Sunteți pe pagina 1din 27

0 Generalităţi vehicul

01A CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE

01D INTRODUCERE MECANICĂ

02A MIJLOACE DE RIDICARE

04B INGREDIENTE - PRODUSE

05A GOLIRE - UMPLERE

X84, şi B84 sau C84 sau E84 sau G84 sau K84 sau L84 sau S84

OCTOMBRIE 2005 EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.
în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.
Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea
Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia
fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2006


Megane II - Capitolul 0CuprinsPagina

Megane II - Capitolul 0

Cuprins

Pagina

01A CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE

Vehicul: Caracteristici 01A-1

Vehicul: Identificare 01A-8

01D INTRODUCERE MECANICĂ

Vehicul: Recomandări
electrice 01D-1

Vehicul: Precauţii pentru


reparaţie 01D-3

02A MIJLOACE DE RIDICARE

Vehicul: Remorcare şi
ridicare 02A-1

04B INGREDIENTE - PRODUSE

Vehicul: Piese şi ingrediente


pentru reparaţie 04B-1

05A GOLIRE - UMPLERE

Motor 05A-1

Cutie de viteze 05A-3


CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Caracteristici 01A
B84 sau C84 sau G84 sau S84

101936

Dimensiuni în metri:

(A) 0,842

(B) 2,625

(C) 0,742

(D) 4,209

(E) 1,518

(F)(fără încărcătură) 1,458

(G) 1,514

(H) 2,026

01A-1
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Caracteristici 01A
B84 sau C84, şi NIVEL ECHIP. SPORT

106310

Dimensiuni în metri:

(A) 0,857

(B) 2,617

(C) 0,754

(D) 4,228

(E) 1,517

(F)(fără încărcătură) 1,436

(G) 1,521

(H) 2,026

01A-2
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Caracteristici 01A
E84

103484

Dimensiuni în metri:

(A) 0,842

(B) 2,522

(C) 0,991

(D) 4,355

(E) 1,518

(F)(fără încărcătură) 1,404

(G) 1,514

(H) 2,026

01A-3
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Caracteristici 01A
K84

103483
Dimensiuni în metri :

(A) 0,842

(B) 2,686

(C) 0,972

(D) 4,500

(E) 1,518

(F)(fără încărcătură) 1,467

(G) 1,514

(H) 2,026

01A-4
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Caracteristici 01A
L84

103482
Dimensiuni în metri :

(A) 0,842

(B) 2,686

(C) 0,970

(D) 4,498

(E) 1,518

(F)(fără încărcătură) 1,460

(G) 1,514

(H) 2,026

Motor
Tip vehicul Tip cutie de viteze
Tip motor Indice motor 3
Cilindree (cm )

01A-5
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Caracteristici 01A
XM0B 730
XM0H
K4J 1390 JH3
XM1A

XM08 732

XM0C 760 JH3


XM0J 761 DP0
XM1B

XM0Y K4M 764 1598


JH3
XM0C 812
XM1B 813 DP0
XM1R

XM05 770 ND0


XM0U 771 DP0
XM1M
XM1N
XM1U

XM0M 774 ND0


F4R 1998
XM1L
XM1V
XM11
XM2H

XM0W 776 ND0


XM1T

XM0F 722
XM0T

XM1F 724 JR5

XM02 728
K9K 1461
XM13

XM02 729 DP0

XM1E 732
TL4
XM16 734

01A-6
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Caracteristici 01A
XM0G 800 ND0
XM1G
XM2C

XM1D 803 DP0


XM14 F9Q 1870

XM1D 804
XM14
ND0
XM17

XM00 808

XM1K M9R 700 1995 PK4

IDENTIFICARE VEHICUL
Exemplu: XM0F
X: Tip de caroserie
- B: cinci uşi
- C: trei uşi
- E: trei uşi cabriolet
- G: trei uşi utilitar
- K: cinci uşi break
- L: patru uşi break
- S: cinci uşi utilitar
M: Cod proiect
0F: Cod motorizare

01A-7
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Identificare 01A
I - AMPLASAMENT PLĂCUŢĂ IDENTIFICARE
VEHICUL

B84 sau C84 sau G84 sau K84 sau L84 sau S84

100565

Placa (A)

