Sunteți pe pagina 1din 2

Cât de optimist sunteţi?

Optimismul este o stare sănătoasă!


1. Dacă aţi auzit o bătaie în uşă noaptea târziu,aţi 11. Aţi împrumuta bani unei cunoştinţe care a
presupus că aceasta înseamnă veşti proaste sau promis să-i înapoieze?
necaz de orice fel? da nu
da nu

12. Când planificaţi un picnic sau alt mod de a


2. Obişnuiţi să aveţi la dv. sfoară sau diferite petrece în aer liber,întotdeauna duceţi planul la
accesorii,fiind astfel mereu pregătit pentru even- sfârşit chiar dacă plouă?
tualitatea că se rupe ceva? da nu

da nu
13. În general,aveţi îîncredere în oameni?
da nu
3. Pariaţi vreodată?
da nu
14. Dacă aţi avea o întâlnire importantă,aţi căuta
diferite pretexte pentru a o amăna?
4. Visaţi vreodată cum ar fi dacă aţi câştiga sau da nu
moşteni o avere?
da nu
15. Dacă doctorul dv. va facut o programare la
spital,consideraţi că este ceva serios în neregulă?
5. Întotdeauna luaţi cu dv. o umbrelă sau un da nu
impermeabil atunci când plecaţi de acasă?

da nu 16. În mod constant,trezindu-vă dimineaţa,priviţi


încrezător ziua care vine?
6. Cheltuiţi o însemnată parte din căştigul dv.? da nu
da nu

7. Aţi merge vreodată în vacanţă fără să faceţi o 17. Vă face plăcere primirea unor scrisori
rezervare la hotel în prealabil? neaşteptate?
da nu
da nu

18. În general,cheltuiţi banii imediat cum îi


8. Credeţi că majoritatea oamenilor sunt oneşti? căştigaţi,lăsând lucrurile să decurgă de la sine în
da nu viitor?
da nu

9. Dacă, în momentul în care plecaţi în


vacanţă,lăsaţi cheile casei unui vecin sau unui 19. De obicei,vă faceţi asigurare pe viaţă înainte să
prieten,preferaţi să încuiaţi lucrurile de valoare? călătoriţi cu avionul?
da nu da nu

20. Priviţi cu încredere următoarele 12 luni din


10. Întotdeauna vă caracterizează entuziasmul viaţă?
atunci când este vorba de noi proiecte? da nu
da nu

Tănase Viorel 1
Cât de optimist sunteţi?
Optimismul este o stare sănătoasă!

Cotarea răspunsurilor
0-7 puncte
1. da-0 nu-1 Sunteţi total pesimist.Aproape întotdeauna vedeţi
2. da-0 nu-1 partea negativă a lucrurilor.Vă aşteptaţi aşa de mult
3. da-1 nu-0 la un eventual eşec,încât este foarte puţin probabil
4. da-1 nu-0 să începeţi proiecte noi.Pesimismul duce la
5. da-0 nu-1 depresie,confuzie,frică,mânie şi frustrare.Soluţia
6. da-0 nu-1 este de a încerca o apropiere faţă de oamenii cu care
7. da-1 nu-0 vă întâlniţi.
8. da-1 nu-0
9. da-0 nu-1 8-14 puncte
10. da-1 nu-0
11. da-1 nu-0 Atitudinea dv. faţăde viaţă pare să tindă spre
12. da-0 nu-1 pesimism.Soluţia ar fi să vă obişnuiţi cu meandrele
13. da-1 nu-0 vieţii,privindu-le într-un mod mai optimist.
14. da-0 nu-1
15. da-0 nu-1 15-20 puncte
16. da-1 nu-0
17. da-1 nu-0 Sunteţi cu adevărat optimist!
18. da-1 nu-0
19. da-0 nu-1
20. da-1 nu-0

Tănase Viorel 2