Sunteți pe pagina 1din 7

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume STÂRCEA IULIANA MAGDALENA
Adresă(e) 1. BLOC A4, SC. B, AP. 18, STRADA CERNA 2A, 700648, IAȘI,
ROMANIA
2. SPITALUL DE URGENTE PENTRU COPII SF. MARIA, STRADA
VASILE LUPU, 62-64, 700309, IAȘI, ROMANIA
Telefon(oane) +40232264266 , INTERIOR Mobil: +40726704612
184
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) magdalenastarcea@gmail.com
magdabirm@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) romana

Data naşterii 10.07.1974

Sex feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul medical și învățământ superior


Domeniul ocupaţional Domeniul cercetare științifică

Experienţa profesională
2008 – în prezent asistent universitar, Secția Nefrologie și Compartimentul de Dializă, Clinica
IV Pediatrie, Catedra Pediatrie, Departamentul Medicina mamei și copilului,
UMF Gr. T. Popa, Iași
2016 - Nivel european B2 Franceza (noiembrie 2016, Lectoratul de franceza,
Universitatea Al. I. Cuza Iasi)
2010 – curs New Cutting Edge – Upper Intermediate, pentru Nivel european B2
(Cambridge First Certificate) – din II – IX 2010.
2007 – 2008 - masterat - Psihopedagogie, la Departamentul pentru pregătirea
personalului didactic, între X 2007- IX 2008, absolvit cu lucrarea de disertaţie -
Aspecte etice şi pedagogice ale consimţământului informat în procurarea de
organe, la 3 XII 2008.
2001 – 2007 - preparator universitar Puericultură, catedra Pediatrie, UMF Iași
2001 – curs de Asistenţă Medicală de Urgenţă la Centrul Pilot de Asistenţă de
Urgenţă - SMURD- Tg. Mureş, (dr. Raed Arafat)
2001 - curs “The Positions of Children in Family Dynamics”( Prof. Anneke Van
Steenbergen- Postma, Prof. Jaap H.M.Terhorst)
1997- 1998– curs de cardiologie intervenţională ( Prof. Dr. Datcu)
1996-1997– curs de chirurgie plastică şi reparatorie ( Prof. Dr. Luchian)

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, medic primar pediatru, medic nefrolog pediatru
Activităţi şi - lucrări practice de Pediatrie cu studenții anului V, MG, seriile de română,
responsabilităţi principale engleză, franceză
- lucrări practice de Pediatrie și Urgențe în pediatrie cu studenții anului III,
AM
- cursuri, stagii clinice, prezentări de cazuri cu rezidenții de nefrologie,
pediatrie, hematologie
- îngrijirea pacientului pediatric cu boli renale, a pacientului cu boală renală
cronică în stadiu final, în program, de dializă peritoneală sau hemodializă
- gărzi în clinica, în secțiile cu profil de Pediatrie generală, Nefrologie,
Dializă, Hemato-oncologie pediatrică
- verificarea foilor de observație și codificarea în sistem DRG
- accesarea zilnica a Sistemul Informatic de Prescripţie Electronică (SIPE) și
Sistem Informatic Unic Integrat, dosarul electronic al pacientului
- responsabilități legate de procesul de acreditare a spitalului
Numele şi adresa Spitalul de Urgențe pentru Copii Sf. Maria, UMF Gr. T. Popa, Catedra de
angajatorului Pediatrie, Departamentul Medicina mamei și copilului, Iași, str. Vasile Lupu,
62-64
Tipul activităţii sau Medical, învățământ superior si postuniversitar
sectorul de activitate

Educaţie şi formare

2008 - 2012 medic nefrolog pediatru


Calificarea / diploma Atestat studii complementare în Nefrologie Pediatrică, seria C, Nr. 30549
obţinută
Disciplinele principale Nefrologie pediatrică, hemodializă, dializă peritoneală
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei U.M.F. “Carol Davila”, Bucureşti, Catedra de Pediatrie – Spitalul Clinic de
de învăţământ / Urgenţă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”, Prof. dr. Mihaela Bălgrădean
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
naţională sau
internaţională
2006 - 2012 medic primar pediatru
Calificarea / diploma Certificat medic primar, 848/2012
obţinută
Disciplinele principale Pediatrie generală, neonatologie, patologie infecțioasă pediatrică, neurologie,
studiate / competenţe psihiatrie pediatrică
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei U.M.F. Gr. T. Popa Iași
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
2002 - 2011 doctorat in Pediatrie
Calificarea / diploma Diplomă de Doctor în Medicină, H/0006663
obţinută
2001 - 2006 medic specialist pediatru
Calificarea / diploma Certificat medic specialist, 467 /2006
obţinută
Disciplinele principale Pediatrie generală, neonatologie, patologie infecțioasă pediatrică, neurologie,
studiate / competenţe psihiatrie pediatrică
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei U.M.F. Gr. T. Popa Iași
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
1999 - 2003 medic specialist medicina de familie
Calificarea / diploma Certificat medic specialist, 431 /2003
obţinută
Disciplinele principale Medicină internă, Chirurgie, Medicina de familie, Obstetrica, Neuro-psihiatrie,
studiate / competenţe Pediatrie generală, neonatologie, patologie infecțioasă
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei U.M.F. Gr. T. Popa Iași
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

