Sunteți pe pagina 1din 106

8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 1/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Gerard de Villiers

SAS
Bin Laden hăituit

În româneşte de Anca Pisică

Gerard de Villiers
 Bin Laden: La traque
Malko Productions - Paris,

TINERAMA 200

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 2/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Capitolul I

Ari! "amalde#şiacacia
um*ra co+acilor şterse+e!a$a asudată%Road,
Munici+al &eşi cu
micu$a
toatelui 'u(uki desc)ise,
eamurile Me)ran era sta$ionată
#năuntru la
era un
adeărat cu+tor% 'oarele *ătea direct +e ta*la +la!onului şi nu era nici o adiere de ânt% Ari!
"amal se a+lecă +u$in ca să-şi de(li+ească de s+ătarul scaunului cămaşa udă de trans+ira$ie% Ar
!i dat orice ca să +oată trae o !uă +ână la Melod. Market ca să-şi cum+ere o /oca de la
)ea$ă%
&ar nu +utea să se mişte din loc% Pentru a nu ştiu câta oară +riirea se o+ri asu+ra
clădirii imense şi +late de culoarea ceramicii de 'ienna cu desc)i(ături ciudate ca nişte
su+o(itoare, aco+erite cu rilae al*e şi se o+ri asu+ra uşii ce se desc)idea s+re o +lat!ormă
inundată de soare% 1Mosc)eea Roşie, denumită ast!el din cau(a culorii (idurilor, era cea mai
cunoscută din Islama*ad% &e câtea luni, de aici +lecau +ractic toate mani!esta$iile
an$iamericane şi anti-Mus)arra!,
A*dulla)% În a!ara actiită$ilor dealimentate de acesta
la mosc)ee, +redicile #n!lăcărate
conducea ale imamului
şi madrasa său, mola)ul
 3 4aridi.a, cea mai
mare din Islama*ad, situată !oarte a+roa+e de marea mosc)ee cu +atru minarete ')a) 4aisal,
la +oalele colinelor Maralla, ce mărineau nordul ca+italei Pakistanului% Adeărat creu(et
!undamentalist, adă+ostea numai co+ii care #nă$au /oranul +e de rost leănându-se ca nişte
 +ă+uşi stricate% Mul$i dintre 1eleii săi eneau din toate col$urile lumii ca să se !orme(e #n
s+iritul "i)adului, Ră(*oiul s!ânt, !ie #n A!anistan, !ie #n 5as)mir% Practic, #n !iecare clasa
e6ista un calendar al mişcării e6tremiste "ais)-e-Mo)ammad care şi-a urat să-i alune +e
indieni din 5as)mir% 7a as!in$it, eleii mai mari se ini$iau #n artele mar$iale #n +ădurile din
 urul şcolii%
'e edea că tali*anii erau la !el de deruta$i, iar oluntarii se orientau de-acum către
5as)mir, unde I'I 2  #i in!iltra #n cea mai mare taină% În ciuda +rotestelor +reşedintelui
 +akistane(, Pere( Mus)arra!, care #i asiurase +e americani că trecuse +rin ciur sericiile şi
elementele cele mai e6tremiste, nu se sc)im*ase a*solut nimic% 8e!ul cel nou, eneralul Esau
El 9a:, nu reuşea să-şi controle(e su*alternii%
Maoritatea aen$ilor din I'I erau #n continuare admiratori #n!oca$i ai tali*anilor, ai lui
;in 7aden şi ai com*atan$ilor din re$eaua Al-<aida% 4iind oni$i din A!anistan de
 *om*ardamentele americanilor, numeroşi mem*ri ai re$elei Al-<aida s-au re!uiat #n această
madrasa #n care mola)ul A*dulla) #i recicla +entru "i)adul din 5as)mir%
Această +roincie situată #n nord-est, a cărei +o+ula$ie este #n +ro+or$ie de nouă(eci la
sută musulmană, a !ost #m+ăr$ită #n umătate, +rintr-o lumă a Na$iunilor =nite, #ntre cele
două $ări duşmane, #n 3>?@, du+ă cel de-al doilea ră(*oi indo-+akistane(% r, acest lucru
ducea #n mod siur la un ră(*oi de cel +u$in o sută de ani% Această #m+ăr$ire a*surdă a
declanşat !uria ne#ncetată a +akistane(ilor, +entru care 5as)mirul a deenit un soi de Alsacie
şi 7orrenă, adică o cau(ă na$ională s!ântă% &ar şi un eşnic s+in #n călcâiul eneralului-
 +reşedinte Mus)arra!, care se a!la #ntre americanii ce #i cereau să-i alune +e mua)edinii
ralia$i la Al-<aida, o+inia +u*lică şi armata, care #n !ond #i sus$inea% În Pakistan, şi al$ii ca el
mai !useseră aluna$i de la +utere şi s+ân(ura$i c)iar +entru mai +u$in%
În cli+a #n care Ari! "amal #şi +unea *atista #n *u(unar, uşa Mosc)eii Roşii se desc)ise,
iar #n cadrul ei a+ăru un *ăr*at #n charouar-camiz 3  şi cu un tur*an maro +e ca+% Era mola)ul
A*dulla), imamul Mosc)eii Roşii%

1
2  Şcoala coranică.
Inter Services Intellicence: Serviciile Secrete paistaneze.
3
  !inută paistaneză alcătuită dintr-o căma"ă #oarte lun$ă crăpată %n păr&i "i pantaloni lar$i str'n"i %n talie cu
un "nur.

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 3/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Înce+u să stră*ată es+lanada cu +aşi len$i, #ndre+tându-se către o strădu$ă #n!undată%


Acolo era locuin$a lui, o casă modestă din c)ir+ici +e care o #m+ăr$ea cu cele trei so$ii şi cei
doi !ii% /)iar #n !a$ă era +arcat un e)icul B 6 B al* #nmatriculat la Pes)aCar, care enise cu o
seară #nainte%
Ari! "amal #l urmări cu +riirea +e mola)ul A*dulla), esel că se +utea mişca #n
s!ârşit% &acă in!orma$iile 1s+onsorilor lui erau e6acte, mola)ul A*dulla) a +leca !oarte
curând #ntr-o călătorie, o!icial la Pes)aCar, initat de conducătorul unei şcoli coranice% Însă,
#n realitate, se ducea mai de+arte, #n (onele tri*ale din nord-est, unde uernul +akistane( nu
 +rea aea autoritateD sau mai +ro*a*il, #n A!anistan%
Ari! "amal era aşadar +lătit ca să-l urmărească +as cu +as% Asta şi !ăcea de reo câtea
(ile !ără să ai*ă +ro*leme% Mola)ul A*dulla) #şi #m+ăr$ea ia$a #ntre casă, şcoală şi mosc)ee,
ducându-se !oarte dereme la şcoală şi #ntorcându-se +e la (ece la mosc)ee cu maşina unuia
dintre *ăie$i% Aşa !ăcuse şi #n această diminea$ă% Ari! "amal tocmai se #ntre*a unde să-şi
 +arc)e(e maşina ca să !ie siur că +oate să urmărească e)iculul B 6 B cu care se de+lasa
mola)ul A*dulla), iar, când acesta dădu #na+oi ca să se anae(e +e Munici+al Road, (ări #n
olinda retroi(oare o To.ota al*ă murdară şi cu ta*la #ndoită% Aceasta se o+ri e6act #n s+atele
lui% &in ea co*or# un tânăr ras #n ca+ şi striă la el% Mola)ul A*dulla) se o+ri #n milocul
es+lanadei şi se #ntoarse ca să adă cine #l stria%

umăr şi&in
traseTo.ota
o ra!alăco*or#
asu+raaltmola)ului
tânăr cu care
un 5alaşniko #n mână%
stătea nemişcat% 4iind7iniştit,
nimeritacesta duseacesta
#n coa+să, arma la
se
 +ră*uşi ca un *oloan la +ământ% omotul #m+uşcăturilor s+erie un stol de mierle care
(*urară imediat din eucali+$ii care #m+remuiau mosc)eea% Înro(it, Ari! "amal se !ăcu mic +e
scaunul său% &in To.ota, co*or# al treilea tânăr, #narmat şi el cu un A5 BF care su+rae)ea
#m+reurimile mosc)eii, ata să ac$ione(e% Rarii trecători de +e Munici+al Road +ărură să nu
o*sere incidentul, dar nici +e Ari! "amal )emuit la olan% Ginându-şi răsu!larea, urmăritorul
#ndră(ni să arunce o +riire +e es+lanadă% ;ăr*atul care #l #m+uşcase +e mola) se a+ro+ie de
cor+ul #ntins +e os% Tur*anul acestuia se rostoolise, iar el nu mai mişca% Heşmintele erau
#m*i*ate cu sâne% Auns lână el, uciaşul #ndre+tă s+re sol $eaa 5alaşnikoului şi trase de
a+roa+e o ra!ală #n ca+% Acesta e6+lodă ca un +e+ene +rea co+t, #m+răştiind aşc)ii de oase,
materie
Asistasecericală şi +ăr+reătită
la o e6ecu$ie #ntr-o *altă maresâne
cu mult de sâne%
rece% Ari!
&acă"amal aea
uciaşii sen(a$ia#lcăeliminau
#l edeau, #n)ite ată%
şi +e
el% În ast!el de tre*uri nu tre*uia să e6iste martori% /u un nod #n ât, #l ă(u #n olinda
retroi(oare +e asasinul care se #ndre+ta liniştit s+re To.ota% 'e )emui şi mai mult #n scaun,
au(i +ortierele trântindu-se, iar du+ă câtea cli+e, maşina trecu +e lână el, #ndre+tându-se
către ')a)ra)-e-5as)mir Road% 'e sim$ea atât de uşurat, #ncât era cât +e ce să se sca+e #n
 +antaloni% Re$inuse numărul maşinii uciaşilor 5 03% Îl notă imediat de !rică să nu-l uite,
a+oi co*or# şi se alătură ru+ului de curioşi care #nce+ură să se adune #n urul cadarului
mola)ului A*dulla)%
 Nu se ândise nici o cli+ă să urmărească To.ota% &acă l-ar !i ă(ut, +asaerii acesteia
l-ar !i ucis !ără e(itare%  e6ecu$ie ca aceasta era !recentă #n Pakistan% Însă mai cu seamă la
5arac)i, !iind motiată mai mult de ra$iuni reliioase% Ast!el de crime erau denumite
1sectare% 8ii$ii #i omorau +e suni$i sau iceersa% Asasinii, nişte uciaşi nenoroci$i care
 +rimeau cinci mii de ru+ii,B  nu erau +rinşi niciodată%
=n *ăr*at cu oc)elari şi cu tur*an neru a+ăru alerând, se strecură +rin mul$ime şi se
aşe(ă +e ine lână cadarul care (ăcea #ntr-o *altă de sâne% Încercă să ridice ca+ul terciuit,
dar nu reuşi, căci cutia craniană se s!ărâma #n mâinile lui% 'e ridică, cu mâinile mânite de
sâne şi cu lacrimi #n oc)i% Ari! "amal #l recunoscu% Era A*dul Ras)id, unul dintre !iii
mola)ului care !usese asasinat su* oc)ii lui%
7a a!larea eştii, oamenii alerau *e(metici #n toate +ăr$ile% Mola)ul A*dulla) era
cunoscut şi !oarte +o+ular din cau(a atitudinii !undamentaliste antiamericane şi a leăturilor
mărturisite cu tali*anii şi cu re$eaua Al-<aida% Re$inut !recent, a+oi eli*erat de autorită$ile
 +akistane(e, de !iecare dată mai câştia +u$ină +o+ularitate% =n murmur de amenin$are se au(i
4
 (pro)imativ o sută de euro.
4

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 4/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

atunci din mul$ime, acu(ându-i +e americani că l-au asasinat +e mola)% Ade+$ii #nce+ură să
(*iere, im+lorându-l +e &umne(eu să-i ră(*une% Ari! "amal se ândi că e mai *ine să o
şteară% Nu +rea aea c)e! să dea +oli$iei numărul maşinii uciaşilor% Recruta$i +ro*a*il dintr-
o ta*ără de re!uia$i din Pes)aCar sau dintre numeroşii mua)edini aluna$i din A!anistan
care #şi !ăceau eacul +rin RaCal+indi, oraşul eamăn al Islama*adului, asasinii erau atât de
siuri că nu or !i +ede+si$i, că o !ăcuseră !ără să se ascundă%
Plecând la olanul maşinii 'u(uki, Ari! "amal #şi s+use că a o*$ine numaidecât o
 +rimă de la anaatorii lui #n sc)im*ul diulării numărului e)iculului% Prin urmare, a aea
 *ani să-şi cum+ere un climati(or, o sticlă de &e!ender şi o târ!ă, +e o mie de ru+ii% &acă ar !i
aut un stro+ de cura, eident ar !i urmărit To.ota ca să mai o*$ină şi alte in!orma$ii% Însă
"amal nu aea sto!ă de erou% Încă şocat, se #ntre*a #n tim+ ce conducea, cine a aut curaul să
omoare un om atât de *ine ă(ut, atât de cunoscut, care aea s+riinul a numeroşi teoloi
musulmani şi #n a+aren$ă inulnera*il, ca mola)ul A*dula)%%%
Pentru usti!icarea unei ast!el de crime tre*uia un moti !oarte serios% 4usese o
e6ecu$ie +remeditată şi *ine +usă la +unct% Ari! "amal #şi dădu seama că uciaşii aeau un
com+lice care +ândea ca şi el undea #n !a$a mosc)eii ca să anun$e când ieşea mola)ul
A*dula) +e un tele!on mo*il% 'tând ascunşi #n a+ro+iere, nici nu era neoie de +rea mult tim+%
Era mai so!isticată decât crimele o*işnuite, comise de motociclişti% /u+rins *rusc de
#nriorare, *uleard
im+o(antul "amal #ntoarse ca+ul ca *ătăile
al /onstitu$iei, să adăinimii
dacă se
nu mai
era domoliră%
urmărit% &e a*ia
Hiră a+oicând aunse +e
+e Aa-5)an
Road, +arcurse reo sută de metri şi trase +e drea+ta% &u+ă aceea, o+ri un ta6i mic şi al*en şi
#i s+use şo!erului să-l lase #n !a$a Am*asadei 4ran$ei, sinura am*asadă occidentală unde se
 +utea aune cu ta6iul, căci se a!la +e /onstitu$ion Aenue, lână imensa enclaă securi(ată #n
care erau ru+ate +rinci+alele am*asade% ona era #nconurată (i şi noa+te de un cordon de
solda$i şi nici un e)icul !ără număr di+lomatic nu aea dre+tul să intre% Accesul era inter(is
de *ariere im+o(ante o+site #n al* cu roşu, #ntărite de alte *ariere im+roi(ate, +ă(ite de
armata +akistane(ă% Însă, cu câtea să+tămâni #n urmă, acest lucru nu #l #m+iedicase +e un
străin să arunce două renade #n ca+ela +rotestantă, situată #n s+atele Am*asadei americane şi
să ucidă trei +ersoane, a+oi să se arunce şi el #n aer cu o mină anti+ersonal ascunsă la +ie+t%
Totuşi, Auns
sistemul
#n de
!a$asiuran$ă aea4ran$ei,
Am*asadei )i*ele lui%%%
Ari! "amal #i dădu două(eci de ru+ii şo!erului şi se
duse +e os către Am*asada americană ce se a!la la un kilometru% Îi e6+lică santinelei de la
 +ostul de ardă că rea să ceară i(ă% Asudat tot #n *ătaia soarelui dooritor, #şi s+use că
 +rimul lucru +e care i-l a cere 1ocrotitorului său din /IA a !i o *ăutură răcoritoare de la
)ea$ă%

Capitolul II
Imensul e)icul B6B 7incoln Naiator rula +e /onstitution Aenue dominând cu
alura lui micu$ele ta6iuri al*ene şi maşinu$ele a+one(e ce com+uneau #n mare +arcul
automo*ilistic +akistane(% ;uleardul, mult +rea lar +entru tra!icul modest, era mărinit de
clădirile som+tuoase ale ca+italei Pakistanului, Preşedin$ia, Adunarea Na$ională şi /urtea
'u+remă care contrastau cu sărăcia omni+re(entă #n această $ară mi(eră% Islama*ad, oraşul
arti!icial, amintea de 1satele Potemkin ale ultimilor $ari, destinate să-i #nşele +e turiştii
creduli% &eşi era numai o+t diminea$a, căldura #nă*uşitoare se lăsa din cerul +lum*uriu-
al*icios, iar +eisaul era #năluit #ntr-o cea$ă a+ăsătoare%
8o!erul 7incolnului Naiator, Jre ;aut(er, şe!ul /entralei /IA din Islama*ad, se
uită la termometrul care arăta tem+eratura de a!ară şi o!tă
 K &ea s-au !ăcut +atru(eci şi şase de rade la o+t diminea$a% Ieri, la 9.dera*ad, #n
sud, au Năucit
!ost cinci(eci de rade /elsiusL
de douăs+re(ece ore deamenii
stat #ncad ca muştele%
aion, Malko mormăi cea ce semăna a
a+ro*are, uitându-se la clădirile destul de moderne ale ca+italei cu un soi de de(amăire% &e
şase ani de când nu mai ă(use Pakistanul, nu se sc)im*ase a*solut nimic% /ând co*orâse din
5

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 5/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

aion, ă(use aceeaşi mul$ime de oameni neoiaşi, cu *ăr*i, #m*răca$i #n aceleaşi charouar-
camiz* cu +riirea nătână sau )alucinantă, cu +u$inele !emei cu ăl #ntruc)i+area Islamului
şi a mi(eriei +udrate cu un strat de !anatism% Aero+rotul, situat #ntre Islama*ad şi RaCal+indi,
oraşul eamăn, se ăsea acum #n +lină (onă ur*ană, cele două oraşe s!ârşind +rin a se conto+i%
/ând aunse la ca+ătul ;uleardului /onstitu$iei, Jre ;aut(er iră la stâna şi se o+ri
du+ă *ariera roşu cu al* ce inter(icea intrarea #n enclaa di+lomatică% Era +ă(ită de solda$ii
 +akistane(i, cu aerul lor amenin$ător, +urtând +e ca+ nişte *erete mari şi nere% =nul dintre ei
 +lim*ă +e su* maşină o olindă cu o tiă lună ca să eri!ice dacă nu cuma e6ista reo
 *om*ă, #n tim+ ce altul desc)idea ca+ota% 8e!ul centralei mormăi !urios
 K Tâm+i$iiL Trec #n !iecare diminea$ă, am numărul di+lomatic 12>,@  dar se
#ncă+ă$ânea(ă #ntruna să a+lice reulile%
/u oc)elarii Ra.-;an, cu tenul mat, trăsăturile reulate şi +ărul uşor ondulat, Jre
;aut(er semăna cu un +la.-*o. tro+ical, destul de sim+atic şi olu*il% 4iind !oarte im+resionat
de Malko, de când #l #ntâm+inase la aero+ort, nu #ncetase să-i or*ească des+re anumite
misiuni ale lui cu ădită admira$ie% &u+ă ce terminară controlul, solda$ii #i lăsară să +lece% 7a
un kilometru mai de+arte, a+ăru un (id care nu se mai termina, aând deasu+ra rotocoale de
sârmă )im+ată era 1(ona #nc)isă a Am*asadei americane care se #ntindea +e câtea )ectare%
Poarta cu rila de la intrare, !lancată de +o(i$ii de tir a+ărate de saci cu nisi+, de +ara+ete din
 *eton şi de +loturi escamota*ile din o$el, eoca mai mult o #nc)isoare decât sediul unei
am*asade%
Jre ;aut(er #şi anun$ă sosirea +e mo*il şi s+use +arola% Poarta culisă, iar +loturile din
o$el dis+ărură #n +ământ% Americanul o+ri #n +arc)inul re(erat% /ând +use +iciorul +e sol,
Malko au sen(a$ia că intră #ntr-un cu+tor% Tem+eratura de+ăşea +atru(eci şi cinci de rade
/elsiusL I se to+eau şi creierii%
Alerară +ână la intrarea #n am*asadă, unde un +uşcaş marin neru ca smoala şi
#narmat ca un crucişător eri!ică leitima$ia americanului şi +aşa+ortul lui Malko cu
sus+iciune%
 K Noi suntem la +rimul eta, dar #nainte de a urca, duce$i-ă să-l saluta$i +e
am*asador% Hrea să ă adă% Nu ştiu ce l-a a+ucat% Pe noi ne tratea(ă cu dis+re$ şi de o*icei ne
!lituieşte% 7a un moment dat c)iar a rut să ne i(ole(e la su*sol%%% Este un nenorocit de
 +o+onarL
Malko era cât +e ce să-i s+ună că )omose6ualitatea nu +rea aea de-a !ace cu +olitica,
dar se a*$inu%
 K ;iroul secretarei am*asadorului este #n ca+ăt, #i e6+lică şe!ul centralei% Mă ăsi$i la
camera 2B% Pe curând%
Malko se #ndre+tă s+re uşa indicată şi ciocăni%  oce de !emeie cu accent cântător
striă imediat
 K +ome on in,
El desc)ise uşa şi +ătrunse #ntr-o )e$ărie% 4ata care #l +o!tise #năuntru stătea #n
 +icioare #n milocul #ncă+erii, cu un teanc de documente #n mână% Era o metisă su+er*ă cu
 +ielea ciocolatie, cu o uri$ă cărnoasă şi +riirea eselă% Îm*răcată cu o *lu(i$ă al*ă decentă,
 +rin care se ieau sânii ca nişte o*u(e şi cu o !usti$ă scurtă care lăsa să i se adă +icioarele
luni, #l +riea +e Malko cu oc)ii ei mari şi că+rui, neenindu-i să creadă%
 K ol co/, 'unte$i c)iar dumneaoastrăL
 K /)iar eu, Priscilla, s+use Malko (âm*indu-i #ncântător% În s!ârşit, o sur+ri(ă
 +lăcută%
Prima dată o cunoscuse +e Priscilla /learCater la ;elrad% Era secretarea şe!ului
centralei de acolo, 7arr. ldcastle, şi o tolănise +e *irou când şe!ul era +lecat, lăsându-i o
adeărată amintire de tinere$e% 'curta dar #n!lăcărată lor aentură s-a #nc)eiat #n (iua +lecării
lui, #nsă destinul i-a !ăcut să se #ntâlnească din nou la Nairo*i, unde a +ro!itat din +lin de
şoldurile ei su+er*e% Tre(it +arcă de această sur+ri(ă +lăcută, Malko se a+ro+ie de ea şi #i
atinse cu inăşie cru+a e6traordinară ce contrasta cu talia !oarte su*$ire%
 K Nu ise(, eşti c)iar tuL (ise el%
5
 0umărul de %nmatriculare speci#ic (m1asadei americane.
6

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 6/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Priscilla /learCater #i aruncă o +riire !urioasă%


 K 2ucin$ 1astard, (ise ea #n şoa+tă% I  am a married /oman* no/.  
În cli+ele cele mai emo$ionante, or*ea ca un *irar% Pe Malko nu #l im+resiona deloc
noul ei statut%
 K 4elicitările mele, (ise el #n tim+ ce o $inea de miloc% =nde este so$ul tău
 K 7a as)inton% Nu a +utut să ină cu mine%
 K A doua sur+ri(ă +lăcută +e (iua de a(i, a+recie Malko cu cinismul lui *inecunoscut%
Aşadar, eşti li*eră să mâncăm #m+reună
Priscilla #i aruncă o +riire care ar !i +utut to+i to$i )e$arii de la Polul 'ud%
 K /a să mâncăm, +oate% &ar cu siuran$ă nu ca să ne-o traem% &ar #$i oi !ace
cunoştin$ă cu o +rietenă de-a mea, Aneli:ue, o ruande(ă care are +e dracul #n ea%  adeărată
târ!uli$ă, aşa cum #$i +lace $ie%
 K &e ce o #ntre*ă cu candoare Malko% Te-ai sc)im*at
/re(u că o să-i arunce monitorul #n ca+ şi +re!eră să o liniştească adresându-i un
(âm*et !ermecător%
 K Te-ai com+romite mai +u$in dacă mi-ai da adresa acum, (ise el cu las sua, decât
s-o !aci de !a$ă cu am*asadorul%
Priirea Priscillei sca+ără din nou, dar scrise câtea cuinte +e o carte de i(ită +e care
i-o #ntinse+elui+arcele
#m+ăr$ită Malkonotate
4 O,cu'treet
literenr%
şi cu9ouse
ci!re, 23% Toată
!iecare (onaelere(iden$ială
dintre din Islama*ad
!iind la rândul ei dii(atăera
#n
alte +atru mici +arcele% Nu era +rea +oetic, dar era !unc$ional%
 K &u+ă şase seara, dăm drumul #n curte celor doi do*ermani, +reci(ă secretara
am*asadorului% &acă nu te sim+ati(ea(ă, se re+ed direct la ouşoare%
 K Hoi !i atent, #i +romise Malko% Nu reau să +o$i doliu du+ă mine% Pe diseară, +e la
nouă%%% Po$i să o anun$i +e E6celen$a sa
Priscilla /learCater se #ndre+tă s+re uşa du*lă, leănându-şi şoldurile e6traordinare ca
să-l incite +e Malko% Acum că #i trecuse o*oseala, nu mai aea ră*dare +ână disearâ% Tânăra
ieşi din *iroul am*asadorului%
 K E6celen$a sa ă aştea+tă, (ise ea +e un ton neutru%
/ând
tresară şi trecu +e
#i tul*ură lână ea,
+riirea% Malko
Poate #i atinseera
că Priscilla dinadins s!ârcurile
o !emeie alunite,
măritată, est caresu!letului,
#nsă #n adâncul o !ăcu să
tot o uşuratică a rămas%

*
* *
 K Prin$e Malko 7ineL 'unt *ucuros să ă +rimesc la Islama*adL &omnul 4rank
/a+istrano mi-a recomandat să ă stau la dis+o(i$ie%
"ames entCort), am*asadorul 'tatelor =nite #n Pakistan, nu ar de(amăi nici un
)omose6ual% /u +ărul neru destul de lun, dat din *elşu cu el, cu +riirea insistentă,
costumul #nc)eiat la trei nasturi şi cam li+it de cor+, cămaşa ro( *om*on şi +anto!ii ascu$i$i la
âr!, nu-i mai li+seau decât cerceii din urec)i şi o !ustă conică% &e o ama*ilitate de*ordantă,
cu o uşoară licărire deşuc)eată #n oc)ii neri, #l contem+la +e Malko cu o +o!tă stă+ânită,
#ntre*ându-se #n mod ădit dacă să-i o!ere o !ela$ie sau o *ăutură răcoritoare% +tă +entru a
doua solu$ie%
 K &ori$i să *e$i cea +ro+use el%
Pe o măsu$ă oasă, erau aşe(ate câtea sticle şi +a)are, iar una de &e!ender ec)i de
cinci ani nu era #nce+ută% &i+lomatul #i (âm*i com+lice lui Malko%
 K Aici C)isk.-ul alorea(ă cât aurul% Pakistane(ii sunt #nne*uni$i du+ă el, deşi
comerciali(area lui este inter(isă +rin lee%  sticlă de &e!ender aune şi la +atru mii de ru+ii
 +e +ia$a neară, #n reme ce un eneral câştiă cinci(eci de mii%%% &i+loma$ii a!ricani aduc
conteinere #ntrei şi le ând la neru ca să-şi +lătească c)iria%
 K Mai dera*ă aş *ea o ca!ea, (ise Malko #n tim+ ce se aşe(a +e o su+er*ă cana+ea
din +iele neară%
6
 4icălosule, (cum sunt #emeie măritată.
7

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 7/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Am*asadorul se instală #n !a$a lui, nete(indu-şi cu riă o cută +e +antalonii im+eca*il


călca$i şi #i aruncă o +riire nedumerită%
 K /asa Al*ă ne recomandă destul de rar un om din Aen$ie, o*seră el, +u$in o!ensat%
Mai cu seamă #n termeni atât de ama*ili% Îl cunoaşte$i *ine +e domnul 4rank /a+istrano
 K &estul de *ine, mărturisi Malko%
Era inutil să +reci(e(e că şi consilierul s+ecial #nsărcinat cu securitatea la /asa Al*ă a
deenit 1s+onsorul lui +ermanent, +este ca+ul celor din /IA, #n urma câtora anc)ete reuşite
e!ectuate de Malko, #n s+ecial ultima, leată de re$eaua americană a lui ;in 7aden% F /ând a
 +rimit tele!onul lui /a+istrano la castelul din 7ie(en, cerându-i să se urce #n +rimul aion
 +entru Pakistan, Malko nu !usese +rea sur+rins% &oar se #ntre*ase de ce a+elau la el, când
'tatele =nite dis+uneau #n Pakistan şi #n A!anistan de o armată, merând de la a+aratele ;-
@2 +ână la dii(ia a o+ts+re(ecea ânători de munte, sta$ionată #n 5anda)ar% /a să nu mai
 +ună la socoteală aen$ii /IA şi 4;I care treceau +rin sită cele două $ări #n căutarea celor două
$inte mola)ul mar şi mai ales =ssama ;in 7aden, +e al cărui ca+ uernul american a +us o
recom+ensă cu suma modică de două(eci şi cinci de milioane de dolari% 'umă la care s-au mai
adăuat de atunci şi alte +remii 1+articulare% Nu s-a mai ă(ut un asemenea +remiu de când
s-au +us *a(ele ciili(a$iei umane% Am*asadorul se scar+ină +e ât şi con$ină cu acelaşi surâs
misterios
 K
'e Presu+un că +re(en$a
edea că arde dumneaoastră
de neră*dare aremulte
să a!le mai leătură cu căutarea
amănunte, lui ;in 7aden%%%
a+lecându-se s+re Malko
cu +riirea scli+itoare% &e a+roa+e, mirosea ca o cocotă% Malko se retrase discret şi #i adresă
un (âm*et inocent
 K &omnule am*asador, din +ăcate, eu nu sunt autori(at să de(ălui sco+ul călătoriei
mele% Îmi +are !oarte rău%
&i+lomatul se )emui ca un melc #n +ericol% Era de(amăit, dar +lin de res+ect%
Eident că Malko nu-i +utea s+une că 4rank /a+istrano #i de(ăluise că 'tatele =nite
aunseseră #n s!ârşit la ca+ătul căutărilor şi că erau +e +unctul de a +une mâna +e =ssama ;in
7aden% 8i că el, 4rank /a+istrano, )otărâse ca Malko să su+eri(e(e s!ârşitul o+era$iunii,
mul$umindu-i +entru sericiile aduse% &u+ă ce #şi #nmuie din +olite$e *u(ele #n ca!ea, Malko
se ridică%
 K"ames entCort)
'+er că +rocedă
#mi e$i !ace la !el,săa!işând
+lăcerea eni$i un (âm*et
acasă caldla+ecină%
la mine !a$ă% 7ocui$i la  5arriott*
nu-i aşa
 K E6act, (ise Malko%
&ar nu +reci(ă că +ro*a*il nu a rămâne +rea mult acolo% &e !a+t, e6istau +rea +u$ine
şanse ca ;in 7aden să se ascundă #ntr-un )otel american de lu6% 'u+ortă strânerea de mână
#ndelunată a lui "ames entCort), a+oi se +omeni direct +e culoar%
 K ;iroul domnului Jre ;aut(er este #n ca+ăt +e stâna, s+use am*asadorul
de(amăit%

* *
Jre ;aut(er #i desc)ise c)iar el uşa% Nu era sinur, ci cu o *londă tunsă scurt şi cu
oc)i al*aştri care semăna cu o *alenă eşuată, #m*răcată cu un tricou al* şi nişte +antaloni ro(,
ce se lă!ăia #ntr-un !otoliu +arcă s+ecial !ăcut +entru ea% 7a +rima edere, de+ăşea suta de
kilorame% ;ăr*atul care şedea la un ca+ăt al cana+elei nu era nici el +rea +lăcut la edere% =n
o*e( *runet cu +ărul slinos, cu !a$a ro(alie de cu+ero(e, cu neru su* un)ii şi cu ciora+ii
răsuci$i% Pantalonii cră+au +e el%
 K Hă +re(int ec)i+a noastră din Pes)aCar, #l anun$ă Jre ;aut(er% Jeore 5eel şi
adunctul său, Anie ;oatman%
Jeore 5eel se ridică aneoie de +e cana+ea şi #i #ntinse lui Malko o mână moale şi
li+icioasă%
 K i, 0ice meetin$ ou.
Malko se de+lasă +ână la *alena care #i (âm*ea radios% Jre ;aut(er adăuă cu un
7
 Vezi S(S K Sa1ia lui Bin Laden.
8

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 8/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

umor as+ru
 K 7ui Jeore +ute$i să-i mai s+une$i şi 1;ud, +entru că este un iu*itor consecent al
 *erii ;udCeiser%
Jeore 5eel #şi um!lă cu modestie *urdi)anul% 7a uşă se au(i o *ătaie uşoară, iar #n
#ncă+ere se strecură o +răină cu oc)elarii +e nas, a+lecat +ână #n +ământ% 'emăna cu un
student #ntâr(iat% 'e aşe(ă timid +e marinea unui !otoliu, uitându-se cu res+ect la Malko%
 K Acesta este Ro*ert ;aldCin, s+ecialistul nostru #n +ro*lemele din A!anistan, #l
anun$ă cu mândrie şe!ul centralei% Nimeni nu cunoaşte mai *ine decât el tri*urile%%% clanurile,
su*clanurile etc%
Malko #i (âm*i +oliticos, dar se a*$inea cu reu să nu i(*ucnească #n râs% Aşa-numita
1dream team a lui Jre ;aut(er ilustra de minune starea #n care se a!la /IA%
 K Hor*i$i dialectul dari #l #ntre*ă Malko%
 K Nu%
 K &ar +aştu
 K Nici ăsta, dar citesc enorm%
Încă un aent de teren%
 K Per!ect, s+use Malko, ăd că ae$i o ec)i+ă +e cinste%
 K În centrală, suntem dois+re(ece, +reci(ă Jre ;aut(er, #nsă ceilal$i sunt +e teren%
O

/a o*$ină
să să nu mai or*im
acordul des+re 1ums)oes,
am*asadorului  adăuă
ca să iasă el strâm*ându-se
din Islama*ad% /el +u$inde(ustat% Însăli*eri,
noi suntem ei tre*uie
mai
adăuă el%
Jeore 5eel #nce+u să-şi roadă un)iile nere, cu ura strâm*ată de un soi de tic, iar
cămaşa stătea să cra+e su* +resiunea *urdi)anului +lin de *ere% Malko a*ia aşte+ta să intre #n
mie(ul su*iectului%
 K &omnuL 4rank /a+istrano, #nce+u el, ca să se !acă *ine #n$eles, mi-a comunicat că
a$i !ăcut o trea*ă e6traordinară şi că sunte$i +e +unctul de a-l locali(a +e =ssama ;in 7aden%
Ginând cont de im+licarea mea #n acest dosar, a $inut mor$iş să +artici+ şi eu la ultima !a(ă a
o+era$iunii% /a 1martor, ca să (ic aşa% &ar !ireşte că dumneaoastră e$i *ene!icia o#icial*
ceea ce mi se +are corect% &e alt!el, eu sunt doar un cola*orator al Aen$iei%

Malko% Nici
Jreunul dintre
;aut(er cei +atru
se uita !i6 la mem*ri ai /IA;oatman
+anto!i% Anie aici de ar*ora
!a$ă nuuna+reciară +ro+unerea
surâs mecanic lui
şi tâm+,
iar Jeore 5eel, du+ă ce termină de ros un)iile, #şi contem+la o+era% /ât des+re Ro*ert
;aldCin, acesta se uita #n taan% Numai (um(ăitul climati(orului mai tul*ura liniştea% Malko
#şi (ise că nu +rea le conenea că se *ăase #n tre*urile lor% Erau nişte !unc$ionari o*scuri, cu
un oc)i +e !işa de c)eltuieli şi cu altul la +ensionare, care #n mod siur nu #i a+reciau stilul
!ulminant% Ei nu aeau nici castele, nici amante de clasa Ale6andrei şi ă(useră un Rolls
Ro.ce doar #n !ilme% 4iindcă tăcerea se +relunea, Malko se #ntoarse către Jre ;aut(er%
 K Jre, #nce+u el, re$i să-mi da$i mai multe amănunte #n leătură cu o+era$iunea de
ca+turare a lui ;in 7aden
Însă nimeni nu scoase un cuânt% Parcă erau la +rie)iul unui capo ma#ioso. Malko se
ândi la şoldurile minunate ale Priscillei /learCater ca să nu se enere(e% În !ond, #n$eleea
#ntr-un !el +i(ma interlocutorilor săi% El era un 1+araşutat şi intani*il +e deasu+ra, căci
!usese trimis de /asa Al*ă% Jre ;aut(er scoase o $iară şi o a+rinse cu *ric)eta i++o, a+oi
su!lă tacticos !umul a!ară% În s!ârşit, #năl$ă ca+ul şi (ise +e un ton a
 K Mi-e teamă că e$i !i de(amăit, domnule 7ine% 'untem #ncă de+arte de a-l
ca+tura +e nenorocitul ăla%
Malko le (âm*i cu răceală%
 K ;in 7aden este orice numai un nenorocit nu, #l corectă el% Este un !anatic +ericulos,
!ireşte, #nsă mi se +are e6trem de intelient% &omnul /a+istrano mi-a s+us că sunte$i +e
 +unctul de a-l ca+tura, sau mai dera*ă de a-l locali(a% Este adeărat
 K ( #ost  e6act, recunoscu Jre ;aut(er dintr-o su!lare%
În acea cli+ă, Malko ar !i +re!erat să se ca$ere +e un munte a!an cu trei(eci de
kilorame #n s+inare, +e o tem+eratură de +atru(eci şi cinci de rade, decât să !ie #n acest
8
 6orecla a$en&ilor 2BI.
9

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 9/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 *irou destul de con!orta*il şi răcoros%%%

Capitolul III

Malko au sen(a$ia că cinea #i răstoarnă o *enă cu nisi+ #n ca+% A stră*ătut lumea
 +ână aici deea*aL 'e uită intriat la şe!ul /entralei /IA%
 K Aşadar, domnul /a+istrano a +rimit o in!orma$ie !alsă #ntre*ă el%
Jre ;aut(er scutură iuros din ca+%
 K Nici or*ăL Acum două (ile, am !ost +e urmele lui ;in 7aden% Numai că ieri, am
 +ierdut +ista +e care ne a!lam%
 K Adică
 K mul care tre*uia să ne ducă la ;in 7aden a !ost asasinat%
 K Nu cred că este o coinciden$ă, (ise cu ironie Malko% &es+re ce este or*a
Jre ;au(er #şi drese lasul şi #nce+u
 K Încă de acum trei luni, am +us su* su+rae)ere, cu miloace umane şi te)nice, un
actiist islamist, directorul unei im+ortante şcoli coranice din Islama*ad, şi anume, mola)ul
A*dulla)% 8tim că de anul trecut, a ă(duit nişte !uari din Al-<aida, care au enit din
A!anistan% &e asemenea, a luat leătura de mai multe ori cu =ssama ;in 7aden, i(itându-l
 +e acesta #n 5anda)ar% &e atunci, cei doi cores+ondau reulat% /ând ;in 7aden şi-a lansat
 #at/a #n !e*ruarie 3>>O, ordonând uciderea tuturor americanilor, mola)ul A*dulla) i-a atras
aten$ia şi asu+ra unei c)estiuni !oarte delicate că +rintre americani erau şi musulmani%%%
&iscu$ia lor a durat câtea luni% În !inal, ;in 7aden a ăsit un +arara! #n /oran care
 +reci(ea(ă că #n ca(ul unui con!lict iit cu nemusulmanii, adeăra$ii musulmani tre*uie să se
#ntoarcă #n teritoriile musulmane%%%
Malko !ăcu un est enerat, neă(ând unde rea să aună americanul cu acest curs de
reliie%
 K Această c)estiune cu #at/a are leătură directă cu asasinarea mola)ului
 K Nu, recunoscu Jre ;aut(er% Însă de la acea dată, cei doi *ăr*a$i au mai luat
leătura su* o !ormă sau alta%
 K /)iar şi du+ă ce ;in 7aden a !uit
 K &a, +rin intermediul unor mesaeri siuri şi re$elei din cadrul şcolilor coranice%
4ără ştirea sericiilor +akistane(e, noi am continuat su+rae)erea mola)ului A*dulla)%
&atorită ascultărilor, acum o lună, am aut certitudinea că mola)ul se +reătea să-i !acă o
i(ită lui ;in 7aden%
 K Au discutat
 K Nu% &in noiem*rie 2003, nimeni nu a mai or*it direct cu ;in 7aden% El, care aea
o*iceiul să or*ească (ilnic cu mama lui la tele!on, a #ncetat *rusc să o mai sune şi a #ntreru+t
leăturile +rin satelit% /u toate astea, noi am interce+tat câtea conor*iri #ntre A*dulla) şi un
oarecare
oameni dinmola)
a!ară%'ai!ulla) Mansour% Acesta a orani(at ultimele #ntâlniri ale lui ;in 7aden cu
 K A$i +utut să-l locali(a$i +e mola)ul Mansour
 K &a, se a!la #n reiunea 5)ost% &ar !olosea un tele!on mo*il 1toura.a şi se mişca tot
tim+ul% Totuşi, aceste ascultări ne-au !urni(at o in!orma$ie +re$ioasă mola)ul A*dulla) a !ost
initat o!icial de un +rieten al mola)ului Mansour care conduce o şcoală coranică #n (ona
tri*ală, !oarte a+roa+e de 7andicotal% Atunci, am orani(at imediat su+rae)erea lui
A*dulla), !olosind in!ormatorii noştri +akistane(i, ast!el #ncât să-l urmărească #n tim+ul
călătoriei%
 K /rede$i că tre*uia să-l ăsească +e ;in 7aden #ntre*ă Malko%
Jre ;aut(er a+ro*ă eneric din ca+%

Anumite Kelemente
'iur că ale
da% dată auns
discu$iei #n (ona
dintre tri*ală,
mola)ul este !oarte
Mansour uşor deA*dulla)
şi mola)ul trecut #n A!anistan%
erau !oarte
e6+licite% Ne-am alertat dea oamenii +e care #i aem dincolo de rani$ă% Alaltăieri, un e)icul
B6B #nmatriculat #n Pes)aCar a sosit la mola)ul A*dulla)% 8o!erul a #nno+tat la el% Prin
10

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 10/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

urmare, +lecarea era iminentă% &atorită numărului de #nmatriculare, am reuşit să-l identi!icăm
 +e +ro+rietarul maşinii% Era c)iar +rietenul mola)ului Mansour%%% Am aranat la !a$a locului un
dis+o(iti !ormat din douăs+re(ece +ersoane +lus e)icule ca să !iu siur că nu #l +ierd%
Primul element a !ost unul dintre in!ormatorii noştri, Ari! "amal% 'tătea la +ândă lână
Mosc)eea Roşie, al cărei imam era A*dulla) şi a asistat la uciderea acestuia%
Jre ;aut(er #i +oesti amănun$it lui Malko #m+reurările #n care mola)ul a !ost
asasinat%
 K /ui #i atri*ui$i acest omor #ntre*ă el%
 K 7a #nce+ut, am cre(ut că este o coinciden$ă, o crimă 1sectară% Mola)ul A*dulla)
era un antişiit conins şi !oarte acer*%
Malko ru să-i s+ună că #n meseria lor nu e6istau coinciden$e, dar nu mai a+ucă%
 K In!ormatorul nostru a reuşit să adă numărul maşinii asasinilor, reluă şe!ul
centralei% 8ti$i că #n Pakistan aem contacte cu omoloii noştri din cele două sericii%
 K I'I şi mai care
 K I;%>  &is+un de mai +u$ine miloace, dar nu sunt si!ilitici ca islamiştii din I'I%
Aşadar, am comunicat numărul celor din I;, !ără să le s+unem motiul, şi le-am cerut să-l
caute +e +ro+rietar% Atunci am aut o mare sur+ri(ă acea To.ota a+ar$inea unui in!ormator
coru+t din I'I, care mai !usese !olosită şi la alte o+era$iuni clandestine%
Malko
 K I'I ridică s+râncenele%
l-a lic)idat +e mola)ul A*dulla) &e ce &u+ă cum sus$ine$i, oamenii din I'I
sunt de +artea islamiştilor% /)iar sim+ati(ea(ă un om ca A*dulla)% &e mul$i ani #ncoace, #n
tim+ul ră(*oiului #m+otria soieticilor, i-au sus$inut +e cei mai e6tremişti mua)edini,
 +recum sinistrul Jul*uddin 9ekmat.ar%
 K Ae$i +er!ectă dre+tate, recunoscu Jre ;aut(er% În mod normal, I'I nu aea nici
un moti să ordone asasinarea molanului A*dulla), numai că I; ne-a !urni(at un element #n
 +lus I'I #l su+rae)ea #ndea+roa+e +e A*dulla)% 7ucrul care s-a #ntâm+lat a !ost că şi-au dat
seama că #l su+rae)em şi a+oi ce inten$ii aem% Prin urmare, au +rocedat #n aşa !el #ncât
A*dulla) să nu ne mai +oată duce direct la ;in 7aden%
 K Nu era mai sim+lu să nu-l lase să !acă această călătorie
Jre
 K Nu;aut(er clătină
sunt siur din ca+% i-ar !i ascultat% În +lus, cred că mola)ul $inea !oarte mult
că A*dulla)
să răs+undă inita$iei lui ;in 7aden% În conor*irile interce+tate, mola)ul Mansour era !oarte
insistent%
 K /e oia ;in 7aden de la mola)ul A*dulla)
Ro*ert ;aldCin se *ăă imediat #n or*ă%
 K /redem că ;in 7aden #şi caută noi alia$i #n comunitatea reliioasă +akistane(ă% Are
mare neoie du+ă #ninerea tali*anilor% Mola)ul A*dulla) +utea să serească dre+t
intermediar% Nu uita$i că, dacă tama reliioasă #l +ărăsea +e ;in 7aden, acesta nu a mai
 +utea re(ista mult%
 K În acest ca(, o*iectă Malko, oamenii care au orani(at asasinarea lui A*dulla) au
 ucat #m+otria intereselor lui ;in 7aden% Mi se +are ciudat%
 K Eu cred că este or*a des+re anumite elemente !anatice din I'I, situate la un niel
oarecum in!erior, care au urmărit un sinur as+ect că A*dula) risca să ne ducă la ;in 7aden,
conc)ise Jre ;aut(er%
/u alte cuinte, un e6ces de (el din +artea +arti(anilor sauditului% În milocul acestor
e6alta$i, totul era +osi*il% În orice ca(, mola)ul A*dulla) era mort% Însă lui Malko lot nu-i
enea să creadă că nu mai e6ista şi altcea care să ducă la locali(area şi eliminarea lui =ssama
;in 7aden% Ru+se tăcerea care se aşternuse du+ă conclu(ia şe!ului centralei%
 K ;ine% /red că #n a!ară de mola)ul A*dulla), mai ae$i şi alte +iste care ne-ar +utea
duce la ;in 7aden
"udecând du+ă tăcerea a+ăsătoare ce urmă du+ă #ntre*are, #şi dădu seama că se
#nşelase% Jre ;aut(er mărturisi cu +ocăin$ă
9
 Intelli$ence Bureau.
11

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 11/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Sir* nu aem nici o +istăL &e (ece luni toată lumea #l caută +e ;in 7aden% Noi, 4;I-
ul, sericiile +akistane(e, *ritanicii, !rance(ii şi noul uern a!an% Aem +e teren, #n
A!anistan şi #n Pakistan, câtea mii de oameni care conduc !ără #ncetare o+era$iunile de
 +erc)e(i$ie şi de căutare% În a(iristan, la Miram ')a), #n a+ro+iere de !rontiera cu
A!anistanul, am instalat o sta$ie de ascultare şi de su+rae)ere a tuturor comunica$iilor
tele!onice din (onă% În (adar, #nsă% În +lus, este atacată cu rac)ete a+roa+e #n !iecare (i%
Întreaa reiune este *ântuită de !uari din re$eaua Al-<aida, e6trem de irulen$i% Am
interoat (eci de +ri(onieri aici şi #n Juantanamo, unde i-am trans!erat +e cei care ne-au
interesat mai mult% 4ie nu ştiu nimic, !ie ne dau in!orma$ii ne!olositoare% Am c)eltuit sute de
mii de dolari +entru +rime acordate unor in!ormatori care ne-au dus +e +istele cele mai
!ante(iste% 7a #nce+ut, am eri!icat totul, a+oi am lăsat-o *altă% &e !iecare dată când este
semnalată +re(en$a lui ;in 7aden #ntr-un col$ +ierdut #n A!anistan, tre*uia să orani(ăm
adeărată e6+edi$ie, cu elico+tere a+ărate de aioane de ânătoare A/-30 si ;-@2% 8i toate
astea +entru a ne +rotea Special 2orces. În urmă cu două luni, #n tim+ul o+era$iunii
1Anaconda, *ritanicii au luat +lasă cu in!ormatorii lor care i-au dus la nişte de+o(ite cu
muni$ie care erau ale alia$ilor noştri%%% Iar recom+ensa de două(eci şi cinci de milioane de
dolari +entru ca+turarea lui ;in 7aden nu a dus nicăieri% Într-o $ară #n care oamenii câştiă
două(eci de dolari +e lună%%%
 K /um ă e6+lica$i
Americanul acestdelucru
!ăcu un est ne+utin$ă%
 K Mai #ntâi, că suma este mult +rea mare% Pentru to$i aceşti muritori de !oame,
re+re(intă un lucru a*stract% Nici măcar nu conce+ acest lucru% În sc)im*, tre*uie să #n$eleem
că aici, #n A!anistan şi #n eneral #n toate $ările islamiste, =ssama ;in 7aden este considerat
un erouL În toate *a(arele de la Pes)aCar se ând tricouri cu !iura lui% Nici un mem*ru +aştu
nu a da !ua să-l denun$e, căci s-ar sim$i de(onorat% ;in 7aden este sim*olul lu+tei Islamului
o+rimat #m+otria celorlal$i, oameni care nu sunt musulmani% A deenit un +ro!et% Iar +e
 +ro!e$i nu-i denun$ă nimeni% În +lus, orice ar s+une +oliticienii, A!anistanul este #n +lină
derinoladă% În a!ară de 5a*ul şi câtea +uncte #n care ne-am instalat, nu e6istă nici un !el de
control% E6istă ăi #n care nici un străin nu a mai +us +iciorul de (eci de ani% În ca+itală,
1+reşedintele
5a*ulului, i se 9amid 5ar(aiTali*anii
taie *ereata% conducestaudoartotdin *iroul
tim+ul lui%%%ascunşi
acolo, &acă +rin
!acesate%
un +as #n a!ara
Au sc)im*at
numai tur*anul, atâta tot% &ar şi ei sunt +reăti$i să-l a+ere +e ;in 7aden%
Această +redică nu era deloc #ncuraatoare% Malko #ncercă marea cu deetul%
 K Nu se +oate să nu reuşimL /ând a !ost ă(ut ;in 7aden ultima oară
Jre ;aut(er se #ntoarse către *alena ro(, +răălită #n !otoliul ei%
 K Anie adună toate in!orma$iile cu +riire la ;in 7aden%
Anie ;oatman catadicsi să s+ună
 K 'e +are că a !ost ă(ut #n trei locuri la #nce+utul lunii noiem*rie 2003% În reiunea
5)ost, #n "alala*ad şi a+oi #n Tora-;ora% &ar nu dis+unem decât de mărturii de mâna a doua%
 K 'i de atunci Asta a !ost acum şa+te luni, su*linie Malko%
 K &e atunci, nimicL (ise Anie% Parcă l-a #n)i$it +ământul% Aem numerele lui de
tele!on +rin satelit, dar nu le mai !oloseşte% Pu$inii demnitari tali*ani +e care i-am arestat,
 +recum am*asadorul aee!, sus$in că nu ştiu unde se a!lă% '-ar nutea să !ie adeărat%%%
 K &ar A*u ou*eida, mâna lui drea+tă +e care aen$ii 4;I l-au arestat cu +u$in tim+
#n urmă #n Pakistan El n-a diulat nimic
 K '+une ca nu l-a mai ă(ut +e 1şeicQ din octom*rie%%%
Parcă era mul ini(i*il% Malko sim$i cum #i sare $andăra%
 K &acă nu şti$i unde se a!lă ;in 7aden, #nseamnă că nu ae$i nici o in!orma$ie des+re
el, des+re sănătatea lui, cum se de+lasea(ă, cine #l mai #nso$eşte, de ce loistică dis+une%%%
Anie ;oatman +use un +icior monstruos +este celălalt şi reluă
 K 'e +are că este *ine sănătos% Poestea cu *oala lui de rinic)i a !ost inentată !iindcă
a !ăcut o sinură dată diali(ă la s+italul din 5anda)ar% &e câtea ori a !ost ă(ut călărind% 'e
 +are că este un !oarte *un călăre$% 'e de+lasea(ă #nso$it de o sinură ardă de cor+ şi cu reo
două(eci de oameni, ara*i cu to$ii%
12

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 12/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K 4ireşte, dacă am !i lucrat ca +akistane(ii, +ro*a*il că am !i aansat şi noi, (ise +e un


ton a+ăsat Jeore 5eel%
Malko +ro!ită imediat de oca(ie%
 K Numai I'I are aen$i +este tot%%% Ei nu au a!lat nimic
Jre ;aut(er clătină din ca+, de+ăşit de situa$ie%
 K &omnule, am să ă dau un e6em+lu% /ând am locali(at ascun(ătoarea lui A*u
ou*eida #n 4aisala*ad, ra$ie interce+tării comunica$iilor cu Ei+tul, am in!ormat 4;I-ul%
Aen$ii s-au dus la +oli$ia +akistane(ă şi i-au cerut să-l areste(e, dar %nainte* au *ruiat toate
!recen$ele +akistane(ilor ca să eite scurerea de in!orma$ii% Aici totul +ute% Pakistane(ii ne
detestă, iar ceilal$i sunt +rietenii lor, deşi nu recunosc acest !a+t%
Malko #i +rii +e rând +e cei +atru aen$i de*usola$i%
 K Primi$i o rămadă de in!orma$ii, dar nu ă da$i *ătu$i%
 K /am două sute +e (i, răs+unse Anie% Ti+ii ne +un mereu aceeaşi +lacă 1&a$i-ne
câtea milioane de dolari şi #l om ăsi +e ;in 7aden%
 K /e se #ntâm+lă du+ă aceea
Jre ;aut(er #i (âm*i cu ironie%
 K Noi le s+unem 1Aduce$i-ni-l +e ;in 7aden şi apoi e$i +rimi cele câtea milioane
de dolari% &iscu$ia se o+reşte #ntotdeauna aici%%% ;in 7aden dis+une de o re$ea com+usă din
mii de din
oameni sim+ati(an$i,
I'I, care #lcel mai adesea
res+ectă% Mai cua!la$i
seamă#ncă+osturi #nalte%nici
nu #şi asumă 8e!iunreliioşi,
risc% mem*ri +aştu,
 K &ar comunică *ine cu lumea din a!ară o*iectă Malko%
 K ;ine#n$eles, recunoscu Jre ;aut(er, datorită unui sistem !oarte so!isticat de
mesaeri care #ntreru+ orice +istă% 'unt nişte anonimi% 8i niciodată nu sunt aceiaşi% Acest lucru
!unc$ionea(ă #n am*ele direc$ii% 8i aici sunt siur că aen$ii din I'I ştiu mai multe decât ne
s+un nouă% &ar nu cunoaşte$i lucrul cel mai im+ortant +akistane(ii au lansat (onul că ;in
7aden este aent /IA şi că de aceea americanii nu-l arestea(ă% =n de(astru, nu-i aşa
 K Întocmai, (ise Malko #n tim+ ce re!lecta%
'e ândea la "o)n Turner, aentul /IA care !usese #n ta*ăra lui ;in 7aden%30 'e uită la
ceas% 18edin$a $inuse o oră şi umătate%
 K nu
A*dulla), În #ntre(ări$i
conclu(ie,nici
nuo şti$i unde se
+osi*ilitate a!lă de;in
să da$i 7aden
urma lui şi, du+ă eliminarea molanului
Jre ;aut(er #şi şterse !runtea, a+oi (ise
 K E6act, domnule% Este #ntocmai re(umatul ra+ortului +e care l-am trimis ieri la
7anle.%
 K Prin urmare, nu-mi rămâne altcea de !ăcut decât să mă urc #n aion, conc)ise
Malko%
 Nimeni nu #ndră(ni să-l contra(ică% 'e ridică #n +icioare, iar Jre ;aut(er sări imediat
de +e scaun, imitat de ceilal$i trei%
 K Hre$i să merem undea să mâncăm de +rân( #i +ro+use şe!ul centralei% Este o
ca!enea #n a+ro+iere, sau la /lu*ul !rance(, care este e6act i(ai%
 K Nu, mul$umesc, (ise Malko, nu #mi este !oame% &in cau(a decalaului de !us orar%
Mă duc să mă odi)nesc%
 K Hă conduc la 5arriott* #i +ro+use numaidecât americanul
 K Aş +re!eea să-mi da$i o maşină, sueră Malko%
Jre ;aut(er se #nroşi%
 K &omnule, aici se circulă +e stâna, iar circula$ia este%%% săl*atică%
 K Nu ă !ace$i rii, #l linişti Malko, nu este +rima oară când in #n Pakistan%
 K În acest ca(, ă dau maşina mea% 7incolnul Naiator% &acă ae$i număr
di+lomatic, nu e$i !i o+rit de +oli$ie%
Îl conduse +ână #n +arcare şi, #nainte să se urce #n imensul e)icul B6B, Malko #i
aruncă o +riire a+roa+e amenin$ătoare%
 K Mâine diminea$ă la ora nouă, oi !i #n *iroul dumneaoastră% '+er că +ână atunci ă
a eni reo idee%
10
 Vezi S(S K Sa1ia lui Bin Laden.
13

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 13/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

*
* *
7a olanul maşinii Naiator, Malko merea +e *uleardul 5.e*an-e-l)*al care
stră*ătea nordul oraşului-rădină, i(ai de Maralla 9ills, (ona re(iden$ială, unde to$i
emiran$ii #nc)iriau case la +re$uri ridicol de mici% Islama*adul semăna cu un +arc, cu
 *ulearde lari şi multe intersec$ii inadate de erdea$ă% Încetini, !iindcă aunsese #n +arcela 4
O% Jăsi imediat 4 O% Mai iră de câtea ori şi aunse +e 'trada nr% % Aici erau numai ile
#nconurate de erdea$ă% /asa cu numărul 23 era luminată şi (ări un e)icul B 6 B cu număr
di+lomatic% În #ntuneric, ă(u un +a(nic cu +riirea rătăcită% Acesta se ridică şi #l salută cu
res+ect +e Malko%
'ună% '+era ca Priscilla să nu-i !i tras cla+a%%% &ormise umătate de (i şi acum se
sim$ea mai *ine% A*ia acum #şi dădu seama că Jre ;aut(er nu se #nşelase com+let% &acă, de
nouă luni, ;in 7aden scă+a de toate căutările, nu era o #ntâm+lare% Priite din a!ară, lucrurile
 +ăreau sim+le% &e acum #nainte, #n$eleea lim+ede reută$ile #ntâm+inate #n ca+turarea şe!ului
terorist% /u toate astea, nu aea c)e! să +lece cu coada #ntre +icioare din Pakistan% Misiunea
#ncredin$ată de 4rank /a+istrano era urmarea loică a succesului său #m+otria re$elei
americane a lui ;in 7aden, deca+itată de-acum #n cea mai mare taină% 9ăituirea sauditului

#lre+re(enta
a ăsi, seo*iectiul
a *ucuranumărul unu al /asei
de recunoştin$a Al*e,
eşnică du+ă !an!aronada
a +reşedintelui lui Jeore % ;us)% /ine
american%%%
4ără să +rindă de este, Malko se lansase dea #ntr-o nouă aentură% Totuşi, #ntâlnirea
cu miliardarul saudit din 3>>? nu #i lăsase o amintire urâtă% 4iind conştient că este un !anatic
 +ericulos, uto+ic şi ata să semene moartea +entru un sco+ a*solut ne*unesc domina$ia
Islamului #n lume% În această +arte a lumii, =ssama ;in 7aden era considerat un erou%
=şa se desc)ise, #ntreru+ându-i *rusc ândurile% În cadrul #ntunecat, (ări silueta unei
nerese cu +icioare intermina*ile% Priscilla nu-i trăsese cla+aL Intră uşurat şi o cu+rinse de
miloc%
 K '+er că nu te-am !ăcut să aşte+$iL s+use el sărutând-o +e ât%
&ar s+re sur+rinderea lui, tânăra !ăcu un +as #na+oi% Malko au sen(a$ia că isea(ă%
Era totuşi+ortocaliu
un tricou o neresă%şiÎncântătoare, cu unneară%
cu o !ustă scurtă năsuc cât
Însăo nu
măslină şi o ură
era Priscilla cărnoasă% Necunoscuta
/learCater% Îm*răcată cu
#l +riea cu ădită stu+oare +e Malko şi #l #ntre*ă
 K /ine sunte$i
Malko a*ia reuşi să surâdâ%
 K /red că am reşit adresa%  caut +e Priscilla /learCate%
 Neresa (âm*i deodată uşurată%
 K ;a nu a$i reşit adresa, dar Priscilla nu este acasă% A +lecat #n oraş cu +rietenul ei%
Eu sunt +rietena ei, Aneli:u% 7ocuim #m+reună%
 K 'unte$i din Ruanda
 K &a% &e unde şti$i
 K Mi-a s+us Priscilla de diminea$ă%%% M-a initat la masă% Aici%
&ar nu +reci(ă ce #i +oestise des+re ea% Aneli:ue i(*ucni #n râs%
 K /red că a !ăcut o lumăL Îşi !ăcuse +lanuri +entru cină mai demult, iar +rietenul ei
este !oarte elos% Este un ele$ian care lucrea(ă la N=% Este ne*un du+ă ea%
&e(amăit, Malko se +reătea să +lece%
 K Îmi cer scu(e +entru deran, (ise el% '+une$i-i că am trecut +e aici%
 K 'ta$i +u$in, +rotestă neresa, nu +ot să ă las să +leca$i aşaL Nu am nimic de !ăcut,
)aide$i să *em cea% 'o$ul meu este +lecat la 5arac)i cu tre*uri, iar eu mă +lictisesc%
Îl conduse #ntr-un salon imens +u$in cam trist şi sla* luminat, iar el se ândi că
şoldurile ei erau mai !rumoase decât ale Priscillei% ;arul se ăsea #ntr-un dulă+aş, iar +e taan
se #nârteau #ncet nişte entilatoare mari%
 K /e dori$i să *e$i #l #ntre*ă Aneli:ue%
 K  otcă, dacă ae$i%
Ea se #ntoarse cu o sticlă de &e!ender 1'uccess ec)i de dois+re(ece ani şi cu una de
14

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 14/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

