Sunteți pe pagina 1din 23

REZULTATELE EXAMENULUI LA DISCIPLINA

NOŢIUNI DE CHIMIA ŞI IGIENA MEDIULUI ŞI ALIMENTELOR


ANUL II AF, SEMESTRUL II
DIN DATA DE 01.06.2010

ŞEF DISCIPLINĂ
CONF. UNIV. DR. FLORICA BUŞURICU

ŞEF CATEDRĂ
CONF. UNIV. DR. LAURA BUCUR

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Examen Tip Grilă
Disciplina: Noţiuni de Chimia şi Igiena mediului şi alimentelor
AF, Anul II/ Semestrul II

Complement simplu (evaluare cu 4 puncte)


Varianta 1

1. Prezenţa CO2 în aer, se datorează următoarelor fenomene:


1. transformările bicarbonaţilor în carbonaţi la suprafaţa apelor
2. respiraţia umană şi animală
3. arderile combustibililor
4. activitatea vulcanică
5. activitatea industrială
Care din aceste fenomene reflectă realitatea?
A. nici una
B. toate
C. numai 1,3,5
D. numai 2,4
E. numai 1

2. Un adult are nevoie zilnic de un necesar fiziologic maxim de apă egal cu:
A. 1.2 l
B. 0.5 l
C. 2.5 l
D. 5l
E. 4 l

3. Când concentraţia de fluor din apă, este între 1.5 mg/L – 5 mg/L, apare boala, numită:
A. carie dentară
B. fluoroza dentară
C. osteofloroză
D. osteomalacie
E. osteoporoza

4. Referitor la fluoroza dentarǎ, câte din următoarele afirmaţii sunt false şi/sau câte adevărate
1. fluoroza dentară este similară cu caria dentarǎ
2. se datorează unui exces de fluor în apă de 1.5-5 mg/L
3. se datorează excesului de fluor în carne
4. se datorează lipsei de fluor din apa
5. afecteazǎ tiroida

A. nici una nu este falsă


B. nici una nu este adevărată
C. toate sunt adevărate
D. 3 false şi 2 adevarate
E. toate sunt false

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


5. Colagenul şi zeina din punct de vedere al conţinutului în aminoacizii esenţiali, sunt proteine
de tipul:
A. proteine complete
B. proteine parţial complete
C. proteine incomplete
D. proteine ionice
E. hemoglobinice

6. Alimentele în care conţinutul de seleniu este crescut sunt:


A. usturoiul, ciuperci, fructe de mare
B. varza, salata, ceapa
C. lapte, ouă
D. produse zaharoase
E. pastele făinoase

7. Carnea de vânat este cea mai rigidă din mai multe considerente, cum ar fi:
1. animalul aleargă mult înainte de sacrificare
2. se formează complexul actomiozinic datorită contracţiilor musculare
3. nu se formează complexul actomiozinic datorită contracţiilor musculare
4. au loc contracţii puternice îndeosebi după sacrificare
Care din afirmaţiile de mai sus nu sunt false:
A. toate
B. nici una
C. numai 1
D. numai 4
E. 1 şi 2

8. Făina albă de grâu trebuie să prezinte anumite proprietăţi organoleptice, cum ar fi:
1. să fie uscată, încât la trecerea printre degete să se scurgă ca ‘’nisipul uscat’’
2. să nu aibe miros de mucegai
3. să prezinte o culoare alb – gălbuie
4. să prezinte o culoare în funcţie de gradul de caramelizare
Câte din afirmaţiile de mai sus sunt reale:
A. toate
B. nici una
C. 3
D. 2
E. 4

9. Alterarea grăsimilor este diminuată dacă-n produsele respective se adaugă:


A. îndulcitori
B. creme emulsionante
C. antioxidanţi
D. aromatizanţi
E. polimeri

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


10. Care sunt diferenţele dintre zahăr şi mierea de albine?
A. componentul majoritar al zahărului este zahărul invertit; în timp ce în mierea de
albine predomină zaharoza
B. componentul majoritar al zahărului este zaharoza; în timp ce în mierea de albine
predomină glucidele reducătoare
C. componentul majoritar al zahărului este zaharoza; în timp ce în mierea de albine
predomină zahărul invertit
D. în ambele predomină glucoza
E. în ambele predomină fructoza

Complement multiplu (Evaluare cu 6 puncte)

11. Ce elemente din aer nu au implicaţie fiziologică în actul respirator?


A. oxigenul
B. carbonul
C. gazele rare
D. azotul
E. ozonul

12. Printre bolile neinfecţioase transmise prin intermediul apei, se enumeră:


A. guşa endemică
B. fluoroza endemică
C. hepatita virală
D. tuberculoza
E. antraxul

13. La ce risc sunt supuşi copiii mici alimentaţi artificial, când apa potabilă este poluată cu
nitriţi:
A. intoxicaţii cu nitriţi
B. apariţia methemoglobinemiei infantile
C. la dezvoltarea gigantică a corpului
D. la creşterea rezistenţei organismului
E. la sufocare

14. Ce indică poluarea cu nitriţi ai apei:


A. descompunerea substanţelor organice ce nu conţin azot
B. descompunerea substanţelor organice ce conţin azot
C. o poluare mai ‘’veche’’ a apei
D. o poluare şi cu nitraţi
E. o metodă de analiză