100566

E84

19031

(1) Tip vehicul şi număr tip; această


informaţie este reamintită pe
marcajul (B)
(2) MTMA (Masă Totală Maximă
Admisă a vehiculului)
(3) MTR (Masă Totală Rulantă ,
vehicul în sarcină cu remorcă)
(4) MTMA pe osia faţă
(5) MTMA pe osia spate
(6) Caracteristici tehnice vehicul
(7) Referinţă vopsea
(8) Nivel de echipare
105060 (9) Tip vehicul
(10) Cod tapiţerie

01A-8
CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE
Vehicul: Identificare 01A
(11) Completare definiţie echipament
(12) Număr de fabricaţie
(13) Cod îmbrăcăminte interioară

II - MARCAJ LA RECE CAROSERIE

101106
Marcajul este realizat pe partea faţă a suportului motor,
este vizibil după demontarea capacului(1)al motorului.

Notă:
În momentul unei înlocuiri a caroseriei complete,
realizaţi marcajul conform reglementării în vigoare.

01A-9
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Recomandări electrice 01D
RECOMANDĂRI ELECTRICE Acest control trebuie să se facă pe liniile complete,
apoi secţiune cu secţiune.
În manualele de reparaţie, utilizatorul este uneori con-
fruntat cu imprecizii (de exemplu verificaţi rezistenţa de În timpul unui control al cablajului: debranşaţi organele.
850 Ω aproximativ sau verificaţi continuitatea) fără a se
spune cum să o facă. Dacă, conţinutul metodelor Rezistenţă maximă: 5 ± 5 Ω.
rămâne regula de respectat în primul rând, acest docu-
ment are ca obiectiv să definească unele reguli simple
de aplicat numai atunci când metodele nu sunt destul ATENŢIE
de precise. Nu utilizaţi funcţia « emitere bipuri » a multimetrului.

1 - Dificultate diagnosticare c - Control izolare fire


Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablaju-
lui pot să suprime pentru un moment originea unei de-
fecţiuni. Notă:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
2 - Reguli definite trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Aceste reguli au drept scop definirea unei toleranţe în Pentru moment, controlul izolării nu poate face obiectul
momentul controalelor cu multimetrul. unei reguli generale fără a exista riscul deteriorării cal-
culatorului de exemplu.
a - Toleranţă pe rezistenţe Elemente debranşate: rezistenţe infinite între:
- masă şi celelalte fire,
Notă: - alimentare şi celelalte fire.
Această regulă se aplică numai dacă în manualul
de reparaţie nici o valoare de referinţă nu are tole-
ranţa asociată. Notă:
Caz al reţelei multiplex:
Pentru rezistenţele fixe sau variabile, toleranţele sunt
de ± 20%. Înlocuiţi piesa atunci când este în afara tole- - urmaţi diagnosticarea - reţea multiplex (reţea mul-
ranţei. tiplex scoasă din funcţiune) din capitolul 88A,
Cablaj din MR corespunzător vehiculului.
Exemplu în cazul unei rezistenţe fixe:
- rezistenţa senzorului turaţie motor este de 1000 Ω,
d - Control al tensiunii de alimentare
- rezistenţa identificată trebuie să fie cuprinsă între 800
Ω < R > 1200 Ω.
Exemplu în cazul unei rezistenţe variabile: Notă:

- rezistenţa sondei de temperatură exterioară (rezis- Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
tenţă variabilă în funcţie de temperatură), trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

- valoarea sondei între 0˚C şi 5˚C, ea este cuprinsă în- Controlul tensiunii de alimentare se face în funcţie de
tre 5400 Ω şi 6200 Ω, secţiunea cablului.
- valoarea identificată trebuie să fie cuprinsă între 4300
Ω < R > 7440 Ω.
Secţiune Tensiune

b - Control de continuitate a firelor şi a > sau = 35 U nominală -15% < Valoare < U
rezistenţelor parazite 2 nominală
mm

Notă:
Notă:
Această regulă se aplică numai dacă în manualul
de reparaţie nici o valoare de referinţă nu are tole- Secţiunea firelor este precizată în schema de prin-
ranţa asociată. cipiu aplicată a NTSE.