'talicina.a, #şi turnă o +or$ie mare de scotc) cu si!on, se aşe(ă la celălalt ca+ăt al cana+elei şi
ridică +a)arul%
 K ;ine a$i enit la Islama*adL 7ucra$i +entru uernul american
 K &a, răs+unse Malko, sec%
Aneli:ue *ău câtea uri de scotc) şi s+use la rândul ei
 K 8i so$ul meu la !el% Este #n 4;I% 7-au trimis +entru o să+tămână la 5arac)i din
cau(a +rocesului asasinilor lui &aid Pearl% '+er să nu +ă$ească nimic% Aici trăieşti tot tim+ul
cu !rica-n sânL &orm cu arma su* +ernă şi mă tre(esc mereu #n toiul no+$ii%
'e ridică să se ducă la *ucătărie du+ă )ea$ă, iar Malko #i urmări silueta% Era c)iar mai
a+etisantă decât Priscilla% /ând se #ntoarse, se aşe(ă mai a+roa+e de Malko şi #şi +use +icior
 +este +icior, arătându-şi +ielea satinată% Malko #ntâr(ie cu +riirea +e coa+sele ei%
 K 7a ce ă uita$i #ntre*ă ea imediat%
El #i (âm*i%
 K 7a dumneaoastră% 'unte$i su+er*ă% 'unte$i tutsi
 K &a% 4amilia mea a !ost masacrată% Nu o să mă #ntorc niciodată #n Ruanda%
/a şi cum această amintire ar !i tul*urat-o, ea oli dintr-o dată scotc)-ul şi #şi turnă
altul% A+oi se ridică şi +use mu(ică%
 K E mai esel aşa, s+use ea râ(ând%
 K '+er că #iPrisciila
Aneli:ue nu a #ntâr(ia mult, (ise Malko%
(âm*i ironic%
 K ), !ireşte că nuL Prietenul ei a*ia aştea+tă să se #ntoarcă re+ede ca să%%%
Ea se o+ri şi c)icoti% TicăloasaL (ise Malko #n ândul lui% Priscilla #l !raierise *ine
 ucând rolul de !emeie măritată%
Priirile lor se #ntâlniră din nou, iar Aneli:ue (ă*oi mai mult%  #ntre*ă surâ(ând
 K 7a ce ă uita$i
Aneli:ue (âm*i stânenită%
 K 7a oc)ii dumneaoastră% Purta$i lentile de contact
 K Nu, aşa sunt oc)ii mei%
Ea +lecă +riirea #n +ământ%
 K Hă +arcă
Hrând ro săsămăsc)im*e
scu(a$i,re+ede
n-am ă(ut niciodată
su*iectul, o asemenea
neresa culoare% Parcă ar !i de aur%
#ntre*ă *rusc
 K  cunoaşte$i *ine +e Priscilla
 K Ne-am #ntâlnit la ;elrad şi la Nairo*i%%%
Ea #l mai seri cu o otcă şi sc)im*ă caseta% Malko #şi s+use că, dacă Priscilla nu se
#ntorcea mai re+ede, nu se a mai com+orta ca un entleman%

*
* *
 K Au sositL
Tocmai au(iră (omotul unei maşini% 'ticla de otcă se olise +e umătate, iar cea de
&e!ender nu era nici ea mai +lină% Malko ştia totul des+re ia$a ruande(ei care se măritase cu
un american, &ick '+ace., ca să o*$ină +aşa+ort şi să !uă din A!rica% El era un *ăiat !oarte
drău$, #ndrăostit lulea de ea, dar care era a*sor*it total de munca lui%%% Iar ea se +lictisea de
moarte #n Islama*ad% Neaând ce !ace şi unde să se ducă !iind mult +rea cald să !acă s+ort, #i
rămânea ca distrac$ie doar +iscina de la  5arriott* unde, #ndată ce discuta cu un *ăr*at, to$i
(iceau că #i este amant% Priscilla intră +rima #n #ncă+ere, !oarte eleantă, #ntr-o roc)ie neară,
scurtă cu *retele şi i(*ucni #n râs%
 K MalkoL /e sur+ri(ă +lăcutăL
 Nu mai a+ucă să-i sară la *ereată, căci un al* cu +ăr ri(onat, mare cât un dula+,
a+ăru #n s+atele ei şi #i cu+rins milocul% 'e uita cu sus+iciune la Malko% Priscilla se #ntoarse
s+re el%
 K MarcL Î$i !ac cunoştin$ă cu un +rieten de-al lui Aneli:ue% Malko 7ine, Marc
Mollard%
Îm+ăcat, Marc #i strii mâna lui Malko cu un (âm*et lar%
15

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 15/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Nu -am mai ă(ut +rin Islama*ad, o*seră el%


 K Tocmai am sosit, +reci(ă Malko% 7ucre( cu =' Aid% 7a 'a!e ;order Proram%%%
 K A), da, #n$ele, (ise imediat ele$ianul, sunte$i #n Em*ass. Road%
Priscilla #i turnă o +or$ie (draănă de &e!ender, se ridică #i s+use +rietenei ei
 K Hino să aducem )ea$ă%
/ele două !emei dis+ărură #n *ucătărie $inându-se de miloc% Malko !ier*ea de !urie%
Marc Mollard #i (âm*i cu răutate%
 K Aneli:ue este !oarte se6., dar #i este !oarte !rică de aentul ei s+ecial% Are un
metru nouă(eci şi o sută de kilorame%
În acel moment a+ăru Priscilla şi #i (ise ele$ianului
 K Aneli:ue are neoie de tine% Tre*uie să te duci #n +ini$ă să aduci şam+anie%
Marc se ridică numaidecât şi se duse #n *ucătărie% Îndată ce rămase sinură cu Malko,
Priscilla +u!ni
 K /um $i se +are +rietena mea
 K 'u+er*ăL recunoscu Malko% &ar nici cu tine nu mi-e ruşineL
Priscilla se a+lecă s+re el şi #i strecură ra+id lim*a #n ură%
 K Mai *ine nuL Marc +leacă +oimâine #n A!anistan% Până atunci, +o$i să te distre(i cu
Aneli:ue, asta rea şi ea%%% '-a #ndrăostit de oc)ii tăi%
Aneli:ue
/)am+ane ;lanc şideMarc sedin
;lancs #ntoarseră% Ele$ianul
3>>@ !oarte destu+ă
+ar!umată o sticlă#ndecinstea
şi #nc)inară Taittiner /omtes de
lui Malko%
 K Pentru enirea dumneaoastră la Islama*adL
În două(eci de minute, sticla de şam+anie se oli%
 K &u-te să mai aduci una, (ise Aneli:ue%
 K ;a nu, am *ăut +rea mult, răs+unse ele$ianul% Hă lăsăm să or*i$i%%%
 luă +e Priscilla de mână şi o trase du+ă el #n tim+ ce le ura 1noa+te *ună% Eident,
aea un sinur ând să se (*enuiască cu Priscilla% Aneli:ue #i +rii cu un (âm*et iclean%
 K Plec şi eu, (ise Malko%
Ruande(a tresări%
 K Mai sta$i%%% 'ă mai *em +u$ină şam+anie%
'e duse
şi discutară #n şi*ucătărie
rute nerute%şi/a
aduse #ncă
atrasă de ounsticlă de Taittiner
manet, Aneli:ue +enu
care
#şiMalko o destu+ă%
+utea lua +riirea;ăură
de la
oc)ii aurii ai lui Malko% Acesta se tot #ntre*a cum să !acă să s+ară )ea$a% &eodată, au(iră
dincolo de +erete nişte (omote nedesluşite% Malko ciuli urec)ile, distinse câtea sus+ine,
a+oi o res+ira$ie mai alertă, un $i+ăt #nă*uşit şi, #n !ine, scâr$âituri ritmate% Marc nu +ierduse
tim+ul% 'e au(i un striăt mai +uternic şi o e6clama$ie care nu mai aea neoie de nici o
e6+lica$ie%
 K A), daL
'e uită la Aneli:ue% Tânăra +ărea #m+ietrită, cu +icioarele uşor de+ărtate, cu +riirea
!i6ă, ura cărnoasă şi +riirea rătăcită%
 K În !iecare seară e la !elL su!lă ea%
Îşi mişcă şoldurile #nso$ind +arcă unduirea ini(i*ilă a cu+lului care !ăcea draoste%
Ascultară câtea cli+e emetele şi â!âielile celor doi, a+oi Malko nu mai re(istă%
'trecurându-i mâna su* !usta ruande(ei, #i mânâie #ncetişor coa+sa cati!elată, +ână atinse
dantela sli+ului% A*ia o atinse, că Aneli:u emu, se #ntoarse s+re el, #şi li+i ura de a lui şi #i
strecură lim*a lună ca de şo+ârlă% Totuşi, când Malko #ncercă să-i tra sli+ul #n os, ea #şi li+i
enunc)ii, se (*ătu, iar el reuşi a*ia du+ă o lu+tă ce dură câtea minute% Aneli:ue #şi de(li+i
ura de *u(ele lui ca să-l im+lore
 K Nu, nu aiciL Altă dată%
Malko nici nu catadicsi să-i răs+undă% Îşi eli*eră irilitatea cât ai cli+i, a+oi, de+ărtând
cu !or$a +icioarele tinerei, se lăsă #n enunc)i #n !a$a ei% &in această +o(i$ie +utea să se
nă+ustească mai uşor asu+ra ruande(ei% Ea #ncercă să-l res+ină !ără laă, #nsă Malko #i
atinsese dea se6ul% &incolo de +erete se au(i un $i+ăt urmat de un eamăt surd% Malko era cât
 +e ce să e6+lode(e imediat imainându-şi-l +e Marc iolând cru+a a+etisantă a Priscillei% Mai
#naintă câ$ia centimetri şi #nce+u să o +enetre(e +e Aneli:ue% Neresa #l +riea !i6, cu ura
16

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 16/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

#ntredesc)isă şi su!lă
 K Încetişor, #ncetişor, +rii$i-mă%
/u oc)ii ieşi$i din or*ite, ea +ărea )i+noti(ată de oc)ii aurii ai lui Malko% Acesta se
a!undă lent #n +ântecele ei% Era strâmtă iar acest lucru #i dădea o sen(a$ie minunată% &u+ă ce o
inadă com+let, Malko rămase nemişcat câtea cli+e, a+oi #nce+u să se mişte #n sus şi-n os,
mai #ntâi #ncet, a+oi din ce #n ce mai re+ede% Aneli:ue â!âia, ondulându-şi *a(inul, de +arcă
ar !ost des+rins de cor+% 7ăsă să-i sca+e un eamăt lun ce se termină +rintr-un $i+ăt şi tresări
din tot cor+ul% Tocmai uisase%
&u+ă câtea cli+e, Malko e6+lodă la rândul său, a!undat #n ea +ână la rădăcină%
Rămase nemişcat cu tâm+lele (âcnindu-i% &incolo de +erete, emetele şi â!âielile se au(eau
#ncă% Ele$ianul nu o*osea deloc% &eodată Aneli:ue #l #m+inse +e Malko a+roa+e iolent şi
emu
 K Nu tre*uie să ne adă ast!el% Pleca$i, +leca$i cât mai re+ede%
Întristat de nerecunoştin$a ei, Malko se ridică, #şi trase +antalonii +e el şi se arană #n
tim+ ce ruande(a #şi recu+eră ră*ită sli+ul roşu% 'tăteau amândoi #n +icioare, iar ea #l #m+inse
către uşă%
 K  să-i s+un Priscillei că am rut să mă culc, murmură ea%
 Nici măcar nu-l sărută% Malko stră*ătu rădina şi se o+ri lână Naiator, când #şi
dădu seama
#ntoarse% că nu aea
Aneli:ue cum să
#l +riea diniasă,
+ra%căci
HeniMarc
s+re#şiea%+arcase maşina #n s+atele lui, *locându-l% 'e
 K Nu +ot să ies, (ise el%
8i ea o*serase acest lucru% 4ără să s+ună nimic, se #ntoarseră #n salon, iar ea se
)emui #ntr-un col$ al cana+elei%
 K  să-i aşte+tăm% &a$i-mi +u$ină şam+anie%
Malko turnă ce mai rămăsese #n sticlă şi se aşe(ară cumin$i !iecare la câte un ca+ăt al
cana+elei% Aneli:ue luă o $iară, iar Malko i-o a+rinse cu *ric)eta i++o raată cu
#nsemnele% Ea trase câtea !umuri şi #l #ntre*ă +e un ton de(inolt
 K Aşadar, !ace$i +arte din /IA
 Nu aea nici un rost să nee% Priscilla aea ura +rea mare%
 K
 K &aL
Presu+un că sunte$i ca toată lumea #n căutarea lui ;in 7aden, continuă Aneli:ue%
 K /am aşa cea, recunoscu Malko, dar este o trea*ă a+roa+e im+osi*ilă%
 Neresa #l a+ro*ă%
 K Într-adeăr% 8i &ick a #ncercat% A desco+erit +e cinea care i-a s+us că +oate să-l
ăsească +e ;in 7aden% =n oarecare 9adi 'ulaiman% =n conducător de armată +aştu%
 K 8i ce s-a #ntâm+lat
 K 9adi 'ulaiman a rut să !ie siur că, dacă #l a ăsi +e ;in 7aden, să !ie numit
uernatorul "alala*adului% &ick a discutat cu şe!ii lui şi i-au s+us că este im+osi*il% Atunci,
nu s-a mai ocu+at de trea*a asta%
Malko nu mai aea c)e! să !acă draoste%
 K /ând s-a #ntâm+lat +oestea asta
 K /am #n urmă cu două luni%%% &e ce Pute$i să-l numi$i dumneaoastră uernator
adăuă ea râ(ând%
 K Nu, !ireşte că nu, răs+unse Malko ea(i% =nde +ot să-l ăsesc +e acest 9adi
'ulaiman
 K 'e #m+arte #ntre Pes)aCar şi /arolina de Nord unde locuieşte uneori% 'e +are că e
un ti+ ciudat şi cam ciu!ut% &ar +rietenii dumneaoastră din /IA #l cunosc !oarte *ine%
'e au(i o uşă desc)i(ându-se, iar Marc Mollard a+ăru #n salon, radios şi ră*it% 7e !ăcu
cu mâna şi (ise
 K 'alutL Mă duc la culcare%
Era #n rădină când a+ăru şi Priscilla, #ntr-un )alat de casă, um!lată la !a$ă şi !ericită%
'e lăsă #ntr-un !otoliu i(ai de Malko şi de Aneli:ue%
 K Tu nu te-ai +lictisit o #ntre*ă ea%
Prost dis+usă, Aneli:ue se ridică şi a!işă un aer !urios%
17

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 17/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Puteai să te ră*eşti şi tuL Prietenul tău nu a +utut să +lece !iincă Marc i-a *locat
maşina, iar eu a tre*uit să-i $in com+anie% ;ine, acum mă duc la culcare%
'e #ndre+tă s+re dormitorul ei, $ea+ănă ca o statuie, iar Priscilla #l #ntre*ă +e Malko
 K /e i-ai !ăcut Pare tare #n!uriată%
 K Nimic, (ise Malko%
Marele +remiu +entru i+ocri(ie era !oarte reu de decernat anul acesta% Priscilla se
ridică şi se aşe(ă lână Malko aruncându-i o +riire ar(ătoare%
 K Aunci nu te mai +lâne%%%
 K Î$i ur% /red că eşti !oarte o*osită du+ă e6erci$iile din seara asta%
Ea +u!ni%
 K Nu !i elos, m-am ândit la tine%
Îşi strecură mâna +osesiă #ntre +icioarele lui% În alte #m+reurări, s-ar !i a+rins
instantaneu, dar acum se ândea la *ăr*atul de care nu au(ise nimic +ână #n seara asta 9adi
'ulaiman% &acă acest om #l a duce #ntr-adeăr la ;in 7aden, atunci merita din +lin să !ie
 +reşedintele A!anistanului, nu numai uernatorul "alala*adului%
&e(amăită, Priscilla #şi retrase mâna% &acă ar !i +utut să citească ândurile lui Malko,
şi-ar !i data seama că el se a!la !oarte de+arte, undea +rin +ăr$ile Pes)aCarului%

Capitolul IV

În ciuda distan$ei şi codi!icării electronice care o !ăcea de neau(it +entru altcinea #n


a!ară de 4rank /a+istrano şi de Malko, leătura era e6traordinar de clară% Instalat #n (ona
1+roteatăQ din Am*asada americană, Malko #l sunase +e consilierul +ecial de la /asa Al*ă la
o+t diminea$a, !ără ştirea lui Jre ;aut(er% 7a as)inton, era şase seara% Mai #ntâi, ca să-l
 +ună la curent cu 1incidentulQ molanului A*dulla)% 4rank /a+istrano (ise doar atât cu ocea
lui dură
 K Pakistane(ii sunt nişte ame$i$i% Nu aem de ales% &acă re$i să reuşi$i, nu a+ela$i la
ei%%%
=şor de (is, reu de !ăcut%%%
 K '-ar +utea să am o +istă, #nce+u Malko% A$i au(it de un anume 9adi 'ulaiman
 K Nu% /ine este
 K =n a!an% =n 7/arlord8 99 din "alala*ad% A aut leături cu 4;I-ul%
4rank /a+istrano c)icoti ironic%
 K Nu-mi miroase a *ine%
 K mul sus$ine că ştie unde se ascunde ;in 7aden, continuă Malko% Numai că, +entru
a coo+era, dacă reuşeşte, rea să !ie numit uernatorul "alala*adului%%%
Americanul re!lectă câtea cli+e la această o!ertă neaşte+tată şi s+use +e un ton eal
 K &acă indiidul ăsta ni-l ăseşte +e =ssama, sunt dis+us să-i dau tot ce rea% Este un
 +aştu  K &a%
 K H-a$i #ntâlnit cu el
 K Încă nu, am aşte+tat a+ro*area dumneaoastră%
 K  ae$i, (ise +ur şi sim+lu 4rank /a+istrano% 8ti$i !oarte *ine că +rioritatea numărul
unu este ca+turarea lui ;in 7aden% Preşedintele mă #ntrea*ă #n !iecare diminea$ă dacă am
noută$i iar eu sunt o*liat să ne tot tim+ul% &e neri, am !ăcut şi ec(emă% Jeore ;us) nu
#n$elee de ce nu l-am +rins +ână acum, cu miloacele +e care le aem%
 K &acă ar eni aici, ar #n$elee, #l linişti Malko% /red că oamenii din Aen$ie aeau o
 +istă adevărată cu autorul mola)ul A*dulla)% Numai că şi I'I #l su+rae)ea%%% Iar ei $in mai
dera*ă cu ta*ăra cealaltă%
 K
 K ;ine, ae$i
'ă-i +ot undăacestui
doedi erde% /e dori$i
9adi de la mine
'ulaiman că sunt un om serios% Eu nu am autoritatea
să-i +romit +ostul de uernator%%%
11
 Lordul răz1oiului.
18

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 18/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

4rank /a+istrano ăsi imediat solu$ia%


 K Iată ce om !ace,(ise el% A$i au(it de un a!an +e nume alma. 5)ali(ad
 K Nu, cine este
 K &e reo câ$ia ani, este mem*ru #n /onsiliul nostru de 'ecuritate% 7ucrea(ă mai
mult #n A!anistan% Îndată ce ne-am instalat acolo du+ă eenimentele din 33 se+tem*rie, l-am
trimis la 5a*ul% El trae toate s!orile% 9amid 5ar(ai #l ascultă or*eşte%    să-l sun ca să-i s+un
des+re ce este or*a% Hă dau numărul lui de mo*il +rin satelit 00 OO2 3?@ 0? 000 @?% Îl $ine
desc)is (i şi noa+te% &acă e$i lua leătura cu acest 9adi 'ulaima să-i s+une$i să-l sune ca să-
i con!irme anaamentul dumneaoastră% El ştie mai *ine când +louă şi când e reme
!rumoasă la 5a*ul% Nu-i +utem o!eri o aran$ie mai *ună decât asta%
Malko #şi notase cu aten$ie numărul de mo*il% Era +u$in cam sce+tic% Aea +uterea să
#ncorone(e un ree%
 K ;a!tă, (ise #n #nc)eiere 4rank /a+istrano% &acă reuşeşte cinea să !acă trea*a asta,
atunci dumneaoastră sunte$i acela% Mai $inem leătura%
Înc)isese dea% Malko ieşi #niorat din #ncă+erea rece ca )ea$a şi se duse #n *iroul lui
Jre ;aut(er% 8e!ul centralei #l +rimi cu un (âm*et cris+at%
 K Tot nu am noută$i #n leătură cu ;in 7aden%
 K Eu am o idee, (ise Malko tranşant% Îl şti$i +e un oarecare 9adi 'ulaiman

tali*ani K ), !ireşte,


şi s+eră este uernator%
să deină un conducător
&ardeseră(*oi +aştu%
+une cu A eli*erat
cinea anul trecut
mai +uternic decât"alala*adul de
el% &e atunci,
s-a retras la Pes)aCar% &e ce mă #ntre*a$i
 K '-ar +utea să ne aute%
 K În acest ca(, tre*uie să or*i$i cu Anie, #l s!ătui ;aut(er% Ea l-a 1+relucrat când
era la Pes)aCar%  c)em imediat%
*
* *
Anie ;oatman intră #n *irou rostoolindu-se ca un *utoi% &e data asta, era #m*răcată
#n al*astru% Însă era la !el de imensă% Jre ;aut(er #i e6+lică ce doreşte Malko, iar ea !ăcu
nişte oc)i cât ce+ele%

s+riin  K 'ulaimanL
+olitic, &ar#m+otria
ca să lu+te el e doar duşmanilor
o marionetăL
lui%/ere nişte c)estii
Am #ntocmit im+osi*ile%
mai multe ;ani,
ra+oarte arme,
des+re el
si le-am trimis la 7anle., dar am !ost s!ătuită să-mi ăd de trea*ă% /)iar dori$i să-l
cunoaşte$i
 K &a, (ise cu !ermitate Malko% 8ti$i unde l-aş +utea ăsi
 K &a, este la Pes)aCar% Heri!ic imediat%
'e ridică cu reu din !otoliu şi se #ndre+tă s+re uşă% &u+ă un s!ert de oră se #ntoarse%
 K Am reuşit, anun$ă ea, am or*it cu el%
 K 4oarte *ine, (ise Malko% Ne ducem la Pes)aCar% /e mai +ute$i să-mi s+une$i 'e
 +oate discuta cu el
Anie ;oatman se strâm*ă%
 K /u nici un +aştu nu se +oate discuta% Trădea(ă +recum res+iră% &ar 'ulaiman are de
relat un cont cu tali*anii care i-au ucis *ăiatul%%%
/)iar şi #n A!anistan, acest lucru #n!ioară% Malko se uită la ceas%
 K Plecăm +este două ore%
Anie ;oatman +ăru #ncântată% Malko ar !i +re!erat să o ia cu el +e Aneli:ue sau +e
Priscilla% Însă, cu Anie, era !erit de tenta$ii%

*
* *
/amioane +ictate +ână la ro$i se târau cu ite(a melcului câte trei unul lână altul #n
nori de !um al*ăstrui% ;icicliştii se strecurau +rintre ele, a+ărând din toate +ăr$ile, iar
auto*u(ele su+raalomerate mereau ca ne*unele, !ăcându-şi drum cla6onând% Aşa-(isa
autostradă se reducea +e alocuri la o sinură *andă +ră!uită şi +lină de ro+i, dar #n ansam*lu
traseul Islama*ad  Pes)aCar s-a mai #m*unătă$it% /ăldura #nro(itoare #năluia +eisaul
19

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 19/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

de(olant #ntr-o cea$ă al*urie% 7a olanul maşinii, Malko cla6onă ca să eite un camion imens
cu *otul +ictat ca !a$a unui indian care a +lecat la ră(*oi, iar Ani ;oatman scoase un $i+ăt de
şoricel% Îşi ascunsese tru+ul ras #ntr-o $inută kaki a+roa+e militară, care contrasta cu un)iile
la +icioare date cu oă roşie% Era sinura notă de !eminitate%%%
=rmări cu +riirea camionul +e care #l de+ăşeau% Pakistane(ii #şi ascundeau mi(eria lor
cronică o+sindu-şi strident e)iculele% Malko era să dea iarăşi #n şan$ din cau(a celor trei
camioane #n$esate de lume care #ncercau să se de+ăşească% &atorită maşinii +uternice, Malko
reuşi să o redrese(e%
;ine aşe(ată #n scaunul ei, Anie ;oatman se rua oce tare% Aunseră la +odul de
 +este 5a*ul şi Indus% Aeau mai mult de cinci(eci de kilometri +ână la Pes)aCar% +riră să
 +ună *en(ină la o sta$ie P%'%%32 /ând co*or# din maşină, Malko au sen(a$ia că intră #ntr-un
cu+tor% În cele două auto*u(e +e care le de+ăşise, +asaerii, moleşi$i de căldură şi +lini +ra!
aeau +riirile rătăcite, ca nişte animale%
În !ine, a+ărură +rimele tricicluri +ictate cu desene naie şi +lăci de crom% Erau la
intrarea #n Pes)aCar% În a!ara camioanelor şi auto*u(elor, #şi dis+utau şoseaua JT Road
mul$imea densă de +ietoni, cărucioarele #m+inse de oameni şi )amalii #ncooia$i su* +oerile
#nro(itoare% Mai erau o rămadă de )ene, neustori am*ulan$i, câtea )oteluri ca ai de
mama lor şi case ce stăteau să se năruie, cu !a$adele #nnerite de două(eci şi trei de eacuri de
mi(erie%4ortul ;ala)isar construit din cărămidă roşie, măre$ estiiu al coloniştilor enle(i,
a+ăru #n stâna, dominând *a(arele din #m+reurimi% Anie #i arătă lui Malko un drum #n
 +artea stână ce ducea #n oraş%
 K 7ua$i-o +e 5)orat Road, +e acolo%
8oseaua şer+uia +e sute de kilometri către est% Încet, #ncet, casele se răreau, lăsând
locul unei câm+ii netede şi aride% Trecură +e lână o ca(armă, iar americanca #i s+use lui
Malko să o ia +e un drum de $ară ce ducea la nişte case #m+remuite cu (iduri #nalte% În !a$a
 +or$ii uneia dintre ele, stăteau doi +a(nici cu 5alaşnikourile #n *andulieră, uitându-se #n ol%
 K Am auns, #l anun$ă Anie ;oatman%
Malko o+ri #n !a$a +or$ii, #ntre*ându-se dacă a reuşi să !acă mai mult decât cei care
treceau Anie
A!anistanul
co*or# +rin sită de luni
cu (omotul (ilecauciuc
unui #n căutarea
carelui
se ;in 7aden% Îi #ntâm+ină un *ăr*os cu
de(um!lă%
care discută, iar acesta !ui către casă% Peste tot #n rădină +a(nicii stăteau #ntinşi la soare +e
nişte +aturi din scânduri, strânând tandru la +ie+t 5alaşnikoul% /asa +ărea construită +e
 *ucă$ele% Alt *ăr*os cu +icioarele oale şi cu un aer răutăcios or*ea la un tele!on mo*il #n
!a$a unui soi de dormitor% /â$ia muncitori #năl$au un (id% ;ăr*osul se #ntoarse #n !uă%
 K 9adi 'ulaiman ă aştea+tă, #l anun$ă Anie%

*
* *
Imensul +istol automat Makaro se #ntre(ărea din )aina neară +urtată +e deasu+ra
camiz -ului al* şi lun al lui 9adi 'ulaiman% Acesta era instalat #ntr-o cămăru$ă cu +ere$ii
er(ui şi oi, mo*ilată doar cu un coor şi cu un telei(or% A!anul aea #n ca+ o claie de +ăr
neru ce contrasta cu *ar*a #ns+icată% =rmărind +riirea lui Malko, #şi scoase cu ama*ilitate
arma şi i-o #ntinse%
 K A !ost a unui +ilot soietic de elico+ter, #i e6+lică el% amenii mei l-au do*orât şi de
atunci nu mă mai des+art de ea%
Malko o cântări% Era un adeărat o*u(ier cu #ncărcător cu două(eci de cartuşe% 9adi
'ulaiman #şi reca+ătă *una dis+o(i$ie şi le !ăcu semn să se aşe(e +e cooarele care aco+ereau
 +odeaua cămăru$ei răcorite de un climati(or ec)i% Trei ăr(i de cor+ #narmate cu +istoale
mo$ăiau +e nişte +erne% Alte două stăteau #n !a$a uşii% 7i se aduseră neli+situl tchai shan$.93 
9adi 'ulaiman +ărea #ncântat să o readă +e Anie ;oatman% &u+ă discu$ia *anală #n
leătură cu situa$ia actuală, ea #ntră direct #n mie(ul +ro*lemei%
12
 6aistan State il.
13
 +eai ro"u.
20

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 20/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K &omnul 7ine a sosit de la as)inton cu o misiune im+ortantă, #nce+u ea% I-ar


 +lăcea să +oarte o discu$ie cu dumneaoastră%%%
9adi 'ulaiman #i adresă un (âm*et #ncuraator lui Malko% &acă nu ar !i aut acel
imens Makaro, ar !i semănat cu un *unic tare *lain%
 K /u ce +ot să ă aut eu #l #ntre*ă el cu ama*ilitate%
Enle(a lui era a+roa+e uşor de #n$eles% Malko nu aea nici un c)e! să +iardă tim+ul%
 K Îl caut +e =ssama ;in 7aden, (ise el +ăstrându-şi calmul% Am au(it că
dumneaoastră a$i aea +osi*ilitatea să-l ăsi$i%
A!anul +ăru sur+rins%
 K /ine -a s+us acest lucru
 K Re+re(entantul unei aen$ii !ederale%
4iura a!anului se lumină de un surâs +alid%
 K A), da, #n$ele% &omnul &ick '+ace.% mul ăsta a cre(ut că lumesc, !iindcă am
cerut o recom+ensă%
 K 8tiu, (ise Malko% Însă eu cred că nu lumi$i% Pute$i sau nu să-l ăsi$i +e ;in 7aden
9adi 'uleiman luă o ură de ceai, a+oi răs+unse
 K Acum două luni, se +utea% Acum, nu mai sunt siur%
 K &e unde şti$i
A!anul
 K Numai#l !a+tul
+rii lun +e Malko
că #nce+ şi (âm*i%
cercetările re+re(intă un +ericol de moarte +entru mine% Hoi,
americanii, crede$i că tali*anii şi +rietenii lor, ara*ii din Al-<aida, au dat *ir cu !ui$ii% &ar
reşi$i% 'unt +este tot% Îşi aştea+tă reanşa% Îi o*seră +e cei care cred că le sunt duşmani% /a
şi mine de alt!el% 'unt siur că au a!lat dea de +re(en$a dumneaoastră aici% Au s+ioni
răs+ândi$i +este tot% /ând am discutat cu aentul ăla din 4;I, mi-am s+us condi$iile% Presu+un
că le cunoaşte$i%
 K &a, a+ro*ă Malko% Hre$i să !i$i numit uernatorul "alala*adului dacă #l ăsi$i +e
;in 7aden%
 K Ae$i +utin$a să-mi #nde+lini$i această condi$ie
 K Eu nu o am, răs+unse Malko, dar ştiu +e cinea care are% alma. 5)ali(ad%
9adi
 K 'ulaiman tresări%
Îl cunoaşte$i (ise el mirat%
 K Nu +ersonal, dar a !ost anun$at% Este de acord să ă aute% Acesta este numărul lui%
'una$i-l%
9adi 'ulaiman +rii #ndelun )ârtia +e care i-o #ntinde Malko, a+oi #şi c)emă
oamenii% Ieşi din #ncă+ere, a+oi se #ntoarse cu un tele!on mo*il% A!anul !ormă cu aten$ie
numărul% Malko aşte+tă, +u$in neliniştit% 8tia că 4rank /a+istrano este om serios, dar nu se
ştie niciodată% /inea răs+unse şi discu$ia #nce+u #n +aştu% Malko #şi $inu răsu!larea% Nu au(i
 +omenindu-se numele lui ;in 7aden% Însă, du+ă (ece minute, când 9adi 'ulaiman #nc)ise,
era !oarte esel%
 K Acum sunt de acord să ă aut, dar nimeni nu tre*uie să a!le% Înce+ând din acest
moment, suntem cu to$ii #n +ericol de moarte% 8ti$i de ce ;in 7aden sca+ă mereu
 K Nu%
 K 4iindcă are mii de oameni ata să omoare ca să-l a+ere%
 K Ae$i #ncredere #n oamenii dumneaoastră
 K 4ac +arte din tri*ul meu% Am lu+tat cot la cot #m+otria soieticilor şi du+ă aceea,
#m+otria tali*anilor%
 K ;ine, (ise Malko% Acum s+une$i-mi ce şti$i%
9adi 'ulaiman clătină din ca+ (âm*ind%
 K &eocamdată nu ştiu nimic% Tre*uie să trimit in!ormatorii% Poate că ce am +ro+us eu
#n urmă cu două luni acum nu mai este ala*il% =nde locui$i #n Pes)aCar
 K A*ia am auns% &ar ne +utem ca(a la 6earl +ontinental.
 ; &acă dori$i% &a$i-mi două sau trei (ile şi numărul mo*ilului dumneaoastră% Hă sun
eu% Până atunci, să !i$i +rudent% Multă lume din Pes)aCar #i urăşte +e americani%
'e ridică, ceea ce #nsemna că #ntreederea se terminase şi #i luă mâna lui Malko #ntr-
21

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 21/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

ale sale% Pe Anie ;oatman nu o *ăă #n seamă% Po+ula$ia +aştu nu o*işnuieşte să strână
mâna !emeilor% &u+ă aceea, #i conduse +ână la maşină şi #i +rii +lecând%
 K /)iar crede$i că este serios #l #ntre*ă Anie ;oatman%
 K Hom edea, s+use Malko% În orice ca(, este motiat%%% Ne om ca(a la 6earl.
 K Eu nu +ot, (ise imediat americanca% Tre*uie să stau la consulat% Aşa sunt reulile
Aen$iei% Pute$i să eni$i şi dumneaoastră%
 K ;ine, să merem la consulat, acce+tă Malko%
Aunseră #ntr-o umătate de oră% /a şi Am*asada din Islama*ad, /onsulatul american,
a!lat +e 9os+ital Road, era #nconurat de *ariere şi de arduri de sârmă )im+ată şi +ă(ită de
solda$i +akistane(i !oarte neroşi% &u+ă ce trecură de toate *araele, se +omeniră #ntr-un mic
 +ailion unde !ură #ntâm+ina$i de un *ăr*os cu un şort mai lun, cu enunc)ii osoşi, care o
sărută +e Anie cu entu(aism%
 K El este "im Morrison, consulul nostru, s+use !emeia% moloul meu, &ustin
oods, este +lecat #n misiune #n ;elucistan%
"im Morrison +ărea #ncântat că aea com+anie%
 K În s!ârşit, nu mai mănânc sinurL o!tă el% Toată lumea a +lecat şi mă #ntre* de ce
mai stau eu aici, +entru că oricum nu mai eli*ere( i(e% Presu+un că sunte$i #n misiune%
 K Într-adeăr, (ise laconic Malko%

camera /onsulul au ins+ira$ia


lui, unde sinurul să nu
decor era mai +ună şi alte #ntre*ări şi #l conduse +e Malko #n
un climati(or%
 K Masa este serită la ora şa+te, #l anun$ă el% Aem !ri+tură de miel şi +lăcintă cu
mere%
 K Nu ieşi$i niciodată #l #ntre*ă Malko mirat%
 K /ât mai +u$in +osi*il% Este +rea +ericulos%

*
* *
Malko #nce+use să se +lictisească la culme% Trecuseră trei (ile de când aşte+ta
tele!onul lui 9adi 'ulaiman% /u o (i urmă, luase maşina şi se duse +ână #n =niersit. ToCn,
ca să reăsească ec)iul
 K 'una$i-l Pes)aCar%
+e 'ulaimanL Nu mai
o ruă el +ee6ista
Anie%nici un NJ şi nici un al*%
Americanca !ăcu ce #i ceru% A!anul #l +usese +e mesaeria ocală%
 K 9aide$i să merem la el să edem ce se #ntâm+lă, #i sueră el%
 K Poate că a +lecat #n A!anistan, (ise Anie%
 K Hreau să mer +ână acolo, s+use tranşant Malko% '+une$i-mi cum se aune%
 K Hin şi eu%
'e urcară #n imensul Naiator şi o luară +e 5)orat Road% Însă casa lui 9adi
'ulaiman +ărea a*andonată% =nul dintre +a(nici le s+use că a +lecat din oraş% Malko se urcă
de(amăit la olan% Jândul să se #nc)idă iarăşi #n consulat #l de+rima%
 K &acă am mere undea să mâncăm sueră el%
Anie ;oatman tresări%
 K =ndea =nde anume
 K 7a <han +lu1. Mai e6istă
 K /red că da%
 K Atunci să merem acolo% Au şi mu(ică şi se mănâncă destul de *ine, dacă mi-aduc
 *ine aminte%
 K Ar !i mai *ine să ne #ntoarcem la consulat,  <han +lu1 a!lă c)iar #n centrul
 *a(arului%%%
Anie ;oatman se +urta destul de rece% Era ora la care   stătea cu consulul la un +a)ar
de coniac% Normal că la <han +lu1 nu se serea alcool%
B
 K 'ă merem, insistă Malko% Nu stăm mult%
Americanca cedă +ână la urmă şi se duseră #n 5).*er ;a(ar, +arcând maşina #n !a$a
unei mici clădiri trans!ormate #n )otel de !amilia A!!ridi% Era un )otel unde nu trăea nimeni%
22

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 22/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Prea scum+ +entru +akistane(i şi +rea e6otic +entru străini% 7a +arter era un restaurant cu
s+eci!ic a!an unde se mânca +e os, s+riini$i de +ernu$e% /ând intrară, ă(ură dea două
ru+uri de străini% &ouă !emei #ntr-un col$ şi +atru tineri, #n mod siur mem*ri ai reunui
NJ% Ei se aşe(ară la o masă #n miloc% Malko se s+riinea de un stâl+, iar Anie +e două
 +erne #n !a$a lui% Mu(ican$ii, doi la !luier şi unul la tam*urină, #nce+ură să cânte% 7i se aduse
ceaiul% Malko #l mai sună o dată +e 9adi 'ulaiman, dar tot nu răs+undea%
A+roa+e că terminaseră de mâncat !riăruile cu sos +icant de iaurt, când din stradă se
au(i un (omot sec% Malko au im+resia că cinea aruncase cu o +iatră #n o*loanele din lemn%
A+oi au(i un $i+ăt ascu$it #n s+atele lui% 'e #ntoarse şi (ări cu coada oc)iului o !emeie care se
ridica de +e +erne cu oc)ii ieşi$i din or*ite% 'e uita !i6 la un o*iect neru care că(use +e coor
lână ea% Malko sim$i cum i se accelerea(ă +ulsul%
Era o renadă de!ensiă rotundă şi neară ca o +rună imensă% Anie ;oatman se uita la
ea )i+noti(ată, ca un ie+uraş de o co*ră% Mintea lui Malko #nce+u să !unc$ione(e şi striă
 K /ulca$i-ăL
8i el se li+i de stâl+ul din ciment care #l +rotea%  ă(u +e Anie #ncercând să se
ridice, a+oi renada e6+lodă% Asur(it şi #n stare de şoc, Malko sim$i cum #l #năluie un su!lu
!ier*inte% Anie că(u +e s+ate, #n tim+ ce un et ros de sâne #i $âşnea din ât%  sc)iă #i
sec$ionase carotida şi alte *ăcă$i de metal #ncins #i +ătrunseseră #n cor+% Peste tot (ăceau mor$i
sau răni$i% ;ăr*atul
#nc)eietură şi se uitacare cânta lala sânele
stu+e!iat tam*urină
carenucurea%
mai aea mâna
Malko se stână, !iind rete(ată
ridică% 'tâl+ul de la#l
de ciment
a+ărase% Tuşi din cau(a +ra!ului şi se a+lecă +este Anie care nu mai res+ira% amenii ieşiră
din *ucătărie şi se ocu+ară de răni$i% 'e #ndre+tă s+re ieşire şi ă(u imediat a+ărând din stradă
un tânăr cu oc)i de ne*un, ras #n ca+, #m*răcat #ntr-o )aină din +ân(ă%
Îşi dădu seama +e dată că el era omul care aruncase renada% Înainta s+re el, cu
mâinile atârnând +e lână cor+ şi cu trăsăturile cris+ate% Malko #n$elese ce s-a #ntâm+lat
amintindu-şi e6+resia rătăcită a lui "o)n Turner la 'aint-T)omas, 3B când s-a aruncat #n aer% În
!a$a lui se a!la un kamika(e% Acesta #i *locă intrarea% 4iindcă nu aea armă, nu aea cum să-l
neutrali(e(e, iar tânărul +utea oricând să declanşe(e e6+lo(ia% 'inura lui şansă era să de
de+ărte(e de el şi a+oi să !uă% 'e #ntoarse şi se nă+usti +e scări$a #nustă cu tre+tele late de
trei(eci de centimetri
ne*un% Aunse careeta
la +rimul ducea
şi sela#ntoarse%
eta% Mai;ăr*atul
#ntâi, tre*uia
era +esăurmele
se de+ărte(e cât mai
lui% Malko urcămult de
şi mai
re+ede scara ce ducea la etaul al doilea, merând a+roa+e #n +atru la*e, căci tre+tele erau
!oarte #nalte% Auns +e +alier, se #ntoarse din nou% mul era tot #n s+atele lui% 9aina era
desc)eiată şi Malko (ări li+it de +ie+t un o*iect +lat dre+tun)iular% Era o mină anti+ersonal%
Tânărul oia să, aună cât mai a+roa+e de Malko, iar a+oi să o detone(e% Asta i-ar !i !ăcut
 *ucă$ele +e amândoi%

Capitolul V

/u su!letul la ură, Malko reuşi să aună la etaul al +atrulea al restaurantului  <han


+lu1. &intr-un salon se intra #n două a+artamente care aeau uşile #ncuiate cu lacăte% Pe aici
nu era nici o ieşire% 'e re+e(i la !ereastra cu un *alconaş din lemn +e care #l s+ul*eră
trăându-i un +icior% Au(ea +aşii rei ai aresorului care urca tre+tele #nalte şi care tre*uia să
a+ară dintr-o cli+ă #n alta% Malko se a+lecă% Aleerea sa era sim+lă să sară de la etaul al
 +atrulea sau să aşte+te să !ie s!ârtecat de mina uciaşului% &acă #n +rimul ca( e6istau e6trem
de +u$ine şanse să sca+e, #n al doilea nu mai erau deloc% Păşi +este resturile *alconaşului%
&etunătura a+roa+e că #l !ăcu să-şi +iardă ec)ili*rul% Au im+resia că #ntre
14
 Vezi S(S K Sa1ia lui Bin Laden.
23

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 23/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

restaurantul a sări #n aer% =n nor de +ra! şi de !um !ier*inte $âşni de +e mica scară, mătură
#ncă+erea şi ieşi +rin desc)i(ătură% Malko +ăşi din nou #năuntru, cu urec)ile $iuindu-i şi tuşind
din cau(a !umului% 'e a+lecă s+re desc)i(ătura strâmtă a scării, #nsă aceasta nu mai e6ista
!iind #nlocuită de un (id de !lăcări% Era cu ne+utin$ă să mai co*oare% Atunci #n$elese ce s-a
#ntâm+lat cel care #l urmărea se #m+iedicase de o trea+tă şi că(u +e *urtă% 7oindu-se cu
 +ie+tul de trea+tă, declanşă mina +e care o aea acolo% Malko se #ntoarse la !ereastră şi se
a+lecă #n a!ară% /urioşii #nce+useră să se adune +e stradă, dar nu +uteau să-l aute #n nici un
!el% &acă +om+ierii nu intereneau mai re+ede, <han +lu1 ardea din temelii% Malko nici nu a
mai a+uca să moară ars de iu, căci mai #ntâi se a as!i6ia% &ea res+ira reu, !iind #năluit de
!umul acru% *seră că la etaul in!erior mai era un *alconaş, la !el ca acela #n care se a!la%
Aco+erişul acestuia, +u$in #nclinat, era din lemn şi nu +ărea +rea solid% 4umul deenea din ce
#n ce mai ros şi nu se mai +utea res+ira deloc% Malko se )otăr#% Îşi luă aânt şi se aruncă +e
aco+erişul *alconaşului de la etaul al treilea% 7emnul era atât de +utred, că a*ia sim$i şocul şi
se +omeni +e +odeaua *alconaşului% &intr-un salt !u #n #ncă+erea #năluită dea #n !um% Îşi
 +use *atista la ură şi se nă+usti la scara #ncă neatinsă de !lăcări, dar inadată de !umul care
se răs+ândea şi la +arter%
Îşi $inu răsu!larea şi co*or# cât +utu de re+ede ca să +oată trae #n s!ârşit aer #n +ie+t%
amenii se #n)esuiau la ieşire%  maşină de +om+ieri o+ri #n !a$a localului%

*
* *
Jre ;aut(er sosi de la Islama*ad neru la !a$ă, ascun(ându-şi cu reu emo$ia%
Înriorat, "im Morrison, consulul, #ncerca să-şi domolească tremurul mâinilor% /ei trei
 *ăr*a$i se #ntâlniserâ la el #n *irou la ora (ece diminea$a% Tru+ul lui Anie ;oatman +lecase
s+re Islama*ad ca să !ie re+atriat #n 'tatele =nite% Tânara aentă /IA !usese ucisă +e loc de
sc)iele renadei% 7a !el muriseră #ncă trei clien$i din restaurant% Mai erau şi o+t răni$i%
 K /rede$i că acest atentat are leătură cu misiunea dumneaoastră de aici #l #ntre*ă
 +e Malko şe!ul centralei%
Între*area asta şi-o +unea şi el de la traedia +etrecută aseară% &ar nu +utea să dea un
răs+uns Kconcret%
9a*ar nu am, recunoscu el% Nu reuşesc să dau de 9adi 'ulaiman% Nu răs+unde la
tele!on% /e +ărere au omoloii dumneaoastră din I'I
 K Ei sus$in că este un atentat o*işnuit, comis de mem*ri re$elei Al-<aida% aşa cum au
!ost cele de la 5arac)i şi de la Islama*ad% Gara asta eme de 1mani!estan$i !anatici, antrena$i
din +unct de edere militar, care #i atacă +e străini%  <han +lu1 ca şi  6earl +ontinental !ac
 +arte din $intele 1moi, !recentate de +u$inii turişti străini care in la Pes)aCar% În mod
eident, nu ştiu de aranamentul dumneaoastră cu 9adi 'ulaiman%
 K /e s-a #ntâm+lat cu uciaşul
 K Practic nu s-a ăsit nimic% /or+ul lui a ars #n incendiu% E6+lo(ia minei l-a s+ul*erat%
Poate să !ie oricine% Pentru o sută de dolari, +o$i să ăseşti aici câ$i uciaşi +lăti$i rei% &ar
ăsta +ărea di!erit% A !ost un kamika(e, ca şi acela de la ca+ela +rotestantă din Islama*ad%
 K /e #nseamnă asta
 K /ă s-ar +utea să !acă +arte dintr-o ru+are islamistă radicală%
 K /ei din I'I nu -au +us #ntre*ări des+re mine
 K ;a da% &ar le-am s+us că !ace$i +arte din 'a!e ;order Proram% 3@ /e ae$i de ând
să !ace$i acum
 K Aşte+t să se #ntoarcă 9adi 'ulaiman, s+use Malko%
 K Hre$i să ină şi ;ud să ă aute
 K &eocamdată nu este necesar, oi rămâne la consulat%
Jre ;aut(er nu mai insistă şi se uită la ceas% &esc)ise serieta-di+lomat şi scoase o
cutie +e care i-o dădu lui Malko%
 K Tre*uie să mă #ntorc la Islama*ad% Înăuntru este un ;eretta >2, cu trei #ncărcătoare
şi un +ermis de +ortarma eli*erat de I;% 'emna$i aici, adăuă el, #n tim+ ce #i #ntindea
15
 6ro$ram de securizare a #rontierei.
24

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 24/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

!ormularul%
 K Mul$umesc, s+use Malko, şi trase o semnătură +e !oaie%
&u+ă două(eci de minute, Jre ;aut(er se #ndre+ta s+re Islama*ad, lăsându-l +e
Malko cu oc)ii #n soare% Trecuseră +atru (ile !ără să ai*ă reo este de la 9adi 'ulaiman%
&u+ă ce #şi strecură arma #n centură, se )otăr# să dea o raită +rin Pes)aCar% 'im$ea că se
su!ocă% Tele!onul mo*il sună #ndată ce aunse +e 9os+ital Road% Măcar de-ar !i a!anul% &ar
era o oce de !emeie%
 K Ai aut +ro*leme #l #ntre*ă Priscilla /learCater% 7a am*asadă se or*eşte doar
des+re asta%
&eşi era de(amăit, Malko se *ucură să audă ocea secretarei am*asadorului% În !ine,
o ra(ă de soareL
 K &a, (ise el% 4oarte serioase% ;iata de Anie a !ost ucisă%
 K /e ori*ilL (ise Priscilla tul*urată% Era o !ată !oarte sim+atică şi !oarte stresată% &e
asta era aşa de rasă% 'e #ndo+a #ntruna% 8i eu care oiam să in #n Ceekend la Pes)aCar să-
mi cum+ăr câtea *iuterii a!ane%%%
 K ), dar nu este mai +ericulos decât la Islama*ad, s+use Malko +e un ton serios%
 K Tu cât mai rămâi acolo
 K 9a*ar nu am%

#nainte K ;ine, (ise Priscilla%  să-$i tele!one(% &acă mă )otărăsc să in, oi !i acolo mâine
de +rân(%
 K 7a ce )otel o să stai
 K  să in doar #n tim+ul (ilei% &ar am +utea lua masa de +rân( #m+reună%
 K Per!ect, s+use Malko% 'ă ne #ntâlnim la  6earl +ontinental  +e la +rân(% Hom !ace
cum+ărături şi a+oi om mere la +iscină%
&u+ă ce #nc)ise, o luă +e 5).*er Road, ducându-se la  6earl +ontinental ca să !acă o
re(erare% Era şi un +rete6t ca să +lece din consulatul ăla sinistru% Nu risca mai tare la )otel,
care era şi el *ine +ă(it% 8i-a+oi, el era !atalist din !ire% În orice ca(, +osi*ila enire a Priscillei
#i a aduce şi rela6area de care aea atâta neoie%
'e uita #ntruna #n olinda retroi(oare% Jre ;aut(er #i atrăsese aten$ia că una dintre
metodele +re!erate
s+ate trăea de5alaşnikoul%
ra!ale cu uciaşii +akistane(i era tandemul
În tra!icul +ePes)aCar
dement din motocicletă,
unde#ncă(use
care +asaerul
ca muscadin
#n
la+te, nici nu era o $intă !oarte di!icilă%

*
* *
 6earl +ontinental i se +ăru lui Malko a+roa+e ca un rai du+ă atmos!era sinistră din
consulat% "im Morrison !usese cât +e ce să-i cadă la +icioare ca să mai rămână% /u cine #şi a
mai +etrece el serile de acum #ncolo /u cine a mai *ea coniacul tard S, cel mai *un
 +rieten al lui%%% Malko se scăldase #n +iscină, $inând ;eretta su* +roso+% &eşi erau +atru(eci şi
cinci de rade la um*ră, Malko aea aceeaşi #m*răcăminte% &u+ă ce se #ntoarse #n cameră, #şi
omor# tim+ul citind, când tele!onul mo*il #nce+u să sune%
 K &omnul 7ine
Pulsul urcă ertiinos% Era ocea lui 9adi 'ulaiman%
 K &a% H-a$i #ntors #n Pes)aCar
 K /)iar #n acest moment% Am +utea să ne #ntâlnim
 K 4ireşte% =nde
 K 7a consulat% Am a!lat ce a$i +ă$it% Ar !i *ine să nu ne mai edem la mine% Anun$a$i-l
 +e domnul Morrison% Hă conine +este o oră
 K Nici o +ro*lemă, #l asiură Malko%
Îl sună imediat +e consul şi se #ndre+tă s+re 9os+ital Road% Îm*răcat tot numai #n şort,
"im Morrison #l +rimi cu multă +rietenie% Îl conduse +e Malko #ntr-un salonaş al reşedin$ei% Pe
o măsu$ă oasă erau etalate câtea sticle cu tărie &e!ender 1'uccess, otcă, coniac tard
S% Îi (âm*i com+lice lui Malko%
 K /eaiul e *un doar la rece+$iile o!iciale%%% Într-un cerc restrâns, +akistane(ilor le +lac
25

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 25/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 *ăuturile tari de care #n mod o*işnuit sunt +ria$i%


&u+ă două(eci de minute, !u introdus şi 9adi 'ulaiman% A!anul +urta aceeaşi $inută,
cu tele!onul mo*il #n mână şi +istolul care se edea din )aina neară% 'e aşe(ară #n urul
măsu$ei oase% "im Morrison +orni climati(orul şi #l #ntre*ă +e a!an
 K /e dori$i să *e$i
9adi 'ulaiman #i arătă cu deetul sticla cu scotc), iar consulul #l seri cu enero(itate,
turnându-i a+oi o otcă lui Malko, du+ă care #şi o!eri şi el +lăcerea unui +a)ar de tard S%
;ăură #ntr-o linişte +lină de +ocăin$ă, a+oi Malko se arătă neră*dător să #ncea+ă discu$ia% În
!ine răcorit, 9adi 'ulaiman se #ntoarse către Malko%
 K Am o*$inut in!orma$ii des+re atentatul căruia i-a$i că(ut ictime dumneaoastră şi
sărmana domnişoară ;oatman%
 K 7-a$i ăsit +e cel care l-a comandat
9adi 'ulaiman scutură din ca+%
 K Nu l-am identi!icat, dar ştiu cum a !ost +us la cale% ;ăr*atul care a aruncat renada
era din ta*ăra din ')am-')ati, unde se a!lă +arti(anii lui Jul*uddin 9ekmatiar% 'e numea
It*al J)ea şi era un militant islamist% 7-a căutat un *ăr*at care i-a o!erit cinci sute de dolari ca
să comită acest act al "i)adului%Tot el i-a dat renada şi mina anti+ersonal%
 K /ând s-a #ntâm+lat #ntre*ă Malko%
 K /u
duşmanilor +u$in tim+
desemna$i #nainte
de şe!ul lui% de
7-a atentat%
adus cu It*al J)ea
maşina, iar aIt*al
maiJ)ea
aruncat renade
a lăsat asu+ra
*anii !amilie
sale%
 K 7-a$i identi!icat +e acel om
 K Nu% &ar era un +aştu%
 K &e unde a$i a!lat toate astea
 K &e la !amilie% Toată ta*ăra ştie% /inci sute de dolari #nseamnă trei(eci de mii de
ru+ii +akistane(e%  rămadă de *ani%
Malko #nreistrase a*solut tot% &e(ăluirile lui 9adi 'ulaiman #i atrăeau aten$ia că
nu !usese un atentat o*işnuit, ci o tentatiă s+ecial #ndre+tată #m+otria lui% În +lus, această
o+era$iune, +reătită #n tim+ ce se a!la la restaurant, #nsemna că !usese urmărit #ndată ce
 +lecase
'ulaiman% deAcesta
la /onsulat
se seri#m+reună
cu o +or$iecuserioasă
Anie de
;oatman%
scotc)% 'au c)iar de la reşedin$a lui 9adi
 K 7a ce conclu(ie a$i auns #l #ntre*ă Malko%
 K Mi-e teamă că nu le-a +lăcut i(ita +e care mi-a$i !ăcut-o #m+reună cu domnişoara
;oatman%
 K /rede$i că =ssama ;in 7aden a a!lat dea de căutările mele
 K Nu nea+ărat el% Are mai multe cercuri de a+ărare care e)ea(ă la alunarea
oricărei +oten$iale amenin$ări% Are mul$i +arti(ani #n Pes)aCar, +rintre care !oşti tali*ani% Mă
su+rae)ea(ă #n mod reulat, căci se tem de mine% /red că atentatul a #ncercat să ă
descurae(e, deşi ei ştiu e6act de ce a$i enit aici%%% 'unt siur că I'I ă urmăreşte +as cu +as%
Mul$i dintre oamenii de aici #i in!ormea(ă +e mem*rii re$elei Al-<aida%
/u alte cuinte, totul era +utred%
 K 4oarte *ine, conc)ise Malko% Hoi !i şi mai +rudent% A$i !ost +lecat% A$i ăsit reun
!ir #n leătură cu ;in 7aden
9adi 'ulaiman #şi atinse uşurel *ar*a #ns+icată, uitându-se !i6 #n +odea%
 K /red că da%

*
* *
Malko sim$i un al de adrenalină care #i inada numaideci arterele%
 K &a$i-mi amănunte%
9adi 'ulaiman #i (âm*i cu modestie şi #şi scar+ină +iciorul stân doar #n sanda, !ără
ciora+%
 K Nu a !ost uşor, #nce+u el, dar cunosc un om care i-a !ost şo!er tim+ de +atru ani% Îl
c)eamă Nur ;a(% Este din tri*ul meu şi locuieşte #n satul /)a+ra)ar, #n sudul masiului Tora-
26

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 26/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

;ora% '-a #ntors acasă din noiem*rie cu trei sute de mii de ru+ii +e care i le-a dat =ssama ;in
7aden dre+t recom+ensă% Am !ost la el şi am a!lat lucruri !oarte interesante, căci are #ncredere
#n mine% ;in 7aden i-a trimis un mesaer% Hrea să #nc)irie(e nişte catâri%
 K /ine este mesaerul
 K Mola)ul 'ai!ulla) Mansour% =n !idel de-al lui =ssama şi al mola)ului mar%
Americanii nu l-au ăsit niciodată%
 K =nde se a!lă /)a+ra)ar
9adi 'ulaiman scoase o )artă din serietă şi o des+ături%  +or$iune #ntreaă era
)aşurată cu ro(, a!lată #ntre A!anistan şi Pakistan, #n (ona tri*ală%
 K Aici, (ise a!anul, la sud de Tora-;ora, la ca+ătul drumului ce duce la "alala*ad, se
a!lă /)a+ra)ar% În decem*rie anul trecut, =ssama a +o+osit aici du+ă ce a traersat masiul,
când s-au +otolit *om*ardamentele americanilor% &u+ă aceea, s-a o+rit la a(ir Tanu.,
ultimul sat din A!anistan #nainte de rani$ă% A rămas acolo destul de mult, a+oi s-a dus #n
nordul reiunii a(iristan #m+reună cu oamenii lui%
 K /u ce se de+lasea(ă
 K /u caii şi cu catârii% În această reiune nu e6istă drumuri% Mere numai noa+tea şi
este #nconurat de două(eci de ăr(i de cor+, ara*i cu to$ii% 'e o+reşte numai #n casele
 +rietenilor şi nu rămâne niciodată mai muit de câtea (ile #n acelaşi loc% Nu comunică +rin
radio sau
 K+rin
Estetele!on, ci trimite mesaeri numai la oameni #n care are #ncredere%
sănătos
 K Aşa se +are% A !ost #ntotdeauna un *un călăre$%
Malko se uita !i6 +e )artă% În linie drea+tă, (ona #n care se a!la ;in 7aden era la
a+ro6imati o sută de kilometri sud-est de Pes)aCar%%%
  I'I ştie unde se a!lă
9adi 'ulaiman (âm*i%
 K În acea (onă, nu e6istă nici I'I şi nici I;, ci numai oameni din di!erite tri*uri +aştu
care #l admiră cu to$ii +e 1şeic şi #i urăsc +e americani% În +lus, =ssama dis+une de mul$i
 *ani% 4ace tot tim+ul cadouri%
 K În decem*rie 2003, c)iar se a!la #n Tora-;ora #ntre*ă Malko%
9adi
 K 'ulaimanTora-;ora%
A traersat #i adresă un/a
(âm*et a%
să-l urmărească, americanii l-au anaat +e unul dintre
 +arti(anii lui, un tali*an 1cum+ărat, +e nume IlCas 5)es% I-au dat cinci sute de mii de ru+ii şi
un tele!on mo*il ca să-l +rindă +e ;in 7aden% &ar #n loc să !acă ce i s-a s+us, a +roteat !ua
lui =ssama, cerând o+rirea *om*ardamentelor, c)i+urile ca să eite +ierderile din rândul
oamenilor lui% &atorită lui, 1şeicul a trecut !ără nici o riă #n Pakistan% În acel moment,
armata +akistane(ă nu su+rae)ea rani$a% '-a dus a+oi #n nordul a(iristanului unde şi-a
 +etrecut iarna, #n di!erite locuri%
 K /IA n-a ştiut nimic #ntre*ă Malko%
 K A*solut nimic, mormăi a!anul% În acea reiune, oamenii nu +rea or*esc% Pentru
ei, =ssama este un (eu% Prin secolul al nouăs+re(ecelea, a(iristanul era dea leaănul
1mola)ilor !anatici% Încă de +e atunci e6istau e6tremişti%
Malko +riea (ona )aşurată%
 K Acum unde se a!lă ;in 7aden
 K În urmă cu două luni, era #n satul T)oor 5)el, la intrarea #n Halea Tira), #n (ona
tri*ală +akistane(ă% În acel moment, l-am contactat +e &ick '+ace.%
 K =nde se a!lă Halea Tira)
9adi 'ulaiman +use deetul +e )arta din !a$a lor%
 K Este o (onă de a+ro6imati trei(eci de kilometri, delimitată la nord de !rontiera
a!ană, la est de 5urram K o (onă tri*ală K şi la sud, de rak(ai, altă (onă tri*ală% Este
stră*ătută de râul ;ara, de aceea, este !oarte !ertilă% Iarna este mai cald decât #n mun$ii a!ani,
iar tri*urile au o*iceiul să-şi +etreacă aici lunile cele mai !riuroase% Hara este !oarte cald, se
de+ăşesc +atru(eci şi cinci de rade% Pro*a*il că acesta este şi motiul +entru care ;in 7aden
a #nc)iriat catârii% Hrea să urce #n mun$ii a!ani%
 K /um se aune #n această ale
27

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 27/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

A!anul (âm*i%
 K Nu ne ducem, căci nu e6istă nici un drum% Tre*uie să meri cel +u$in (ece ore de la
ultimul drum accesi*il e)iculelor% 'au călare% În +lus, locuitorii nu sunt deloc os+italieri%
Pentru ei, to$i străinii sunt duşmani%
 K &in ce trăiesc
 K /ultiă mac şi sunt !oarte +rimitii% &eseori se *at #ntre ei% Nici un străin nu calcă
 +e acolo, căci e !oarte +ericulos%
 K Hre$i să s+une$i că acum două să+tămâni ;in 7aden !ost acolo /e ă !ace să
crede$i că se mai a!lă #ncă #n (onă
 K Pentru el, nici un loc nu este +rea siur şi şi-a +etrecut iarna la căldurică% /u
siuran$ă #n reo şcoală coranică a unuia dintre +arti(anii lui% Acum, rea să +lece%
 K /um #l e$i +utea locali(a
 
 K &u+ă ce se a instala #n alt loc, a trimite #na+oi catârii +e care i-a #nc)iriat, căci nu
a mai aea neoie de ei% amenii care #l #nso$esc or şti unde l-au lăsat +e ;in 7aden%
&atorită lui Nur ;a(, oi a!la şi eu%
Era un icleşuc #n care Malko #nce+ea să creadă%
 K /ând or aduce din nou catârii #ntre*ă el%
 K Peste o să+tămână sau c)iar mai mult, (ise 9adi 'ulaiman !ăcând un est ea(i%
&e+indes+re
#ndre+te de locul unde se
A!anistan a!lă
+rin acum%
Pasul &u+ă
)as sau+ărerea mea, a +lecat din Halea Tira) ca să se
'ulaiman%
Malko #şi s+use că, dacă ;in 7aden se ăsea #n A!anistan, interen$ia cu elico+tere nu
constituia o +ro*lemă% /u condi$i să-l locali(e(e cu +reci(ie%
 K /ând -a$i )otărât să +leca$i #ntre*ă Malko%
 K  Inch (llah*  +este câtea (ile, răs+unse 9adi 'ulaiman% Mă #ntorc #n A!anistan%
Mai #ntâi #n "alala*ad, a+oi #n /)a+ra)ar%
 K Aş +utea eni cu dumneaoastră
 K Nu% &acă mă ăd #nso$it de un străin, nu or mai aea #ncredere #n mine% Nur ;a(
a discuta doar cu mine%
 K /ând +leca$i
 K
 K Peste
/ât reo trei (ile% Ar tre*ui să-mi da$i nişte *ani aut% Am aut c)eltuieli%
 K Aun cinci sute de mii de ru+ii% Hoi trimite mâine +e cinea să-i ia de aici%
"im Morrison era entu(iasmat de +ers+ectia +rinderii lui ;in 7aden +e care o
săr*ători turnându-i o +or$ie (draănă de &e!ender oas+etelui său, iar lui #şi +use tard S
cât să ame$ească un taur%
9adi turnă +e ât scotc)-ul şi se ridică%
 K 'ta$i +u$in, #l o+ri consulul%
&is+ăru şi se #ntoarse cu o sticlă de &e!ender ec)i de cinci ani, +e care 9adi
'ulaiman o *ăă numaidecât #n serietă% ;unăoin$a tre*uia #ncuraată% Încântat, a!anul #i
strânse #ndelun mâna lui Malko%
 K 'ă !i$i !oarte atent, #i recomandă el% &acă +rietenii lui =ssama +rind de este că şti$i
mai multe, or !ace tot +osi*ilul să ă su+rime%
 K Au #ncercat dea, (ise Malko%
Imediat ce a!anul +lecă, se #ntoarse către "im Morrison%
 K Ae$i reun tele!on siur aici
 K 4ireşte, s+use consulul% În *iroul meu% Po!ti$i%

*
* *
Malko !ormă numărul lui 4rank /a+istrano% 7a as)inton era uns+re(ece diminea$a,
iar americanul era cu siuran$ă #n *iroul său situat #n +artea nord-estică a ari+ii de est a
/asei Al*e% /onsilierul s+ecial ridică rece+torul imediat% 'unetul ocii lui rae #l !ăcu +e
Malko să se simtă *ine%
 K /red că am mai aansatL #l anun$ă el dintr-o su!lare%
28

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 28/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Nu (ăuL mormăi 4rank /a+istrano%


Îl ascultă +e Malko !ără să-l #ntreru+ă, emi$ând doar onomato+ee de #ncântare%
 K Într-o oră #l oi anun$a +e +reşedinte% Hă oi suna imediat du+ă aceea ca să +unem
la +unct o+era$iunea% &umne(euleL A*ia aşte+t să-l ăd +e nenorocitul ăla la tri*unal% /red că
o să ia o mie de ani de #nc)isoare, dacă sca+ă cu ia$ă% Acum odi)ni$i-ă% Merita$i din +lin%
 K Mul$umesc, (ise Malko%
Peste câtea ore se a #ntâlni cu a+etisanta Priscilla +entru o recreere *ine meritată% Îşi
strecură ;eretta su* cămaşă şi, *ucuros la culme, se #ndre+tă s+re 6earl +ontinental.