15. Proteinele incomplete se caracterizează prin:


A. o valoare biologică scăzută
B. o valoare biologică crescută, dar aportul lor este dublu

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. labilitate termică deosebită
D. lipsa unor aminoacizi esenţiali
E. prezenţa unor aminoacizi esenţiali în proporţii reduse

16. Traversarea barierei digestive a fierului este condiţionată de numeroşi factori, cum ar fi:
A. aciditatea intestinală
B. aciditatea gastrică
C. aportul exogen al vitaminei C
D. acidul acetic, propionic, lactic
E. prezenţa unor proteine specifice de transport

17. În putrefacţie, carnea suferă următoarele modificări biochimice:


A. se formează noi proteine
B. se formează grăsimi şi glucide
C. se descompun proteinele
D. se formează aminoacizi liberi şi amine toxice
E. se formează cadaverina şi putresceina

18. Carnea de peşte prezintă unele dezavantaje, cum ar fi:


A. sângele unui peşte este hemolizant
B. sângele unui peşte provoacă conjunctivită
C. se poate consuma fără nici o hipersensibilitate, de către orice persoană
D. se poate consuma fără nici o hipersensibilitate, chiar şi de copii
E. este o carne uşor perisabilă

19. Făina albă de grâu trebuie să prezinte anumite proprietăţi organoleptice. Care sunt acestea:
A. să fie uscată, încât la trecerea printre degete să se lipească
B. să fie uscată, încât la trecerea printre degete să se scurgă ca ‘’nisipul uscat’’
C. să nu aibe miros de mucegai
D. să nu aibe miros de maltoză caramelizată
E. să fie de culoare închisă

20. Care dintre afirmaţiile de mai jos, sunt adevărate:


A. copii suferă dacă sunt alergici la lactoză
B. laptele de capră conţine lactoză în proporţie mai redusă faţă de celelalte tipuri de
lapte
C. lactoza nu provoacă colici abdominali
D. lactoza are rol laxativ
E. lactoza are rol în fixarea calciului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Complement multiplu (Evaluare cu 5 puncte maxim)

21. Aerul poate conţine umătorii compuşi chimici:


A. compuşi chimici structuraţi în 3 faze: lichidă, gazoasă şi solidă
B. compuşi chimici structuraţi în 2 faze: lichidă şi gazoasă
C. O2 , CO2, N2 , O3 , cloruri, fosfaţi, sulfuri, apă
D. O2 , CO2, N2, gaze rare, vapori de apă
E. O2 , CO2, N2 , O3 , H2

22. Cum trebuie să se modifice concentraţia de CO2 din aer pentru ca organismul să fie afectat?
A. să crească, dar în procente diferite ca O2
B. să crească în aceleaşi procente ca şi O2
C. indiferent, se manifestă aceleaşi efecte
D. să crească pâna la 20%
E. să crească în spaţiile închise

23. Poluanţii mobili din aer sunt reprezentaţi de:


A. poluanţii ce provin de la mijloacele de transport rutiere, feroviare, aeriene şi
maritime
B. gazele de eşapament
C. substanţele ce se adaugă în benzină pentru îmbunătăţirea calităţii
D. poluanţii de combustie
E. poluanţii industriali

24. Printre bolile neinfecţioase ale apei, se enumeră:


A. methemoglobinemia infantilă
B. intoxicaţiile cu plumb, cadmiu şi poluanţi organici
C. leptospirozele
D. bolile parazitare
E. fluoroza endemică

25. La ce risc sunt supuşi copiii mici alimentaţi artificial, când apa potabilă este poluată cu
nitriţi:
A. insuficienţa oxigenării corpului prin blocarea hemoglobinei sub formă de
methemoglobină
B. nedezvoltarea fizică şi intelectuală
C. la dezvoltarea gigantică a corpului
D. la creşterea rezistenţei organismului
E. apariţia methemoglobinemiei infantile

26. Care dintre următoarele boli transmise prin apă, sunt transmise de virusuri:
A. hepatita
B. conjunctivita de bazin, poliomielita
C. holera, dizenteria
D. febra tifoidă
E. tuberculoza

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


27. În ce se măsoară duritatea apei:
A. mg CaO/L apă
B. mg CaCO3 /L apă
C. grade celsius
D. grade Thorner
E. grade germane şi franceze

28. Azotul total din apă este reprezentat de:


A. azotul provenit din descompunerea proteinelor
B. azotul organic
C. azotul mineral
D. amoniac, nitraţi, nitriţi
E. azotul gazos rămas la dezinfecţie

29. Prin intermediul apei se pot transmite unele boli neinfecţioase. În acest context, care din
următoarele afirmaţii sunt adevărate:
A. apa potabilă ne protejează de caria dentară
B. apa potabilă nu ne protejează de caria dentară
C. caria dentară nu apare la concentraţii mai mari ale fluorului de 5 mg/L
D. excesul fluorului din apă împiedică fixarea iodului în tiroidă
E. guşa endemică se manifestă la concentraţii mult mai mici ale iodului de 5 μg/L

