Sunteți pe pagina 1din 2

I.A.

Scrieți pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmațiile
următoare, astfel încât acestea să fie corecte
La nivelul pielii sunt localizaţi receptorii …………, termici şi ……………..
Receptorii Ruffini recepționează senzația de ………………..
Segmentul ………….al analizatorilor este reprezentat de ariile ………….. unde se formează senzaţiile
specifice

I.B. Numiţi doi analizatori. Asociaţi cu fiecare tip segmentul periferic caracteristic.

I.C. Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură
variantă de răspuns.
1. Conjunctivita determină:
a) atrofia nervului conjunctiv
b) inflamarea conjunctivei
c) umflarea globului ocular
d) modificarea culorii pupilei

2. Segmentul central al analizatorului auditiv se află în lobul:


a) frontal
b) occipital
c) parietal
d) temporal

3. Este receptor vestibular:


a) aparatul otolitic
b) ganglionul Corti
c) ganglionul Scarpa
d) organul Corti

4. Vibraţiile endolimfei sunt transmise:


a) melcului membranos
b) melcului osos
c) labirintului osos
d) labirintului membranos
I.D. Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este
falsă, scrieți pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F si modificați
parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația științifică
adecvată. Nu se acceptă folosirea negației.
Timpanul transmite vibraţiile acustice direct endolimfei
În otita externă există o infecție a urechii medii, cu extindere la urechea externă.
Herpesul este o boală provocată de către o bacterie.

II.1. Analizatorii sunt sisteme morfo-funcţionale complexe


a. definiţi noţiunile: epiderm, perilimfă și receptor
b. explicaţi rolul organului Corti în senzația auditivă
c. construiţi patru enunţuri afirmative, câte două enunţuri pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi în acest scop, informații referitoare la următoarele conţinuturi:
– urechea medie
– receptorii vizuali

II.2. Un analizator este format din 3 segmente:


a. precizaţi ariile de proiecţie corticală pentru sensibilităţile: cutanată și auditivă
b. comparaţi segmentul intermediar al analizatorilor auditiv şi cutanat, precizând o deosebire între aceştia
c. alcătuiţi un mini eseu cu titlul “Boli ale analizatorului cutanat”, folosind informația ştiințifică adecvată
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
– enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme
– construirea cu ajutorul acestora a unui text coerent format din 3-4 fraze, folosind corect şi în corelaţie
noţiunile enumerate.

S-ar putea să vă placă și