Sunteți pe pagina 1din 19

AJNA

Apariţia capacităţii de clarviziune spirituală necesită în mod firesc trezirea şi


dinamizarea intensă a unor noi organe de percepţie ce corespund corpurilor noastre
subtile, dintre acestea cel mai important fiind "cel de-al 3-lea ochi" – Ajna Chakra –,
care ne conferă o viziune cu adevărat obiectivă, profund spirituală şi plină de
discernământ atât în ceea ce priveşte lumile subtile, cât şi în ceea ce priveşte
prezentul, trecutul sau viitorul, dincolo de toate fantasmagoriile, oglindă fidelă,
obiectivă, detaşată, perspectivă justă.
Deşi această inefabilă structură perceptivă nu este propriu-zis fizică, ea având
doar o anumită proiecţie la nivelul corpului fizic – hipofiza –, atunci când este făcută
să funcţioneze ea generează percepţii foarte clare, mult mai pătrunzătoare şi mai
elocvente decât cele care provin de la simţurile noastre fizice obişnuite.
Această formă de percepţie spirituală pe care o face cu putinţă cel de-al 3-lea
ochi – Ajna –, ne permite să realizăm o cunoaştere directă şi nemijlocită, dincolo de
speculaţii teoretice aride, goale şi sterile. Fiecare a putut remarca faptul că nu
presupunerile, noţiunile sau afirmaţiile acceptate pasiv au produs o reală regenerare
spirituală, ci doar experienţele şi trăirile profunde pe care le-am resimţit în mod
direct şi nemijlocit în propria noastră fiinţă.
Scopul nu este dezvoltarea acelei clarviziuni pasive, atavice, care este întâlnită
la fiinţele mediumice, ci o Viziune de tip superior, care în final se va desăvârşi într-o
Viziune profund eliberatoare şi suverană a Sinelui Divin Atman. Scopul real ultim
este realizarea viziunii profunde a Sinelui Suprem Atman şi nu fenomene
extrasenzoriale, perceperea lumii în viziunea globală integratoare a celui care se lasă
pătruns de lumina Adevărului Divin Ultim, şi nu din perspectiva îngustă şi mărginită
a unei conştiinţe omeneşti comune, obişnuite, pline de prejudecăţi, şabloane şi
stereotipii.
Ajna ne oferă ca bun cel mai de preţ această viziune spirituală integratoare care
ne poate ajuta în orice situaţie existenţială să descoperim imediat modalităţile
înţelepte de a acţiona rapid, fără să fie nevoie să ne stoarcem minţile ore sau zile în
şir fără să găsim nici o soluţie. Putem să intrăm instantaneu în rezonanţă cu Mintea
lui Dumnezeu ; în mintea noastră se vor transfera astfel instantaneu soluţiile cele mai
bune pentru a ne descurca dacă ne-am încurcat. Ajna conferă o stare specifică cu
totul specială : viziunea globală integratoare.
Exemplifificare : Viziunea globală integratoare ; urmăriţi să fiţi într-un mod
detaşat atenţi global. Cei care aveţi o bună memorie, urmăriţi să utilizaţi această
exemplificare ca un model de operare la nivelul lui Ajna Chakra.