30. Prin intermediul apei potabile se pot transmite diferite boli. Ce afirmaţii din cele prezentate
mai jos sunt adevărate, respectiv sunt false:
1. dintre bolile bacteriene se pot transmite: holera, dizenteria şi febra tifoidă
2. dintre bolile bacteriene se pot transmite: caria dentară, holera şi febra tifoidă
3. dintre bolile bacteriene se enumeră şi bolile parazitare
4. dintre bolile virale se pot enumera: hepatita, conjunctivita şi poliomielita
A. adevărate sunt: 1, 2, 3
B. false sunt: 2, 3
C. adevărate sunt: 1 şi 4
D. false sunt toate
E. toate sunt adevărate

31. Cheltuiala energetică pentru asigurarea metabolismului bazal depinde de mai mulţi factori:
A. greutate corporală
B. vârstă, sex
C. climă
D. cheltuielile energetice legate de dietă
E. dezvoltare musculară

32. Cauzele denutriţiei sunt:


A. indisponibilitatea hranei
B. tulburări de masticaţie şi de glutiţie
C. tulburări ale metabolismului glucidic

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. tulburări ale metabolismului bazal
E. tulburări de energie solară

33. Predominant la femeile tinere se instalează unele boli de nutriţie. Cum se numesc?
A. hipernutriţie
B. bulimia
C. anorexie nervoasă
D. hiperglicemia
E. diabetul juvenil

34. Printre factorii de risc ai obezităţii se înscriu:


A. vârsta şi sexul
B. activităţile dinamice, cu cheltuieli energetice
C. sedentarismul
D. consumul de alcool (asociat cu consum excesiv de alimente)
E. factori geografici

35. Proteinele parţial complete se caracterizează astfel:


A. au o valoare biologică neglijabilă
B. au o valoare biologică crescută, dar aportul lor este dublu faţă de proteinele complete
C. conţin aminoacizi esenţiali în cantităţi mai mici faţă de proteinele complete
D. nu conţin toţi aminoacizii esenţiali
E. au o labilitate termică deosebită

36. Rigiditatea cărnii, după sacrificarea animalului, constă în următoarele:


A. relaxarea muşchiului
B. contracţia muşchiului
C. formarea acidului lactic, ce imprimă un pH alcalin
D. formarea acidului lactic, ce imprimă un pH acid
E. modificări ce alungesc fibra musculară

37. La începutul procesului de alterare, carnea suferă schimbări:


A. de culoare şi gust
B. organoleptice, ce fac ca preparatul să fie compromis (se poate consuma)
C. organoleptice, ce fac ca preparatul să fie consumabil, numai în anumite condiţii
D. de natură bacteriană
E. de pH

38. Ce calităţi deosebite nutritive are carnea de porc:


A. conţine proteine de categoria I
B. conţine aminoacizi esenţiali
C. conţine vitamine liposolubile (A şi D)
D. conţine vitamine liposolubile (B1, B2, B6)
E. conţine colagen

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


39. În ce constă avantajele consumului cărnii de peşte:
A. peştele este o sursă de acizi graşi omega 3
B. asigură un aport crescut de vitamine liposolubile
C. asigură un aport crescut de vitamine hidrosolubile
D. conţine cea mai mică cantitate de fosfor, iod şi fluor
E. nu asigură un aport crescut de vitamine liposolubile

40. Ce fel de glucide conţine făina de grâu:


A. numai glucide simple
B. numai glucide simple policondensate
C. glucide simple fermentescibile
D. amidonul
E. celuloză

41. Unde sunt concentrate sărurile minerale şi celuloza în bobul de cereale:


A. spre centru
B. spre periferie
C. în coajă
D. în endosperm
E. în germene

42. Următoarele preparate alimentare sunt surse de lipide:


A. uleiurile vegetale obţinute prin pasteurizare
B. uleiurile vegetale obţinute fie prin presare la rece sau la cald
C. untul
D. untura de porc sau ovine
E. uleiurile minerale

43. Antioxidanţii folosiţi pentru protejarea grăsimilor alimentare în timpul conservării sunt:
A. cei de sinteză
B. cei de anilină
C. cei de culoare
D. cei naturali
E. cei cu afinitate tinctorială mare

44. Precizaţi care din următoarele afirmaţii referitoare la lactoză sunt adevărate:
A. este heteroglucidul important din lapte
B. este un diglucid
C. este glucidul important din lapte
D. intervine în absorbţia calciului
E. nu intervine în absorbţia calciului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


45. Enzimele sunt componente ale laptelui. În acest context precizaţi, care din afirmaţiile de
mai jos sunt adevărate:
A. enzimele laptelui contribuie la definirea proprietăţilor organoleptice
B. toate enzimele prezintă importanţă în analiza chimică a laptelui
C. enzimele sunt într-un număr de 19
D. predomină oxidoreductazele şi hidrolazele
E. trei dintre enzime, prezintă importanţă în analiza chimică a laptelui

46. Care din următoarele afirmaţii sunt false:


A. vitamina C fixează calciul în oase
B. vitamina C măreşte C.U.D.-ul pentru calciu şi fosfor
C. valoarea C.U.D-ului pentru calciu va fi mărită de lactoza şi vitamina D din lapte
D. acidul oxalic măreşte valoarea C.U.D.-ului pentru calciu
E. este recomandat la copii a se consuma laptele în combinaţie cu ciocolată sau cacao

