Sunteți pe pagina 1din 2

SESIUNE EXTRAORDINARĂ

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 24 august 2021
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00

1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la


Procuratură (art.17, 18, 301, ș.a.)
nr. 181 din 10.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, M.Adam, A.Racu, Gh.Ichim,
I.Talmazan, I.Chiriac, V.Șoimaru, Iu.Păsat, A.Cătănoi,
V.Manic, L.Grosu, B.Marcoci
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2 Proiectul Codului vamal UE
nr. 306 din 09.07.2020 lectura III
COD
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 3
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind piața produselor
deputaților petroliere nr.461/2001 (art.2, 4, 6, ș.a.)
nr. 179 din 10.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații Vl.Bolea, R.Marian, S.Lazarencu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.1104/2002
cu privire la Centrul Național Anticorupție
nr. 178 din 10.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații O.Stamate, D.Istratii, A.Cătănoi, S.Lazarencu,
R.Marian, I.Șpac, M.Gonța, Ig.Talmazan, A.Racu,
L.Novac, V.Cazacu, I.Babici M.Nistor, Gh.Iachim,
D.Gherman, Iu.Păsat, V.Manic, M.Pancu, Iu.Dascălu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

1
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.3, 8 2;
Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.232; Legea
nr.3/2016 cu privire la Procuratură – art.66, 69)
nr. 180 din 10.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori – deputații S.Litvinenco, M.Adam, A.Racu, Gh.Ichim,
I.Talmazan, I.Chiriac, V.Șoimaru, M.Druță, Iu.Păsat,
A.Cătănoi, V.Manic, L.Grosu, B.Marcoci
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
6

Ora 15.00

Partea festivă consacrată aniversarii a 30-a a independenței


Republicii Moldova

Alocuțiunea domnului Pintilie PÎRVAN, Președintele Asociației Obștești


”Parlamentul 90”
Alocuțiunea reprezentantului Fracțiunii parlamentare „Partidul ŞOR”
Alocuțiunea reprezentantului Fracțiunii parlamentare a Blocului
Comuniștilor și Socialiștilor
Alocuțiunea reprezentantului Fracțiunii parlamentare „Partidul Acţiune
şi Solidaritate”
Alocuțiunea domnului Igor GROSU, Președintele Parlamentului
Republicii Moldova
Încheierea sesiunii extraordinare
(Se onorează Imnul și Drapelul de Stat al Republicii Moldova)

S-ar putea să vă placă și