01D-1
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Recomandări electrice 01D
e - Control al stării cablajului - Cazul unui fascicul de cabluri al airbag-ului
• reparaţia unui fascicul de cabluri al airbag-ului nu
este autorizată exceptând « Operaţie tehnică
Notă:
specifică » sau « notă tehnică » .
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Verificaţi dacă teaca nu este deteriorată, dacă, cablajul


nu a fost prins, strivit sau dezizolat.
Procedaţi la un control minuţios al protecţiilor, al izolan-
tului şi al traseului corespunzător al cablajelor.
Căutaţi urme de oxidare.
Dacă, cablul este rigid, se consideră că a fost su-
praîncălzire: cablul trebuie să fie schimbat.

f - Control al stării unui conector

Notă:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Pentru a controla un conector, debranşaţi-l şi verificaţi


aspectul clipsurilor şi al langhetelor precum şi sertiza-
rea lor (absenţa sertizării în partea izolantă).
Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate
în alveole.
Controlaţi dacă nu există respingere a clipsurilor sau a
langhetelor în momentul branşării.
Verificaţi de asemenea absenţa oxidării fişelor datorată
unei etanşeităţi proaste a garniturilor sau a conectoru-
lui însuşi.
Controlaţi continuitatea în conector:
- 1 apăsaţi conectorul la maxim,
- 2 scoateţi conectorul până la jumătatea cursei,
- 3 verificaţi continuitatea.
Dacă nu există continuitate, conectorul este considerat
ca defect.

g - Reparaţie a unui fascicul de cabluri

Notă:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Actualmente, există două cazuri posibile:


- Cazul reţelei multiplex
• o notă tehnică precizează condiţiile pentru realiza-
rea unei astfel de operaţii (în curs de pregătire).

01D-2
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Precauţii pentru reparaţie 01D
Toate informaţiile conţinute în manuale sunt exclusiv erau la origine (exemplu: ecrane termice, trecere ca-
destinate profesioniştilor automobilului. blaj, trecere reţea de conducte şi aceasta în principal în
mediul liniei de eşapament).
Documentaţia fiind făcută pentru ansamblul vehiculelor
gamei RENAULT şi aceasta pentru lumea întreagă, - nu suflaţi reziduuri de azbest sau de praf (frâne, am-
aceasta nu ţine cont de echipamentele destinate unor breiaj etc...), ci aspiraţi-le sau curăţaţi piesa cu ajuto-
ţări specifice. rul unui produs de curăţare (precum agentul de
curăţare pentru frână),
Metodele şi diagnosticările recomandate şi descrise în
acest manual au fost elaborate de profesionişti în repa- - utilizaţi produsele profesionale cu discernământ, de
raţia automobilului. exemplu nu puneţi prea multă pastă de etanşare pe
planul de îmbinare,

I - RECOMANDĂRI GENERALE - gazele de eşapament (benzină sau diesel) sunt po-


luante. Nu puneţi în funcţiune motoarele decât cu dis-
Respectaţi principiile de bază ale reparaţiei de automo- cernământ şi mai ales utilizaţi obligatoriu
bil. aspiratoarele de gaze de eşapament,
Calitatea unei reparaţii depinde mai întâi de grija pe - asiguraţi-vă că nu se poate produce scurtcircuit în
care reparatorul trebuie să o acorde în momentul unei momentul remontării conectărilor electrice (exemplu:
intervenţii. demaror, alternator etc...). Un număr de puncte tre-
buie gresate, altele nu, astfel o atenţie particulară tre-
Pentru a garanta o bună reparaţie: buie acordată în timpul operaţiilor de remontare
- protejaţi părţile sensibile ale vehiculului (scaun, volan, pentru a asigura o funcţionare corectă în toate con-
aripi etc...), diţiile.

- debranşaţi bateria pe cât posibil (evitaţi scurtcircuite-


II - SCULE ŞI DISPOZITIVE SPECIALIZATE -
le, pornirea accidentală a motorului ştergătorului de
FACILITATE
geam etc...),
Metodele de reparaţie au fost studiate cu dispozitive
- în timpul sudării pe vehicul, se recomandă să demon-
specializate, ele trebuie deci să fie realizate cu ace-
taţi sau să deconectaţi componentele care se găsesc
leaşi dispozitive pentru a obţine o securitate sporită de
în apropierea zonei de reparaţie şi care ar putea fi
lucru şi o bună calitate a reparaţiei.
afectate de căldură,
Materialele omologate de serviciile noastre sunt produ-
- utilizaţi produse profesionale recomandate sau piese
se care au făcut obiectul studiilor şi testelor, care tre-
originale,
buie utilizate cu grijă şi întreţinute pentru o utilizare
- respectaţi cuplurile de strângere, corectă.