1
Această atitudine superioară corespunde afirmaţiilor : "În toate activităţile tale,
înainte de toate, gândeşte-te la Dumnezeu" sau "Nihil sine Deo", "Nu face nimic fără
Dumnezeu". Ajna face cu putinţă ca fiinţa să simtă într-un mod firesc Mintea lui
Dumnezeu şi aceasta o apropie foarte mult de realitatea Fiinţei Divine. Aceste
afirmaţii de mai sus devin un act firesc prin Ajna şi simţim că Dumnezeu este
prezent în tot ceea ce ne înconjoară şi în noi înşine. Mintea se eliberează de
dinamismul obositor al gândurilor discordante şi haotice, menţinându-şi coerenţa şi
liniştea necesară pentru a se putea focaliza cu adevărat în fiecare clipă asupra lui
Dumnezeu, inclusiv în timpul activităţilor comune, obişnuite.
Metodele de trezire a clarviziunii nu recurg la imaginaţie creatoare, gândire
pozitivă, autosugestie, channeling sau hipnoză, ci la dinamizarea directă şi
nemijlocită a corpurilor noastre subtile, în special a celui eteric, într-o primă fază,
prin aceasta realizările fiind cu atât mai imediate şi uluitor de precise.
Alchimia este arta ridicării frecvenţei de vibraţie a oricărei manifestări.
Alchimia interioară reprezintă o formă de transformare spirituală în care scopul ultim
nu este nicidecum abandonarea relaţiilor cu mediul înconjurător sau cu întreaga
creaţie, într-o stare de negare a lumii şi a corpurilor subtile proprii, ci, dimpotrivă,
crearea unor structuri subtile pure şi complet trezite, prin intermediul cărora
plenitudinea absolută a Sinelui nostru Divin Atman va putea fi resimţită în mod
extatic, în permanenţă, chiar şi atunci când suntem angrenaţi în activităţile noastre
cotidiene.
Trezirea deplină a sufletului, odată cu deschiderea unor largi perspective
spirituale care corespund dinamizării lui Vijnanamaya Kosha – corpul cauzal – şi a
revelării plenare a lui Anandamaya Kosha – corpul beatitudinii divine –, a fost
denumită în tradiţia creştină "Realizarea Corpului Glorios", sau "Găsirea Pietrei
Filosofale" în tradiţia alchimiştilor.
Pentru a descrie starea fiinţei umane limitate – care este caracterizată de o
precară trezire a structurilor energetice subtile superioare –, Platon a folosit metafora
peşterii, care exprimă foarte bine condiţia omului care este mărginit de un
conglomerat de gânduri, emoţii, senzaţii şi limitări care formează tot universul lui.
Platon spunea că dacă am trăi în permanenţă într-o peşteră întunecată, fiind mereu
întorşi cu spatele la Soare, pentru noi aceasta nu ar fi doar o simplă peşteră, ci însăşi
expresia universului întreg. Nici n-am putea măcar concepe minunile care ne
aşteaptă dacă am ieşi afară din peşteră spre a ne bucura de lumina binefăcătoare şi
mirifică a Soarelui.
Metodele care urmează vor prezenta – analogic vorbind – unele modalităţi
fundamentale de ieşire din peşteră, pentru a percepe după aceea splendoarea lumii
aşa cum este ea descoperită atunci când sunt trezite structurilesubtile superioare,
fiind astfel atins un înalt nivel de conştiinţă în care cel de-al 3-lea ochi – Ajna –
devine pentru totdeauna organul subtil central al percepţiilor şi viziunilor noastre.
2
Ajna ne permite să ne cunoaştem cu o profunzime care depăşeşte cu mult tot
ceea ce se poate realiza prin intermediul metodelor convenţionale de psihoterapie,
sau prin orice alte metode ce se bazează pe analiza, de cel mai multe ori confuză şi
arbitrară, a subconştientului nostru.

[ Întrebări

– Ce este eternul prezent ?


– Este real că există, dar aceasta ni se revelează atunci când atingem faza
ultimă a realizării spirituale ; până atunci utulizăm Ajna Chakra pentru a ne
orienta în cele 3 dimensiuni ( trecutul, prezentul şi viitorul ) care sunt un tot.
– Ce legătură este între endorfine şi hipofiză ?
– Preponderent, endorfinele sunt în legătură cu epifiza ( bucuria, extazul ).
Scoarţa cerebrală are foarte multe puncte focar care fac cu putinţă intrarea
în rezonanţă cu stări de fericire şi plăcere şi foarte puţine pentru suferinţă şi
durere. Aceasta arată că Dumnezeu a vrut ca omul să se bucure. Captând
prin rezonanţă aceste energii, ele sunt materializate, rezultând endorfinele,
"moleculele bucuriei".
Epifiza este plasată central în creier, aceasta indică ceva, nu este
întâmplător. Ea este proiecţia lui Sahasrara.
Hipofiza este plasată în tunelul lui Ajna, fiind intim corelată cu ea.
Energia preluată de spiţele lui Ajna este materializată în secreţii endocrine
la nivelul hipofizei ( corespondentul lui Ajna Chakra la nivelul corpului
fizic ). Neîntâmplător, hipofiza guvernează toate celelalte glande de sub ea.
Astfel, subtilul influenţează fizicul ( prin hormonii materializaţi din
energiile subtile captate de centrii de forţă corespondenţi fiecărei glande ).
Ştim de asemenea rolul lui Ajna în transmutarea spermei şi sublimarea
energiei rezultate – hormonii FSH şi LH – sau în suspendarea unor
manifestări fiziologice.
De aici, rezultă controlul la voinţă al tuturor funcţiilor prin Ajna Chakra.
Manas Chakra este plasat între sprâncene.

