Sunteți pe pagina 1din 4

NUME.................................

PRENUME.........................
GRUPA...............................
Nr. 1

EXAMEN LA DREPT CIVIL. SUCCESIUNI

1. Are vocație succesorală legală concretă:


a) vărul primar al defunctului, dacă tatăl său, unchi al defunctului, este nedemn de a
moșteni, în condițiile în care nu există rude din primele trei clase de moștenitori
legali, însă îndeplinește condițiile pentru a moșteni un alt unchi al defunctului;
b) bunicul patern al defunctului, dacă nu există rude din primele două clase de
moștenitori legali și dacă tatăl a fost adoptat cu efecte restrânse de către bunic;
c) cel adoptat cu efecte restrânse de către părinții defunctului, în condițiile în care rudele
defunctului nu îndeplinesc cerințele pentru a moșteni.

2. :
a) defunctul și-a;
b) fiul strănepotului de frate, dacă tatăl său, strănepotul de frate, este decedat la data
deschiderii moștenirii;
c) vărul primar, dacă tatăl său, unchi al defunctului, a renunțat la moștenire și există
ascendenți ordinari.

3. Poate veni la moștenire prin reprezentare:


a) și cel care l-a adoptat cu efecte restrânse pe nepotul defunctului, dacă tatăl său, fiu al
defunctului, este nedemn față de cel decedat, dar în viață la data deschiderii
moștenirii;
b) și copilul fratelui consangvin, dacă fratele consangvin a fost dezmoștenit direct prin
testamentul întocmit de către defunct;
c) copilul pe care soția fratelui defunctului l-a adoptat cu efecte depline, dacă aceasta
(soția fratelui) este decedată la data deschiderii moștenirii.

4. Ascendenții ordinari:
a) dacă sunt dezmoșteniți, în lipsa rudelor din primele două clase de moștenitori legali,
vor culege jumătate din cota ce li s-ar fi cuvenit în absența dezmoștenirii;
b) dacă se află în linii diferite, pot moșteni cote inegale din moștenire;
c) atunci când au vocație legală concretă, culeg întotdeauna cote egale din moștenire.

5. Atunci când, în afara soțului supraviețuitor, a tatălui defunctului, a unui frate bun
și a unui frate consangvin ai celui decedat, pretinde drepturi succesorale și
strănepotul defunctului (tatăl și bunicul strănepotului, fiu, respectiv nepot ai
defunctului, au renunțat la moștenire):
a) fratele bun va primi 3/8 din moștenire;
b) soțul supraviețuitor va primi 1/2 din moștenire;
c) strănepotul va primi 3/4 din moștenire.
6. Dacă la moştenirea defunctului sunt chemaţi, în puterea legii, soțul supraviețuitor,
tatăl și mama defunctului, un frate bun şi un frate uterin, atunci:
a) fratele bun va primi 1/4 din moștenire;
b) fratele uterin va primi 1/6 din moștenire;
c) soțul supraviețuitor și tatăl defunctului vor primi, împreună, 2/3 din moștenire.

7. În cazul în care, pe lângă copilul și nepotul defunctului, care au fost dezmoșteniți


direct prin testamentul întocmit de către acesta, mai au vocație concretă soțul
supraviețuitor, un frate bun și un frate uterin ai defunctului (părinții defunctului
sunt decedați la data deschiderii moștenirii):
a) fratele bun va culege 3/8 din moștenire;
b) fratele uterin va culege 3/32 din moștenire;
c) soțul supraviețuitor și fratele uterin vor culege, împreună, 25/48 din moștenire.

8. Lăsând ca moștenitori legali soț supraviețuitor, tată, un frate bun și un frate uterin
defunctul a dispus ca 1/4 din avere să revină terțului X, 1/5 terțului Y, iar 1/2
terțului Z. În situația expusă:
a) legatul făcut lui X se va reduce, el primind 15/38 din moștenire;
b) legatul făcut lui Y se va reduce, el primind 3/19 din moștenire;
c) legatul făcut lui Z se va reduce, el primind 15/57 din moștenire.

9. Dacă, în prezența soțului supraviețuitor, a părinților și a unui frate, defunctul a


dispus ca 1/4 din avere să revină terțului X, iar 1/3 terțului Y, atunci:
a) legatele, fiind excesive, se vor reduce proporțional;
b) legatele se vor executa, iar fratele va primi 5/36 din moștenire;
c) legatele se vor executa, iar fratele va primi 1/12 din moștenire.

