Sunteți pe pagina 1din 4

Şiruri şi sume

I.Să se completeze cu încă trei termeni următoarele şiruri:


1) 14, 15, 16,...
2) 8, 10, 12,...
3) 13, 15, 17,...
4) 5, 8, 11,...
5) 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,...
6) 0, 1, 1, 2, 4, 8, 16, ...
7) 1, 2, 6, 24, 120, ...
8) 1, 3, 7, 5, ...
9) 61, 52, 63, ...

II. Să se determine numărul de numere din următoarele şiruri:


1) 15, 16, 17, ..., 30
2) 2, 4, 6, ..., 54
3) 4, 7, 10, ..., 76
4) 2, 7, 12, ..., 77

III. Se consideră şirul de numere naturale: 2, 7, 12, 17, 22, ...


a) Aflaţi al 501-lea termen al şirului;
b) Stabiliţi dacă 2007 este un termen al şirului. Dar 2008?
c) Calculaţi suma primilor 100 termeni ai şirului.

IV. Se consideră şirul de numere naturale: 12, 45, 78, 111, ...
a) Completaţi şirul cu încă doi termeni;
b) Care este al 2008-lea este termen al şirului?
c) Demonstraţi că oricare termen al şirului este divizibil cu 3.

V. Fie şirul de numere 1, 5, 9, 13,...


a) Completaţi şirul cu încă 3 termeni
b) Găsiţi al 155-lea, al 378-lea, al 2003-lea număr din şir.
c) Justificaţi care dintre următoarele numere fac parte din şir: 497, 531, 794, 1073.
Precizaţi locul în şir, dacă este cazul.
d) Calculaţi suma primilor 20 termeni.

VI. Fie şirul de numere naturale: 1; 23; 456; 78910; ...


Să se determine al 7-lea şi al 100-lea termen al şirului.

VII. Fie numărul A= 1234567891011121314...20022003.


a) Aflaţi câte cifre are numărul A.
b) Care este a 2000-a cifră a numărului A?

A  9  99  999  ....  999


  ...
9
VIII. Fie 2007 cifre
. Câte cifre de 1 are numărul A?

IX. Calculaţi următoarele sume:


a) S=111+222+...+999
b) S=9+19+29+...+1999
c) S=3+5+7+...+2001-2-4-6-...-2000

X. Calculaţi următoarele sume:


a) S=12+23+...+1920
b) S=123+234+...+181920

S  5  25  225  2225....  222


  ...25
XI. Fie 2007 cifre
.
a) Câte cifre are termenul din mijloc?
b) Câte cifre de 2 sunt în sumă?
c) Câte cifre de 5 sunt în sumă?
d) Care sunt ultimele două cifre ale lui S?

SUME DE NUMERE NATURALE


CALCUL RAPID

TEST NR. 1
1) Să se calculeze folosind metode de calcul prescurtat
a) 1  2  3  4  ........  56  57  58  59 b) 3  4  5........  68  69  70
c) 1  2  3  4  ........  87  88  89  90 d) 4  5  6  ........  124  125  126
e) 12  13  14  15  ........  256  257  258  259
TEST NR. 2
1) Să se calculeze folosind metode de calcul prescurtat
a) 111+112+113+…………+234+235+236 b) 211+212+213+….+321+322+323
c) 48+49+50+………..122+123+124 d) 76+77+78+……………231+232+233
e) 23+24+25+………….100+101+102 f) 45  46  47  .....  78  79  80
TEST NR. 3
1) Să se calculeze folosind metode de calcul prescurtat
a) 4  5  6  ........  201  202  203 b) 48  49  50  ........  156  157  158
c) 49  50  51  ........  221  222  223 d) 57  58  59  ........  301  302  303
e) 89  90  91  ........  401  402  403 f) 555  556  557  .....  778  779  780
TEST NR. 4
1) Să se calculeze folosind metode de calcul prescurtat
245  246  247  .....  378  379  380
a) 145  146  147  .....  278  279  280 b)
c) 101  102  103  .......  175  176  177 d) 201  202  203  .......  275  276  277
e) 301  302  303  .......  375  376  377 f) 401  402  403  .......  475  476  477
TEST NR. 5
1) Să se calculeze folosind metode de calcul prescurtat
a) 501  502  503  .......  575  576  577 b) 3  6  9  .....  48  51  54
c) 33  36  39  .....  348  351  354 d) 63  66  69  .....  648  651  654
e) 93  96  99  .....  948  951  954 f) 213  216  219  .....  2148  2151  2154
TEST NR. 6
1) Să se calculeze folosind metode de calcul prescurtat
a) 2  4  6  ...102  104  106. b) 28  30  32  ...202  204  206.
c) 38  40  42  ...302  304  306. d) 48  50  52  ...402  404  406.
e) 58  60  62  ...502  504  506. f) 76  78  80  ........  156  158  160
TEST NR. 7
1) Să se calculeze folosind metode de calcul prescurtat
a) 86  88  90  ........  256  258  260 b) 96  98  100  ........  356  358  360
c) 106  108  110  ........  456  458  460 d) 206  208  210  ........  556  558  560
e) 5  10  15  ......1850  1855  1860 f) 25  30  35  ......950  955  960

Răspuns: Test 1. a) 1770; b) 2482; c) 4095; d) 7995; e) 33604. Test 2. a) 21861; b) 30171. c)
6622; d) 24411; e) 5000; f) 2250. Test 3. a) 20700; b) 11433; c) 23800; d) 44460; e) 77450;
f) 150855. Test 4. a) 28900; b) 42500; c) 10703; d) 18403; e) 26103; f) 33803. Test 5. a)
41503; b) 513; c) 20898; d) 70983; e) 150768; f) 5074. Test 6. a) 2862; b) 10530; c) 23220;
d) 40860; e) 63450; f) 5074. Test 7. a) 15224; b) 30324; c) 50374; d) 68174; e) 346890; f)
92590.

TEST NR. 8
1) Să se calculeze folosind metode de calcul prescurtat
a) 35  40  45  ......1050  1055  1060 b) 45  50  55  ......355  360  365
c) 75  80  85  ......2050  2055  2060 d) 4  8  12  16  .......  124  128  132
e) 24  28  32  36  .......  224  228  232 f) 44  48  52  56  .......  324  328  332
g) 52  56  60  64  .......  452  456  460 h) 64  68  72  76  .......  524  528  532
TEST NR. 9
1) Să se calculeze folosind metode de calcul prescurtat
a) 21  17  84  83  16  79  144  256 b) 37  75  22  25  63  100  78
c) 2  15  34  1000  966  985  998 d) 27  65  12  35  73  100  88
e) 7  15  62  85  93  100  38
f) 87  86  85  187  186  185  113  114  115  13  14  15

Răspuns: Test 8. a) 112785; b) 533; c) 424865; d) 2244; e) 6784; f) 13724; g) 26368; h)


35164. Test 9. a) 700; b) 400; c) 4000; d) 400; e) 400; f) 1200.

S-ar putea să vă placă și