Sunteți pe pagina 1din 2

I.A.

Scrieţi pe foaia de examen noţiunile cu care să completaţi spaţiile libere din afirmaţiile
următoare, astfel încât acestea să fie corecte:
Mărirea pupilei se numeşte …………. iar micşorarea …………
Saliva produsă prin stimularea simpaticului este … iar cea produsă prin stimularea parasimpaticului este …
Sistemul nervos central este alcătuit din ………….. şi ……………….
Trunchiul este un segment al corpului uman fiind format din ……….., abdomen şi …………

I.B.
Numiţi două grupe de receptori. Asociaţi fiecărei grupe un exemplu de receptor.
Numiţi două organe; asociaţi fiecare organ cu efectul simpaticului asupra organului respectiv.

I.C. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură
variantă de răspuns.
1. Axul longitudinal al corpului delimitează un pol:
a) anterior și posterior
b) cranial și caudal
c) stâng și drept
d) ventral și dorsal

2. Căile ascendente medulare:


a) conduc motilitatea voluntară
b) conduc motilitatea involuntară
c) sunt căi ale sensibilității
d) transmit comenzi către efectori

3. Căile descendente voluntare:


a) conduc sensibilitatea
b) conectează diferite segmente medulare
c) deservesc motilitatea corpului
d) transmit comenzi către receptori

4. Sistemul nervos periferic este :


a) localizat în cutia craniană
b) format din ganglioni nervoși și nervi
c) responsabil de analiza informațiilor
d) format din encefal și măduva spinării
1
I.D. Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia
de examen în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera „A”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este
falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera ”F” şi modificaţi
parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică
adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
Căile descendente sunt lungi şi deservesc motilitatea corpului.
Sistemul nervos simpatic acţionează asupra musculaturii netede a irisului determinând mioză.
Fasciculele spinobulbare conduc sensibilitatea termică şi dureroasă.

II.1. Sistemul nervos coordonează toate funcţiile fundamentale


a. clasificaţi sistemul nervos din punct de vedere topografic şi funcţional
b. prezentaţi influenţa pe care o poate avea stimularea simpaticului şi parasimpaticului asupra activităţii unui
organ (organul este la alegere)
c. construiţi 4 enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul științific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
– Boli ale sistemului nervos
– Arcul reflex

II.2. Sistemul nervos primeşte informaţii din mediul de viaţă al organismului


a. clasificaţi căile de conducere şi precizaţi rolul lor
b. precizaţi două efecte ale stimulării parasimpaticului asupra sistemului excretor
c. alcătuiţi un mini-eseu intitulat „Sistemul nervos”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
– enumerarea a 6 noţiuni specifice acestei teme
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum 3-4 fraze, folosind corect şi în
corelaţie noţiunile enumerate.

S-ar putea să vă placă și