Sunteți pe pagina 1din 4

Estonia Informația actualizată la: 21.08.

2021

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii


Moldova în Estonia: https://www.facebook.com/Embassy-of-the-Republic-of-
Moldova-to-the-Republic-of-Estonia-190455707634768

STARE DE URGENȚĂ: NU

RESTRICȚII DE INTRARE (modificate începând cu data de 23 august 2021):


Călătorii internaționali sunt rugați să verifice condițiile de traversare a frontierei atât a
țării de destinație, cât și ale țării/țărilor de tranzit și să evalueze dacă călătoria este una
esențială. Statele pot impune măsuri adiționale pentru a preveni răspândirea noilor
tulpini de virus într-un termen scurt (inclusiv întreruperea zborurilor directe,
modificări ale condițiilor de trecere a frontierei etc.).

Începând cu 10 iunie, Estonia folosește trei tipuri de certificate digitale COVID ale
UE care sunt în conformitate cu standardele comune ale UE: certificatul digital de
vaccinare COVID digital, certificatul de recuperare digital COVID al UE și
certificatul de test digital COVID al UE. Comparativ cu certificatul anterior, noile
certificate conțin coduri QR care pot fi citite numai cu o aplicație specială.

Înainte de a ajunge în Estonia, este necesar de completat un chestionar pentru


călători: https://iseteenindus.terviseamet.ee/. Chestionarul poate fi completat în
termen de trei zile până la sosirea în Estonia. Acest lucru va face trecerea frontierei
mai ușoară, precum și pentru a evita cozile pentru completarea chestionarului pe
suport de hârtie.
Polițistul de frontieră sau compania aeriană poate cere persoanelor care trec frontiera
să prezinte o confirmare electronică sau tipărită de trecere a frontierei trimisă prin e-
mail. Persoanele care au avut deja COVID-19 sau care au fost vaccinate sau orice alte
persoane care nu sunt supuse restricțiilor privind libertatea de circulație în temeiul
ordinului respectiv de către guvernul Republicii Estonia nu sunt obligați să depună
declarația dacă sunt în măsură să furnizeze dovezi ale motivelor de scutire a lor.
Pasagerii care vin dintr-o țară a UE cu risc înalt de infectare sunt obligați să prezinte
certificatul privind starea sănătății.

Restricția de 10 zile privind circulația și testarea COVID-19 nu este obligatorie pentru


persoanele fizice (atât pentru cei care sosesc din Europa, cât și din alte regiuni), care:
(1) au suferit de COVID-19 și nu au trecut mai mult de șase luni de când au fost
declarați vindecați;
(2) au fost vaccinați împotriva COVID-19 și nu au depășit termenul de un an de la
data vaccinării.
(3) care sunt angajați ai unei misiuni diplomatice sau ai unui post consular al unei țări
străine sau al Republicii Estonia sau membrii familiei lor sau titularii unui pașaport
diplomatic eston;
(4) care ajung în Republica Estonia în cadrul cooperării militare internaționale;
(5) care sunt membri ai delegațiilor străine care sosesc în Republica Estonia pentru
îndeplinirea atribuțiilor la invitația unei autorități centrale sau autorități locale;
(6) care sunt direct implicați în transportul de mărfuri și produse brute, inclusiv
încărcarea mărfurilor sau produselor brute și care ajung în Estonia pentru îndeplinirea
sarcinilor;
(7) care sosesc în Estonia în scopul furnizării de servicii de sănătate sau alte servicii
necesare în scopul combaterii unei situații de urgență;
(8) care sunt direct implicați în transportul internațional de mărfuri și pasageri,
inclusiv un membru al echipajului și un membru al echipajului navei care deservesc
un mijloc de transport internațional și o persoană care efectuează reparații sau lucrări
de garanție sau de întreținere pe un astfel de mijloc de transport și care sosesc în
Estonia pentru îndeplinirea atribuțiilor;
(9) al căror scop pentru a ajunge în Republica Estonia este direct legat de furnizarea
de servicii de transport de călători și care deservesc grupuri de călătorii;
(10) al căror scop de a ajunge în Republica Estonia este legat de asigurarea
continuității unui serviciu vital;
(11) care utilizează teritoriul Republicii Estonia pentru tranzit imediat.

Restricția privind libera circulație nu se aplică pasagerilor care sosesc dintr-o țară a
UE cu o rată de infecție sub 200 de persoane la 100 000 de locuitori în ultimele 14
zile: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Finlanda, Germania, Letonia,
Italia, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Slovacia,
Suedia, Slovenia, Ungaria și Vatican.