47. Laptele este un aliment uşor perisabil şi contaminant. În acest context, care din următoarele
afirmaţii sunt false:
A. laptele infestat va creşte riscul de alterare a unui preparat pe bază de lapte
B. în lapte nu se pot dezvolta microorganismele patogene
C. în laptele de capră nu se dezvoltă bacilul Koch
D. în laptele de capră se dezvoltă bacilul Koch
E. în lapte nu se dezvoltă E coli

48. Ce avantaje prezintă zahărul invertit faţă de zahăr:


A. poate fi obţinut printr-un proces natural
B. poate fi obţinut printr-un proces industrial
C. are capacitate de îndulcire mai mare decât a zahărului
D. se absoarbe mai lent în comparaţie cu zahărul
E. se absoarbe mai rapid în comparaţie cu zahărul

49. Contaminarea produselor dulci care conţin cel mai mic procent de glucide, poate proveni:
A. de la materiile prime folosite
B. de la persoanle ce le prepară
C. de la conţinutul mare de glucide pe care-l conţin
D. de la ouăle infestate cu salmonele
E. de la glucidele infestate cu salmonele

50. Amidonul este poliglucidul ce predomină în:


A. legumele ce se consumă sub formă de tuberculi
B. cartofi, gulii
C. legumele ce se consuma sub formă de frunze
D. ceapă, mure, pere
E. fructe cu seminţe

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


51. Congelarea şi refrigerarea - sunt metode de conservare ce se caracterizează prin
următoarele:
A. folosesc temperaturi înalte
B. folosesc temperaturi scăzute
C. folosesc branşizarea şi /sau afumarea în prealabil
D. sunt ambele metode fizice de conservare
E. sunt ambele metode chimice de conservare

52. Sterilizarea, ca metodă de conservare a alimentelor este caracterizată astfel:


A. se face la temperaturi de (-100C)
B. se face la temperaturi de (+115)- (+1200C)
C. se foloseşte pentru conservarea alimentelor ambalate ermetic
D. prezintă unele dezavantaje
E. se face la aceaşi temperatură ca şi pasteurizarea

53. In ce constă branşizarea:


A. în opărirea produselor alimentare solide
B. în scufundarea produselor alimentare solide în apă caldă
C. în tratarea cu vapori de apă a produselor alimentare lichide
D. în tratarea cu vapori de apă a produselor alimentare solide
E. în răcirea produselor alimentare solide la temperaturi sub 00C

54. Adăugarea de zahăr, ca şi tehnică folosită în conservarea legumelor, are ca scop să


producă:
A. glicoliza aerobă
B. glicoliza anaerobă
C. fermentaţia lactică
D. acidifierea mediului
E. sărarea mediului

55. Pentru aromatizarea produselor alimentare se poate folosi:


A. busuioc, cimbrişor
B. foi de dafin, scorţişoară
C. acid acetic, sare de lămâie
D. bicarbonat de sodiu, bicarbonat de amoniu
E. anason, chimen, coriandru

56. Substanţele gelifiante folosite în produsele alimentare sunt:


A. toate fibrele alimentare
B. pectina
C. agar-agar
D. lecitina
E. fibrele insolubile

10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


57. Lecitina, în calitate de gelifiant, are următorul rol:
A. asigură produselor alimentare o anumită textură
B. asigură produselor alimentare o fluiditate excesivă
C. de a emulsiona grăsimile din preparat
D. de a emulsiona glucidele din preparat
E. de ai conferi produsului alimentar, însuşiri organoleptice corespunzătoare

58. Alcoolul consumat în cantităţi foarte mari poate favoriza apariţia de cancere. Precizaţi care
din
formele de cancer enumerate, se datorează alcoolului:
A. cancerul mamar
B. cancerul hepatic
C. cancerul esofagian
D. cancerul gastric
E. cancerul de vezică hepatică

59. Cum intervin fibrele în acţiunea anticanceroasă:


A. printr-un tranzit gastro-intestinal foarte lent
B. printr-un tranzit gastro-intestinal accelerat
C. prin formarea bolului fecal şi stimularea peristaltismului
D. prin chelatarea unor ioni ai metalelor grele
E. prin chelatarea ionilor de Na+ şi K+

60. Un rol deosebit de important în prevenirea maladiei canceroase îl au fibrele solubile. Care
sunt aceste fibre şi în ce predomină?
A. pectinele
B. celuloza
C. cereale, ţelină, mazăre
D. struguri, pepene, cireşi
E. pere, gutui

11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Examen Tip Grilă
Disciplina: Noţiuni de Chimia şi Igiena mediului şi alimentelor
AF, Anul II/ Semestrul II

Complement simplu (evaluare cu 4 puncte)


Varianta 2

1. Carnea de vânat este cea mai rigidă din mai multe considerente, cum ar fi:
1. animalul aleargă mult înainte de sacrificare
2. se formează complexul actomiozinic datorită contracţiilor musculare
3. nu se formează complexul actomiozinic datorită contracţiilor musculare
4. au loc contracţii puternice îndeosebi după sacrificare
Care din afirmaţiile de mai sus nu sunt false:
A. toate
B. nici una
C. numai 1
D. numai 4
E. 1 şi 2

