Sunteți pe pagina 1din 1

Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului - VIII

Cazul nominativ: Intrebări : Exemple:


a.subiect cine? ce? Cartea este interesantă.
b.nume predicativ cine este? ce este? cum este?(subiectul) Aceasta este o carte.

Cazul acuzativ:
a.complement direct pe cine? ce? Citesc o carte.
b.complement prepoziţional despre cine(ce)? la cine(ce)? Mă gândesc la cartea
pentru cine(ce)? cu cine(ce)? etc. citită recent.
c. complementul de agent de cine? De către cine? Cartea e citită de Maria.
d. circumstanţial:
-de loc unde? de unde? până unde? Răspunsul se află în carte.
-de timp când? de când? până când? Stăm acolo săptămâni
întregi.
-de mod cum? cât? în ce fel? Învaţă ca la carte.
-de cauză din ce cauză? Plânge de durere.
-de scop cu ce scop? Merge pentru cumpărături.

e.atribut prepoziţional care? ce fel de? Exerciţiile din carte sunt


frumoase.
Prepoziţii care cer acuzativul: pe, de, la, către, pentru, de pe, până la, de lângă
Locuţiuni prepoziţionale: fată de..., în loc de..., înainte de..., dincolo de..., aproape de...

Cazul dativ:
a.complement indirect cui? Datorez cărţii toată
pregătirea mea.
Prepoziţii care cer dativul: datorită, mulţumită, graţie

Cazul genitiv:
-atribut genitival al(a, ai, ale) cui? Autorul cărţii este renumit.
Prepoziţii care cer genitivul: asupra, contra, deasupra, dedesubtul, înaintea, înăuntrul
Locuţiuni prepoziţionale: în faţa, în spatele, în mijlocul, în urma, în jurul etc.

Cazul vocativ:
-fără funcţie sintactică Elevule, fii cuminte!