrice vor fi echipate corespunzator cu aparate de protectie de tip intrerupatoare


automate diferentiale cu parametrii corespunzatori pentru protectia la scurtcircuit, suprasarcina si
socuri electrice.
Pentru pozarea cablurilor electrice de alimentare din exterior s-au prevazut camine electrice.
Acestea se vor poza pe cat posibil in spatiul verde. Conectarea caminelor de tragere se va face prin tevi
de PVC sau metalice acolo unde este cazul (subtraversari, platform betonate, etc.).

1.3.2. Alimentarea de rezerva

Alimentarea consumatorilor vitali se va face din grupul electrogen de 12 kW. In functionarea


normala tabloul de forta alimenteaza pompele de incendiu iar cupla de la AAR este inchisa. In
functionarea de avarie cupla de la AAR se deschide, iar grupul electrogen alimenteaza pompa de
incendiu de rezerva (P2). Cablurile utilizate vor fi rezistente la foc 90 de minute. Toate echipamentele si
accesoriile puse in opera vor avea obligatoriu certificate de provenienta din tarile Uniunii Europene.

1.3.3. Instalatiile de iluminat normal si prize

Corp administrativ:
Circuitele electrice s-au prevazut a fi realizate in cablu de cupru tip CYY-F nearmat, tras prin tub de
protective IPEY si pozate ingropat in zidarie. Corpurile de iluminat vor fi fluorescente tip FIRA – 03,
FIPAD-04. Pentru iluminatul exterior al corpului administrativ se vor folosi corpuri de iluminat tip
proiector (150 W), avand gr. de pr. IP 55 si vor fi montate deasupra usilor de acces. Nivelul de iluminare
prevazut in corpul administrativ se va incadra intre 100 -300 lx. Corpurile de iluminat prevazute vor fi
corespunzatoare categoriei de mediu de incaperi conform I7/2011. In zona administrativa s-au prevazut
prize 16A, 220V. Gradul de protectie al acestora va fi de minim IP40.

Hale si magazia de utilaje:

Circuitele pentru iluminat s-au prevazut a fi realizate in cablu de cupru tip CYY-F nearmat, tras
prin tub de protective IPEY si pozate aparent pe tendon de Ol-Zn de 12 mm sau pe perete prin
intermediul unor console metalice. Corpurile de iluminat vor fi fluorecente tip FIPAD-04 2x56 W, avand
gr. de pr. IP 65. Pentru iluminatul exterior al halelor si al magaziei de utilaje se vor folosi corpuri de
iluminat tip proiector (150 W), avand gr. de pr. IP 55 si vor fi montate deasupra usilor de acces. Corpurile
de iluminat prevazute vor fi corespunzatoare categoriei de mediu de incaperi conform I7/2011.
Circuitele de prize trifazate pentru hale vor fi realizate in cabluri de cupru armate si vor fi montate in
sistem aparent. Prizele vor avea gr. de pr. IP 65. Dozele de ramificatie vor fi de tip special NBU. Comanda
iluminatului se va realiza prin intrerupatoare si comutatoare de tip PT capsulate.

Camera pompelor:

Circuitele electrice s-au prevazut a fi realizate in cablu armat tip CYABY pozate aparent. Corpul
de iluminat folosit pentru camera pompelor va fi fluorescent tip FIPAD-04 2x36 W, avand gr. de pr. IP 65.
Prizele vor avea gr. de pr. IP 65. Dozele de ranificatie vor fi de tip special NBU. Comanda iluminatului se
va realiza prin intrerupatoare si comutatoare de tip PT capsulate.

Iluminat de siguranta de evacuare

Circuitele electrice s-au prevazut a fi integrate in iluminatul normal. Corpurile de iluminat vor fi
de tip luminoblocuri 1x18W, echipate cu baterie Ni-Cd, cu autonomie minim o ora. Luminoblocurile vor
fi de tip nepermanent. Luminoblocurile ce vor marca usile de evacuare in caz de incendiu si vor fi
prevazute cu eticheta ‘’IESIRE’’. Comanda corpurilor se va face printr-un intrerupator bipolar pachet cu
clame (cheie) montat in tablouri.