Mintea lui Dumnezeu este jucăuşă, permanent bucuroasă.


În absenţa Creaţiei, Dumnezeu ar fi singur, cu toată atotputernicia,
infinitatea şi eternitatea Lui ar fi complet singur şi atunci apare această
manifestare care este Creaţia, existenţa noastră, care apoi avem singura
menire de a-L cunoaşte pe Creator şi de a atinge starea de nemurire pe care
deja o purtăm în germene în fiinţa noastră.

3
Libertatea trebuie să se bazeze întotdeauna pe cunoaşterea necesităţilor
divine, a legilor divine. Fiinţa are deplină libertate, poate să realizeze orice,
dar cu toate acestea, legile divine nu îi permit să facă orice.
Trebuie să ne întrebăm dacă între ceea ce vrem noi şi ceea ce vrea
Dumnezeu există o deplină armonie. Doar demonii fac ceea ce vor, o
fiinţă care ajunge să Îl cunoască pe Dumnezeu urmăreşte să facă Voia
lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu se integrează întotdeauna în sensul
deplinei armonii cu legile supreme ale firii. Altfel, fiecare face ceea ce îi
trăzneşte prin cap şi devine un rebel asemenea lui Lucifer. Un demon face
ceea ce vrea el, şi bine şi rău, depinde în ce toane este.
Fiinţa are libertatea de a interveni în creaţie, dar după aceea ea suferă
consecinţele acţiunii ei, chiar a gândului ei, dacă nu sunt în concordanţă
cu legile divine ale firii. Nimeni nu scapă de tentaţie, chiar şi Iisus a fost
tentat de mai multe ori.
– Cei care sunt bolnavi de nanism sunt trataţi cu hormoni. Ce efect au asupra
lui Ajna ?
– Crează nişte efecte de rezonanţă, dar este un mod neconform cu legile
divine ale firii de a-i trata, pentru că acele fiinţe ar trebui lăsate în karma lor
pentru a-şi înţelege greşelile şi ca să-şi expieze păcatele pe care le-au făcut
şi care au determinat condiţia lor. Ai trata cu acest hormon, care este
exterior, străin şi artificios, nu face decât să suspende o pedeapsă ; acela va
continua să greşească.
Jocul cu genele este extrem de malefic pentru că se bagă într-un
domeniu în care nu ştiu ce consecinţe vor avea acţiunile lor, pentru că
aceste gene sunt activate prin rezonanţă, ori ei umblă şi le fac să
acţioneze fără să existe o rezonanţă adecvată, deci încalcă anumite legi
ale firii, rezultând făpturi monstruoase, etc. Aşa ceva nu este de
admirat.
La fel este şi cu clonarea. Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului.
Aceşti savanţi nu au suflet, iar inspiraţia lor este satanică.

La nivelul lui Ajna nu apar halucinaţii. ]

Principii esenţiale de operare în cadrul tehnicilor de


trezire a celui de-al 3-lea ochi ( Ajna )

