Sunteți pe pagina 1din 2

I.A.

Scrieți pe foaia de examen noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmațiile
următoare, astfel încât acestea să fie corecte
Secreţia endocrină a ovarului este reprezentată de hormonii ………… şi ……
Glandele sexuale anexe sunt reprezentate de ……………. şi ………………
Ovarul este localizat în …………… şi este o glandă …………………
Ovarele şi ………… sunt glande cu secreţie endocrină şi ………………

I.B. Numiţi două afecţiuni ale sistemului reproducător; asociaţi fiecare afecţiune cu o manifestare
specifică

I.C. Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură
variantă de răspuns.
1. Procesul de ovulaţie reprezintă:
a) expulzarea ovulului din ovar
b) formarea ovulului
c) dezvoltarea zigotului
d) fecundația ovulului

2. Aparţine sistemului reproducător masculin:


a) suprarenala
b) hipofiza
c) tiroida
d) prostata

3. Procesul de fecundaţie are loc în mod normal, la nivelul:


a) ovarului
b) uterului
c) vaginului
d) trompei uterine

4. Naşterea se poate declanşa prin acţiunea:


a) adrenalinei
b) progesteronului
c) ocitocinei
d) somatrotropinei
I.D. Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este
falsă, scrieți pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F si modificați
parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația stiințifică
adecvată. Nu se acceptă folosirea negației.
Prostata este o glandă nepereche, anexă a aparatului genital masculin.
Scăderea în volum a prostatei duce la apariţia adenomului de prostată.
Nidaţia are loc în trompele uterine.

II.1. Reproducerea este funcţia ce asigură perpetuarea speciei


a. definiţi noţiunile: ovulaţie, fecundaţie
b. prezentaţi funcţia mixtă a testiculelor
c. construiţi patru enunţuri afirmative, câte două enunţuri pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific
adecvat.
Folosiţi în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
– Sarcina, naşterea
– Metode contraceptive

II.2. Ovarele şi testiculele sunt gonadele sau organele reproducătoare ale celor două sexe:
a. enumeraţi alte trei componente ale sistemului reproducător masculin; denumiţi o afecţiune a sistemului
reproducător masculin
b. explicaţi modul în care adenohipofiza influenţează activitatea gonadelor
c. alcătuiţi un mini eseu cu titlul “Fiziologia sistemului reproducător masculin”, folosind informația
ştiințifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
– enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum 3-4 fraze, folosind corect şi în
corelaţie noţiunile enumerate.

S-ar putea să vă placă și