Iluminat exterior

Iluminatul exterior din incinta se va realiza cu corpuri de iluminat tip PVA-2a (1x250W), montate
pe stalpi electrici metalici din teava metalica Ol-Zn tronconici.
1.3.4. INSTALATII DE FORTA

Tablou de forta amplasat in camera pompelor va fi echipat corespunzator cu aparate de


protectie de tip intrerupatoare automate diferentiale cu parametrii corespunzatori pentru protectia la
scurtcircuit, suprasarcina si socuri electrice.
Tabloul de forta va alimenta urmatorii consumatori:
 pompe incendiu

 pompa hidrofor

 pompa put forat

 iluminat camera pompelor, priza normala tensiune si priza joasa tensiune

Distributia exterioara a tabloului de forta se va realiza ingropat in tuburi de protectie si cu


camine de tragere. In zona de trafic sau in zonele de subtraversare a drumurilor si platformelor tuburile
de protectie vor fi rezistente la socuri mecanice.

Toate cablurile electrice folosite prin proiectare vor fi de tipul cu propagare intarziata a flacarii

1.3.5. Instalatia de protectie si priza de pamant

S-au prevazut urmatoarele masuri de de protectie:

 protectia impotriva trasnetelor

 protectia impotriva tensiunilor accidentale de atigere; aceasta s-a realizat prin legarea
carcaselor metalice ale echipamentelor electrice la nulul de protective si suplimentar la
centura interioara de impamantare

 protectia diferentiala pe circuite sau grupuri de circuite , care realizeaza scoaterea de


sub tensiune in caz de scurgeri accidentale de curent

Hale si magazia de utilaje si camera pompelor

Pentru protectia impotriva trasnetului, constructiile vor fi prevazute cu instalatii de paratrasnet


compuse din captatoare (tija metalica), retea de captare (Ol-ZN ), elemente de coborare ( montate
aparent pe cladiri pe suporti izolatori) si priza de pamant artificiala. Priza de pamant este formata din
electrozi de Ol-ZN 2 ½” cu lungimea de 3 m batuti in pamant la adancimea de 0.9 m si legati intre ei cu
platbanda de Ol-Zn 40x4 mm (mondata la distanta de 2 m fata de fundatia cladirilor si la adancimea de
0.9 m) . Captatoarele se monteaza pe catarg propriu de 4 m. In camera pompelor se va folosi o
platbanda de Ol-Zn ingropata in sapa pentru legarea la pamant a motoarelor.
In scopul realizarii unei cat mai bune legaturi la pamant a barei PE, tablourile de distributie se
vor lega la prizele de pamant prin cablu CYY 1X25. De asemenea se vor lega la priza de pamant in scopul
realizarii echipotentialitatii maselor, toate carcasele metalice ale utilajelor, motoarelor, podurilor de
cabluri, conductele metalice, tevile de protectie metalice, rezervoare etc. Legaturile acestora la priza de
pamant se vor face prin cablu CYY 1x10.
Consumatorii monofazati vor fi alimentati prin cablu cu trei fire–P+N+PE- iar cei trifazati vor fi
alimentati prin cablu cu cinci fire-3P+N+PE-.
Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura principala
prin legarea la nulul de protectie, iar ca masura suplimentara legarea la pamant a tuturor partilor
metalice, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub tensiune
(cutiile metalice ale tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor electrice, etc.).
Aceste doua masuri de protectie se vor aplica concomitent pentru toti consumatorii de energie
electrica.
Rezistenta de dispersie Rd ≤ 1 ohm.

Partile metalice ale basculei legate de echipamentele electrice ale basculei se vor lega la priza
de pamant comuna , piza ce va avea rezistenta de dispersie Rd ≤ 1 ohm.
Stalpii de iluminat pentru exterior se vor lega la priza de pamant proprie cu rezistenta de
dispersie ≤ 10 ohm.
Protectia impotriva supratensiunilor atmosferice a postului de transformare aerian se face cu
ajutorul descarcatoarelor cu coame sau a descarcatoarelor cu rezistenta variabila care se leaga la priza
de pamant a postului de transformare, priza ce trebuie sa aibe rezistenta de dispersie de maxim 4 ohm.
Elementele component ale prizei de pamant trebuie sa se gaseasca la distante minime fata de
elementele metalice ale instalatiilor pozate in pamant (electrice, de apa, de gaze, de comunicatii etc.)
atunci cand acestea din urma nu se afla la legatura echipotentiala principal a constructiei. Cand aceste
distante nu se pot respecta acestea se izoleaza fata de elementele prizei de pamant pe toata
portiunea de apropiere neregulamentara, cu tuburi din material electroizolante corespunzatoare
tensiunii de 1000 V.