*
* *
Piticania +aştu +ro$ă+ită lână uşa turnantă, #n costum şi craată, deşi era o căldură
#nro(itoare, +ăru că se #m+u$inea(ă şi mai mult, când Priscilla intră #n )olul )otelului  6earl
+ontinental. &acă eşar!a #i ascundea cu +udoare +ărul, tricoul de un roşu !os!orescent se mula
 +e sânii arămii +ână la s!ârcuri, iar +antalonii cu talie oasă #$i dădeau )es să-i s!âşii cu
un)iile%  rumoare +o!ticioasă stră*ătu )olul, iar câ$ia *ăr*a$i #n eşminte luni #n)i$iră
ceaiul cu noduri% Nu ă(useră nerese decât la telei(or% Iar +entru ei, toate !emeile străine
erau actri$e de !ilme ca = 2iles. Însă aceasta tre*uia să oace #n su+er+roduc$ii%%%

e!icient/u mersul ei leănat, Priscilla #l #ntâm+ină +e Malko şi se li+i !uiti, dar destul de
de el%
 K !, nu mai +ot, ce mai drumL (ise ea% Mor de sete% 'imt neoia s ă *eau un scotc)
 *un cu mult si!on şi cu multă )ea$ă%
 K Hino, o #ndemnă Malko%
7uară li!tul ca să se ducă la *arul de la etaul al cincilea, re(erat #n e6clusiitate
străinilor, sinurul loc din Pes)aCar unde alcoolul era serit o!icial% Priscilla comandă un
&e!ender cu multă )ea$ă +e care #l *ău dintr-o dată, a+oi se #ntoarse către Malko%
 K 'unt atât de o*osită #ncât mă #ntre* dacă oi +utea +leca diseară%%%
În s!ârşit, o este *ună%%% Malko #i ceru *armanului o otcă, #nsă acesta era #nne*unit
de !ormele tinerei% Îi atinse dinadins 7ate6ul neru% Priscilla #i aruncă o +riire
de(a+ro*atoare%
 K '+er că nu ai de ând să !aci +rostii aici%%%
 K ;a da, (ise Malko sărutând-o +e ât%
/u oc)ii ieşi$i din or*ite, *armanului nu-i enea să creadă ce edea% Priscilla mai *ău
o #n)i$itură şi o!tă
 K Eu am c)e! să-mi +un costumul şi să !ac o *aie%
&u+ă cinci minute, erau #n camera lui Malko% /u ra$ia une dansatoare de stri+-tease,
Priscilla #şi scoase tricoul, de(ăluindu-şi sânii de marmură neară cu s!ârcuri +roeminente%
A+oi se de(*răcă de +antaloni, +e su* care +urta doar nişte tana minusculi%
 Nemai+utând să re(iste, Malko se a+ro+ie şi #i aco+eri se6ul cu +alma% Piscina +utea să
mai aşte+te%%% Priscilla se o+use +u$in doar de !ormă, a+oi, sim$ind deetul strecurându-se
#năuntru, murmură
 K 'tai +u$in să !ac un duş% Mă rela6ea(ă%
'oneria tele!onului mo*il au +entru Malko e!ectul unui tunet% Priscilla !ăcu un salt
#na+oi% Răs+unse !urios şi au(i ocea raă a lui 4rank /a+istrano%
 K Am discutat cu +reşedintele, #l anun$ă consilierul s+ecial de la /asa Al*ă% Hă sărută
 +e ură%  să-i !acem nenorocitului de =ssama o a!urisită de inec$ie numai cu itamine ;-@2L

Capitolul VI

'trânând #ncă +ântecele Priscillei, Malko se #ncordă%


29

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 29/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K /e re$i să s+une$i
 K Este !oarte lim+ede, con!irmă 4rank /a+istrano, +reşedintele nu rea ca #m+u$itul
ăsta de ;in 7aden să mai trăiască% Hrea să-l adă mort% Tot ce #i tre*uie este doar un stro+ de
A&N ca să !ie siur că este el, atât%
 K 8ti$i ce A&N are
 K /a şi !rate-său% &ar #l om !ace şi +e al lui%
 K A+aratele ; @2 nu sunt +rea selectie, o*iectă Malko%%%
Americanul su!lă *ucuros%
 K &e aceea om trimite mai multe%%%
 K Mai e6istă totuşi o mică +ro*lemă, su*linie Malko, $inând-o (draăn +e Priscilla
care oia să-i sca+e% &acă ;in 7aden se a!lă +e teritoriu +akistane(, noi ce !acem Pakistanul
este aliatul nostru o!icial%%%
=rmă o linişte care se +reluni%
 K 'unte$i siur că nu se a!lă #n A!anistan insistă americanul%
 K În cli+a asta, nu ştiu nimic% &ar +oate să !ie #n Pakistan%
Priscilla #nce+u să-şi +iardă ră*darea% /a s-o calme(e, Malko o li+i de +erete şi #nce+u
s-o mânâie #ncetişor +este tana% Ea #nc)ise oc)ii şi se lăsă +u$in +e s+ate%
 K ;ine, mormăi consilierul de la /asa Al*ă, de data asta om !olosi *om*e
1inteliente% 8i aioane
Putea să 4-3?%
!ie totuşi Aşa nu orsăe6ista
o +remieră ictime colaterale%
*om*arde(e o $ară aliată% &ar e6ista o loică a
ră(*oiului%%%
 K ;ine, (ise Malko #n #nc)eiere, -am in!ormat%
 K Aem neoie de locali(area e6actă a (onei #n care se a!la nemernicul ăla, +reci(ă
4rank /a+istrano% Preşedintele nu rea să rişte ia$a americanilor, de aceea +re!eră să !ie
ca+turat mort%
Aşa nu +utea să or*ească des+re "o)n Turner% Malko se ândi că acesta era +ro*a*il
adeăratul moti al acestei deci(ii *ruşte% &e o*icei, americanii erau mai lealişti%%% dar acest
lucru aea să com+lice munca lui 9adi 'ulaiman%
 K A+ro+o, (ise /a+istrano, +reşedintele mi-a s+us să ă !elicit%%%
 K 'ă
 +rea multe nu indem +ielea ursului din +ădure, #l aerti(ă Malko% /red că a$i aut şi aşa
rii%
 K /u dumneaoastră, nu oi mai aea, #l asiură americanul% Hă ro să mă $ine$i la
curent% Am neoie de două(eci şi +atru de ore ca să mă +un #n mişcare% He$i !i in!ormat de
 +artea militară a o+era$iunii%
/ând #nc)ise, Priscilla se lăsă +e ine li+ită de +erete% &eetele lui Malko !ăcuseră
adeărate miracole% Pes+ectia reuşitei acestei misiuni im+osi*ile #i eli*eră !or$ele%  ridică şi
o #m+inse s+re +at, unde ateri(ă cu +icioarele des!ăcute% Mai aea doar să-i scoată sli+ul şi să-
şi a!unde deetele #n ea, #n tim+ ce se de(*răca #ntr-un mod acro*atic% Această discu$ie #l
e6citase şi când #nenunc)e +e +at, Priscilla #ntinse ura cărnoasă ca să-i #n)ită mem*rul
dea #nârtoşat, o*serând
 K Parcă tu tre*uia s-o !aci%
=itând de alanteria lui, el #i a+ăsă ca+ul, est ce nu +ăru să o şoc)e(e% Înce+u să-i
!rământe sânii, răsucindu-i s!ârcurile% Între el şi Priscilla nu e6istau *ariere% Mâinile alerau
de la +ie+t la se6, #n tim+ ce lim*a ei de şo+ârlă +ărea să-i a*soar*ă şi mădua s+inării% /ând
sim$i că a e6+loda, se retrase *rusc şi o #ntoarse cu !a$a #n os%
/ur*ura *a(inului era atât de !rumoasă, de is% Malko o admiră atât de mult, #ncât
Priscilla #ntoarse ca+ul şi #l #ntre*ă
 K Gi-a +ierit c)e!ul
 K ;a nu, s+use Malko% Am mai multL
'e luni +este ea, cu se6ul #ntărit #ntre !esele ei% A+oi se ridică şi se a!undă #n +ântece,
smulându-i tinerei un sus+in de !ericire% Tim+ de câtea minute, o munci lent, #ntâr(iind
momentul delicios #n care aea să o sodomi(e(e% 'e a+lecă la urec)e şi #i murmură #n tim+ ce
#i atinea şan$ul dintre !ese
 K Prima dată când te-am cunoscut la ;elrad, mi-am s+us că te oi sodomi(a şi +e
30

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 30/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 +atul mor$ii%%%
Îm*inând or*a cu !a+ta, a+ăsă cu toată !or$a şi +rii cum se6ul lăreşte s!incterul şi
dis+are uşor #n cru+a Priscillei% Era atât de su+lă #ncât se a!undă numaidecât, !ără nici cel mai
mic e!ort% 'e o+ri ca să saure(e starea de e6ta(% &ar Priscilla se mişcă şi #nce+u să-şi
contracte s!incterul% Malkc $i+ă% Era mult +rea *ine%
 K +reşte-te, o im+loră el%  să termin%
Priscilla nu se o+ri, iar el sim$i sea urcând #n mod ire(isti*il% A+oi, cu o ultimă
mişcare, rămase #n ea, cu un $i+ăt sal*atic care se au(i +ână la +iscină% 'u* el, neresa tremura
din tot cor+ul% Îşi reca+ătă su!lul şi murmură
 K /)iar că eşti un ticălosL Este +rima dată când #mi #nşel *ăr*atul #n )alul ăsta% /u
Marc nu !ac niciodată aşa cea% ice că e *estial%
 K Într-adeăr, e 1estial* con!irmă el%
'e retrase şi mânâie cu delicate$e +ielea mătăsoasă a tinerei%
 K Iar mă a$â$i, (ise ea% Aş rea să mer la +iscină şi a+oi la cum+ărături #n *a(ar%
 K 'ă #nce+em cu +iscina, +ro+use Malko%
/e minune că Priscilla enise la Pes)aCar%%% Îşi aminti de ;in 7aden, iar ândul că l-ar
 +utea ăsi #i s+ori starea de eu!orie% Ar !i #ncununarea #ntreii lui cariere%

*
* *
'tră(ile din Issalani ;a(ar, #nuste şi a*ru+te, erau su+raalomerate% Era +or$iunea
unde se indeau $esături şi #m*răcăminte% ;ăr*a$ii cu +riiri #nce$oşate se !ereau de Priscilla
ca de draci deşi #şi aco+erise +ărul cu o eşar!ă% Era un +o+or de #ncuia$i% Hân(ătorii o +rieau
cu oc)ii cât ce+ele% Nu ă(useră #n ia$a lor neresă% &eodată, se o+ri #n !a$a unei du)ene de
 +e strada Mo)ammed Ali "o)ad care o!erea un ariat sortiment de *urka%
 K Hreau şi eu unaL (ise ea%
Malko cre(u că era reun accesoriu erotic amu(ant% /um+ără o su+er*ă *urka de un
erde smarald +e care Priscilla $inu să şi-o +ună imediat, su* +riirea #ns+ăimântată a
ân(ătorului, mul$umit că *ăa #n *u(unar o mie de ru+ii% /)iar şi su* *urka, !ormele tinerei
ieşeau #n mod aresi #n eiden$ă% Malko o a+ucă de mână şi se #ndre+tară s+re *a(arul de
 *iuterii%
 K Te su!oci de-a *ineleaL (ise neresa, dar este distracti%%%
/)iar şi anonim% Eident că erau urmări$i de +riirile sus+icioase, căci !ormau o
 +erec)e neo*işnuită un străin şi o !emeie #m*răcată #n *urka% ;a(arul de *iuterii era o cărare
#nustă şi aco+erită care urca #ns+re +artea de sus a *a(arului, cu itrinele aliniate #n
strălucirea aurului% În tim+ ce Priscilla se uita la un +andanti, Malko o*seră două !emei
#m*răcate #n *urka roşie e6act #n s+atele lor% =na dintre ele or*ea la celular% Intrară #n
maa(in, iar când ieşiră, !emeile mai erau #ncă acolo% Îşi ă(ură de drum, dar !emeile, du+ă ei%
=na dintre ele or*ea #ntruna la tele!on% 7ui Malko i se +ăru ciudat% &ar, cum nu +ăreau
 +ericuloase, Malko nu le mai dădu aten$ie% Poate că sunt +ur şi sim+lu curioase% Însă, du+ă
(ece minute, când se #ntorceau, el le (ări din nou% =na dintre ele #ncă or*ea la mo*il%
 K 7e e(i +e cele două !emei #n *urka o #ntre*ă el +e Priscilla% Aş rea să te a+ro+ii
de ele şi să e(i ce au +e dedesu*t%
 K &e ce
 K Hreau să !iu siur că sunt #ntr-adeăr !emei%%%
El se o+ri #n !a$a unei itrine, iar Priscilla se #ndre+tă către cele două !emei% &ar
 +lecară imediat +e o strădu$ă +er+endiculară şi se !ăcură neă(ute% Priscilla se #ntoarse%
 K N-am +utut să ăd nimicL
 K 4oarte rău, (ise Malko% 9aide să merem, nu sunt liniştit%
Îşi aminti ce a +ă$it Anie ;oatman şi nu oia să +ună #n +ericol şi ia$a tinerei
nerese% Ieşiră din ;a(ar #n căldura uciătoare% Îndată ce se urcară #n maşină, +orni aerul
condi$ionat şi se anaă +e /ircular Road, #n tim+ ce Priscilla #şi dădea os *urka% Era lac de
sudoare%
 K &e ce $i-a !ost teamă #l #ntre*ă ea%
31

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 31/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K 'ă nu ne omoare%
Tânăra !ăcu oc)ii mari%
 K &e ce
Malko sc)i$ă un surâs%
 K Pentru că suntem străini% 'au din cau(a meseriei mele%%%
Priscilla +use ca+ul +e umărul lui%
 K  să-l s+erii +e am*asador% Nu i-am s+us că mă #ntâlnesc cu tine%
7a intrarea #n  6earl +ontinental* solda$ii din 4rontier /or+ care +ă(eau )otelul le
!ăcură semn să o+rească +entru eri!icarea maşinii% Malko se +reătea să demare(e, când o
loitură #n +ortieră #l !ăcu să tresară% =nul dintre solda$i, cu oc)ii ieşi$i din or*ite, $inea +uşca
#ndre+tată s+re el şi urla cea de ne#n$eles% 'tu+e!iat% Malko lăsă eamul #n os%
 K >hat...
 K ( 1om1, urlă +akistane(ul% ( 1om1,
A+oi !ui, urmat de ceilal$i solda$i% Pulsul lui Malko urcă ertiinos şi se #ntoarse către
Priscilla%
 K /o*oară re+ede şi !ui s+re )otelL
'e dădu os şi el şi aleră să se adă+ostească du+ă un co+ac% Mai mul$i solda$i a+ărură
din toate +ăr$ile, atraşi de urletele camara(ilor% =n ciil din )otel !uea #nne*unit s+re el%

 K &omnule, este ore+edeL


Înde+ărta$i-ă *om*ă#isu* maşina
striă dumneaoastră
Malko, a+oi alerăTre*uie să c)emăm
şi el s+re +oli$ia%%%
)otel unde Priscilla
aunsese dea, al*ă ca arul de !rică%
Maşina *loca intrarea #n )otel, aând toate +ortierele desc)ise% &u+ă câtea minute,
aunseră şi +oli$iştii #ntr-o !uronetă al*astră şi !ormară un cordon de securitate, deiind
circula$ia +e 5).*er Road% Malko #l sună din )ol +e "im Morrison +e mo*il%
 K "im, &ustin oods e acolo
 K Nu, răs+unse consulul% Încă nu s-a #ntors din ;elucistan%
 K În ca(ul ăsta, eni$i acum la 6earl. Am ăsit o *om*ă su* maşina mea%
&u+ă aceea, #l sună şi +e Jre ;aut(er la Islama*ad% 8e!ul centralei nu stătu +e
ânduri%
 K Mădacă
/)iar urc imediat
merea#ncumaşină
ite(ă,şi tot
in#iacoloL 'ă nu
tre*uiau ă două
reo mişca$i
oredinşi )otel%
umătate ca să aună%
Pakistane(ii din )ol #i +rieau cu nelinişte% Priscilla se aă$ă de Malko şi s+use cu oce sla*ă
 K /red că o să leşin%%% Tre*uie să *eau cea tare%
 K Hino, (ise Malko%
=rcară la etaul cinci% 7a *arul +entru străini, un +akistane( +unea sticlele de &e!ender
#ntr-o cutie% 4ăcea contra*andă%
 K =n coniac +entru doamna şi o otcă +entru mine, ceru Malko%
;armanul scoase o sticlă de tard S şi turnă #ntr-un +a)ar +e care Priscilla #l dădu
 +este ca+ numaidecât, a+oi o*raii #şi recă+ătară culoarea%
 K &oamneL Mă simt mult mai *ine, (ise ea cu oce mai siură%
Malko lăsă şi el să-i alunece otca +e ât% Acum #n$eleea manera celor două !emei
din *a(ar care #i urmăreau şi or*eau tot tim+ul la celular% Îi anun$au +e com+licii care
am+lasau *om*a su* maşină%%%

*
* *
/entrul de A!aceri de la 6earl +ontinental !usese +us la dis+o(i$ia +oli$iei +akistane(e
 +entru interoatoriul martorilor şi e6aminarea +ro*elor% Priscilla /learCater +lecase să se
odi)nească, iar Malko, #n +re(en$a consulului "im Morrison, #ncerca să răs+undă la #ntre*ările
anc)etatorilor, !ără să le de(ăluie +rea multe amănunte%
'e a!lau la !a$a locului +oli$ia locală, o ec)i+ă de enişti şi ciili din I'I sau din I;%
Erau i(i*il intria$i de +ersoana lui Malko%  Pre(en$a consulului american, cunoscut +entru
leăturile ale cu /IA, şi a lui Malko, +osesor al unui +aşa+ort austriac, nu contri*uia deloc la
clari!icarea lucrurilor% 7ui Malko i-ar !i conenit să +reci(e(e că era anaat de uernul
32

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 32/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

american +entru Sa#e Border 6ro$ram* dar interlocutorii lui nu ar !i cre(ut o iotă% În mod
eident, el era ictima desemnată, lucru care #i !ăcea +e +oli$işti să !ie mai +ruden$i% =nul
dintre ei se a+ro+ie de Malko şi #l #ntre*ă +e neaşte+tate
 K A$i !ost +re(ent când a aut loc atentatul la <han +lu1?
 K &a, recunoscu Malko% &i+lomata americană care era cu mine a şi !ost omorâtă de
alt!el%
 K /rede$i că e6istă reo leătură #ntre cele două atentate #ntre*ă +oli$istul%
Malko nu mai a+ucă să răs+undă la această #ntre*are, căci sosi şi Jre ;aut(er care se
#ndre+tă direct s+re mustăciosul #n ciil căruia #i strânse mâna #nainte să-l aducă lână Malko%
 K Hi-l +re(int +e maiorul 9ari+ur, re+re(entantul I'I la Pes)aCar% 'untem +rieteni de-
o ia$ă%
Asta #nsemna că #l a+roi(iona cu C)isk.% El şi Jre ;aut(er aură o lună discu$ie şi,
ca +rin !armec, +oli$iştii nu mai aură deloc trea*ă cu Malko% 8e!ul centralei reeni lână el%
 K Heni$i că e6aminea(ă *om*a de su* maşină%
E6+lo(i*ilul era aşe(at +e o masă şi de(amorsat% Era alcătuit dintr-un ca*lu ;ick!ord
destul de lun şi #ncolăcit, conectat la o cutie dre+tun)iulară din care +orneau cinci !ire de
culori di!erite, erde, roşu, al*astru, al*en şi neru, leate la un detonator electric, #n!i+t #ntr-
o +lastilină e6+lo(i*ilă ăl*uie% Maiorul 9ari+ur #l e6amină şi se #ntoarse către Jre ;aut(er%
 K 'eamănă
de mem*rii !oarte mult cu 1Al-'a)i*a mi6ture, un e6+lo(i*il +e *a(ă de TNT, !olosit
re$elei Al-<aida%
4irul al*en şi cel neru !useseră tăiate% Jre ;aut(er e6amina şi el sistemul de
declanşare al e6+lo(iei% Îl +use la loc şi #i (ise lui Malko
 K A$i aut mare norocL Acest ceas de !a*rica$ie arti(anală este !oarte so!isticat%
"udecând du+ă !irele tăiate, +oate !i relat de la cinci minute, la cinci (ile% UArătă cu deetul
cele două !ire tăiate%V 'istemul a !ost relat să e6+lode(e la cinci ore% &acă ar !i tăiat !irul
neru #n loc de cel al*en, detonarea ar !i aut loc la cinci minute%
În mod normal, maşina ar !i e6+lodat +e drumul dintre *a(ar şi )otel% În diminea$a
asta, #nerul +ă(itor al lui Malko se tre(ise dereme% Mirat de cunoştin$ele te)nice ale
americanului, Malko #l #ntre*ă
 K
 K A$i
&a,mai ă(ut aşa
răs+unse cea
Jre şi altă În
;aut(er% dată
Ne+al, la ru+ările teroriste conduse de sericiile
 +akistane(e% 8i #n reiunea 5as)mir%
Malko se uită #n oc)ii americanului%
 K Hre$i să s+une$i că%%%
Jre ;aut(er i-l arătă cu +riirea +e maiorul 9ari+ur şi s+use
 K 9aide$i sus să *em cea%
Plecară şi se duseră la *arul de la etaul al cincilea% 'e aşe(ară la te)ea% Malko luă o
otcă, iar şe!ul centralei un &e!ender !ără )ea$ă% Acesta ridică +a)arul%
 K Mult norocL Ae$i idee cum a !ost +usă *om*a
 K &a% /ând eram #n *a(ar cu Priscilla /learCater% 7a un moment dat, am !ost urmări$i
de două !emei dintre care una or*ea #ntruna la celular% În mod siur ca să-i in!orme(e +e
com+lici ce !acem noi%
 K Iată că am clari!icat o c)estiune, conc)ise Jre ;aut(er% &ouă atentate #ndre+tate
#m+otria dumneaoastră #ntr-o să+tămână #nseamnă că sunte$i i(at, locali(at şi luat dre+t
$intă de o ec)i+ă a re$elei Al-<aida sta*ilită la Pes)aCar şi care are cu certitudine in!ormatori
#n cadrul I'I local% Aşa au !ăcut rost şi de sistemul de detonare%
 K /ine le-a ordonat s-o !acă
Americanul !ăcu un est ea(i%
 K 9a*ar nu am% Aici totul este 1+oros% Pro*a*il că au e6istat scureri din +artea lui
9adi 'ulaiman% În ca(ul acesta, ;in 7aden şi-a luat măsuri de +reedere% 'au +ur şi sim+lu,
ca+ii re$elei cred că leătura dumneaoastră cu 'ulaiman re+re(intă un +ericol% În orice ca(,
or #ncerca din nou să ă lic)ide(e dacă mai rămâne$i #n Pes)aCar%
 K 'unt o1li$at să rămân, (ise Malko% +era$iunea de locali(are a lui ;in 7aden este
#n curs de des!ăşurare%
33

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 33/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

;aut(er #i aruncă o +riire +lină de sce+ticism%


 K /)iar crede$i Eu ştiu că 9adi 'ulaiman a aut leături cu aen$ii 4;I şi că nu s-a
re(olat a*solut nimic%
 K Adeărat, recunoscu Malko% Hrea să-i +romitem că a !i ales uernatorul
"alala*adului dacă #l +rinde +e ;in 7aden% &ick '+ace. nu a +utut să-şi ia acest anaament%
 K /u alte cuinte, dumneaoastră şti$i mai multe decât mine, recunoscu şe!ul
centralei e6at% &e unde a$i a!lat toate astea
Malko nu-i +utea s+une că stătuse #ntre coa+sele neestei acestuia% colind răs+unsul,
(ise doar atât
 K /u autorul lui 4rank /a+istrano, eu am +utut să-mi iau acest anaament şi să-i
o!er aran$ii lui 9adi 'ulaiman% &e aici #nainte, c)iar că este motivat.
 K /am #n ce stadiu ă a!la$i
 K '-a dus +e câm+ul de *ătălie% Aşte+t un mesa de la el +e care mi-l a trimite aici%
&e aceea nu +ot să +lec din Pes)aCar%
Jre ;aut(er rămase tăcut câtea cli+e, a+oi remarcă
 K E6istă riscul ca şi ceilal$i să !ie la curent% În acest ca(% or !ace tot +osi*ilul să ă
elimine #nainte de a se #ntoarce 9adi 'ulaiman% /a să nu mai or*im de riscurile +e care şi le-
a asumat el%
Joli/o*or
 K +a)arul şi s+use
ca să calme( s+iritele şi să iau o cameră% Mai discutăm mâine diminea$ă% 'ă
!i$i atent, că sunt siur că nu or renun$a%

*
* *
Imediat ce Malko desc)ise uşa camerei, #n !a$a lui a+ăru o !ormă erde care aita o
sticlă de coniac tard S +e trei s!erturi oală% 4ără să o lase din mână, Priscilla se aruncă de
âtul lui Malko şi #l #m*ră$işă% Acesta constată cu uşurin$ă că nu +urta nimic +e su* *urka%
 Neresa #nce+u să danse(e un soi de iă #ndrăcită, !recându-se de el ca o +isică #n călduri%
 K Heni$i să dansa$i NW&om*oloL (ise ea #m+leticindu-şi lim*a%
'e #n
şi i(*ucni mai credea
râs% Malko#ncă #n 5en.a%
#i edea Hru să-l
strălucirea sărute+rin
oc)ilor +e masca
Malko erde%
uitând de *urka ce o #m+iedica
 K Ai *ăut, s+use el, luându-i sticla din mână% &e unde ai luat-o
 K M-am #ntors la *ar ca să cum+ăr una, (ise ea% Mi-era !rică să stau sinură% Tu nu
mai eneai% Acum mi-e *ine şi am c)e! să danse(%
/u *ra$ele de du+ă âtul lui Malko, Prisciila dansa un tanou mai mult sen(ual decât
arentinian, cu +ântecele strâns li+it de al lui% Îi +use mâna +e cru+a aco+erită de nailonul
erde şi se li+i mai tare de el%
Acest cor+ ini(i*il, dar căruia +utea să-i e6+lore(e toate !ormele, s!ârşi +rin a-l e6cita
!oarte tare +e Malko% Hicleană cum era, Priscilla trans!ormă ia #ndrăcită #ntr-un *alans mult
mai sen(ual care nu #ntâr(ie să-l stârnească de-a *inelea% Ea #i s+use cu oce ruătoare +rin
mască
 K 2uc m puss* no/.
Malko se #nde+ărtă de ea, o #ntoarse şi #nenunc)e% Îi ridică +oalele, de(elindu-i
 *a(inul e6traordinar% În câtea cli+e, o +ătrunse dintr-o sinură mişcare, a+oi #nce+u o
caalcadă enerică, #ncuraat de Priscilla care era !oarte (omotoasă, #nso$ind $i+etele cu o
mişcare circulară a *a(inului%
'im$ind că nu a re(ista +rea mult, Malko se retrase *rusc, urcă +u$in şi, cu toată
 +uterea, iolă cru+a neresei, #n)i$it com+let de s!incterul com+lice% Această comuniune #i
declanşă imediat orasmul şi se oli, rămânând li+it de cru+a !emeii% Îndată ce se retrase,
Priscilla #şi smulse *urka%
 K A !ost su+erL Niciodată n-am sim$it aşa cea%  să-i cum+ăr şi lui Aneli:ue una ca
să se distre(e şi ea cu *ăr*ată-său%
Era #ntr-adeăr ticăloasă% Malko nu +rea edea un aent s+ecial din 4;I, crescut #n
s+iritul reliiei *a+tiste, să-şi sodomi(e(e neasta #n *urka% Priscilla căscă şi o!tă
34

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 34/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Mi-e somn%%%
În câtea cli+e, se +ră*uşi #n +at şi adormi *uştean%

*
* *
'oneria sâcâitoare a tele!onului #l smulse +e Malko din ma)mureala lui% Nu +utea !i
9adi 'ulaiman, căci el #l suna numai +e mo*il% Aşadar era Jre ;aut(er% Ridică rece+torul şi
au.i o oce necunoscută de *ăr*at cu un +uternic accent american%
 K 5ister Lin$e* please.
 K Eu sunt%
 K Hă aşte+t #n restaurant, #l anun$ă necunoscutul, a+oi #nc)ise !ără altă +reci(are%
Malko o +rii +e Priscilla care dormea +e *urtă, #şi #n!rână +o!ta de a usta din nou din
cru+a ei, a+oi !ăcu un duş% Era com+let nedumerit% &u+ă ce ieşi, #l sună +e Jre #n camera lui%
 K /inea mi-a cerut să co*or, #l in!ormă el% =n american%
 K Eu nu ştiu nimic, s+use şe!ul centralei% Hre$i să mă interese(
 K Nu, co*or eu, (ise Malko%
Poate că era o!i$erul de leătură de care #i +omenise 4rank /a+istrano%
/o*or#% În restaurant, era doar un străin% =n *ăr*at *ine !ăcut, ras #n ca+, cu +riirea
lim+ede,
 K#n&umneaoastră
uni!ormă kaki% a$i
Malko se a+ro+ie
sunat de el% 7ine%
Eu sunt Malko
;ăr*atul se ridică #n +icioare de +arcă era +e arcuri%
 K /olonelul "ames Norris din dii(ia a o+ts+re(ecea ânători de munte% 7a ordinele
dumneaoastră%
'e aşe(ă la !el de $ea+ăn ca un automat% Malko se strădui să nu se mai ândească la
durerea de ca+% Hotca +e care o *ăuse aseară +arcă !usese distilată #ntr-o cadă% /olonelul lăsă
ouăle !ierte să se răcească% Malko ceru o ca!ea şi se a+lecă s+re el%
 K /olonele, cine -a trimis şi de unde eni$i #l #ntre*ă el #n şoa+tă%
 K &omnule, răs+unse o!i$erul, am +rimit ordin direct de la eneralul Tomm. 4ranks
să mă +un la dis+o(i$ia dumneaoastră, cu toate miloacele, +entru o o+era$iune s+ecială% Am
sosit cu Kelico+terul acumTomm.
&ar eneralul o umătate de oră
4ranks estedelalaTam+a,
*a(a noastră s+ecială
#n 4lorida, din 5anda)ar%
o*iectă Malko%
Era conducătorul tuturor o+era$iunilor militare din A!anistan% &in +ăcate, nu ă(use
niciodată A!anistanul decât +e ecranele de control%
 K E6act, con!irmă colonelul Norris% &ar a +rimit şi el ordine de la Pentaon, adăuă
el co*orând tonul%
'e sim$ea mâna lui 4rank /a+istrano% Renun$ase la 1itamina ;-@2 #n !aoarea unor
miloace mult mai +recise% /olonelul #l studia +e Malko cu multă *unăoin$ă%
 K /e miloace ae$i #l #ntre*ă el%
 K /omand un reiment cu *a(a #n 5anda)ar, răs+unse colonelul% &is+unem de
elico+tere /)inook de mare ca+acitate +entru trans+ortul unei escadrile de 1uns)i+s +entru
atacul la sol şi +rotec$ia noastră% amenii noştri sunt ec)i+a$i cu ec)i+ament A;/, 3? şi dis+un
de arme uşoare colectie% În leătură cu raidurile aeriene, am autori(a$ia să !olosesc a+arate 4-
3?, a!late +e @SS Intrepid. Pot să aună #n (onă doar #ntr-o oră şi umătate% Îndată ce #mi e$i
indica (ona de ac$iune, oi actia un aion tele)idat Predator care ne a in!orma #n tim+ util%
 Nu aea am*i$ie dacă nu des!ăşura şi o )artă +este ouăle !ierte% 4rank /a+istrano se
$inuse de cuânt% 7ui Malko #i eni un ând
 K H-a$i instalat +e un teren militar +akistane(
 K E6act% Este o*liatoriu%
 K Pakistane(ii nu -au #ntre*at nimic
 K ;a da, domnule% Misiune de leătură% Au !ost !oarte coo+eran$i% /)iar mi-au +us la
dis+o(i$ie şi un e)icul%
Malko era să se #nece cu ca!eaua şi se uită #m+reur% 'u* !iecare cana+ea tre*uie să se
!i ascuns câte un aent din I'I% Acum #n$eleea de ce americanii nu l-au +rins #ncă +e ;in
16
 (tomic* 1acteriolo$ic* chimic.
35

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 35/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

7aden% Nu re(istă +lăcerii de a se a+leca s+re colonel şi de a şo+ti


 K /olonele, tre*uie să nu uita$i nici o cli+ă că ne a!lăm #ntr-o $ară du"mană.
 K &ar Pakistanul este aliatul nostru, o*iectă o!i$erul%
 K Pakistanul, +oate, dar nu şi +akistane(ii% Pro*a*il că acest )otel sunt reo
dois+re(ece aen$i din Al-<aida%
/olonelul Norris aruncă o +riire +lină de sus+iciune #n ur, iar Malko se #ntre*ă dacă
nu a scoate +istolul să traă #n c)elneri% &ar se mul$umi să scoată *ric)eta i++o raată cu
un ultur, sim*olul 'tatelor =nite, cu care #şi a+rinse neros o $iară de !oi +uturoasă%
 K Îmi mai li+sesc câtea elemente ca să declanşe( o+era$iunea la care o să +artici+a$i
şi dumneaoastră, #nce+u Malko% Până atunci, tre*uie să mai aşte+ta$i%
Era neră*dător să +rimească re+ede eşti de la 9adi 'ulaiman, ca să-i +ună +e ar +e
s+ionii din Al-<aida care +uneau la cale cea sus+ect% /olonelul Norris #l +riea cu ura
căscată% /a să +ună +unctul +e 1i, Malko +reci(ă tot #n şoa+tă
 K Aseară, au #ncercat să-mi arunce maşina #n aer% Poate cu +u$in autor din +artea
sericiilor s+eciale +akistane(e% &acă re$i să rămâne$i #ntre, !ace$i cum ă s+un%
Tele!onul mo*il sună% Malko #l desc)ise şi recunoscu imediat ocea lui 9adi
'ulaiman% Picase la $anc%
 K Nu +ronun$a$i nici un nume, s+use a!anul, am să ă s+un lucruri im+ortante% Ne
#ntâlnim astă(i la ora +atru la cinematora!ul ')umar, +e Parrai Road%

Capitolul VII

&u+ă ce #nc)ise, Malko reeni la colonelul Norris% Acum se sim$ea mai #n siuran$ă%
 K Astă(i oi a!la mai multe, #l anun$ă el% Până atunci, ar !i mai *ine să rămâne$i la
consulat, ca să nu ă urmărească !iecare est şi !iecare mişcare% Hin acolo mai +e seară% Îl sun
imediat +e consul%
 K Armata +akistane(ă mi-a +us la dis+o(i$ie un e)icul şi un şo!er%
 K Trimite$i-l #na+oi% Hă duc eu la consulat%
/olonelul se ridică su+us şi #l urmă +e Malko, +unându-şi ec)i+amentul #n Naiator%
Părea de+ăşit com+let de situa$ie, iar Malko se ră*i să-l liniştească%
 K /red că oi aea neoie de dumneaoastră !oarte re+ede% Ae$i un tele!on +roteat
ca să comunica$i cu unitatea dumneaoastră
 K &a%
&acă sosirea colonelului Norris era doada clară că 4rank /a+istrano aea mâna !oarte
lună, mai rămânea acum să-l locali(e(e +e =ssama ;in 7aden% Pentru +rima oară Malko #şi
(ise că s-ar +utea să reuşească% '+riinul /asei Al*e +ermitea o coordonare e!icientă,
im+osi*ilă #n alte condi$ii% 'e ândi cu oarecare amu(ament la &ick '+ace., ne!ericitul aent
4;I, so$ul lui Aneli:ue% &acă Malko reuşea, *ietul de el +ierdea +e toată linia% În tim+ ce
colonelul
#nriorat% Norris #şi muta lucrurile, el se duse #n camera lui Jre ;aut(er% Acesta +ărea
 K amenii din I'I m-au interoat +ână la două diminea$a, #l anun$ă +e Malko% A
tre*uit să le dau două sticle de &e!ender ca să mă lase #n +ace% 'e tem că se +etrece cea
du*ios su* oc)ii lor%
 K 8i cei care au rut să-mi arunce maşina #n aer la !el, o*seră Malko% /red că m-au
urmărit de la +rima mea i(ită la 9adi 'ulaiman% Pleca$i la Islama*ad
 K &a, doar dacă nu ae$i neoie de mine%%%
 K Nu cred%
Pre!era să nu-i s+ună +rea multe americanului care se a ră*i să ra+orte(e tot
/entralei sale% /ei doi *ăr*a$i se des+ăr$iră a+roa+e cu răceală% Jre ;aut(er $inu totuşi să
 +reci(e(e
 K I'I nu utili(ea(ă  sin$ur  *om*a ăsită su* maşina dumneaoastră% Ei o !a*rică şi o
o!eră ru+ărilor teroriste +e care le mani+ulea(ă% Eident că du+ă aceea, teroriştii !ac ce or%
/olonelul Norris aşte+ta cu stoicism #n maşina +arcată #n +lin soare şi trans+ira ca un
36

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 36/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

ri+at% Malko se ândi *rusc la o c)estiune care ar +utea intereni totuşi%


 K /olonele, #m+reună cu oamenii dumneaoastră ae$i autoritatea să ac$iona$i şi #n
a!ara rani$elor A!anistanului
7uat +rin sur+rindere, o!i$erul +reci(ă
 K Nu am +rimit ordine #n acest sens% Tre*uie să ascult cu stricte$e ordinele
dumneaoastră%
 K ;ine, s+use Malko, #n tim+ ce ieşeau +e +oarta )otelului, anun$a$i-i +e şe!ii
dumneaoastră că s-ar +utea ca această o+era$iune să se des!ăşoare #n Pakistan% 'ă transmită
in!orma$ia !orurilor su+erioare ca să o*$ină autori(area%
 Niciodată +ână acum, armata americană nu a mai lansat o o+era$iune o!ensiă +e
teritoriul +akistane(% '-a mul$umit să ai*ă doar câtea detaşamente #n a(iristan sau #n (onele
tri*ale, #nsărcinate cu conducerea o+era$iunilor sau să !acă re+erări% Nu ar tre*ui ca #n ultimul
moment o+era$iunea să nu mai ai*ă loc din motie +olitice, du+ă re+erarea lui ;in 7aden%
&u+ă două(eci de minute, #l instala +e colonelul Norris #n reşedin$a consulatului, #ntr-o
#ncă+ere #n care nu era decât un climati(or%
 K Pe diseară, (ise el%

*
* *
/inematora!ul ')umar nu aea aer condi$ionat şi era a+roa+e la !el de cald ca a!ară%
Rula un !ilm ei+tean, iar sala era a+roa+e oală% Malko se aşe(ă #n ultimele rânduri şi aşte+tă
să se o*işnuiască cu #ntunericul% 'e scurse a+roa+e o umătate de oră% Înce+u să se
neliniştească, când (ări câtea siluete a+ărând din s+atele ecranului% Era +rea #ntuneric să le
 +oată identi!ica%% 'coase cu multă +ruden$ă ;eretta din centură şi #l +use alături% Jru+ul se
des+ăr$i, iar unul dintre *ăr*a$i se a+ro+ie de el%
Era 9adi 'ulaiman, !ără nimic +e ca+, #n $inută +akistane(ă, cu eşnica lui )aină
neară% 'e aşe(ă +e scaunul de lână Malko, #n tim+ ce ăr(ile sale de cor+ se aşe(ară +e
rândurile din a+ro+iere%
 K Hă ro să mă scu(a$i, (ise el #n şoa+tă% &ar am s+us la toată lumea că +lec #n Iran%
To$i
(onacred că nu
tri*ală% suntsă#nmă
Hreau Pes)aCar%
asiur că7ocuiesc
I'I nu mălasu+rae)ea(ă%
un ăr #n care am
Au#ncredere,
dat de maide+arte de târcoale
multe ori oraş, #n
casei din 5)orat Road% Au mirosit cea% Însă am şi o este *ună%
 K 7-a$i ăsit +e%%%
 K Nu, nu, nu, #ncă nu% &ar ştiu ce s-a #ntâm+lat la  <han +lu1. &in cau(a celor din
/IA%
 K &in cau(a /IA
 K &a% În urmă cu trei să+tămâni, americanii au #ncercat să-l asasine(e +e Jul*uddin
9ekmat.ar% Însă l-au ratat şi acesta s-a urat că se a ră(*una% 4iindcă are numeroşi !ideli #n
Pes)aCar #n ta*ăra de re!uia$i, le-a cerut militan$ilor să su+rae)e(e /onsulatul american,
unde se duc aen$ii /IA, să-i re+ere(e şi să-i omoare% &ar, din ne!ericire, +e dumneaoastră a
 +icat măărea$a% Nu are nici o leătură cu a!acerea noastră%
Malko nu era +rea conins% 9adi 'ulaiman +ărea să nu !i a!lat de trea*a cu maşina, #n
care Malko era cel i(at% A!anul era aitat şi se uita mereu #m+reur% 'e a+lecă şi #i şo+ti lui
Malko la urec)e
 K 'unte$i siur că oi o*$ine !unc$ia de uernator dacă%%%
 K Ae$i cuântul +reşedintelui 'tatelor =nite, #l asiură Malko seme$, şi al meu% &e
ce mă #ntre*a$i
 K 'unt #nriorat, mărturisi 'ulaiman, m-am ândit mult #n aceste (ile% Îmi risc ia$a
şi +e aceea a !amiliei mele% &acă ar +utea, m-ar e6termina% Tali*anii sunt #ncă +uternici, la !el
şi mem*rii re$elei Al-<aida%
 K 'ă n-ae$i nici o teamă, #l linişti Malko, *ene!icia$i de +rotec$ia 'tatelor =nite şi a
noului uern condus de 9amid 5ar(ai%%%
Însă 5a*ulul era de+arte de "alala*ad% 'im$ea că a!anul oia să renun$e şi ru să
 +ecetluiască #ntr-un !el #n$eleerea%
37

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 37/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Am #m+uternicirea să ă s+un că #n a!ară de +ostul de uernator, dacă o+era$iunea


reuşeşte, e$i *ene!icia şi de o +rimă de două(eci şi cinci de milioane de dolari%
7ui 9adi 'ulaiman #i +ieri lasul câtea cli+e, a+oi #ntre*ă cu ne#ncredere
 K În a!ară de +ostul de uernator
 K Este or*a des+re o recom+ensă  politică* su*linie Malko% !icioasă% Prima +entru
ca+turarea lui ;in 7aden este o!erită de uernul american% Nu ăd de ce nu -ar acorda-o%
 K În acest ca(, este nemai+omenitL se *ucură a!anul%
 Nu era momentul să-l neliniştească din nou% Malko alună undea #ntr-un col$ al
creierului trea*a cu *om*a din Naiator iar ceea ce au(i +e urmă #l um+lu de *ucurie%
 K Mâine +lec, #l anun$ă 9adi 'ulaiman tot #n şoa+tă% Mă duc #ntâi +e şosea la
Parac)inar care se a!lă tot #n Pakistan, #n (ona tri*ală, e6act i(ai de Tora-;ora% A+oi oi
mere călare ca să aun #n &e) ;ala, #n cealaltă +arte a rani$ei% Acolo mă #ntâlnesc cu omul
care a dus măarii%
 K &e cât tim+ ae$i neoie
 K Între Parac)inar şi &e) ;ala nu sunt decât trei(eci de kilometri, dar sunt numai
cărări +entru animale% Nu reau să trec +rin +asul )as care este +ă(it de armata
 +akistane(ă% &acă totul mere *ine, mă #ntorc +e seară% ;ăr*atul cu care tre*uie să mă
#ntâlnesc a eni +e #nserat% Tre*uie să !im !oarte aten$i%
8i du+ă
 K Îmi aceea#n ce loc a dus măarii% Pro*lema este că nu sunt siur dacă ştie să se
a s+une
descurce cu o )artă% Ha tre*ui să-mi dea re+ere +recise%
 K Nu ar !i mai *ine să ă #ntoarce$i aici #m+reună
9adi 'ulaiman se !ăcu străe(iu la !a$ă%
 K Nu, este +rea +ericulos% Eu cunosc *ine reiunea% Hoi o*$ine datele necesare%
Mako #n$eleea că nu o a scoate la ca+ăt% Îi era !rică%
 K Îndată ce e$i aea in!orma$ia, suna$i-mă de +e mo*il, ca să +ot să ac$ione(% &acă
este neoie, in să ă iau cu un elico+ter% 'ă nu ne +ierdem tim+ul%
 K 'unt de acord, s+use a!anul%
'e ridică de +e scaun şi +lecă du+ă o sla*ă şi ilaă strânere de mână% amenii lui #l
#ncadrară
inumană, #n linişteuitându-se
merea şi se duseră #n !undul
#n urmă% sălii%cuMalko
Henise ta6iul se
cară*i
să nusăatraă
iasă% Ame$it
aten$ia de
cu căldura
maşina
 Naiator% Nu-i rămânea altcea de !ăcut decât să aşte+te şi să se roae%
Priscilla /learCater +lecase la Islama*ad cu câtea amintiri du+ă ea, +rintre care şi
 *urka%%% Tim+ul a trece !oarte reu +entru Malko% Ha tre*ui să rămână cel +u$in două(eci şi
 +atru de ore% Însă (arurile erau aruncate% Neaand ce !ace, se duse la consulat unde #l ăsi +e
colonelul Norris a+lecat +este )ăr$ile sale% 4iura o!i$erului se lumină%
 K &omnule, am un răs+uns +o(iti la #ntre*area dumneaoastră% Putem să interenim
 +e teritoriul +akistane(% Tre*uie să-l in!orme( +e eneralul 4ranks care mi-a o!erit o linie
directă +roteată #n acest sco+%
 K ;rao, (ise Malko% di)ni$i-ă, a(i nu !acem nimic%
Era su+ersti$ios şi de aceea nu oia să men$ione(e numele +osi*ilei (one de
interen$ie%

*
* *
'oarele, auns dea deasu+ra ori(ontului, +roiecta crestele sud-estice ale masiului
Tora-;ora ca +e nişte um*re c)ine(eşti% Tem+eratura se men$inea #ncă la trei(eci şi o+t de
rade% 9adi 'ulaiman urca al doilea du+ă un localnic care cunoştea toate +otecile rami!icate
ale muntelui, +e care nu #ncă+eau doi cai alături% Plecaseră s+re +rân( din Parac)inar şi erau la
o oră de &e) ;ala% Peisaul era su+er* şi săl*atic, cu +antele lui roşiatice şi stâncoase%
 +resărate din loc #n loc cu coli*e din c)ir+ici şi +iatră% Era una dintre cele mai +ustii (one din
a+ro+ierea rani$ei% 9adi 'ulaiman #şi luase cu el reo dois+re(ece oameni, cei mai de
#ncredere, care nu ştiau motiul călătoriei% /u +uştile +e umăr, #naintau #n linişte, *ând din
când #n când câte o ură de ceai rece sau a+ă minerală% &rumul se *i!urca s+re est, #nainte de
38

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 38/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

a co*or# +e +latou unde se a!la satul şi sim$eau #n s+ate soarele ar(ător% În a!ară de (omotul
 +ietrelor care se rostooleau, liniştea era a*solută% 9adi 'ulaiman sim$ea un )em #n stomac%
'e +uteau #ntâm+la atâtea lucruri% Înce+ând cu !ua celui cu care aea #ntâlnire% '-ar +utea să i
se !acă !rică%%% #n ciuda celor cinci sute de mii de ru+ii +romise% Re(istă tenta$iei de a +une
mâna +e tele!on şi de a s+une unde se ăseşte%
/ureluşa care #i $inea teaca +istolului Makaro #i tăia carnea de +e umăr, dar #l şi
liniştea #n acelaşi tim+% Această e6+edi$ie #l a #ntineri, amintindu-i de remea #n care #i
)ăituia +e soietici +rin aceste locuri +e care le cunoştea +e dina!ară, mai ales reiunea
co+ilăriei sale, Nana)ar%
&e-acum, aunsese #n A!anistan% În lumina mai *lândă a soarelui care aunsese la
(enit, (ări cele câtea căsu$e din &e) ;ala% Acum drumul suia şi co*ora şi +uteau să meară
 +u$in mai re+eor% ări şi du)eana din ca+ul satului, unde se ăseau de toate arme !a*ricate
la &arra% siro+uri, $esături şi mâncare%  *ucată de carne de i$el atârna de o s!oară, +e care
 *â(âiau muştele% Aşe(at +e ine, ân(ătorul saluta trecătorii cu esturi măsurate%
 K Salam (leum.
 ; (leum Salam* răs+unse +oliticos 9adi 'ulaiman%
Îşi continuă drumul% 'atul +ărea +ustiu, #nsă era doar o ilu(ie% amenii stăteau #n casă,
!emeile nu ieşeau niciodată, iar *ăr*a$ii cât mai +u$in +osi*il% 7a o sută de metri mai de+arte,
9adi 'ulaiman
;ăr*atul cu care (ări câ$ia
tre*uia să semăari +ri+oni$i
#ntâlnească de un
enise din$ăruş, iar inima
călătorie% #nce+u
'e o+ri lânăsă-i *ată co*or#
măari, mai tare%
de
 +e cal şi #l +ri+oni şi +e el alături de catâri% =şa cocioa*ei din +iatră unde #l aşte+ta *ăr*atul
era aco+erită cu o +erdea% 7ăsându-şi oamenii a!ară, el dădu +erdeaua la o +arte şi intră #n
casă% Nu edea nimic, decât !orma o*iectelor% Însă ceea ce #l !ra+ă numaidecât era mirosul%
4ad, re$os, dulce-acrişor% 'triă #ncetişor
 K J)olamanL
 Nu +rimi nici un răs+uns% 'coase din *u(unar *ric)eta i++o 9arle. &aidson o!erită
mai demult de /IA şi o a+rinse% 4lacăra mare lumină interiorul% ;ăr*atul cu care aea
#ntâlnire era acolo, şe(ând +e o *ancă, s+riinit cu s+atele de o masă din lemn% Mâinile erau
$intuite #n lemnul mesei de două cu$ite% Aea âtul tăiat dintr-o +arte #n cealaltă, iar sânele i
se uscase +e cămaşa
9adi al*ăstinse
'ulaiman +ătată maşinal
+ână la *uric% În oc)i
*ric)eta, de aea
+arcăaşc)ii luni de l-ar
#ntunericul lemn%
+utea a+ăra de
 +rimedii% Inima #i *ătea să-i s+ară +ie+tul, mintea i se olise% /)iar dacă instinctul de
conserare mai !unc$iona #ncă, el ştia că nu mai aea nici o şansă% ;rusc, totul i se +ăru !ără
rost% 7uă tele!onul cu !e*rilitate şi !ormă numărul +e care #l ştia +e dina!ară% Au(i +ăcăniturile
s+eci!ice căutării satelitului, care !ură aco+erite imediat de o oce +uternică ce enea de a!ară
 K 9adiL Hino, te aşte+tăm% 'unt eu, Moameddi%
Tonul era +rietenos% Însă recunoscu ocea *ăr*atului care, #n urmă cu cinci ani, la
"alala*ad, #i tăiase âtul !iului său% Tresări% Au(i o oce #n tele!on care re+eta
 K Alo, aloL
9adi 'ulaiman s+use doar atât +e un ton cât se +oate de calm
 K 'unt eu, 9adi%  să mor%
'ă moară ca un +aştu% 7ăsă 5alaşnikoul, a+oi ieşi dând +erdeaua la o +arte, or*it de
soarele la as!in$it% ;ăr*atul era #ncadrat de dois+re(ece oameni cu tur*ane nere şi #narma$i cu
5alaşnikouri şi RPJ F% Jăr(ile lui de cor+ dis+ăruseră, ca şi caii de alt!el% Îi trimiseseră
#na+oi% Moameddi #naintă s+re el cu +as liniştit%
 K Eşti +unctual, o*seră el% Putem să ne !acem #m+reună ruăciunea de seară%
 K /u +rotec$ia lui Alla), da, răs+unse 9adi 'ulaiman%
 K Prietenul tău J)olaman ardea de neră*dare să te adă, continuă tali*anul, dar din
 +ăcate, am auns #naintea ta% Hino%
9adi 'ulaiman #l urmă !ără o or*ă, escortat de tali*ani% =nii dintre ei aeau oc)ii
!ăcu$i cu dermatora!, ceea ce le con!erea un aer +u$in e!eminat, #n ciuda !iurii
amenin$ătoare% Parcurseră cam două sute de metri şi aunseră +e un +latou stâncos, deasu+ra
unei râ+e a*ru+te%  !unie atârna de cea mai roasă ramură a unui ar*ore de acacia, terminată
cu un la$%
39

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 39/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

*
* *
Malko #nc)ise, cu inima #n ât şi cu ocea lui 9adi 'ulaiman răsunându-i #ncă #n
urec)i 1 să mor%Q
Tonul era atât de a+ăsat #ncât +ărea o lumă maca*ră% Imediat du+ă aceea, conor*irea
se #ntreru+sese% Malko #ncercase sâ-l sune, dar nu mai răs+undea% Aşte+tă a+roa+e o oră,
sim$ind un )em #n stomac, !ormând a+roa+e reulat numărul de mo*il al lui 9adi 'ulaiman%
'e !ăcu *rusc #ntuneric% 7a ora nouă co*or# şi se sui #n maşină% &u+ă o umătate de oră, o+rea
#n !a$a casei a!anului% 4u #ntâm+inat de un tânăr care or*ea enle(a%
 K &omnul 'ulaiman a +lecat #n Iran, s+use el, se #ntoarce +este câtea (ile% Hre$i să-i
lăsa$i un mesa
 K Nu, mul$umesc, (ise Malko, să mă sune #ndată ce se #ntoarce%

*
* *
Malko nu #nc)isese oc)ii toată noa+tea, aşte+tând cli+a când aea să-l sune +e 4rank
/a+istrano% 'oneria tele!onului #l !ăcu să tresară% Au(i o oce care or*ea enle(a cu un
accent  K
+uternic%
&omnul Malko 7ine
 K &a, eu sunt%
 K Am un mesa din +artea +rietenului dumneaoastră, 9adi 'ulaiman% Hă aştea+tă +e
"amrud Road, imediat du+ă +ostul de control din 5)arkano%  camionetă roşie%
 Necunoscutul #nc)ise #nainte ca Malko să a+uce să (ică cea% Era şa+te şi umătate%
'ări din +at şi sună la consulat%
 K '+une$i-i colonelului Norris că trec să-l iau +este un s!ert de oră, #l anun$ă Malko
 +e !unc$ionarul consulatului%
&u+ă ce se #m*răcă, eri!ică +istolul şi co*or# #n oană la +arter% Tra!icul era intens,
cerul senin şi erau dea +atru(eci şi şase de rade la um*ră% Nici măcar nu tre*ui să intre #n
consulat%
 K/olonelul Norris #l aşte+ta la *arieră% Imediat ce se urcă #n maşină, #ntre*ă
Înce+e o+era$iunea
 K Încă nu ştiu, răs+unse Malko% 'unte$i #narmat
 K &a%
 K 'ă !i$i +reătit să !olosi$i arma%,
În tim+ ce merea +e 5).*er Road, Malko #l sună +e Jre ;aut(er, e6+licându-i ce s-
a #ntâm+lat şi unde se ducea%
 K '-ar +utea să !ie o ca+cană, su*linie el% &acă nu am dat nici un semn de ia$ă #ntr-o
 umătate de oră, să-i anun$a$i +e aen$ii din I'I%
&u+ă două(eci de minute, auneau la +ostul de control din 5)arkano% &incolo,
#nce+ea (ona tri*ală% /â$ia solda$i cu *erete mari şi nere e!ectuau controale% Re+eră imediat
 +e marinea drumului, +arcată #n mul$imea de restaurante #n aer li*er, i(ai de o mosc)ee, o
camionetă ec)e de culoare roşie, marca To.ota, !ără număr de #nmatriculare% În ca*ină nu era
nimeni% +ri alături şi co*or# urmat de colonel% Malko (ări imediat +e +lat!orma camionetei
cea #n!ăşurat #ntr-o +ân(ă% Roiuri de muşte *â(âiau #n ur, iar #n aerul !ier*inte se sim$ea un
miros dulcea%
Ridică cu riă un col$ al +relatei er(i% 9adi 'ulaiman aea oc)ii #nc)işi şi +ărea că
se odi)neşte% Aea ura #ntredesc)isă şi o !unie #n urul âtului% Pentru mai multă siuran$ă #i
tăiaseră şi âtul%
 K &umne(euleL !ăcu #n s+atele lui colonelul Norris%
Malko se uita ânditor la cadaru% =ssama ;in 7aden a mai marcat un +unct% Tre*uia
să-l anun$e +e şe!ul lui, 4rank /a+istrano% Îi trecu !ulerător +rin ând că, dacă ar !i discutat
cu a!anul #nainte de atentatul #ndre+tat #m+otria maşinii lui, +oate că acesta ar !i renun$at,
iar acum ar !i !ost #n ia$ă% Însă 9adi 'ulaiman oia cu tot dinadinsul să aună uernatorul
"alala*adului% Este noua leendă a omului care oia să deină ree%%%
40

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 40/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Capitolul VIII

 K A$i !ăcut *ine că nu a$i atins cadarul, (ise Jre ;aut(er% Era *urduşit cu câtea
renade care nu mai aeau cui% În momentul #n care +oli$ia +akistane(ă a ridicat +ân(a cu care
era #n!ăşurat cadarul, au e6+lodat toate, omorând un +oli$ist şi rănind al$i trei%
 K A$i a!lat cum a auns camioneta +ână acolo #ntre*ă Malko%
 K Nu, recunoscu şe!ul centralei% Nu aea număr de #nmatriculare, ca maoritatea celor
!olosite de tali*ani sau de mem*rii Al-<aida% Nici măcar nu ştim +rin ce loc a trecut rani$a%
9adi 'ulaiman era mort de ieri% Mai #ntâi l-au s+ân(urat, a+oi i-au tăiat *ereata%
În micul *irou al americanului domnea o atmos!eră luu*ră% Malko se #ntorsese la
Islama*ad de +atru(eci şi o+t de ore, du+ă ce #l anun$ase direct +e 4rank /a+istrano că
misiunea lui se soldase cu un eşec% /onsilierul s+ecial se mul$umise să s+ună doar atât
 K A !ost o loitură%%% &ar !i$i !ără riă, că nu -a$i +ierdut stima şi considera$ia% /eea
ce s-a #ntâm+lat doedeşte că -a$i a+ro+iat de ;in 7aden% 8i mai ales că a sim$it neoia să se
a+ere% Nu tre*uie să ă da$i *ătut%
 K &ar cum nu re(istă Malko să nu #ntre*e%
Râsul ros al lui 4rank /a+istrano #l mai #neseli%
 K Eu sunt la as)inton, )a*ar nu am% &umneaoastră ă a!la$i #n nenorocita aia de
$ară% E6em+lul lui 'ulaiman doedeşte că #n mod siur mai e6istă oameni care #şi riscă ia$a
 +entru un câşti aşa de mare% Hă oi s+riini #n continuare cât oi +utea de mult%
 K Mul$umesc, s+use Malko, dar au murit dea destui oameni%%%
 K 8ti$i, recunoscu americanul, dar +e remea mea, când a !ost ră(*oi, au murit şi mai
mul$i oameni%%% r, noi ducem o ia$ă de ră(*oi% În orice ca(, #n a!ara unei *om*e atomice,
e$i aea tot ce e$i dori, +entru că acum aem doada clară că =ssama ;in 7aden trăieşte%
r, altminteri, este o nenorocită de momeală%
Priind !iura luu*ră a lui Jre ;aut(er, Malko #şi aminti de această discu$ie% Nu a
şti niciodată dacă 9adi 'ulaiman se a+ro+iase #ntr-adeăr de ;in 7aden sau dacă !usese
eliminat !iindcă #ndră(nise să-l caute% Nu mai ştia unde şi cine #l omorâse, iar Anie ;oatman
murise c)iar deea*a% 'e au(i o *ătaie #n uşă, iar Ro*ert ;aldCin, +răina de adunct al lui
Jre ;aut(er, intră #n #ncă+ere cu un (iar #n mână%
 K A$i auns cele*ru, #i (ise el lui Malko%
Îi arătă un articol din  0e/s* semnat Ra)imulla) Xou(ou!(ai, #nso$it de o !otora!ie a
lui Malko, de una a lui 'ulaiman şi una a masiului Tora-;ora, care +oestea toată tărăşenia%
În articol se +reci(a că 9adi 'ulaiman tre*uia să +rimească două(eci şi cinci de milioane de
dolari dacă #l +reda +e ;in 7aden% Într-un interiu #ncadrat cu un c)enar, eneralul 9amid
Jul, !ostul şe! al I'I, #i +ersi!la +e aenturierii de tea+a lui 9adi 'ulaiman, ata să trăde(e
 +entru câ$ia dolari% Adăua că, du+ă o+inia lui, =ssama ;in 7aden K Alla) să-l ai*ă #n +a(ă
 K murise #n *om*ardamentele
 K "udecând e!ectuate
du+ă ce a +ă$it #n Tora-;ora
'ulaiman, cred că #n
nudecem*rie 2003%că a !ost un trădător%
e$i mai crede
 Nu ae$i decât să ă #ntoarce$i la castel%%%
'e edea clar că era elos% Parcă #nro+at de iu, Malko se mul$umi să s+ună
 K Hoi mai rămâne doar câtea (ile la Islama*ad ca să re!lecte(%
&ar mai ales să uite de de(amăirea că nu +utuse să le satis!acă #ndeauns +e Prisciila
şi +e Aneli:ue% /a să nu mai +omenească des+re rănirea amorului +ro+riu, care era
dureroasă% Ar !i dat orice să +ornească din nou la asalt% Pro*lema era că nu aea nici cea mai
mică +istă, a*solut nimic%%%

