Sunteți pe pagina 1din 4

Ce este clubul de lectură?

Clubul de lectură este un atelier de citit şi povestit.

Care este scopul clubului de lectură?

Scopul clubului de lectură este să trezescă elevilor bucuria de a citi şi a dezbate


cărţile citite, o data pe lună, de a-I învăța pe elevi să caute și să cunoască oameni
valoroși cultural, personalități care să-i inspire și să le dezvolte dragostea pentru
literatură și cultură

Ce ne-am propus?
- dezvoltarea gustului pentru lectură a elevilor;
- dezvoltarea spiritului de echipă;
- familiarizarea elevilor cu poeţi români şi europeni
- deprinderea de a comunica şi argumenta fluent şiconvingător
- dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a vocabularului, a culturii generale
- stimularea imaginaţiei a elevilor

Cui i se adreseazăclubul de lectură?


Acest club se adreseazăelevilor din clasele V-VIII, iubitori de lectură şi interesaţi
de cunoaştere

Activităţiileclubului de lectură
1.Informarea unui nr câtmai mare de elevi

2. Înscriereaelevilorîntr-un registru special

3. Întâlnirilunare cu un cadru didactic şimembriiclubului

4. Actualizareapermanentă a paginii de facebook create

5. Concursuri cu premii

Ne maipropunem:

- Colaborare cu Biblioteca Judeţeană


- Mediatizare aactivităţilor clubului pe facebook
- Întâlniri cu scriitori cunoscuţi
- Schimb de experienţă cu alte cluburi de lectură
- Colaborare cu Palatul Copiilor

Avantajelecititului:
– Lectura este o metodă bună de relaxare. Cercetatorii de la Sussex University au
descoperit că doar 6 minute de lectură reduc nivelulstresului cu până la 68%, față
de 61% încazulmuziciisau 42% încazuluneiplimbăriînnatură.

– Lecturaîțiîmbogățeștelimbajul, cu câtai un limbajmaiextins cu


atâtîțiestemaiușorsăîțiexprimigândurile. Cândciteștimult,
știimaimulteșiaidesprecevorbi. Astfel, se îmbogățescșirelațiilesociale.

– Cărțilelasămaimultlocpentruimaginațiedecâtfilmele. Fiecare din


noiîșitrăieștedoarpropriaviață, dar, prinlectură, poțisăaiaccesși la
experiențelealtor  vieți. Exercițiu de autodisciplină. Câteva minute de citit,
înseamnăcâteva minute de autodisciplinăîn care staiconcentratpe un singurlucru.
Învețiîncontinuu. La fiecare carte citită, aiocaziasăînvețicevanou.
- Învețicuvintenoi, expresii de care nu știai.
- Creșteviteza cu care citești. Practicândcititul, ajungisăcitești tot mairepede. E ca
șimersulpebicicletă. - Îțidezvoltăculturagenerală. Creșteflexibilitateacreierului
(brain fitness), permițându-isăformezenoilegăturineuronale.

- Ai acces la culturaaltorțărișicivilizațiiindiferent de timpuri.

Cititul nu dauneazăsănătății!

”Ne dorim să scoatem liceenii și elevii de gimnaziu din școli și a-i aduce într-un mediu
informal pentru a discuta despre cărți, istorie, pasiuni și teme de interes pentru ei.
Fanbook nu este un club de lectură obișnuit, în sensul că liceenii citesc acasă cartea
propusă, iar noi le creăm conjunctura și mediul cultural propice dezbaterilor și întâlnirilor
cu specialiști sau personalități culturale. Intrarea este liberă, iar înscrierile se pot face
prin email la adresa contact@csrmindset.ro” (Bianca Voinescu, coordonatorul
proiectului, Asociația CSR Mindset)

Istoricul Lucian Boia a semnat prefața și a îngrijit publicarea la editura Humanitas a


celor trei volume ale ediției integrale Jurnal de război.

Adolescenţii vor afla de ce Primul Război Mondial a avut o însemnătate aparte pentru
Regină, dar şi care a fost rolul ei în toată această perioadă zbuciumată. La doar doi ani
după ce ajunge pe tronul țării, soția Regelui Ferdinand, ale cărei opinii cu privire la
cursul războiului erau bine cunoscute în România, își asumă rolul de lider și conduce
campanii pentru încurajarea soldaților aflați pe front și îngrijirea răniților din spitale,
precum și pentru ridicarea moralului societății afectate de război.

“14/27 august 1916: ziua intrării României în Primul Război Mondial. Este şi ziua când
regina Maria începe să-şi ţina jurnalul, pe deplin conştientă că trăieşte un moment de
maximă semnificaţie, atât pentru ţara, cât şi pentru propriul său destin. ”, scrie Lucian
Boia în prefața volumului.

La „Fanbook Izvoarele istoriei” copiii sunt încurajaţi să se exprime liber, să aibă opinii,
să facă schimb de idei şi să-şi dezvolte gândirea critică, să citească o carte pe lună şi
apoi să o discute împreună cu personalităţile culturale invitate.

„Izvoarele istoriei” este un modul iniţiat și susținut de La Fântâna, în cadrul proiectului


cluburilor de lectură „Fanbook”, construite și dezvoltate de Asociația CSR Mindset şi
Humanitas, în Bucureşti, Braşov şi Cluj.
Modulul de istorie își propune să medieze întâlniri cu specialiști din facultățile de istorie
și institutele de cercetare și să îi familiarizeze pe adolescenți cu diversele surse din care
poate fi extras conținut istoric – volume de istorie, memorii, interviuri, documente și
fotografii de epocă, sinteze și analize tematice.

Participarea ca membru Fanbook este posibilă prin înscriere prealabilă. Copiii și părinții
se pot înregistra şi afla mai multe informații despre club, cărțile abordate sub tema
“Izvoarele Istoriei” și datele evenimentelor la adresa //www.csrmindset.ro/fanbook.
Accesul este gratuit, iar copiii sunt așteptați să vină însoţiţi de prieteni de vârsta lor.

S-ar putea să vă placă și