2. Făina albă de grâu trebuie să prezinte anumite proprietăţi organoleptice, cum ar fi:
1. să fie uscată, încât la trecerea printre degete să se scurgă ca ‘’nisipul uscat’’
2. să nu aibe miros de mucegai
3. să prezinte o culoare alb – gălbuie
4. să prezinte o culoare în funcţie de gradul de caramelizare
Câte din afirmaţiile de mai sus sunt reale:
A. toate
B. nici una
C. 3
D. 2
E. 4

3. Alterarea grăsimilor este diminuată dacă-n produsele respective se adaugă:


A. îndulcitori
B. creme emulsionante
C. antioxidanţi
D. aromatizanţi
E. polimeri

4. Care sunt diferenţele dintre zahăr şi mierea de albine?


A. componentul majoritar al zahărului este zahărul invertit; în timp ce în mierea de
albine predomină zaharoza
B. componentul majoritar al zahărului este zaharoza; în timp ce în mierea de albine
predomină glucidele reducătoare
C. componentul majoritar al zahărului este zaharoza; în timp ce în mierea de albine
predomină zahărul invertit
D. în ambele predomină glucoza
E. în ambele predomină fructoza

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


5. Prezenţa CO2 în aer, se datorează următoarelor fenomene:
1. transformările bicarbonaţilor în carbonaţi la suprafaţa apelor
2. respiraţia umană şi animală
3. arderile combustibililor
4. activitatea vulcanică
5. activitatea industrială
Care din aceste fenomene reflectă realitatea?
A. nici una
B. toate
C. numai 1,3,5
D. numai 2,4
E. numai 1

6. Un adult are nevoie zilnic de un necesar fiziologic maxim de apă egal cu:
A. 1.2 l
B. 0.5 l
C. 2.5 l
D. 5l
E. 4 l

7. Când concentraţia de fluor din apă, este între 1.5 mg/L – 5 mg/L, apare boala, numită:
A. carie dentară
B. fluoroza dentară
C. osteofloroză
D. osteomalacie
E. osteoporoza

8. Referitor la fluoroza dentarǎ, câte din următoarele afirmaţii sunt false şi/sau câte adevărate
1. fluoroza dentară este similară cu caria dentarǎ
2. se datorează unui exces de fluor în apă de 1.5-5 mg/L
3. se datorează excesului de fluor în carne
4. se datorează lipsei de fluor din apa
5. afecteazǎ tiroida

A. nici una nu este falsă


B. nici una nu este adevărată
C. toate sunt adevărate
D. 3 false şi 2 adevarate
E. toate sunt false

9. Colagenul şi zeina din punct de vedere al conţinutului în aminoacizii esenţiali, sunt proteine
de tipul:
A. proteine complete
B. proteine parţial complete
C. proteine incomplete
D. proteine ionice
E. hemoglobinice

10. Alimentele în care conţinutul de seleniu este crescut sunt:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


A. usturoiul, ciuperci, fructe de mare
B. varza, salata, ceapa
C. lapte, ouă
D. produse zaharoase
E. pastele făinoase

Complement multiplu (Evaluare cu 6 puncte)

11. În putrefacţie, carnea suferă următoarele modificări biochimice:


A. se formează noi proteine
B. se formează grăsimi şi glucide
C. se descompun proteinele
D. se formează aminoacizi liberi şi amine toxice
E. se formează cadaverina şi putresceina

12. Carnea de peşte prezintă unele dezavantaje, cum ar fi:


A. sângele unui peşte este hemolizant
B. sângele unui peşte provoacă conjunctivită
C. se poate consuma fără nici o hipersensibilitate, de către orice persoană
D. se poate consuma fără nici o hipersensibilitate, chiar şi de copii
E. este o carne uşor perisabilă

13. Făina albă de grâu trebuie să prezinte anumite proprietăţi organoleptice. Care sunt acestea:
A. să fie uscată, încât la trecerea printre degete să se lipească
B. să fie uscată, încât la trecerea printre degete să se scurgă ca ‘’nisipul uscat’’
C. să nu aibe miros de mucegai
D. să nu aibe miros de maltoză caramelizată
E. să fie de culoare închisă

14. Care dintre afirmaţiile de mai jos, sunt adevărate:


A. copii suferă dacă sunt alergici la lactoză
B. laptele de capră conţine lactoză în proporţie mai redusă faţă de celelalte tipuri de
lapte
C. lactoza nu provoacă colici abdominali
D. lactoza are rol laxativ
E. lactoza are rol în fixarea calciului

15. Ce elemente din aer nu au implicaţie fiziologică în actul respirator?


A. oxigenul
B. carbonul
C. gazele rare
D. azotul
E. ozonul

16. Printre bolile neinfecţioase transmise prin intermediul apei, se enumeră:


A. guşa endemică
B. fluoroza endemică
C. hepatita virală

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. tuberculoza
E. antraxul

17. La ce risc sunt supuşi copiii mici alimentaţi artificial, când apa potabilă este poluată cu
nitriţi:
A. intoxicaţii cu nitriţi
B. apariţia methemoglobinemiei infantile
C. la dezvoltarea gigantică a corpului
D. la creşterea rezistenţei organismului
E. la sufocare