* *
&ouă (ile +etrecute la +iscina de la  5arriott nu reuşiseră să-i ridice moralul lui Malko%
În +lus, so$ul lui Aneli:ue se #ntorsese de la 5arac)i şi #şi +ă(ea cu străşnicie *unul, #n tim+
ce ele$ianul Priscillei tot nu +lecase #n A!anistan% Între tim+, Malko citise toate 1)ârtiile
41

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 41/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

#ntocmite de /IA #n leătură cu soarta lui ;in 7aden, cu s+eran$a că a că+ăta reo
in!orma$ie% Jăsise acolo ce oia şi ce nu oia% Pre(en$a lui era semnalată a+roa+e +este tot sau
era declarat mort% &e !a+t% +utea să !ie oriunde #ntr-un oraş mare +recum 5arac)i, #ntr-o (onă
tri*ală, #n 5as)mir sau oriunde #n A!anistan% Malko #năl$ă ca+ul% Priscilla stătea +ro$ă+ită #n
!a$a lui, #m*răcată #ntr-o roc)i$ă uşoară din mătase #n!lorată%
 K Te duc să cinăm la am*asador, #i s+use ea% Hrea să cunoşti câtea +ersoane
interesante% &u+ă aceea, te las% Marc mă duce la o +etrecere%
Malko #l #nură +e ele$ian #n ând% 'e urcă #n cameră ca să se sc)im*e, luând-o şi +e
Priscilla cu intenta să-şi o!ere +u$ină recreere% 'e +are că neresa nu re!u(a o +artidă ra+idă%
El ridică +oalele roc)iei şi #nce+u să-i traă sli+ul #n os, când tele!onul din cameră sună%
 K &omnul Malko 7ine #ntre*ă o oce cu un +uternic accent +akistane(%
 K &a, eu sunt%
 K Mai re$i să-l ăsi$i +e ;in 7aden
'e aşte+ta la orice, numai la #ntre*area asta nu% Tonul interlocutorului său nu era deloc
lume$% Era o oce )otărâtă, !ără urmă de ironie% Era o sim+lă +ro+unere de a!aceri%
 K /ine sunte$i dumneaoastră #ntre*ă Malko%
7a celălalt ca+ăt al !irului se au(i un râs uşor%
 K &omnule 7ine, nu reau să s!ârşesc +recum 9adi 'ulaiman% Îl cunosc +e *ăr*atul
care l-a K
s+ân(urat% Îl c)eamă
=nde #ntre*ă Moameddi%
Malko Mai a*$ine%
ne+utându-se ştiu şi locul #n care a !ăcut-o%
 K În A!anistan, #ntr-un sat din &e) ;ala, unde aea #ntâlnire cu cinea care tre*uia
să-l ducă la 1şeic% Mai dori$i şi alte amănunte
 K &a% /ine sunte$i
 K &acă re$i să a!la$i, este !oarte uşor, (ise interlocutorul% 'ă !i$i +este o oră la
intrarea +rinci+ală a Parcului 4atima "inna), situat +e 5).a*an-e-I:*al% Nu ă mai sun% 'ă
eni$i sinur%
;ăr*atul #nc)ise% Priscilla #ntre*ă #nriorată
 K Era cuma +rietenul meu
 K Nu% Era un *ăr*at care (ice că rea să mă aute să-l +rind +e ;in 7aden%
 K
 K =n Nu%indiid care8tie
Nu cred% a cititlucruri
(iarul im+ortante%
şi rea să se &e
oace
+ildă, locul #n care a !ost ucis 9adi
'ulaiman% Mi-a dat #ntâlnire diseară la intrarea Parcului 4atima "inna)%
 K 'ă nu te duci, #l s!ătui ea% Este o ca+cană%
 K 'e +oate, recunoscu el%
 Neresa se uită la ceas%
 K 9aide, +reăteşte-te% Am*asadorului nu-i +lace să #ntâr(iem%
Malko #şi sc)im*ă cămaşa şi #şi +use )aina, a+oi #şi strecură +istolul #n curea, la s+ate%
Priscilla tresări%
 K Meri la am*asador cu ălaL
 K Nu mer la am*asador, (ise Malko !oarte calm% Aş rea să mă laşi la intrarea #n
 +arc% &u+ă aceea, treci +e la rece+$ie şi anun$ă-i că sunt *olna%
 Neresa #l +riea năucită%
 K Eşti ne*unL Este o ca+cană% Hor să te omoare% To$i străinii sunt i(a$i% Mai ales tu%
 K Nu #mi asum nici un risc, s+use Malko% Este un loc +u*lic şi sunt #narmat%
 K '+une-le orilelor de la +rimul eta să te #nso$ească% Este mai +rudent aşa%
 K Mi-a s+us să in sinur%
/o*orâră #m+reună% Priscilla nu #şi ascundea #nriorarea% În loc să-l ducă la
am*asadă, o luă s+re est, +e 5).a*an-e-I:*al% &u+ă un s!ert de oră, se o+ri lână o +oartă
enormă cu rila, lar desc)isă% Era intrarea #n cel mai mare +arc din Islama*ad, ce se #ntindea
 +e mai *ine de +atru kilometri +ătra$i% =n +a(nic adormit stătea #n )eretă la intrare% Priscilla
se #ntoarse către el%
 K Eşti siur că rei să rămâi
 K &a, răs+unse Malko%
 K &acă in trei indii(i cu 5alaşnicouri şi tra câtea ra!ale
42

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 42/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

El !ăcu un est !atalist şi s+use


 K Inch (llah, Am sen(a$ia că celui ce m-a sunat nu-i ardea de lume%
Ea se a+lecă şi #i atinse *u(ele%
 K Pe la mie(ul no+$ii sunt acasă% 'ună-mă% &acă nu am nici o este, #l anun$ +e Jre
;aut(er%
 K &e acord, s+use Malko%
Prii maşina #nde+ărtându-se cu o uşoară strânere de inimă% scila #ntre resemnare,
curio(itate şi nelinişte% &eşi se #ntuneca !oarte re+ede, căldura era #ncă su!ocantă% 'e a+ro+ie
de rilaul +e lână care merea o +isică rătăcită, care mieuna de !oame% 'e ucă cu ea câtea
minute, a+oi se uită la ceas% Trecuse +u$in de ora sta*ilită% În cel mai rău ca(, aunea mai
târ(iu la am*asador% /âtea ta6iuri #ncetiniră #n dre+tul unui străin sinur, a+oi un Paero al*
#ncetini, dar #şi ă(u de drum% Mul$umită, +isica torcea şi se !reca de +icioarele lui Malko%
Maşina Paero trecu din nou #n sens iners, iar +ulsul lui Malko se acceleră ertiinos%
'coase cu discre$ie +istolul ;eretta de la s+ate şi #l strecură lână cataramă% ări Paero care,
du+ă ce #ntoarse, se #ndre+ta din nou s+re el% +ri c)iar #n !a$a +ortii cu rila% Jeamul din
dre+tul şo!erului se lăsă #n os, se a+lecă şi (ări un *ăr*at sinur la olan% Era +akistane(%
8o!erul #i !ăcu un semn discret cu mâna, iar Malko traersă strada cu +ruden$ă% Necunoscutul
i se adresă #ntr-o enle(ă e6celentă
&omnul 7ine Am +rimit ordin să ă conduc #ntr-un loc%
 K =nde
 K Nu +ot să ă s+un%
 K Atunci nu in%
 K  să ă +ară rău% /inea $ine !oarte mult să ă cunoască% Pentru *inele
dumneaoastră% Eu nu sunt #narmat%
'e lăsase de tot #ntunericul% Malko stătea #n cum+ănă% Aşa se #ntâm+lase şi cu (iaristul
de la >all Street Aournal* &aid Pearl, care !usese ră+it de islamişti la 5arac)i, a+oi deca+itat
#ntr-un loc necunoscut% &acă se urca #n această maşină, Malko #ncălca o reulă de *a(ă
niciodată nu +leci dintr-un loc +u*lic +entru o #ntâlnire riscantă% În tim+ ce se ândea, şo!erul
se uită la ceas şi ac$ionă sc)im*ătorul de ite(ă%
 K
 K Îmi +are rău, tre*uie să +lec% 7a reedere%
Aşte+ta$iL
Malko ocoli maşina, desc)ise +ortiera şi se urcă% 'coase +istolul din curea şi #l
#ndre+tă s+re şo!er%
 K rice s-ar #ntâm+la, tot am tim+ să ă omor%
4ără să-i răs+undă, *ăr*atul demară, #ntoarse re+ede şi o luă s+re est% Merseră +u$in,
aunând #n +erimetrul 4 30, ecin cu +arcul% 8o!erul iră la stâna, +e ;uleardul 30, a+oi
#ncetini #n !a$a unui şir de clădiri moderne, a*ia terminate% Înaintea lor, se #năl$au câtea
clădiri de-a lunul unui drum de +ământ *ătătorit% Necunoscutul se #ntoarse s+re Malko%
 K Hede$i ultima clădire Este )otelul >hite.
 Numele era scris +e !a$adă% Era o clădire modestă cu trei etae% În !a$ă stătea un *ăr*at
#ntr-un !otoliu din +lastic, lână el aând un tele!on aşe(at +e un ta*uret%
 K &a, răs+unse Malko%
 K Intra$i şi urca$i la +rimul eta unde se a!lă rece+$ia% Între*a$i de camera nr% B% A !ost
re$inută% 'ă nu ă s+une$i numele% Plăti$i o mie de ru+ii şi aşte+ta$i acolo%
 K &e ce
;ăr*atul #i adresă un a surâs%
 K Nu ştiu% Eu atât am aut de !ăcut să ă aduc aici% 7a reedere%
Malko co*or#, +u$in mai liniştit% Aunse la intrarea )otelului% ;ăr*atul instalat lână
tele!on nici măcar nu #năl$ă ca+ul să se uite la el%  scară drea+tă şi #nustă #nce+ea direct din
uşă% /ând aunse sus, Malko desco+eri o intrare mică şi un *ar #n !und, o cana+ea lună şi
nişte ta+iserii ciudate re+re(entând !emei tinere +e to$i +ere$ii% =n +akistane( (âm*itor #nainta
s+re el%
 K Am enit +entru camera nr% B, (ise Malko% /red că mă costă o mie de ru+ii%
 K &a, domnule, totul inclus% În a!ară de *ăutură% &ori$i C)isk., otcă sau altcea
43

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 43/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K  otcă%
 K ;ine, ă mai costă #ncă două sute de ru+ii% H-o aduc #n cameră% =rma$i-mă, este
deasu+ra%
Malko mai urcă un eta şi +ătrunse #ntr-o #ncă+ere curată care aea o mică *aie şi un
climati(or ec)i ce, odată +us #n !unc$iune, )ârâia ca un tractor% &u+ă ce rămase sinur,
ins+ectă !iecare cotlon din cele două camere% &e la !erestre se edeau clădirile moderne de
i(ai% Părea un )otel ie!tin% &e ce l-or !i adus aici 'e aşe(ă +e un !otoliu u(at, cu !a$a la uşă
şi cu +istolul +e enunc)i% Prin +erete au(i o discu$ie şi mu(ică%
'e au(i o *ătaie #n uşă şi se duse să desc)idă% În cadrul ei a+ăru o !ată e6trem de
 *runetă, !oarte tânără şi e6cesi de mac)iată, cu o taă #n mână +e care era un +a)ar% Era
otca lui% Toate *une şi !rumoase, numai că !ata nu aea +e ea decât şor$ule$ul al* #n !a$ă, iar
s+atele era com+let ol% Purta +anto!i cu toc ce o !ăceau să ai*ă un mers stânaci% Îi (âm*i şi
intră% 4ără să scoată o or*ă, ea lăsă taa şi ieşi% /urioasă a+ari$ie #ntr-o $ară atât de austeră ca
Pakistanul% 9otărât lucru, acesta era un )otel *i(ar%%% Hotca era de la )ea$ă, iar Malko o dădu
 +e ât dintr-o dată% A*ia du+ă o umătate de oră mai *ătu cinea la uşă%

*
* *

musulmanăÎn cadrul
aurie uşii
şi custătea un colos%
o *andă nearăEra un *ăr*at
+e oc)iul cu cu
stân, o *ar*ă neară
!a$a +lină şi deasă, #m*răcat
de cicatrice, cu o calotă
cu
eşnica $inută +akistane(ă, din care ieşea un *urdi)an im+o(ant
 ; Good evenin$, (ise el cu un (âm*et #ncuraator% 5a I come in ?
Hor*ea o enle(ă e6celentă% Malko se dădu la o +arte, iar străinul intră #n cameră şi
 +use eanta-di+lomat din +iele neară +e masă% În acel moment, Malko o*seră că mâna lui
drea+tă aea o culoare ciudată% Era o +rote(ă% Iar la drea+ta mai aea doar două deete sau
mai dera*ă două cioturi% ;ăr*atul se aşe(ă #n sinurul !otoliu, scoase un +ac)et de Marl*oro
li$ht* a+oi o *ric)etă i++o raată cu steaul american şi #şi a+rinse o $iară% 'e !olosea de
cele două cioturi cu o de6teritate incredi*ilă% 'e au(i #ncă o *ătaie #n uşă, iar Malko se duse să
desc)idă% 4ata cu şor$ule$ al* enise cu o taă +e care aea o sticlă de &e!ender Her. /lassic
Pale,
sinur un +a)ar
ciot% 4ataşi+lecă%
)ea$ă%
;ăuEao um+lu +a)arul,
ură din scotc)#n
şi tim+ ce umor
(ise cu *ăr*osul #i mânâia !esele oale cu un
 K Aşadar, şi dumneaoastră #l căuta$i +e =ssama ;in 7aden%
 K Într-adeăr, recunoscu Malko%
/olosul *ăr*os lăsă +a)arul ol os şi s+use +e un ton !ira
 K Ei *ine, şi eu #l caut% Am +utea să coo+erăm%

Capitolul IX

 K
 K /ine sunte$i I:*al
Mă numesc #ntre*ăPo+al(ai,
Malko% s+use necunoscutul cu o anumită em!a(ă% 'unt din
tri*ul Po+al(ai, care !ace +arte din clanul &urrani% 'unt +aştu% În acest moment, !ac naeta
#ntre 5a*ul şi Islama*ad%
 K &e ce sunte$i interesat de =ssama ;in 7aden Este duşman +olitic
I:*al Po+al(ai râse cu +o!tă%
 K &e la +lecarea soieticilor, nu mai am nici un !el duşman +olitic% Însă am !oarte
mul$i +rieteni +recum 9amid 5ar(ai, A*dul 'alam aee! şi mul$i al$ii%
 K aee!, am*asadorul tali*anilor #n Pakistan
 K E6act% 4amilia lui locuieşte #n casa mea, aici #n Islama*ad%
aee!, tali*anul, şi 5ar(ai, omul americanilor%%% I:*al Po+al(ai era +lin de eclectism%%%
Îl !i6a +e
 KMalko
Atunci,cudeunicul
ce ăoc)i, scăr+inându-şi
interesea(ă cicatricele
ca+turarea cu cioturile
lui ;in 7aden de Malko%
insistă deete%
I:*al Po+al(ai i(*ucni #ntr-un )o)ot de râs%
 K Pentru cele două(eci şi cinci de milioane de dolariL Am neoie de *ani% 4ac tot
44

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 44/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

tim+ul inesti$ii #n A!anistan% Am #nce+ut #m+reună cu c)ine(ii o a!acere cu !ier-*eton şi


mere !oarte *ine% &acă aş +utea să inestesc acum, +este (ece ani, aş deeni cel mai *oat
om, iar tri*ul meu ar +ro!ita%
 K Nu ă este teamă că +rietenii dumneaoastră +aştu ă or omor# dacă auta$i la
ca+turarea lui ;in 7aden
 K În nici un ca(L ;in 7aden a !ăcut destul rău A!anistanului, c)iar dacă este un
!oarte *un musulman şi lu+tă +entru o cau(ă drea+tă% &in cau(a lui, reimul tali*anilor a !ost
distrus, iar aceşti oameni care au resta*ilit #n s!ârşit ordinea #n $ara mea sunt o*lia$i să se
ascundă%
Malko #şi s+use că aea #n !a$ă un mercenar mai deose*it% &ar cu siuran$ă, un dur%
Po+al(ai se a+lecă s+re el, *ăându-i su* nas ciotul mâinii%
 K &omnule 7ine, eu sunt un om de ac$iune% În 3>F>, a tre*uit să +un o *om*ă la
Am*asada soietică din 5a*ul% &in +ăcate, am !ăcut o reşeală de sincroni(are şi mi-a
e6+lodat #n mână% Am rămas !ără ea şi !ără câtea deete şi o +arte din stomac%%% &ar am
rămas aici% Aeam două(eci şi doi de ani% 7a ârsta asta eşti inconştient% /e +ărere ae$i de
 +ro+unerea mea
 K &e unde a$i ştiut că #l caut +e ;in 7aden
;ăr*atul râse din nou%

 K &e'crie
ce#naici
toate (iarele% H-am sunat la 5arriott şi -am dat #ntâlnire%
 K Pentru că reau să rămân #n ia$ă% 8ti$i de ce a murit +rietenul dumneaoastră 9adi
'ulaiman Pentru că a !ost im+rudent%%% &u+ă ce a$i !ost la el #n Pes)aCar, toată lumea ştia ce
căuta% A #ncercat dea să-l #ncol$ească +e ;in 7aden #n Tora-;ora, #m+reună cu oamenii lui #n
noiem*rie anul trecut, dar a eşuat% El era un +rost, cu dorin$a lui de a deeni uernator% 7a
ce-i !olosea Putea să-şi ândă o+iul şi !ără să !ie uernator% Era de auns să ai*ă camioane şi
 +rieteni%%% /)iar I'I i-a anun$at +e +rietenii 1şeicului% 'unt cei mai !ideli alia$i% &u+ă aceea s-
au distrat%%% 7-au ademenit +e 'ulaiman unde au rut% 8ti$i de ce l-au s+ân(urat #n &e) ;ala
 K Nu%
 K Pentru că acolo i-a #ntins o ca+cană lui ;in 7aden acum (ece luni%
 K
 K ;in
'iur7aden
că da,a !ost
dar reodată #n Tira)
mai demult% Halle.niciodată mult tim+ #ntr-un loc, iar acum
Nu rămâne
este +rea +ericulos, căci americanii se a!lă #n a(iristan%
Îşi mai turnă o +or$ie de scotc), +use )ea$ă şi #nârti +a)arul%
 K Prin urmare, ă interesea(ă +ro+unerea mea
 K +are +ro+unere
 K Eu ă duc la ;in 7aden, iar dumneaoastră #mi da$i două(eci şi cinci de mii de
dolari%
 K &ar este +ro+unerea o!icială a uernului american, o*iectă Malko% Nu ae$i neoie
de mine%
/olosul râse din nou%
 K ;a da% Eu nu am #ncredere #n uerne% &acă !acem a!acerea, dumneaoastră sunte$i
arantul% &acă nu +rimesc *anii, ă omor şi +e dumneaoastră şi !amilia, animalele de +e
lână casă şi +ersonalul% Aşa cum se +rocedea(ă +e la noi% Nu aem neoie de udecată%%% Noi
#i s+unem pachtou/ali. 9 
 K 'ă admitem, !u de acord Malko% /um #l +ute$i ăsi +e ;in 7aden
 K Am mul$i +rieteni, (ise I:*al Po+al(ai% /u miloacele de care dis+une$i, om reuşi%
 Numai că nu tre*uie să a!le nimeni% 8i ;in 7aden are o rămadă de +rieteni% amenii din I'I
#l +roteea(ă şi #l in!ormea(ă mereu% &e aceea nu l-au +rins americanii +ână acum% &acă a!lă
că ne-am #ntâlnit, sunt mort% Nu oi mai +utea mere la 5a*ul% Aici e mai siur%
 K &e ce
 K Este sinurul loc din Islama*ad unde se ăsesc !emei şi *ăuturăL Patronul mituieşte
 +oli$ia locală şi este lăsat #n +ace% Aici, toată lumea tace% 8i eu mai in din când #n când% Au
!ete u(*ece, !oarte tinere şi !oarte ascultătoare% &oar cu două sute de ru+ii, dacă lua$i o cameră
17
 +odul de onoare pa"tu.
45

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 45/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

cu o+t sute de ru+ii%


Mai ie!tin decât alcoolul%
 K &e unde sunt aduse
 K &in =(*ekistan% Acolo se moare de !oame% Patronul, Manouc)er, le #nc)iria(ă
di+lome$ilor ara*i la +etreceri% 'unt #nne*uni$i să le adă cum seresc doar cu şor$ule$ele +e
ele%
 K Ele tac din ură
 K &acă nu tac, le taie âtul, (ise Po+al(ai liniştit% 'unt atâtea%%% A$i ă(ut-o +e micu$a
care ne-a adus *ăuturile  c)eamă ')imaila şi este !oarte su+usă% Numai că e +rea strâmtă%
Hin mereu la ea% &e aceea -am s+us să eni$i aici% Pre(en$a mea nu miră +e nimeni% Numai
un c)elner #n care am #ncredere ştie că sunte$i #n camera asta% Astă(i, dumneaoastră l-a$i
 +lătit%%%
 K Hor*i$i enle(a la +er!ec$ie, o*seră Malko%
 K Am stat ani #n şir #n 'tatele =nite, s+use I:*al Po+al(ai%
'coase tele!onul mo*il şi !ormă un număr cu cioatele lui%
 K Pe cine suna$i
 K Pe ')imaila% Hreau să mă rela6e( +u$in% &u+ă aceea om discuta des+re a!aceri%
&u+ă cinci minute se au(i o *ătaie #n uşă% Era ')imaila !ără taă% 4ără să se uite la
Malko,
#şi ea cămaşa
scoase se #ndre+tă direct
lună, s+re Po+al(ai%
de(ăluind un tors'c)im*ară
ca un *utoi,câtea cuinte,
+lin de a+oi
cicatrice şi colosul se!i6ată
o +rote(ă ridicăde
şi
la cot #n os% În +icioare #n milocul camerei, #nce+u să-i +i+ăie !esele u(*ecei cu ciotul, de
 +arcă Malko nu ar !i !ost acolo% Între tim+, ea #l masa cuminte #ntre +icioare% &u+ă o cli+ă,
Po+al(ai emu #n!iorător, o #m+inse +e !ată şi se #ntinse #n +at su* +riirile stu+e!iate ale lui
Malko% 'to!a charouar -ului era #ntinsă de un se6 monstruos%
Micu$a u(*ecă se a+ro+ie, des!ăcu centura de la charouar şi  #l lăsă să alunece #n osul
coa+selor +ăroase, de(ăluind cea ce semăna cu un *ra$ de co+il sau cu un leier cu care se
scot +neurile de +e antă% Era un se6 enorm, roşiatic, cu un land ca un măr mai mic% &u+ă ce
eli*eră monstrul, ')imaila se #ntoarse s+re eanta-di+lomat a lui Po+al(ai de unde scoase o
sticlu$ă cu ulei% Îşi turnă o +icătură #n +almă şi unse #n #ntreime se6ul a!anului% A+oi, !ără
să-şi scoată
#ncordate ale şor$ule$ul,
!e$ei, Malko#l #n$elese
#ncălecăcăşi!ata
+otrii
mureamem*rul
de !rică%lui e6act su* al ei% &u+ă trăsăturile
Hă(u +rote(a şi cele două cioate a+ucând şoldurile u(*ecei% Îşi #ncordă muşc)ii
 *ra$elor şi o a+ăsa uşurel +e ')imaila, #m+lântând-o #n mem*rul lui monstruos% Micu$a urlă,
(âriindu-i +ie+tul +ăros, #nsă, !ără +ic de milă, Po+al(ai se a!undă #n +ântecele ei +u$in câte
 +u$in, +ână când !esele !etei se li+iră de *urdi)anul lui% În acea cli+ă, el #nce+u să o (âl$âie ca
 +e un +om !or$ând-o să urce şi să co*oare din ce #n ce mai re+ede, !ăcând-o să scoată $i+ete
#nro(itoare% ')imaila ru să sca+e de el, iar Malko, #nre$oşat de această scenă din cale-a!ară
de animalică, (ări mem*rul #n toată mărimea lui% /u o mişcare *ruscă, Po+al(ai o !or$ă +e !ată
să-l a!unde #năuntru +ână la rădăcină% A+oi !iura se conestionă, se ridică din +at, a+ăsând
 *a(inul tinerei de +arcă ar !i rut să o #nşuru*e(e #n el, a+oi e6+lodă cu un răcnet% Micu$a
u(*ecă se smulse imediat, că(u, se ridică şi !ui !ără să mai ceară +lata%
 K Păcat că este atât de strâmtăL o!tă I:*al Po+al(ai%

*
* *
A!anul #şi reluase $inuta decentă şi *ău s!ertul de scotc) care mai rămăsese #n sticlă%
Acele luminoase ale ceasului lui Malko arătau ora uns+re(ece şi (ece% /limati(orul se o+rise
 *rusc, iar #n camera luminată de neoanele er(i de a!ară era o (ă+uşeală de nedescris% &acă nu
era #n oc soarta lui ;in 7aden, Malko ar !i şters-o de mult, !iind scâr*it de *estialitatea
a!anului% Acesta lăsă +a)arul din mână%
 K Mâine +lec la 5a*ul, (ise el, ca să iau +rimele contacte% Mă #ntorc +este trei (ile,
 Inch (llah.
 K Nu -am +romis nimic, o*seră Malko%
=nicul oc)i al a!anului #l stră!uleră%
46

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 46/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Îl re$i +e 1şeic sau nu


 K 4ireşte că-l reau%
 K Atunci, lăsa$i-mă să-mi ăd de trea*ă% Imediat ce oi a!la unde este, #nce+em
o+era$iunea% Hoi aea neoie de un elico+ter şi de câ$ia oameni% Ha tre*ui să ac$ionăm !oarte
re+ede% Hoi eni să ă iau şi să ă duc la tri*ul meu%
 K &e ce
I:*al Po+al(ai au un rânet sinistru%
 K /a să !iu siur că oi +rimi *anii%%%
Malko #i (âm*i la rândul lui%
 K /rede$i că +entru americani eu alore( două(eci şi cinci de milioane 'unte$i
o+timist%
Arumentul +ăru să-l #nmoaie +e a!an, care mormăi
 K Hom edea% Mai #ntâi, tre*uie să-l ăsim%
 K Ae$i idee cam +e unde este
 K 'e a!lă #n A!anistan% Nu a +lecat niciodată de acolo, decât o sinură dată când s-a
re!uiat #n (ona tri*ală, #n Tira) Halle. sau #n a(iristan% Mi-a s+us-o c)iar aee!% 8i #mi a
mai s+une şi alte lucruri%
 K &e ce trădea(ă

mare% Po+al(ai #şi a+rinse #ncă o $iară cu *ric)eta i++o ce +ărea minusculă #n mâna lui
 K &in două motie% &in +unct de edere +olitic, are +ică +e ;in 7aden% 4ără el,
tali*anii ar !i #ncă la +utere% Ei sunt oameni cinsti$i, men$in +acea şi #ntr-adeăr au inter(is
cultiarea macului% Hor cu adeărat *inele +o+orului%
 K &ar sunt totuşi nişte !anatici, o*seră Malko%
A!anul !ăcu un est din mână, neluându-i #n seamă o*iec$ia%
 K ;a nu, #l contra(ise el% Îşi +ăstrea(ă tradi$ia% Pur şi sim+lu, au rut ca tot
A!anistanul să trăiască +recum +o+ula$ia din satele +aştu% 8i la mine #n sat, !emeile +oartă
 *urka şi nu se duc la şcoală%
 K &ar dumneaoastră ă +lace alcoolul şi ă culca$i cu târ!e%%%
A!anul
 K Alla)(âm*i%
o să mă ierte, căci ştie că #n adâncul su!letului meu sunt un *un musulman% În
orice ca(, când americanii au #nce+ut să *om*arde(e A!anistanul, aee! a $inut o reuniune
im+ortantă cu mola)ul mar ca să discute des+re soarta lui ;in 7aden% &u+ă terminarea
acestei reuniuni, aee! i-a cerut 4ran$ei să-l +rimească +e ;in 7aden%%%
 K &e ce #ntre*ă Malko mirat%
 K /a să !ie udecat #n 4ran$a unde nu riscă +edea+sa cu moartea% În +lus, consideră că
 udecătorii !rance(i sunt mai ne+ărtinitori% Însă autorită$ile !rance(e au re!u(at%%% &u+ă aceea,
reimul tali*anilor s-a +ăr*uşit su* +resiunea americanilor% Astă(i, tali*anii ştiu că, dacă ;in
7aden este ăsit, americanii or +leca din A!anistan, iar ei se or #ntoarce la +utere%%% Aşadar,
 +rietenii lui aee! mă or auta%
 K Ae$i #ncredere #n ei
A!anul râse de naiitatea lui Malko%
 K ;ine#n$eles că nuL &ar nici nu reau să trăde( os+italitatea mem*rilor +aştu% Îi oi
s+une că am un mesa im+ortant +entru 1şeic din +artea eneralului Pere( Mus)arra!%
 K 8i ă a crede
 K &a, !iindcă am riă de !amilia lui, o )rănesc şi de aceea mă consideră un +rieten de
#ncredere%
'e ridică, desc)ise serieta şi Malko (ări #n treacăt un +istol-mitralieră Inram, cu
#ncărcătorul ataşat% Po+al(ai era un om +rudent%
 K Mâine diminea$ă, iau aionul% Hă sun când mă #ntorc, sau ă trimit +e cinea de
#ncredere% Mai rămâne$i aici +u$in% Hreo umătate de oră% Nu +omeni$i nimănui des+re această
#ntâlnire, că alt!el%%%
 K /ă alt!el ce se #ntâm+lă
Po+al(ai i(*ucni #n râs%
47

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 47/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K =nul dintre +rieteni a muri%%%


Trânti uşa #n urma lui, iar Malko se a+ro+ie de !ereastră şi #l ă(u urcându-se #ntr-un
e)icul B 6 B cu eamuri !umurii% Aşte+tă o umătate de oră, a+oi co*or# !ără să #ntâlnească +e
nimeni% Hreo trei ta6iuri sta$ionau #n a+ro+iere şi se duse la  5arriott. Era stu+e!iat% I:*al
Po+al(ai nu +ărea să lumească, #nsă +ro+unerea lui era a*solut ne*unească%

*
* *
7unit +e marinea +iscinei de la  5arriott* Malko se ândea la +o(i$ia ciudată #n care
se a!la I:*al Po+al(ai% are du+ă ce motie se )ida acest a!an neo*işnuit Era +u$in trecut
de uns+re(ece, şi nu-i era nici !oame, nici somn% Era remea cea mai +lăcută să !acă o *aie #n
 +iscină% Era răcoare şi nu se edea nici $i+enie de om% 4erestrele luminate răs+ândeau o lucire
su!icientă ca să alune triste$ea%
'e #ntre*a ce aea să s+ună Jre ;aut(er% În ciuda !elului straniu #n care de
des!ăşurase #ntâlnirea, aea sen(a$ia că Po+al(ai era un ti+ serios% /ă nu min$ea şi că aea
#ntr-adeăr +osi*ilitatea să a!le unde era =ssama ;in 7aden% &ar de ce nu a tratat direct cu
autorită$ile americane Încă #l mai !rământa această #ntre*are, când tele!onul sună% Era
Priscilla%
=nde
 K 7a eşti )otelului%
+iscina #l #ntre*ă ea%
 K &e ce nu m-ai mai sunat Am !ost #nriorată%
 K Am cre(ut că eşti cu ele$ianul tău%
 K A anulat #ntâlnirea #n ultimul moment% Aea o c)estie o!icială de !ăcut% Eu +lec de
la rece+$ia am*asadorului% Hrei să trec +e la )otel
 K Aş !i *ucuros, s+use Malko%
Aunse #n (ece minute% Hă(ându-I +e Malko #n sli+ul de *aie, Priscilla se descotorosi
de roc)ie şi sări #n a+ă%
 K /e *ine eL o!tă ea% Hino şi tuL
Malko sări #n a+ă, iar ea se li+i numaidecât de el%
 K
 K 8i să
ce #nne*uneşti
dacă şo+ti tot )otelul,
ea #n tim+ ceo*seră Malko%
#şi strecura Toate
mâna #n camerele
sli+ul lui% sunt ocu+ate%
'!ârcurile luni şi #ntărite #i âdilau +ie+tul% /iti #n +riirea ei că aea c)e! să !acă
draoste% Amintirea micu$ei u(*ece iolate #i reeni #n memorie şi #l tul*ură% Înce+u să o
mânâie +e Priscilla% ;ăată #n a+ă +ână la +ie+t, ea se s+riini de +eretele mo(aicat,
de+ărtând +icioarele şi aducând *a(inul #nainte% Malko o +osedă ast!el, !ără măcar să-i scoată
sli+ul% /a să o +oată +ătrunde mai *ine, Priscilla #l a+ucă de du+ă ât şi ridică +icioarele% Era
!oarte e6citant%
 K  să uise(, murmură ea%
El o +osedă !oarte re+ede% /ând ieşiră +e marine se #ntre*ă câ$i oameni asistaseră la
re+re(enta$ia lor%
 K A+ro+o, (ise ea, #ntâlnirea a decurs *ine
 K Nimic serios, răs+unse Malko%

*
* *
Jre ;aut(er, cu +riirea ascunsă de oc)elarii de soare, #năl$ă ca+ul şi răs+unse la
#ntre*area lui Malko
 K &acă #l cunosc +e I:*al Po+al(aiL 4ireşte, cine nu-l cunoaşte% &e ce
 K Am au(it de el% 'e +are că este +rieten cu 9amid 5ar(ai%%% Americanul (âm*i%
 K El este +rieten cu toată lumea%%% A *ăat intrii +este tot, dar nu i-a mers cu
soieticii%
 K Hoe*eşte *ine enle(a%
 K Eident, doar a stat +atru ani #ntr-un +enitenciar din 4lorida%
Malko au sen(a$ia că #i aruncă o ăleată cu a+ă rece #n ca+% /u toate astea, a!anul
48

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 48/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

era !oarte sim+atic%%%


 K /e a !ăcut
 K Tra!ic cu )eroină, (ise +e un ton so*ru şe!ul centralei% 4ăcea +arte din *anda lui
Xacou* A!!ridi care a stat şi el la (du+ doi ani #n NeC Xork% Po+al(ai şi-a +ierdut un *ra$, iar
acum are o +rote(ă% 4ăcea curse #ntre Pakistan, A!anistan şi 'tatele =nite, cu +rote(a
 *urduşită cu )eroină% A aut tot tim+ul să-şi +er!ec$ione(e enle(a%
 K Aşadar, e o adeărată secătură%
 K /)iar +u$in mai mult%%% A !ăcut tot !elul de tra!icuri% /u drouri, cu arme, cu !ete%
Aduce !eti$e din =(*ekistan #m+reună cu amicul său, eneralul &ostom şi le #nc)iria(ă
 *oătaşilor +akistane(i sau ara*i% 7ucrul cel mai +u$in ra +e care l-a !ăcut a !ost că a
!a*ricat C)isk. +akistane( care or*eşte şi l-a ândut dre+t ;lack 7a*el% În +lus, a com+lotat
cu tali*anii şi le-a s+ălat *anii% 'e +are că are o nouă a!acere la 5a*ul, su* +rotec$ia
 +rietenului său 9amid 5ar(ai% Hrea să intre #n +olitică, dar +ână şi 5ar(ai este #m+otriă%
Malko era de-a dre+tul co+leşit% Acum #n$eleea de ce Po+al(ai nu s-a adresat direct
/asei Al*e +entru o+era$iunea ;in 7aden%%% Jre ;aut(er se uită la el cu ironie%
 K Nu mi-a$i s+us c)iar tot% Malko nu aea c)e! să-i +omenească des+re s+ectacolul
o!erit de micu$a u(*ecă, dar nu se +utu a*$ine să tacă
 K Nu% &ar mă simt totuşi o*liat să ă +un #n temă% /u condi$ia să nu iasă din această
#ncă+ere Kceea ce cuântul
Ae$i discutămmeu,noi acum% Mă re!er
ură Jre la 7anle.%
;aut(er%
7iniştit, Malko #i +oesti des+re +ro+unerea a!anului% '+re  marea lui mirare,
americanul nu sări #n sus% /ând termină, ;aut(er (ise
 K &er*edeul ăsta este #n stare de orice%
 K Hre$i să s+une$i că a or*it serios
 K Are tu+eu% În 3>F>% când a aut 1accidentul, mai aea şi alte *om*e #n )aină% &acă
l-ar !i +rins soieticii, l-ar !i #m+uşcat +e loc% Mai mult mort decât iu, cu *ra$ul smuls, a aut
 +re(en$a de s+irit să arunce )aina şi şă +retindă că a !ost ictima unei e6+lo(ii%%% 'unt siur că
 +entru două(eci şi cinci de milioane de dolari este #n stare să-l trăde(e +e ;in 7aden% &ar la !el
de *ine +oate să !ie un icleşu de care numai a!anii sunt #n stare% Pro*lema e să nu a!lăm
 +rea târ(iu%%%
Malko #şi #nc)i+uia ce !iură ar !ace 4rank /a+istrano, dacă i-ar men$iona numele lui
I:*al Po+al(ai% /u toate astea, reac$ia lui Jre ;aut(er era #ncuraatoare%
 K &u+ă +ărerea dumneaoastră, are +osi*ilitatea te)nică să ne ducă la ;in 7aden
 K 9a*ar nu am, recunoscu americanul cu +ruden$ă, dar a lucrat mult cu tali*anii% Ei
nu or*esc deloc enle(a, iar el le sereşte dre+t inter+ret% Nu ştiu #nsă dacă l-a #ntâlnit +e ;in
7aden% ameni ca mola)ul mar ştiu siur unde se a!lă ;in 7aden% Prin urmare, Po+al(ai ar
 +utea să-l locali(e(e%
 K Este adeărat că tali*anii au !ăcut demersuri ca ;in 7aden să !ie +rimit de !rance(i,
du+ă eenimentele din 33 se+tem*rie
 K Aşa este, con!irmă şe!ul centralei% Mola)ul mar a #n$eles că or să distruă
sistemul tali*an ca să slă*ească +uterea lui ;in 7aden% Au rut să-şi sale(e reimul% În
 +re(ent, unii dintre tali*ani se o+un lui ;in 7aden din acest moti%
 K Aşadar, merită să e6+loatăm această +ro+unere%%%
Jre ;aut(er #i aruncă lui Malko o +riire ironică%
 K 'iur că da% Este ca şi cum cinea -ar *ăa leat la oc)i #ntr-un sac +lin cu şer+i
cu clo+o$ei% Indiidul ăsta este #n stare de a*solut orice% &umneaoastră decide$i%
Totul era clar% Malko #şi s+use că se a *ăa #n sacul cu şer+i% /a+turarea lui ;in
7aden merita acest lucru% Numai că aea neoie de acordul lui 4rank /a+istrano%

Capitolul X
4rank /a+istrano #l lăsă +e Malko să-i relate(e cu lu6 de amănunte noua dar
#ndoielnica +osi*ilitate ce i se o!erea datorită acestui I:*al Po+al(ai, !ără să-l #ntreru+ă, lucru
49

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 49/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

ce nu era deloc uşor% Malko nu ascunsese nimic din +ersonalitatea tene*roasă a a!anului, nici
antecedentele, aşte+tându-se #n !iecare cli+ă la reac$ia neatiă a consilierului s+ecial de la
/asa Al*ă% &u+ă ce termină, #l #ntre*ă +e /a+istrano
 K /e +ărere ae$i
4iind sinur #n camera 1surdă din am*asadă, Malko aşte+ta cu su!letul la ură reac$ia
consilierului s+ecial% Acesta se scar+ină +e ât şi (ise
 K /ă acest Po+al(ai este un der*edeu nenorocit, un tra!icant de drouri şi un !ost
 +uşcăriaş, mi-e +er!ect eal% Mao Tse-tun a s+us că nu te ui$i niciodată ce culoare are mâ$a
care +rinde şoarecele% În ca(ul nostru, cu siuran$ă mâ$a e neară% 'inura #ntre*are care se
 +une este dacă poate să-l prindă.
 K Între*are la care deocamdată nu am nici un răs+uns, mărturisi Malko%
 K E +ielea dumneaoastră #n oc, nu a mea, o*seră cu o anumită *rutalitate
americanul% &umneaoastră tre*uie să udeca$i%
 K &acă #ntr-adeăr ne duce la ;in 7aden, o să-l +lăti$i
 K Mă oi ocu+a +ersonal, #l asiură 4rank /a+istrano% &acă +reşedintele mă a
asculta% Eident, ar !i mai *ine să !ie mort%
 K Mort sau iu, (ise Malko, tre*uie mai #ntâi să-l locali(ăm% Aşte+t să se #ntoarcă
Po+al(ai de la 5a*ul% 'ă s+erăm că nu este un escroc%
 K Mult
nu ă !ace$i riinorocL #i ură*anilor%
#n +riin$a 4rank /a+istrano%
&oar !acemAm de+lină
a!aceri% #ncredere
Ha costa mult#nmai
dumneaoastră% 8i să
+u$in decât ra+elul
la inec$ia cu itamina ;-@2%%%
/u această notă de umor destul de #ndoielnic, americanul #nc)ise% Malko se a!la !a$ă #n
!a$ă cu răs+underile sale% Trecuseră dea două(eci şi +atru de ore de când I:*al Po+al(ai
 +lecase la 5a*ul% Nu era conins că #n atât de +u$in tim+ a!anul ar +utea să reuşească acolo
unde toată lumea a eşuat% Numai dacă nu cuma aea leături mai *une% Trea*a cu ostaticii
din 7i*an a durat ani de (ile +ână să se re(ole du+ă aceea !oarte re+ede ra$ie noilor
intermediatori şi eolu$iei siua$iei +olitice% În acest domeniu, nimic  nu este im+osi*il% Nu e
nimic ciudat #n !a+tul că unii dintre tali*ani #i +oartă +ică lui ;in 7aden% Totul este să *ată
monedă +e acest element #ncă nee6+loatat% 'e #ntoarse #n *iroul lui Jre ;aut(er% Americanul
ieşea
deloc dintr-o
#n toaneşedin$ă
*une% cu omoloii lui +akistane(i consacrată mor$ii lui &aniel Pearl şi nu era
 K 'câr*ele alea de +akistane(i mint +recum res+irăL i(*ucni el% 'us$in că nu mai au
nici o leătură cu ru+ul terorist "ais)-e-Mo)ammad, dar noi ştim din ascultările radio că #i
conduc #n continuare% Ei sunt răs+un(ători de moartea lui &aid Pearl% Pe Mus)arra! nici nu-l
mai ascultă, nici nu-l mai res+ectă% Nici nu mai #ndră(neşte să res+ire de teamă să nu !ie trădat
de armată% Al-<aida a reuşit să se ada+te(e datorită +akistane(ilor şi iranienilor care i-au
autat să !uă% '-au răs+ândit #n toată lumea, #n a!ară celor care au rămas aici%
 K are ;in 7aden nu a !ăcut la !el
8e!ul centralei #şi luă o $iară, o a+rinse şi su!lă #ndelun !umul a!ară ca să se calme(e%
 K Nu cred, s+use el% Nicăieri nu se simte mai #n siuran$ă ca #n A!anistan sau #n (ona
tri*ală% &oada se #m+linesc (ece luni de când #l căutăm cu miloace so!isticate, cu *ani şi cu
autorul o!icial al uernelor +akistane( şi a!an%%% Ae$i reo este de la olanul ăla de
Po+al(ai
 K Încă nu, (ise Malko% A+ro+o, #i şti$i adresa din Islama*ad
 K &a, o am +e-aici +e undea% &e ce
 K Aş rea să-i +un su* su+rae)ere casa% /a să eit sur+ri(ele ne+lăcute% Ar !i
 +osi*il
 K 4ireşte, a+ro*ă Jre ;aut(er% Am şi omul de care ae$i neoie% Ari! "amal, un s+ion
de-al nostru care se descurcă destul de *ine% El l-a su+rae)eat şi +e mola)ul A*dulla)% Îl oi
contacta%
 K /u ce se ocu+ă de !a+t
 K Este (iarist li*er-+ro!esionist, ceea ce #i +ermite să meară +este tot%
 K Nu are leături cu I'I
Americanul se strâm*ă%
50

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 50/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Eu ştiu că a aut +ro*leme cu ei din cau(a de(ăluirilor +e care Ie-a !ăcut #n +resă%%%
7a un moment dat, c)iar se temea că #l or ucide% Asta re+re(intă o anumită aran$ie% Hă sun
ca să ă s+un cum să lua$i leătura% A$i +utea să ă #ntâlni$i la mine% /)iar diseară, dacă se
 +oate%
 K 7a reedere, (ise Malko%
Pro*lema I:*al Po+al(ai #l #nriora% Ar !i mai *ine să !ie atent% Imediat ce ieşi din
am*asadă, tele!onul mo*il sună%
 K 9aide$i la mine +e la şa+te să *em cea, s+use Jre ;au(er% Ha eni şi +rietenul
nostru% Park Road numărul 2?, #n 4 O%
*
* *
Ari! "amal aea !a$a de di)or şi cor+ul ca un *urdu!% &in cau(a lentilelor roase ale
oc)elarilor, era reu să-i e(i +riirea% /u toate astea, or*ea *ine enle(a şi +ărea intelient%
&u+ă ce !ăcu +re(entările, Jre ;aut(er #l lăsă sinur cu Malko% Acesta #i e6+lică ce dorea să
su+rae)e(e cine enea şi cine +leca din casa lui I:*al Po+al(ai%
 K &a, se +oate, admise "amal, dar nu a !i +rea uşor, căci locuieşte #ntr-un cartier mai
mult decât re(iden$ial% În 4 30, 2F 'trada ?, am mai !ost şi altă dată% A !ost locuin$a lui
aee!, am*asadorul
4oarte a+roa+etali*anilor
de >hite#notel*
Pakistan%
#şi s+use Malko%
 K Hă costă două sute de dolari +e (i, continuă Ari! "amal% Ar tre*ui să-mi da$i un
aans +entru cinci (ile% Hoi lucra cu cinea ca să asiur su+rae)erea +ermanentă%
Malko numără *anii, iar +akistane(ul #şi turnă *ucuros un +a)ar de C)isk.%
 K Hă dau ra+ortul #n !iecare seară, (ise el% Hin la  5arriott ca să mă #ntâlnesc cu
(iariştii străini% 7a co!etărie% Pe mâine%
Plecă, iar Jre ;aut(er se #ntoarse%
 K A$i #nc)eiat a!acerea
 K &a, s+use Malko%
 K Per!ect% 9aide$i să ă duc la /lu*ul N=% Îl săr*ătorim +e un +rieten de la
consulat%
*
* *
/u mesele instalate +e o +elu(ă !oarte *ine #nriită, cu mâncarea destul de *ună şi
 *ăutura din *elşu, /lu*ul Na$iunilor =nite era #n mod cert cel mai +lăcut loc din Islama*ad%
=n do+ de şam+anie sări cu un (omot sec, iar consulul se ră*i să um+le +a)arele cu
Taittiner /omtes de /)am+ane ;lanc de ;lancs din 3>>@% Mesenii ridicară +a)arele şi
striară
 K app 1irthda* dear arr,
Erau dea la cea de-a cincea sticlă% Hesel, Jre se a+lecă s+re Malko%
 K &acă #l initam şi +e consulul Jreciei, aeam şi caiarL
 K &e ce
 K Nemernicul ăla a ândut #n trei ani două mii de i(e 'c)enen unor +akistane(i% /u
câte două(eci de mii de dolari i(a% Ne mai mirăm că mem*rii re$elei Al-<aida se +lim*ă
 +este tot nestin)eri$i%
 K 4ace +olitică
 K Nu, rea doar râu şi atât% 4iindcă este rudă cu un mem*ru in!luent din clasa
 +olitică din Atena, s-au mul$umit doar să-l rec)eme%
7a masa de alături trei di+loma$i a!ricani *eau o sticlă mare de şam+anie !ără să
săr*ătorească cea% Pakistane(ul initat la masa lor #şi um+lea şi olea #ntruna +a)arul% Malko
se străduia să-şi +ăstre(e mintea lim+ede% '-ar +utea să !ie +e drumul cel *un ca să-l ăsească
 +e =ssama ;in 7aden% Tre*uia doar să aşte+te şi să se roae%
*

51

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 51/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

* *
iua trecuse e6as+erant de reu% Nu mai era c)iar atât de cald, iar Malko +ro!itase din
 +lin de +iscină% Nu +rimise nici o este de la Po+al(ai% În li+să de altcea, #nce+u să studie(e
din nou dosarul ;in 7aden, dar nu desco+eri nimic nou% 7a 5a*ul, 7o.a "ira, #nsărcinată cu
numirea unui nou uern, a*ia se târa, iar americanii #l #m+ineau aneoie de la s+ate +e
!aoritul lor 9amid 5ar(ai%%% Malko se uită la ceas% Era şase şi (ece% Ari! "amal tre*uia să !ie
acolo% Îl ăsi #ntr-adeăr +e (iaristul +akistane( la co!etărie #n com+ania unei tinere su+er*e,
cu +ărul lun +ână mai os de miloc, #m*răcată #ntr-un sari mo% /ând #l ă(u +e Malko, Ari!
"amal #ntoarse ca+ul #n altă +arte, +re!ăcându-se că nu-l ede% Acesta #n$elese mesaul şi urcă
#n cameră% &u+ă un s!ert de oră, tele!onul sună%
 K 'unt eu, Ari!% Pot să urc
iaristul +akistane( era lac de trans+ira$ie% 'e scu(ă (âm*ind
 K Persoana cu care eram lucrea(ă la  Institut o# Strate$ic Studies* una dintre
su+rastructurile I'I% Ea are sarcina să-i 1a*urească +e urnaliştii străini% N-am rut să ne adă
#m+reună, căci le ra+ortea(ă şe!ilor a*solut tot%
 K Ae$i reo este
 K Nu mare lucru, (ise urnalistul% &e diminea$ă, I:*al Po+al(ai a +lecat de acasă
!oarte dereme, #m+reună cu cei doi co+ii% '-a #ntors a*ia du+ă-amia(ă%
 K
Ari!'unte$i
"amal siur
se uită la el sur+rins%
 K ;ine#n$eles, e uşor de recunoscut du+ă *anda neară de +e oc)i şi du+ă statură%
&e ce a s+us Po+al(ai că se duce la 5a*ul &acă se a!la #n Islama*ad, de ce nu lua
leătura cu Malko iaristul dis+ăru, iar el aşte+tă câtea minute, a+oi co*or#% Ari! "amal nu
mai era acolo, #n sc)im*, tânăra #n mo discuta cu doi străini% /ând Malko trecu +e lână
masa lor, ea #i adresă un (âm*et scli+itor şi (ise
 K H-am ă(ut adineauri% 'unte$i urnalist
 K Nu, răs+unse Malko, lucre( +entru @S (id. &e ce mă #ntre*a$i
 K Mă numesc Maria 'e+)a% Hi-i +re(int +e "ames /alla)er, de la 1server şi +e
Ton. 7oan, de la ;;/% Tocmai #i instruiam #n leătură cu riscurile unui ră(*oi nuclear la noi
#n $ară şi7ui
#n Malko
India% &ori$i
#i +ăsasăcât
*e$inerul
o ceaşcă
su* de ceai cu
un)ie de noi
ră(*oiul lor nuclear, dar acce+tă inita$ia%
'e aşe(ă% Maria 'e+)a era !oarte atrăătoare, cu tunica ei mulată, cu oc)ii su+er*i şi ura +rea
roşie% 'e +re!ăcu interesat de e6+unerea ei #n leătură cu ră(*oiul nuclear dintre India şi
Pakistan, a+oi se scu(ă% Maria 'e+)a #i dădu imediat cartea ei de i(ită%
 K &acă ae$i neoie de reo in!orma$ie, suna$i-mă%
În $ara !emeilor cu ăl şi a leii islamice, asta era aă$are +e !a$ă% Puse cartea de i(ită
#n *u(unar şi se duse la +iscină% 'e #ntre*a ce ascundea manera lui Po+al(ai%

*
* *

Maiorul 'a!dar 9ussein, #nsărcinatul din cadrul I'I cu su+rae)erea străinilor care
stăteau #n Pakistan, reciti ra+oartele ce con$ineau su+rae)erea lui Malko 7ine, aentul /IA
care lucra su* aco+erire +entru @S (id şi care era !oarte cunoscut% &atorită aen$ilor din
Pes)aCar, I'I #i urmărise #ndea+roa+e #ncercarea de a-l ăsi +e ;in 7aden% Însă, de la
reenirea #n Islama*ad, s-ar +ărea că aentul nu mai aea nici o ocu+a$ie% Acest lucru #l intria
 +e maiorul 'a!dar 9ussein care ştia că aen$ii din sericiile de in!orma$ii nu sunt +lăti$i să
stea deea*a% Acesta actia #ntr-un !el, #nsă oamenii lui nu reuşiseră #ncă să desco+ere%
8i asta nu din li+să de +ersonal%%% Printre in!ormatorii care  mişunau +este tot, şo!erii de
ta6i şi aen$ii de leătură, mai e6istau şi alte numeroase surse de in!orma$ii% &e +ildă,
americanii erau alia$ii +akistane(ilor, şi tre*uiau să se +oarte cu ei ca şi cu ouăle% Nici c)iar el
nu +utea să controle(e tot ce se #ntâm+la #n orada lui% Mul$i dintre aen$i aeau leături cu
Al-<aida sau cu ru+ările terorise scoase #n a!ara leii de +reşedintele Mus)arra!% El era leat
de mâini şi de +icioare%
4usese ideea lui să o trimită +e Maria 'e+)a, o +aştu ami*i$ioasă, li*ertină şi lacomă
52

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 52/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

ca un rec)in, ca să intre #n contact cu acel aent din /IA% &acă era neoie, +entru *inele
sericiului, nu ar e(ita să se !olosească de !armecele ei%
Îşi arană )ârtiile şi se +reăti să se ducă la o casă siură unde stătea de or*ă cu
tânăra% 'ediul I'I, situat +e 5as)mir Road, era o modestă clădire cu +atru etae care nu
ă(duia toate sec$iile, celelalte !iind re+arti(ate #n (eci de imo*ile din Islama*ad şi din
RaCal+indi%

*
* *
7a ora nouă !i6, tele!onul sună%  oce necunoscută #l anun$a +e Malko 7ine că #l
aşte+ta o maşină #n !a$a )otelului% 4ără nici o altă e6+lica$ie% /o*or# şi (ări #n !a$ă un Paero
al*, iar la olan #l recunoscu +e *ăr*atul care #l condusese la >hite otel.
 K Tre*uie să ă duc la o #ntâlnire, #l anun$ă +akistane(ul%
Malko se urcă #n maşină şi se #ndre+tară s+re nord% &u+ă un s!ert de oră, când rulau +e
un *uleard mărinit #n drea+ta de un (id #nalt, iar +e stâna de maa(inele unui maraz  *9C 
şo!erul (ise *rusc
 K 'untem urmări$i de două ta6iuri% Tre*uie să cer instruc$iuni% Aşte+ta$i-mă aici%
Pakistane(ul o+ri, co*or# şi dis+ăru +e o strădu$ă din +ia$ă% 'e #ntoarse du+ă (ece
minute Kşi #iTre*uie
dădu o )ârtie lui Malko%
să stră*ate$i +ia$a +e os% /ând aune$i #n ca+ăt, lua$i-o +e *uleardul cu
sens unic% Îndată ce ede$i un ta6i, lua$i-l şi duce$i-ă la această adresă%
Malko se uită +e !oaie 4 30, 2F 'trada ?% Era locuin$a lui I:*al Po+al(ai%
Malko intră #n +ia$ă% Aici #ntâlneai toate meseriile măcelar, !a*ricant de +lăcu$e +entru
maşini, electrician, croitor%%% Nu era nici un străin% Ieşi #ntr-un *uleard lar cu două *en(i şi #l
traersă% &u+ă trei minute ă.u un ta6i care #ncetinea% Malko #i dădu adresa şo!erului şi
#ntoarse ca+ul% 'e +are că nu era urmărit%
Merseră destul de mult, aunseră #ntr-un cartier re(iden$ial cu strădu$e liniştite şi ile
lu6oase% 8o!erul o+ri la numărul 2F, unde era o casă cu aco+erişul ciudat ce semăna cu o
 +aodă t)ailande(ă% *loanele erau #nc)ise, dar, #ndată ce Malko se a+ro+ie de uşă aceasta se
desc)ise KşiA$i
(ări!ost
#n +enum*ră o siluetă
urmărit #ntre*ă masiă%
I:*al Po+al(ai +e tonul lui +rotocolar%
 K Nu cred% &ar cine m-ar +utea urmări
 K I'I% &e diminea$ă erau #n urma dumneaoastră% Noroc că +rietenul meu şi-a dat
seama%
Îl +o!ti +e Malko #ntr-un salon cu !erestrele #nc)ise, mo*ilat doar cu cana+ele, !otolii şi
un telei(or imens% /limati(orul !unc$iona şi era o răcoare +lăcută% Po+al(ai luă o casetă ideo
şi o introduse #n a+arat%
 K Prii$iL #i s+use el emo$ionat%
/aseta +orni şi #n +rim-+lan a+ăru numaidecât !iura lui =ssama ;in 7aden% Malko
ă(use dea la telei(or !ramente ale #nreistrărilor ideo cu ;in 7aden care durau doar
câtea secunde, #nsă aceasta era o casetă #ntreaă% /amera arăta +eisaul muntos, cooare şi
câ$ia *ăr*a$i cu tur*ane% ;in 7aden or*ea !ără să se #ntreru+ă, !ăcând esturi am+le, iar
uneori c)iar (âm*ea% Părea sla* şi o*osit, dar se e6+rima #n ara*ă cu oce !ermă%
 K /e s+une #ntre*ă Malko%
I:*al Po+al(ai !ăcu un est ea(i%
 K Aceleaşi lucuriL Îşi e6+lică ac$iunea şi le +romite americanilor şi alte !a+te% &e
asemenea, #i #ndeamnă +e +akistane(i să se reolte #m+otria eneralului Mus)arra!% &acă I'I
ăseşte caseta la mine, o să am mari neca(uri%%%
Pe ecran, =ssama ;in 7aden #şi $inea discursul, #ncadrat de trei *ăr*oşi care stăteau
turceşte% Malko #n$elese doar ultimele cuinte 1Alla)ou ak*ar% A!anul se ridică şi scoase
caseta cu cioatele lui, a+oi o !lutură +rin !a$a lui Malko%
 K 8ti$i de ce +re(intă interes această casetă
 K Nu%
18
 6ia&ă.
53

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 53/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K 4iindcă a !ost #nreistrată acum mai +u$in de două să+tămâni% Nici măcar
telei(iunea Al-"a(ira nu o are%
&eşi oarecum sce+tic, Malko era totuşi im+resionat%
 K &e unde şti$i nu este #nreistrată nici o dată% Nici un re+er%
 Po+al(ai se a+lecă s+re el cu un aer misterios, su!lându-i #n nas mirosul ori*il%
 K Am +rimit caseta de la Tamir "aCad% 8ti$i cine este
 K Nu, recunoscu Malko%
 K Este unul dintre cei mai im+ortan$i şe!i ai sericiilor secrete tali*ane% Răs+unde de
cele trei +roincii din est% Are *a(a #n "alala*ad şi se ocu+ă de +rotec$ia lui ;in 7aden şi a
1ara*ilor% Este !oarte acti%
 K 7-a$i #ntâlnit la 5a*ul
 K Nu am !ost la 5a*ul, s+use a!anul (âm*ind% Am s+us aşa ca să ă induc #n eroare,
#n ca( că sunte$i un ti+ or*ăre$% În sc)im*, am !ost mult mai a+roa+e şi am călătorit (iua, deşi
este mult mai o*ositor%
lată de ce era acasă ieri% /el +u$in, *ine că lucrurile s-au lămurit #ntr-o +riin$ă%
 K ;ine, aşadar l-a$i ă(ut +e Tamir "aCad% /e mai urmea(ă #ntre*ă Malko%
I:*al Po+al(ai #şi şterse oc)iul care #nce+use să lăcrime(e, #n)i$i un +umn de !istic,
a+oi s+use
 K 
contactele luisă-l mai ăd%
cu lumea dinEl este&e
a!ară% unul dintre
alt!el, a mesaerii +e care
+leca imediat ;inducă
ca să-i 7aden
alte#lmesae%
!oloseşte +entru
 K Hă duce$i şi dumneaoastră cu el
A!anul i(*ucni #n râs%
 K Nu, este im+osi*il% Pe o ra(ă de cinci(eci de kilometri de locul #n care se a!lă ;in
7aden, totul este controlat% Este e6trem de +rudent% &ar l-am conins +e Tamir "aCad să-mi
s+ună unde se a!lă ;in 7aden%
Malko reuşi să-şi ascundă scâr*a%
 K &e ce #l trădea(ă
 K ;a nu-l trădea(ă, trece #n altă ta*ără, su*linie Po+al(ai cu un admira*il sim$ al
semanticii% &u+ă +ărerea lui, cruciada lui ;in 7aden este de-acum #ncolo sortită eşecului% Iar
 +ână la urmă,
conins să-miTamir "aCadin!orma$ie%
dea această a !i +rins% Hrea
Nu rea să-şi
să-şi +etreacă
re!acă ia$a toată ia$a la +uşcărie%
#n străinătate% Aşa l-am
&ar +entru asta,
are neoie de cinci milioane de dolari%

