Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Manager,

Subsemnatul(a)… , având funcția de medic resident anul..,


specializarea....(medicina dentara)…. in cadrul ...........in cadrul centrului
universitar Bucuresti, Universitatea ........ vă rog să binevoiți a-mi aproba concediul
...... in perioda .......

Vă mulțumesc!

Data Semnătura

COORDONATOR

Domnului Manager al Spitalului......