Sunteți pe pagina 1din 2

Schemă temă și viziune despre lume - epic

1. Context
a) În a doua parte a secolului XIX se promovează o literatură autentică
menită să combată teoria „formelor fără fond”, mai ales prin operele
celor patru mari clasici: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ioan
Slavici și Ion Creangă.
b) În perioada interbelică se detașează în literatură coexistența
curentelor literare, de la modernismul care domină epoca, realism și
tradiționalism.

2. Încadrare textului în opera autorului, curentul literar și specia


literară
Opera (...), scrisă de (...) și publicată în anul (...) este (...) + definiție.
a) Basmul cult este este o specie a genului epic, în proză, de dimensiuni
medii, care reprezintă lupta dintre bine și rău în care personajele,
reale sau fantastice, sunt purtătoare de valori simbolice. Se observă
clișee precum: obiecte și cifre magice, formule specifice (inițiale,
mediane, finale) sau motive literare critice precum superioritatea
mezinului, împăratul fără urmași sau probele inițiatice. Basmul cult
se detașează prin originalitatea limbajului (prin umor și originalitate),
individualizarea personajelor prin limbaj și îmbinări armonioase a
modurilor de expunere.
b) Nuvela este o specie a genului epic, în proză, de dimensiuni medii,
cu structură riguroasă și conflict concentrat axată pe evoluția
protagonistului, în jurul căruia gravitează celelalte personaje.
c) Romanul este o specie a genului epic, în proză, de mari dimensiuni,
cu acțiune complexă și complicată, desfășurată pe mai multe planuri
narative la care participă un număr mare de personaje.
Se incadrează în:
a) Modernism prin:
- Conflictul interior;
- Spațiul citadin;
- Tematica existențială;
- Tipologia intelectualului neadaptat social;
b) Realism prin:
- Acțiunea veridică și verosimilă;
- Personaje tipice ce acționează în situații tipice;
- Perspectiva narativă obiectivă;
- Precizarea elementelor de cronotop;
- Tehnica detaliului semnificativ.

3. Surse de inspirație
Ca surse de inspirație menționăm: (...).

4. Tematica și viziunea despre lume


Tematica textului este (...). Viziunea despre lume modernistă/realistă (...).

5. Explicația titlului
Titlul, la nivel morfologic, este alcătuit din (...). Stilistic, (...).

6. Perspectiva narativă
Perspectiva narativă este:
a) Subiectivă, relatarea făcându-se la persoana I, de către naratorul
personaj direct implicat în evenimente;
b) Obiectivă, relatarea făcându-se la persoana a III-a, de către un
narator omniscient, omniprezent și detașat.

7. Structură
Textul este alcătuit din (...).

8. Elemente de cronotop și personaje


Acțiunea se petrece în (exemple de elemente spațio-temporale), la care
participă personajele: (prezentare generală).

9. Conflicte
a) Conflictul exterior este generat de (...);
b) Conflictul interior se manifestă în sufletul lui (...).

10. Subiect pe momente


- O secvența semnificativă pentru ilustrarea temei este (...);
- Un alt episod relevant este (...).

11. Enunț cu rol de concluzie


Așadar, creația (...), este (...) în care (...).

S-ar putea să vă placă și