Sunteți pe pagina 1din 1

ARTICOLUL - VI

Definiţie: Articolul este partea de vorbire flexibilă care însoţeşte un substantiv şi are rolul de a
arăta în ce măsură un obiect este cunoscut vorbitorilor.

Caracteristici
 Nu are autonomie semantică
 Articolele nu au funcţii sintactice şi de aceea se analizează împreună cu cuvintele pe care
le însoţesc.
 El însoțește sau se lipește de un substv.

Tipologie

1. Articolul hotărât: (în coada substantivului)

- enclitic: -l, -le, -a, -lui, -i, -lor (fetele)


- proclitic: lui (lui Ionuţ)

2. Articolul nehotărât: (în fața substantivului)


- este întotdeauna proclitic
Nom., Ac. : un, o, nişte (o floare, un băiat, nişte case);
Gen., Dativ : unui, unei, unor ( unui copil, unei fete, unor prieteni).

3. Articolul genitival:
- cere cazul genitiv
- este întotdeauna proclitic
Nom., Ac. : al, a, ai, ale (al doilea, ai mei);
Gen., Dativ : ale, alor ( ale mele, alor mei).

Obs. În cazul numeralului ordinal ”al treilea”, ”al” nu este articol, ci element constitutiv al
numeralului

4. Articolul demonstrativ :
- apare în fața adjectivului sau numeralului, deci dă valoare de substantiv adjectivului şi
numeralului pe care îl precedă
- cel, cea, cei, cele, celui, celei, celor (cel înalt, celei frumoase, cea veselă)
- leagă un substantiv de adj: lacul cel albastru
- formează un subst propriu: Ștrefan cel Mare
- intră în componența numeralului: cel de-al treilea, cea din urmă
- intră în componența gradelor adj: cel mai rece, cel mai deștept.
- leagă un substantiv articulat de adjectiv: lacul cel albastru.

Atenție!!!
 Articolul ”un” și ”o” pot avea și alte valori decât cea de articol (de exemplu: substv.,
numeral, pron. nehotărât, adj. pronominal)