- înlocuiţi ş tifturile elastice, piuliţele sau şuruburile


autofrânate sau lipite, după fiecare demontare, III - FIABILITATE - ACTUALIZARE
În spiritul calităţii reparaţiei, metodele evoluează, fie cu
- fiţi atenţi la calculatoarele care nu suportă supraten-
produse noi (depoluare, injecţie, electronică etc...), fie
siunile şi erorile de manipulare,
prin crearea de noi dispozitive specializate (tensiome-
- nu schimbaţi piesele unele după altele, ci faceţi o dia- tru etc...), fie prin diagnosticare. Este necesar să con-
gnosticare precisă înainte, sultaţi manualele de reparaţie sau notele tehnice
înainte de orice intervenţie sau memento diagnostica-
- faceţi un control final înainte de restituirea vehiculului re.
către client (reglare ceas, funcţionare alarmă, verifi-
care iluminări şi semnalizări etc...), Definiţiile vehiculelor fiind susceptibile să evolueze în
cursul comercializării, este indispensabil să verificaţi
- curăţaţi şi degresaţi părţile de lipit (filete, canelură fu- dacă există note tehnice de actualizare în momentul
zetă) pentru o bună aderenţă, căutărilor de informaţii.
- protejaţi curelele accesorii şi distribuţie, accesoriile
electrice (demaror, obturator, pompă direcţie asistată IV - SECURITATE
electrică) şi faţa de cuplare pentru a evita orice scur-
gere de motorină pe discul de ambreiaj. Manipularea anumitor dispozitive şi a anumitor piese
(exemplu: ansamblu arc-amortizor, cutie de viteze
Calitatea concepţiei vehiculelor necesită pentru o bună automată, frânare, ABS, airbag, injecţie diesel com-
reparaţie să nu lăsaţi nimic la întâmplare şi este indis- mon rail, GPL etc...) necesită o atenţie particulară în
pensabil să remontaţi piesele sau organele aşa cum termeni de securitate, de curăţenie şi mai ales de grijă.

01D-3
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Precauţii pentru reparaţie 01D
Sigla (securitate) folosită în acest manual înseamnă că Urmarea metodelor recomandate vă va ajuta astfel să
trebuie acordată o atenţie particulară metodei sau cu- prestaţi un serviciu de calitate care va asigura vehicu-
plurilor de strângere aferente. lelor nivelul lor cel mai înalt de performanţă şi de fiabi-
litate.
Întreţinerea şi reparaţia executate în bune condiţii sunt
ATENŢIE
esenţiale pentru buna funcţionare sigură şi fiabilă a ve-
Nu utilizaţi produs inflamabil pentru a curăţa pie- hiculelor noastre.
sele.

Protejaţi-vă sănătatea:
- utilizaţi dispozitive adaptate şi în stare corespu-
nzătoare (evitaţi pe cât posibil dispozitivele
« universale » precum un cleşte cu prindere multiplă
etc...),
- adoptaţi puncte de reazem şi o postură corecte pen-
tru a face un efort sau pentru a ridica sarcini,
- asiguraţi-vă ca procedura utilizată să nu fie pericu-
loasă,
- utilizaţi protecţiile individuale (măn uşi, ochelari,
încălţăminte, măşti, protecţii cutanate etc...),

- în general, respectaţi instrucţiunile de securitate lega-


te de operaţia efectuată,
- nu fumaţi în timpul lucrărilor pe vehicule,
- utilizaţi aspiratoarele de fum (sudură , gaze de
eşapament etc...),
- nu folosiţi produse nocive în locurile neaerisite,
- nu faceţi eforturi supraomeneşti sau nepotrivite,

- utilizaţi dispozitive "lumânare" în momentul lucrărilor


sub vehicul ridicat cu cric,
- nu ingeraţi produs chimic (lichid de frână, de răcire
etc...),
- nu deschideţi circuitul de răcire cald şi sub presiune,
- fiţi atenţi la organele care se pot pune în mişcare (mo-
toventilator etc...).