1992 - 1998 Facultatea de Medicină generală, U.M.F. Gr. T. Popa Iași


Calificarea / diploma Diplomă de licență R/0036068
obţinută
Disciplinele principale Medicină interna, Chirurgie, Medicina de familie, Obstetrica, Neuro-psihiatrie,
studiate / competenţe Pediatrie generală, Neonatologie, Boli Infecțioase, Genetică, Anatomie,
profesionale dobândite Fiziologie, Fiziopatologie, Anatomie patologică, Histologie, Medicină legală,
Dermatologie, Oftalmologie, ORL, BMF
Numele şi tipul instituţiei U.M.F. Gr. T. Popa Iași
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
1988 - 1992 Colegiul Național Mihail Sadoveanu, Iași
Calificarea / diploma Diplomă de Bacalaureat J/90907
obţinută
Disciplinele principale Matematică - fizică
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei Colegiul Național Mihail Sadoveanu, Iași
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Limba maternă română
Limbi străine Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Franceza B2 B2 B2 B2 B2
Engleza B2 B2 B2 B2 B2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi Spirit de echipă, excelente abilităţi de interacţiune cu copiii, capacitate de


sociale acumulare a cunoștințelor noi și de aplicare a acestora

Competenţe şi aptitudini Capacitate de organizare a serviciului, bune abilităţi de conducere a unei echipe,
organizatorice bun mentor (ca asistent universitar am fost responsabila cu instruirea şi formarea
studenților, rezidenților și asistentelor, am îndrumat lucări de licență și prezentări
de cazuri clinice)
Membru in comitetul de organizare a Zilelor Pediatriei iesene în 2007, 2012
Membru USSM Iaşi, membru în Societatea Română de Pediatrie, membru al
Societatii Internaționale de Nefrologie Pediatrică, membru al Societatii Europene
de Genetică, membru al Societăţii Române de Genetică

Competenţe şi aptitudini Capacitate de a lucra în dializă prin specializarea făcută și experiența dobândită
tehnice în serviciu, efectuarea tutror manevrelor necesare în activitatea medicală curentă
(puncții medulare, lombare, pleurale, abdominale, articulare, renale, cateterizări,
sondaje vezicale, recoltare de probe biologice si interpretarea rezultatelor în
context clinic)
Competenţe şi aptitudini sisteme de operare, baze de date, microsoft office, Access, internet
de utilizare a Hospital manager, SIUI, DES
calculatorului Platforma e-learning

Alte competenţe şi Ultrasonografia în evaluarea pacientului dializat - nivel bazal (cunoştinţe de


aptitudini bază pentru utilizarea ultrasonografiei în evaluarea condiţiei pacienţilor
dializaţi).

Permis(e) de conducere Da, categoria B


Competenţe ştiinţifice Articole în reviste cotate ISI
(din ultimii 10 ani) 1. Magdalena Iorga , Magdalena Starcea, Mihaela Munteanu and Laszlo-Zoltan
Sztankovszky, Psycological and social problems of children with chronic kidney
disease, European Journal of Science and Theology, February 2014, Vol.10, No.1,
179-188
2. Magdalena Starcea, Magdalena Iorga, Laszlo-Zoltan Sztankovszky and
Mihaela Munteanu, The doctor – patient relationship in childrens chronic kidney
disease and itd importance for the quality of life for the dialysis patient, European
Journal of Science and Theology, June 20, 14, Vol.10, No.3, 27-36.