1.3.6. Calculul circuitelor de iluminat

Pentru exemplificare se ia corp administrative – birou cantar:

Dimensiuni incapere

Lungime
L:= 4.00 m

Latime

l := 2.70m

Inaltime

hi := 2.8

Inaltime plan util

hu=0.8m

Rezulta hu=2 m

Factori de reflexie: tavan-0.8; pereti-0.8; pardosea-0.3.

Tipul CIL: FIRA-03-418; =4x1150;

Indicele incaperii

i
 L l
  hu    L  l  
i=0.8

Nivel de iluminare - conf. destinatie

Em := 300 lx

Factor de utilizare citit din tabel

Fu=0.52

Calculul numarului corpurilor de iluminat:

Emed  L  l 
n =2.1
Mf  Fu  

Mf=1-factorul de mentinere

Se aleg 2 x FIRA-03-4X18W

1.3.7. Calculul coloanei de alimentare

Se va exemplifica calculul coloanei de alimentare pentru tabloul electric nr. 3 (hala 3)


Puterea instalata : Pi = 7.55kW, Pc=5.25kW ;

Lungimea circuitului de alimentare de la tabloul general din incinta, aproximat: 170m

Pi 7.55 x1000
Ic =   13.5 A
3U cos 1.73x 400 x0.8

Verificarea la pierderea de tensiune

100 Pi L 100 7550 170


U %  x x  x x  1.485% :
 U ^2 s 54 400^ 2 10

Se alege cablul de alimentare CYABY 5x10 mmp.

La baza intocmirii documentatiei au stat in principal urmatoarele acte normative:

 Normativ I.7/2011 privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumator


cu tensiuni pana la 1000 V/C.a;
 Normativ privind protectia impotriva trasnetului – indicativ I-20-2000;
 Normativ NTE 007/08/00 privind proiectarea retelelor electrice in cabluri electrice;

 STAS 234-1986-coloane electrice;

 STAS 2612-1987-proiectarea impotriva electrocutarilor. Limite admise;


 STAS 12604/4, 12604/5-89,90 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare
 STAS 551- tuburi pentru instalatii electrice;

 STAS 6646/1 – iluminat artificial la constructii;

 SR-CEI 60364-1998 – alegerea si montarea echipamentelor electrice;

 STAS 4102/85 - Piese pentru instalatii de legare la pamânt de protectie.

1.4. Incercari, verificari, probe

Instalatile electrice vor fi verificate in timpul executiei si inainte de punerea in functiune de catre
executant.
In timpul executiei se va face o verificare preliminara. Dupa executarea instalatiilor se va face o
verificare definitiva, inante de punerea in functiune, pe baza dosarului de intalatii de utilizare prezentat
la furnizor si cu solicitare scrisa de verificare a instalatiei de catre acesta.
1.4.1. Verificarea prin incercari:

- Continuitatea conductoarelor de protectie;

- Rezistenta de izolatie a conductoarelor;

- Separarea circuitelor;

- Rezistenta pardoselilor.

Verificarea lucrarilor ascunse se va face pe parcursul executarilor conf. art.6.5; art 6.5 si se va
consemna in procese verbale care se vor atasa la procesele verbale de receptie.

1.4.2. Verificari si probe in vederea receptiei

Verificari si probe pentru tablourile electrice.


In scopul de a descoperi eventualele defecte de materiale sau fabricatii, incercarile se executa
de producator pe fiecare produs in parte dupa asamblare si echipare .
In cadrul incercarilor individuale se efectueaza:
- controlul gradului de protectie;

- controlul masurilor de protectie a muncii si al continuitatii electrice a circuitului

- conductoarelor de protectie;

- controlul rezistentei de izolatie;

- incercarea functionalitatii mecanice.

Pentru toate aceste incercari se completeaza buletine de incercare.


Incercari si probe ale instalatiilor de protectie contra electrocutarilor:
- masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant;

- verificarea continuitatii legaturii intre echipamente si centura de legare la priza de pamant;

- verificarea transmiterii tensiunilor periculoase prin obiecte metalice lungi;

- verificarea tensiunilor de atingere.

Probe si incercari la conductori:


- masurarea rezistentei de izolatie;

1.5. Masuri generale de protectie la executarea lucrarilor de instalatii electrice.

Securitatea muncii la lucrarile de instalatii electrice este asigurata prin urmatoarele masuri
organizatorice:

- emiterea unei dispozitii de lucru scrise sau verbale;

- supravegherea in timpul lucrului;

- admiterea la lucru a echipei se face de seful de echipa, dupa ce a pregatit locul de munca
verificand existenta conditiilor de securitate (legaturi la pamant, lipsa scurtcircuitelor, ingradiri,
placi avertizoare); seful de tura evidentiaza lipsa tensiunii delimitand partile de conectare ale
instalatiei; instruieste echipa asupra partilor instalatiei care au ramas sub tensiune si sunt in
apropierea locului de munca.