18. Ce indică poluarea cu nitriţi ai apei:


A. descompunerea substanţelor organice ce nu conţin azot
B. descompunerea substanţelor organice ce conţin azot
C. o poluare mai ‘’veche’’ a apei
D. o poluare şi cu nitraţi
E. o metodă de analiză

19. Proteinele incomplete se caracterizează prin:


A. o valoare biologică scăzută
B. o valoare biologică crescută, dar aportul lor este dublu
C. labilitate termică deosebită
D. lipsa unor aminoacizi esenţiali
E. prezenţa unor aminoacizi esenţiali în proporţii reduse

20. Traversarea barierei digestive a fierului este condiţionată de numeroşi factori, cum ar fi:
A. aciditatea intestinală
B. aciditatea gastrică
C. aportul exogen al vitaminei C
D. acidul acetic, propionic, lactic
E. prezenţa unor proteine specifice de transport

Complement multiplu (Evaluare cu 5 puncte maxim)

21. Cheltuiala energetică pentru asigurarea metabolismului bazal depinde de mai mulţi factori:
A. greutate corporală
B. vârstă, sex
C. climă
D. cheltuielile energetice legate de dietă
E. dezvoltare musculară

22. Cauzele denutriţiei sunt:


A. indisponibilitatea hranei
B. tulburări de masticaţie şi de glutiţie
C. tulburări ale metabolismului glucidic
D. tulburări ale metabolismului bazal
E. tulburări de energie solară

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


23. Predominant la femeile tinere se instalează unele boli de nutriţie. Cum se numesc?
A. hipernutriţie
B. bulimia
C. anorexie nervoasă
D. hiperglicemia
E. diabetul juvenil

24. Printre factorii de risc ai obezităţii se înscriu:


A. vârsta şi sexul
B. activităţile dinamice, cu cheltuieli energetice
C. sedentarismul
D. consumul de alcool (asociat cu consum excesiv de alimente)
E. factori geografici

25. Proteinele parţial complete se caracterizează astfel:


A. au o valoare biologică neglijabilă
B. au o valoare biologică crescută, dar aportul lor este dublu faţă de proteinele complete
C. conţin aminoacizi esenţiali în cantităţi mai mici faţă de proteinele complete
D. nu conţin toţi aminoacizii esenţiali
E. au o labilitate termică deosebită

26. Rigiditatea cărnii, după sacrificarea animalului, constă în următoarele:


A. relaxarea muşchiului
B. contracţia muşchiului
C. formarea acidului lactic, ce imprimă un pH alcalin
D. formarea acidului lactic, ce imprimă un pH acid
E. modificări ce alungesc fibra musculară

27. La începutul procesului de alterare, carnea suferă schimbări:


A. de culoare şi gust
B. organoleptice, ce fac ca preparatul să fie compromis (se poate consuma)
C. organoleptice, ce fac ca preparatul să fie consumabil, numai în anumite condiţii
D. de natură bacteriană
E. de pH

28. Ce calităţi deosebite nutritive are carnea de porc:


A. conţine proteine de categoria I
B. conţine aminoacizi esenţiali
C. conţine vitamine liposolubile (A şi D)
D. conţine vitamine liposolubile (B1, B2, B6)
E. conţine colagen

29. În ce constă avantajele consumului cărnii de peşte:


A. peştele este o sursă de acizi graşi omega 3
B. asigură un aport crescut de vitamine liposolubile
C. asigură un aport crescut de vitamine hidrosolubile
D. conţine cea mai mică cantitate de fosfor, iod şi fluor
E. nu asigură un aport crescut de vitamine liposolubile

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


30. Ce fel de glucide conţine făina de grâu:
A. numai glucide simple
B. numai glucide simple policondensate
C. glucide simple fermentescibile
D. amidonul
E. celuloză

31. Aerul poate conţine umătorii compuşi chimici:


A. compuşi chimici structuraţi în 3 faze: lichidă, gazoasă şi solidă
B. compuşi chimici structuraţi în 2 faze: lichidă şi gazoasă
C. O2 , CO2, N2 , O3 , cloruri, fosfaţi, sulfuri, apă
D. O2 , CO2, N2, gaze rare, vapori de apă
E. O2 , CO2, N2 , O3 , H2

32. Cum trebuie să se modifice concentraţia de CO2 din aer pentru ca organismul să fie afectat?
A. să crească, dar în procente diferite ca O2
B. să crească în aceleaşi procente ca şi O2
C. indiferent, se manifestă aceleaşi efecte
D. să crească pâna la 20%
E. să crească în spaţiile închise

33. Poluanţii mobili din aer sunt reprezentaţi de:


A. poluanţii ce provin de la mijloacele de transport rutiere, feroviare, aeriene şi
maritime
B. gazele de eşapament
C. substanţele ce se adaugă în benzină pentru îmbunătăţirea calităţii
D. poluanţii de combustie
E. poluanţii industriali

34. Printre bolile neinfecţioase ale apei, se enumeră:


A. methemoglobinemia infantilă
B. intoxicaţiile cu plumb, cadmiu şi poluanţi organici
C. leptospirozele
D. bolile parazitare
E. fluoroza endemică