1. În cazul acestor tehnici nu trebuie niciodată să forţăm în vreun fel anume


şi nici măcar nu este necesar să ne focalizăm mental excesiv ci, pur şi simplu,
4
trebuie să devenim cât mai conştienţi şi mai detaşaţi de procesele perceptive şi
de metodele angrenate.
Acest principiu este esenţial. Forţarea înseamnă depăşirea în mod violent a
posibilităţilor pe care le avem, ceea ce perturbă echilibrul lăuntric. Concentrarea
excesivă conduce la o activare excesivă a mentalului în detrimentul altor structuri,
ceea ce poate duce la exacerbarea unor trăiri de tip intelectual care generează o stare
de dizarmonie. Trebuie să devenim fiinţe cu minte, nu minţi cu fiinţe.
Sinele nostru etern, Atman, este deja prezent în noi, constituind în ultimă
instanţă substratul divin al oricărei activităţi a conştiinţei noastre. De aceea noi nu
trebuie să ne forţăm în nici un fel să "construim" o viziune spirituală a Sinelui
Divin ; nu avem altceva de făcut decât pur şi simplu să urmărim să-l recunoaştem,
să-l revelăm în noi înşine sau, mai bine zis, să creăm condiţiile care să-i permită
Sinelui Divin Atman să se reveleze el însuşi în noi. Nu trebuie să fantazăm în
imaginaţie ce este Sinele ci să-i creăm condiţiile să ni se reveleze, cu ajutorul lui
Ajna, şi atunci ni se dezvăluie ce este cu adevărat Sinele şi să ajungem la o
cunoaştere directă dătătoare de extaz şi în final la eliberare.
Tocmai de aceea, nu sunt de dorit nici efortul îndârjit al concentrării şi nici
insistenţa unei căutări egotice, căci asemenea maniere de operare se bazează pe
puterea limitată a mentalului nostru, care se dovedeşte în multe situaţii un instrument
preţios, dar care trebuie să fie transcens, mai devreme sau mai târziu, pentru a nu ne
limita în mod irevocabil doar la o conştiinţă individuală mărginită.
Neagoe Basarab : "Acela care n-are îndârjire, îl poate vedea pe Dumnezeu",
căci acela care îşi poate depăşi îndârjirea goală a egoului se poate înălţa cu uşurinţă
pe culmile cunoaşterii de Sine. Dacă vom urmări mereu încrâncenaţi "să facem să
funcţioneze" percepţiile noastre subtile, ne vom ancora şi mai mult în mentalul
nostru limitat, iar acesta este în mod incontestabil o stare de conştiinţă gregară care
este improprie oricărei forme de percepţie spirituală autentică.
Aşadar, în vederea realizării corecte a acestor tehnici ezoterice, va trebui să
încetăm să mai acţionăm egotic, devenind profund conştient de ceea ce suntem cu
adevărat, abandonând astfel domeniul exteriorităţii caracterizat de verbul "a face",
spre a ne orienta către spaţiul interiorităţii, caracterizat de verbul "a fi", lăsând astfel
aspectele profunde din noi înşine să se reveleze în mod liber şi spontan
conştiinţei noastre. Aceasta se aseamănă foarte mult cu o stare de joc, de detaşare.
Pentru aceasta nu este necesar să facem nimic special, ci trebuie doar să lăsăm pur
şi simplu fluxul conştiinţei să acţioneze neobstaculat pentru şi prin noi.
În lumea fizică, noi ştim că atunci când vrem un anumit lucru trebuie cel mai
adesea să luptăm cu hotărâre pentru a-l obţine. În lumile spirituale însă, totul se
petrece ca şi cum în faţa noastră ar fi pusă o oglindă : dacă vrem să obţinem cu