Capitolul XI

Aşa e ia$a% /ele mai !rumoase *asme ale lumii se termină #ntotdeauna la !el% Malko se
uită !i6 #n unicul oc)i al a!anului% În +riirea lui se citeau emo$ia şi sinceritatea% Asta nu
#nsemna +ractic nimic #ntr-un $inut #n care minciuna era mar!a cea mai răs+ândită%

de cinci Kori&e cemare%
mai rea doar cinci milioane de dolari #ntre*ă Malko% Recom+ensa o!icială este
I:*al Po+al(ai ridică mâna cu +rote(ă%
 K Mai #ntâi, că nu +oate să trate(e direct cu americanii, căci se a!lă +e lista neară a
4;I-ului% /)iar dacă #l +redă +e ;in 7aden, tot a !ace #nc)isoare +entru !a+tele comise #n
trecut% I-a e6ecutat +e mul$i% El l-a s+ân(urat anul trecut +e A*dul 9a:, trimisul /IA% Are
#ncredere doar #n mine, !iindcă eu nu l-am trădat niciodată% Nu are neoie de recunoştin$ă
o!icială% /i +ur şi sim+lu rea să +lece şi să-şi sc)im*e ia$a%
Malko #l lăsa să or*ească% Pe de o +arte, #i mirosea +rea tare a icleşu% /inci
milioane de dolari *ani )ea$ă să se ducă undea #n A!anistan%%% &ar mai era şi caseta, iar la
 +aştu, trădarea era a doua !ire% &e secole, tri*urile #şi +etrecuseră tim+ul ân(ându-se
dierşilor
 K cotro+itori% 'e !ăcu
&acă uernul aocatul
american #i adiaolului%
da lui cinci milioane de dolari, dumneaoastră ă or
rămâne doar două(eci, o*seră el%
I:*al Po+al(ai !ăcu un est +lin de mărinimie%
54

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 54/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Mie #mi aun cu âr! şi #ndesat% &ar aşa, aem o modalitate siură şi ra+idă de a
reuşi%
 K 8i cum +rocedăm
 K Peste cinci (ile mă #ntâlnesc cu Tamir "aCad%
 K =nde
 K Încă nu ştiu, el a !i6a locul #n ultimul moment şi #mi a indica unde se a!lă
=ssama ;in 7aden #n sc)im*ul sumei de cinci milioane de dolari% &u+ă aceea, nu #mi a
rămâne decât să-i dirie( +e +rietenii dumneaoastră americani%
Pus +e )ârtie, +lanul +ărea sim+lu ca *ună-(iua% Malko #şi #nc)i+uia ce reac$ie a aea
4rank /a+istrano şi (ise
 K /inci milioane de dolari sunt o căru$ă de *ani% &e unde ştiu că +rietenul
dumneaoastră s+une adeărul Poate să ia !rumuşel *anii şi să-şi ia tăl+ăşi$a%%%
 K ;a nu, s+use I:*al Po+al(ai, !iindcă eu oi rămâne cu el +ână când #l ăsi$i +e ;in
7aden% &ar tre*uie să ă )otărâ$i re+ede% &acă sunte$i de acord, tre*uie să-i trimit un mesa lui
Tamir "aCad +rin cinea care +leacă #n A!anistan +este două (ile%
Malko se uită la casetă%
 K Pot să #m+rumut caseta
I:*al Po+al(ai clătină din ca+%
 K Îmi
/IA% Hor +are rău,
trâm*i$a dar+lanul
des+re nu se +oate%
nostruNu tre*uie
şi se să ode
a duce adă nimeni%
râ+ă% Eu nu
8i atunci am!i#ncredere
om #n
cu to$ii #n
 +ericol de moarte%%% Tamir nu are dre+tul să-mi !acă o co+ie% Am rut să o am ca să ă
conin% &acă !acem a!acerea cu el, asta nu are im+ortan$ă% Însă, #n ca( contrar, nu rea să se
!acă inoat de reo indiscre$ie%
Malko se ridică%
 K Hă dau răs+unsul mâine diminea$ă% 'una$i-mă sau ă sun eu%
Mai erau +atru (ile +ână la termenul limită%

*
* *

con!irmă K Jre
Tamir;aut(er,
"aCad este
du+ă#ntr-adeăr unul dintre
o carieră strălucită #n oamenii
sericiiledede#ncredere ai ale
in!orma$ii lui ;in 7aden,
tali*anilor,
unde s-a !ăcut remarcat +rin !erocitate% El este A*dul 9a:% Este +e lista celor (ece +ersoane
cele mai căutate #ntocmită de 4;I% A dis+ărut #n tim+ul de*andadei tali*anilor şi se ştie că se
a!lă #n +roinciile din nord-est sau #n a(iristan%
 K Aşadar +oestea lui Po+al(ai este credi*ilă
 K &a, e credi*ilă, con!irmă mai de oie mai de neoie şe!ul centralei% Po+al(ai #i
cunoaşte +e to$i tali*anii sus-+uşi%
 K /e +ărere ae$i des+re casetă  !i !ost #nreistrată de curând
Americanul !ăcu un est de ne+utin$ă%
 K Ar tre*ui s-o ăd şi eu% /irculă (ece de casete cu ;in 7aden% Maoritatea sunt
!ăcute du+ă !ramente de casete autentice, dar mai ec)i% Până acum% nimeni nu a reuşit să-şi
dea seama nici când, nici unde au !ost #nreistrate% Aen$ia a +re(entat imainile unor eoloi%
&ar !iecare a aut o+inia lui% /aseta +e care -a arătat-o Po+al(ai +oate să !ie de acum
cincis+re(ece (ile sau de acum un an%%% /)iar şi e6+er$ii se mai #nşeală%%%
 K /)iar inten$iona$i să-i #ncredin$a$i lui Po+al(ai cinci milioane de dolari #ntre*ă
americanul uitându-se la el ciudat% Eu nu am căderea să-i dau nici măcar (ece dolari%%%
Malko se ră*i să +ună lucrurile la +unct%
 K Nu eu oi lua această )otărâre%%% Tre*uie să #ntre*% 8i o oi !ace c)iar acum%
7a as)inton, era unu diminea$a% 4rank /a+istrano tre*uie să !ie acasă, la Mac 7ean%
4ireşte că nu era o oră +otriită ca să-l sune, dar nimic nu era normal #n a!acerea asta% Instalat
#n sala ci!rului, Malko !ormă numărul +ersonal al consilierului s+ecial de la /asa Al*ă% 7a cea
de-a treia sonerie, se au(i ocea răuşită şi tre(ită din somn a americanului
 K A$i aut o (i *ună #l #ntre*ă Malko +e un ton mieros%
 K &acă m-a$i sunat ca să mă #ntre*a$i asta, ă trântesc tele!onul, mormăi 4rank
55

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 55/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

/a+istrano% Am aut o (i !oarte +roastă şi s+er să nu-mi da$i loitura de ra$ie%


 K 8i eu la !el, (ise Malko, dar mi-e teamă că ă e$i con!runta cu o )otărâre di!icilă%
4ără să omită nici cel mai mic detaliu, #i s+use des+re +ro+unerea lui I:*al Po+al(ai%
&u+ă câtea cli+e de tăcere, americanul (ise
 K ri ti+ul ăsta e un escroc enial, ori om lua +otul cel mare%
 K Mi(a este de cinci milioane de dolari, continuă Malko, cu +er!idie% /)iar dacă nu
sunt nici *anii mei, dar nici ai dumneaoastră, tot este neoie de un tim+ de ândire%
 K &acă i-aş #ntre*a +e *irocra$ii mei, mormăi /a+istrano, ;in 7aden ar muri liniştit
de *ătrâne$e%%% dar ă oi s+une adeărul% /)iar du+ă ce am sluit cinci +reşedin$i, dacă dau
reş #n a!acerea asta, sunt terminat%
 K Îmi imaine(% Aşadar, e nu
=rmă un moment de tăcere, a+oi 4rank /a+istrano s+use a+ăsat
 K Poate că nu% Hă +ro+un un târ% Hom #m+ăr$i riscurile%
 K /um
 K Du ă dau consim$ământul +entru de*locarea !ondurilor, +unându-mi #n oc situa$ia%
 Eumneavoastră e$i duce +ersonal cele cinci milioane de dolari şi nu le e$i lăsa din mână
 +ână când nu om aea ca+ul lui ;in 7aden% În acest !el, dacă a ieşi o +orcărie, om !i
im+lica$i amândoi%
Malko
antici+ată #şi re$inu#ncusc)im*ul
a consilierului reu unie$ii
surâs
lui% amar% Îm+ăr$eala era ec)ita*ilă +ensionarea
 K Aşa-i cinstit, nu su*linie 4rank /a+istrano%
În +lus, +ro*a*il că mai era şi sincer%%% 'e mai sim$ea #ncă sindromul Americii% =n
stro+ de sâne american alora mai mult decât un litru de sâne străin%
 K E +er!ect, se au(i Malko s+unând%
4rank /a+istrano scoase un mârâit esel%
 K >ell* /e are in 1usiness, =nde şi când dori$i aceşti *ani
 K Nu tre*uie să treacă +rintr-o *ancă +akistane(ă, (ise Malko% Riscăm să se a!le%
Tre*uie să dau răs+unsul mâine diminea$ă%
 K 4oarte *ine% Hoi lua *anii dintr-o *ancă ei+teană şi i-i trimit +rintr-un curier
s+ecial, K
su*&a,
aco+erire di+lomatică%
răs+unse Malko% Pot Persoana
să iau ă a contacta
leătura când a sosi%
cu colonelul Hă '-ar
Norris% conine
+utea să am
neoie de el%
 K Îl anun$ de diminea$ă +e eneralul 4ranks, #l asiură /a+istrano% '+er ca de data
asta să meară%%% /u autorul dumneaoastră%
Malko #nc)ise aând ne+lăcuta im+resie că !usese mani+ulat #n mod rosolan% Încă o
dată, se a!la la c)eremul americanilor% Îşi aduse aminte de un alt trimis al /IA, acel /arlord
 +aştu, A*dul 9a:, trimis #n A!anistan #n octom*rie 2003, cu cinci milioane de dolari ca să-i
cum+ere +e tali*ani% /ele cinci milioane de dolari au dis+ărut !ără urmă, iar A*dul 9a: a !ost
s+ân(urat c)iar de cei +e care enise să-i cum+ere%
/ând desc)ise uşa *iroului lui Jre ;aut(er, acesta #i arătă o !otora!ie color%
 K =ita$i !otora!ia diitală a lui Tamir "aCad !ăcuta de Herişori%3>  Plus datele
 +ersonale%
&ocumentul #n!ă$işa un *ăr*os mic de statură, !ira, cu oc)elari cu rame oale
metalice, care semăna cu un *irocrat% Malko #l *ăă #n *u(unar şi răs+unse ironic la #ntre*area
ne+usă a lui Jre ;aut(er
 K >e are in 1usiness* (ise el re+etând e6+resia lui 4rank /a+istrano%
 a!acere in!ernala% /a să iasă cu *ine, aea neoie nu numai de /IA şi de =%'% Arm.,
ci şi de autorul lui &umne(eu% /ând ieşi din Am*asada americană, se !ăcuse ora
douăs+re(ece dar nu #i era !oame% Era +rea neros% Nu se dusese nici la Priscilla, ca să nu se
com+romită% 'e #ntoarse la 5arriott ca să se ândească #n linişte% &acă oia să se #ntoarcă iu
din A!anistan, tre*uia nea+ărat să-şi ia anumite măsuri de +reedere%

19
 Serviciile Secrete 1ritanice.
56

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 56/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

* *
Priscilla era !urioasă%
 K Ai enit la am*asadă şi nici măcar nu ai trecut să mă e(iL se ră$oi ea la Malko%
Tocmai acum când Marc este +lecat la 5a*ul%
Toată lumea se ducea #n A!anistan% Era atât de cald, #ncât lui Malko #i +ierise tot
c)e!ul% Pro+use imediat
 K 'ă merem undea să mâncăm%
 K Mai *ine ino la mine, o să !im mai linişti$i, (ise ea% Aneli:ue este #n 7a)ore cu
 *ăr*ată-său% Pun o sticlă de Taittiner la )ea$ă%
 K ;ună ideeL a+ro*ă Malko%
Era ca ultima $iară +entru un condamnat la moarte% &e la discu$ia lui cu 4rank
/a+istrano, se ândise la câtea lucruri care să-l aute să sca+e cu ia$ă din ca+cana #n care se
arunca din +ro+rie ini$iatiă% Mai rămânea doar să le +ună la +unct, dar nu +utea să o !acă
decât a doua (i% În seara asta, era li*er% /um se mai răcorise +u$in, se )otăr# să se ducă la
 +iscină% &ar nu aunse acolo% /ând aunse #n )ol, se au(i striat
 K &omnule 7ineL
'e #ntoarse% Maria 'e+)a +urta de data asta un  sari ro( cu o eşar!ă lună şi mac)iată
tot la !el, ca reina din 'a*a% 'e a+ro+ie de el +riindu-l insistent, iar Malko #i sim$i +ar!umul
!in%  K /e sur+ri(ă +lăcutăL (ise el% Ae$i #ntâlnire cu (iariştii
 K Am terminat, o!tă ea%
 K &ori$i un ceai
 K /u +lăcere%
Piscina +utea să mai aşte+te% Malko #şi dădu seama !oarte re+ede că +akistane(a #l
aă$a cu neruşinare% 4iecare +riire a ei era un #ndemn la iol% /ând scoase o $iară, iar el i-o
a+rinse cu *ric)eta i++o, ea rămase cu mâna #ntr-a lui câtea cli+e% Îi +ăru rău că #şi dăduse
#ntâlnire cu Priscilla% /a şi cum i-ar !i )icit ândurile, ea (ise
 K Tre*uie să mer la un cocteil la )otelul Serena. &ori$i sa mă #nso$i$i
 K Nu +rea #mi +lac mie cocteilurile, răs+unse Malko, dar  dacă sunte$i li*eră, am +utea
să luămMaria
masa 'e+)a
la o +rietenă de-a ânditoare%
se +re!ăcu mea% 'o$ul ei este di+lomat%%%
 K Mă duc să anun$ şi mă #ntorc re+ede, (ise ea%
/ât a li+sit, Malko ru să-i tele!one(e Priscillei% dar nu o   !ăcu% Aşa #i a +lăti cu
aceeaşi monedă% Pentru seara #n care a*ia sosise, iar ea +lecase cu ele$ianul ei% 'e a #n!uria
la culme când #l a edea a+ărând #nso$it de su+er*a +akistane(ă%

*
* *
 K /unoaşte$i *ine Islama*adul, constată cu admira$ie Maria 'e+)a%
 K Am enit de mai multe ori aici, s+use Malko o+rind #n !a$a casei celor două
nerese%
Pa(nicul #i salută milităreşte şi a+ăsă *utonul soneriei% &u+ă câtea secunde, uşa se
desc)ise, iar #n +ra a+ăru o !emeie cu o *urka erde% =luit, Malko se uită la Maria 'e+)a,
care era şi mai şocată%
 K Priscilla, #nce+u Malko, am adus o +rietenă +akistane(ă, Maria 'e+)a%
/el +u$in, dacă aea *urka nu +utea să dea mâna% Intrară to$i trei #n salon, iar +rimul
lucru +e care Malko #l ă(u era sticla de Taittiner +usă la rece #ntr-o !ra+ieră +e măsu$a oasă%
/a să mai #neselească atmos!era, el se ră*i să o des!unde şi să um+le +a)arele% &ar #şi dădu
 *rusc seama că !emeile nu +uteau să *ea cu *urka +e !a$ă%
 K Priscilla, scoate-$i *urka, (ise el%
 K Nu, mul$umesc, se au(i o oce #nă*uşită de $esătură% Hoi *ea mai târ(iu%
El se #ntoarse către Maria 'e+)a (âm*ind%
 K Prietenei mele #i +lace la ne*unie să se de)i(e(e%
Pakistane(a surâse +oliticos şi oli cu+a de şam+anie dintr-o dată%
57

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 57/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Este minunată, s+use ea%


Priscilla se ridică şi +use mu(ică ara*ă, a+oi #nce+u un dans oriental mai dera*ă
lasci% Tre+tat, tre+tat, Maria 'e+)a se rela6a, râ(ând şi *ând şam+anie +a)ar du+ă +a)ar%
Malko era atent la mâinile Priscillei ca nu cuma să-i toarne otraă% &u+ă o ultimă +iruetă,
costumul erde se !ăcu neă(ut%
 K 'unt o*osită, mă duc să mă culc%
Maria 'e+)a +ărea din ce #n ce mai sur+rinsă de această am*ian$ă *i(ară% ;ine că era
şam+ania cu care se edea că nu era o*işnuită%%% 'e uită la Malko cu +riirea #nce$oşată%
 K Ar tre*ui să +lec%%%
&eodată, ă(ându-i sari-ul mulat +e !ormele sen(uale, #şi dădu seama că o dorea
ne*uneşte% +arpe diem, Tre*uia să +ro!ite de !iecare cli+ă de ia$ă, mai ales când iitorul nu
era siur deloc% 'e a+lecă şi o sărută +e ură% 4u neoit să #ncerce de mai multe ori, căci
 *u(ele Mariei rămâneau li+ite, a+oi sim$i o lim*ă care enea cu tandre$e #n #ntâm+inarea lui%
/ând strânse #n +almă sânul #ncorsetat #n mătase, +akistane(a nu +rotestă deloc%

*
* *
&e un tim+, Maria 'e+)a nu mai o+use re(isten$ă decât de !ormă, !iindcă +rinci+iile #i
!useserăde
!alduri, s+ul*erate
co+ci şi de şam+anie% &ar, aea
nasturi% Malko &umne(eule,
sen(a$ia ce
că reu se scotea
descuie  sari-
un sei!% În ul   eiL Era
s!ârşit, +linsă-i
reuşi de
desco+ere +icioarele tinerei care se rostooli +e coor râ(ând%
&u+ă câtea secunde, Malko reuşi să-i scoată c)ilotul% &u+ă aceea, #ncercarea de a-i
o+une re(isten$ă !u doar de !ormă% 7unit +este ea, reuşi să se a!unde #n +ântecele ei +ână la
rădăcină% Ea ridică +icioarele şi le #ncolăci #n urul milocului, #l cu+rinse cu *ra$ele de du+ă
ât şi #nce+u să-l sărute cu !urie% 'e edea că #i +lace la ne*unie să !acă draoste şi se ondula
su* el cu sen(ualitate% /ând sim$i că termină, scoase un $i+ăt scurt şi tresări% A+oi lăsă
 +icioarele #n os, #şi luă *ra$ele de du+ă âtul lui Malko şi #nc)ise oc)ii%
El se ridică şi ru să o aute, dar era im+osi*il% Parcă murise de +lăcere% Până la urmă o
ridică şi o #ntinse +e dian, dar ea nu !ăcu nici un est% 8am+ania o ame$ise şi adormise
 *uştean% &e aceea
o lase #n stradă% În re(istase atât de
tim+ ce căuta +u$in% /e
o solu$ie, să o!acă
au(i cu#nea
oce Nu-i lui
s+atele cunoştea adresa şi nu +utea s-
 K TicălosuleL
'e #ntoarse% Joală-olu$ă, #n a!ară de +anto!i, AnYli:ue, acum şi !ără *urka, #l +riea
!urioasă% Înmărmurit, Malko (ise
 K Priscilla mi-a s+us că eşti #n 7a)ore cu so$ul tău%
 K 'o$ul meu stă de +a(ă #n !a$a unei #nc)isori din RaCal+indi, (ise ruande(a% /a să-i
#m+iedice +e +akistane(i să-i ră+eascâ +e ti+ii din Al-<aida% Ha eni a*ia mâine diminea$ă la
şa+te% /ând mă ândesc că mi-ai *ăut şam+ania cu stricata astaL 8i că i-ai tras-o +e cana+eaua
meaL
Ruande(a aea sim$ul +ro+rietă$ii, nu lumă% Malko #naintă un +as către ea ca să
#ncerce să o liniştească, dar ea scui+ă ca o +isică #n!uriată
 K 'ă nu m-atiniL Ai !i +utut să !aci tot ce-$i trecea +rin ca+ cu mine #n seara astaL
/a +entru a su*linia sensul +recis al acestor cuinte, ea se #ntoarse cu s+atele la el şi
 +lecă leănându-şi şoldurile, care nu erau cu nimic mai +reos decât ale Priscillei% 'e au(i o
uşă trântindu-se şi o c)eie răsucită #n *roască% AnYli:ue se su+ărase rău de tot% Pe dian,
Maria 'e+)a se ridica, cli+ind des din +leoa+e%
 K /e se #ntâm+lă aici
 K Nimic, răs+unse Malko, a$i dormit +u$in%
Ea (âm*i%
 K Am *ăut +rea multă şam+anie% Tre*uie să +lec%
'-ar +ărea că nu #şi mai aminteşte ce !ăcuse% Malko #m+inse discret c)ilotul su* dian
şi o aută să stră*ată #ncă+erea% Înainte de a se +ră*uşi #n maşină, a*ia reuşi să-i murmure
 K 4 O2% 'trada 3% Numărul B?%
/ând a desco+eri a doua (i diminea$ă că nu are c)ilo$ii +e ea, #şi a +une multe
58

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 58/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

#ntre*ări, deşi se rela6ase !oarte *ine !a$ă de ce aea să se #ntâm+le #n următoarele (ile%
*
* *
Malko !u tre(it la ora şase şi (ece de curierul +e care #l trimisese 4rank /a+istrano,
care sosise cu aionul de la /airo% Înainte să se culce la loc, Malko #l s!ătui să se ducă la
Am*asada americană% 7a nouă !i6, tele!onul sună din nou%  oce necunoscută #l anun$ă
 K /ostumul dumneaoastră este ata%  sir. Pute$i să eni$i să-l lua$i c)iar acum de la
maa(inul ?O330% În Aa*+ara Market% Între*a$i de ')a)id Ma)moud%

*
* *
 Neştiind unde se a!lă Aa*+ara Market, Malko luă un ta6i% Era +ur şi sim+lu locul #n
care scă+ase de urmăritori #n urmă cu două  (ile% Maa(inul ?O3 era com+us dintr-o te)ea
#ntr-un s+a$iu de unu +e +atru metri şi dintr-o !irmă luminoasă 14anc. TailorsQ% =n *ăiat
cosea aşe(at c)iar +e sol% =n *ăr*os #nalt şi oial (ise c)iar #nainte ca Malko să desc)idă
ura
 ; I am 5ahmoud,
4ormă un număr +e mo*il şi a+oi #i dădu a+aratul lui Malko%
A$i luat
 K &a% Estereo )otărâre #l #ntre*ă I:*al Po+al(ai%
+o(itiă%
 K ;ine, a+ro*ă a!anul% Ae$i tot ce ă tre*uie
 K &a%
 K În acest ca(, +leca$i la Pes)aCar% &uce$i-ă #n *a(ar, la Jeneral Post !!ice% /)iar
#n !a$ă, se a!lă un maa(in de cooare a!ane% Între*a$i de 'ardan Mo)ammad% Hoi or*i eu
cu el%
Malko +lecă din +ia$ă şi oios, dar şi +u$in #ncordat% arurile au !ost aruncate% Trecu
să-şi ia maşina şi se duse la Am*asada americană% Jre ;aut(er #l +rimi cu un (âm*et ironic%
 K /inea -a lăsat un +ac)et de diminea$ă% Este la mine #n sei!%
&esc)iseră sei!ul amândoi% Era o eantă din +iele moale, cum se !oloseşte la ali(ele
di+lomatice% Malko o desc)ise
nou$e% 4rank /a+istrano se $inuseşidedesco+eri teancurile
cuânt% Totuşi deun
sim$ea *ancnote
)em #nde o sutăJre
stomac% de dolari nou-#i
;aut(er
aruncă o +riire #ntre*ătoare%
 K /)iar re$i să +leca$i #n A!anistan cu to$i *anii ăştia
 K 'unt o*liat, răs+unse Malko, dar am neoie de dumneaoastră +entru o serie
#ntreaă de mărun$işuri%
 K Hă stau la dis+o(i$ie, (ise americanul% /e dori$i
 K Mai #ntâi o maşină mai discretă% 8i las Naiatorul aici%
 K Nici o +ro*lemă% Am un +arc de reo şase maşini #nc)iriate +e care le !olosim
 +entru #ntâlniri%  9onda /iic cu număr de Pes)aCar% Hă conine Altcea
Malko se ândea la cererea lui 4rank /a+istrano să nu lase *anii din mână +ână #n
ultima cli+ă% Era +artea cea mai delicată a o+era$iunii%%% Îi e6+lică americanului ce +ro*lemă
aea şi ăsiră #m+reună o solu$ie%
 K 7ăsa$i-mă reo două ore, #i ceru şe!ul centralei% Între tim+, +ute$i să !olosi$i linia
 +roteată ca să suna$i #n 5anda)ar%
is şi !ăcut% /olonelul Norris +rimise dea instruc$iuni% Malko #i mai dădu şi el câtea%
Hia$a lui de+indea de ca+acitatea de reac$ie a o!i$erului% Înc)ise doar du+ă ce se asiură că
totul era aranat şi terminat% /ând intră #n *iroul lui Jre ;aut(er acesta #l in!ormă că, #n
 +riin$a lui, totul era +us la +unct%
 K Hă init la clu*ul di+loma$ilor, (ise el% Pleca$i du+ă aceea%
/lu*ul era la +arterul am*asadei, #ntr-un local sla* luminat ce dădea s+re o +elu(ă ca
ai de mama ei% 9am*urerul care #i !u serit lui Malko i-ar !i !ăcut silă şi unui )ămesit, iar
ca!eaua era +ur şi sim+lu in!ectă% ricum era +rea tensionat ca să-i mai !ie !oame% 'e
#ntoarseră #n *iroul americanului ca să ia eanta cu *ani şi 9onda /iic% Jre ;aut(er #i
strânse #ndelun mâna%
59

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 59/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Good luc and tae care.F


Malko ieşi din (ona di+lomatică şi se anaă +e /onstitution Aenue% Îşi +ăstrase
camera de la 5arriott. &acă Maria 'e+)a #l suna, #i s+uneau că Malko a ieşit #n oraş% Acest
lucru nu-i a alerta +e cei din I'I% /ând aunse #n 1+unctul (ero, centrul Islama*adului,
Malko iră la stâna% &u+ă două(eci de minute, rula +e drumul s+re Pes)aCar%

*
* *
/lădirea roşie a !ortului ;ala)isar #i a+ăru #n !a$ă ca o ec)e cunoştin$ă% Aunse la
Islama*ad #n mai +u$in de două ore şi umătate, #nsă climati(orul din 9onda lăsa de dorit%
/urea% &u+ă un kilometru, 6earl #i a+ăru ca o oa(ă de con!ort% Preetă să se instale(e la
/onsulatul 'tatelor =nite, căci ştia că este su+rae)eat de I'I şi de Al-<aida, aşa că se )otăr#
să se ducă la 6earl. Nici una dintre solu$ii nu era +rea !ericită% 'e decise să lase eanta cu *ani
#n +ort*aaul maşinii sta$ionate #n +arcarea )otelului% /ine ar +utea *ănui că #n maşinu$a asta
amărâtă se ăsea o asemenea aere 4unc$ionarii de la rece+$ie nu #l recunoscură%
Până #i cărară eanta de oia #n camera B0O, el luă un ta6i şi se duse la JP% 23  /)iar
#n !a$ă, la +arterul unei clădiri ec)i cu trei etae, +e un +anou al*astru era scris 1A!an
/ar+ets Z 9andicra!t% Intră #n maa(inul care mirosea a +ra!, unde erau #n)esuite sute de
cooare
de 'ardanşi de o*iecte ori*ile
Mo)ammad% de arti(anat
Tânărul #ntr-oimediat
#l conduse de(ordine de nedescris%
#ntr-o Îl #ntre*ă +eticsită
maa(ie minusculă, un *ăiat
de
 *i*elouri +ră!uite şi de cooare !ăcute sul, unde !u #ntâm+inat de un *ătrân ras #n ca+, cu
 +riire răutăcioasă şi cu un *urdi)an im+resionant% &u+ă ce #l seri cu un ceai roşu, dădu un
tele!on scurt şi rămase mut, (âm*indu-i lui Malko, !iindcă enle(a lui era e6trem de săracă%
I:*al Po+al(ai a+ăru du+ă două(eci de minute, tot la !el de oial% Îi strânse mâna lui
Malko, #l salută +e +ro+rietarul maa(inului şi #ntre*ă
 K Totul e +reătit
 K Am *anii, (ise Malko%
 K 4oarte *ine% Plecăm mâine diminea$ă la şa+te% 4iul +rietenului meu 'ardan, tânărul
 +e care l-a$i ă(ut adineauri, ine să ă ia de la )otel% Hom !olosi micro*u(ul lui cu care trece
mereu  K
rani$a%
Plecăm sinuri
 K Nu, am recrutat şase oameni ca să ne +rotee(e%
 K =nde ne ducem
I:*al Po+al(ai #i (âm*i cu un aer misterios%
 K Într-un sătuc situat #ntre 5a)i şi ')a*i 5oCt care nici măcar nu are nume% &e la
7andicotal, mai sunt reo trei ore de mers% Tamir "aCad ne a aşte+ta acolo% Îi dăm *anii, iar
el ne a s+une unde se ascunde ;in 7aden%
 K Per!ect, (ise Malko% &ar am +rimit instruc$iuni să rămân cu Tamir "aCad şi cu
 *anii +ână eri!icăm in!orma$ia%
 K Mi se +are normal, s+use I:*al Po+al(ai% Hom rămâne to$i trei cu *anii, +ână când
 +rietenii dumneaoastră #l or ăsi +e ;in 7aden%
Această cerere nu-l tul*urase #n nici un !el, iar Malko #şi s+use că, #n !inal, +oate că
 +ariase +e calul cel *un%

*
* *
Era şa+te şi (ece a doua (i de diminea$ă, când un micro*u( roşu, decorat ca o
adeărată o+eră de artă, se o+ri la intrarea )otelului% 4iul lui Mo)ammad eni să-l ia +e Malko
din )ol şi se !ăcu neă(ut du+ă ce #i luă eanta de oia şi cea cu dolari%
În a!ară de Malko, de Po+al(ai şi de şo!er, mai erau şase oameni #narma$i cu
5alaşnikouri care +ăreau duşi% Micro*u(ul demară imediat, #ndre+tându-se s+re "amrud
Road% Aunşi la +unctul de control din 5)arkono, e)iculul !u o+rit, iar şo!erul se duse să-i
20
 0oroc "i să #i&i atent.
21
 General 6ost ##ice.
60

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 60/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

ştam+ile(e +ermisul%
 K 'ta$i ascuns, #i (ise Po+al(ai lui Malko%
'olda$ii #n neru din 4rontier /or+s a*ia aruncară o +riire e)iculului care demară
imediat% &e acum #ncolo, soarta lui Malko era #n mâinile lui I:*al Po+al(ai% Tra!icul nu era
 +rea intens ş co*orâră re+ede +antele +line de +ietre din 5).*er Pass% 'er+entinele
intermina*ile şer+uiau +rintre mun$ii arşi de soare% Era un +eisa maiestuos şi deşertic, !ără
nici un co+ac sau tu!iş, unde crestele roşiatice alternau cu +lăcile din *a(alt neru ş
strălucitor% A+roa+e du+ă !iecare cur*ă, a+ăreau ruinele unui !ort ec)i, cu metere(ele ăl*ui,
estiii ale *ătăliilor !urioase ale tri*urilor +aştu cu enle(ii din secolul trecut% Prieliştea #$i
tăia res+ira$ia% /am +este tot se edeau tunelurile +ărăsite de +e calea !erată ce lea Pes)aCar
de 7andicotal% /u cât urcau mai mult, cu atât oamenii erau mai *ine #narma$i% 'e a!lau #n
milocul teritoriului tri*ului A!!ridi% 'atele erau +resărate ici şi colo dar, cum casele aeau
aceeaşi culoare cu stâncile, nu se +uteau distine +rea *ine% &in loc #n loc se edea câte o
icoană scul+tată #n stâncă, #n amintirea solda$ilor enle(i masacra$i de tri*urile +aştu%
Malko admira acest +eisa săl*atic +e care #l ă(use dea de atâtea ori, dar mereu cu
aceeaşi emo$ie era un loc maic%  ultimă trecere +este calea !erată şi du+ă ce merseră +e
lână imensul !ort 5).*er Ri!les, al cărui *la(on era +ictat +e stânci, co*orâră s+re
7andicotal% ultimul târuşor #nainte de rani$a din Tork)an% Micro*u(ul o+ri #n centrul
7andicotalului, #n !a$amaşina,
 K 'c)im*ăm unui restaurant #n aer li*er,
anun$ă Po+al(ai% /ucare
asta nu
nu aea
om nici
+uteauntrece%
client%
/o*orâră o strădu$ă #n +antă şi se o+riră lână un !oarte ec)i 7and /ruiser +ă(it de un
tânăr% I:*al se aşe(ă lână el, Malko se li+i de +ortieră% /ei şase oameni #narma$i se
#n)esuiră cum +utură +e cele două *anc)ete din s+ate% &ar #n loc să o ia +e şosea, ec)itura
se anaă +e o +istă ce ducea s+re est, care a*ia se distinea%
 K Nu trecem +rin Tork)an #ntre*ă Malko mirat%
 K Nu, răs+unse Po+al(ai% =nde merem noi nu sunt controale%
Pista era +er+endiculară +e şosea, iar drumul s+re Tork)an rămânea #n urmă, a+oi
ă(ură imediat +antele roşiatice şi deşertice, +resărate ici şi colo cu câte o căsu$ă din c)ir+ici%
He)iculul urca şi co*ora, merea la ale, a+oi escalada cărările +entru animale% druncinat din
toate #nc)eieturile,
lui I:*al Po+al(ai #lMalko
!ăcu săa$i+i%&eşi
tresară% mani!ic, +eisaul era de o monotonie #nro(itoare% Hocea
 K Am auns #n A!anistan%
Malko aruncă o +riire la ceas şi o*seră că mereau de a+ro6imati o oră% 'oarele #i
 *ătea direct #n eam, +rin urmare mereau s+re nord% &rumeaul a*ia se o*sera şi nu
aunea #n nici un sat% Era un teren al nimănui cu +eisa selenar% În ciuda (druncinăturilor,
Malko adormi *uştean, moleşit de căldură şi as!i6iat de +ra!%

*
* *
 K Am aunsL
I:*al Po+al(ai #l (âl$âna #ncetişor +e Malko de umăr% Acesta desc)ise oc)ii tresărind%
He)iculul se o+rise +e un +latou #nconurat de câtea căsu$e din +iatră% 'e a!lau #ntr-un căuş
#nconurat de un masi muntos +e care erau câ$ia ar*ori coni!eri +ricăi$i%
 K =nde suntem #ntre*ă Malko, du+ă ce co*or# din 7and /ruiser%
Po+al(ai des+ături o )artă +e ca+otă şi #i arătă +unctul cel mai sudic !a$ă de "alala*ad%
 K Aici, s+use el% 'e #ntretaie mai multe drumuri% Putem să urcăm s+re "alala*ad sau
să co*orâm s+re +asurile care aun #n Halea Tira)% Masiul +e care #l ede$i #n de+ărtare, la
sud, este Tora-;ora%
 K Am auns +rimii #ntre*ă Malko%
 K &a% Tamir "aCad ine de mai de+arte% Poate că a #ntâr(ia% Hă este sete
Îi #ntinse o /oca căldu$ă +e care Malko se c)inui să o *ea% /ăldura era su!ocantă şi se
adă+ostiră la um*ră #ntr-o cocioa*ă nelocuită% /ei şase oameni #narma$i se )emuiră lână
(idul de +iatră% Po+al(ai +ărea !oarte calm% 'e aşe(ă lână Malko%
 K 'unte$i mul$umit
61

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 61/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Este cam dereme să mă +ronun$, răs+unse el%


A!anul nu !ăcu nici un comentariu% 'e scurse o oră #ntr-o linişte a+ăsătoare% Acele
ceasului lui Malko arătau ora douas+re(ece !i6% 'oarele se a!la către (enit, iar roiurile de
muşte *â(âiau #n urul lor% 7iniştea era a*solută% =n aion (*ura !oarte sus, #ntorcându-se
 +ro*a*il de la Pes)aCar% &eodată, I:*al sări #n +icioare şi ridică *ra$ul arătând un nor de +ra!
#n de+ărtare%
 K HineL
Malko mai mult )ici un e)icul care se a+ro+ia% 8i el se a+ro+ia de cli+a adeărului%
/ei şase oameni #narma$i cu 5alaşnikouri se odi)neau #n continuare% 'u* cămaşă, +istolul
;eretta >2 atârna la curea, cu un lon$ +e $eaa% Prii e)iculul care se #ndre+ta s+re ei% Era o
camionetă To.ota cum ă(use cu miile #n A!anistan% Era e)iculul +re!erat al tali*anilor%
 K &e unde şti$i că este el #ntre*ă Malko%
 K Nimeni nu o mai ia +e drumul ăsta, #i e6+lică a!anul% Tali*anii l-au minat şi
tre*uie să ştii +e unde să meri%
Era o e6+lica$ie +lau(i*ilă% Malko !i6a To.ota cu inima *ătându-i mai să-i sară din
 +ie+t% În ciuda ra(elor de soare care se re!lectau #n +ar*ri(, reuşi să constate că se a!la un
sinur om la *ord% &u+ă cinci minute, e)iculul +lin de +ra! se o+ri lână ei, iar şo!erul
co*or#% Era un a!an #nalt, cu tradi$ionalul 1+acol din lână +e ca+, cu o musta$ă stu!oasă şi
cam solid% El şi Po+al(ai se #m*ră$işară #ndelun, a+oi I:*al se a+ro+ie de Malko şi s+use #n
enle(ă
 K El este +rietenul meu Tamir "aCad% &in +ăcate, nu or*eşte deloc enle(a%
Tamir "aCad luă mâna lui Malko şi o strânse mult #n +almele sale, du+ă o*iceiul
a!an%
 K /red că se ră*eşte să adă *anii, (ise Malko%
'e duse la 7and /ruiser şi luă eanta mare din +iele% &u+ă ce o aduse, o +use os şi o
desc)ise% ;ăă mâna #n ea% /u acelaşi est scoase un teanc de (ece mii de dolari% Era mereu
(âm*itor, cu toate că *ăr*atul din !a$a lui nu era Tamir "aCad% 4otora!ia !urni(ată de /IA
era mărturie% Aşadar, #i era mult mai reu să-şi sale(e +ielea decât cele cinci milioane de
dolari% Asta #ntr-o $ară unde mori şi +entru o sută de dolari%
Îşi#naminti
Hietnam, 3>F0de7Hou
dei(a raată
never +e lived
reall *ric)eta i++o
until ăsită
ouve asu+ra
nearl unui
FF soldat care a lu+tat #n
died.8   El ar !i trăit mult mai
mult%

Capitolul XII
4alsul Tamir "aCad +ăru sur+rins de (elul lui Malko de a-i arăta dolarii% 'c)im*ă o
 +riire ra+idă cu I:*al şi or*iră cea #n +aştu% Malko aea un sinur ând să câştie tim+ şi
să eite con!lictele% Aea neoie de o umătate de oră% 4a$ă de americani, I:*al Po+al(ai nu #şi
 +ermitea să-l lic)ide(e +ur şi sim+lu +e Malko şi să !uă cu *anii% Era un icleşu +e care
Malko nu-l di*uise #ncă% Îndată ce şi-a dat seama că nou-enitul nu este Tamir "aCad, #i +use
cruce ăsirii lui ;in 7aden% &e-acum #ncolo, #n ordinea +riorită$ilor, era să-şi sale(e ia$a,
a+oi cele cinci milioane de dolari%
'oarele ardea nemilos% To$i trei se +riiră c)iorâş% Malko se )otăr# să +reia ini$iatia%
'e #ntoarse către Po+al(ai
 K Acum că a a!lat că am *anii, tre*uie să ne s+ună unde este =ssama ;in 7aden%
 K 4ireşteL 4ireşte, a+ro*ă a!anul%
Îl a*ordă +e !alsul Tamir "aCad #n +aştu% Interlocutorul #l a+ro*a +e şe! mormăind
ai 1atc)a%2 În !inal, se duse la maşină şi se #ntoarse cu o )artă mare a A!anistanului
marcată dea +e care o #ntinseră +e un coor u(at #ntins #n ra*ă de Po+al(ai% Acesta şi !alsul
Tamir
un mic#nce+ură să discute
lac #n nordul a6ei#n"alala*ad
+aştu, iar"aCad +use
5a*ul% deetul
Înce+u +e un +unct
o lună al*astru,
e6+lica$ie ce re+re(enta
+e care I:*al i-o
22
 1Nu trăieşti cu adeărat +ână când nu te a!li !oarte a+roa+e de moarte%
23
 Bine.
62

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 62/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

traduse imediat%
 K ice că ;in 7aden se a!lă cu escorta #ntr-o casă mare la marinea satului Na)lu,
 +e malul acestui lac% Este #ntr-o ale mai #naltă unde nu e6istă nici un drum de acces% 'e
mere doar călare sau +e os, de la drumul s+re "alala*ad  5a*ul% 'unt a+roa+e o+t ore de
mers%
 K Nu are mai multe amănunte #ntre*ă Malko%
=rmă un alt sc)im* de re+lici% Tonul urcă%
 K 'us$ine că este uşor de ăsit, (ise Po+al(ai% Este o sinură casă mare lână lac, iar
;in 7aden are mul$i cai şi măari%
 K &e ce ne-a dat #ntâlnire aici #ntre*ă Maiko% Este !oarte de+arte de acel loc%
Între*area +ăru să-l ia +rin sur+rindere +e +aştu care *ol*orosi un răs+uns laconic din
care Malko #n$elese doar cuântul 1"alala*adQ%
 K Este #n "alala*ad, traduse Po+al(ai% Nu e de+arte%
Malko dădu din ca+, +re!âcându-se mul$umit%
 K ;ine% Aşte+tăm to$i trei aici, iar eu mă duc sâ-i anun$ +e americani care este +o(i$ia
lui ;in 7aden% Îndată ce #l ăsesc, a +utea +leca cu *anii%
Malko se aşte+ta ca I:*al să ină cu arumente% &in contră #nsă, acesta a+ro*ă
imediat
 K Tre*uie
aem re+ere săamericanii
+recise, ne mai deanucâtea amănunte%
or edea nimic% Acolo +ădurile sunt !oarte dese% &acă nu
I se adresă din nou !alsului Tamir care răs+unse răstit% &iscu$ia deenera !oarte re+ede
şi se trans!ormă #n ceartă% 'e +are că "aCad nu oia să s+ună mai multe% ;rusc, Po+al(ai se
scotoci #n charouar şi scoase un +istol enorm +e care #l #ndre+tă s+re ca+ul +rietenului său
oci!erând
 K /e se #ntâm+lă #ntre*ă Malko consternat%
 K 'us$ine că nu +oate să ne dea mai multe detalii% /ă este doar o sinură casă mare +e
malul lacului şi că tre*uie să ne ducem re+ede, căci ;in 7aden +oate să +lece #n orice
moment%
Po+al(ai trase +iedica şi s+use cea +e un ton amenin$ător
 K Îl omor,că+ătară
7ucrurile s+use el a+oi #n enle(ă%neaşte+tată%%%
o #ntorsătură 'unt siur că Malko
ne minte%
se Este
uităundiscret
)o$, unla*andit%%%
ceas% 'e
scurseseră doar şa+tes+re(ece minute de când dăduse alarma% În acel moment, elico+terele
colonelului Norris se #ndre+tau s+re ei% /u condi$ia să !unc$one(e *ine comunica$iile şi să nu
se rătăcească%
 K 'ă ne dea mai multe amănunte, sueră Malko% 'au să ne ducă acolo%
 K /um
 K /u elico+terul% Ast!el, nu om risca nimic%%%
 K &is+une$i de elico+tere
 K Pot să !ac rost%
4alsul Tamir "aCad se a+ro+iase cu riă de eanta cu *ani% Po+al(ai #ntoarse ca+ul şi
s+use
 K Mă duc să-i +ro+un%
&ar nu mai a+ucă% 4alsul Tamir #nce+u sâ urle cât #l $inea ura% În câtea secunde, un
nor de tur*ane nere a+ăru de du+ă dâm*urile din #m+reurimi şi #nconură micul ru+% Erau
oameni #narma$i cu 5alaşnikouri şi cu RPJ F, *ăr*oşi şi aco+eri$i cu cartuşiere% Îndre+tară
cu to$ii armele s+re Po+al(ai şi Malko% Numaidecât Po+al(ai se #ntoarse şi dădu un ordin
ăr(ilor sale de cor+% Acestea se ridicară *rusc şi +useră mâna +e arme% &ar nici nu a+ucară să
le !olosească nou-eni$ii #nce+ură să traă ra!ale +ână când #i do*orâră +e to$i la +ământ%
/ând se aşternu iarăşi tăcerea, cel care #naintase către Po+al(ai era lunit +e s+ate şi #i
curea sâne din ură şi din nas, altul era c)ircit şi se $inea de *urtă cu am*ele mâini% Trei
dintre ei !useseră ucişi +e loc% =ltimul, care se c)inuia să !uă şc)io+ătând, !u +rins de un
 *ăr*at cu tur*an neru care a+ăsă cu răceală +e trăaciul armei, nimerindu-l direct #n cea!ă%
Încremenit, Malko nu #n$eleea nimic din acest măcel, dar stătea cu su!letul la ură se
aşte+ta #n !iecare cli+ă să !ie #m+uşcat% Nici măcar nu #ncercase să scoată ;eretta din curea%
63

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 63/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

&eodată liniştea !u #ntreru+tă de !alsul Tamir "aCad care #nce+u să urle la Po+al(ai, !ăcând
esturi amenin$ătoare% A!anul lăsă +istolul din mână şi +lecă +riirea #n +ământ, cu *u(ele
tremurând%
 K /e se #ntâm+lă #l #ntre*ă Malko%
 K Ne-a trădat, *âiui Po+al(ai% Nu a inten$ionat nici o cli+ă să ne ducă la ;in 7aden%
 K 8i +oestea cu lacul A inentat-o
 K Nu, dar este un loc unde ;in 7aden se ducea câteodată, când erau tali*anii la
 +utere, dar de atunci, nu a mai +us +iciorul acolo%
În tim+ ce or*ea, !alsul Tamir "aCad luase eanta din +iele cu cele cinci milioane de
dolari şi le ordonă cea oamenilor săi% &oi dintre ei o duseră #n maşină% &u+ă aceea, i se
adresă lui Po+al(ai% Acesta #i traduse lui Malko
 K '+une că nu ne a omor#% Pe mine, +entru că am lu+tat cu iteie #m+otria
soieticilor, iar +e dumneaoastră, !iindcă sunte$i oas+etele meu% Hor !olosi *anii americanilor
ca să-şi ducă ră(*oiul mai de+arte%
Malko era consternat% amenii lui Po+al(ai !useseră #m+uşca$i cu to$ii su* oc)ii lui şi
nu erau deloc secen$e dintr-un !ilm%%% Jru+ul tur*anelor nere se rătrăea s+re To.ota
!alsului "aCad% &e du+ă un dâm*, mai a+ăru un e)icul% Asediatorii se #nrămădiră #n cele
două camionete% În acel moment, I:*al se a+lecă să-şi ia +istolul de os% =nul dintre tur*ane
trase imediat
 +iciorul dre+toalra!ală care #m+răştie
a!anului% Acesta setot+ră*uşi
+ra!ul #nurlând
urul lor% =nul
şi +lin dedintre
sâne%loan$e ricoşă şi intră
'trâm*ându-se #n
#nce+u
să-i amenin$e de mama !ocului +e *ăr*a$ii care !ueau% &eodată, Malko #şi dădu seama de
cea% A!anul era cu adeărat #n a!ara leii% Asta nu aea nimic de-a !ace cu amenin$ările +e
care le +ro!erase de !a$ă cu !alsul Tamir "aCad% Po+al(ai !ăcuse s+ume la ură şi aita mâna
s+re cele două maşini care se #nde+ărtau% Malko #n$elese dintr-o stră!ulerare că tot ceea ce se
#ntâm+lase #nainte ca lon$ul să-i intre #n +icior !ăcuse +arte din scenariu% Inclusi #m+uşcarea
celor şase oameni ai lui%
Totul !usese +us la cale +entru ca Malko să creadă că Po+al(ai era de *ună-credin$ă,
dar !usese 1#nşelatQ de !ostul tai*an% Planul !usese *ine ticluit *anii dis+ărură, dar nu se
atinseseră nici măcar de un !ir din +ărul lui Malko% În tim+ ce #şi dădea seama de toate astea,
(omotul caracteristic
deodată, a+ărură cinci alelico+tere
câtora elico+tere
de du+ă o#nce+ea
creastă%să&ouă
se audă din ce
1*anane #n ce mai/)inook
(*urătoare tare% 8i
escortate de trei 1uns)i+s ticsite de mitraliere, de tunuri şi de rac)ete% Într-un *u*uit de
tunet, cele cinci a+arate aunseră deasu+ra lor şi se o+riră +e loc la oasă altitudine% Malko le
!ăcu semn, arătându-le direc$ia #n care +lecaseră cele două camionete% Ascultătoare, cele cinci
elico+tere +orniră #n (*or, ca nişte ulturi de o$el nă+ustindu-se asu+ra +ră(ii, #n urmărirea
celor două e)icule şi a celor cinci milioane de dolari% I:*al Po+al(ai uită de durerea de la
 +icior şi urlă
 K /e-i asta
 K /aaleriaL striă Malko%
Elico+terele dis+ăruseră dea du+ă un deal% &u+ă câtea minute, se au(iră ra!ale de
arme automate amestecate cu (omotul surd ai tunurilor% =rmă o e6+lo(ie mai +uternică o
rac)etă aer-sol% Malko #l aută +e Po+al(ai să se ridice de os% Ha rela conturile mai târ(iu%
A!anul au totuşi re!le6ul de a-şi recu+era +istolul, a+oi, s+riinindu-se de Malko, namila
reuşi să aună la ec)itura de 7and /ruiser, unde se +ră*uşi strâm*ându-se de durere% &in
 +icior sânele curea şuoi% Malko demară şi +orni #n direc$ia #n care dis+ăruseră elico+terele%

*
* *
Erau cadare #ntinse +este tot, c)ircite sau cu *ra$ele #ncrucişate, râmase acolo unde
ra!alele mitralierelor din elico+terele de lu+tă le do*orâseră% /ele trei elico+tere de +a(ă
continuau să se rotească la mică altitudine, ca să eite orice element-sur+ri(ă, iar din cele
două /)inook care ateri(aseră co*orâră reo trei(eci de com*atan$i ai 4or$elor '+eciale, #n
costume de camu!la şi #narma$i ca nişte crucişătoare% To.ota roşie a !alsului Tamir !usese
ciuruită de o ra!ală, iar aco+erişul (*urase% În imediata a+ro+iere, !alsul "aCad se s+riinea de
64

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 64/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

o stâncă, !oarte +alid şi cu !a$a +lină de sâne, cu +u$ină s+umă roşiatică la ură% Malko nu
tre*ui să-l +riească +rea mult ca să-şi dea seama că a muri #n curând%%% &eodată, o*seră
nişte +ete er(ui #m+răştiate +este tot, care (*urau ra(ant cu stâncile% Erau *ancnotele de o
sută de dolari% /ă(useră din eanta de +iele care !usese ciuruită de o ra!ală% /olonelul Norris
eni #n oană la el şi #l salută%
 K Perimetrul este #n siuran$ă, domnule, #l anun$ă el cu ocea lui mecanică% Nu am
su!erit nici o +ierdere%
Aând #n edere dis+ro+or$ia dintre !or$e, nici nu era de mirare%
 K E6istă răni$i +rintre adersari #ntre*ă Malko%
 K Nu, domnule, răs+unse colonelul, #n a!ară de acesta, #nsă +aramedicul (ise că nu
 +oate !i trans+ortat%
 K Eu am un rănit, s+use Malko, este #n maşină% Acorda$i-i #nriirile necesare şi
s+une$i-le oamenilor dumneaoastră să adune toate *ancnotele% E o aere aici%
/olonelul Norris #l +rii năuc%
 K 'unt adeărate
 K &oar dacă re(era !ederală nu !a*rică şi *ani !alşi, +reci(a Malko% Jră*i$i-ă că
 *ate ântul, iar eu răs+und de aceşti *ani%%%
!i$erul #nce+u imediat să dea ordine% amenii lui #şi +useră armele #n *andulieră şi
#nce+urăşisăsealere
distrusă a+ro+iedu+ă *ani% Era
de rănitul careun s+ectacol
#l +rii su+rarealist%%%
cu oc)ii #nce$oşa$i% Malko +use la adă+ost eanta
 K Hă acordăm #nriirile necesare, (ise Malko, dar reau să ştiu adeărul% 8tiu că nu
sunte$i Tamir "aCad% Aşadar, cine sunte$i
Rănitul *ol*orosi un răs+uns a #ntr-o enle(ă a+ro6imatiă şi scui+ă +u$in sâne% 8i
el aea o rană !oarte urâtă la coa+să, din care i se scurea tot sânele% &eodată Malko au(i un
(omot #n s+atele lui şi se #ntoarse% Po+al(ai enise şc)io+ătând lână el, strâm*ându-se de
!urie, cu +istolul #ntre cioate, lăsând o dâră de sâne #n urmă%
Înainte ca Malko să +oată scoate o or*ă, a!anul #şi oli #ncărcătorul #n rănit% Îl
#m+uşcă #n ca+, #n +ie+t, #n ât, +ână când !alsul "aCad se +ră*uşi #ntr-o +arte% I:*al nu se o+ri
decât când i se terminară loan$ele% Hictima murise de mult% /a şi cum asta nu ar !i !ost de
auns, Po+al(ai #nce+u (ise
 K 7inişti$i-ă, să loească mortul
cu răceală cu mânerul
Malko, a murit% armei%
 K M-a trădat, $i+ă Po+al(ai% Hoiam să-i scot oc)ii şi să-i smul inima din +ie+t%
 K Aşa se +rocedea(ă cu trădătorii
 K &a%
 K În ca(ul acesta, su*linie Malko, eu ar tre*ui să ă !ac acelaşi lucru% Pentru că m-a$i
trădat%%%
 K EuL
Malko nu-l lăsă să se a!unde mai rău #n minciună% 'coase din *u(unar !otora!ia
adeăratului Tamir "aCad şi i-o +use a!anului su* nas%
 K Acesta este *ăr*atul cu care tre*uia să ne #ntâlnim% /el care a enit era un com+lice
de-al dumneaoastră% A$i dat ordin să ă #m+uşte oamenii% Aceştia nu erau din tri*ul
dumneaoastră, ci nişte *ie$i +ră+ădi$i aduna$i +ro*a*il din ta*erele de re!uia$i% Nu a$i rut să
omorâ$i oamenii de +e la dumneaoastră% &ar nu a$i rut să mă oamoare nici +e mine% /a să
ă +rotea$i iitorul% mul ăsta era com+licele dumneaoastră% Tre*uia să ia un comision de
cinci milioane de dolari% ;ine ândit%
 K Nu-i adeăratL se *âl*âi Po+al(ai% M-a min$it şi a rut să ne omoare% Pot să
doedesc%
Malko clătină din ca+%
 K 7-a$i omorât #nainte să or*ească, *ine ucat, n-am ce s+une% Nu oi aea niciodată
doe(i% Norocul dumneaoastră% Acum% +leca$i% Hă las maşina%  să ă +anse(e% 'ă nu-mi mai
ieşi$i niciodată #n cale%
4ără un cuânt, cu ca+ul +lecat, I:*al Po+al(ai +lecă şc)io+ătând s+re 7and /ruiser% Îi
lăsase +e *ie$ii amărâ$i să !ie omorâ$i cu sâne rece% 8i toate astea +entru o sumă !rumuşică de
 *ani% Nu-i mai +unea la socoteală şi +e adeăra$ii sau !alşii tali*ani masacra$i de 4or$ele
65

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 65/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

'+eciale conduse de colonelul Norris% Nici ei nu erau im+lica$i #n această mascaradă% 4usese
un icleşu #n stil +aştu% /olonelul Norris se a+ro+ie, #l salută şi (ise cu oce +uternică
 K &omnule, li+sesc trei mii +atru sute de dolari% Am căutat +este tot% /red că ântul i-
a dus !oarte de+arte &ori$i să măresc aria căutărilor
 K Este inutil, (ise Malko% Plecăm%
 K Heni$i cu noi
 K Păi nu am c)e! să mă #ntorc +e os%
 K Eu tre*uie să mă duc la 5anda)ar, +reci(ă o!i$erul% Nu am oie să surole(
Pakistanul%
 K 4oarte *ine, răs+unse Malko% Hom !ace un ocol +rin 5anda)ar% &ar s+er că oi !i la
Islama*ad +entru masa de seară%
Jre ;aut(er a trimite +e cinea du+ă maşina rămasă #n +arcarea de la  6earl. 'e
#ndre+tă s+re un elico+ter şi se instală lână +ilot% Era amărât şi dece+$ionat% 8i cea de-a doua
#ncercare se doedise un de(astru% &acă nu ar !i +us un emi$ător en$ii cu *ani ca să le +ermită
elico+terelor să se oriente(e, &umne(eu ştie ce s-ar !i +utut #ntâm+la% /olonelul Norris eni
lână el şi, când rotoarele #nce+ură să se #nârtească, striă
 K 7ăsăm o rămadă de mor$i #n urmăL /e să%%%
 K 4ace$i un ra+ort, #l s!ătui Malko% '+une$i că a !ost or*a des+re o o+era$iune de
recunoaştere
ă(ut cerută de alia$ii a!ani şi că nişte 1elemente ostileQ au desc)is !ocul când au
elico+terele%
 K Aşa este, domnule%%% &ar%%%
 K He$i +rimi !elicitări, #i +romise Malko% 4rumoasă o+era$iune% Nici o +ierdere şi
câ$ia duşmani au !ost scoşi din lu+tă%
8i toate astea +entru trei mii +atru sute de dolari%%%

*
* *
 K &umneaoastră da$i numai +este ne*uni şi escrociL (ise +e un ton senten$ios Jre
;aut(er% Altminteri, am !i auns şi noi cu miloacele +e care le aem% În !ine, a$i scă+at ca +rin
urec)ile acului%%%
dea la 5a*ul% 8i nusăsuntem
Totuşi, +reăti$i
sacri!ice să dăm+entru
şase oameni oc)ii un
cu sim+lu
canaliascenariu,
aia de Po+al(ai%
e +rea de/red
totL că este
Numai
un +aştu +oate să !acă aşa cea%
Malko nu aea c)e! de discu$ii% Americanul aea dre+tate% 4usese im+rudent şi o
(*ârcise% În tim+ul asediului din 5undu(, com*atan$ii ceceni din Al-<aida şi-au masacrat mai
#ntâi !emeile şi co+iii ca să nu !ie tenta$i să se +redea% Totuşi, #n ciuda acestui nou eşec, #i mai
um*la o idee +rin ca+% Imediat ce +lecă de la ;aut(er, #şi *ăă ca+ul +e uşa *iroului Priscillei
/learCater% Aceasta #i !ăcu semn să intre%
 K 8e!ul meu e +lecat la Ministerul A!acerilor E6terne +akistane(, #l anun$ă ea%
E6+edi$ia ta la Pes)aCar a mers *ine
 K &acă rei, s+use ea(i Malko% /e mai !ace +rietena ta AnYli:ue
 K Te urăşte, (ise Priscilla% Ai umilit-o şi $i-ai *ătut oc de ea%
 K A !ost un concurs de #m+reurări ne!ericit, +ledă Malko% Aş rea să mă
recom+ense(% 'o$ul ei tot )oinăreşte
 K Nu ştiu% Întrea*-o +e ea%
Priscilla !ormă numărul +rietenei ei şi #i #ntinse rece+torul lui Malko% /ând #i au(i
ocea, AnYli:ue #i trânti tele!onul #n nas%
 K Hor*eşte cu ea, #i ceru Malko% Aş rea să o reăd%
Priirea neresei se #ntunecă%
 K Eu nu #$i mai aun%%%
 K ;a da, se ră*i Malko să o liniştească, dar am neoie de o in!orma$ie +e care numai
ea mi-o +oate !urni(a%
 K ;ine, o!tă Priscilla, să ăd ce +ot !ace% Te sun dacă reuşesc să o calme(%
El o sărută +e o*ra( şi se #ntoarse #n *iroul lui Jre ;aut(er care #l +rimi !ăcându-i
ştrenăreşte cu oc)iul%
66

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 66/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K H-a$i dus să ă ede$i loodnica%%%


7eătura cu lui a+etisanta secretară a am*asadorului nu mai era un secret +entru
nimeni% Malko se +re!ăcu că nu aude şi #ntre*ă
 K A$i au(it de doi mem*ri din re$eaua Al-<aida #nc)işi actualmente la RaCal+indi,
care or !i eli*era$i #n curând
8e!ul centralei se ândi câtea cli+e%
 K Nu, răs+unse el% Tre*uie să-i #ntre*ăm +e aen$ii 4;I% Ei se ocu+ă de secrete dintr-
astea% Încerca$i dumneaoastră să-i #ntre*a$i, că +e mine mă re+ed%
Mereu acelaşi ră(*oi #ntre cele două mari aen$ii !ederale% Nici eenimentele de +e 33
se+tem*rie nu au reuşit să ameliore(e lucrurile%
 K ;ine, oi #ncerca să-i #ntre*, conc)ise Malko%
&ar nu +reci(a cui i se a adresa% Mo*ilul sună când aunse #n +arcarea de la 5arriott.
 K 'ă ştii că sunt #ntr-adeăr o +rietenă *ună, (ise Priscilla% Eşti initat la noi la cină #n
seara asta% &acă mai a+ari cu reo creatură e6otică, o să e(i ce-o să +ă$ească ou$ele tale%%%
 K Mul$umesc, (ise Malko% Hoi eni sinur%
 K Ai noroc că nu sunt eloasă, #nc)eie Priscilla cu un cinism şarmant%
Malko era cât +e-aci să se su!oce%
 K Ele$ianul tău e un (meu
 K Ele$ianul meu este tot tim+ul aici, +e când tu eşti #n trecere% 8i este !idel%
*
* *
Priscilla #i desc)ise lui Malko strălucitoare, #n!ăşurată #ntr-un  sari  +ur+uriu% AnYli:ue
a+ăru +e urmă din *ucătărie, #m*răcată #ntr-o roc)ie neară, mulată +e cor+, cu nasturi #ntr-o
 +arte şi cră+ată% Îl sărută cu răceală +e Malko şi (ise
 K &estu+ă sticla de şam+anie, că eu termin de aranat masa%
Malko destu+ă cu (omot sticla de Taittiner !oarte *ine răcită, iar du+ă ce se #ntoarse
şi Aneli:ue, ciocniră% Atmos!era era mai dera*ă rece, deşi cele două nerese erau #m*răcate
se6.%

