Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA III

ANALIZA ECONOMICA

Analiza economica trebuie sa contina informatii suficiente si detaliate (tinand seama de


cheltuielile asociate cu colectarea datelor relevante) pentru:

(a) a face calculele importante necesare pentru a lua in considerare, conform art. 9
principiul recuperarii cheltuielilor de servicii de apa, tinand seama de prognoza pe
termen lung privind alimentarea si cererea de apa din cadrul Districtului bazinului
hidrografic si daca este necesar:

 estimarile volumului, preturilor si cheltuielilor asociate cu serviciile de apa, si

 estimarile investitiilor importante inclusiv prognozele unor asemenea investitii;

(b) a decide asupra celei mai bune combinatii de masuri din punct de vedere al
eficientei cheltuielilor in domeniul folosintelor de apa care trebuie incluse in
programele de masuri conform art. 11 bazat pe estimarile cheltuielilor potentiale ale
acestor masuri.

51
52
ANEXA IV

ARII PROTEJATE

1. Registrul Ariilor Protejate necesar conform art. 6 trebuie sa includa urmatoarele


tipuri de arii protejate:

(i) ariile desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea in scop potabil,
conform art. 7;

(ii) ariile desemnate pentru protectia speciilor importante din punct de vedere
economic;

(iii) corpurile de apa desemnate ca ape cu scop recreational, inclusiv arii destinate
ca ape de imbaiere conform Directivei 76/160/EEC;

(iv) ariile sensibile la nutrienti, inclusiv ariile desemnate ca Zone Vulnerabile


conform Directivei 91/676/EEC si zone sensibile desemnate ca Arii Sensibile
conform Directivei 91/271/EEC; si

(v) arii destinate protectiei habitatelor sau speciilor unde intretinerea sau
imbunatatirea starii apelor este un factor important pentru protectia acestora,
inclusiv zonele importante pentru Natura 2000 desemnate conform Directivei
92/43/EEC1 si Directivei 79/409/EEC2.

2. Rezumatul registrului necesar care constituie parte a Planului de gospodarire la


nivel de bazin hidrografic va include hartile care indica amplasamentul fiecarei Arii
protejate si o descriere a Comunitatii, legislatiei nationale sau locale conform
careia acestea erau stabilite.

1
OJ L 206, 22.7.1992, p. 7. Directive as last amended by Directive 97/62/EC (OJ L 305, 8.11.1997, p. 42).
2
OJ L 103, 25.4.1979, p. 1. Directive as last amended by Directive 97/49/EC (OJ L 223, 13.8.1997, p. 9).
53
54