adevărat un anumit lucru, trebuie înainte de toate să avem exact acea atitudine sau
stare de receptivitate prin care să lăsăm lucrul respectiv să vină în mod firesc
5
către noi, să lăsăm să se manifeste. Această disponibilitate lăuntrică este însă o
atitudine nouă care trebuie şi ea să fie dezvoltată progresiv. O putem numi, în mod
sugestiv, "detaşare activă", sau "detaşare creativă", sugerând astfel capacitatea
spirituală de a fi cât mai "transparenţi" pentru lumina spirituală a Sinelui Divin
Atman, lăsând stările elevate de conştiinţă să se reveleze în şi prin noi înşine.
Astfel lăsăm lumea spirituală să prindă viaţă în noi ; a fi transparenţi pentru a
lăsă stările de conştiinţă să se reveleze ca într-o oglindă în şi prin noi înşine.
Astfel, fiind pur şi simplu conştienţi de planurile şi structurile superioare
specifice fiinţei noastre, toate fenomenele spirituale pe care le preconizăm cu
ardoare, dar şi într-o deplină stare de linişte mentală, vor apărea spontan.
Exemplificare : Detaşarea activă ; devenim o oglindă conştientă, atentă în mod
detaşat asupra a ceea ce ea oglindeşte în această stare de detaşare.
2. În cadrul acestor procedee nu trebuie să realizăm vizualizări şi nici
procese imaginative.
Nu este necesar să facem eforturi de vizualizare sau să ne imaginăm ceva
anume. Dacă totuşi anumite imagini, lumini sau fiinţe spirituale apar, în virtutea unui
fenomen imaginativ sau vizual subtil declanşat în mod spontan, aceste manifestări
sunt benefice şi nu trebuie să ne opunem lor. Totuşi, nu este absolut deloc cazul să ne
creăm, prin intermediul imaginaţiei active, o imagine anume.
Nu trebuie să ne creăm noi înşine o imagine anume. În cadrul acestor
tehnici noi generăm în mod obiectiv o trezire la nivelul acestei structuri subtile
eterice. Aceste treziri trebuiesc produse în afara unor procese imaginative sau
de vizualizare ; trăirile vor fi întotdeauna obiective astfel. Aşa vom cunoaşte
fiinţa din faţa noastră obiectiv, dincolo de orice imaginaţie, conştiinţă lucidă,
oglindă fidelă. De la acest nivel, ajungem să căpătăm starea de încredere
deplină în percepţiile noastre şi nu ne mai putem înşela ; reflectare
nedistorsionată de procesele imaginative, având certitudinea oglindirii
obiective, reale. Această metodologie ne permite să ne cunoaştem într-un mod
perfect, detaşat şi lucid.
Principala problemă nu constă în a ajunge să percepem imagini sau lumini
provenind din lumile subtile, căci dacă vom practica cu suficientă tenacitate, vom
constata că asemenea fenomene inedite survin foarte uşor. Dar odată ce aceste
viziuni spirituale au apărut pe ecranul nostru mental interior, este foarte important să
putem discerne imaginile subtile reale de ceea ce nu este decât o banală fantezie a
mentalului nostru. Tocmai de aceea, viziunile noastre spirituale nu trebuie niciodată
să fie planificate şi nu are rost să urmărim vreodată obsesiv să atragem în câmpul
nostru vizual lăuntric o imagine anume, oricât de elevată ne-ar părea ea.
Este foarte important să ne lăsăm divin inspiraţi ; această stare de detaşare
activă trebuie păstrată permanent. Apare o stare de vid mental pe fondul căreia,