Notă
- la fiecare întrebare este corect un singur răspuns;
- pentru ca răspunsurile să fie luate în considerare, este necesar să atașați ciornele
pe care, la întrebările-speță (întrebările 5-9), ați efectuat calculele prin care ați
ajuns la soluția indicată în lucrarea de examen;
- răspunsurile vor fi indicate după următorul model:
10. ..............................................................
a)........................................
Răspuns: A b)........................................
c).........................................
NUME.................................
PRENUME.........................
GRUPA...............................
Nr. 2

EXAMEN LA DREPT CIVIL. SUCCESIUNI

1. Are vocație succesorală legală concretă:


a) fratele bunicului defunctului, dacă nu există rude din primele trei clase de moștenitori
legali, dar defunctul lasă un văr primar, fiu al unui unchi predecedat al defunctului;
b) copilul fratelui consangvin, dacă fratele consangvin a renunțat la moștenire și
defunctul lasă, pe langă acesta, și un frate uterin, în condițiile în care nu există
descendenți și nici ascendenți privilegiați;
c) cel adoptat cu efecte restrânse de către unicul fiu al defunctului, în condițiile în care
fiul este nedemn de a moșteni și nu există rude din clasele II-IV de moștenitori legali.

2. Are vocație succesorală legală generală:


a) copilul adoptat cu efecte restrânse de către fiul defunctului;
b) cel care l-a adoptat cu efecte restrânse pe tatăl firesc al defunctului, chiar și atunci
când defunctul, la rândul său, a fost adoptat cu efecte restrâse de către o altă persoană;
c) fiul vărului primar al defunctului, dacă vărul primar a încercat să-l ucidă pe defunct.

3. Poate veni la moștenire prin reprezentare:


a) orice colateral privilegiat, dacă ascendentul său este nedemn sau decedat la data
deschiderii moștenirii;
b) și cel care a renunțat la moștenirea reprezentatului;
c) și vărul primar al defunctului, dacă ascendentul său, unchi al defunctului, este
nedemn sau decedat la data deschiderii moștenirii.

4. Colateralii ordinari:
a) dacă sunt dezmoșteniți, în lipsa rudelor din primele două clase de moștenitori legali,
vor culege jumătate din cota ce li s-ar fi cuvenit în absența dezmoștenirii;
b) atunci când au vocație legală concretă, culeg întotdeauna cote egale din moștenire;
c) dacă se află în linii colaterale diferite, pot moșteni cote inegale din moștenire.

5. Atunci când, în afara soțului supraviețuitor, a părinților defunctului, a unui frate


bun, a unui frate consangvin și a unui frate uterin ai celui decedat, pretinde
drepturi succesorale și copilul fiului defunctului (fiul a fost adoptat cu efecte
restrânse de către defunct și este decedat la data deschiderii moștenirii):
a) copilul fiului defunctului va înlătura de la moștenire pe părinți și pe frați ;
b) soțul supraviețuitor va primi 1/2 din moștenire;
c) fratele uterin și fratele consangvin vor primi, împreună, 1/3 din moștenire.
6. Dacă la moştenirea defunctului sunt chemaţi, în puterea legii, soțul supraviețuitor,
mama defunctului, un frate bun şi un doi frați consangvini, atunci:
a) fiecare frate consangvin va primi 1/8 din moștenire;
b) fratele bun va primi 1/3 din moștenire;
c) soțul supraviețuitor și mama defunctului vor primi, împreună, 2/3 din moștenire.

7. În cazul în care, pe lângă cei doi copii ai defunctului, care au fost dezmoșteniți direct
prin testamentul întocmit de către acesta, mai au vocație concretă soțul
supraviețuitor, un frate bun și doi frați consangvini ai defunctului (părinții
defunctului sunt decedați la data deschiderii moștenirii):
a) fratele bun va culege 1/4 din moștenire;
b) fiecare frate uterin va culege 3/32 din moștenire;
c) soțul supraviețuitor și fratele bun vor culege, împreună, 7/12 din moștenire.

8. Lăsând ca moștenitori legali soț supraviețuitor, tată, mamă, un frate bun și un frate
uterin defunctul a dispus ca 1/4 din avere să revină terțului X, 1/6 terțului Y, iar 1/3
terțului Z. În situația expusă:
a) legatul făcut lui X se va reduce, el primind 2/9 din moștenire;
b) legatul făcut lui Y se va reduce, el primind 1/12 din moștenire;
c) legatul făcut lui Y se va reduce, el primind 1/4 din moștenire.

9. Dacă, în prezența soțului supraviețuitor, a tatălui și a unui frate, defunctul a dispus


ca 1/2 din avere să revină terțului X, iar 1/6 terțului Y, atunci:
a) legatele se vor executa, iar fratele va primi 1/12 din moștenire;
b) legatele se vor executa, iar fratele va primi 1/6 din moștenire;
c) legatele, fiind excesive, se vor reduce proporțional.

Notă
- la fiecare întrebare este corect un singur răspuns;
- pentru ca răspunsurile să fie luate în considerare, este necesar să atașați ciornele
pe care, la întrebările-speță (întrebările 5-9), ați efectuat calculele prin care ați
ajuns la soluția indicată în lucrarea de examen;
- răspunsurile vor fi indicate după următorul model:
10...............................................................
a)........................................
Răspuns: A b)........................................
c).........................................