Sunteți pe pagina 1din 66

Februarie 2021

Regiunea
Ungheni,
unde ne conectăm

Brandul
și regulile de utilizare
Cuprins
Introducere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 PARTEA II
Sloganul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03 Cană. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Caracterul brandului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 Brăţară. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Valorile brandului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Insignă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40-42
Brandul în cuvinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Recipiente pentru apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Proprietatea intelectuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07 Articole de îmbrăcăminte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Elementele-cheie ale identităţii noastre vizuale . . . . .. .08 Genţi și pungi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-46
Birotică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PARTEA I Covoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Logoul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Simbolul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Cadru pentru număr de înmatriculare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Cu drag din Ungheni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Publicitatea pe panotaj stradal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 51
Logoul Regiunii Ungheni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Capac de canalizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Logoul municipiului Ungheni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Pavaj stradal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Logoul Primăriei municipiului Ungheni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Staţie de autobuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Logoul combinat cu slogan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Mural ambiental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..55
Spaţiul liber din jurul logoului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Roll-up și postere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Culorile de bază. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..18 Poster de eveniment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Culorile secundare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..19 Slide-uri de prezentări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Variaţiile logoului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20 Stand expoziţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Fontul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Webpage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Plasarea logoului în raport cu alte logouri. . . . . . . .. . . 22-23 Pagina de Facebook (desktop, mobilă) . . . . . . . . . . . . . . . 61-62
Ornamentul brandului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Pagina de Instagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Ornament în formă de brâu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Produs cu drag în Regiunea Ungheni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Pictograme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..27-33 Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare.
Ilustraţii ieșite din tipare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 În acest document brandul înseamnă Marca în sensul Legii nr. 38
Utilizarea incorectă a logoului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 35-36 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor.
01
Ungheni este o regiune din partea central-vestică a Republicii Moldova,
situată în nemijlocita apropiere a Uniunii Europene. Epicentrul regiunii este
municipiului Ungheni.

dezvoltată, unul dintre cele mai mari noduri de cale ferată din Republica
Moldova și un port fluvial. Potrivit datelor ultimului recensământ (2016), este

fiind Unghiul.

În 2008, Ungheniul a fost declarat Capitala Tineretului din Republica Moldova.

În 2020, la Ungheni a fost lansat Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, care

02
Sloganul
Unde ne conectăm
Logoul nostru este
o reprezentare laconică
a conexiunii între regiunile
Ungheni și Iași.

strânsă cu regiunea Iași, fapt ce determină un flux continuu


între cele două regiuni.

ut
Pr
Aici e sudura principală dintre Republica Moldova, Uniunea

r.
Europeană și România. Aici se întâlnesc fluxurile economice,

Regiunea Ungheni este locul unde ne conectăm cu noi

dar și afacerilor transfrontaliere.


Ungheni
Tot aici ne conectăm cu trecutul, Regiunea Ungheni fiind plină
de istorii care merită descoperite – începând cu evul mediu,
când aici trecea Drumul Sării, Drumul Pesacrilor, Marele Drum

și Creangă, până la “Podul de Flori” care a precedat deschiderea

Aici ne conectăm și cu viitorul, Regiunea Ungheni fiind

Iași

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 03


Caracterul brandului
Simbolistica brandului Regiunii Ungheni

O reinterpretare a stemei O amprentă


Cinci linii roșii și unghiul alb Contează fiecare unghenean

O săgeată în sus O cupă

Litera U

04
Valorile brandului
Ce calităţi umane are un reprezentant al brandului Regiunii Ungheni

Onestitate Curaj
Preferăm să spunem lucrurilor pe nume, fără să creăm Avem curajul de a gândi în profunzime și de a explora
așteptări false. idei care par imposibile.

Vizionarism Hărnicie
Respectăm și păstrăm cu multă grijă trecutul Regiunii, Știm că succesul e posibil prin muncă
însă alegem să privim în viitor pentru a-l construi zi de zi. și suntem mândri să ne fie cunoscută hărnicia.

