Sunteți pe pagina 1din 3

Pendulul gravitational

Pendulul gravitaţional reprezintă un sistem fizic, format dintr-


un corp de masă m suspendat de un punct fix printr-un fir de
lungime l, care efectuează o mişcare oscilatorie sub
acţiunea forţei gravitaţionale. El a fost studiat pentru prima dată
în profunzime de savantul italian Galileo Galilei şi aplicat în
studierea mişcării corpurilor.

Este constituit dintr-un corp de mici dimensiuni suspendat de un


punct fix printr-un fir inextensibil, de masa neglijabila, in campul
gravitational (considerat uniform) al Pamantului. Pozitia de
echilibru a sistemului coincide cu verticala locului. Daca se scoate
corpul din pozitia de echilibru, la incetarea actiunii, sistemul va
intra in miscare oscilatorie. Aceasta miscare nu este armonica.

Fie pendulul, format dintr-un corp de masa m si un fir de


lungime l, la un moment dat intr-o pozitie oarecare diferita de
pozitia de echilibru. Forta de revenire este rezultanta fortelor ce
actioneaza asupra corpului: tensiunea din fir si greutatea. Prin
descompunerea greutatii se observa:

Componenta normala este pe directia firului si determina aparitia


tensiunii in fir;
-Componenta tangentiala este, de fapt, forta care determina
aparitia miscarii oscilatorii (forta de revenire), ea avand sens
schimbat de o parte si de alta a pozitiei de echilibru.

Izocronicitatea micilor oscilatii ale unui pendul


gravitational

Perioada unei oscilaţii efectuate de un pendul gravitaţional


rămâne constantă, indiferent de masa corpului atârnat de fir,
atunci când oscilaţiile sunt mici.
Oscilaţiile cu o amplitudine mare, unde deviaţia firului faţă de
poziţia de echilibru depăşeşte 5-6°, nu sunt izocrone. Pentru ca
oscilaţiile să aibă aceeaşi perioadă indiferent de amplitudine
traiectoria circulară trebuie înlocuită cu o
traiectorie cicloidală, după cum a demonstrat Christiaan
Huygens, care a folosit acest principiu când a
construit pendulul cicloidal.

Marimi fizice caracteristice

În cazul oscilaţiilor de amplitudine mică perioada unei oscilaţii


complete efectuate de pendulul galilean este dată de formula:
Unde:
T = perioada (măsurată în secunde)
π = 3,1415926... (raportul dintre lungimea circumferenţei unui
cerc şi diametrul lui)
l = lungimea firului (exprimată în metri)
g = acceleraţia gravitaţională, aproximativ 9,81 m/s2 (depinde
de locul de pe glob unde se efectuează măsurarea şi de
altitudine)
La amplitudini mai mari perioada se poate
calcula folosind o serie infinită:

unde θmax este amplitudinea unghiulară a


pendulului.