;ucătarul/ina se des!ăşură
+akistane( #ntr-oo am*ian$ă
+reătise ciudată,
mâncare de de +arcă
*atal iute cei trei
ca !ocul%%% ;inea*ia se cunoscuseră%
că aeau cu ce să o
stină% 'e *ăuseră dea două sticle de şam+anie% &ar Aneli:ue rămăsese tot de )ea$ă% /ând
aunseră la ca!ea, Priscilla căscă ostentati%
 K 'unt !rântă de o*oseală, mâine la şa+te tre*uie să !iu la am*asadă%
Îi dădu lui Malko o sărutare castă şi dis+ăru, lăsându-l sinur cu Aneli:ue% /ând se
ridicară de la masă, el #ncercă să o cu+rindă de talie, #nsă ea sări #ndărăt ca muşcată de un
scor+ion%
 K 'ă nu mă atini% &acă rei să te reule(i, o ai +e Priscilla%
4ui #n *ucătărie% Malko se duse du+ă ea şi o li+i masă, uitându-se !i6 #n oc)ii ei%
 K 7asă-mă, #i +orunci Aneli:ue% Gi-am s+us că nu mă culc cu tine% Ai s+us că rei
să-$i dau o in!orma$ie% A !ost doar un +rete6t, nu-i aşa /redeai că des!ac imediat +icioarele
Aea un lim*a !oarte colorat%%% &ar Malko nu o *ăă #n seamă%
 K /)iar am neoie de o in!orma$ie, con!irmă el% =ltima oară, mi-ai s+us că so$ul tău
stă de +a(ă la #nc)isoarea din RaCal+indi%
 K Este adeărat, şi ce-i cu asta
 K 4ace de +a(ă şi acum
Ea #i aruncă o +riire neară%
 K Eident, alt!el cre(i că ai !i enit aici Toată centrala din Islama*ad este acolo%
Aştea+tă eli*erarea unui islamist, un a+ro+iat de-al lui ;in 7aden, care tre*uie să iasă (ilele
astea%
 K Îl eli*erea(ă #ntre*ă Malko mirat%
 K &a, !iindcă nu a comis delicte rae #n Pakistan% &e$inea #n +aşa+ort doar o i(ă
!alsă +kistane(ă, atâta tot% Henea din A!anistan şi se ducea #n Jermania% A !ost condamnat la
doi ani de #nc)isoare% /entrala rea să-l trimită #n Juantanamo, #nsă nu au #ncredere #n
67

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 67/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 +akistane(i%
'oneria tele!onului #i !ăcu să tresară% Malko se dădu la o +arte ca s-o lase să răs+undă%
&iscu$ia dură !oarte +u$in%
 K Era &ick, s+use Aneli:ue% Nu oia să-mi !ac rii% Mai stă două ore%
 K are nu #$i #ntinde o cursă
 Neresa #i aruncă o +riire +lină de !urie%
 K El nu !ace aşa cea% Nu e un nemernic ca tine%%% Acum +o$i să +leci, ai o*$inut ce ai
rut%
Malko #i a+ucă şoldurile, #m+inând-o #ncetişor către masa imensă din lemn scul+tat%
 K Nu c)iar tot%
Erau din nou li+i$i unul de altul% Priirile se #ntâlniră, iar lui Malko i se +ăru că a ei se
#m*lân(ea% Pie+tul #i sălta cu insolen$ă +e su* roc)ia neară% Îl atinse uşor şi sim$i imediat
s!ârcurile #ntărindu-se su* deetele lui% Malko +ro!ită ca să-i atină *u(ele, lăsându-i ei
ini$iatia% Îi sim$i tru+ul cu+rins de un !ior şi o lim*ă care eni cu s!ială #n #ntâm+inare%
Înce+use dea să-i desc)idă nasturii +ână la miloc, dar se +are că neresa nici nu
 *ăase de seamă, +ână #n cli+a #n care el #şi strecură mâna +rin cră+ătură şi #nce+u să-i
mânâie se6ul% Roc)ia nu o mai +rotea deloc şi, !oarte re+ede, Malko trecu şi de ultimul
o*stacol% 7im*a neresei #nce+u un oc #ndrăcit, ca o şo+ârlă #nne*unită% A*ia #şi dădu seama
că roc)ia Atunci
 +icioare% #nce+use sâ-i alunece
o #ntoarse +e umericu#ns+atele
cu *lânde$e os% Nulaau
el% nici o reac$iesenici
Aneli:ue când
arcui, iarsli+ul
Malkocă(u la
sim$i
!urnicături #n tot tru+ul când mânâie *a(inul admira*il, cam*rat, cărnos şi mătăsos% Până să
se dumirească, el se şi a!undă #n ea #ncetişor, $inându-i strâns şoldurile% Aneli:ue se
cutremură din tot cor+ul% El #şi edea de trea*ă sim$ind cum i se dăruieşte din ce #n ce mai
mult% A+oi el se retrase !oarte #ncet, atinându-i ro(eta cu se6ul şi a+ăsă cu toată +uterea%
Aneli:ue urlă
 K +reşte-teL
Men$inând-o li+ită de masă, Malko nu se o+ri% În al nouălea cer, el +riea s!incterul
desc)i(ându-se ca o !loare şi #n)i$indu-i mem*rul milimetru cu milimetru% Era cea mai
!rumoasă cli+ă% Aneli:ue urla ca din ură de şar+e, dar el nici n-o au(ea% 'e a!undă #ncetişor
 +ână la Krădăcină şi rămase
TicălosuleL nemişcat%
TicălosuleL ti+a neresa% Mă doare%
 K Mi-ai s+us că nu rei să !aci draoste, o*iectă Malko% Ei *ine, te-am ascultat%%%
Aneli:ue se (*ătu, dar nu cu +rea multă coninere% Malko #nce+u o mişcare de du-
te-ino% 7a #nce+ut mai #ncet, a+oi din ce #n ce mai re+ede% Aneli:ue nu mai $i+a% /ând se
oli #n ea, era atât de mlădioasă, #ncât aea sen(a$ia că era cu totul #n +ântecele ei%
Plutea +e un norişor ro(% Nu numai că reuşise să cucerească această cru+ă la !el de
!rumoasă ca a Priscillei, dar #ntreedea şi +osi*ilitatea de a se recom+ensa #ntr-un !el !a$ă de
ea, dar şi să-i ia urma lui ;in 7aden%

Capitolul XIII
 K Aen$ii 4;I au cam strâm*at din nas, (ise Jre ;aut(er (âm*ind ironic% Au rut să
ştie de unde am au(it eu c)estia asta%
&acă ar şti ei, se ândi Malko, ar reac$iona şi mai rău% =neori, im+ulsurile sale se6uale
aeau şi consecin$e +o(itie% Îi tre*uiră totuşi +atru(eci şi o+t de ore ca să smulă din ura
aen$ilor 4;I numele *ăr*atului a cărui ieşire din #nc)isoare o +ândeau Musta+)a Tura*i%
Plus un mesa de amenin$are din +artea /onsiliului Na$ional de 'ecuritate +rin care se
aminteau cerin$ele +reşedintelui ;us) cola*orarea totală #ntre diersele aen$ii !ederale%%%
7ui Malko #i mai reenise moralul, c)iar dacă #l aşte+ta o misiune !oarte rea% /ele
cinci
se maimilioane de dolari,
arătase +rin uşor trunc)iate,
Islama*ad, iar armatase duseseră aacolo
americană de unde
anun$at că s-aauciocnit
enit%cu
I:*al Po+al(ai
elemente nu
ostile
#n reiunea "alala*ad, dar nu au su!erit +ierderi% 4alsul Tamir "aCad a !ost identi!icat% Este un
mem*ru al tri*ului lui Xacou* A!!ridi, +e numele adeărat Nadir ar, care l-a cunoscut +e
68

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 68/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Po+al(ai #ntr-o #nc)isoare americană% /ercul s-a #nc)is, dar =ssama ;in 7aden scă+a #ntruna%
 K Ei, ce -au s+us #ntre*ă Malko, murind de neră*dare%
Jre ;aut(er luă dosarul din !a$a lui şi #i arătă lui Malko o !otora!ie luată din !a$ă%
În!ă$işa un ma)re*ian #n ur de +atru(eci de ani, cu oc)ii duşi #n !undul ca+ului, cu urec)ile
clă+ăue, cu nasul turtit, cu o e6+resie #nc)istată şi ras #n ca+%
 K Îl c)eamă Musta+)a Tura*i, #nce+u şe!ul centralei% Este de na$ionalitate marocană%
'-a născut +e @ decem*rie 3>?@ la Meknes% Pakistane(ii l-au identi!icat datorită am+rentelor%
A !ost condamnat #n Maroc +entru tra!ic de drouri% /ând a !ost arestat, +e aero+ortul din
Islama*ad, de$inea un +aşa+ort autentic, dar !urat de la /onsulatul din 9aa%
 K &e unde se #ntorcea
 K 'us$inea că se a!la #n A!anistan #ntr-o călătorie reliioasă ca să studie(e #ntr-o
şcoală coranicâ% Pleca la 4rank!urt%
 K &e ce l-au arestat
 K Pentru că aea i(ă !alsă de intrare #n Pakistan o*$inută de la Am*asada
 +akistane(ă de la are*, #n /roa$ia, care nu e6istă% Mai era şi o reşeală de ortora!ie% 'cria
a)re #n loc de are*% A !ost re$inut #n aero+ort +e ? decem*rie 3>>>% "usti$ia +kistane(ă l-a
condamnat la doi ani de #nc)isoare% A cerut să !ie e6+ul(at #n A!anistan%
 K În A!anistan o*seră Malko sur+rins%
 K Tura*i
Musta+)a Pe atunci,
!ăceatali*anii
+arte dinerau #ncăserie
aceeaşi la +utere%
ca aceeaNua unuia
risca dintre
nimic%asasinii
Paşa+ortul !olosit de
comandantului
Massoud%%% &atorită mârtiriilor culese din mai multe locuri, i-am re!ăcut traseul Maroc,
7ondra, A!anistan% Aici, du+ă mai multe şederi #n ta*erele de antrenament, a !ost recrutat
 +entru arda +ersonală a lui =ssama ;in 7aden, com+usă numai din ara*i şi din ceceni% 'e
 +are că atunci când a !ost arestat, tocmai sosise%
 K &e ce ieşea din A!anistan
 K Nu am a!lat niciodată, !iindcă nu a or*it% 'unt siur că aea să +artici+e la reun
atentat%
 K &e ce 4;I-ul este atât de +reocu+at de el
 K &e atunci s-au #ntâm+lat multe lucruri% Aen$ii 4;I #i )ăituiesc +e to$i mem*rii
re$elei Al-<aida
#ntr-o cuşcă casoare
#n +lin să le #n
o!ere acan$e
ta*ăra #n /arai*e% &acă
din Juantanamo, a!latătermenul 1acan$ăQ
la e6tremitatea seaa+lică
estică /u*ei%şederii
Jre ;aut(er aea un umor !oarte neru% /ontinuă
 K Prin urmare, ;iroul şi-a dat seama că Tura*i aea să iasă #n curând% /am +e la
#nce+utul lui iulie 2002% '-a in!ormat cu discre$ie şi, #n !a$a răs+unsurilor ea(ie ale aen$ilor
din I'I, a #n$eles că +akistane(ii se )otărâseră să !acă tot ce le stă #n +utin$ă +entru ca Tura*i
să +oată aune la +rietenii lui%
 K =nde
 K În A!anistan% Nu +oate să +lece nicăieri #n altă +arte !ără +aşa+ort şi mai ales cu
dosarul lui% Pentru +akistane(i este uşor, căci este de auns să-l ducă #n (ona tri*ală şi să-l lase
acolo% Nici usturoi n-au mâncat, nici ura nu le miroase% Mai ales că unul dintre in!ormatorii
;iroului Ie-a şo+tit ce se +reăteşte să !acă% ;ine#n$eles, cu com+licitatea şe!ului #nc)isorii%%%
Pentru câtea sute de dolari, #n Pakistan +o$i să o*$ii tot ce rei% Aşadar, de reo să+tămână,
aen$ii 4;I !ac de +a(ă cu sc)im*ul #n !a$a #nc)isorii din RaCal+indi, a!lată la dois+re(ece
kilometri de oarş% /um nu e6istă decât o sinură ieşire, este !loare la urec)e% 'unt #nso$i$i de
un +oli$ist din I; care #i aută%
lată de ce Malko +utuse să +ro!ite de os+italitatea neresei% /ăile &omnului sunt
#ntortoc)eate%
 K &e ce ă interesea(ă acest indiid #l #ntre*ă Jre ;aut(er%
&e data asta, Malko se )otărâse să se s+riine +e /IA, *ucuroasă să-i oace un ren)i
4;I-ului%
 K 'ă +resu+unem că acest Musta+)a Tura*i sca+ă de 4;I, e6+lică el% Ha +leca #n
A!anistan să se #ntâlnească cu ec)ii lui +rieteni, tali*ani sau mem*ri #n Al-<aida% /um #l
cunoaşte +ersonal +e ;in 7aden, e6istă +osi*ilitatea să rea să-l #ntâlnească% 8i să ne conducă
şi +e noi la el%%%
69

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 69/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Jre ;aut(er rămase tăcut şi #nândurat, ucându-se cu *ric)eta, a+rin(ând-o şi


#nc)i(ând-o la loc%
 K '-ar +utea să $ină !iura, admise el% Însă e6istă mai multe inconeniente% Mai #ntâi,
tre*uie să coninem 4;I-ul să lase +rada din )eare, ceea ce nu a !i deloc uşor% &u+ă aceea,
tre*uie să reuşim să-l urmărim +e Tura*i !ără să ne simtă% 8i la urmă, tre*uie să se ducă #ntr-
adeăr la ;in 7aden%
 K 7a +rimul +unct, mă descurc sinur, (ise Malko% Mă ocu+ de trea*a mea% /ât
des+re !ila, #l +utem orani(a% /u autorul in!ormatorilor dumneaoastră%
 K Este necesar, su*linie Jre ;aut(er% Înc)isoarea se a!lă #n +ustietate% =n străin este
re+erat numaidecât% /red că Ari! "amal +oate să orani(e(e +entru noi acest lucru%
 K Putem c)iar să !acem altcea mai *un, sueră Malko% 'ă #ncercăm să a!lăm când
iese şi #ncotro se duce%
 K  să iau leătura cu Ari!% Ne reedem la /lu*ul N= diseară +e la şa+te%

*
* *
Malko se #nârtise !ără rost toată (iulica% Înainte de a a+ela la 4rank /a+istrano, oia
să-şi structure(e +lanul ca să ai*ă elemente +recise% Alt!el risca +ur şi sim+lu să uşure(e
eadarea unuidouă(eci
Plăti terorist%de
8i-aşa erau
dolari ca +rea mul$i mem*ru
să deină #n li*ertate%
al /lu*ului N= şi urcă la +rimul eta%
/â$ia mem*ri N= stăteau #n !a$a unui telei(or şi se uitau la un +ost care retransmitea
/u+a Mondială de 4ot*al, al$ii se adunaseră la *ar, unde alcoolul era la discre$ie% Îl ăsi +e
Jre ;aut(er la o masă #n rădină, #n com+ania unui +akistane( roto!ei şi mic de statură care
a+roa+e că-i sărută mâinile%
 K Maria 'e+)a m-a #ntre*at de dumneaoastră, s+use el%
Era adeărat% Îi lăsase mai multe mesae lui Malko #nsă el aea acum alte rii%
 K l-am e6+us situa$ia lui Ari!, #nce+u şe!ul centralei% Are un +rieten aocat căruia #i
este +u$in !oame% Ha #ncerca să a!le când iese Tura*i%
 K /um

miar de K Prin şe!ul #nc)isorii care, la rândul lui, are multe uri de )rănit% Ne a costa cam un
+arai%
 K /ând e$i a!la
 K &acă am *anii c)iar acum, mâine la s!ârşitul (ilei, (ise Ari! "amal%
 Nu rămânea decât să numere )ârtiile% Imediat du+ă aceea, "amal +lecă, lâsându-l +e
Malko sinur cu ;aut(er% Americanul era dea la al doilea +a)ar de scotc)% 7a masa ecină,
câ$ia coreeni săr*ătoreau ictoria ec)i+ei lor de !ot*al cu şam+anie şi cu $i+ete săl*atice%
8e!ul centralei +rii casele din a+ro+iere care #nconurau +elu(a şi (ise sus+inând
 K Într-o *ună (i, aici a e6+loda o renadă%%% Este sinurul loc +lăcut din tot a!urisitul
ăsta de oraş% M-am #ndo+at la restaurantul cu s+eci!ic marocan de la Serena şi simt că
 +lesnesc%
Serena era cel mai nou )otel, a*solut #ncântător, construit de Aa 5)an% Malko se
des!ată cu o otcă de la )ea$ă% Încet, #ncet, ustul amar lăsat de ultima lui tentatiă se
estom+a% Îşi dădu seama că mai aea o şansă%%% Jre +arcă #i )ici ândul, căci (ise
 K A$i aut o idee tare *ună% Nemernicul ăsta de Musta+)a Tura*i s-ar +utea să ne
ducă la ;in 7aden% &ar să !i$i !oarte atent la cei din I'I% Nu se ştie niciodată care sunt *uni şi
care nu%%%
'e des+ăr$iră la ora uns+re(ece% Malko #şi recu+erase imensul Naiator% /a #n !iecare
seară, stră(ile din Islama*ad erau +ustii, #n a!ară de câtea ta6iuri şi de *araele +oli$iei%
 Neaând somn, ieşi din oraş şi se #ndre+tă s+re RaCal+indi% Jre ;aut(er #i arătase +e )artă
locul unde era am+lasată #nc)isoarea% /u toate astea, #i tre*ui mai mult de o oră ca să aună
acolo, rătăcindu-se c)iar de câtea ori% În !ine, (ări un (id intermina*il din cărămidă cu
!oişoare şi luminat cu +roiectoare% Înc)isoarea era #n milocul câm+ului, la trei(eci de
kilometri de RaCal+indi% Încetini% În !a$ă sta$ionau două !uronete ale +oli$iei% ări un e)icul
B 6 B de culoare neară, cu eamurile !umurii, +e o +lat!ormă, lână intrarea +rinci+ală% Nu
70

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 70/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 +uteau !i decât cei din 4;I% Îşi continuă drumul, a+oi se #ntoarse du+ă un kilometru şi trecu
din nou +rin !a$a #nc)isorii, su* +riirile *ănuitoare ale unui +oli$ist #n al*astru, care co*orâse
din !uronetă% În Pakistan, #nc)isorile erau administrate de +oli$ie%

*
* *
Ari! "amal â!âia la tele!on, dar era +unctual%
 K Am eşti *une, anun$ă el% &ar nu +ot să le s+un la tele!on% &acă şti$i, la ieşirea din
Islama*ad, la intersec$ia drumului numărul 2, este un loc #n osul stră(ii unde se ând uşi şi
!rontoane din lemn scul+tat% Aici in mul$i străini% Ne edem +este o oră
 K Hoi !i acolo, s+use Malko%
Pakistane(ii erau #nne*uni$i du+ă lemnul scul+tat% 8o!erii de camioane cei mai *oa$i
#şi #nlocuiau +ortierele din ta*lă cu lemnul scul+tat şi o+sit%%% Jăsi !ără +rea mare di!icultate
locul #ntâlnirii% Aici era un talmeş-*almeş de +anouri din lemn scul+tat, luate din locuin$ele
ec)i, *alustrade !rumos lucrate +entru *alcoane, uşi, !rontoane etc% Ari! "amal se târuia
 +entru un mic !ronton cu un *ătrân cu *ar*ă% Malko aşte+tă să termine +u$in mai de+arte%
 K Prietenul meu aocatul s-a #ntâlnit cu şe!ul #nc)isorii, #l anun$ă "amal% 7-a lăsat să
se uite #n reistrul cu eli*erări Tura*i tre*uie să iasă mâine du+ă-masă, dar nu este o!icial,
adăuă K el cu
/euns-a(âm*et a% În mod normal, nu ar tre*ui să iasă decât +e @ iulie%
#ntâm+lat
Pakistane(ul co*or# tonul
 K Hor eni cei din I'I să-l iaL I-au ordonat şe!ului #nc)isorii să tacă din ură%%% Ieşirea
lui nu a !i nici măcar trecută #n reistru, căci )otărârea udecătorească nu a eni decât +este
trei să+tămâni%
Malko răsu!lă uşurat% În s!ârşit, o este *unăL
 K /e inten$ie aii cei din I'I Îl or duce la Pes)aCar
Ari! "amal râse sec%
 K ), nu, sunt +rea icleni să !acă acest lucru% 'e +are că #l or +reda unui NJ
islamist%
 K
 K /ăruia
Nu ştiu,dintre ele că%%%
sunt atâtea
 K Tre*uie să a!lăm, insistă Malko%
Ari! "amal sc)i$ă un (âm*et%
 K Este reu, dar oi a!la imediat la ce oră a ieşi Tura*i% Este de auns să-l urmărim%
 K 8i dacă #i +ierde$i urma
 K Nu o oi +ierde% Prietenul meu aocatul a !i la #nc)isoare% Musta+)a Tura*i este
uşor de re+erat, cu #năl$imea lui de un metru nouă(eciL Prietenul meu a edea cu ce maşină
 +leacă şi #mi a da in!orma$ia +e mo*il% Hoi +relua eu urmărirea +u$in mai de+arte%
Părea !oarte siur +e el, #nsă Malko nu reuşi să-şi ascundă neliniştea% &acă "amal se
 +ro$ă+ea acolo, tre*uia să le e6+lice aen$ilor din 4;I de ce /IA a autat un terorist +ericulos
să sca+e de usti$ie%
 K Tre*uie să ae$i #ncredere #n mine, insistă +akistane(ul% Hoi !i !oarte atent% 8tiu că
este e6trem de im+ortant%
 K ;ine, (ise Malko% rani(a$i-ă% 'ă mă suna$i +oimâine diminea$ă%
Tre*uia doar să-l smulă +e Musta+)a Tura*i din )earele 4;I-ului% Nenorocită
res+onsa*ilitate%

*
* *
Jra$ie liniei +roteate, comunicarea cu as)intonul era e6celentă% Totuşi, tăcerea lui
4rank /a+istrano se +reluni #ntr-atât, #ncât Malko cre(u că leătura a !ost #ntreru+tă%
 K Mai sunte$i +e !ir #ntre*ă el%
 K &a, con!irmă 4rank /a+istrano% Mă ândeam% E reu să iau o )otărâre% Nu +ot să le
s+un adeărul celor din 4;I% Nu or !i de acord% Pot doar să le dau un ordin%
71

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 71/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K &ar să ă asiura$i că #l şi res+ectă, altminteri nu a e6ista nici o o+era$iune,


 +reci(ă Malko%
 K /)iar crede$i că ti+ul ăsta ă +oate duce la ;in 7aden
 K Nu #ndră(nesc să ă s+un nimic, recunoscu Malko% Atunci, ori mă sui #n aion, ori
#ncercăm şi arianta asta% &acă nu ne duce la ;in 7aden, tot om aea tim+ să +unem mâna
 +e el%
 K Numai dacă se a!lă +e undea +rin A!anistan, #l corectă americanul cu ocea lui
)ârâită% Însă e6istă situa$ii #n care tre*uie să ştii să-$i asumi unele riscuri% ;ine, oi or*i cu
Ro*ert Mueller% Ha !i un ordin prezden&ial +e care nu-l a +utea discuta% 'ă dea &umne(eu să
nu ă #nşela$i%%%
 K Nu ă *a(a$i +rea mult +e &umne(eu, căci a a*andonat de mult această $ară,
o*seră Malko%
 K Atunci, să ă aute &iaolul, se corectă americanul% 8i norocul% În (iua #n care #mi
e$i aduce ca+ul nenorocitului de ;in 7aden, +ute$i să-mi cere$i orice%%%
 K &ouă(eci şi cinci de milioane de dolari, s+use Malko mucalit%
 K &umneaoastră sunte$i un +ro!esionist, #l corectă imediat americanul% Prima nu se
a+lică şi #n ca(ul dumneaoastră, dar e$i +rimi +ro*a*il Medalia /onresului%
 K 'au un mormânt !rumos la um*ră, #n cimitirul din Arlinton%%%

*
* *
Mai trecu o (i !ără să !acă nimic% 'e lăsase #ntunericul% 'inur +e marinea +iscinei,
Malko aşte+ta un tele!on% &u+ă-amia(ă #i +ro+usese lui Aneli:ue să cine(e cu el la Serena ca
să mai arie(e +u$in +roramul, iar ea acce+tase% Tre*uia să se ducă să o ia +este o oră%
Mo*ilul #nce+u să i*re(e şi răs+unse%
 K Malko
Aneli:ue +ărea #nne*unită%
 K &a, (ise el, eşti ata
 K Nu, răs+unse ea, a interenit cea% 'e #ntoarce &ic5% Hine diseară% În +lus, este
 +rost dis+us şi nu a rut să-mi s+ună din ce cau(ă% '+er să nu *ănuiască nimic #n +riin$a
noastră%
 K 'unt siur că nuL o linişti el care se um!la #n +ene% /red că a aut +ro*leme de
sericiu%
4rank /a+istrano se $inuse de cuânt% Aea cale li*eră +entru Musta+)a Tura*i% /)iar
şi !ără !rumoasa ruande(ă, Malko a aea o seară +lăcută%
 K Tre*uie să te las, su!lă Aneli:ue, ine%
Malko #nc)ise şi se duse la restaurantul c)ine(esc de la  5arriott. Încă o umătate de (i
#n care nu aea ce !ace%

* *
Musta+)a Tura*i +riea cerul #nstelat +rintre ratiile celulei şi nu-i ena să creadă că
era ultima noa+te +etrecută #n #nc)isoare% Trăise doi ani şi umătate de iad% Înc)isoarea din
RaCal+indi, conce+ută +entru două mii cinci sute de de$inu$i, ă(duia o+t mii% 'tăteau şase
#ntr-o celulă, #ntr-o căldură de cu+tor şi erau o*lia$i să doarmă cu rândul% A*ia aea unde să
se #ntindă, căci era !oarte #nalt, dar, datorită !or$ei !i(ice şi aurei sale de mua)edin, se !ăcuse
res+ectat% /el +u$in, #nă$ase lim*a urdu% Îşi mânâie *ar*a neară şi moale, s+erând că nu a
tre*ui să se radă% În ciuda #ndelunatei lui şederi la răcoare, coninerile nu se alteraseră nici
un +ic% Nu or*ise şi nu dăduse nici cea mai mică in!orma$ie, discutând doar cu câ$ia
mem*ri din Al-<aida #nc)işi şi ei #n aceeaşi temni$ă%
7a #nce+ut, se sim$ise a*andonat, a+oi or*ise, a!lând de +ră*uşirea reimului tali*an%
Atunci i se !ăcuse #ntr-adeăr !rică% &acă #l trimiteau #n A!anistan, noul uern #l dădea +e
mâna americanilor şi aea să stea la #nc)isoare ani de (ile%%% &ar #ntr-o *ună (i #şi recă+ătase
s+eran$a când enise #n i(ită un re+re(entant al unei orani(a$ii neuernamentale islamice%
72

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 72/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

8i asta nu din cau(ă că +rimise !ructe şi căr$i, ci din +ricina or*elor şo+tite la urec)e
 K 4rate, să ai mare s+eran$ă, Alla) e)ea(ă asu+ra ta%%%
Tim+ de trei luni nu mai +rimise nici o este% A+oi, un *ăr*at din sericiile secrete
 +akistane(e a enit +entru un aşa-(is interoatoriu% În$elese re+ede că era din ta*ăra *ună%
/ând #i s+usese ce tre*uia să !acă du+ă ce a !i eli*erat, Musta+)a răs+unsese !ără să stea +e
ânduri
 K 'ă duc #n continuare lu+ta drea+tă, dacă rea &umne(eu%
 K =nde
 K Nu eu )otărăsc, dar, inch (llah,* dacă şeicul este #ncă #n ia$ă, aş dori să-l sluesc #n
continuare%
;ăr*atul #l +riise #ndelun cu un (âm*et cald şi murmurase de +arcă (idurile ar !i
aut urec)i
 K Mul$umită lui Alla), şeicul trăieşte şi #şi continuă lu+ta #ntru loria lui Alla)% 8i,
dacă o rea &umne(eu, te ei #ntâlni curând cu el% Are neoie de lu+tători ca tine%
Tura*i +riea stelele care se stineau una câte una% Îşi s+unea că +este câtea ore a !i
li*er şi că se a #ntâlni cu *ăr*atul care deenise mentorul său s+iritual =ssama ;in 7aden,
1şeicul%

C a p i t o l u l SIH

Ari! "amal aşte+ta la doi kilometri de #nc)isoare, #ntr-un sătuc, cu mo*ilul lână el, +e
 *anc)etă% Era o+t şi (ece şi stătea acolo de şa+te ore, când +or$ile +enitenciarului se
desc)ideau +entru i(itatori% Prietenul său aocatul era #n #nc)isoare cu +rete6tul că a enit la
alt +ri(onier% 'oneria mo*ilului #l !ăcu să tresară şi se re+e(i să răs+undă%
 K Au +lecat, #l anun$ă aocatul% 'e #ndrea+tă s+re tine% 'unt trei oameni la *ordul unei
To.ota ri, cu numărul RA ?@O% Amicul tău stă #n s+ate%
Pakistane(ul a*ia a+ucă să #nc)idă tele!onul, că To.ota şi a+ăru du+ă o cur*ă%  lăsă
să ia o oarecare distan$ă, a+oi trecu #n s+atele unui auto*u( cu steule$e !luturând #n ânt%
Maşina #n care se a!la Musta+)a Tura*i merea s+re Islama*ad, dar +utea !oarte *ine să o ia
s+re Pes)aCar% Tra!icul nu era !oarte intens, aşa că Ari! "amal #l urmărea !ără di!icultate% &u+ă
ce stră*ătură centrul din RaCal+indi, se anaară +e Murree Road care se intersecta du+ă
câ$ia kilomotri cu Islama*ad 9i)Ca., marea arteră ce leaă aero+ortul de ca+itală% To.ota
aen$ilor din I'I merea s+re nord, trecând +e lână +unctul (ero  centrul eora!ic al
oraşului  şi continuă dre+t s+re mosc)eea ')a) 4aisal, dar iră la stâna #nainte de a aune
la ea, +e I*ne 'eena Road% Ari! "amal se #ntre*ă dacă nu se duceau la sediul I'I, situat +e
5as)miri Aenue% Poli$iştii erau #n stare să-l +redea +e Musta+)a Tura*i americanilor, dacă
aceştia +lătiseră #ndeauns% Însă To.ota merse dre+t #nainte, aunând +e Na(im =d-&in Road,
care despărţea zona F 10 de G 10.
Era un-ncartier
o depă!ească. o,lindarezidenţial cu ulte
retro#izoare #ăzu !i
că"ntinse spaţii
sa oprit #erzi.
"n )aţa $a ie!irea
ultiei dinc#artal
#ile din F 10% &o'ota
a)lată la"ncetini%
ar,inea iar unui
(ri) *aal
teren )u o+li,at
#iran. să
-l zări
cu coada oc/iului pe &ura+i% u!or de recunoscut după statura lui% co+ornd !i intrnd "n curtea #ilei. (tunci% el "ntoarse pe
trada 30 din zona F 101 ca să nu )ie o+ser#at de pasa,erii din &o'ota% a!teptă puţin% apoi se "ntoarse. nd trecu prin )aţa
#ilei "n care intrase &ura+i% "!i notă adresa nuărul 26% "ntre trăzile 38 !i 40. -!i continuă druul% #iră pe ule#ardul 10% se opri
 "n parc/in,ul din markaz !i "!i sună sponsorul.

*
* *

 K  ( intrat "ntro casă particulară% anunţă (ri) *aal% la nuărul 26% pe azi d:in. ;ă duc să #ăd ce este acolo.
  K unaţiă după aceea% zise ;al<o.
Ari! "amal +use o+ilul "n +uzunar !i se "ndreptă spre azi d:in =oad. -n partea sudică a +ule#ardului nu
se construise niic. Era un cp cu iar+ă. >pri la o sută de etri ai departe% apoi se "ntoarse pe ?os. Era "n,rozitor de cald.
&recu prin )aţa #ilei !i nu zări nici un sen de #iaţă. Era un ,ara? ,ol !i o ,/eretă ică pentru o santinelă. u se #edea nici un
drapel !i nici o inscripţie pe nicăieri. e pre,ătea să plece% cnd u!a #ilei se desc/ise !i ie!iră doi +ăr+o!i #eseli care stră+ătură
curtea% "ndreptnduse spre stradă. (ri) *aal se )eri% creznd că #or pleca% "nsă dipotri#ă% ,ăli,anii se "ndreptau direct spre el
!i "l "ncercuiră. nul dintre ei "l "ntre+ă cu ,las +lnd
  K Frate% ce cauţi aici@
73

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 73/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K iic% zise (ri) *aal care le #enea pnă la ueri. ;i sa spus că "n acest cartier eAistă o !coală unde se "n#aţă
in)oratică.
&ranspira a+undent !i asta nu doar din cauza căldurii. ei doi sc/i+ară cte#a cu#inte "n ara+ă% li+ă pe care el nu
o "nţele,ea% iar cel care i se adresase !i pria oară zise
 K /red că +utem să ne interesăm% Hino%
În acela!i tip% celălalt apăsă pe +utonul soneriei. :oi +ăr+aţi cu tur+ane ie!iră din casă !i #eniră să descuie poarta
cu ,rila?. -ncadrat de cei doi ,ăli,ani +ăr+o!i% *aal se poeni la su+sol% "ntrun zădu)% unde podeaua era acoperită cu co#oare.
Be unul dintre pereţi era o )oto,ra)ie are a ora!ului ;ecca.
Mai a+ăru un indiid% Era un *ăr*os ras cu oc)i *ul*uca$i, cu o calotă al*ă #n âr!ul
ca+ului, care/IA
in!ormatorul se aşe(ă
să nu+e
se os şi #n
simtă #l +o!ti
a+eleşilui%
+e "amal să stea% Priirea +ătrun(ătoare #l !ăcu +e
C e pare că u+li după o !coală de in)oratică% "ncepu el. ine ţia spus că este una pe aici@
 K Am ă(ut #ntr-un (iar% Era un anun$, se *âl*âi "amal, luat +e ne+reătite%
 K  $ucrezi "n doeniul in)oraticii@
 K  u% sunt ziarist.
 K  nde@
 K 'criu mai mult +entru (usa#.
 K /um te c)eamă
 K Ari! "amal%
;ăr*osul cu oc)ii *ul*uca$i sc)im*ă câtea cuinte #n ara*ă cu unul dintre ceilal$i doi
care
să !iese !oarte
ridică şineliniştit%
ieşi din #ncă+ere%
;ăr*osul7icare
se aduseră
+lecaseceai, #nsăşi"amal
reeni şo+tinucâtea
se atinse de al lui%
cuinte Înce+u
la urec)ea
1anc)etatoruluiQ lui "amal% Acesta se uită #ndelun la el şi s+use
 K 'e +are că lucre(i cu americanii
 K Nici +omenealăL se a+ără Ari! "amal, sunt (iarist şi atâta tot%
;ăr*osul cu oc)ii *ul*uca$i !ăcu un est liniştitor şi scoase un /oran !ormat mic din
 *u(unar%
 K Eşti un *un musulman #l #ntre*ă el%
 K &a, răs+unse "amal care nu mai +usese +iciorul #ntr-o mosc)ee de ani de (ile%
 K 4oarte *ine%  să uri +e /oran că nu lucre(i +entru americani%
icându-şi că tre*uia s-o !acă şi +e asta ca să sca+e cu ia$ă, Ari! "amal #ntinse mâna
răsulie,
 Ko "ur
aşe(ă
+e +este
/artea/oran
'!ântăşică
s+use +e un ton
nu lucre( destul
+entru de !erm
americani%
 Nici nu termină *ine !ra(a, că cei doi *ăr*oşi se nă+utiră asu+ra lui şi #i cărară +umni
şi +icioare%
 K <a#ir, NecredinciosuleL Insul$i /artea '!ântă
'u* +loaia de loituri, Ari! "amal #şi +ierdu oc)elarii şi se +omeni #n +atru la*e, cu !a$a
 +lină de sâne şi s+eriat de moarte% 'im$i cum #l controlea(ă luându-i actele, mo*ilul şi c)eile
maşinii% /el mai tânăr dintre aresori ieşi din cameră% /el cu oc)ii *ul*uca$i #l +riea cu o ură
de nedescris%
 K 7ucre(i +entru necredincioşii ăia de americaniL $i+ă el% Am a!lat% Ai enit aici ca să
ne s+ione(i%
 K ;a nu, sunt (iarist, +rotestă Ari! "amal%
 K Trăde(i cau(a IslamuluiL (*ieră *ăr*osul% &ar noi suntem oameni milostii% &acă
ne s+ui de ce ne s+ione(i, ei +leca re+ede de aici%
Ari! "amal #şi luă oc)elarii de os, #şi şterse sânele care #i curea din nas şi #ncercă să
se #m*ăr*ăte(e%
 K Am s+us adeărul% Nu lucre( +entru americani şi nu ştiu de ce sunt acu(at%
are unde se *ăase Era #nro(it de-a *inelea /u siuran$ă că un +oli$ist din I'I #l
denun$ase acestor *ăr*oşi% Îşi dădu *rusc seama că se a!la #ntr-adeăr #n +ericol, #n mâinile
acestor !anatici% 'inura şansă era să le oace o !estă% Tre*uia să aună la +arter, să stră*ată
curtea şi să sară ardul%%% Alunecă *rusc #ntr-o +arte, de +arcă ar !i leşinat% Imediat, unul dintre
 *ăr*oşi #ncercă să-l ridice% Ari! "amal se lăsă #n oia lui şi, când !u #n +icioare, acesta #i trase
un şut #n *urtă%
;ăr*osul se #ndoi de şale urlând de durere, iar "amal !ui ca un ie+ure +e scări% Era
atât de concentrat să sca+e #ncât nu-l ă(u +e ălianul *ăr*os #n ca+ul scării, care #l +rinse
74

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 74/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

din oană, strânându-l mai să-l su!oce% Heneau şi ceilal$i doi% =rmă un alt +oto+ de loituri,
a+oi sim$i un *aston #n ca+, du+ă care #şi +ierdu cunoştin$a%

*
* *
Malko nu mai aea ră*dare% Nu mai +rimise nici o este de la Ari! "amal de o orăL 'e
duse la Am*asada 'tatelor =nite şi se instală #n *iroul lui Jre ;aut(er% În !ine, mo*ilul sună%
'e re+e(i la el%
 K Ari!
 Nu răs+undea nimeni% Insistă
 K Ari! =nde sunte$i A$i +ă$it cea
 Nici un răs+uns, iar leătura se #ntreru+se *rusc% Nu era a!işat nici un număr%
 K Jre, tre*uie să a!lăm cine locuieşte la numărul 2? +e Na(im =d-&in Road%
 K Îi sun +e omoloii mei din I;, s+use imediat şe!ul centralei% Am mai multă
#ncredere #n ei decât #n I'I%
 K Până atunci, dau o raită +e acolo, (ise Malko%
 K ;ine% 7ua$i-l +e 1;ud cu dumneaoastră şi una dintre maşinile mele normale%
&u+ă cinci minute, Malko şi răsanul aent /IA treceau *arierele cu duni roşu cu al*
din (ona#ntre
dis+ară di+lomatică% Malko
tim+% are era#ntâm+lase
ce se siur că "amal +ă$ise+e
Merea cea% În +lus,
Na(im Musta+)a
=d-&in Road,Tura*i
!iind +utea
atent să
la
numere şi #ncetini când trecu +e lână ila cu numărul 2?% Nu i se +ăru nimic nelalocul lui, iar
maşina lui Ari! "amal nu se a!la acolo%

*
* *
Ari! "amal !u tre(it de durerile atroce din +odurile +almelor% Îi enea să se scar+ine,
!urnicăturile urcând +ână la umeri% &esc)ise oc)ii şi (ări un taan al* şi murdar, a+oi #ntoarse
ca+ul #ntr-o +arte şi ă(u că era lunit +e o masă din lemn, cu le(nele leate de două dintre
 +icioarele ei% În mâini aea #n!i+te două +umnale care #l $intuiau de masă% 'u)i$ă şi omă su*
 +riirea Kscâr*ită
Gi-amacerut
*ăr*osului
să-mi cu oc)ii
s+ui *ul*uca$i%
adeărul, dar ai +re!erat să )uleşti şi să insul$i numele lui
Alla)% Acum ştim că eşti s+ion% Am au(it ocea şe!ului tău necredincios% &ar #$i mai dau o
şansă% &acă #mi s+ui tot adeărul, ei aea o moarte uşoară, iar Alla) te a ierta +ro*a*il%
Îm+ietrit de durere şi de roa(ă, Ari! "amal nu răs+unse% 'e aă$ă de o sinură
s+eran$ă americanii aeau adresa şi +uteau să a+ele(e la +oli$ia +akistane(ă%
 K Inch (llah. (ise *ăr*osul ă(ând că tace, ai ales%
Îi şo+ti câtea cuinte *ăr*atului de lână el care ieşi din #ncă+ere, a+oi se #ntoarse
du+ă câtea minute #nso$it de o namilă rasă #n ca+ şi cu oc)ii duşi #n !undul ca+ului, cu o
 +riire #nro(itoare% &eodată, Ari! "amal ştiu că era Musta+)a Tura*i% &e alt!el, *ăr*osul cu
oc)ii *ul*uca$i #i con!irmă *ănuiala%
 K 7-ai urmărit +e !ratele A*u Musta+)a +ână aici, (ise el cu ocea lui *laină% &in
ordinul americanilor% Hei +lăti această crimă%
Musta+)a Tura*i se uca cu două cartuşe de 5alaşniko, !i6ându-l +e +ri(onier cu o
 +riire +lină de ură% Mai eni #ncă un *ăr*os cu un cleşte% Musta+)a Tura*i #l luă şi #l !olosi ca
să scoată lon$ul din dulie% Hărsă +ra!ul #n +almă, a+oi totul se +etrecu !oarte re+ede% =nul
dintre *ăr*oşi #i +rinse ca+ul lui "amal, #n tim+ ce altul #i ridică +leoa+a stână cu un *e$işor%
Musta+)a Tura*i #m+răştie cu re+e(iciune +ra!ul su* +leoa+a ridicată, iar oc)iul se um+lu
instantaneu de lacrimi% 'coase o *ric)etă din *u(unar, o a+rinse şi a+ro+ie !lacăra de oc)i%
Pra!ul se a+rinse numaidecât cu un s!ârâit, ar(ând corneea, +ătrun(ând #n oc)i şi
distruând retina% Ari! "amal scoase un urlet #nro(itor şi inuman% 'u!erin$a era atât de mare,
#ncât reuşi să se smulă de +e masă, dar +almele rămaseră $intuite #n lemn% În oc)i aea o
usturime atroce% 'e c)inui să se ridice dar !u imediat $inut şi $intuit din nou de masă% ;ăr*osul
cu oc)ii *ul*uca$i se a+lecă deasu+ra lui%
 K Hrei să-$i sale(i celălalt oc)i Este !oarte uşor% Tre*uie doar să or*eşti%
75

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 75/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

*
* *
Aşte+tând la reo sută de metri de ila cu numărul 2?, 1;udQ or*ea +e mo*il #n tim+
ce Malko su+rae)ea casa% Nu se edea nici o mişcare% Americanul #nc)ise mo*ilul%
 K 7a numărul 2? este un NJ saudit, Al-5)ur*ar, #l anun$ă el% 'e a!lă +e lista celor
care coo+erea(ă cu Al-<aida% 'unt siur că aici l-a adus I'I +e Tura*i% Hor să-l scoată din $ară%
/e !acem
Malko era ne)otărât% În cinci minute, +utea să c)eme 4;I-ul şi +oli$ia +akistane(ă ca
să +erc)e(i$ione(e ila% În Pakistan, mandatul de +erc)e(i$ie era o no$iune a*stractă% /)iar
dacă #l recu+erau +e Musta+)a, o+era$iunea lui dădea reş%
 K 'ă mai aşte+tăm +u$in, (ise el%
 K 8i "amal
are unde +utea să !ie in!ormatorul Malko ştia că +ă$ise cea% &ar unde era
 K Maşina lui nu mai este aici, o*seră Malko, nu sunt c)iar aşa de tâm+i$i să o !i lăsat
aici% /red că au dus-o #n altă +arte%

*
* *
Ari! "amal nu se mai o+rea din or*it ca să uite de oc)iul care #l durea #nro(itor% A*ia
(ărea şi cu celălalt, care lăcrima tot tim+ul% Îi +uneau mereu #ntre*ări, uneori re+etându-se, iar
creierul +arcă era o roată care se #nârtea% Aea im+resia că o mine de !oc #i +âroleşte lo*ul
ocular% În s!ârşit, #ntre*ările #ncetară%
 K Ai s+us tot adeărul #l #ntre*ă cu raitate *ul*ucatul%
 K &a, da%
 K Poate că mai minte şi acum, (ise Tura*i%
Hă(ând că deşartă şi al doilea cartuş, Ari! "amal cre(u că #nne*uneşte% Înce+u să urle,
să se (*ată şi să im+lore%
 K Nu, nu, urlă el, nu cu +ra!L Nu cu +ra!L
Tura*i
 +ra!ul era se a+lecă
#n cealaltă şi, În
mână% #ntr-un
!ine, est necontrolat,
cei trei reuşiră să-l"amal #şi #n!i+se
imo*ili(e(e% din$ii
'im$i #n mânasco*itorii
#n$e+ătura lui% &ar
cu care #i ridicau +leoa+a şi +e care se c)inuia cu dis+erare s-o $ină #nc)isă% A+oi sim$i
ranulele de +ra! +e cornee% =ltimul lucru +e care #l ă(u a !ost !lacăra *ric)etei, a+oi lumea
e6+lodă #ntr-o âlătaie al*enă şi o durere insu+orta*ilă%
 K Am s+us adeărulL )o)oti el, ă ur +e &umne(eu%
;ăr*osul şi Tura*i sc)im*ară o +riire% Nimeni nu +utea să re(iste unor asemenea
c)inuri% A!laseră tot ce oiau să ştie% Ari! "amal urase că nu a or*it cu com+licii lui% Îl
credeau, căci altminteri +oli$ia +akistane(ă ar !i !ost dea +re(entă%
 K Nu ne a mai s+une nimic, o*seră *ăr*osul%
4ără un cuânt, Musta+)a Tura*i se a+ro+ie de masă% Îi +rinse ca+ul #n mâini şi i-l
răsuci cu !or$ă% 'e au(i o +ârâitură sinistră, iar Ari! "amal trase un $i+ăt scurt, a+oi ca+ul #i
că(u #ntr-o +arte% Era o !iură +e care Tura*i o #nă$ase de la ceceni care #i tratau ast!el +e
 +ri(onierii ruşi% ;ăr*osul cu oc)ii *ul*uca$i #l +riea cu admira$ie +e acest om cu o asemena
!or$ă, care era de +artea lor% Alla) era mărinimos de reme ce #i trimitea asemenea alia$i%

*
* *
 Noa+tea #nce+ea să se lase iar ila NJ-ului saudit !usese +ă(ită !ără #ntreru+ere% 'e
 +lim*au +e acolo maşinile /IA la care se adăuau +ietonii sau in!ormatorii +e motociclete% Nu
ieşise nimeni% Nu #i anun$aseră +e +akistane(i% /u cât treceau mai multe ore, cu atât islamiştii
se sim$eau mai #n siuran$ă% Malko luă o ură de ceai cu )ea$ă% 4ăcea curse #ntre
ascun(ătoare şi *iroul lui Jre ;aut(er% Ro*ert ;aldCin, +răina cu oc)elari, intră #n *irou şi
anun$ă
 K  camionetă neară a intrat #n curtea ilei% Are număr de Pes)aCar & 20F?%
76

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 76/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Era cu siuran$ă e)iculul ce tre*uia să-l trans+orte +e Tura*i% Joana #nce+ea, iar de
data asta, nu tre*uia să mai comită nici o reşeală% 'inurul +unct sla* era că Ari! "amal nu
a+ăruse #ncă%

*
* *
5)alil Ate!, *ăr*osul cu oc)ii *ul*uca$i, se +rosternă +entru a treia oară, atinând
coorul cu !runtea, +entru ma$hri1* ruăciunea de la a+usul soarelui% În ciuda calmului
a+arent, era ros de nelinişte% &eşi #l c)inuiseră #nro(itor, s-ar +utea ca +ri(onierul să nu !i
s+us tot% &ar a!lase că americanii erau interesa$i de Musta+)a Tura*i% &acă ar !i ştiut mai
dinainte, +oate că nu l-ar !i luat, dar acum era +rea târ(iu%
 Nu mai aea de ales% Era im+osi*il să-l lase +e Tura*i la Islama*ad, unde, !ără nici un
act ar !i !ost +rins imediat% Alia$ii lui o*işnui$i din I'I se temeau şi *ăteau #n retraere% Aea
doar două solu$ii% 'ă nu se mişte şi să-l $ină +e Tura*i su* +totec$ia lui, dar era e6trem de
 +ericulos, căci I; +utea să de*arce oricând la ila cu numărul 2?% În acest ca(, se #ntâlneau cu
to$ii la Juantanamo% 'au sa #ncerce să-l scoată din tară +e Tura*i aşa cum +rea(useră%
Însemna că era o o+era$iune !oarte riscantă, mai ales dacă americanii erau #ntr-adeăr la
curent%

Înainte /ăută #n minte


să moară, o +osi*ilitate
Ari! "amal şi aunse
le !urni(ase câteala elemente
conclu(iautile%
că cea mai *ună a+ărare era atacul%

Capitolul XV
/onsiliul de ră(*oi se #ntrunea #n *iroul lui Jre ;aut(er cu marele 1;ud care #şi
rodea un)iile de mama !ocului% 8ase aen$i ai centralei erau +e teren şi su+rae)eau casa%
&e la sosirea camionetei cu număr de Pes)aCar nu se mai mişcase nimic +e acolo% Malko se
uită la ceas% Era nouă şi (ece% Nimănui nu-i stătea ândul la mâncare%
 K 'unte$i siur că nu ne +ot scă+a +rintre deete #ntre*ă el #nriorat%
 K Este im+osi*il, (ise Jre ;aut(er% &oi dintre in!ormatorii noştri au motociclete şi
au ordin să ne semnale(e orice mişcare%
 K Eu cred că nici n-o să se mişte #n seara asta% !iindcă noa+tea sunt cele mai multe
controale, conc)ise Malko%
Era a+roa+e siur că Musta+)a Tura*i se a!la #n acea ilă şi că +rietenii lui saudi$i
#ncercau să-l scoată cuma din $ară% Nu se +uteau #ndre+ta decât #n două direc$ii #n 5as)mir,
arianta cea mai +u$in +ro*a*ilă, sau la Pes)aCar, +unctul o*liatoriu de trecere #n
A!anistan% &oar dacă nu se or duce +u$in mai la sud, s+re <uetta şi ;elucistan% 'ecretara lui
;aut(er *ăă ca+ul +e uşă şi anun$ă
 K =n a+el +entru dumneaoastră, domnule%
 K Nu +ot să !iu deranat%
 K Persoana insistă, domnule, este neasta lui Ari! "amal%%% Plâne la tele!on%
8e!ul centralei se re+e(i la tele!on% Ascultă, #şi notă cea, a+oi #nc)ise%
 K Era ;ena(ir "amal, s+use el% A +rimit un tele!on de la so$ul ei% Este rănit şi ne cere
să ne ducem du+ă el%
 K =nde
Malko nu-şi +utea ascunde uşurarea% In!ormatorul de la /IA +etrecuse un s!ert de oră
de coşmar, #nsă islamiştii #i dăduseră drumul% Tre*uie să ai*ă in!orma$ii +re$ioase%
 K În nordul oraşului, #n a+ro+iere de mosc)eea ')a) 4aisal şi de o şcoală coranică%
4emeia a +omenit de un teren de !ot*al, la +oalele unei +ădurici, #n stâna drumului ce duce la
madrasa 4aridi.a%

 K Tre*uie
1;udQ să merem imediat acolo, s+use Malko%
se ridică%
 K Hin şi eu, cunosc locul%
Jrăsanul se duse #n camera de alături de unde aduse un +istol-mitralieră Inram cu
77

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 77/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

$eaa scurtă% /ând se urcă #n maşină s+use


 K Eu l-am recrutat +e Ari! "amal% Este un ti+ cumsecade, serios şi cinstit% '+er să nu
!ie +rea ra rănit%%%
 Nu mai sc)im*ară nici un cuânt +ână când aunseră la un +anou care semnala şcoala%
 cărare urca +e colinele care #m+remuiau +artea de nord a oraşului% 1;ud #ncetini% 4arurile
luminară o clădire lună, cu sc)ele deasu+ra% Nu se edea nici o lumină%
 K Este şcoala coranică 4aridi.a% s+use el% Terenul de !ot*al se ăseşte +u$in mai os%
Heneam !oarte des aici dis-de-diminea$ă ca să ăd eleii care +racticau s+orturi de lu+tă% Până
nu demult, a !ost un centru de antrenament +entru mua)edinii din 5as)mir şi +entru câ$ia
mem*ri străini din Al-<aida%
'e o+ri la marinea unui crân% Malko (ări mai os un câm+ dre+tun)iular% În stâna,
şcoala nu era luminată şi nu ră(*ătea nici un (omot% 1;ud co*or# din e)icul cu o lanternă
#n mâna stână şi cu +istolul-mitralieră #n drea+ta% În tim+ ce co*ora cărarea, lumina crânul
cu co+aci rari şi +ustiu% &e-a*ia du+ă (ece minute de căutări, (ăriră, la marinea terenului de
!ot*al, o !ormă lunită +e os cu ca+ul #n tu!e% 7anterna lumină o !ormă umană cu o riiditate
sus+ectă%
 K &umne(euleL su!lă 1;ud, nu-mi miroase a *ine%
 K Ari!L #l striă Malko #n şoa+tă%

aco+erit&ar nu +rimi
de arma nici un răs+uns%
americanului% 'e a+lecă/or+ul aea
şi #i +i+ăi riiditatea
cea!a% Era rece%mor$ii% Malko se a+ro+ie,
 K A murit cam de multişor, #i s+use el lui 1;ud,
'e a+lecă şi +rinse cadarul de umăr ca să-l #ntoarcă% /a to$i mor$ii, era !oarte reu% /u
un e!ort e6traordinar, reuşi să-l #ntoarcă +e o +arte, eli*erându-i !a$a% &ar reretă imediat
estul% În loc de oc)i aea două ăuri nere #n care mişunau !el de !el de insecte şi !urnici% Îi
eni să erse%
 K 1;udL
Americanul se a+ro+ie şi se a+lecă să adă, când o ra!ală lună +ăcăni, enind dins+re
 +ădure% Americanul se clătină, a+oi se +ră*uşi ca un ie+ure #m+uşcat din oană% &in instinct,
Malko se culcă lână cadaru% Au(i un şuierat uşor şi (ări un o*iect mai mare $inut de elaticul
sli+ului lui Ari! "amal%
/ând #l #ntorsese, cla+etaEra o renadă
se ridicase% a cărei
Mai cla+etă
erau trei era men$inută
secunde de reutatea
+ână la e6+lo(ie% Atunci cor+ului%
#şi adună
toate +uterile şi #ntoarse din nou cadarul +e *urtă, a+oi se culcă la +ământ%
E6+lo(ia !u atenuată de cor+% Ne!ericitul "amal, +roiectat #n aer de su!lu, că(u +e sol
!ăcut mii de *ucă$ele #ntr-o +utoare #nro(itoare% =nele dintre rămăşi$e că(ură +e Malko, #nsă
reutatea cor+ului #m+iedică #m+răştierea sc)ielor mortale ale renadei% Înro(it şi ne*un de
!urie, Malko #şi smulse +istolul de la curea şi se strădui să adă cea #n *e(na +ădurii% 1;ud
emea +u$in mai #ncolo, #ntins +e +antă% Malko #l striă, dar nu +rimi nici un răs+uns%
'e au(i #ncă o ra!ală, iar cor+ul americanului !u (uduit de loan$e%  +ată mare de
sâne #i a+ăru +e +ul+ă% Malko se li+i şi mai tare de +ământ% A+oi trase la #ntâm+lare trei
!ocuri de armă, #n tim+ ce se #ntindea du+ă +istolul-mitralieră% În momentul #n care smulea
arma din mâna #n$e+enită a americanului, un lon$ #i (*ură creierii acestuia, iar Malko sim$i
un şoc iolent #n *urtă% /ă(u +e s+ate şi se rostooli +e +antă cu răsu!larea tăiată, rămânând
)emuit lână cadarul lui Ari!% 'e aşternu din nou liniştea, dar rămase nemişcat% Poate că
adersarii #l credeau mort sau ra rănit% Aea sen(a$ia că !usese loit de o nicoală #n *urtă%
Îşi trecu mâna +este +ântece, aşte+tându-se să adă sâne, dar nu aea nimic% Numai că #l
durea !oarte tare locul% 'e +i+ăi cu âr!ul deetelor şi sim$i catarama de la curea de!ormată%
Era urma unui lon$ ricoşat% Altminteri, acum ar !i !ost #n aonie%
/u +istolul-mitralieră #n mână, cercetă +ădurea% 1;ud nu mai res+ira% În această
 +ustietate, nimeni nu !usese alarmat de !ocurile de armă% '-ar +utea ca numai locuitorii şcolii
să !i au(it, dar nu +ăru să-i alarme(e%%% &esc)ise tele!onul mo*il cu mâini tremurătoare% Jre
;aut(er răs+unse imediat%
 K Am nimerit #ntr-o am*uscadă, #l anun$ă Malko% /red că 1;ud a murit% 8i Ari!
"amal%

78

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 78/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

*
* *
Poli$iştii +akistane(i care scotociseră +ădurea se #ntoarseră cu un +umn de dulii oale%
Erau de la loan$ele trase de Malko şi de 1;ud%
 K A !ost un sinur trăător, s+use +oli$istul din I;%
Jre ;aut(er aruncă o +riire +lină de ură către şcoala coranică% Aea lacrimi #n oc)i%
Aşe(at +e tara, tru+ul lui 1;ud +ărea enorm%
 K &acă aş aea un lansator de !lăcări, m-aş duce să le dau deşte+tarea, mormăi şe!ul
centralei% 'unt siur că asasinul a enit de la ei%
 K Îmi +are rău, s+use Malko% &in cau(a mea a$i +ierdut doi mem*ri din ec)i+a
dumneaoastră%
Jre ;aut(er nu răs+unse, sim$ind un nod #n ât% Pe Malko #l durea #nro(itor *urta şi,
când se uita la catarama de!ormată, se #ntre*a cum de mai trăia% /ei doi *ăr*a$i se #ntoarseră
la 4ordul *lindat al şe!ului centralei% Americanul clătină din ca+ #n tim+ ce #şi a+rindea o
$iară cu *ric)eta i++o, a cărei !lacără +âl+âia%
 K A$i ă(ut ce i-au !ăcut lui Ari! #ntre*ă el cu oce tremurătoare% Este semnătura
re$elei Al-<aida% 'e distrea(ă torturând +ri(onierii #n acest mod% Este un a+ro+iat al lui ;in
7aden, un
Tre*uie să sudane( care a inentat această metodă% Iau +ul*erea dintr-un cartuş şi #i ard oc)iul%
!ie #ns+ăimântător%
 K &ar a murit de mult, o*seră Malko% 'o$ia lui a s+us%%%
 K Am or*it din nou cu ea, s+use americanul% A sunat-o un necunoscut% /u siuran$ă,
unul dintre sc)iniuitori% Merită cu +risosin$ă un sur+lus de itamine ;-@2%%% 'ă se aleaă
 +ra!ul şi +ul*erea de ei%%%
 am*ulan$ă luă cele două cadare, iar ei se #ntoarseră la Am*asada americană% Ro*ert
;oldCin le con!irmă că #n ila de la numărul 2?, su+rae)eată cu *inocul cu in!raroşii, nu se
mişcase a*solut nimic% Malko o*seră
 K Pro*a*il că mă cred mort, deşi ştiu că #l urmărim #n continuare +e Musta+)a Tura*i%
În conclu(ie, or aea *ănuieli% M-ar mira să mai rămână #n Islama*ad%
Jre
 K 8i ;aut(er
eu, dar #lnua+ro*ă%
e6istă decât un sinur drum +ână la Pes)aCar% Nu +ot să meară #n
altă direc$ie decât +e acolo%
Malko sim$i că, de la moartea lui 1;ud, americanul #şi !ăcea o a!acere +ersonală din
de(nodământul acestei +oeşti%
 K Ar !i mai *ine să merem la culcare, #l s!ătui Jre ;aut(er% Mâine +lecăm dereme%
 K /um -a$i orani(at #ntre*ă Malko%
 K Aem trei maşini şi două motociclete, #i e6+lică şe!ul centralei% Toate cu numere
 +akistane(e şi conduse de localnici% 9a*ar nu au ce caută% Au numărul unei !uronete, & 20F?
şi nu o or scă+a din oc)i +ână nu a ieşi din oraş% &u+ă aceea, a !i rândul nostru să
interenim% Eu sunt cu maşina mea #m+reună cu ;o*% Hre$i să eni$i cu noi
 K &a%
 K Atunci, ne #ntâlnim aici la ora şase% &acă interine cea +ână atunci, ă sun%
Încerca$i să ă odi)ni$i, #l s!ătui americanul% 7a Pes)aCar lucrurile or !i mai delicate% &acă #l
lăsăm +e Tura*i să treacă rani$a #n A!anistan, cum crede$i că-l om mai +utea urmări du+ă
aceea &acă #l lăsăm să treacă, moartea lui 1;ud şi a lui "amal nu a mai !olosi la nimic% 7-
am anun$at +e omul nostru de acolo, &ustin oods şi aştea+tă instruc$iuni%
 K 8tiu că a !i o trea*ă delicată, recunoscu Malko cu triste$e% &ar tre*uie să ăsim o
solu$ie% /ând se urcă #n Naiator, #ncă era cu moralul la +ământ% În a!ara mor$ii lui Ari!
"amal, Jre ;aut(er ridicase adeărata +ro*lemă% /um să treacă #n A!anistan &ar nu +utea
să dea #na+oi, du+ă ce o+era$iunea asta costase atât de scum+% Nu-i rămânea decât s+eran$a că
&umne(eu a !i #n continuare cu el% +ri #n !a$ă la 5arriott* când tele!onul mo*il sună%
 K MalkoL
Era ocea Priscillei /learCater% 'e edea că e tul*urată% 'im$i că i(*ucneşte #n +lâns%
 K /e s-a #ntâm+lat o #ntre*ă Malko #nriorat%
79

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 79/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Tânăra neresă #şi trase nasul%