Optimism Deschidere
Reușim în contextul în care ne aflăm, dar suntem Suntem ospitalieri și deschiși pentru fiecare vizitator,
convinși că avem puterea de a schimba lucrurile
în mai bine.

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 05


Brandul în cuvinte
Cum vorbim despre Regiunea Ungheni

În materialele de comunicare, se recomandă utilizarea


vorbească despre Regiunea Ungheni. Cuvântul „Regiune”,
atunci când e vorba de Regiunea Ungheni, se scrie fiind transmis ca o ilustrare sau dovadă a sloganului
cu majusculă. „Unde ne conectăm”.

În acest sens, este binevenit ca orice comunicare


utilizat fără numele Ungheni sau când este utilizat să înceapă cu fraza: „Aici este locul unde ne conectăm.
la plural, însemnând mai multe regiuni. De aceea. . .”.

Brandul „Ungheni”, fără cuvântul „Regiunea”, poate fi La fel pot fi și finalizate mesajele comunicate.
utilizat doar atunci când se vorbește despre municipiul Spre exemplu: „. . . pentru că aici este locul unde
Ungheni. ne conectăm”.

Este posibilă și utilizarea sintagmei


„Primăria municipiului Ungheni”, însă doar în cazul

În orice alte cazuri e preferabil să se spună „Regiunea


Ungheni”.
Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 06
Proprietatea intelectuală

Brandul Regiunii Ungheni este administrat de către


Primăria municipiului Ungheni, însă poate fi utilizat
de către oricine, respectând următoarele rigori:

2. Are scopuri constuctive, apolitice, în contextul unor

Pentru a obţine materialele necesare în vederea aplicării


brandului regiunii, adresaţi-vă la Primăria municipiului
Ungheni prin completarea unui formular de solicitare, care
poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei:

www.ungheni.md

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 07


Elementele-cheie ale identităţii vizuale

logoul, denumirea, culorile și fontul.

pot fi utilizate corect toate aceste elemente.

un brand ce trebuie să apară peste tot, respectând toate

Ungheni la fel cum recunoaștem o anumită persoană.

fișierele-sursă, atașate prezentului Ghid.

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 08


Partea I
Ghidul identităţii vizuale
Logoul

Logoul Regiunii Ungheni este constituit din:


simbolul propriu-zis și sintagma „Regiunea Ungheni”,
cele două cuvinte fiind plasate unul sub altul.

Logoul are și un element special care, poate, nu este


foarte evident la prima vedere, dar e un subiect bun

simbolul orașelor este anume cercul).

În plus, acel unghi ce formează râul ne duce cu gândul

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 10


Simbolul

De regulă, se utilizează logoul integral.

la sintagma „Regiunea Ungheni”.

De exemplu, în cazul unor suvenire artizanale,


când este evident că se referă la Regiunea Ungheni;
sau al unor interpretări creative, unde cuvintele
ar putea reduce din valoarea artistică a lucrării.

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 11


Cu drag din Ungheni

În cazul în care dorim să exprimăm un sentiment


de dragoste, prietenie, bucurie, generozitate,
putem utiliza inima din logoul Regiunii Ungheni.

fi folosit când dorim o abordare mai personală. De exemplu,


inima poate deveni un element pe tricourile Regiunii
Ungheni sau poate face parte dintr-o sculptură.

Totodată, poate fi utilizat de către producătorii locali,


ca unul dintre simboluri pe produsele lor.

Produs cu drag în
Regiunea Ungheni

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 12


Logoul Regiunii Ungheni
Versiunea principală a logoului

1. 2.

Versiunea verticală Versiunea orizontală

Este versiunea preferabilă pentru plasare,


De exemplu, în cazul în care logoul apare lângă alte logouri.
și oferă o prezentare vizual finalizată.

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 13


Logoul municipiului Ungheni
Pentru aplicare doar în materialele de comunicare ce se referă la municipiul Ungheni

1. 2.