V - PROTEJAŢI NATURA
- nu aruncaţi fluidele frigorifice în atmosferă,
- nu aruncaţi în canalele de scurgere fluidele conţinute
de vehicule (ulei, lichid de frână etc...),
- nu ardeţi produse vechi (pneuri etc...).

VI - CONCLUZIE

Metodele conţinute în acest document merită atenţia


dumneavoastră, citiţi-le cu atenţie pentru a reduce ris-
curile de rănire şi a evita metodele incorecte suscepti-
bile să deterioreze vehiculul sau să îl facă periculos de
utilizat.

01D-4
MIJLOACE DE RIDICARE
Vehicul: Remorcare şi ridicare 02A
1 - Poziţie punct de agăţare faţă
Material indispensabil

chingă de securitate

I - REMORCARE

ATENŢIE
Pentru remorcare, consultaţi legea în vigoare din
fiecare ţară.
Nu folosiţi niciodată tuburile de transmisie ca punct
de agăţare.
Nu utilizaţi punctele de remorcare decât pentru
remorcarea pe drum.
Nu vă folosiţi de punctele de remorcare pentru a
scoate vehiculul dintr-un şanţ nici pentru a ridica
direct sau indirect vehiculul.
Înfiletaţi şi blocaţi inelul de arimare înainte de a
100567
efectua o remorcare.
Vehicule echipate cu o cutie de viteze automată: 2 - Poziţie punct de agăţare spate
- De preferinţă, transportaţi vehiculul pe un platou
sau remorcaţi-l ridicând roţile faţă, remorcarea cu
B84 sau C84 sau G84 sau S84
roţile pe sol poate în mod excepţional să fie efec-
tuată cu o viteză mai mică de 20 km/h şi pe o dis-
tanţă maximă de 30 km ( în poziţia neutră).
Vehicule echipate cu cartelă Renault:
- Dacă vehiculul este în pană de baterie, coloana
de direcţie rămâne blocată. În acest caz, repuneţi
o baterie sau o sursă electrică pentru a bloca cal-
culatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de dia-
gnosticare (consultaţi 88C, Airbag-uri şi
pretensionatoare, Procedură de blocare calcu-
lator airbag), ceea ce deblochează coloana de
direcţie.
- Dacă nu este posibil să blocaţi calculatorul airbag-
ului, ridicaţi obligatoriu partea din faţă a vehiculu-
lui.

100568

02A-1
MIJLOACE DE RIDICARE
Vehicul: Remorcare şi ridicare 02A
E84 L84

105061 105147

K84 II - RIDICARE CU CRIC RULANT

IMPORTANT
Utilizarea cricului rulant implică obligatoriu utilizarea
dispozitivelor "lumânare" adecvate.

ATENŢIE
Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este
protejată cu produse care asigură garanţia antiper-
forare de 12 ani.
După operaţie, efectuaţi o protecţie corpuri cu
cavităţi în traversele laterale faţă şi remontaţi obtu-
ratoarele. Înlocuiţi obturatoarele dacă au fost dete-
riorate.
Refaceţi protecţia antiproiectare pietriş a părţii infer-
ioare a cadrului lateral dacă este deteriorată.

105148

02A-2
MIJLOACE DE RIDICARE
Vehicul: Remorcare şi ridicare 02A
III - RIDICARE CU ELEVATOR

1 - Reamintire instrucţiuni de securitate

101536

14894

Dacă trebuie să demontaţi organele grele ale vehiculu-


lui, utilizaţi de preferinţă un elevator cu patru coloane.

Pe un elevator cu două coloane, după demontarea


acestui tip de organe (grup motopropulsor, tren spate,
cutie de viteze), există riscul basculării vehiculului. Pu-
neţi chingă de securitate disponibile la Magazinul de
Piese de Schimb.

2 - Amplasare chingi

101535
Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi reazemul
în(1)sau(2).
Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumânare", ri-
dicaţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi obliga-
toriu dispozitivele "lumânare" sub întăriturile prevăzute
pentru a poziţiona cricul din echipamentul de
bord(3)sau(4).

