Sunteți pe pagina 1din 4

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

CENTRUL FINANCIAR - CRESE GALATI


Str. Regimentul 11 Siret, nr. 33 – A, Galaţi,
CUI:21299089
Tel/fax: 0236/462101
Email: cfcrese@yahoo.com
Adresa corespondenta: Bdul Milcov nr.13, etaj 1, Corp C15 Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade”

BILETUL 1

1. Ce conditii ale regimului de incalzire se asigura în unitatile pentru ocrotirea, educarea,


instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor conform prevederilor Ord. M.S. nr.
1456/2020 ?

2. In vederea consolidarii unui sistem de control intern managerial, ce obligatii are Comisia de
monitorizare in conformitate cu prevederile Ordinul secretarului general al Guvernului
nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice ?

3. Ce activitati realizeaza cresele pentru indeplinirea scopului lor, conform prevederilor Legii
263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor ?

4. In ce cazuri poate fi incheiat un contract de munca pentru o durata determinata, conform


prevederilor Legii nr.53/2003 Codul Muncii ?

5. Care sunt principiile care indica valorile fundamentale care au stat la baza elaborarii
curriculumului pentru educatie timpurie, conform prevederilor Curriculumului pentru
educatia timpurie (a copiilor de la nastere pana la varsta de 6 ani), 2019, Ministerul
Educatiei Nationale ?
CONSILIUL LOCAL GALAŢI
CENTRUL FINANCIAR - CRESE GALATI
Str. Regimentul 11 Siret, nr. 33 – A, Galaţi,
CUI:21299089
Tel/fax: 0236/462101
Email: cfcrese@yahoo.com
Adresa corespondenta: Bdul Milcov nr.13, etaj 1, Corp C15 Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade

BAREM DE CORECTARE
PROBA SCRISA
CONCURS POST COORDONATOR CRESA
Din 28.01.2021

1. Ce conditii ale regimului de incalzire se asigura în unitatile pentru ocrotirea, educarea,


instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor conform prevederilor Ord. M.S. nr.
1456/2020 ?

Art. 9. - Pentru prevenirea îmbolnavirilor cauzate de disconfortul termic, îndeosebi în sezonul


rece, în unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor se
asigura urmatoarele conditii ale regimului de încalzire:
a) oscilatiile de temperatura din interiorul încaperilor nu trebuie sa depaseasca 2°C pe
perioada în care copiii si tinerii se afla în încaperile respective;
b) diferentele dintre temperatura încaperilor destinate activitatii sau odihnei copiilor si cea a
anexelor (coridoare, vestiare s.a.) sa nu depaseasca 2°C pentru unitatile de anteprescolari si
prescolari si 3°C pentru unitatile scolare si de învatamânt superior;
c) sistemele de încalzire utilizate nu trebuie sa permita degajarea de substante toxice în
încaperi. Pentru evitarea unor accidente prin intoxicare cu fum/monoxid de carbon se interzice,
în toate unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor,
utilizarea pentru încalzire a sobelor metalice, sobelor de teracota si folosirea carbunilor.
Temperatura suprafetei de încalzire nu trebuie sa depaseasca 70-80°C pentru a nu se scadea
umiditatea relativa sub 30%;
d) corpurile de încalzire centrala vor fi prevazute cu grilaje de protectie pentru evitarea
accidentelor;
e) prin exceptie de la prevederile lit. c), în unitatile de ocrotire, educare, instruire, odihna si
recreere a copiilor si tinerilor, pentru care montarea centralei termice nu este posibila, pentru
evitarea accidentelor prin arsuri, în dreptul usilor sobelor se monteaza paravane protectoare din
materiale ignifuge, iar supravegherea acestora se face de catre personal cu atributii specifice;
f) în anotimpul cald, pentru evitarea supraîncalzirii încaperilor se folosesc mijloace de
reducere a însoririi directe si mijloace sau metode de intensificare a ventilatiei. Se permite
montarea aparatelor pentru aer conditionat în salile de grupa/clasa sau pe holurile de acces cu
conditia ca acestea sa nu puna în pericol starea de sanatate a copiilor/tinerilor;
g) în dormitoare, sali de grupa si de clasa, sali de gimnastica si laboratoare se asigura
pardoseli din materiale izoterme, nontoxice si nonalergice, usor lavabile si dezinfectabile pentru
a permite spalarea acestora conform programului de curatenie.