Versiunea verticală Versiunea orizontală

Este versiunea preferabilă pentru plasare,


De exemplu, în cazul în care logoul apare lângă alte logouri.
și oferă o prezentare vizual finalizată.

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 14


Logoul Primăriei municipiului Ungheni
Pentru utilizare doar atunci când se referă la Primăria municipiului Ungheni

1. 2.

Versiunea verticală Versiunea orizontală

Este versiunea preferabilă pentru plasare,


De exemplu, în cazurile în care logoul apare lângă alte logouri.
și oferă o prezentare vizual finalizată.

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 15


Logoul combinat cu slogan

În campaniile de comunicare despre


Regiunea Ungheni sau despre municipiul
Ungheni, este recomandată utilizarea
logoului împreună cu sloganul Regiunii.
Unde ne conectăm

Sloganul nu poate fi utilizat în cazul Unde ne conectăm

aplicării logoului Primăriei municipiului


Ungheni.

Se recomandată reproducerea sa relativ

logoului este mai complexă.


Unde ne conectăm

Unde ne conectăm

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 16


Spaţiul liber din jurul logoului
Pentru o reproducere corectă, logoul trebuie
“să respire”. Este important să ne asigurăm că în jurul

logoul paote fi micșorat.

Indiferent de versiunea logoului utilizată,

Versiunea orizontală Versiunea verticală

Plasăm câte un “U” din cuvântul “Ungheni” de la simbol în sus


și de la piciorul literei “g” în jos. Plasăm câte doua litere “U” cu dimensiunea a două litere de “U” din cuvântul “Ungheni”,
în dreapta și în stânga logoului. plasate orizontal, în partea de sus și de jos de la logo.
În partea de jos vor fi plasate de la baza literei ”h”.
Plasăm câte un “U” în dreapta și în stânga logoului.

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 17


Culorile de bază
Este recomandată aplicarea logoului
pe fundal negru, pentru a evidenţia unghiul
de culoare albă.

În toate materialele este recomandată

de minimum 75%.

Culoarea roșie va fi utilizată dozat, ca accent


și niciodată nu va ocupa mai mult de 1/4 din
spaţiul materialului de comunicare. Notează: negrul imprimat are

a produce un negru mai profund.

White Black Red

CMYK: 0-0-0-0 CMYK: 63-52-53-100 CMYK: 0-100-100-0


RGB: 255.255.255 RGB: 0.0.0 RGB: 237. 28.36
#ffffff #000000 #cd1c24

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 18


Culorile secundare
În anumite cazuri, în materialele
de comunicare, se admite utilizarea
culorilor secundare, doar într-o proporţie
de cel mult 25% din spaţiu.

Culorile secundare au fost selectate astfel


încât să reprezinte varietatea de resurse
specifice Regiunii Ungheni.

În cazul unei campanii de comunicare,


Orange sun Yellow wheat Beige Wine
ne vom asigura că la fiecare material
CMYK: 0-80-95-0 CMYK: 5-30-95-0 CMYK: 5-45-60-0 CMYK: 40-85-30-0
executat în culorile secundare sunt RGB: 241.90.41 RGB: 240.181.44 RGB: 236.158.111 RGB: 165.75.124
lansate trei materiale în culorile de bază, #f15a29 #f0b52c #ec9e6f #a54b7c

respectând însă raportul de 1 la 3.

P
recunoașterea paletei cromatice de bază
și, în același timp, va asigura varietatea.
Orange sun – soarele în timpul apusului;
Iron grey Blue sky Emerald Green landscape
Yellow wheat – grâul galben pe câmpuri;
Beige – culoarea peisajelor naturale; CMYK: 40-10-20-80 CMYK: 75-12-15-0 CMYK: 85-30-40-0 CMYK: 50-0-100-0
Wine – culoarea vinului roșu; RGB: 51.63.72 RGB: 4.170.202 RGB: 0.141.151 RGB: 141.198.63
Iron grey – culoare asociată cu căile ferate; #333f48 #04aaca #008d97 #8dc63f
Blue sky – cerul senin;
Emerald – apele râului Prut;
Green landscape – culoarea pajiștilor verzi.
Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 19
Variaţiile logoului
În ce culori aplicăm logoul

Versiunea color pe fundal negru. Versiunea color pe fundal alb.