 K Adineauri am +rimit un tele!on% 'e +are că un mem*rii al /IA a !ost omorât #n
seara asta% Nu mi-a s+us cine e% Mi-a !ost !rică să nu !ii tu%%%
A!ectat, Malko o linişti
 K N-am !ost eu% A !ost 1;ud%
 K /um a !ost omorât
 K Pre!er să nu-$i s+un la tele!on%
 K Ne +utem #ntâlni mâine
 K Nu% Nu oi !i aici% Plec #n nord-estul $ării%
 K Pot să in şi eu
 K Nu%
 K &e ce
 K Este +rea +ericulos%
&u+ă un scurt moment de tăcere, Priscilla insistă
 K &ar reau să in% Am +atru (ile de recu+erare, iar   am*asadorul li+seşte% Aş +utea
să-$i !ac un sericiu%
&eodată, Malko #şi aminti de *urka%  !emeie ar trece neo*serată ascunsă su* *urka,
c)iar dacă este neară ca tăciunele%%% &ar, ândindu-se la ce a +ă$it 1;ud, se linişti%
Nu reau
 K Mă să +ă$eşti şi tu ca 1;ud, (ise el%
a+eri tu%%%
 K Eu%%%
 K Te ro%%%, insistă ea%
 K ;ine, cedă Malko% &ar tre*uie să +lecăm !oarte dereme%%%
 K Atunci, ar !i mai sim+lu să in să dorm cu tine%

*
* *
Priscilla /learCater #şi trecu deetul +este catarama #ndoită a curelei şi clătină din ca+%
 K Ai aut mare noroc, o*seră ea%

altele şiAunsese #n urmă cu cinci minute, ec)i+ată cu o eantă de oia ce con$inea +rintre
*urka erde%
 K Hoi +ăstra catarama asta ca amintire, (ise Malko%
Metalul masi era com+let de!ormat% Malko se de(*răcă, iar Priscilla $i+ă când ă(u
ânătaia enormă%
 K /red că te doare !oarte rău, s+use ea%
 K Pu$in, mărturisi Malko%
&ar #şi sim$ea su!letul +ustiit% 'u+liciul #nro(itor al lui Ari! "amal şi moartea *rutală a
lui 1;ud erau lucruri de +e urma cărora nu-şi a reeni !oarte re+ede şi de care se sim$ea #n
 +arte res+onsa*il% 'e luni #n +at şi #nc)ise oc)ii% Nici nu mai aea cura să or*ească% J)ici
că Priscilla se #ntindea lână el şi, a+roa+e !ără să-şi dea seama, că(u #ntr-un somn adânc%

*
* *
'oneria tele!onului mo*il #l !ăcu +e Malko să tresară% 'e ridică, ă(u +atul ol şi
răs+unse%
 K /amioneta +leacă de la numărul 2?, #l anun$ă Jre ;aut(er% &is+o(itiul se a!lă
acolo%
 K Până la urmă, nu in cu dumneaoastră, #l anun$ă Malko% Priscilla rea să mă
#nso$ească% Merem cu maşina ei% Plec +este (ece minute%
Americanul nu comentă, ci s+use doar atât
 K Nu ă ră*i$i% Nu se a #ntâm+la nimic +e drum%
/easul arăta şase şi (ece iar soarele strălucea dea !oarte tare% Priscilla ieşi din *aie cu
un +roso+ #n!ăşurat #n urul şoldurilor% Era su+er*ă şi surâ(ătoare%
 K Nu oiam să te !ac să #ntâr(ii, s+use ea%
80

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 80/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Malko se duse să !acă un duş% &u+ă un s!ert de oră, co*orau% 'e o+riră să ia un mic
deun !rual% Îndată ce se urcară #n maşina Priscillei, Malko #l sună +e Jre ;aut(er%
 K /um stăm
 K 'itua$ia este su* control% /amioneta a auns la *i!urca$ia A**otta*ad% În a!ară de
Musta+)a Tura*i, la *ord se mai a!lă şo!erul şi o namilă de *ăr*os +e care nu l-am identi!icat%
Traseul Islama*ad-Pes)aCar se +arcurea #n a+ro6imati două ore şi umătate% Imediat
ce aunseră +e şoseaua cu două *en(i, Malko care trecuse la olan, acceleră% Priscilla se
a+lecă şi #l sărută +e ât%
 K 'unt !oarte !ericită că am enit cu tine, ânuri ea%
*
* *
A*dul Ra((a:, unul dintre in!ormatorii /IA, la olanul unei maşini To.ota o*işnuite,
 +relua urmărirea camionetei nere, du+ă ce trecuse de o *en(inărie% Tocmai treceau +odul
 +este râul 5a*ul şi Indus% Era destul de reoi, !iindcă drumul era #n re+ara$ie, iar camioanele
ridicau nori roşi de +ra!%  altă maşină #l de+ăşi% /ând ieşi de +e drumul #n re+ara$ie, un
14l.in /oac) +lin de antene !le6i*ile ca ale unei insecte, cu ciorc)ini de călători aă$a$i de
 +ortiere, +ictat ca o *ătrână )etairă, reuşise să treacă #ntre el şi camionetă%
Hedea
 +artea din numai
s+ate% steule$emerea
Auto*u(ul de toate
cuculorile !luturând
ite(ă c)iar #n ânt şişoselei%
+e milocul doi del!ini al*iast!el
Rulară +icta$ireo
+e
două(eci de kilometri, a+oi A*dul Ra((a: se )otăr# să de+ăşească auto*u(ul% Erau destul de
a+roa+e de Pes)aCar% /la6onând #ntruna şi de+ăşind marinea şoselei, reuşi #n s!ârşit să-l
de+ăşească%
 Nu mai (ări camioneta, #n sc)im*, două camioane #i limitau i(i*ilitatea% Ginând strâns
olanul, A*dul Ra((a: reuşi să se strecoare #ntre ele% În !ine, drumul era li*er% &ar camioneta
dis+ăruse%
4ără să-şi !acă rii, A*dul a+ăsă +edala de accelera$ie% Tim+ de (ece minute men$inu
ite(a, a+oi #nce+u să se neliniştească camioneta neară nu aea ite(ă mare% 'ună de +e
mo*il maşina numărul unu care se a!la la (ece kilometri #n !a$a lui% &acă maşina urmărită
mărise
artere% ite(a, !usese +reluată de aceasta% &ar răs+unsul #i trimise un al de adrenalină #n
 K Noi n-am ă(ut-o, anun$ă şo!erul maşinii numărul unu%
A*dul Ra((a: #nură cu !urie% &acă maşina urmărită se #ntorsese şi se #ndre+ta acum
s+re Pes)aCar Îi ceru e)iculului numărul unu să #ncetinească şi du+ă câtea minute, cele
două maşini mereau una #n s+atele celeilalte% /amioneta neară dis+ăruse !ără urmă% r, +e
această +or$iune de drum, nu era nici o *i!urca$ie%
 K Tre*uie să anun$, s+use imediat A*dul Ra((a:% +reşte aici, trec eu #n urma ta%
&acă maşina urmărită dis+ăruse, toată o+era$iunea se ducea +e a+a sâm*etei%

Capitolul XVI
/ând au(i ce #i s+une Jre ;aut(er, Malko sim$i cum #i !ue tot sânele din o*rai%
 K Nu se +oateL e6clamă el% Totuşi camioneta nu aea cum să (*oare%
 K amenii noştri re!ac drumul #na+oi, #i e6+lică americanul% Heri!icăm a*solut tot%
Maşina numărul unu a sta ascunsă la intrarea #n Pa**i% Numărul doi care se a!la #n urma ei
re!ace drumul din locul #n care a +ierdut camioneta% Punctul de #ntâlnire este la Pa**i%
 K /e se #ntâm+lă #ntre*ă Priscilla /learCater%
 K Au +ierdut-oL o anun$ă Malko% iua #n amia(a mare, +e un drum dre+t, !ără
rami!ica$iiL

7a urmaMintea
urmei,#ierau
!u stră*ătută de Nu
+akistane(i% un ând ori*il%
scoase are
o or*ă in!ormatorii
+ână erau
când aunse la oameni de de
Pa**i, ros #ncredere
rii% 'e
o+ri #n s+atele celor două maşini o+rite dea #ntr-un re!uiu, +rintre auto*u(e şi arae #n aer
li*er% A*ia o+riră, că Jre ;aut(er co*or# din maşina lui şi eni la el%
81

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 81/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Au ăsit-oL #l anun$ă el%


Malko cre(u că inima #i a cră+a de !ericire%
 K =nde este
 K Hede$i şcoala aia mare de +e +artea drea+tă a drumului, când ii dins+re Islama*ad
 K &a, acolo este
 K Nu, +e un alt drum, s+re Pes)aCar, este o mică *i!urca$ie, un drum neas!altat cu o
 +ancartă ce indică o rani(a$ie neuernamentală kuCeitiană% A*dul Ra((a: s-a dus #n
recunoaştere şi a ă(ut +este (id camioneta +arcată #n curte%
Încă o leătură cu Al-<aida%
 K Tre*uie să aducem dis+o(itiul aici şi să aşte+tăm, conc)ise Malko% 'unt siur că
nu este destina$ia !inală% Nu e6istă nici o altă cale de acces la această orani(a$ie
 K Nici una% Este o*liat să o ia +e drumul ce duce la Pes)aCar% 7-am am+lasat +e
unul dintre oamenii noştri cu o motocicletă la *i!urca$ie% Tre*uie să ă duce$i la Pes)aCar, iar
eu ă oi $ine la curent%
 K Nici or*ă, s+use Malko% Rămân aici% Eu o să stau +e +artea
  cealaltă%
Plat!orma centrală era !oarte uşor de trecut% Malko o luă #n osul drumului ce ducea la
Islama*ad şi o+ri #ntre o sta$ie P%'%% şi câtea maa(ine şi restaurante #n aer li*er% El şi
Priscilla co*orâră şi se aşe(ară la masa unui *irt unde se indeau sucuri cu nişte culori
du*ioase,
or #ntindemiere şi alte
şi de data c)estii
asta% 8tiaudecămâncare
/IA este+u$in #m*ietoare%
+e urmele lor, darMalko
s+erause
să#ntre*a
sca+e deceurmărire%
ca+cană 8i
le
a+roa+e că au reuşit% 'au aeau alt moti ca să nu aună +rea re+ede la Pes)aCar%

*
* *
iua trecuse e6as+erant de #ncet% 4iind tot tim+ul in!ormat cu autorul mo*ilului,
Malko ştia că maşina cu numărul & 20F? se a!la tot #n incinta orani(a$iei kuCeitiene% &u+ă
cele s+use de in!ormatorii care o su+rae)eau, nimeni nu +lecase !ără ca ei să o*sere% 'ă !ie
oare această #ntâr(iere o şmec)erie +entru a-i descuraa +e oamenii din /IA sau aeau un
moti +entru care Musta+)a Tura*i să-şi +relunească seurul #n sediul acestei orani(a$ii
Priscilla
 K+riea
 să cerul care aici
rămânem se #ntuneca% Peste o#loră
toată noa+tea se aea%
#ntre*ă #nno+ta%
 K Nu +ot să mă mişc +ână nu am eşti, (ise Malko%
/u toate că se săturase şi el de această +ândă su* un soare ar(ător%  dată cu lăsarea
serii, tem+eratura mai scă(use cu reo două rade%
 K =nde o să dormim #ntre*ă Priscilla%
 K În maşină, răs+unse Malko%
 Nu se edea nimic +rin +reamă care să semene a )otel, #n a!ară de câtea +aturi
im+roi(ate aşe(ate #n !a$a unei )erete% Era o căldură su!ocantă% Malko +orni climati(orul,
lăsă s+ătarul #n os şi #ncuie +ortierele% /u ;eretta lână el, se sim$ea mai #n siuran$ă%
Amândoi erau atât de o*osi$i #ncât adormiră imediat du+ă ce mai discutară +u$in%

*
* *
Malko !u tre(it de lumina (ilei% Priscilla mai dormea )emuită +e scaunul ei% Îi era sete
şi co*or# din maşină ca să se ducă să ia un ceai% /amioanele care eneau din A!anistan
de!ilau #ntr-un ritm in!ernal la câ$ia metri de ei% Priscilla eni lână el du+ă câtea minute%
 K Am dormit ca un co+ilL s+use ea% Mi-e !oame%%%
 K Micul deun nu este inclus #n +roram, se scu(ă Malko% &oar dacă nu cuma ai c)e!
să te otrăeşti% Pot să-$i o!er un ceai%%%
Tele!onul mo*il al lui Malko sună la şa+te şi (ece, când a$i+iseră din nou #n maşină%
 K Au +lecat adineauri din orani(a$ie, #l anun$ă Jre ;aut(er% Au sc)im*at camioneta
cu un Nissan Patrol de culoare *e, cu eamuri !umurii şi număr de Pes)aCar%
 K 'unte$i siur că Musta+)a Tura*i se a!lă la *ord
 K 'unt şanse !oarte mari, răs+unse şe!ul centralei% /amioneta a +lecat du+ă aceea s+re
82

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 82/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Islama*ad numai cu şo!erul% ri Tura*i a rămas #n sediul orani(a$iei% Noi nu aem destui
oameni ca să-i lăsăm de +a(ă acolo%
 K 'untem #n im+as, conc)ise Malko%
 luă din nou +e celălalt drum, #ndre+tându-se către Pes)aCar şi isând să !acă un duş
ca ra*ia mălai% &in cau(a riilor, nici nu mai sim$ea !oamea% &u+ă o umătate de oră, se
anaa +e JT Road şi !u neoit să #ncetinească, +oticnindu-se #n tra!icul +este măsură de
alomerat cu tricicluri care +ârâiau şi scoteau !um, cu *iciclişti, cu auto*u(e su+raalomerate,
cu camioane o+site #n toate culorile şi străduindu-se să eite )amalii care se strecurau +rintre
e)icule, #ncooia$i de +oara *aaelor% Mo*ilul sună din nou şi au(i ocea lui Jre ;aut(er
 K He)iculul irea(ă +e 9akim =llan "an Road% 'e duc #n 5).*er ;a(ar%
raşul ec)i era un la*irint de strădu$e adesea im+ractica*ile +entru maşini, unde te
rătăceai !oarte uşor%%% Malko acceleră% &u+ă cinci minute aunea şi el #n *a(ar% Puse o !rână
 *ruscă Nissanul *e se a!la la o sută de metri #n !a$a lui, sta$ionat #n$r-o +ia$etă din care
 +orneau mai multe strădu$e +ietonale% &in e)icul co*orâră +atru *ăr*a$i, dintre care unul
!oarte #nalt, dar era +rea de+arte ca să-i identi!ice% 'tră*ătură scuarul şi o luară +e o strădu$ă
care urca #n +antă lină%
 K Aştea+tă-mă aiciL #i (ise Malko Priscillei%
Porni #n urmărirea celor +atru *ăr*a$i care o luară !ără ra*ă +e Andar ')er, unde se
a!la *a(arul
 *a(ar, că un*iutierilor%
tânăr #l şi &in !ericire,
a*ordă, alomera$ia
o!erindu-i #l auta
o +erec)e de să treacă neo*serat%
*asc)e$i% /ând se a!laA*ia intră #n
la milocul
strădu$ei, un mue(in de la mosc)eea Ma)a*at 5)an #nce+u să $i+e, c)emând credincioşii la
ruăciune% Intrarea era c)iar #n milocul *a(arului% Malko #i ă(u +e cei +atru *ăr*a$i
des+ăr$indu-se% &oi intrară #n mosc)ee, iar ceilal$i doi, +rintre care şi lunanul ras #n ca+, du+ă
toate a+aren$ele Musta+)a Tura*i, se #ndre+tară s+re ca+ătul celălalt al stră(ii ;a(ar /it.
/ircular% Hân(ătorul de *asc)e$i se $inea ca scaiul du+ă Malko% Însă el #şi continuă urmărirea
şi răs+unse la mo*ilul care suna% Era tot Jre ;aut(er%
 K I-am +ierdut, #l anun$ă americanul%
 K 'unt #n urma lor, s+use imediat Malko% Pe Andar ')er% 'e #ndrea+tă s+re /it.
/ircular Road%
/ei +ede-a
erau +arcate carecurme(işul
#i urmărea lână
aunseseră dea%
trotuar% /eiMalko #i ă(useluând-o
doi *ăr*a$i la stâna%
#ndre+tară /âtea
s+re una maşini
dintre ele%
&ar deodată, tânărul care indea *asc)e$i #i a+ăru #n !a$ă% Îşi +ierduse e6+resia ruătoare, iar
ura era de!ormată de o strâm*ătură +lină de răutate% 7ăsă *rusc *asc)e$ii din mână şi scoase
din teacă un +istol mic şi neru +e care #l #ndre+tă s+re Malko%

*
* *
=n al de adrenalină inadă arterele lui Malko% În momentul #n care !ăcu un salt #ntr-o
 +arte ca să se !erească de lon$, #şi dădu seama că #şi lăsase arma #n maşinăL Adolescentul
trase din nou, dar nu #l nimeri şi lon$ul s+arse o itrină% Trecătorii !ueau din calea loan$elor
#n toate direc$iile% Malko se +omeni sinur #n milocul stră(ii Andar ')er% 'e nă+usti #n +rimul
maa(in de *iuterii care #i ieşi #n cale, #nust cât un coridor% '+era să mai ai*ă o ieşire% /ei
doi *iutieri #l #ntâm+inară oci!erând% Aunse #n !undul maa(inului şi constată că nu mai
e6ista nici o altă ieşire% 'e #ntoarse% Tânărul intrase du+ă el #n maa(in% Aită arma +e care o
$inea cu am*ele mâini şi #l oc)i +e Malko% Înlemnit, el #şi #ncorda to$i muşc)ii% &e la aşa o
distan$ă mică, *ăiatul nu aea cum să-l rate(e% Îm+uşcătura #l asur(i% Nu sim$i nimic, dar !a$a
tânărului +arcă e6+lodă% În locul oc)iului stân a+ăru o aură, un et de sâne #i $âşni din ură,
iar *ăiatul se clătină #n tim+ ce strânea #ncă mânerul +istolului% Restul armei se +uleri(ase%%%
 *ucată din $eaa nimerise #ntr-o itrină şi o !ăcuse $ăndări% Tânărul uciaş se +ră*uşi #n
maa(in% 4urioşi la culme, cei doi *iutieri se re+e(iră şi #i aruncară cadarul a!ară% Malko ieşi
du+ă ei şi, ca un automat, aunse #n /it. /ircular Road% ;ine#n$eles că cei doi *ăr*a$i
dis+ăruseră% 'e #ntoarse, ocoli cadarul asasinului #ntins #n milocul stră(ii şi co*or# s+re
scuarul unde o lăsase +e Priscilla% Aea un sinur ând #l scă+ase +e Musta+)a Tura*i% Într-o
oră a !i #n A!anistan% Priscilla #l certă
83

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 83/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Te-am sunatL Gi-ai uitat +istolul%


În )ărmălaia din *a(ar, ea nu au(ise !ocurile de armă% E+ui(at, Malko #l sună +e Jre
;aut(er şi #i s+use nenorocirea%
 K 7-am +ierdut +e Tura*i%
Îi +oesti +e scurt ce +ă$ise%
 K Mai aem o şansă, #l linişti americanul% =nul dintre in!ormatorii noştri a intrat #n
 *a(ar #naintea dumneaoastră% I-a urmărit #n mosc)ee +e cei doi +asaeri ai Nissanului% Mai
sunt #ncă #năuntru şi nu-i sca+ă din oc)i% Pleca$i de acolo% Nu tre*uie să ă o*sere% &uce$i-ă
la 6earl şi ne #ntâlnim acolo% Mai aduc #ncă doi oameni%
 K '+er ca Tura*i să nu ne !i scă+at de!initi, (ise Malko +e un ton +lin de amărăciune%
Adersarilor +u$in le +ăsa de el% Îl atrăeau dintr-o ca+cană #n alta% Tânărul uciaş
!usese +ostat #n Andar ')er ca să #m+iedice +e oricine #l urmărea +e Musta+)a Tura*i% În
ciuda o+timismului lui ;aut(er, Malko #şi (ise că aea !oarte +u$ine şanse să-l readă +e
marocan%

*
* *
Prosternat #ntr-un un)er #ntunecat din mosc)eea Ma)a*at 5)an, 5)alil Ate! #l rua +e
Alla) cu
scurtă #n!lăcărare
urmărire şi #i mul$umea
era e+ui(antă% &e cânddinainte ca americanii
a!lase că să-l aute erau
să-şi +e
#nină
urmeleduşmanii% Această
lui Musta+)a, se
rua #ntruna ca &umne(eu să-l aute să-şi #nde+linească s!ânta datorie să-l treacă #n siuran$ă
rani$a +e 1!ratele Tura*i% Acesta era şi motiul +entru care +resăra #n drumul lui o*stacole,
ştiind că se lu+ta cu una dintre cele mai +uternice orani(a$ii din lume% /eea ce se #ntâm+lase
 +e 33 se+tem*rie #i dădea cura% 5)alil Ate! +arcursese umătate din traseu, dar rămăsese ce
era mai reu% Înce+u să se roae mai mult +entru ca omul de leătură care #l auta +e Tura*i să
treacă rani$a să ină la locul #ntâlnirii% Altminteri, a rămâne #n Pes)aCar, oraş deenit
 +ericulos +entru el% =nii mem*ri din I'I  să !ie *lestema$iL  !ăceau ocul americanilor%
Aceştia dis+uneau de miloace so!isticate, de *ani şi de in!ormatori% Iar solda$ii lor +uteau să
se lu+te +este tot%

scă+ase'ederidică, #şi +use


urmăritori şi că calota
tânărul+euciaş
ca+ şirecrutat
ieşi din mosc)ee%
dintr-o ta*ără8tia dea că Musta+)a
de re!uia$i Tura*i
nu #şi #nde+linise
misiunea% 7e-a !ost reu să-i dea o armă ca lumea şi i-au !ăcut rost de una arti(anală la &arra%
=neori Al-<aida se scum+ea la tărâ$e şi se ie!tinea la mălai%%% 4ăcu o scurtă ruăciune +entru
tânărul shahid*FJ ieşi din mosc)ee şi co*or# Andar ')er +ier(ându-se #n mul$imea din *a(ar%

*
* *
Malko ieşea de su* duş când Jre ;aut(er intră #n cameră Era a+roa+e ora nouă%
 K ;ăr*osul ras cu oc)ii *ul*uca$i +e care l-am ă(ut la +lecarea din Islama*ad cu
Musta+)a Tura*i şi care s-a dus a+oi la mosc)eea Andar ')er este la restaurantul Salateen*
situat +e /inema RoadL '-a #ntâlnit cu un rău!ăcător +e care noi #l cunoaştem *ine, un
oarecare Numeiri% =n saudit care este arda de cor+ a lui ;in 7aden de ani de (ile% Este +rima
oară când #l edem #n a!ara rani$elor A!anistanului% &acă se a!lă #n Pes)aCar, #nseamnă că
nu este o #ntâm+lare% Numai că e6istă o +ro*lemă Numeiri nu a enit sinur, ci #nso$it de doi
indii(i care #şi !ac eacul +e /inema Road% In!ormatorul nostru riscă să !ie re+erat%
7ui Malko #i reeni *rusc s+eran$a e6istă o şansă destul de mare ca Numeiri să !i enit
să-l ia +e Musta+)a ca să-l ducă #n A!anistan, #n locul #n care se a!lă ;in 7aden% Prin urmare,
nu tre*uia cu nici un c)i+ să-l +iardă, mai cu seamă că Tura*i #i scă+ase +rintre deete% Îşi
aminti deodată de o anecdotă +e care i-o s+usese Jre ;aut(er% Într-o *ună (i, acesta se a!la la
Pes)aCar cu una dintre 1sursele lui +akistane(e, iar aceasta #i +ro+usese +entru o  mie de ru+ii
o târ!uli$ă #n *urka ce se !â$âia +rin *a(ar%
 K În cartierul unde sunt târ!e #l #ntre*ă el +e american%
 K &a, câteodată, #i răs+unse Jre ;aut(er sur+rins% &e ce mă #ntre*a$i
24
 5artir.
84

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 84/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 85/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K ;ine, am re$inut, (ise ;aut(er%


Ea se o+ri, dându-şi seama că inima #i *ătea să-i s+ară +ie+tul şi că #n ia$a ei nu #i
!usese atât de !rică%

*
* *
 K Iată-iL (ise Malko%
He)iculul B6B semnalat de Prisciilla trecea +e su* +odul de cale !erată% coli sensul
iratoriu şi se anaă +e 5).*er Road trecând +rin !a$a )otelului  6earl. To.ota discretă a lui
Jre ;aut(er o luă +e urmele Nissanului% Maşina islamiştilor stră*ătu toată strada 5).*er şi,
la doi kilometri mai de+arte, iră la drea+ta +e "amrud Road, #ndre+tându-se s+re (ona tri*ală
şi A!anistan%

Capitolul XVII
Malko !i6a !arurile e)iculului B 6 B cu stomacul !ăcut )em% Până la (ona tri*ală, mai
erau reo de trei kilometri% &acă Nissanul trecea de +unctul de control din 5)arkano,
urmărirea se termina%
tensionat, Jre ;aut(er&incolo de către
se #ntoarse ;a*-e-5).*er,
Malko% /IA nu mai aea ce să caute% 7a !el de
 K 'ă-i c)em +e cei din I'I
 K &a%  să-i *locăm când se or o+ri la +unctul de control% Însă aem neoie de
autoare% Nu-l +utem lăsa +e Tura*i să ne sca+e%
Toată o+era$iunea ar !i la +ământ%%% Tăcură% &u+ă câtea minute, !arurile luminară
arcada din +iatră ce se s+riinea de două turnuri cu creneluri din ;a*-e-5).*er care ieşea #n
"amrud Road, linia de demarca$ie cu (ona tri*ală% Malko scoase ;eretta din centură şi
introduse un lon$ +e $eaa%
 K 'ă meremL s+use el%
Jre ;aut(er acceleră ca să de+ăşească Nissanul şi să-i *loc)e(e drumul% Acesta se
a!la la o sută de metri #n !a$a lor% &eodată, !arul din stâna se a+rinse, iar e)iculul iră la
stâna, cu două(eci de metri #nainte de 1rani$ă, a+oi se #ntoarse şi o luă +e un drum lateral,
o+rindu-se la două sute de metri mai de+arte% Jre ;aut(er #ntoarse şi el +e un drum
 +er+endicular +e "amrud Road, ca să nu !ie ă(u$i% Aşte+tă un s!ert de oră cu !arurile stinse,
a+oi se #ntoarse de unde au +lecat% &ar stu+oare Nissanul dis+ăruse !ără urmăL 'e o+riră
acolo unde #l ă(ură o+rindu-se şi (ăriră minaretul unei mosc)ei +este (idul ce #nconura mai
multe clădiri%
 K 'eamănă cu o şcoală coranică, o*seră americanul% Tre*uie să a!lăm%
 K &acă nu au trecut !rontiera acum, #nseamnă că or #nno+ta aici% (ise Malko% Asta ne
lasă +u$in răa(%
Reluară drumul s+re Pes)aCar, du+ă ce #l anun$aseră +e A*dul Ra((a: să ină să stea
de +a(ă%
*
* *
/onsiliul de ră(*oi se $inea din nou la etaul al +atrulea al consulatului unde se
reuniseră Jre ;aut(er, Priscilla /learCater, &ustin oods, şe!ul antenei /IA din Pes)aCar
#ntors de curând din <uetta şi Malko% &ustin oods, un *ăr*os ama*il, le aducea in!orma$ii
 +re$ioase%
 K Eu cunosc această şcoală unde se a!lă cei +e care #i căuta$i, #nce+u el% Este condusă
de un credincios su!ist de ran #nalt, pirul FK 9am(a ')inari, un *ăr*at !oarte intelient, !oarte
desc)is, darde
!oarte leat +arti(an
tali*ani#nrăit al lui ;in 7aden%
şi #i ă(duieşte deseori Mai conduce
#n această #ncă o şcoală #n (ona tri*ală% Este
madrasa.
 K 'ă +resu+unem că Musta+)a Tura*i a +leca mâine diminea$ă +e drumul s+re
25
 4itlu reli$ios* precum cel de aiatolah.
86

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 86/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Tork)am ca să treacă #n A!anistan, (ise Malko%


 K Nu este siur, o*iectă &ustin oods% Armata +akistane(ă controlea(ă de acum
#nainte trecerea !rontierei la Tork)am% Nu cred că #şi or asuma acest risc% dată aunşi #n
(ona tri*ală, o or lua +e unul dintre (ecile de drumuri nesu+rae)eate%
În orice ca(, +ers+ectiele nu erau +rea #ncuraatoare% Malko aruncă o +riire ceasului
;reitlin care arăta ora (ece şi umătate% Până #n (ori tre*uiau să se )otărască%
 K Ar !i +osi*il să le +unem o ca+cană #n maşină #ntre*ă el%
&ustin oods ridică s+râncenele%
 K 'ă-i aruncăm #n aer
 K Nu, să-i +unem un 1+uricel ca să-i +utem urmări%
 K Te)nic se +oate, con!irmă americanul dar nu aem asemenea materiale aici% În +lus,
s-ar +utea să nu ne !ie de +rea mare autor% Nu cred că or !olosi acest e)icul cu număr de
Pes)aCar #n milocul A!anistanului, ci +ro*a*il #l or sc)im*a%
 K  idee *ună, dar nu se +oate +une #n +ractică, conc)ise Malko%
Jre ;aut(er căscă discret%
 K 'ă ne odi)nim, (ise el% /red că nu mai aem de ales% Ha tre*ui să-l +rindem +e
Musta+)a Tura*i la ieşirea din şcoala coranică%
Malko nu mai #ncercă să aducă arumente, ştiind că şe!ul centralei aea dre+tate%
/)iar dacă
 +ericulos acestaMusta+)a
+recum era s!ârşitul o+era$iunii% Nu +utea să lase să-i sca+e un terorist aşa de
Tura*i%
 K 4oarte *ine, (ise el, atunci tre*uie să !im acolo #n (ori%
 trase +e Priscilla, care o!tă, #n li!t%
 K Am im+resia că am !ost iolată de acel indiid% Acum ştiu ce #nsemnă să !ii târ!ă%
Îmi oi aminti toată ia$a această (i%%%

*
* *
Jriile nu-l lăsau +e 5)alil Ate! să #nc)idă oc)ii, cu toate că aea toate motiele să se
!elicite% /a să +oată să #nso$ească +ână la Pes)aCar şi c)iar dincolo, un om ca Musta+)a
Tura*i,
eliminare c)iar
ale su* nasul aen$ilor
adersarilor /IA,+eerade+lin%
nu reuşise o !a+tăAcum
#ndră(nea$ă%
rămânea/)iar
ultimadacă tentatiele
eta+ă de
şi cea mai
delicată trecerea #n (ona tri*ală% 7ui 5)alil Ate! nu-i enea să creadă că americanii nu
anun$aseră +ână acum I'I% Prin urmare, tre*uie să ai*ă oameni de +a(ă +e cele trei mari a6e%
Era !or$at să aleaă traseele cele mai rele, dar mult mai siure% Nutrea o sinură s+eran$ă
duşmanii lor să le !i +ierdut urma aseară #n *a(ar, datorită sacri!iciului tânărului martir%
Totuşi nu se +utea *a(a +e +resu+uneri% 7i*ertatea şi, +ro*a*il, ia$a lui Tura*i şi a
trimisului lui ;in 7aden, Numeiri, atârnau #n *alan$ă% Tre*uia să +readă mai #ntâi răul% &in
!ericire, 5)alil Ate! dis+unea de numeroşi com+lici #n Pes)aCar% Maoritatea locuitorilor erau
de +artea 1şeicului% În +lus, câtea celule ale re$elei Al-<aida şi ale tali*anilor lucrau #n
clandestinitate, dar 1adormite deocamdată, ca să nu declanşe(e reo reac$ie din +artea
autorită$ilor +akistane(e% Ha !ace a+el la ele deoarece nu +utea să-l scoată +e Musta+)a Tura*i
decât du+ă ce destrăma dis+o(itiul americanilor% Înenunc)e +e cooraşul de ruăciune cu
!a$a la Mecca şi #l im+loră +e Alla) să-l aute% A+oi ieşi din şcoală +e +orti$a din s+ate şi o
 +orni +e os, !iind siur că noa+tea nu era urmărit%

*
* *
Malko aea ust de cocleală #n ură şi sim$ea un )em #n stomac% Nu reuşea să #n)ită
nici măcar un dumicat% În !a$a lui, Jre ;aut(er nu se sim$ea nici el mai *ine% 8e!ul centralei
dormise doar două ore şi acelea c)inuite% ;ău +u$in ceai%
 K &is+o(itiul este la locul lui, #nce+u el% In!ormatorii noştri su+rae)ea(ă şcoala
su* directa #ndrumare a lui &ustin oods cu care ne om #ntâlni la consulat% /)iar dacă
Tura*i +leacă +e os, nu a reuşi să ne sca+e +rintre deete% I-am anun$at +e cei din 5anda)ar%
Îndată ce se a lumina, un aion Predator a su+rae)ea (ona, ceea ce ne a +ermite să-i
87

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 87/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

distruem +rintr-o o+era$iune aeriană, dacă or reuşi să treacă #n A!anistan% Peste o umătate
de oră, aem #ntâlnire la consulat cu re+re(entantul local al I'I%
 K ;ine, a+ro*ă cu triste$e Malko% 'ă merem%
Planul lui era !rumos, dar *ine #nro+at #n +ământ% Nu mai era c)iar atât de cald ca
aseară, căci o !urtună +uternică mai răcorise atmos!era%  luară +e 5).*er Road, trecând +rin
!a$a sediului I'I, o casă eleantă #n stil colonial *ritanic, cu colonade al*e şi o +elu(ă su+er*ă%
9os+ital Road, unde se a!la consulatul, era #n stare de asediu şi +ă(it +recum 4ort 5no6% /)iar
#n ca+ătul stră(ii, du+ă ce aruncă o +riire #n olinda retroi(oare, Jre ;aut(er anun$ă
 K Ne urmăreşte o camionetă ri% 'ta$iona #n !a$a )otelului 6earl.
 K Ha !i o+rită când a aune #n (ona de a+ărare a consulatului, (ise Malko% Anun$a$i-
i +e +akistane(i%
;ariere +ă(ite de armata +akistane(ă o+reau orice e)icul neautori(at la o sută de
metri #naintea intrării #n consulat%
 K Îl anun$ şi +e consul, (ise Jre%
/a să mai câştie tim+ o luă +e <asim Road, e!ectuând un ocol ca să aună la +oarta
consulatului% /amioneta ri era tot #n urma lor% ;aut(er #nc)ise%
 K I-am anun$at%
&ra+elul american care !lutura +e clădirea consulatului a+ăru #n s!ârşit% ;arierele
o+site #ncaroşu
cla6onă şi al*
să le erauaten$ia
atraă #nconurate
ca sădedea
reo*arierele
cincis+re(ece solda$i'e+akistane(i%
la o +arte #nde+ărtarăAmericanul
imediat şi
#nconurară maşina cu armele #ndre+tate s+re ei%
 K 5other#ucers, #nură Jre ;aut(er%
7ăsă eamul #n os şi $i+ă la solda$i #n enle(ă, aitând leitima$ia di+lomatică%
Intimidat, unui dintre solda$i ridică *ariera, iar Naiatorul se strecură +rintre celelalte *arae%
Parcarea re(erata se a!la la o sută de metri mai de+arte% &eodată, americanul #nură din nou%
În s+atele lor, camioneta ri trecuse şi ea *araele, iar solda$ii +resu+useră că cele două
e)icule erau #m+reună% Malko se #ntoarse şi (ări un *ăr*os la olanul camionetei% Pulsul
$âşni ca o săeată%
 K Jre, (ise el, nu-mi +lace deloc ce se #ntâm+lă%
Americanul
 K Nu +ot să+ăli%
mă #ntorc, s+use el, este o !undătură%
Amândoi se ândeau la acelaşi lucru ultimul atentat antiamerican se +rodusese cu o
să+tămână #n urmă la 5arac)i, tot la /onsulatul american% A sărit #n aer o maşină ticsită cu
e6+lo(i*il condusă de un kamika(e% Malko armă +istolul% Aunseseră a+roa+e de +arcarea din
!a$a ardului consulatului% &oi +uşcaşi marini cu căşti şi #n uni!ormă de lu+tă e)eau cu câte
un M 3? #n mâini%
 coadă lună !ormată din +akistane(i aşte+ta dea la )işeul unde se o*$ineau i(ele,
care nu desc)idea decât +este trei ore şi unde le eli*erau cu $ârâita% În mod normal, e)iculele
nu aeau oie să intre #n consulat, #n a!ară de maşina consulului% &acă Naiatorul o+rea #n
 +arcare şi dacă şo!erul camionetei o arunca #n aer, s-ar trans!orma numaidecât #n lumină şi
căldură% /)iar dacă Malko ar reuşi să sară din maşină şi să-l #m+uşte +e şo!er, acesta tot ar
aea tim+ să declanşe(e e6+lo(ia% Atitudinea lui #l neliniştea% Altminteri, de ce să-i
urmărească Malko nu #ntreă(u decât o sinură +orti$ă% În a!ară de ardul cu rila, curtea
consulatului mai era +roteată si de un (id #nalt din +iatră%
 K Jre, striă el, !or$a$i rilaul re+ede şi intra$i #n curteL
Înro(it, americanul nu stătu la discu$ii% 'triind +edala de accelera$ie, i(*i maşina #n
rilaul consulatului% /onsterna$i, cei doi +uşcaşi marini nici nu a+ucară să se !erească% 7uat
 +rin sur+rindere, şo!erul camionetei nu reac$ionă nici el% Maşina masiă dădu la o +arte +or$ile
cu rila% Imediat ce intrară, americanul iră *rusc la stâna şi se o+ri +e +elu(ă, c)iar lână
(id%
În tim+ ce co*orau amândoi #l ă(ură +e unul dintre +uşcaşi #ndre+tând arma s+re
camioneta care rămăsese dincolo de ard% A+oi o e6+lo(ie +uternică #i asur(i% ;ucă$i din rila
(*urară #n urul lor, eamurile consulatului se s+arseră #n acelaşi tim+ din cau(a su!lului%
'oldatul care a rut să o+rească e)iculul (ăcea +e +elu(ă, dar ca+ul, cu casc)etă cu tot, era
88

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 88/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

des+ăr$it de tru+% /amaradul lui ausese mai mult noroc decât el, !iind a+ărat, ca şi Jre şi
Malko, de (idul din +iatră% &ar era #n stare de şoc% Peste tot +lutea un +ra! acrişor, neru şi
ros%  7iniştea care se aşternuse din nou le $iuia #n urec)i, iar !iin$ele  şi lucrurile +ăreau
#m+ietrite% A+oi totul +rinse ia$ă dintr-o dată% Puşcaşul marin care su+raie$uise se re+e(i la
camaradul său şi omă când ă(u că nu mai aea ca+% &ustin oods a+ăru din consulat
#narmat cu un M 3? şi #nso$it de un maior din I'I #n ciil% /ând Malko ieşi +e +oartă cu
 +istolul #n mână, se ciocni de câ$ia solda$i +akistane(i care eneau #n oană% /ând se uită #n
 os, ă(u un +icior de om sec$ionat de la şold, +e care atârna o (drean$ă din charouar. &in
camionetă mai rămăsese doar carcasa contorsionată care mai ardea #ncă% Pakistane(ii de la
coadă !useseră nimici$i cu to$ii% Peste tot (ăceau cadare, iar su+raie$uitorii se străduiau să-i
aute +e răni$i% /onsulul eni şi el cu un =(i, urmat de câ$ia anaa$i ai consulatului% Peste
cadarul +uşcaşului deca+itat aruncară o +ătură%
 K &umne(euleL /e ro(ăieL s+use consulul cu oce tremurată% Intra$i re+ede #n
clădire%
Jre ;aut(er, &ustin oods, maiorul, colonelul şi Malko se adunară #n salonul care
rămăsese !ără eamuri% ;ucă$i de tencuială se des+rinseseră de +e +ere$i şi din taan,
con!erind #ncă+erii un as+ect de(olant% 4ără un cuânt, consulul luă din *ar o sticlă de coniac
şi um+lu câtea +a)are% ;ăură #n tăcere, iar Jre ;aut(er #şi mai reca+ătă +u$in culoarea%
/retiniiL i(*ucni
 K Heri!ica$i acum ceel%se'unt siur acolo,
#ntâm+lă că i-a trimis ti+ul
#l s!ătui de la şcoală%
Malko%
Americanul #l sună +e mo*il +e A*dul Ra((a: şi du+ă câtea cli+e #l asiură +e
Malko
 K Încă nu s-a mişcat nimic%
 K 'ă merem, (ise Malko% Aici nu mai aem ce !ace%
 Naiatorul era neatins% În tim+ ce Jre ;aut(er !ăcea manerele, Malko ieşi #n !a$a
consulatului% Prieliştea era ori*ilă% =n *ăr*at #ncărcase #ntr-o roa*ă ceea ce mai rămăsese din
cele două !emei ale căror !e$e erau două măşti #nsânerate% =na dintre ele aea *ra$ul smuls
din umăr%  !eti$ă emea #n milocul stră(ii, cu roc)i$a +lină de sâne, dar nu se ştia dacă e
rănită% &ouă am*ulan$e #nce+useră să-i ia +e răni$i% În a!ară de +uşcaşul marin deca+itat,
 *om*a
aeau un#i loise
sinurdoar
sco+,+esă+akistane(i% Era oroarea
distruă ca+acitatea stu+idă a terorismului
o+era$ională a ec)i+ei /IAautorii
care acestui atentat
#l urmărea +e
Musta+)a Tura*i%
Tăcut, ;aut(er acceleră% &u+ă (ece minute, o+riră lână maşina lui A*dul Ra((a:, la
cinci sute de metri de şcoală%
 K Nimic nou, anun$ă +akistane(ul% Nissanul este tot #n curte%
Malko se stă+ânea cu reu când se ândea că la câ$ia metri de el se a!la omul care
 "tia unde se ăseşte ;in 7adenL Numeiri, cel care enise să-l ia +e Musta+)a Tura*i%%% &acă #l
ca+turau iu, e6ista o şansă să-l !acă să or*ească% Pe *anc)eta din s+ate, maiorul din I'I era
mut ca un +eşte, sim$indu-se stânenit la ândul că tre*uia să atace nişte credincioşi% &in
!ericire, nu el !ăcea trea*a asta% 'e a!la acolo doar +entru a da im+resia de lealitate a unei
eentuale interen$ii a /IA%
Mo*ilul lui Jre sună iar americanul se #ntoarse către Malko care trecuse la olan,
lăsându-l +e şe!ul centralei să se ocu+e de comunicarea cu in!ormatorii%
 K Nissanul iese acum din curtea şcolii%
Malko trecu dea #n ite(a #ntâi% În s+ate, &ustin oods #şi armă M 3?% In!ormatorii
 +akistane(i se a!lau acolo doar ca să o*sere% Interce+$ia era !ăcută numai de +asaerii din
 Naiator%
 K Nissanul se #ndrea+tă s+re 9a.ata*ad, anun$ă Jre ;aut(er%
Trecuseră #n trom*ă +e lână şcoala coranică% Malko iră la stâna +e un *uleard lar
şi dre+t, mărinit de ile nou-nou$e şi de terenuri #ncă neconstruite% ări Nissanul la două sute
de metri #n !a$a lor, urmat de un mic Me)ran +ortocaliu%
 K Este unul dintre oamenii lui A*dul cu Me)ranul, s+use ;aut(er% Mă #ntre* unde se
duc%
 Nissanul iră la drea+ta, +e ;ara Road, care ducea +ractic #n deşert% Nu merea +rea
89

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 89/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

re+ede, de +arcă şo!erului nici nu-i +ăsa că era urmărit% &eodată, o motocicletă de+ăşi #n
ite(ă Naiatorul% Malko tresări%
 K Jre, ia uita$i-ă la +asaerul din s+ateL
Acesta aea un 5alaşniko #n *andulieră% În tim+ ce merea, duse +uşca la umăr, #n
 +o(i$ie de traere%
 K 7a nai*aL striă ;aut(er%
'e nă+usti la tele!onul mo*il şi !ormă numărul lui A*dul Ra((a:% Numai el +utea să-l
aună +e şo!erul Me)ranului% 'una% Motocicleta era acum la reo (ece metri du+ă maşinu$a
 +ortocalie% Malko cla6onă% Însă sunetul se conto+i cu (omotul asur(itor al unei ra!ale%
Trăătorul de +e motocicletă trăea liniştit #n şo!erul Me)ranului%
 K AloL AloL se au(i ocea lui A*dul Ra((a:%
Maşinu$a +ortocalie #nce+u să meară #n (i(a, a+oi se duse direct #n şan$ unde se
răsturnă, rămânând cu ro$ile #n sus%
 K &o*itoculL mormăi Jre ;aut(er, uitând să-i mai răs+undă lui Ra((a:%
În !a$ă, Nissanul merea cu ite(ă constantă% Motocicleta #ncetini şi se o+ri +e
marinea drumului% E6act #n momentul #n care Naiatorul trecea +e lână ea, Malko #i (ări
 +e cei doi uciaşi şi un tru+ +ră*uşit #n maşinu$a +ortocalie% 8i ec)i+aul de +e motocicletă #i
ă(use trecând% /ât ai cli+i, motociclistui se sui #n şa, iar *ăr*atul cu 5alaşnikoul sări #n
s+atele lui% Atent
retroi(oare la Nissan,
şi sim$i Jre
un al de nu reac$ionă
adrenalină #n nici un
inadându-i !el% Malko
arterele% aruncă oera
Motocicleta +riire
c)iar #n#nolinda
s+atele
lor% Pasaerul, cu 5alaşnikoul #n sus, aşte+ta momentul să-i căsă+ească%
 K &ustin, #m+uşca$i-iL striă Malko%
8i acesta ă(use motocicleta care se a+ro+ia de ei% 4ără nici o e(itare, #şi armă M 3?,
uitând că aea dea un cartuş +e $eaa% 'e au(i un clinc)et sec, iar americanul #nură cu
dis+erare% Al doilea lon$ #l loi +e +rimul *locând +uşca de asalt% 4urios, aentul /IA scoase
#ncărcătorul şi #ncercă să traă culasa% Motocicleta era #n urma lor%

Capitolul XVIII
/u stomacul strâns şi $inând straşnic olanul, Malko o*sera #n olinda retroi(oare
cum #naintea(ă motocicleta% Maiorul din I'I stătea +e +odea% Jre #şi luă /olt-ul, #l a+ucă cu
am*ele mâini şi se a+lecă #n a!ară% Trase cinci !ocuri de armă dar, se +are, !ără nici un re(ultat%
Jro+ile erau atât de adânci şi de multe, #ncât un +istol nu !ăcea !a$ă unor oameni +e
motocicletă% În sc)im* ei, cu 5alaşnikoul, +uteau să-i nimerească #n +lin +e +asaerii din
 Naiator% Malko se străduia să nu +iardă din oc)i Nissanul care se #ndre+ta s+re =niersit.
ToCn% &acă reuşea să ia ite(ă #l or +ierde de!initi%
Jre ;aut(er #nură #n tim+ ce monta un alt #ncărcător la arma sa% 'e au(i altă
#nurătură% &ustin oods reuşise #n s!ârşit să de*loc)e(e culasa +uştii de asalt, dar
#ncărcătorul (ăcea +e +odeaua maşinii% 'e a+lecă să-l ia% Pilotul motocicletei acceleră *rusc%
Pasaerul duse +uşca la umăr +reătindu-se să traă o ra!ală #n Naiator #n tim+ ce #l
de+ăşeau% Malko #n$elese că &ustin nu a reuşi să-şi +reătească arma la tim+% /ârmi *rusc
olanul la stâna, dar #n acelaşi tim+ strii !râna%
Maşina reoaie se aşe(ă de-a curme(işul drumului% Înainte de a se a+leca, Malko au
tim+ să-l adă +e trăător lansând o ra!ală şi scânteile +ortocalii care $âşniră din $eaă%
Jeamurile Naiatorului se !ăcură $ăndări, caroseria !u (uduită de loituri surde, #nsă
loan$ele trecură +e deasu+ra% &u+ă câtea secunde, motocicleta se ciocni de +artea din s+ate
a Naiatorului% Trăătorul cu arma #n mâini !usese aruncat +este e)icul şi se loi de o
maşină care sta$iona, trecând cu ca+ul +rin +ar*ri(% Pilotul motocicletei se rostooli la +ământ%
Malko nu stătu +e ânduri% Re+use maşina +e şosea şi a+ăsă +edala de accelera$ie +ână
la !und% Im+actul
imediat% 'im$i imediat cea ciudat
cu motocicleta şi au(i +artea
#n!undase un (omot continuu
din s+ate şi neo*işnuit%
a e)iculului şi cea&ar #n$elese
se !reca de
roată% =n miros de ars inadă interiorul maşinii, dar motorul era destul de +uternic să o
men$ină #n mers% &istan$a dintre Naiator şi Nissan se micşora% 8o!erul #şi dădu seama că nu
90

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 90/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

a scă+a de urmăritori%
Auns la sensul iratoriu, #l ocoli #n ite(ă, a+oi se #ndre+tă #n direc$ia o+usă, către
"amrud Road% 'c)im*ase tactica% Malko merea #n urma lui, #nsă Naiatorul !umea din ce
#n ce mai tare% &eea*a a+ăsa +edala de accelera$ie, că nu câştia deloc teren% Jre ;aut(er
i(*ucni
 K ;lestema$iiL r să ne sca+eL
Acum o*iectiul adersarilor era clar ca *ună-(iua să treacă #n (ona tri*ală% Aunşi la
 +unctul de control din 5)arkono, Nissanul #ncetini uşor, iar soldatul din 4rontier /or+s nu se
clinti% &atorită numărului de Pes)aCar, Nissanul nu !usese controlat deloc% Malko se a!la #ncă
la o sută de metri de +unctul de control, când se au(i o e6+lo(ie surdă #n s+atele Naiatorului
care #nce+u să se )â$âne din toate #nc)eieturile cauciucul su+ra#ncăl(it de !recare e6+lodase%
4urios la culme, Malko o+ri +e marinea drumului, unde imediat !ură #nconura$i de o ceată
de curioşi, atraşi de !umul al*ăstrui% /u tele!onul la urec)e% Jre ;aut(er oia să ia leătura
cu 5anda)ar% Hor*i destul de mult, a+oi eni lână Malko%
 K Aionul tele)idat din (onă a +reluat su+rae)erea e)iculului şi om +utea relua
urmărirea la tim+% Am cerut la consulat să ne trimită cât mai re+ede altă maşină%
 K Hor !i de+arte, (ise cu amărăciune Malko%
 K Nu se ştie% /red +ro*a*il că au scă+at de noi şi ştiu siur că +akistane(ii nu interin
#n (ona 9ell!ire%
rac)etă tri*ală% Putem să-i aunem
7a neoie, din urmă% Aionul care #i su+rae)ea(ă este dotat cu o
#i căsă+im%
 Nu le rămânea decât să aşte+te şi să se roae% Nissanul dis+ăruse de mult #ntre
dealurile din 5).*er Pass%

*
* *
Rane Roer-ul al* aunse #nconurat de un nor de +ra!% /onducea domnul consul%
'c)im*atul maşinilor dură !oarte +u$in% Maiorul din I'I o*$inuse autori(a$ia de la 4rontier
/or+s ca cei trei străini să intre #n (ona tri*ală !ără escortă, cu condi$ia să-i conducă el% &e
oie, de neoie, acesta acce+tă%
 dată cu
să comunice cu Rane
*a(a dinRoer-ul, consulul
5anda)ar adusese şiaionul%
care controla o sta$ie de emisie-rece+$ie
5).*er cu care
Pass nu aea +utea
(onă de
aco+erire +entru tele!oanele mo*ile% În tim+ ce Malko se urca la olan, Jre ;aut(er #şi căuta
!recen$ele şi intră #n leătură cu controlorul aionului%
 K Nissanul s-a o+rit la Ali Mas)id, #l anun$ă acesta%
 K =nde se a!lă #ntre*ă Jre ;aut(er%
 K 7a cinci kilometri de 7andicotal% Este un sătuc%
Îl in!ormă şi +e Malko%
 K Hor continua drumul călare sau +e os, (ise acesta din urmă%
 K Aşa este, recunoscu americanul, dar se odi)nesc +u$in #nainte de +lecare%
&escuraat, Malko o!tă%
 K 'ă -audă &umne(euL
În ciuda tuturor celor #ntâm+late, #şi recă+ăta s+eran$a% Islamiştii credeau că au scă+at
de ei% Mai e6ista totuşi o şansă să-i +iardă din nou% Rane Roer-ul #nainta +e ser+entinele din
5).*er Pass, de+ăşind camioane, auto*u(e şi şiruri #ntrei de cămile% /ei +atru *ăr*a$i erau
tăcu$i şi #ncorda$i% &u+ă reo +atru(eci şi cinci de minute, (ăriră #n osul drumului +rinci+al
câtea căsu$e din +aiantă #n)esuite #ntr-o âlcea, de-a lunul !ostei căi !erate din 7andicotal%
Era sătucul Ali Mas)id%
 K Nissanul nu s-a mişcat din loc, du+ă o*sera$iile aionului, anun$ă Jre ;aut(er%
 K Pute$i să-l locali(a$i #ntre*ă Malko%
'atul era #n ale iar ei mereau +e deasu+ra% &eodată, Malko (ări o +ată al*enă #ntre
două case era Nissanul +e care #l urmăreau% +ri şi cercetară e)iculul% Era im+osi*il să adă
cea #n interior din cau(a eamurilor !umurii% ri +asaerii erau de+arte, ori se odi)neau #n
reuna dintre căsu$e% Malko o*seră câtea drumeauri care +orneau din sat% şer+uind +rintre
crestele roşiatice% Adersarii aeau un aans de a+ro6imati o oră% &acă aionul +utea să
91

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 91/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

urmărească !oarte uşor un e)icul, +entru cinea care merea +e os nu era deloc uşor%
 K 9aide$i să edem, (ise Malko%
Anaă Rane Roer-ul +e +anta a*ru+tă şi +lină de +ietre care ducea #n Ali Mas)id şi
o+ri #n s+atele Nissanului, c)iar lână tara*a unui ân(ător de !ructe şi de carne% /ei câ$ia
 +aştu din +reamă se uitară la ei cu ostilitate% Aruncară o +riire #n Nissan ca să adă dacă nu
era cinea #năuntru% Era #ncuiat% Aionul nu le semnalase !uarii% ri erau #ncă #n sat, ori o
şterseseră cu discre$ie, !ără ca aionul să o*sere cea%
Malko +rii +antele care se +ierdeau #n (are şi crestele  moulii din de+ărtare% Era un
 +eisa mani!ic, cu sute de ascun(ători şi de coli*e +entru cio*ani% Însă un amănunt #i atrase #n
mod s+ecial aten$ia !uarii nu se o+riseră aici din #ntâm+lare%%% 8i +ro*a*il că nici nu
 +lecaseră +e os% 'e #ntoarse către maiorul din I'I%
 K Tre*uie să or*im cu oamenii din sat% 'ă a!lăm unde s-au dus +asaerii Nissanului%
Poli$istul se sc)im*ă la !a$ă%
 K 'unt cu to$ii +aştu, domnule, nu am nici o autoritate asu+ra lor%
Jre ;aut(er #l stră!uleră cu +riirea%
 K 4ace$i ce i se s+une, ordonă el, că alt!el e$i aea mari +ro*leme cu su+eriorii
dumneaoastră% Înce+e$i cu cel de colo%
Îi arătă un *ăr*os cu tur*an ce şedea +e un *oloan, cu o +uşcă ec)e 7ee-En!ield
#ntre enunc)i şi +ărea
 K (leoum adormit%
Salam* Poli$istul
#i răs+unse se a+ro+ie
+oliticos de el şi #i adresă un salut cordial%
*ătrânul%
&u+ă acest #nce+ut +romi$ător, totul se termină% &u+ă +rimele #ntre*ări ale maiorului,
 *ătrânul se ridică #n +icioare, armă +uşca şi o #ndre+tă s+re +oli$istul care *ătu #n retraere%
 K '+une că aici suntem +e teritoriul lui Xacou* A!!ridi şi cu el tre*uie să or*im%
/)iar #n !a$ă era o cocioa*ă oală #n care un +uştan !riea nişte nans #ntr-un cu+tor
să+at #n +ământ% Îm+reună cu +oli$istul, Malko se a+ro+ie de co+il şi #i dădu o )ârtie de o sută
de ru+ii% Era câştiul lui #ntr-o lună%
 K Între*a$i-l dacă a ă(ut când a enit maşina, (ise Malko%
Maiorul #i +use #ntre*area *ăiatului la care acesta #i dădu un răs+uns lun, tradus de
maior doar +rintr-un sim+lu 1da%
 K Traduce$i maiorul
/odindu-se,
tot ce s+une%
s+use
 K &a, a ă(ut trei *ăr*a$i co*orând din maşină%
 K =nde sunt
Puştiul #i aruncă o +riire s+eriată şe!ului care a+ăruse şi se uita urât la el, a+oi tăcu%
Malko mai scoase #ncă o )ârtie de o sută de ru+ii şi +uştiul mai s+use cea%
 K &oi s-au dus #n mun$i, traduse +akistane(ul%
 K /um
 K /ălare%
 K Încotro
 K Acolo%
Arătă s+re est, crestele nes!ârşite%
 K 8i al treilea
 K A luat auto*u(ul +entru Pes)aCar%
 Nu terminase *ine de or*it, că şe!ul #i trase câtea #nurături, a+oi #şi trecu deetul
arătător +e lână ât, aruncându-i o +riire +lină de ură lui Malko%
 K Tre*uie să a!lu de unde au !ăcut rost de cai, insistă el%
8e!ul se a+ro+ie de co+il şi #i trase o +almă de-i sună a+a #n ca+, a+oi #i trase un şut,
alunându-l de acolo% În s+atele lor se au(ea ălăie% A+ăru un ru+ #narmat !ormat din reo
dois+re(ece oameni cu +uşti 7ee-En!ield sau cu 5alaşnikouri% Îi amenin$au% =nul dintre ei,
cu o *ar*ă stu!oasă, le aruncă o !ra(ă lună +e un ton !urios%
 K Tre*uie să +lecăm, *âiui maiorul, alt!el ne omoară% Îi urăsc +e americani% Aici
sunt mul$i re!uia$i din A!anistan care au !ost *om*arda$i%
Malko era #ncă+ă$ânat% Hoia să ştie de la cine au #nc)iriat caii% &ustin oods o*seră
cu #nriorare
92

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 92/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K &acă se enerea(ă, suntem +ierdu$i% Până sosesc autoarele din Pes)aCar, ne taie
 *ereatele%
&eodată se au(i o ra!ală de 5alaşniko% =nul dintre localnici trăea #n Rane Roer%
/ând !ocurile de armă #ncetară, maiorul rămase consternat, căci +ar*ri(ul nu mai e6ista, iar
a+a din radiator curea +rintr-o rămadă de ăuri% N-aeau decât să +lece +e os%
'e mai alătură cinea ru+ului% Era *ine #m*răcat, cu un charouar-camiz de un al*
strălucitor, cu un tele!on mo*il #n mână şi cu o *ar*ă *ine #nriită% I se adresă maiorului din
I'I +e un ton calm, dar ostil%
 K Este şe!ul satului, traduse +akistane(ul% Întrea*ă ce căutăm aici%
 K '+une$i-i că #i căutăm +e cei doi +asaeri ai Nissanului% Hrem să ştim cine Ie-a
#nc)iriat caii%
Maiorul traduse #ntre*area lui Malko%
 K Eu le-am #nc)iriat animalele, răs+unse şe!ul satului% Mi-au luat doi cai şi un catâr
cu cinci sute de ru+ii% Tre*uie să-i aducă +este o să+tămână%
 K =nde se duc
 K '+re est răs+unse şe!ul satului%
amenii #narma$i continuau să se uite la ei, cu !iuri amenin$ătoare% Malko #n$elese că
aici se o+rea căutarea lor% Încă un eşec% Hrând să aună la ;in 7aden, lăsaseră #n li*ertate un
terorist K
+ericulos%
'ă +lecăm, (ise el%
 K /um #ntre*ă Jre ;aut(er% Rane Roer-ul nu se mai +oate !olosi%
 K 'unt auto*u(e, intereni imediat +oli$istul din I'I, ră*indu-se să sca+e de aici%
4ără să mai scoată o or*ă, +lecară +e cărarea ce urca la drum, a*andonând Rane
Roer-ul ciuruit de loan$e% /ând se uită #na+oi, Malko #l ă(u +e şe!ul satului
su+rae)indu-le +lecarea şi or*ind la tele!on% Merseră două(eci de minute +rin soarele
ar(ător% Mai aeau două(eci de metri +ână la drumul +rinci+al, când ă(ură un auto*u(
co*orând ser+entinele, enind de la 7andicotal%
Înce+ură să alere şi aunseră la tim+ lână un ân(ător de +e+eni er(i, unde era şi
sta$ia% Norocul lor era că ăsiră locuri #n auto*u(% Imediat ce se aşe(ară, maiorul (ise uşurat

res+ectă Kdecât
&acăcodul
am !ilorinsistat,
de onoarene-ar
şi #i!iurăsc
omorât% amenii
+e străini, dar de +e aici +e
#n s+ecial sunt !oarte aresii% Nu
americani%
/eilal$i călători, neo*işnui$i să adă străini #ntr-un miloc de trans+ort local, le aruncau
 +riiri mirate% &ustin oods ascundea cu mare reutate +uşca de asalt, #nsă #n aceste locuri,
un om #narmat era cea +er!ect normal% Malko #şi s+use că o a lua +e Priscilla de la  6earl şi
a+oi or lua aionul +ână la Islama*ad% În tim+ ce auto*u(ul se strecura +rintre şan$uri şi
 +rintre +ere$ii de *a(alt, el se #ntre*ă deodată cui #i tele!ona şe!ul satului Al Mas)id% Priirea
rece şi +lină de ură a unui +aştu era mai răitoare decât orice amenin$are er*ală%

Capitolul XIX
'co$ând ca+ul +e eam, Malko (ări autoara la cinci sute de metri mai de+arte%
Aunseseră% Toate auto*u(ele ce eneau din A!anistan sau din 7andicotal aeau ca+ătul de
linie aici, căci nu aeau oie să intre #n Pakistan% Pasaerii #ncărca$i cu *aae luau cu asalt
auto*u(ele multicolore, urcându-se c)iar +e aco+eriş şi +e scări, !iindcă toate locurile erau
ocu+ate% &in cau(a căldurii, cele mai multe auto*u(e nu aeau eamuri deloc%
Imediat ce Malko şi cei trei #nso$itori ai lui co*orâră din 1Titanic E6+ressQ, călătorii
care +lecau s+re 7andicotal sau A!anistan se nă+ustiră #năuntru% Aici se a!lau #ncă #n (ona
tri*ală şi, +rintre !emeile #n *urka, erau şi numeroşi *ăr*a$i #narma$i% În momentul #n care se
uitau #n ur du+ă o maşină care i-ar !i +utut lua, lână 1Titanic E6+ress o+ri un micro*u(% &in
el co*orâră
 +use reo dois+re(ece
+e tot cor+ul% 'e adunară*ăr*a$i cu tur*ane,
lână auto*u(, *ăr*oşi,
#n mod siur#narma$i +ână-n
aşte+tând cea%din$i şi cu cartuşiere
 K /a să e(i, tali*anii se #ntorc acasă, (ise #n lumă &ustin oods%
Maiorul din I'I căuta un e)icul şi se #ntoarse *ucuros%
93

