Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicat de presă

Direcția Cultură a municipiului Chișinău, Vă invită să luați parte la manifestările culturale dedicate aniversării a 30-a
de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, care vor avea loc în diferite locații ale orașului Chișinău, conform agendei de mai jos.

PROGRAMUL
acțiunilor și manifestărilor culturale dedicate aniversării a 30-a
de la proclamarea Independenței Republicii Moldova

Data Ora Denumirea activității Instituțiile responsabile Locul desfășurării


19.08.21 12:00 Discuție tematică cu genericul: „Ziua Biblioteca Municipală Str. Maria Drăgan, nr.
Independenței - libertate, independență și unitate „B.P.Hasdeu” 26/3 A
națională” (Filiala „Maria Drăgan”)
22.08.21 11:00 Masă rotundă cu tema: „30 de ani de la Biblioteca Municipală Bd. Decebal, nr.91
Independența Republicii Moldova” „B.P.Hasdeu”
Participanți: Alexandru Arseni, doctor în drept (Filiala „Ștefan cel Mare”)
constituțional, Chiril Moțpan, colonel de poliție
23.08.21 12:00 Discuție tematică cu genericul: „Libertatea de Biblioteca Municipală Str. Grădinilor, nr. 21
neam, conștiința de sine!” „B.P.Hasdeu”
Protagonist: Isidor Doctoreanu, scriitor, (Filiala „Tudor Arghezi”)
muzician
25.08.21 12:30 Medalion literar „Independenți în gânduri și Biblioteca Municipală Șos. Hâncești, nr. 32.
voință - de a noastră Țară și a mea Ființă” „B.P.Hasdeu”
(Filiala „Ovidius”)
26.08.21 10:00 Concurs Municipal cu genericul: „Dictare pentru Direcția cultură Str. Mihail
fiecare” USM Kogâlniceanu,
Biblioteca Municipală nr. 65, bloc 1 (USM)
„B.P.Hasdeu”
26.08.21 11:00 Vizionare și discuție asupra filmului Biblioteca Municipală Str.Grenoble,
documentar: „Independență - istorie, neam și „B.P.Hasdeu” nr.163/5
valori” (Filiala „Maramureș”)
Participă copii în situație de risc de la centrul de
plasament
26.08.21 14:00 Salonul artelor cu genericul: „30 de ani de la Direcția cultură Str. Mateevici, nr. 60
proclamarea independenței”- întâlnire la Muzeul de Istorie al orașului Chi A
înălțime cu personalități din domeniul culturii și șinău (MIOC)
științei
Aurelian DĂNILĂ, doctor habilitat în domeniul
artelor
26.08.21 15:00 Lansarea expoziției fotografice a artistului Direcția ultură Str. Mateevici, nr. 60
Mihai Potârniche cu genericul: „Drumul Muzeul de Istorie al orașului Chi A
independenței” șinău (MIOC)
27.08.21 09:00 Expoziție virtuală de carte cu genericul: Biblioteca Municipală Bd. Mircea cel
„Independența „B.P.Hasdeu” (Filiala Bătrân, nr.7
glas al libertății” „Transilvania”)
https://www.facebook.com/biblioteca.transilvani
a10
27.08.21 10:00 Expoziție a lucrărilor de pictură cu genericul: Direcția cultură Str. Alexandru cel
„La mulți ani, Moldova!” Școala de Arte Plastice Bun, nr.19
(online) „Alexei Șciusev”
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100007217955333
27.08.21 10:00 Vernisaj de artă plastică cu genericul: „Moldova Direcția cultură Str. Matei Milo, nr.
- țara de dor”. Școala de Arte „Alexei Stârcea” 9/3
(online)
www.scoala-de-arte-alexei-starcea.bvogspot.md
27.08.21 10:00 Expoziție de artă plastică cu genericul: „Țara Direcția cultură Str. Andrei Doga,
mea de doine, țara mea de dor” Școala de Arte „Valeriu nr.19/1
(online) Poleakov”
https://www.facebook.com/%C8%98coala-de-
Arte-Valeriu-Poleakov-1401172103229018/
27.08.21 10:00 Concert tematic cu genericul: „Republica Direcția cultură Str. Vasile
Moldova – 30 de ani de independenţă!” Școala de Muzică „Eugen Doga” Alecsandri, nr.123
(online)
https://www.facebook.com/scoala.eugendoga/
27.08.21 10:00 Evoluarea ansamblului de violoniști în cadrul Direcția cultură Piața Marii Adunări
manifestării cultural- artistice din Piața Marii Școala de Muzică „Maria Bieșu” Naționale
Adunări Naționale
27.08.21 11:00 Program cultural-artistic cu genericul: „Vatra Pretura sectorului Rîșcani Str. Miron Costin
doinelor străbune” Scuarul Complexului
Memorial
„ Feciorilor Patriei -
Sfântă Amintire”
27.08.21 16:00 Program de acțiuni cultural-artistice cu Pretura sectorului Botanica Str. Valea
genericul: „Moldova mea” Trandafirilor, Parcul
„Valea Trandafirilor”
Havuzul muzical

Telefon de contact:
022 242 278

S-ar putea să vă placă și