14893

02A-3
MIJLOACE DE RIDICARE
Vehicul: Remorcare şi ridicare 02A
Din motive de siguranţă, chingile trebuie să fie perma- Reazeme faţă
nent în perfectă stare, înlocuiţi-le în caz de degradare.
În momentul montării chingilor, verificaţi poziţionarea
corespunzătoare a protecţiilor (scaune şi părţi fragile).

a - Basculare spre înainte


- Plasaţi chinga sub braţul spate dreapta al punţii.
- Treceţi chinga în interiorul vehiculului.
- Treceţi chinga sub braţul spate stânga al punţii.
- Treceţi chinga din nou în interiorul vehiculului.
- Strângeţi chinga.

b - Basculare spre înapoi


- Plasaţi chinga sub braţul faţă dreapta al punţii.
- Treceţi chinga în interiorul vehiculului.
- Treceţi chinga sub braţul faţă stânga al punţii.
101534
- Treceţi chinga din nou în interiorul vehiculului.
- Strângeţi chinga. Reazeme spate

3 - Puncte de ridicare autorizate


Pentru a ridica vehiculul, poziţionaţi patinele braţelor
de ridicare cum este indicat în continuare având grijă
să nu deterioraţi extremitatea aripii faţă şi dedesubtul
părţii inferioare a cadrului lateral.

IMPORTANT
Numai punctele de ridicare descrise în acest capitol
permit să ridicaţi vehiculul în condiţii de maximă
securitate.
Nu ridicaţi vehiculul apăsând pe alte puncte decât
cele descrise în acest capitol.

101537

02A-4
INGREDIENTE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
DENUMIRE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

ETANŞEITĂŢI MECANICE

SILICOR Tub de 85 g 77 11 236 470


pastă de etanşare

MASTIXO Tub de 100 g 77 11 236 172

COLECŢIE DE ETANŞEITATE Colecţie 77 11 237 896


PALIER
Pentru etanşarea laterală a capace-
lor palierelor arborelui cotit

JOINT SILICON ADERENT Cartuş 100 g 77 11 227 484


Pastă de etanşeitate motor şi cutii
de viteze

MASTIC TRANSPARENT DE Tub de 45 g 77 11 223 369


ETANŞEITATE

SILICOJOINT Tub de 90 g 77 11 236 469

ADEZIV LOCTITE 597 Cartuş 77 11 219 705


Pastă de etanşeitate pentru cutiile
de viteze " PXX "

ADEZIV RĂŞINĂ Tub de 25 ml 77 11 237 640


Pentru etanşeitatea carterelor cutii-
lor de viteze şi motoare

MASTIC EŞAPAMENT Cutie de 1,5 Kg 77 01 421 161


Pentru etanşarea racordurilor de pe
ţevile de eşapament

DETECTOR DE SCURGERE Spray de 400 ml 77 11 236 176

ADEZIVI

FRENETANCHE Flacon de 50 ml 77 11 236 471


Evită desfacerea şuruburilor şi per-
mite deblocarea

FRÂNĂ ŞURUB REZISTENŢ Ă Flacon de 50 ml 77 11 230 112


MARE
Asigură blocarea şuruburilor

RĂŞINĂ DE SIGILARE Flacon de 50 ml 77 11 236 472


Pentru blocarea rulmenţilor

AGENŢI CURĂŢARE LUBRIFANŢI

04B-1
INGREDIENTE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
DENUMIRE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

NETELEC Spray de 150 ml 77 11 225 871


Evitaţi contactele false în circuitele
electrice

AGENT CURĂŢARE INJECTO- Bidon de 355 ml 77 11 224 188 sau 77 11 225 539
ARE

DEGRIPANT SUPER Spray de 500 ml 77 11 236 166

DEGRIPANT Spray de 250 ml 77 01 408 465

SUPER DECAPANT PENTRU Spray de 300 ml 77 11 238 181


PLAN DE ÎMBINARE
Pentru curăţarea planurilor de îmbi-
nare

AG E N T DE C U RĂŢARE Bidon de 5 l 77 01 404 178


SUPRAFAŢĂ

LUBRIFIANT SILICON Spray de 400 ml 77 11 236 168

LUBRIFIANT FĂRĂ SILICON Spray de 400 ml 77 11 236 167

Spray de 600 ml 77 11 226 128


AGENT CURĂŢARE FRÂNE
Spray de 150 ml 77 11 226 127

AGENT DE CURĂŢARE CLIMATI- Spray de 250 ml 77 11 230 498


ZOR

UNSORI

UNSOARE BR2 + Cutie de 1 Kg 77 01 421 145


Pentru:
- palierele braţelor inferioare,
- canelurile barelor antiruliu,
- canelurile transmisiei.