Din momentul admiterii la lucru a echipei supravegherea securitatii si prevenirea actiunilor


gresite ale personalului sunt in sarcina sefului de echipa (executantului) care trebuie sa urmareasca in
permanenta, la locul de munca desfasurarea lucrarilor .
Lucrarile de instalatii electrice, se pot executa in trei conditii dependente de caracterul lor:
- cu scoaterea totala de sub tensiune;

- cu scoaterea partiala de sub tensiune;

- sub tensiune.

Acesta din urma se executa numai in cazuri de forta majora la o anumita distanta de partile
aflate sub tensiune .
La executarea lucrarilor sub tensiune se utilizeaza scule cu manere izolante, fiind interzisa
folosirea fierastraului cu priza pentru taiat metale, a pilelor sau a metrului metalic.
Inainte de inceperea acestor lucrari, fazele vecine se ingradesc cu covoare electroizolante.
Persoanele care executa lucrari sub tensiune trebuie sa fie instruite in mod special, sa stea pe
covoras electroizolant sau podet izolant, sa poarte manusi si cizme izolante, sa aiba capul acoperit.
Nu se lucreaza sub tensiune in medii umede, cu conductoare de coborire neizolante sau
neprotejate, fara iluminarea corespunzatoare a locului de munca, cu mai putin de doua persoane.
Inainte de inceperea lucrarii se scot de sub tensiune:
- partile aflate sub tensiune la care se va executa lucrarea.

- partile aflate sub tensiune situate la distanta fata de locul de lucru mai mici de 0,35 m.

Partile aflate sub tensiune se ingradesc punindu-se placi avertizoare cu inscriptia:

"STAI! TENSIUNE, PERICOL DE MOARTE !".

Dupa montarea dispozitivelor mobile de scurtcircuitare si legarea lor la pamint, se pune la locul
de munca o placa avertizoare cu inscriptia "AICI SE LUCREAZA".
Inainte de inceperea lucrarilor se asigura existenta mijloacelor corespunzatoare necesare
executarii acestora: scule de buna calitate, scari, echipament individual de protectie.
Aplicarea masurilor de protectia muncii in perioada de executie constituie obligatia si
raspunderea executantului. Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor electrice de vor executa numai de
muncitori care au calificarea corespunzatoare si instructajul de protectia muncii pentru locul de munca
respective. Acest instructaj va fi consemnat in fisa individuala de instruire

1.5.1. Masuri specifice de P.S.I

Prin proiect s-au prevazut solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea incendiilor. In
acest scop s-au respectat prescriptiile normativelor I7/2001, P118/1999, C300/1994 menite sa asigure o
buna siguranta la foc a instalatiilor, printre care mentionam:

- Utilizarea materialelor corespunzatoare mediului, a aparatelor cu tipurile si gradele de protectie


conform categoriei mediului;

- Alegerea solutiilor constructive, a traseelor circuitelor, modului de pozare si distantelor necesare


pentru fiecare obiect in concordanta cu prescriptiile care reglementeaza proiectarea acestor
tipuri de instalatii;

- Se recomanda amplasarea langa tablourile electrice respective a unui stingator portativ, iar dupa
punerea in functiune, beneficiarul, va lua toate masurile pentru prevenirea incendiilor si
actionarea in cazul producerii lor.

In timpul exploatarii instalatiilor electrice beneficiarul va evita:

- Sa foloseasca aparate electrice defecte, uzate sau improvizate;

- Sa asigure circuitele electrice peste sarcina admisa;

- Lansarea sub tensiune a aparatelor electrice dupa incetarea utilizarii acestora.

Lucrurile vor fi incredintate spre executare unor firme specializate si atestate pentru categoriile
respective de lucrari si vor fi supravegheate de un diriginte de santier atestat.

Eventualele modificari necesare a se aduce proiectului pe parcursul executiei lucrarilor datorita


unor situatii neprevazute, vor fi aduse la cunostinta proiectantului din timp, pentru stabilirea solutiilor in
conformitate cu normele in vigoare. Efectuarea unor modificari fara avizul proiectantului, va absolvi pe
aceasta de raspunderea fata eventualele consecinte.

Intocmt Ing. c. Stanciu Eugeniu

S-ar putea să vă placă și