Versiunea monocromă în alb. Poate fi și în culori Versiunea monocromă în negru. Poate fi și în culori
deschise sau alb, în caz de fundal întunecat. întunecate sau negru, în caz de fundal deschis.

Preferabilă pentru fundaluri încărcate. Preferabilă pentru fundaluri încărcate.


Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 20
Fontul

Identitatea vizuală a. Regiunii Ungheni folosește un singur


caracter de literă (font) – Circe, atât pentru titluri, cât și

Este un font modern, utilizat și pentru brandul Pomul Circe Light


ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
aăâbcdefghiîjklmnopqrsștţuvwxyz
0123456789

irce de la ParaType ABCDEFGHIJKLM


Circe Bold

NOPQRSTUVWXYZ
elemente speciale, decorative, care
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
pot face mesajele mai interesante.
aăâbcdefghiîjklmnopqrsștţuvwxyz
0123456789

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 21


Plasarea în raport cu logourile comunităţilor
din Regiunea Ungheni
Cum setăm dimensiunile și plasăm logoul alături de logourile partenerilor

Când apare alături de alte logouri, va fi utilizată versiunea


orizontală, asigurându-ne că pe verticală avem dimensiunea
maxim admisă. Pentru a proteja logoul de alte elemente gra-

egal cu dimensiunea simbolului din logo.

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 22


Plasarea în raport cu logourile comunităţilor
din Regiunea Ungheni
Cum setăm dimensiunile și plasăm logoul alături de logourile partenerilor

Pentru ca logoul Regiunii Ungheni să fie folosit în comunicările

Regiunea Ungheni Regiunea Ungheni

SATUL SATUL
CORNEȘTI SCULENI

Regiunea Ungheni Regiunea Ungheni

SATUL SATUL
CORNEȘTI SCULENI

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 23


Ornamentul brandului
Poate fi executat în culoarea roșie a brandului sau în culorile secundare

Versiunea în culori secundare reci Versiunea în culoarea roșie a brandului Versiunea în culori secundare calde

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 24


Ornament în formă de brâu
Pentru aplicarea pe suporturi alungite

poate fi utilizat brâul care simbolizează


conexiunea, dar și schimbarea ecartamentului –
un element specific Ungheniului.
1. Modulul iterabil

Este modular și constă din 2 elemente:


1. Modulul iterabil

Brâul trebuie neapărat finalizat cu modulul


2. Modulul terminaţie

Este preferabil ca brâul să înceapă în afara

la ambele capete.

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 25


Pictograme
Cum construim pictograme în contextul brandului nostru
/

45º

90º
Rating Preferat

În afară de logoul oficial, poate fi folosită


uneori și o gamă secundară de simboluri
și elemente vizuale, pentru a crea un univers Mesaj Foto Apel

vizual distinct. Printre aceste elemente


vizuale se numără și pictogramele.

Acestea sunt formate, ca și logoul, dintr-o


linie continuă ce conectează două puncte.
Pictograme în culorile secundare
Grosimea liniei este de 1/13 din latura pătrat-
ului în care este înscrisă pictograma.

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 26


Fotografie
Oameni

se recomandă utilizarea fotografiilor ce reprezintă


oameni reali din Ungheni.

se recomandă utilizarea unui echipament cât mai profesionist,


pentru a nu recurge ulterior la „fardarea” personajelor.

27
Fotografie
Natură

Pentru a fi fotografiate peisajele și natura Regiunii Ungheni,

În acest scop, se recomandă folosirea unui echipament


cât mai profesionist și alegerea celei mai potrivite perioade
a zilei pentru fotografiere (de exemplu, apusul soarelui
sau așa-numita „oră de aur”).

