Sunteți pe pagina 1din 4

Rezervatiile Biosferei sunt arii protejate, care imbina conservarea, reprezentand

ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila, servind ca model de


dezvoltare pentru medii particulare. Ele formeaza o retea mondiala pentru
cercetarea si monitorizarea ecologica si reprezinta zone pentru constientizare,
educatie si instruire in domeniul mediului.
In mod normal, sunt arii cu o zonare particulara, cu diferite intensitati ale
managementului si anume:
- zona strict protejata - pentru protectia stricta a ecosistemelor naturale, care poate
fi listata national drept categoria I, II, III sau IV IUCN.
- zona tampon - pentru a tampona efectele asupra zonei strict protejate, care poate
fi listata national drept categoria IV, V sau VI.
- zona de tranzitie - pentru dezvoltarea activitatilor economice intr-un mod durabil.
O Rezervatie a Biosferei poate include mai multe zone strict protejate si asezari
umane.

Rezervatiile Biosferei au fost incluse in sistemul de categorisire IUCN din 1978


drept categoria IX. Liniile directoare prezente nu le trateaza la fel deoarece ariile
protejate sunt desemnate la nivel national, sistemul de categorisire IUCN
reprezinta o modalitate de clasificare a ariilor protejate pe baza obiectivelor de
management iar rezervatiile Biosferei presupun o gama variata de obiective de
management. Ca urmare, clasificarea Rezervatiilor Biosferei ca alta categorie ca in
sistemul din 1978, nu face altceva decat sa conduca la confuzii, de aceea s-a
renuntat la aceasta clasificare.
Pe de alta parte, Rezervatiile Biosferei contin adesea o serie de zone de
management cu obiective de management diferite, fiecare putand corespunde unei
categorii de management IUCN. Astfel, Rezervatiile Biosferei sunt considerate arii
care contin una sau mai multe categorii IUCN de arii protejate si nu o categorie
separata. Trebuie sa se mentioneze faptul ca Rezervatiile Biosferei echivalente unei
singure categorii de management IUCN nu corespund in totalitate conceptului de
Rezervatie a Biosferei.
Practic insa, situatia Rezervatiilor Biosferei si a ariilor protejate desemnate national
este foarte complicata. Unele tari au legislatie conform careia sunt desemnate
Rezervatiile Biosferei. Mai comun, termenul este aplicat ariilor protejate existente
desemnate sub legislatia nationala. in foarte putine cazuri, Rezervatiile Biosferei
nu includ nici o parte a unei arii protejate desemnate. De asemenea delimitarile
variaza mult, existand cazuri in care Rezervatiile Biosferei se suprapun cu anumite
arii protejate si cazuri in care acestea sunt mai mari sau mai mici.
Procedura de Desemnare
Ariile protejate declarate la nivel national ca apartinand uneia din categoriile
IUCN, care respecta criteriile de eligibilitate pentru a fi inscrise pe lista
rezervatiilor biosferei sunt inaintate Comitetului National MAB al tarii respective,
care le va analiza si trimite Secretariatului Programului UNESCO - MAB (Paris)
pentru aprobarea lor ca rezervatii ale biosferei. in particular, fiecare rezervatie a
Biosferei trebuie sa indeplineasca trei functii complementare:
- de conservare a biodiversitatii - accentuand conservarea unui esantion
reprezentativ al unor ecosisteme majore;
de dezvoltare - cu un accent asupra populatiei umane in cadrul biosferei, subliniind
un rol integrator pentru comunitatile locale;
- logistica - realizand combinarea intre cercetarea, educatia, instruirea si
monitorizarea in domeniul conservarii.
REZERVATIA BIOSFEREI

- Rezervatia biosferei se fondeaza in conformitate cu Programul UNESCO "Omul


si biosfera" si are ca obiectiv conservarea elementelor si formatiunilor fizico-
geografice, speciilor de plante si de animale de importanta nationala si
internationala, efectuarea de cercetari in sistemul monitoringului global.
- Rezervatia biosferei are statut de institutie de cercetari stiintifice si se afla in
subordinea autoritatii centrale pentru mediu.
- Teritoriul rezervatiei biosferei se divizeaza in urmatoarele zone functionale:
zona nucleu, de protectie integrala, destinata exclusiv conservarii biodiversitatii si
crearii conditiilor naturale de dezvoltare a biocenozelor. In zona nucleu este
interzisa orice activitate economica. Se permite doar efectuarea de cercetari
stiintifice;
zona tampon, de administrare naturala, obiect de studiere si de aplicare a
rezultatelor cercetarilor stiintifice pentru conservarea si dezvoltarea fondului
genetic, restabilirea principalelor tipuri de paduri, balti, lunci, stepe etc. Pentru
zona tampon se stabilesc permisiuni si restrictii similare celor de la art.25 si 26;
zona de tranzitie, destinata diminuarii impactului antropic din teritoriile adiacente.
Terenurile din zona de tranzitie pot ramine detinatorilor, care sint obligati sa
respecte regimul stabilit in rezervatie. In aceasta zona se permit anumite activitati
traditionale de folosinta a terenurilor, asociate cu agricultura, silvicultura,
pasunatul si pescuitul.
- (1) In rezervatia biosferei se instituie consiliu stiintific, care examineaza si
reglementeaza orice activitate din cadrul ei.
-(2) Componenta si regulamentul consiliului stiintific se aproba de autoritatea
centrala pentru mediu.
- Statul de functii al rezervatiei biosferei se stabileste de autoritatea centrala pentru
mediu.

Organisme Responsabile
International - Programul UNESCO - MAB (Man and Biosphere)
National - Comitetul National MAB

Situatia la Nivel Mondial


UNESCO a aprobat pana acum un numar de 311 rezervatii ale biosferei, dintre care
127 sunt in Europa. (IUCN, Parks for Life, 1994)

Situatia in Romania
In Romania au fost declarate pana acum trei rezervatii ale biosferei, si anume:
- Delta Dunarii - declarata la 1 septembrie 1990 prin Decretul 983
- Parcul National Retezat - declarat la 10 ianuarie 1980
- Pietrosul Rodnei - declarat la 10 ianuarie 1980

Rezervatiile biosferei se intind pe suprafete mari de teren si cuprind: o zona de


protectie unde nu sunt permise activitati de exploatare, o zona tampon in care sunt
permise anumite activitati, care au in vedere sa nu epuizeze resursele naturale
(activitati durabile), si o zona de tranzitie in care se incurajeaza dezvoltarea
economica si sociala, dar in asa fel incat sa nu dauneze naturii, izvor si leagan al
vietii. In cazul Parcului National Retezat - Rezervatia Biosferei - exista
urmatoarele zone:
Parcul National Retezat, cu o suprafata de 38.047 ha, in care nu se desfasoara
activitati de exploatare a resurselor naturale decat pe suprafete reduse si cu
aprobarea respectivei activitati, cum ar fi taieri de arbori, cules de fructe de padure
si ciuperci. Pasunatul este strict controlat si permis numai pentru animalele celor
care detin pasunile. Turismul este supravegheat si permis numai pe trasee marcate.
Zona tampon, extinsa pe 15.953 ha, cuprinde suprafete de padure si pasune, unde
sunt permise activitati de exploatare a produselor padurii si de pasunat, vanatoarea
si pescuitul, dar in limitele aprobate.
Zona de tranzitie cuprinde satele din apropierea Parcului National Retezat si
terenurile aferente. Pentru aceasta zona se intentioneaza sa se elaboreze planuri de
dezvoltare economica si sociala pentru care sa se atraga fonduri de la Guvern si din
diverse fonduri de dezvoltare nationale si internationale.