MOLYCOTE « 33 MEDIUM » Tub de 100 g 77 11 419 216


Pentru:
- bucşele trenului spate tubular,
- bucşele barelor antiruliu.

ANTIGRIPANT CUPRU Tub de 85 g 77 11 236 173


Unsoare pentru turbocompresoare
(unsoare temperatură ridicată)

LUBRIFIANT CUPRU ALUMINIU Spray de 500 ml 77 11 236 169


Unsoare pentru turbocompresoare
(temperatură ridicată)

04B-2
INGREDIENTE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
DENUMIRE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

« MOBIL CVJ » 825 BLACK Pliculeţe de 180 g 77 11 420 011


STAR SAU MOBIL EFX57C
Pentru articulaţiile transmisiei

UNSOARE BLONDĂ Spray 400 ml 77 11 236 174


Pentru senzorii de roată

Spray 500 ml 77 11 236 170


UNSOARE MULTIFUNCŢIONALĂ
Spray 250 ml 77 11 236 171

FLUORSTAR 2L tub de 100 g 82 00 168 855


Unsoare de etanşare electrică fără
silicon

LACURI

JELT ARGINTIU Flacon 5 g 77 11 230 111


Lac pentru repararea lunetelor cu
dezgheţare

FRÂNĂ

ESP 500 Flacon de 0,5 l DOT4 77 11 218 589


Lichid de frână

CIRCUIT DE RĂCIRE

ANTIGEL (TIP D) Bidon de 1 l 77 11 170 548

Bidon de 1 l 77 11 171 589

LICHID DE RĂCIRE (TIP D) Bidon de 2 l 77 11 170 545

Bidon de 5 l 77 11 170 546

ULEI

ELF RENAULT MATIC D2 Bidon de 2 l 77 01 402 037


Ulei pentru direcţie asistată şi cutie
de viteze automată

PLANETELF PAG 488 77 11 172 668


Ulei pentru compresor de aer
condiţionat
Bidon de 250 ml
SANDEN SP 10 77 01 419 313
Ulei pentru compresor de aer
condiţionat

PNEU

Cutie de 1 Kg 77 11 223 052


PASTĂ DE PNEU
Cutie de 5 Kg 77 11 223 053

04B-3
INGREDIENTE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
DENUMIRE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

tub de 400 ml 77 11 221 296


REPARARE PNEU
tub de 300 ml 77 11 222 802

04B-4
GOLIRE - UMPLERE
Motor 05A
B84 sau C84 sau G84 sau S84

Material indispensabil (1) Buşon de golire


(2) Buşon de umplere
cheie pentru golire

Material indispensabil
K9K
Cheie pentru golire pătrată de 8 mm

K4J sau K4M


1

101533
Utilizaţi o cheie pentru golire pătrată de 8 mm.

18749 2
Utilizaţi o cheie pentru golire pătrată de 8 mm.

101531

(1) Buşon de golire


(2) Buşon de umplere

101530

05A-1
GOLIRE - UMPLERE
Motor 05A
B84 sau C84 sau G84 sau S84

F9Q F4R

1 1

19120 19120
Utilizaţi o cheie pentru golire pătrată de 8 mm. Utilizaţi o cheie pentru golire pătrată de 8 mm.

101529 102739

(1) Buşon de golire (1) Buşon de golire


(2) Buşon de umplere (2) Buşon de umplere

05A-2
GOLIRE - UMPLERE
Cutie de viteze 05A
B84 sau C84 sau G84 sau S84

(1) Buşon de golire


(2) Buşon de umplere
JH3 sau JR5

DP0

1
1
18749

(1) Buşon de golire


(2) Buşon de umplere
103406

ND0

103407
1

101532

05A-3
GOLIRE - UMPLERE
Cutie de viteze 05A
B84 sau C84 sau G84 sau S84

(1) Buşon de golire


(2) Buşon de umplere

05A-4