28
29
30
31
32
33
Ilustraţii ieșite
din tipare
O metodă de a fortifica
imaginile pentru un impact
vizual sporit

un eveniment important și dorim

În aceste cazuri, pot fi aplicate ecourile


grafice, prin linii în jurul elementelor
din imagine. Se realizează prin crearea
unui contur, care apoi este mărit

Illustrator.

Această metodă, însă, trebuie utilizată


cu grijă și doar în contexte speciale.

34
Utilizarea incorectă a logoului

1. Nu schimba culorile logoului 2. Nu roti elementele logoului 3. Nu schimba fontul din logo

4. Nu distorsiona proporţiile logoului 5. Nu omite elemente din logo 6. Nu tăia logoul

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 35


Utilizarea incorectă a culorilor logoului
Când e mai bine de utilizat versiunea monocromă a logoului

1.

1. 2. Nu aplica logoul colorat pe fundal apropiat


de culoarea acestuia. Utilizează versiunea
monocromă în alb.

2.
Nu aplica logoul colorat pe fundal apropiat
de culoarea neagră. Utilizează versiunea
Unde ne conectăm Unde ne conectăm monocromă în alb.

3.

3. 4.
Nu aplica logoul în alb pe fundaluri deschise.
Utilizează versiunea monocromă neagră.

4.
Nu aplica logoul colorat pe fundaluri prea
încărcate – încearcă logoul monocrom
sau încadrează logoul colorat într-un pătrat alb.

Unde ne conectăm Unde ne conectăm

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 36


Partea II
Aplicarea elementelor vizuale
brandul
Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 38
Brăţară
Suvenir potrivit pentru a fi distribuit, spre exemplu, la evenimente culturale

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 39


Insignă
Potrivită atât pentru ţinutele oficiale, cât și pentru cele casual.

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 40


Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 41
Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 42
Recipiente pentru apă
Decorate prin logo monocrom sau ornament în culori

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 43


Articole de îmbrăcăminte
Logoul este plasat pe mânecă,
iar frontal poate fi utilizat atât logoul
cît și simbolul inimii din Unghen

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 44


Genţi și pungi
Cu o formă specifică care repetă conturul logoului

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 45


Genţi și pungi

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 46


Birotică

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 47


Covoare personalizate (cu utilizarea brandului)

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 48


Transport
Aplicarea logoului și a ornamentului de brand

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 49


Cadru pentru număr de înmatriculare
Decorat cu ornamentul sub formă de brâu

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 50


Panotaj
Publicitatea
stradal
pe panotaj stradal

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 51


Capac de canalizare

52
Pavaj stradal

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 53


Staţie de autobuz

Regiunea Ungheni, unde ne întâlnim. Brandul și regulile de utilizare. 54


Mural ambiental
Executat în baza formelor logoului

Este unul dintre rarele cazuri când nu-i

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 55


Roll-up și postere Titlul și textul sunt aliniate
pe o axă cu denumirea
regiunii din logo
Aplicarea logoului și a titlului

diverse mesaje și text se recomandă


aplicarea logoului în partea stângă sus, ca

a Regiunii Ungheni.

-
erabilă, în mod special, în cazul
roll-up-urilor și al posterelor.
Or, atunci când e aplicat în partea
dreaptă jos, logoul ar putea fi acoperit

materialelor respective.

Titlul și textul materialului sunt aliniate


pe o axă verticală cu denumirea regiunii
din logo.
Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 56
Poster de eveniment
Executat prin ecouri grafice

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 57


Slide-uri
de prezentări
Cu utilizarea logoului și brâului

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 58


Stand expoziţional
Modular și reutilizabil

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 59


Webpage
Versiunea desktop și versiunea mobilă

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 60


Pagina de Facebook
Versiunea desktop

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 61


Pagina de Facebook
Versiunea mobilă

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 62


Pagina de Instagram
Postări și poza de profil

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 63


Produs cu drag în Regiunea Ungheni Produs cu drag în
Regiunea Ungheni
Un marcaj dedicat produselor din regiune

Regiunea Ungheni, unde ne conectăm. Brandul și regulile de utilizare. 64