Articole în reviste cotate BDI – B++


1. Mihaela Munteanu, Florentina Cucer, R. Russu, R. Muller, Magdalena Buhuş,
O. Brumariu, Acute renal failure in children. Study of 35 patients,
Rev.Med.Chir.Soc.Med.Nat., Iaşi, 2005; 108 (3): 570 - 574;
2. Laura Florescu, Cristiana Dragomir, Magdalena Buhuş, Prematurity - risk
factor for morbidity in infants, Rev.Med.Chir.Soc.Med.Nat., Iaşi, 109(4):732-7,
2005.
3. Letiţia Doina Duceac, Cristiana Dragomir, Aurica Rugină, Luminiţa Smaranda
Iancu, Laura Florescu, Magdalena Buhuş, Alina Murgu, Magdalena Irimia:
Consideraţii clinico-epidemiologice privind implicarea patologiei neonatale în
inducerea astmului bronşic la copil (Clinical and Epidemiological Considerations
on the Role of the Newborn Diseases Causing Asthma)
Rev.Med.Chir.Soc.Med.Nat., Iaşi - 2006-vol.110, nr.2, pag.305-308.
4. Cristiana Dragomir, Laura Florescu, Magdalena Buhuş: Eritemul toxic al nou
născutului (Erythema Toxicum Neonatorum) Rev.Med.Chir.Soc.Med.Nat., Iaşi -
2006-vol.110, nr.4, pag.797-801.
5. Cristiana Dragomir, Laura Florescu, Magdalena Stârcea, Nutriţia copilului cu
greutate mică la naştere. Rev.Med.Chir.Soc.Med.Nat., Iaşi - 2008-vol.112, nr.1,
pag.35-41.
6. Magdalena Stârcea, Mihaela Munteanu, Gabriela Coman, Cristiana Dragomir,
O. Brumariu: Infecţia urinară la copil. Aspecte ale diagnosticului bacteriologic.
Rev.Med.Chir.Soc.Med.Nat.,Iaşi - 2008-vol.112, nr.4, pag.932-937.
7. Florentina Cucer, R. Muller, Mihaela Munteanu, Codruţa Iliescu, R. Russu,
Magdalena Stârcea, Doina Mihăilă, Ingrith Miron, O. Brumariu, Corelaţii
anatomo-clinice şi evolutive în sindromul nefrotic corticorezistent la copil, Iaşi,
Editura „Gr. T. Popa”, ISBN 978-973-7682-96-3, pag. 44 – 50.
8. Magdalena Stârcea, Mihaela Munteanu, O. Brumariu: Particularităţile infecţiei
urinare la malnutriţi, Rev.Med.Chir.Soc.Med.Nat.,Iaşi - 2010-vol.114, nr.2,
pag.414 – 416.
9. R. Russu, Doina Nedelcu, Mihaela Munteanu, Magda Starcea, Reflux vezico-
ureteral primar semnalat antenatal cu evolutie particulara, Romanian Journal of
Pediatrics Volumul LXII, Nr. 1, An 2013
Competenţe ştiinţifice
(din ultimii 10 ani) Proiecte de cercetare finalizate in perioada 2006 – 2010
1. Contract PN2nr. 41089 / 2007 BIOELECTRA - Noi metode si tehnici
biomedicale de investigare, diagnosticare si monitorizare neinvaziva cu radiatii
electromagnetice neionogene, tip proiect PNCDI II, PC, 36 luni, finalizat,
acronim - BIOELECTRA, finantat de Centrul National de Management
Programe, Director grant Prof. Dr. O. Baltag

2. Contract PN2 nr. 71046 / 2007 BIOMAG - Noi metode si tehnici


biomagnetometrice de inalta rezolutie pentru investigare si diagnosticare
biomedicala, tip proiect PNCDI II, PC, 36 luni, finalizat, acronim BIOMAG,
finantat de Centrul National de Management Programe, director proiect Prof.
Dr. O. Baltag

3. Contract PN2 nr. 81050 / 2007 SIR - Structuri textile compozite pentru
sisteme de protectie impotriva radiatiilor electromagnetice, finalizat, acronim
SIR, proiect al Universitatii tehnice Gh. Asachi in parteneriat cu INCDIE ICPE
SA, ICM P. PONI IASI, UMF IASI, SC. MEDAPTEH, PERIOADA DE
DERULARE 2007 – 2010, finalizat, director proiect Prof. Dr. O. Baltag

4. Contract CEEX nr. 16137 / 2006 EPINTEL - Fundamentarea sinergiei


dirijate a nano-/microcomponentelor integrate în materiale textile compozite, în
scopul asigurării unor funcţii inteligente ale echipamentelor de protecţie pentru
medii agresive – EPIntel, coordonator proiect Prof. Dr. Loghin Carmen, UTI
Gh. Asachi, facultatea de Textile

Data Semnătura