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 93/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Jata, am ăsit un micro*u( care ne duce la Pes)aCar +entru cinci sute de ru+ii%
'e +ierdură +rin mul$ime% &u+ă câtea secunde, o ra!ală de armă automată #i !ăcu să se
#ntoarcă% /eea ce ă(ură le #n)e$ă sânele #n ene% Tocmai sosise din 7andicotal #ncă un
1Titanic E6+ress +e care oamenii #narma$i #l #nconurară imediat% =nul dintre ei trăsese o
ra!ală lună #n +ar*ri(% /eilal$i #nconuară auto*u(ul, trăând sistematic ra!ale scurte #n
călători% =nii #ncercau să iasă +e eamuri, dar erau #m+uşca$i numaidecât% Era un masacru
orani(at, !eroce şi sistematic% Maiorul din I'I +ărea #m+ietrit%
 K /e #nseamnă asta #ntre*ă Malko% Tre*uie să interenim%
Poli$istul +akistane( nu se clinti din loc, ci doar *âiui
 K Este im+osi*il, sunt din tri*ul A!!ridi şi sunt la ei acasă% Nu mai #n$ele nimic%
7a cinci(eci de metri de ei masacrul continua, dar ra!alele erau mai scurte, căci nu mai
aeau +e cine să omoare% 'e mai  au(iră câtea !ocuri de armă ră(le$e, a+oi uciaşii se urcară
#n ordine #n micro*u(ul cu care eniseră şi care +lecă s+re +rimele contra!orturi din 5).*er
Pass%
 K A !ost o relare de conturi #ntre tri*uri, #şi dădu cu +ărerea maiorul din I'I%
 K ;a nu, (ise Malko, au reşit auto*u(ul% Noi eram cei i(a$i%
8e!ul satului Ali Mas)id #şi anun$ase +rietenii% Pentru ca ictimele desemnate, des+re
care ştia că sunt #narmate, să nu o+ună re(isten$ă, #i masacraseră +e to$i +asaerii din auto*u(%

'âneleMalko se #ntoarse
se +relinea şi o+sită%
+e ta*la se a+ro+ie de 1Titanic
 !emeie cu !a$aE6+ress
terciuită care era ciuruit
de o ra!ală de loan$e%
mai $inea #ncă #n
 *ra$e un *e*eluş care nu !usese atins şi urla de mama !ocului% În auto*u( nu mai era nici un
su+raie$uitor% =ciaşii nu #şi asumaseră nici un risc, !iind siuri că i-au luat +rin sur+rindere
 +e cei trei străini% Pu$in le +ăsa lor de ictimele colaterale% A+licaseră !ără să o ştie,
străec)iul adaio 1&umne(eu #şi a recunoaşte semenii%%%
Mul$imea +riea năucită masacrul% Mirosul acru al +ra!ului de +uşcă se amesteca cu
cel al sânelui #n căldura #n!iorătoare% Maiorul #l trase +e Malko de mânecă%
 K Heni$i, nu tre*uie să mai stăm aici% E +rimedios%
Malko se lăsă târât% /e rost aea să se #ncă+ă$âne(e
Pista către =ssama ;in 7aden se o+rise de!initi #n satul Ali Mas)id% Auseseră
norocul căJre
!erocitate% uciaşii au reşit
;aut(er auto*u(ul%
comentă Era reu
al* ca arul să te a+eri #n !a$a unui asemenea rad de
la !a$ă
 K E ori*il, oamenii ăştia c)iar sunt ne*uni%
 K Mai mult, sunt nişte !anatici +entru care ia$a unui om nu alorea(ă nici cât nerul
su* un)ie, (ise Malko%
Mul$imea com+actă #nconurase auto*u(ul +lin cu cadare%  !emeie luă *e*eluşul din
 *ra$ele mamei moarte şi +lecă% amenii #nce+useră să scoată mor$ii din maşină şi #i #nşirară +e
sol% Nu mai sim$eau +ractic nimic% Muştele *â(âiau #m+reur, iar cor*ii se roteau dea #n
#naltul cerului% Malko se urcă #n micro*u(ul care #i ducea la Pes)aCar, sim$ind un nod #n ât%
&e data asta, s-a terminat cu toate s+eran$ele% Adersarii lui  oamenii lui ;in 7aden  nu se
dăduseră #n lături de la nimic +entru a-l #m+iedica să aună +ână la şe!ul lor% Acum #n$eleea
mai *ine cum a reuşit el să sca+e atâta tim+ de duşmani%
 K /)iar am !ăcut tot ce ne-a stat #n +uteri, o*seră Jre ;aut(er +e un ton *i(ar%
Mlko nu răs+unse, dar #şi aminti de to$i aceia care şi-au sacri!icat ia$a, oluntar sau
nu, ca să-l aute +e el să-şi ducă la #nde+linire misiunea ne*unească% Muriseră (eci de oameni,
iar ;in 7aden se a!la tot #n mun$ii din A!anistan, de neatins, de +arcă ar !i de +e altă +lanetă%

*
* *
În *arul +entru străini de la 6earl atmos!era era sinistră, deşi alcoolul se ăsea din
a*unden$ă% Priscilla /learCater, consulul, &ustin oods, Jre ;aut(er şi Malko se #m+ăr$eau
#ntre 'tolicinaia şi &e!ender% Într-o linişte a+ăsătoare, Malko ridică +a)arul%
 K Pentru eşecul nostru, (ise el% Jre, mă simt inoat că -am #n)ămat la coroada
asta%
8e!ul centralei #l *ătu +rieteneşte +e umăr%
94

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 94/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K No harm #eelin$.F  A$i aut dre+tate să #ncerca$i, #nsă indii(ii ăştia sunt la ei acasă%
Toată lumea le sare #n autor% Noi suntem străinii +e care #i urăsc% Nici nu +uteam să reuşim%
Trei #ncercări, trei ratări, ândi Malko cu amărăciune% Nici măcar nu se mai ândea la
el% Murmură +rintre din$i #n lim*a lui maternă
 K Ich $ie1e au#, F 
 K /e tot *ălmăeşti acolo #l #ntre*ă Priscilla, a+lecată cu tandre$e s+re el, striindu-şi
un sân de coastele lui%
 K Ne #ntoarcem la Islama*ad, s+use Malko #n tim+ ce-i +use mâna +e coa+să%
/u+rins su*it de o dorin$ă nestă+ânită, sim$ea neoia sa-şi olească mintea şi să uite
această usturătoare serie de nereuşite% Iar otca nu era de auns% Priscilla aea #n ea cea
animalic şi +rimiti, tocmai de ce aea el neoie #n seara asta%  a !olosi cum o !ace un *o6er
de sacul lui de *o6, ca să-şi s+ele creierul cu sen(a$ii !oarte tari% Jre ;aut(er #şi oli dintr-o
dată +a)arul de scotc) şi s+use
 K To$i tâm+i$ii de la as)inton nu #n$ele un lucru% ;in  7aden şi +rietenii lui dis+un
de s+riinul reli$ios al unui miliard de oameni +entru care reliia #nseamnă totul% El #ncearcă
 +ur şi sim+lu să e6tindă +uterea Ca))a*i$ilor 2O  care domnesc #n  Ara*ia 'audită şi care
re+re(intă !orma cea mai ar)aică şi retroradă a sunismului% În s+atele lui se a!lă un #ntre
cler saudit, ca să-i s+un aşa% Plus miliardele de dolari +roenite de la !amiliile domnitoare care

le cum+ără ast!el
Era un liniştea%
lucru eident, #nsă, de câta tim+, lui Malko nu-i mai stătea ândul la asta, ca
un calculator deconectat de la re$ea% rorii masacrului din auto*u( i se su+ra+unea imainea
!ormelor Priscillei%
 K 9aide la culcare, #i +ro+use el%
Jre ;aut(er, consulul şi &ustin oods le !ăcură un est amical% A*ia intrară #n li!t că
Priscilla se şi li+i strâns de Malko% Instinctul de !emeie #i dictase de ce aea el neoie%
 K  să mi-o trai ca lumea, #i murmură ea conto+indu-se cu el%
El nu-i răs+unse, dar, a*ia intra$i #n cameră, o li+i de +erete, #i ridică roc)ia scurtă şi #i
a+ucă se6ul #n mână, +este nailonul sli+ului şi #nce+u să-l mase(e #ncetişor, !ără să scoată un
cuânt, !ără măcar să o sărute% /u cealaltă mână, #i +rinse s!ârcul !erm +e su* $esătură, #l
răsuci, #lPriscilla
!recă #ntre deete,
â!âia% trasese6ul
Îi sim$i de el,ume(indu-se,
a+oi #şi #n!i+se deetele
coa+sele #n carnea tareatât
des!ăcându-se, şi mătăsoasă%
cât #i +ermitea
lărimea roc)iei% Toate sen(a$iile sim$ite simultan #i +roduseseră o erec$ie instantanee, #n
ciuda atâtor +a)are de otcă% Priscilla #şi strecură mâna a*ilă #ntre ei, #l eli*eră din câtea
mişcări şi #l cu+rinse #n +almă%
El #şi strecură un deet +e su* elasticul sli+ului, mânâind se6ul umed al tinerei% /ând
#şi #n!i+se deetele #n stră!undurile ei, neresa $i+ă% /u esturi !e*rile, Malko #i rulă sli+ul de-
a lunul coa+selor%
 K &a, aşa, emu Priscilla, de +arcă ar +oseda-o +entru +rima oară%
'e leănă +u$in ca să-şi eli*ere(e o le(nă, dar nu mai a+ucă să !acă acelaşi lucru şi cu
celălalt +icior% Malko o #ntoarse şi #şi strecură enunc)iul #ntre +icioarele ei, +e care de alt!el
şi le de+ărtă sinurică% Ginându-se cu +almele de +erete, Priscilla slo*o(i un $i+ăt când el o
cotro+i dintr-o dată, a+ucând-o cu am*ele mâini de şolduri%
 K &a, aşa, li+ită de +erete, sunt o stricată adeăratăL emu ea% Trae-mi-o cât +o$i de
tareL
/uintele ac$ionau asu+ra corte6ului lui Malko +recum stro+ii de ulei #ncins +e o rană%
7a !iecare dintre ele, răs+undea +rintr-o mişcare şi mai iolentă a *a(inului, de +arcă ar !i rut
să des+ice cru+a minunată a Priscillei% 4ără să-şi dea seama, #şi +ierdu controlul şi sim$i cum
#i ine să termine% /u un urlet săl*atic, se aântă cu şi mai multă rână #n se6ul +rimitor%
=rletele lor se au(eau +ro*a*il #n tot )otelul, dar nu le +ăsa câtuşi de +u$in% Mai liniştit şi !ără
să se retraă din ea, o trase #ns+re +at, unde neresa se +ră*uşi #n enunc)i%
 +osedă +u$in şi #n această +o(i$ie, ca şi cum ar lări-o mai mult, a+oi se +răăliră
26
 0u vă port pică.
27
 5ă retra$,
28
 6artizani ai mi"cării politico-reli$ioase a musulmanilor din &ările ara1e n.t.M
95

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 95/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

#ntr-o +arte cui*ări$i unul #ntr-altul% El nu aea c)e! să or*ească şi nici măcar să se mai mişte%
7ui, căruia #i +lăcea atât de mult să o sodomi(e(e, rămase totuşi nemişcat% &eodată că(u #ntr-
un somn adânc% În !ine, nu se mai ândea la nimic%

*
* *
Islama*adul era la !el de #ncins, ne#nsu!le$it şi arti!icial% Era sinura ca+itală unde
 +uteai să âne(i şacalul #n +ro+ria curte şi care nu aea ară% &in cau(a (*orurilor anulate,
Malko era neoit să mai rămână #ncă două (ile #n ca+itala +akistane(ă% Aea totuşi un sinur
dor să aună mai re+ede la castel, #n Austria lui şi la ia$a mondenă% 'ă uite com+let de
=ssama ;in 7aden% Ausese o discu$ie lună şi sinceră cu 4rank /a+istrano% /onsilierul
s+ecial #n +ro*emele de securitate ale /asei Al*e recunoscuse că i se ceruse lui Malko o
misiune im+osi*ilă% &ar nu-i +ărea rău%%% Era eident că nu lua #ncă #n calcul ictimele
colaterale% Însă, la acest niel al +uterii, acest lucru deenea a*stract%
 K A$i !ăcut tot ce -a stat #n +uteri, conc)ise el% Preşedintele ă !elicită% Într-o *ună (i,
tot #l a +rinde +e acest ticălos%
Malko )icea !uria stă+ânită a americanului% Rolurile se inersaseră% /ea mai mare
 +utere militară din lume era o*liată să ducă o ac$iune de )erilă #m+otria unui adersar
nesătul,
cum cu orani(a$ii
se doedise su*terane
cam+ania şi +u$in ulnera*il
din A!anistan% Pentru a #nrăsturna
!a$a unei o+era$iuni
această militare
situa$ie, clasice,
nu rămâneau
decât misiuni de !elul cărora #i ceruse +reşedintele lui Malko%
Priscilla /learCater #şi reluase sarcinile de secretară, iar #n /adrul /IA se instaurase
rutina% Malko aea un sinur lucru de !ăcut să se ducă la +iscina de la  5arriott. &ar imediat
ce co*or# din li!t, !u a*ordat de un ti+ măsliniu la !a$ă, !oarte #nalt şi !oarte sla*, #m*răcat cu o
cămaşă şi un +antalon, care #l #ntre*ă #n enle(ă
 K &umneaoastră sunte$i Malko 7ine
El #l e6amină ra+id% Nu +ărea nici +ericulos, nici #narmat, iar al*ea$a de +e oc)iul
stân #i ins+ira c)iar milă%
 K &a, răs+unse el% &e ce mă #ntre*a$i
 K Pe mine mă c)eamă &acca #nce+u necunoscutul, şi sunt #m+uternicit să ă transmit
o inita$ie%
 K A), da &e la cine #l #ntre*ă Malko intriat%
 K &e la cinea +e care nu-l cunoaşte$i, dar care rea cu tot dinadinsul să ă
#ntâlnească% Este or*a des+re  pirul 9am(a ')inari, un şe! reliios% Hrea să ă inite la cină
mâine seară la restaurantul Balana.
 K =nde este acest restaurant
 K 7a Pes)aCar% Toată lumea #l ştie% Pute$i să eni$i +e la ora o+t
4ără măcar să asculte răs+unsul lui Malko, străinul se #nde+ărtă du+ă ce #nclinase uşor
ca+ul% Malko #l ă(u ieşind din )otel şi dis+ărând +e Aa 5)an Aenue% Îi +ierise c)e!ul să se
mai ducă la +iscină% Era consternat%  6irul 9am(a ')inari era directorul şcolii coranice din
Pes)aCar +e unde trecuse teroristul Musta+)a Tura*i% are ce semni!ica$ie aea această
inita$ie
/a să se ducă la Am*asada americană cu ta6iul era o adeărată aentură% Îl sună +e
Jre ;aut(er să-i trimită o maşină% Mecanismul se +unea din nou #n mişcare şi #şi dădu seama
că nu aea nici un c)e! să +lece tocmai acum%

*
* *
 K /iudat, !oarte ciudat, conc)ise Jre ;aut(er care răs!oia de reo oră dosarul lui
;in 7aden% Acest &acca a+are de câtea ori #n ca(ul ;in 7aden% Este un *enale( căruia nu-i
cunoaşte nimeni adeărata identitate% Nu locuieşte #n Pakistan, dar ine des% În 1in!orma$iile
sale, (iaristul Ro*ert 4isk a amintit de el ca !iind omul care i-a aşte+tat la aero+ortul din
Pes)aCar #n 3>>?, când l-a condus la reşedin$a din "alala*ad a lui ;in 7aden% 8i din nou, acest
&acca a luat +rimul leătura cu 9amid Mir, urnalistul +akistane( care s-a #ntâlnit de câtea
96

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 96/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

ori cu =ssama ;in 7aden%


'tu+e!iat, Malko #nreistra a*solut tot% &e ce oare ar rea ;in 7aden să se #ntâlnească
cu el Nu +utea !i decât altă ca+cană%%% Jre ;aut(er +ărea să-i #m+ărtăşească această anali(ă%
 K Hor să se ră(*une, s+use el% H-au !ăcut destul rău% 'unt oameni ranc)iunoşi%
 K &ar 9am(a ')inari
 K  Dl este un +arti(an doedit al lui ;in 7aden% Ieri, Musta+)a Tura*i s-a re!uiat
c)iar #n şcoala lui%
 K Aşa mi s-a +ărut şi mie, (ise Malko%
 K Este un şe! reliios su!ist !oarte in!luent #n +roincia din nord-est% Are leături cu
conducătorii tali*anilor şi a +o+osit deseori la aee!, când se a!la #n Pes)aCar% Este un om
intelient, desc)is, aşa cum sunt su!iştii, dar e6trem de credincios%
 K /e +ărere ae$i des+re această inita$ie la cină
 K Este doar un intermediar, conc)ise imediat Jre ;aut(er% H-a transmis un mesa şi
atâta tot% Eu ăd o sinură e6+lica$ie ;in 7aden s-a )otărât să ă +lătească cu aceeaşi
monedă% 'ă ă atraă #ntr-o cursă% Poate c)iar cu autorul lui 9am(a ')inari% &e !a+t, acesta
nu +oate, de !a$ă cu autorită$ile +akistane(e, să se amestece #ntr-o ac$iune ostilă nouă% &ar nu
tre*uie cu nici un +re$ să ă duce$i la #ntâlnire%
 K Este #ntr-un loc +u*lic, o*iectă Malko% =n restaurant% Nu mă #m+iedică a*solut
nimic să-mi
 K Esteiau unele măsuri
o +rostie, detranşant
(ise +reedere%
Jre ;aut(er% /rede$i că nu am luat destule şuturi
undea ;in 7aden rea să ă dea o lec$ie% Nu e neoie să-i acorda$i această satis!ac$ie%%% Nu
 +utem să +reedem toate +osi*ilită$ile%
 K &a, ae$i +er!ectă dre+tate, recunoscu Malko%
Îşi (ise #n ând că tot se a duce la #ntâlnirea de la Pes)aCar% Era un sentiment mai
 +uternic decât el% /a un ucător care, du+ă ce a +ierdut tot, mi(ea(ă +entru ultima oară,
cre(ând că a câştia% În sc)im*, se ruine(ă com+let%

Capitolul XX
Amintindu-şi de cursa +e care i-o #ntinsese I:*al Po+al(ai, Malko #ntre*ă
 K Aş +utea să mă #ntâlnesc cu acel (iarist, 9amid Mir /a să eri!ic dacă &acca este
de *ună-credin$ă%
 K Asta n-ar !i o +ro*lemă, #l asiură Jre ;aut(er% Ro*ert ;aldCin #l cunoaşte *ine% Îl
sun c)iar acum%
Îi ceru secretarei să-l c)eme +e adunctul lui şi o!tă%
 K &oar n-o să !ace$i o asemenea +rostieL 8tiu !oarte *ine că nu am nici un !el de
autoritate asu+ra dumneaoastră, dar ă res+ect% Hă mai duce$i #ncă o dată la măcel% amenii
ăştia ne urăsc% 4ireşte, eu +ot să ă acord o +rotec$ie ma6imă, dar nu este de auns%
 K /)iar dumneaoastră mi-$i s+us că acest  pir $ine să rămână #n rela$ii *une cu
autorită$ile +akistane(e% Nu #mi #ntinde o ca+cană%
 K El nu, dar cine ştie ce se +oate #ntâm+la &acă ă #m+uşcă la ieşirea din restaurant
'au dacă +arc)ea(ă o maşină-ca+cană lână a dumneaoastră 'au &umne(eu mai ştie ce%%%
Pes)aCarul este un cui* de i+ere% &oar -a$i dat sinur seama%
Tăcu% Ro*ert ;oldCin intră #n #ncă+ere, iar şe!ul centralei #i e6+lică ce aea de !ăcut%
Analistul ieşi imediat şi se #ntoarse du+ă câtea minute%
 K 9amid Mir ne +rimeşte acum +entru că du+ă aceea +leacă la 5arac)i, (ise el% &ar
!i$i atent la ce ă (ic% Este un a+ro+iat al +oli$iştilor din I'I%

*
* *
Jrăsu$, mustăcios, olu*il, !umând $iară de la $iară, (iaristul +akistane( era destul de
sim+atic, deşi se c)inui să e6+lice de ce ausese +riileiul ca ;in 7aden să-l aleaă +e el
interlocutor% Malko +rete6tase că lucrea(ă +entru &e+artamentul de 'tat% Aunsese la !elul
97

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 97/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

cum !usese recrutat 9amid Mir%


 K Aceeaşi +ersoană a luat #ntotdeauna leătura cu mine #i e6+lică urnalistul% =n
 *enale( !oarte #nalt, care or*eşte urdu cu accent +aştu şi care nu ede cu oc)iul stân% Pe
urmă am a!lat că !ace +arte din +rimul cerc al 1şeicului% Nu ştiu cum a auns acolo, dar #ncă
din 3>>?, tot el a aut de-a !ace şi cu Ro*ert 4isk%
Acest lucru era con!irmat şi de ar)iele /IA% Prin urmare Malko se a+ro+iase de un
om al lui ;in 7aden, care ştia siur că acest +unct a !i eri!icat% 8e!ul islamist era mult +rea
intelient ca să-i #ntindă o cursă atât de rosolană lui Malko% În această inita$ie se ascundea
cea mult mai su*til şi mai iclean%%%
Mai discutară +u$in #n salonul ol al lui 9amid Mir, a+oi acesta se scu(ă tre*uia să
 +rindă aionul de 5arac)i% &ar #nainte le s+use că s+eră să ai*ă cât mai curând eşti de la ;in
7aden% Primise câtea 1semnale, dar nu +reci(ă care anume% /ând +lecă #m+reună cu Ro*ert
;oldCin, Malko #l #ntre*ă
 K /e +ărere ae$i des+re toate astea
 K Nu ştiu ce să (ic, mărturisi tânărul analist de la /IA% 'eamănă cu o +ri(ă de contact%
/red că ;in 7aden rea să ne transmită un mesa +rin intermediul dumneaoastră, !iindcă ă
cunoaşte% H-a$i mai #ntâlnit cu el #n 3>>?%
 K Asta a !ost acum şase ani, o*seră Malko% &e atunci, s-au #ntâm+lat multe%
 K &a, la
Întorşi #nsă este un om
am*asadă, al tradi$iei%
se duseră Are mereu
#n *iroul de-a
lui Jre !ace cuiaraceiaşi
;aut(er Malkooameni%
s+use
 K 9amid Mir ne-a con!irmat că acel *enale( are leături strânse cu ;in 7aden%
 K Hede$iL (ise americanul trium!ând% Este o ca+cană%
 K 'unt a*solut siur, (ise cu ironie Malko, de aceea nici nu mă duc%
 K 4oarte *ineL Mâine este o mare +etrecere la am*asador acasă, cu o +re(entare de
modă% /ontăm +e +re(en$a dumneaoastră%

*
* *
Malko #şi +rii eanta de oia unde #ndesase câtea lucruri% 'e )otărâse a +leca la
Pes)aCar
nu sc)im*asinur%
mare 8i ne#narmat,
lucru% !iindcă
Instinctul #i restituise
#i s+unea +istolul
că nu #şi asuma;eretta
nici unlui
riscJre
dacă;aut(er%
acce+ta&ar asta
această
inita$ie la cină% Tre*uia să !ie atent, atâta tot% În ca( că or a+ărea +ro*leme &ustin oods ar
 +utea +ro*a*il să interină% Mai rămânea totuşi o sinură c)ic)i$ă trans+ortul%  sinură
 +ersoană +utea să-l aute Priscilla /learCater% Neresa aea o To.ota cu număr de Islama*ad%
'e doedise o +arteneră de #ncredere, curaoasă şi deotată% Malko nu a uita niciodată cât de
mult #şi riscase ia$a +entru el% /u atât mai mult cu cât o !ăcuse #n cunoştin$ă de cau(ă%%% 
sună la *irou%
 K Priscilla, am +utea lua masa #m+reună diseară
 K /u +lăcere, la ce oră
 K 7a nouă% Hino cu maşina ta ca să nu mai luăm ta6iul% Ne ducem la /lu*ul %N%=%
 K , #mi +lace la ne*unie acolo, (ise Priscilla care a+recia, ca şi Malko, su+a
 +o+ulară% Hoi !i la tine la nouă !i6, am tim+ să mă şi sc)im*%
7a nouă !ără cinci Malko ieşi #n !a$a )otelului  5arriott. Priscilla aunse la tim+,
#m*răcată cu roc)ia #n care !ăcuse draoste la Pes)aCar, +rin care se edeau coa+sele luni de
culoarea ca!elei cu la+te% =rmărindu-i +riirea care se o+ri +e sânii ei, (ise cu un (âm*et
com+lice
 K Mi-am +us un sutien, aşa cum #$i +lace $ie% &acă m-ar edea şe!ul acum, ori m-ar da
a!ară, ori ar omita%
/eea ce numea ea un sutien de târ!ă era doar o *ucă$ică de +ân(ă doar cât să sus$ină
 +ie+tul, lăsând să se adă areolele% &e aceea, s!ârcurile lunuie$e +ăreau că #n$ea+ă erseul
roc)iei% &u+ă cinci minute, erau aşe(a$i la o masă +e +elu(a clu*ului%

*
* *

98

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 98/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K /e-ar !i să comandăm şam+anie sueră Priscilla% Aici se ăseşte mereu%


Malko !u tentat să re!u(e, !iind su+ersti$ios% Încă nu aea ce să săr*ătorească% &ar
comandă totuşi o sticlă de Taittiner din 3>>@%
 K Am neoie de maşina ta mâine% Ar !i mai *ine dacă mi-ai da-o din seara asta%
 K &e ce
El #i s+use% Nu aea secrete !a$ă de ea% Priscilla se !ăcu roşie ca !ocul%
 K &ar ştii *ine că nu +ot să in cu tine% Am*asadorul nu a !i de acord%
Malko (âm*i%
  ;ăr*atul cu care mă #ntâlnesc situea(ă !emeile #ntre câini şi cămile% Poate c)iar mai
a+roa+e de câini, ca to$i islamiştii adeăra$i% 8i oricum, ai riscat !oarte mult +entru mine% Nu
tre*uie să #ntin(i coarda +rea mult%%%
 K &ar tu
 K Asta mi-e meseria%
&e ani de (ile era aent cola*orator al /IA, #ntre două distrac$ii #n lumea *ună, *a la
+era din Hiena, *a #n i(ită +rin castelele din Austria% Nu conce+ea ia$a alt!el, c)iar dacă,
doar cu o sim+lă atinere cu *a)eta maică, ar aea *ani să-i #ntoarcă cu lo+ata, nu ar
renun$a la aentură% Era ca un dro +entru el% Mortală, +recum toate drourile, dar cât tim+ se
 +utea%%%
 K Mă +use
Malko tem +entru ia$a
mâna +e ta, (ise Priscilla%
a ei%
 K 'ă nu-$i !ie teamă% Hoi !i atent% Pot să te conduc acasă şi să iau maşina Îi ei s+une
am*asadorului că e stricată%
 K Nici o +ro*lemă, dar mai ai +u$in tim+ #n seara asta #l #ntre*ă ea cu triste$e%
Îşi âr# enunc)iul #ntre +icioarele lui Malko şi #i aruncă o +riire ata să to+ească şi
un )e$ar%
 K Am mult tim+ la dis+o(i$ie, o asiură el%

*
* *

Malko #şi !ăcea loc #n tra!icul dement de +e JT Road, când tele!onul mo*il sună% Era
Jre ;aut(er%
 K 'unte$i com+let ne*unL (ise el dintr-o su!lare% Eram siur că o să-mi !ace$i !iuraL
 K /e re$i să s+une$i
 K /ă +ro*a*il a$i şi auns la Pes)aCarL /ând m-a anun$at Priscilla că i s-a stricat
maşina, mi-a +icat !isa% /ei de la  5arriott -au ă(ut +lecând de diminea$ă, c)iar dacă a$i
 +ăstrat camera%
 K ;ine, recunoscu Malko% Nu am rut să ă im+lic #ntr-o trea*ă +ersonală% 8i nu #mi
asum nici un risc%
 K Aşa s+unea şi &aid Pearl #nainte de a !i deca+itat, #i reaminti americanul% În
asemenea situa$ii #$i asumi #ntotdeauna riscuri% E ca şi cum te-ai #nc)ide de *unăoie #n cuşca
cu lei #n!ometa$i% Mai am tim+ să ă trimit nişte 1*a*.-sitters%%%
 K Nu, mul$umesc, mă oi duce la această cină% 'inur%
 K A$i discutat cu domnul /a+istrano
 K Nu% 7a ce *un Hedem noi +e urmă%
Jre ;aut(er o!tă resemnat%
 K ;ine% 4ace$i du+ă ca+ul dumneaoastră, dar eu -am +reenit% ;a!tăL
&u+ă o umătate de oră, Malko aunea la  6earl. A*ia au tim+ să-şi lase lucrurile şi
să #ntre*e unde era restaurantul Balana* a+oi +lecă% Totuşi era +u$in trist%  luă +e =niersit.
Road #ncet +ână când (ări !irma luminoasă a restaurantului% +ri #n !a$ă şi intră% Tot !undul
sălii era ocu+at de un imens *u!et, iar mesele erau re+arti(ate #n mai multe se+areuri
des+ăr$ite cu *alustrade% Era !oarte multă lume% =n tânăr *ăr*os #n charouar-camiz a+ăru din
!undul sălii şi #i luă mâna #ntr-ale sale, (icând cu oce oasă
 K 6ir 9am(a ')inari ă aştea+tă%
Malko era sinurul străin din restaurant% Îşi urmă #nso$itorul +ână la o masă unde se
99

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 99/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

a!la dea un *ăr*os cu un tur*an de un al* imaculat, care aea #n !a$ă o sticlă de a+ă minerală%
;ăr*atul se ridică şi #i luă şi el mâna #ntr-ale sale%
 K Hă mul$umesc că a$i enit +ână aici, (ise el cu oce *lândă% Mă *ucur să ă cunosc%
&ori$i să lua$i cea de la *u!et
Aea o *ar*ă neară !oarte !rumoasă, se e6+rima +er!ect #n enle(ă, iar +riirea
scli+ea de deşte+tăciune% ;ăr*atul care #l condusese +e Malko se aşe(ase la masa de alături,
#m+reună cu al$i trei *ăr*oşi% =n c)elner aduse maiestuos o su+ă, iar Malko ustă din ea% Era
delicioasă% A+oi, #nso$it de oas+etele său, se duse să se serească de la *u!et, aleând carne de
oaie marinată cu mirodenii şi cu ore( şi şo!ran% Toate !elurile de mâncare erau de *ună
calitate, deşi nu au(ise niciodată de acest restaurant%%%
Mâncară şi a*ordară su*iecte dierse% 9am(a ')inari +ărea la curent cu tot ce se
#ntâm+la #n lume şi anali(a lucrurile cu luciditate% Îi e6+lică lui Malko că era conducătorul
unei şcoli coranice #n (ona tri*ală #n a!ara celei din Pes)aCar, dar că se mai ocu+a şi de multe
alte actiită$i reliioase şi şcolare% 4ăcea şi a!aceri% /a să-l teste(e, Malko #l #ntre*ă
 K /e crede$i des+re cruciada antiamericană dusă de ;in 7aden
9am(a ')inari nu se !âstâci şi răs+unse cu (âm*etul +e *u(e
 K /red că 1şeicul este +rea intelient ca să ise(e să instaure(e Ca))a*ismul #n
lumea #ntreaă% /)iar şi eu consider că unele dintre ederile lui sunt e6tremiste% Acest lucru
nu seli*erali%
mai reăseşte #n /oran, #nsă Ca))a*i$ii au !ost #ntotdeauna asa% Noi, su!iştii, suntem mult
/u toate astea, !emeile lor +oartă #n continuare *urka%
 K Atunci, ce rea
 K /red că ră(*ună umilin$a lumii musulmane, (ise credinciosul% Arătând că +o$i să
!aci minuni şi cu miloace +u$ine, cu multă oin$ă şi multe idei% Aceasta a !ost semni!ica$ia
atacului de la 33 se+tem*rie% 'utele de milioane de musulmani care nu sunt de acord cu toate
ideile lui ;in 7aden s-au sim$it mândri că a #nins +uternica Americă% Ei, care se simt umili$i
#n +ermanen$ă, inca+a*ili să se moderni(e(e%
 K În mare +arte este din ina lor, o*seră Malko% Islamul nu +oate să re(iste #n lumea
modernă%
 K Asta este altă +ro*lemă, care ine direct de la conducători, recunoscu 9am(a
')inari%
 K Atunci de ce omoară ciili care nu au nici o ină
 K Israelienii nu omoară numai +alestinieni neinoa$i Însă !oarte +u$ini oameni se
#nduioşea(ă% ;us) nu a #n$eles că, deşi nici musulmanii nu-i iu*esc #n mod s+ecial +e
 +alestinieni, aceştia sunt şi ei tot musulmani% Aşadar, #şi merită soarta% Îi +oartă +ică Americii
căci, !ără ea, Israelul nu ar aea aceeaşi atitudine aroantă% &ar, mai +resus de toate, 'tatele
=nite nu reali(ea(ă că, a-i edea sta$ionând #narma$i +e teritoriul saudit, acolo unde se a!lă
Mecca, re+re(intă un traumatism e6traordinar +entru Ca))a*i$i, care sunt nişte credincioşi
coninşi%
'e ridică să-şi ia nişte +răituri de la *u!et şi se #ntoarse cu un soi de elatină erde ca
neonul% Era momentul să intre #n mie(ul +ro*lemei%
 K &e ce mi-a$i cerut să in la Pes)aCar #ntre*ă Malko%
9am(a ')inari lăsă linuri$a din mână şi (âm*i%
 K /a să ă transmit un mesa%
Pulsul lui Malko se acceleră *rusc% Ausese dre+tate%
 K &e la =ssama ;in 7aden
 K &a%
 K 8i care este acest mesa
 K '+eră să ă #ntâlnească%
Malko #l !i6ă, +radă unor sentimente contradictorii% Tocmai lui, care de trei să+tămâni
se c)inuia să desco+ere ascun(ătoarea lui ;in 7aden, i se o!erea acum oca(ia să se ducă la el%%%
Era mult +rea !rumos%
 K /um
9am(a ')inari !ăcu un est ea(i%
100

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 100/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 K Nu cunosc detaliile% 8tiu doar că ă cere să nu s+une$i nimănui nimic des+re


această +ro+unere !ie că o acce+ta$i, !ie   că nu% Restul #l +rieşte +e el% 8i +e dumneaoastră%
Eu sunt, cum #i s+une$i #n enle(ă, doar un honest 1roer.
Mai aea şi umor +e deasu+ra% Malko se a+lecă +este masă%
 K &e trei să+tămâni mă c)inui să a!lu unde este ;in 7aden% /âtea +ersoane şi-au
 +ierdut ia$a #n această )ăituiala% I-au ucis +arti(anii lui% =nul dintre cei +e care #i urmărim a
ăsit un scurt re!uiu #n şcoala dumneaoastră% În$elee$i de ce sunt ne#ncre(ător%
/redinciosul surâse%
 K În$ele +er!ect, dar asta nu mă +rieşte +e mine% Rolul meu constă +ur şi sim+lu #n
a ă transmite o!erta% Nu-mi asum res+onsa*ilitatea +entru ce s-ar +utea #ntâm+la ulterior% &in
 +artea dumneaoastră sau a lui% &umneaoastră #mi s+une$i doar da sau nu% În am*ele ca(uri
#i oi transmite răs+unsul dumneaoastră şi nu ne om mai edea niciodată% /el +u$in #ntr-un
iitor a+ro+iat, căci oi !i #ntotdeauna *ucuros să ă ă(duiesc #n casa mea%
I se aduse o ceaşcă de ceai şi #şi #nmuie *u(ele #n el% E6act de asta se temuse şi Jre
;aut(er la restaurant, Malko nu risca a*solut nimic, dar du+ă aceea%%%
 K &e ce rea ;in 7aden să ne #ntâlnim #ntre*ă el%
/redinciosul #i adresă din nou un (âm*et anelic%
 K Hă ur +e /oran că nu mi-a s+us%
8ti$i unde
 K /un se Alla),
oia lui a!lă #n siuran$ă% &ar nu ştiu unde anume%
'e uită la ceas%
 K Tre*uie să ă las #n curând% /are este răs+unsul dumneaoastră
 K Acce+t, s+use Malko, a+roa+e !ără să se ândească%
9am(a ')inari nu se mani!estă #n nici un !el%
 K =nde sta$i, la 6earl?
 K &a%
 K Mâine, cinea o să ia leătura cu dumneaoastră şi o să ă dea indica$ii%
'e ridicase dea #n +icioare şi #i luă din nou mâna drea+tă a lui Malko #ntr-ale sale% /ei
 +atru oameni care #l #nso$eau se ridicaseră şi ei% Ieşiră cu to$ii din restaurant, iar credinciosul
se urcă #ntr-un
o*işnuit, Mercedes
a+oi #i adresă B6B surâs
un ultim care lui
alora salariul +e două(eci de ani al unui +kistane(
Malko%
Acesta #şi s+use că mai +utea #ncă să se ră(ândească +ână mâine diminea$ă, dar ştia
 *ine că nu o a !ace% arurile erau aruncate% Poate că se arunca #ntr-o ca+cană
#ns+ăimântătoare, dar cel +u$in nu murea +rost% 'au +oate nu a trăi #ndeauns ca să se +oată
 *ucura de această sati!ac$ie%

Capitolul XXI
Malko +riea răsăritul de soare stând #ntins #n +at% Nu-şi amintea dacă dormise #ntr-
adeăr, dar mo$ăise, căci nu se sim$ea o*osit% Tele!onul sunase de mai multe ori aseară, dar nu
răs+unsese% Nu oia ca deci(ia lui să !ie 1+oluată de elemente din a!ară% Îi era !oame% &u+ă
ce stătuse mult tim+ su* duş, co*or# să ia micul deun% Era doar ora şa+te% A+oi urcă #n cameră
şi aşte+tă% 7a o+t, tele!onul sună% &e data asta răs+unse%  oce rosti #n enle(ă cu un +uternic
accent +akistane(
 K Hă aşte+t #n )ol%
/o*or#% "os, un +akistane( mic de statură, cu oc)elari şi !oarte +lă+ând se a+ro+ie de
el%
 K ;ună-(iua% 'unte$i ata Hă conduc%
 K 'ă nu-mi iau nimic
 K
'e Nu%
duse s+re ieşire şi #l inită +e Malko să se urce #ntr-un micro*u( #n care el era
unicul +asaer% Era !rumos şi cald% He)iculul o luă s+re "amrud Road% /ând (ări #n de+ărtare
arcul ce traersa şoseaua, Malko #n$elese că a +ătrunde #n (ona tri*ală% Micro*u(ul se o+ri iar
101

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 101/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

)idul său co*or#% Malko #l ă(u discutând cu un soldat căruia #i arăta o )ârtie era +ermisul
de intrare #n (ona tri*ală%%% Totul era orani(at la +er!ec$ie%
Îşi s+use că mai aea #ncă tim+ să renun$e% &acă treceau cinci minute, era dea +rea
târ(iu% Rulau +e terenul neted de dinaintea ser+entinelor din 5).*er Pass% Reenea mereu #n
aceleaşi locuri% Încercă #n (adar să +riească +eisaul% &u+ă reo +atru(eci de minute, #nainte
de a aune #n 7andicotal, micro*u(ul iră la drea+ta, +e un drumea ce se a!unda #n mun$i%
Încă o umătate de oră de mers, a+oi e)iculul o+ri #ntr-un sătuc, lână un (id #nalt ce delimita
o +ro+rietate%
 K A$i auns, #l anun$ă )idul%
Malko se dădu os şi au(i striăte de co+ii% Era o şcoală coranică% =n *ăr*at desc)ise
 +oarta şi #l strânse +e )id la +ie+t% /ei doi sc)im*ară câtea cuinte, iar )idul !ără nume #i
dădu lui Malko +ermisul de intrare #n (ona tri*ală% Totul era trecut acolo, c)iar şi numărul
 +aşa+ortului%%%
 K 7a reedere, (ise el, omul acesta se a ocu+a de dumneaoastră%
;ăr*atul, un *ăr*os, nu or*ea enle(eşte% Îi !ăcu semn să-l urme(e #ntr-un *irouaş
doar cu +erne, cu cooare şi cu măsu$e oase% 7-a serit cu ceai şi *iscui$i% Necunoscutul
 +lecă% 'e scurseră a+roa+e trei ore% /o+iii !ăceau multă ălăie% A+oi uşa se desc)ise din nou
iar #n cadrul ei a+ăru *ăr*osul #m+reună cu al$i doi străini, #n eşminte +aştu% =nul aea +e
umăr un 5alaşniko, !ără ostenta$ie% &ădură +e rând mâna cu Malko şi #i !ăcură semn să-i
urme(e%
A!ară aşte+ta un Paero ri +lin de noroi% Îl urcară +e Malko #n s+ate şi #i dădură *icui$i
şi două +ortocale% A+oi e)iculul +lecă +e un drum a+roa+e inaccesi*il% Malko sărea câteodată
 +ână #n taan, căci +ista era +lină de ro+i% 4oarte re+ede, nu mai reuşi să se oriente(e%
&rumeaul urca şi co*ora, dar nu trecea +rin nici un sat% I se +ărea că nu se mai s!ârşeşte%
'oarele a a+une şi #n curând se a !ace noa+te% Nimeni nu scotea o or*ă% A!ară, se
#ntunecase de tot% Parcă erau +e 7ună% Era mai răcoare decât la Pes)aCar% Malko )a*ar nu
aea unde se a!la% Îl conduseră +ână la o casă din +aiantă% Înăuntru aea +ământ +e os şi era
luminată cu o lam+ă cu a(% =nul dintre #nso$itori #i arătă o cămăru$ă, unde era o saltea +usă
 +e nişte cooare% &u+ă aceea, #i aduseseră ceai şi carne !oarte condimentată cu ore(% În !ine,
#nc)iseră
urdu sau #nuşa cămăru$ei
+aştu% E+ui(at#ndecare intrase%neroasă,
tensiunea /iuli urec)ile,
+ână ladar nu au(i
urmă decât discu$ii #n şoa+tă #n
adormi%

*
* *
'im$i o mână care #l scutura uşurel de umăr iar Malko se deşte+tă tresărind% Pulsul
urcă ertiinos% ;ăr*atul care #l tre(ise aea a+roa+e doi metri şi tenul măsliniu era Numeiri,
sauditul +e care #l ă(use la Pes)aCar când enise să-l ia +e Musta+)a Tura*i, omul lui
=ssama ;in 7aden% Îi o!eri lui Malko ceai şi +lăcinte cu miere, a+oi (ise #n enle(ă
 K Hom +leca +este +u$in tim+% Hă om lea la oc)i% &acă ă scoate$i *anderola, oi !i
o*liat să ă omor%
Plecă, iar Maiko se c)inui să ron$ăie +lăcintele% Era total ru+t de lume şi #n mâinile
adersarilor% /ând sauditul se #ntoarse, aea un sul de *andă ade(iă er(uie, cum !oloseau
americanii #n Hietnam ca să lee oc)ii +ri(onierilor comunişti% Malko se lăsă leat la oc)i%
;anda era a*solut o+acă% Nu edea nimic% Îl duseră +ână la un e)icul unde #l autară să se
urce% Nu aea cum să ştie câte +ersoane #l #nso$eau%%% 'e )otăr# să se lase #n oia soartei%
Merseră o reme +e nişte +iste destul de *une% A+oi, drumul se trans!ormă #ntr-un
adeărat coşmar% He)iculul se )urduca din roa+ă #n roa+ă, se clătina, scâr$âia% Încetinea ca
să urce +ante !oarte a*ru+te% Era un adeărat c)in% 4rânt şi a+roa+e amor$it, Malko sim$ea
neoia să-şi scoată *anderola, dar ştia că nu +oate !ace aşa cea% Încă #i mai suna #n urec)i
1s!atul sauditului 1&acă ă scoate$i *anderola, oi !i neoit să ă omor% Nu era o
amenin$are, ci un !a+t%
În !ine, e)iculul se o+ri% Malko aea sen(a$ia că !ăcuse #nconurul lumii% Îl autară să
co*oare şi #l orientară +e terenul denielat% A+oi #l aşe(ară +e un scaun% Îi scoaseră cu riă
 *anderola% Era #ntr-o casă din +aiantă, !ără nici un eam% 4erestrele erau aco+erite cu +ături
102

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 102/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

 *ătute #n cuie direct #n +erete% 'e uită la ceas merseseră şase ore% &ar tot la !el de *ine, ar !i
 +utut să se #nârtă +e loc% Era +u$in mai răcoare% Îi aduseră din nou ceai şi un *ol cu  palau.FN 
8i iaurt%
În a!ară de sudane(, mai (ări reo dois+re(ece oameni #narma$i culca$i sau şe(ând +e
 os #n #ncă+erea de alături% Pentru +rima oară au(i or*indu-se #n ara*ă% 4ăceau cu to$ii
a*strac$ie de el, de +arcă ar !i !ost ini(i*il% Mâncă% 'udane(ul a+ăru cu un charouar-camiz
 *e #n mână%
 K Tre*uie să !ace$i o *aie şi să ă sc)im*a$i%
 K  *aie &e ce
 Numeiri (âm*i !ără să-i dea nici un răs+uns%
 K 'ă merem%

*
* *
Malko #i dădea +e rând )ainele tânărului mac)iat cu creion dermatora! al*astru, care
le *ăa #ntr-un sac din +ân(ă% Îi dăduse totul cămaşa, +antalonii, sli+ul, şosetele şi +anto!ii%
Tânărul #i arătă cu deetul ceasul de la mână, iar Malko !u neoit să-l scoată% Era şase şi (ece
minute%

 +lin cu &u+ă
a+ă şiaceea l-a uşa
#nc)ise dus #n
#ntr-o cameră
urma +lină de
lui% Malko se a*uri
*ăă şi
#n #iel%arătă
Era un !el de
c)iar )ârdău
+lăcut% &ar,dindu+ă
lemno
 umătate de oră, se +lictisise% 'e ridică, se #n!ăşură cu un +roso+ care +ărea !ăcut din +iele de
crocodil şi *ătu la uşa #ncuiată cu c)eia +e din a!ară% Tânărul desc)ise imediat şi #i !ăcu semn
să se *ae din nou #n a+ă, #ncuind uşa la loc% Mirat, Malko intră din nou #n )ârdău,
ne#n$eleând nimic% &oar nu tre*uia să se +uri!ice #nainte de a se #ntâlni cu ;in 7adenL
Tre*uie să e6iste o e6+lica$ie loică% 4ăcu acest ritual #ncă de trei ori% /a şi cum +a(nicul său
ăsea că nu este destul de curat% Malko +rimi #n s!ârşit )ainele +akistane(e, nişte i(mene şi
nişte şal+i cu şnururi rosolane din +iele% A+oi #l duseră din nou #n 1camera lui% 7ână el,
 *ăr*a$ii se ruau cu !a$a s+re Mecca% 'e culcă (icându-şi că nu s+ălau oamenii #nainte să-i
omoare% Numeiri a+ăru din nou şi #i dădu o +astilă%
 K Pilulă
Malko se de dormitL
su+use% Era(ise
dinelce#n#nenle(ă%
ce mai Tre*uie să o iei%
ciudat% &u+ă o umătate de oră, dormea dus% Îl
tre(i tot sauditul, aducându-i ceai şi palau. Malko #şi sim$ea ura cleioasă şi #l dureau toate
oasele% Îndată ce termină de mâncat Numeiri #şi !ăcu a+ari$ia%
 K 8ti$i să călări$i
 K &a, (ise Malko%
 K ;ine% Acum +lecăm la drum, dar ă le din nou la oc)i%
is şi !ăcut% 7ână saudit, un mustăcios mărunt se uita la Malko +recum o coleo+teră%
*seră că aea #n curea un  Oam1ia3 cu lama cur*ată% Era .emenit% A+oi #l scoaseră a!ară%
'im$i aerul răcoros şi au(i caii !ornăind, a+oi #l autară să se urce +e un cal de talie mică şi #i
 +useră )ă$urile #n mâini%
 K 'ă nu ă !ie teamă, #l aerti(ă Numeiri, caii sunt !oarte *ine dresa$i% Nici măcar nu
tre*uie să-i )ida$i%
Era totuşi +rima dată când călărea leat la oc)i% În orice ca(, terenul era !oarte
denielat, iar liniştea a*solută% 'e au(eau doar +ietrele care se rostooleau su* co+itele cailor
şi uneori câte un striăt al #nso$itorilor% &e alt!el, nici nu ştia câ$i sunt% Înce+u să se
anc)ilo(e(e, să-l doară şalele şi să i se *ătătorească !undul% /aii #naintau la +as, urcând şi
co*orând sau #ncetinind% Nu aea cum să măsoare tim+ul% Până la urmă #i eni să urle, atât de
tare #l durea milocul% A+oi calul se o+ri% Au(i lasuri şi salutul tradi$ional, a+oi sim$i cum #l
 *at +e umăr%
Aunsese, dar nu ştia unde anume% Îl autară să se dea os de +e cal şi #l conduseră cu
mare aten$ie%
&e data asta era #n +icioare când #i scoaseră *anderola% Aea sen(a$ia că nici nu se
29
 +arne #iartă cu orez.
30
 6umnal tradi&ional din Hemen. 
103

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 103/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

mişcaseră din locL 'e a!la #ntr-o #ncă+ere cu !erestrele aco+erite, doar cu un coor +e os, un
ta*uret şi un +at din scânduri cu o cuertură eoasă +e el% Nu-şi dădea seama dacă e noa+te
sau (i% 'e aşe(ă !ără să s+ună nimic, a+oi se #ntinse !ără să se ândească la nimic din cau(a
o*oselii% Xemenitul #i aduse ceai #ntr-un +a)ar şi un soi de terci din oaie, a+oi #nc)ise din nou
uşa% Malko deoră terciul, #şi *ău ceaiul, a+oi adormi #m*răcat +e +atul din scânduri, !ără nici
un somni!er%

*
* *
Malko desc)ise oc)ii şi #şi #nă*uşi un $i+ăt de durere, atât de tare #l dureau muşc)ii% 'e
 +use #n şe(ut şi se strâm*ă de durere, cu sen(a$ia că aea o sută de ani% A+oi ascultă cu
aten$ie nu se au(ea nici un (omot% =şa era #ncuiată% Rămase #ntins +e +atul din scânduri,
#ncercând să-şi !acă ordine #n ânduri% Până când a dura acest oc de-a -a$i ascunselea Nici
măcar nu ştia unde se a!la% Putea să !ie #n Pakistan, #n (ona tri*ală, sau oriunde #n altă +arte,
ori #n A!anistan% &u+ă +atru ore +etrecute #n e)iculul B 6 B şi o (i +e cal, mersese cea, nu
lumă% ri +ur şi sim+lu s-au #nârtit #n cerc%%% Aşte+tă un tim+, care i se +ăru că nu se mai
s!ârşeşte% Murea de !oame% A+oi au(i oci dincolo de +erete şi c)eia răsucindu-se #n *roască%
Xemenitul cel scund desc)ise uşa şi #i !ăcu semn să-l urme(e% Malko se ridică şi intră
#n cealaltă
de #ncă+ere%
câ$ia oameni &ădu nas
#narma$i +ână#n#nnas cu =ssama
din$i% /)iar şi;in 7aden,
el aea un care stătea #n +icioare,
+istol-mitralieră ;orko#nconurat
aă$at +e
umăr% Purta tur*an şi era #m*răcat #n $inuta lui o*işnuită, cu )aină neară% ;ar*a era ri(onată
şi lună, iar !a$a su+tă% âm*i cu mâna +e +ie+t şi s+use #ntr-o enle(ă e6celentă
 K Îmi cer scu(e +entru această călătorie o*ositoare, dar nu +uteam să +rocede( alt!el%
/red că ă este !oame%
În camera alăturată Malko (ări o măsu$ă oasă +e care era mâncare şi *ăutură% ;in
7aden se aşe(ă turceşte şi #i !ăcu semn lui Malko să se aşe(e #n !a$a lui% Nu-i enea să creadă%
7ua micul deun cu cel mai căutat om din lume% /u cel +e care #l urmărea de să+tămâni #ntrei
 +rin tot Pakistanul şi A!anistanul% 8i tocmai el #i #nlesnise această #ntâlnire%
 K Este ceai roşu, +reci(a ;in 7aden #n tim+ ce #i turna lui Malko #n +a)ar%

as+ectulAcesta
!i(ic, +rii
erau #n ur%dera*ă
mai În !undul #ncă+erii,
ara*i% Tre*uiestăteau
să !ieaşe(a$i reoladois+re(ece
cel +u$in !el de mul$ioameni% &u+ă
şi a!ară% =n
 *ăr*os cu !a$a rotundă eni lână ;in 7aden şi se aşe(ă%
 K Este traducătorul meu, şeicul A*dul Ra)man% =neori mai uit câte un cuânt
enle(esc%
4iul *ătrânului şeic ei+tean or* care orani(ase +rimul atentat #n orld Trade /enter
şi care, #n +re(ent, +utre(ea #n #nc)isoare !iind condamnat +e ia$ă #n 'tatele =nite% ;in 7aden
#nce+u să mănânce măsline şi #i s+use +oliticos lui Malko
 K Mânca$iL
Pe masă erau de toate nans*  *rân(ă de ca+ră, roşii, !ructe% /a *ăuturi, aeau la
aleere a+ă minerală de mai multe !eluri, sucuri de re+!rut şi de +ortocale% ;in 7aden #şi
turnă un +a)ar +lin de suc de re+!rut, a+oi +use #ntr-un nan untos +u$ină telemea% Mânca cu
 +o!tă% Malko !ăcu la !el, #ntre*ându-se cum se a termina această #ntreedere% Pentru moment,
=ssama ;in 7aden nu +ărea să ai*ă inten$ii rele%%% Măcar să !ie aşa +ână la s!ârşit%

*
* *
&u+ă aceea, au adus o oaie !ri+tă +e care ăr(ile de cor+ o #m+ăr$iră #ntre ele du+ă ce
lăsaseră *ucă$ile cele mai *une şeicului şi lui Malko% Toată lumea mânca #n tăcere% &ar lui ;in
7aden #i +lăceau cel mai mult măslinele% Totuşi, era un om sla*% În s!ârşit, #m+inse !ar!uria din
!a$ă şi #şi turnă un +a)ar de ceai%
 K /red că -a sur+rins !oarte tare inita$ia mea, s+use el #n s!ârşit, +e un ton eal%
 K &a, recunoscu Malko #n mod direct%
;in 7aden sc)i$ă un (âm*et şi reluă
 K /u atât mai mult cu cât le-a$i dat mare *ătaie de ca+ oamenilor din orani(a$ia mea%
104

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 104/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

Mai cu seamă #n 'tatele =nite% "o)n Turner a !ost un om de aloare% Iar aici, -a$i străduit din
răs+uteri să mă ăsi$i% Presu+un că a$i !ăcut-o numai cu inten$ii *une%%%
 K '-ar +utea s+une şi aşa, recunoscu Malko%
=rmă un scurt moment de tăcere, a+oi sauditul continuă
 K Mai #ntâi, tre*uie să ă s+un că ă admir curaul% Nu multă lume şi-ar !i asumat
riscul să ină la mine #n condi$iile actuale, cu contenciosul care ne des+arte% &ar eu ă cunosc%
8tiu multe lucruri des+re dumneaoastră, c)iar şi amănunte din ia$a +articulară%
 K &e ce nu se +utu Malko a*$ine să #ntre*e%
 K &in cau(a +rimei noastre #ntâlniri, #n 3>>?% E-adeărat că a$i !ost cinstit% &e atunci,
am #ntre+rins o anc)etă serioasă #n leătură cu dumneaoastră% Aem oameni +este tot% Aş
 +utea să ă s+un lucruri care -ar mira, dar nu de asta ne a!lăm aici%
'e #ntreru+se ca să mai mănânce o măslină% /u +riirea +ierdută #n ol, A*dul Ra)man
 +ărea o statuie%
 K &e ce mă a!lu aici #ntre*ă Malko%
;in 7aden !ăcu o +au(ă ca să scui+e sâm*urele% Părea +er!ect stă+ân +e el% 7ui Malko
nu-i enea să creadă că stătea !a$ă #n !a$ă cu omul care a ini$iat ro(ăia de +e 33 se+tem*rie%
 K &in două motie, s+use sauditul% Mai #ntâi, am rut să le arăt +rietenilor
dumneaoastră americani că nu au +uterea să mă ca+ture(e% /u toate că -a$i străduit din toate
 +uterile%
 Nu /â$ia
aceasta este oameni de-ai'unte$i
o+tica mea% mei mi-au re+roşat
oas+etele meucăşi-am
nu i lăsat
se asă#ntâm+la
eni$i aici !ărăatâta
nimic să ă omor%
tim+ cât
ă a!la$i su* +rotec$ia mea% &oar dacă, adăuă el (âm*ind #n col$ul urii, nu a$i diriat
aioanele ;-@2 s+re locul #n care ne ăsim acum%
 K Ar !i !ost di!icil, o*seră Malko, !iindcă nu am nici cea mai aă idee% A+ro+o, de
ce a tre*uit să mă s+ăl de mai multe ori
 K A !ost ideea oamenilor din arda mea% Ei cred că americanii sunt !oarte re(isten$i%
'e tem să nu !i *ăat mâna #n reo su*stan$ă otrăitoare, ca să mă omorâ$i când da$i mâna cu
mine, de e6em+lu%%% 'au să ascunde$i #n )aine reun miloc de detectare electronică%
 K /are este cel de-al doilea moti al #ntâlnirii insistă Malko%
 K He$i !i mesaerul meu, (ise sauditul% Hreau să-i transmite$i +reşedintelui ;us) că a
mai
tim+aea
cât unşi sinur
alte 133 se+tem*rie
soldat americanşiacărămâne
americanii
#n $aranumea,
or iar
mai'tatele
dormi=nite
niciodată linişti$i să
or continua atâta
se
alie(e cu israelienii +entru a o+rima +o+orul +alestinian% &e asemenea, +ute$i să-i transmite$i
că sunt #n ia$ă şi că a$i discutat cu mine%
 K 8i al$ii ar !i +utut la !el de *ine să o !acă, o*iectă Malko% Mesaerul dumneaoastră
o*işnuit, (iaristul +akistane( 9amid Mir, sau c)iar Ro*ert 4isk%%%
=ssama ;in 7aden (âm*i din nou%
 K Nimeni nu are credi*ilitatea dumneaoastră% Americanii nu au #ncredere decât #n
oamenii care lucrea(ă numai +entru ei%
Malko #şi s+use că era adeărat% Până la urmă +o(i$ia lui =ssama ;in 7aden era !oarte
loică% Tăcerea se +reluni câtea momente, a+oi sauditul se ridică, urmat de oamenii săi%
Malko o*seră că era !oarte sla* şi că aea dureri #n *ra$ul stân%
 K Tre*uie să +lec, s+use +ur şi sim+lu sauditul% 'ă transmite$i corect mesaul meu%
Trecu +rin !a$a lui Malko !ără să-i strână mâna, iar arda de cor+ #i desc)ise uşa%
Malko (ări un +etic de cer senin, a+oi uşa se #nc)ise% Numeiri, sudane(ul, rămase cu el, ca şi
.emenitul cel scund%
 K Plecăm +este o oră, s+use sudane(ul% di)ni$i-â%

*
* *
Pe Malko #l durea tot cor+ul% &rumul de #ntoarcere !usese la !el de o*ositor ca şi cel de
la enire% /ălare, a+oi cu e)iculul B 6 B +e +istele des!undate, tot leat la oc)i% Acum drumul
 +ărea cea mai *unicel% Mereau +e as!alt% Primise #na+oi ceasul şi )ainele% He)iculul #ncetini,
a+oi se o+ri% 'e desc)ise o +ortieră şi #l autară să co*oare% 'im$i cum #i smul *anderola de la
oc)i cu mare riă% /li+i des din cau(a luminii or*itoare% Era #ntr-o ale +lantată cu ar*ori de
105

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 105/106
8/12/2019 Gerard de Villiers - Bin Laden Haituit

acacia şi cu eucali+$i, iar #n (are se edea un maiestuos lan$ muntos% Era !oarte cald% Numeiri
#ntinse *ra$ul către sud%
 K 'unte$i la doi kilometri de Parac)inar% În !a$a mosc)eei Al "adi e$i ăsi ta6iuri ca
să ă #ntoarce$i la Pes)aCar%
'e urcă #n e)iculul care demară imediat, #ndre+tându-se s+re mun$i% Malko +orni la
drum% /âm+urile din urul lui erau +ustii% Până #n centrul Parac)inarului nu #ntâlni +e nimeni%
Aşadar, se ăsea #n a(iristanul de Nord, !oarte a+roa+e de rani$a cu A!anistanul% amenii
din ur +arcă nici nu-l edeau% Întâlni câ$ia *ăr*a$i cu 5alaşnikourile +e umăr% &rumul
aunea direct la mosc)ee% În !a$ă, sta$iona un sinur e)icul% Era un ta6i% 'e urcă #n s+ate şi
e)iculul demară imediat%
Malko +rii mun$ii din de+ărtare% Nici măcar nu ştia unde se #ntâlnise cu ;in 7aden%
Acesta #şi luase multe măsuri de +reedere% /e +ersona ciudat%%% Nu +utea s+une că sauditul
ausese #ncredere #n el, !iindcă Malko nu o*$inuse de la el nici o  in!orma$ie im+ortantă% Însă
ce o!ensă şi ce ren)i le-a +utut uca americanilor #l initase tocmai +e omul +e care aceştia l-
au trimis să-l lic)ide(e% Jeore % ;us) aea de ce să-şi roadă un)iile%
'ă !olosească dre+t mesaer e6act +e omul trimis să-l distruă era totuşi o doadă că
aea un oarecare sim$ al umorului% Într-un anumit !el misiunea lui nu era un eşec total% Mai
dera*ă a !ost #ntoarsă din drumul ei ini$ial% Nu Malko a !ost cel care l-a ăsit +e ;in 7aden,
ci sauditul
ăril-acâtea
atras +e terenul
case şi unsău% 8i !ără59AT%
+anou să rişte a*solut nimic%
'e ăsea doar la trei(eci de kilometri de
Pes)aCar% /easul #i arăta douăs+re(ece şi (ece% &u+ă o oră, aunse #n !a$a !ortului ;ala)isar
iar şo!erul o+ri% Malko se dădu os iar ta6iul +lecă imediat% 'coase tele!onul mo*il care aea
din nou semnal şi !ormă numărul lui Jre ;aut(er%
 K Eu suntL (ise el #ndată ce americanul răs+unse%
 K 5 God, e6clamă şe!ul centralei% =nde sunte$i
 K 'osesc din s+atele unei olin(i, s+use Malko%

http://slidepdf.com/reader/full/gerard-de-villiers-bin-laden-haituit 106/106

S-ar putea să vă placă și