Se interzice folosirea motorinei la salubrizarea pardoselii;


h) încaperile pentru depozitarea olitelor din unitatile de anteprescolari sunt prevazute cu
gratare confectionate din material usor lavabil si care sa permita dezinfectia;
i) pardoselile bailor si dusurilor din unitatile pentru anteprescolari si prescolari sunt acoperite
cu materiale antiderapante, pentru prevenirea accidentarii copiilor, sa fie lavabile si
dezinfectabile;
j) în vestiarele din unitatile pentru anteprescolari si prescolari se asigura paviment acoperit cu
materiale izoterme, nontoxice si nonalergice, usor lavabile si dezinfectabile.

2. In vederea consolidarii unui sistem de control intern managerial ce obligatii are


Comisia de monitorizare in conformitate cu prevederile Ordinul secretarului general al
Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entitatilor publice ?

Art. 4. - (1) In vederea consolidarii unui sistem de control intern managerial, Comisia de
monitorizare elaboreaza Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial,
denumit Program de dezvoltare, care se actualizeaza anual la nivelul fiecarei entitati publice.
   (2) Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele entitatii publice in domeniul controlului
intern managerial, in functie de stadiul implementarii si dezvoltarii acestuia, iar pentru
fiecare standard de control intern managerial se stabilesc activitati, responsabili si termene,
precum si alte elemente relevante in implementarea si dezvoltarea sistemului de control
intern managerial.
   (3) In Programul de dezvoltare se evidentiaza inclusiv actiunile de perfectionare
profesionala in domeniul sistemului de control intern managerial, atat pentru persoanele cu
functii de conducere, cat si pentru cele cu functii de executie, prin cursuri organizate in
conformitate cu reglementarile legislative in domeniu.

3. Ce activitati realizeaza cresele pentru indeplinirea scopului lor, conform prevederilor


Legii 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor ?

"Art. 3. - (1) In indeplinirea scopului lor, cresele realizeaza, in principal, urmatoarele activitati:
"a) asigura servicii de ingrijire, supraveghere si educatie a copiilor de varsta anteprescolara, prin
personalul angajat specializat si/sau protocoale cu structuri specializate;
   b) asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si
particularitatilor copiilor de varsta anteprescolara, prin personalul angajat specializat si/sau
protocoale cu structuri specializate;"
d)asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personalul angajat
specializat sau protocoale cu structuri specializate;
 e)colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza o relatie de parteneriat
activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului, prin personalul specializat
sau protocoale cu structuri specializate; 
 f)asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat
specializat sau protocoale cu structuri specializate;
 g)contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de
parintii sai si sesizeaza institutiile abilitate in acest sens, prin personalul angajat specializat sau
protocoale cu structuri specializate."

4. In ce cazuri poate fi incheiat un contract de munca pentru o durata determinata,


conform prevederilor Legii nr.53/2003 Codul Muncii.

   Art. 83. - Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in
urmatoarele cazuri:
   a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in
care acel salariat participa la greva;
   b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;
   c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
   d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza
temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
   e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de
pensionare pentru limita de varsta;
   f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor
neguvernamentale, pe perioada mandatului;
   g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
   h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau
programe.

5. Care sunt principiile care indica valorile fundamentale care au stat la baza elaborarii
curriculumului pentru educatie timpurie, conform prevederilor Curriculumului pentru
educatia timpurie (a copiilor de la nastere pana la varsta de 6 ani), 2019, Ministerul Educatiei
Nationale ?

,,Principiile enumerate mai jos indica valorile fundamentale care stau la baza eleborarii
Curriculumului pentru educatie timpurie:
 Principiul educatiei centrate pe copil (respectarea si valorizarea unicitatii copilului, a
nevoilor, trebuintelor si caracteristicilor acestuia);
 Principiul respectarii drepturilor copilului ( dreptul la educatie, dreptul la libera exprimare
etc.);
 Principiul invatarii active ( crearea de experiente de invatare in care copilul participa activ si
poate alege si influienta modul de desfasurare a activitatii);
 Principiul dezvoltarii integrate (printr-o abordare integrata a activitatilor, transdisciplinara);
 Principiul interculturalitatii ( cunoasterea, recunoasterea si respectarea valorilor nationale si
ale celorlalte etnii);
 Principiul echitatii si nondiscriminarii ( dezvoltarea unui curriculum care sa asigure, in
egala masura, oportunitati de dezvoltare tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie sau statut
socio-economic);
 Principiul educatiei ca interactiune dintre educatori si copil (dependenta rezultatelor
educatiei de ambele parti perticipante in proces, atat de individualitatea copilului, cat si de
personalitatea educatorului/ parintelui).