Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Rector,

Subsemnata/subsemnatul ……………………………………………,
salariată/salariat în cadrul Compartimentului …………………………………,
având funcţia de ……………………….., vă rog să-mi aprobaţi, începând cu
data de ……………………..., reluarea activităţii după concediu pentru
creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani/1 an (acordat conform
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, cu modificările şi completările ulterioare).

Semnătura …………………..

Data……………

Domnului Rector al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti

S-ar putea să vă placă și