35. La ce risc sunt supuşi copiii mici alimentaţi artificial, când apa potabilă este poluată cu
nitriţi:
A. insuficienţa oxigenării corpului prin blocarea hemoglobinei sub formă de
methemoglobină
B. nedezvoltarea fizică şi intelectuală
C. la dezvoltarea gigantică a corpului
D. la creşterea rezistenţei organismului
E. apariţia methemoglobinemiei infantile

36. Care dintre următoarele boli transmise prin apă, sunt transmise de virusuri:
A. hepatita
B. conjunctivita de bazin, poliomielita

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


C. holera, dizenteria
D. febra tifoidă
E. tuberculoza

37. În ce se măsoară duritatea apei:


A. mg CaO/L apă
B. mg CaCO3 /L apă
C. grade celsius
D. grade Thorner
E. grade germane şi franceze

38. Azotul total din apă este reprezentat de:


A. azotul provenit din descompunerea proteinelor
B. azotul organic
C. azotul mineral
D. amoniac, nitraţi, nitriţi
E. azotul gazos rămas la dezinfecţie

39. Prin intermediul apei se pot transmite unele boli neinfecţioase. În acest context, care din
următoarele afirmaţii sunt adevărate:
A. apa potabilă ne protejează de caria dentară
B. apa potabilă nu ne protejează de caria dentară
C. caria dentară nu apare la concentraţii mai mari ale fluorului de 5 mg/L
D. excesul fluorului din apă împiedică fixarea iodului în tiroidă
E. guşa endemică se manifestă la concentraţii mult mai mici ale iodului de 5 μg/L

40. Prin intermediul apei potabile se pot transmite diferite boli. Ce afirmaţii din cele prezentate
mai jos sunt adevărate, respectiv sunt false:
1. dintre bolile bacteriene se pot transmite: holera, dizenteria şi febra tifoidă
2. dintre bolile bacteriene se pot transmite: caria dentară, holera şi febra tifoidă
3. dintre bolile bacteriene se enumeră şi bolile parazitare
4. dintre bolile virale se pot enumera: hepatita, conjunctivita şi poliomielita
A. adevărate sunt: 1, 2, 3
B. false sunt: 2, 3
C. adevărate sunt: 1 şi 4
D. false sunt toate
E. toate sunt adevărate

41. Unde sunt concentrate sărurile minerale şi celuloza în bobul de cereale:


A. spre centru
B. spre periferie
C. în coajă
D. în endosperm
E. în germene

42. Următoarele preparate alimentare sunt surse de lipide:


A. uleiurile vegetale obţinute prin pasteurizare
B. uleiurile vegetale obţinute fie prin presare la rece sau la cald
C. untul

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


D. untura de porc sau ovine
E. uleiurile minerale

43. Antioxidanţii folosiţi pentru protejarea grăsimilor alimentare în timpul conservării sunt:
A. cei de sinteză
B. cei de anilină
C. cei de culoare
D. cei naturali
E. cei cu afinitate tinctorială mare

44. Precizaţi care din următoarele afirmaţii referitoare la lactoză sunt adevărate:
A. este heteroglucidul important din lapte
B. este un diglucid
C. este glucidul important din lapte
D. intervine în absorbţia calciului
E. nu intervine în absorbţia calciului

45. Enzimele sunt componente ale laptelui. În acest context precizaţi, care din afirmaţiile de
mai jos sunt adevărate:
A. enzimele laptelui contribuie la definirea proprietăţilor organoleptice
B. toate enzimele prezintă importanţă în analiza chimică a laptelui
C. enzimele sunt într-un număr de 19
D. predomină oxidoreductazele şi hidrolazele
E. trei dintre enzime, prezintă importanţă în analiza chimică a laptelui

46. Care din următoarele afirmaţii sunt false:


A. vitamina C fixează calciul în oase
B. vitamina C măreşte C.U.D.-ul pentru calciu şi fosfor
C. valoarea C.U.D-ului pentru calciu va fi mărită de lactoza şi vitamina D din lapte
D. acidul oxalic măreşte valoarea C.U.D.-ului pentru calciu
E. este recomandat la copii a se consuma laptele în combinaţie cu ciocolată sau cacao

47. Laptele este un aliment uşor perisabil şi contaminant. În acest context, care din următoarele
afirmaţii sunt false:
A. laptele infestat va creşte riscul de alterare a unui preparat pe bază de lapte
B. în lapte nu se pot dezvolta microorganismele patogene
C. în laptele de capră nu se dezvoltă bacilul Koch
D. în laptele de capră se dezvoltă bacilul Koch
E. în lapte nu se dezvoltă E coli

48. Ce avantaje prezintă zahărul invertit faţă de zahăr:


A. poate fi obţinut printr-un proces natural
B. poate fi obţinut printr-un proces industrial
C. are capacitate de îndulcire mai mare decât a zahărului
D. se absoarbe mai lent în comparaţie cu zahărul
E. se absoarbe mai rapid în comparaţie cu zahărul

49. Contaminarea produselor dulci care conţin cel mai mic procent de glucide, poate proveni:
A. de la materiile prime folosite

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


B. de la persoanle ce le prepară
C. de la conţinutul mare de glucide pe care-l conţin
D. de la ouăle infestate cu salmonele
E. de la glucidele infestate cu salmonele