Având la bază rata de infectare coronavirus, în perioada 23 – 29 august o restricție


de 10 zile privind libera circulație se va aplica pasagerilor care sosesc în Estonia din:
Andorra, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, Franța, Grecia, Lituania,
Liechtenstein, Monaco, Irlanda, Islanda, Regatul Unit, Spania San Marino și
Portugalia.

Sosirile din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European, spațiului


Schengen sau Regatului Unit:

Începând cu 21 iunie, este posibil ca persoanele vaccinate din toate țările terțe să
călătorească în Estonia. Este necesar de verificat dacă persoana care călătorește are
nevoie de viză. De asemenea, persoanele vaccinate nu sunt supuse restricției privind
libera circulație.

Conform listei actualizate a țărilor terțe incluse în anexa 1 la recomandarea


Consiliului Uniunii Europene privind ridicarea treptată a restricțiilor temporare la
călătoriile neesențiale în UE, este posibil de călătorit în Estonia din următoarele țări:
Australia, Bosnia și Herțegovina, Canada, Moldova, Noua Zeelandă, Arabia Saudită,
Singapore, Coreea de Sud și Taiwan.

O perioadă de 10 zile de restricții privind circulația este obligatorie pentru pasagerii


care sosesc din țări cu o rată de infecție mai mare de între 75.1-200 de persoane la
100 000 de locuitori în ultimele 14 zile. În perioada 23 – 29 august, restricțiile de
circulație nu se aplică la sosirea în niciuna dintre țările enumerate în anexa 1.

Conform deciziei guvernului din 12 iulie a.c., regulile de intrare în Estonia s-au
modificat pentru pasagerii care sosesc din țări terțe care nu sunt incluși în lista din
anexa 1 la recomandarea Consiliului Uniunii Europene (lista verde) cu scop de
serviciu, studii, de reunire cu membrii familiei sau care sunt în posesia unui permis
special. Toți resortisanții țărilor terțe care nu sunt incluși pe lista verde au
permisiunea de a intra în Estonia doar dacă au efectuat un test PCR pentru
coronavirus cu până la 72 de ore înainte de intrarea în țară sau, un test rapid antigen
cu până la 48 de ore înainte de intrarea în țară, și să prezinte un certificat care să
confirme un test negativ. Această cerință nu se aplică dacă individul a finalizat un
program de vaccinare și poate prezenta un certificat ca dovadă.

Detalii adiționale despre testare pot fi obținute accesând următorul link:


https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers

CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară)

Cerința de autoizolare timp de 10 zile nu se va aplica excepțiilor existente până în


prezent, cum ar fi diplomații străini, furnizorii de servicii vitale, angajații conectați
responsabili de transportul de pasageri și mărfuri. Dintre excepțiile anterioare,
persoanele a căror sosire în Estonia are legătură cu asigurarea serviciilor de
întreținere, reparații, garanții sau tehnologia informației și comunicațiilor privind
anumite echipamente ale unor companii care-și desfășoară activitatea în Estonia, dacă
acest lucru este necesar pentru asigurarea funcționării companiei, trebuie să facă un
test la trecerea frontierei naționale; cetățenii străini care se află în tranzit prin Estonia
în drumul către țara de reședință, perioada care nu va depăși 48 de ore.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (modificate începând cu data de 01


septembrie 2020):

cetățenii străini care se află în tranzit prin Estonia în drumul către țara de reședință,
perioada care nu va depăși 72 de ore.

MĂSURI PE PLAN INTERN:

Guvernul Estoniei a anunțat despre introducerea, începând cu 26 august a mai multor


restricții. Astfel, se va introduce purtarea obligatorie a măștilor de protecție în spații
publice unde nu au loc verificări privind deținerea pașapoartelor de vaccinare (bănci,
centre comerciale, oficii poștale etc., iar din septembrie va fi necesară prezentarea
pașaportului de vaccinare la intrarea în localuri de tip restaurant, cafenele, baruri.

Începând cu 26 august, obligația de a prezenta un certificat COVID se va extinde la


toți clienții și participanții la diverse activități, indiferent de numărul acestora.
Persoanele cu vârsta peste 18 ani vor trebui să dețină un certificat COVID începând
cu 26 august pentru a participa la toate activitățile sau evenimentele desfășurate în
locuri publice atât în interior, cât și în aer liber.

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers
https://www.kriis.ee/ru/vse-voprosy-i-otvety#248

INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova de la Tallinn


https://estonia.mfa.gov.md

Ambasada Estoniei în Republica Moldova


https://bucharest.mfa.ee