Sunteți pe pagina 1din 3

Se acordă 10 puncte din oficiu

Nume, prenume: Data:

Test de evaluare inițială


Limba și literature română- Clasa a VIII-a
An școlar 2020-2021

Citește textul:
Totul a început într-o vineri. În momentul în care cineva și-a înfipt degetul în butonul soneriei
noastre și l-a uitat acolo timp de treizeci de secunde, dacă nu mai bine, lucrurile nu arătau grozav prin
casă. Și nici în afara ei. Dacă stau să mă gândesc, rareori lucrurile arată grozav prin casă - iar despre ce se
întâmplă pe afară nici n-are rost să vorbim.
Era după-amiază, acel moment al zilei când totul pare s-o ia razna. Cărțile și hainele prind viață și
se risipesc te miri unde, cu o oarecare preferință pentru cel mai puțin probabile sau greu accesibile locuri:
pe covor, sub pat, sub masa de la bucătărie și, cu puțin noroc, în lada de cartofi din cămară sau în
congelator (mda, știu, dar chiar mi s-a întâmplat).
Partea bună: oriunde te-ai afla, e suficient să întinzi mâna ca să apuci o carte. Sau o haină. Sau o
jucărie. Sau orice altceva, cu excepția lucrurilor de care chiar ai nevoie.
Partea proastă: ești certată sau pedepsită, de la caz la caz, după care trebuie să strângi și să pui
totul la loc.
Nici vremea nu era grozavă. Deasupra orașului se adunau nori negri de ploaie, iar după câteva zile
fierbinți vremea se stricase si se anunta o furtună. Unde pui că și vântul sufla tot mai puternic, împrăștiind
peste tot bucăți de hârtie, pungi de plastic și praf.
( Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane)
Partea I – Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.
A. Receptarea textului
1. Completează următoarele enunțuri cu informații din textul dat:
6p
a. Titlul textului citat este ___________________________________________
b. Autorul textului citat este _________________________________________
c. Naratorul povestește la persoana ___________________________________
2. Transcrie din text un epitet. ___________________________________________
5p
3. Transcrie, din textul dat, un pasaj descriptiv.
5p
________________________________________________________________________
B. Limbă și comunicare
4. Precizează dacă afirmațiile următoare sun adevărate (A) sau false (F)
12p
a. Cuvântul noastre conține un diftong.
b. În structura Cărțile și hainele prind viață există un subiect simplu.
c. Cuvântul și din structura trebuie să strângi și să pui totul la loc este o conjucție coordonatoare
copulativă.
d. În structura lucrurile nu arătau grozav prin casă, cuvântul lucrurile este un adverb.

5. Explică rolul virgulei în secvența pe covor, sub pat, sub masa de la bucătărie.
5p
6. Transcrie, din textul dat:
12p
a. Un verb la perfect compus. __________________________________
b. O prepoziție simplă. _______________________________________
c. Un complement direct. _____________________________________
d. Un substantiv în cazul nominativ. ___________________________
7. Transcrie, din textul dat, două pronume diferite. ___________________
5p
8. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:
10p
Sinonimul cuvântului se risipesc este:
a. se prăpădesc b. se împrăștie
Conține vocale în hiat cuvântul:
a. bucătărie b. (se) adunau

Partea a II-a – Redactează o compunere narativă de 10-15 rânduri în care să povestești o întâmplare
petrecută în bucătărie. Dă un titlu compunerii tale.
18p
În compunerea ta trebuie:
- să relatezi o întâmplare, respectând ordinea logică a faptelor
- să precizezi spațiul și timpul acțiunii
- să ai conținutul și stilul adecvate cerinței formulate
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Notă: 12 puncte se acordă pentru redactarea întregii lucrări astfel: unitatea compoziției – 1 p, coerența textului –
2 p, registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 1 p, ortografia – 3 p, punctuația – 3 p,
așezarea corectă a textului în pagină – 1 p, lizibilitatea – 1 p.