50. Amidonul este poliglucidul ce predomină în:


A. legumele ce se consumă sub formă de tuberculi
B. cartofi, gulii
C. legumele ce se consuma sub formă de frunze
D. ceapă, mure, pere
E. fructe cu seminţe

51. Congelarea şi refrigerarea - sunt metode de conservare ce se caracterizează prin


următoarele:
A. folosesc temperaturi înalte
B. folosesc temperaturi scăzute
C. folosesc branşizarea şi /sau afumarea în prealabil
D. sunt ambele metode fizice de conservare
E. sunt ambele metode chimice de conservare

52. Sterilizarea, ca metodă de conservare a alimentelor este caracterizată astfel:


A. se face la temperaturi de (-100C)
B. se face la temperaturi de (+115)- (+1200C)
C. se foloseşte pentru conservarea alimentelor ambalate ermetic
D. prezintă unele dezavantaje
E. se face la aceaşi temperatură ca şi pasteurizarea

53. In ce constă branşizarea:


A. în opărirea produselor alimentare solide
B. în scufundarea produselor alimentare solide în apă caldă
C. în tratarea cu vapori de apă a produselor alimentare lichide
D. în tratarea cu vapori de apă a produselor alimentare solide
E. în răcirea produselor alimentare solide la temperaturi sub 00C

54. Adăugarea de zahăr, ca şi tehnică folosită în conservarea legumelor, are ca scop să


producă:
A. glicoliza aerobă
B. glicoliza anaerobă
C. fermentaţia lactică
D. acidifierea mediului
E. sărarea mediului

55. Pentru aromatizarea produselor alimentare se poate folosi:


A. busuioc, cimbrişor
B. foi de dafin, scorţişoară
C. acid acetic, sare de lămâie
D. bicarbonat de sodiu, bicarbonat de amoniu
E. anason, chimen, coriandru

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


56. Substanţele gelifiante folosite în produsele alimentare sunt:
A. toate fibrele alimentare
B. pectina
C. agar-agar
D. lecitina
E. fibrele insolubile

57. Lecitina, în calitate de gelifiant, are următorul rol:


A. asigură produselor alimentare o anumită textură
B. asigură produselor alimentare o fluiditate excesivă
C. de a emulsiona grăsimile din preparat
D. de a emulsiona glucidele din preparat
E. de ai conferi produsului alimentar, însuşiri organoleptice corespunzătoare

58. Alcoolul consumat în cantităţi foarte mari poate favoriza apariţia de cancere. Precizaţi care
din
formele de cancer enumerate, se datorează alcoolului:
A. cancerul mamar
B. cancerul hepatic
C. cancerul esofagian
D. cancerul gastric
E. cancerul de vezică hepatică

59. Cum intervin fibrele în acţiunea anticanceroasă:


A. printr-un tranzit gastro-intestinal foarte lent
B. printr-un tranzit gastro-intestinal accelerat
C. prin formarea bolului fecal şi stimularea peristaltismului
D. prin chelatarea unor ioni ai metalelor grele
E. prin chelatarea ionilor de Na+ şi K+

60. Un rol deosebit de important în prevenirea maladiei canceroase îl au fibrele solubile. Care
sunt aceste fibre şi în ce predomină?
A. pectinele
B. celuloza
C. cereale, ţelină, mazăre
D. struguri, pepene, cireşi
E. pere, gutui

10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Examen Tip Grilă
Disciplina: Noţiuni de Chimia şi Igiena mediului şi alimentelor
AF, Anul II/ Semestrul II

Baremul de corectare

Varianta 1 Varianta 2
1 B 31 ABCE 1 E 31 B DE
2 C 32 AB 2 C 32 ADE
3 B 33 BC 3 C 33 ABC
4 D 34 ACD 4 C 34 ABE
5 C 35 BC 5 B 35 ABE
6 A 36 BD 6 C 36 AB
7 E 37 ACE 7 B 37 ABE
8 C 38 AB 8 D 38 ABCD
9 C 39 AB 9 C 39 ACDE
10 C 40 CDE 10 A 40 BC
11 CDE 41 BC 11 CDE 41 BC
12 AB 42 BCD 12 ABE 42 BCD
13 ABE 43 AD 13 BC 43 AD
14 BCD 44 BCD 14 ABDE 44 BCD
15 ADE 45 CDE 15 CDE 45 CDE
16 BCE 46 ABDE 16 AB 46 ABDE
17 CDE 47 BDE 17 ABE 47 BDE
18 ABE 48 ACE 18 BCD 48 ACE
19 BC 49 ABD 19 ADE 49 ABD
20 A B D E 50 AB 20 BCE 50 AB
21 B DE 51 BD 21 ABCE 51 BD
22 ADE 52 BCD 22 AB 52 BCD
23 ABC 53 ABD 23 BC 53 ABD
24 ABE 54 CD 24 ACD 54 CD
25 ABE 55 ABE 25 BC 55 ABE
26 AB 56 BCD 26 BD 56 BCD
27 ABE 57 ACE 27 ACE 57 ACE
28 A B C D 58 BCD 28 AB 58 BCD
29 A C D E 59 BCD 29 AB 59 BCD
30 BC 60 AE 30 CDE 60 AE

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com