6
dacă apar viziuni, acestea sunt obiective. Patanjali : "Yoga e suspendarea
mişcărilor minţii, suspendarea gândurilor" ; Laya cu Dhumavati e de un real folos.
Modul de operare este foarte direct şi mult simplificat, lăsând astfel să apară în
fiinţa noastră o stare de vid mental pe fondul căreia pot surveni cu uşurinţă viziuni
spirituale care sunt obiective.
Exemplificare : Starea de vid mental, aşa cum poate fi ea generată cu ajutorul
lui Ajna Chakra. Starea de vid mental este exact acea stare de oglindă clară şi
liniştită.

Noţiuni iniţiatice despre starea de vid mental

Atingerea stării de vid mental înseamnă eliminarea din minte a oricărui gând.
La fel cum fizicienii se străduiesc să realizeze un vid din ce în ce mai profund,
acceptând totuşi ideea că vidul absolut nu poate fi atins, tot astfel, este necesar să
realizăm şi noi, mental, o stare de vid din ce în ce mai profund, tinzând asimptotic
către Vidul Absolut, care, fiind o stare de Graţie Divină, nu mai depinde de minte
sau de vreun instrument operativ lăuntric propriu.
Astfel, iniţial trebuie să păstrăm în minte doar ideea de a atinge oprirea
dinamicii mentale ; apoi, chiar şi această idee sau intenţie trebuie să fie eliminată din
mintea noastră, chiar şi un asemenea gând, în care conştiinţa egoului se disimulează
foarte abil, poate şi trebuie să fie eliminat. Trebuie să eliminăm chiar şi gândul de a
creea vidul mental, ne vom simţi ca şi cum ne-am ataca propria fortăreaţă, în
interiorul căreia se află egoul. Atunci apare cu adevărat o stare de inefabilă libertate,
care ne indică faptul că a fost realizat un veritabil salt spiritual.
Nimic nu este mai plin decât vidul ; el este o expresie a Conştiinţei Divine
Absolute.
Vidul mental nu este scopul, ci doar mijlocul prin care lumina divină coboară
în noi. Transformarea golului în vid, a întunericului, frigului şi vlăguirii, în lumină,
căldură şi forţă divină exprimă primul pas esenţial al unei alchimii spirituale.
Eliminând gândurile, apare din ce în ce mai evidentă conştiinţa Sinelui Divin
Suprem Atman.
Starea de vid mental dezvoltă clarviziunea ; în această stare noi putem percepe
cu uşurinţă gândurile altei fiinţe, trecutul şi viitorul. Răspunsul la consacrare nu
poate fi perceput decât dacă în prealabil am creat această stare de vid mental, pe
fondul căreia să se contureze mesajul divin.
3. Este esenţial să avem încredere în noi înşine şi în propria noastră
experienţă, deoarece noi nu inventăm nimic.
Datorită faptului că nu folosim imaginaţia creatoare, deci nu vrem să inventăm
ceva imaginar, nu are rost să ne cheltuim energia în speculaţii sterile, preocupându-

7
ne să aflăm dacă vedem cu adevărat ceea ce vedem. Este necesar să avem încredere
în propriile noastre percepţii şi experienţe spirituale.
4. Nu vom face nici un fel de analiză mentală, raţională în timpul unei
experienţe de clarviziune.
Trebuie să eliminăm tendinţa de a analiza fiecare eveniment exact în momentul
în care el se produce căci în felul acesta riscăm să pierdem imediat, prin însăşi acest
efort de raţionalizare, orice percepţie subtilă spirituală. Unul din secretele
percepţiilor subtile constă în a ne păstra lăuntric o stare de martor lucid şi detaşat,
imobilitate fizică, psihică şi mentală, capacitatea de a nu reacţiona mecanic mental,
imediat ce se produce în fiinţa noastră un fenomen subtil. Stările ce apar sunt precum
nişte seminţe ce vor rodi însutit.
Exemplificare : Starea de martor lucid detaşat, corelată cu Ajna Chakra.
5. Protecţia psihică.
Marea majoritate a oamenilor au o mare vulnerabilitate psihică, deoarece nu
sunt capabile să conştientizeze cu adevărat când o energie malefică ajunge să
pătrundă în aura lor, să îi înconjoare, şi nu ştiu să îşi protejeze aura şi să o facă
invulnerabilă la acest gen de influenţe ostile.
Cel de-al 3-lea ochi – Ajna –, fiind cel mai important organ de percepţie
subtilă şi de intuiţie spirituală, ne oferă, precum un comutator general, capacitatea de
protecţie, de închidere sau "strîngere" a corpurilor subtile. Această "închidere" sau
protecţie aurică este în realitate o restrângere a domeniului de vibraţii cu care suntem
capabili să rezonăm la un moment dat. Fiind vorba despre o protecţie împotriva unor
energii de frecvenţe joase, inferioare, ea nu limitează în nici un fel fiinţa în
comunicările ei cu lumile superioare sublime, ci doar o scoate, atunci când este
cazul, de sub incidenţa materialităţii sau a pulsiunilor sale grosiere.
Acesta tehnici vor crea rezonanţe cu energii divine, protectoare. Acest proces
nu se va baza pe tehnici de vitualizare creatoare sau pe autosugestie, ci pe o
percepţie reală şi vie a unor energii sublime care vor fi trezite în aura noastră,
permiţându-ne astfel să devenim imuni la energiile malefice care până atunci ne
agresau. Astfel, vom deveni capabili să dinamizăm această energie protectoare
spontan, în situaţiile cele mai dificile care apar în existenţa noastră de zi cu zi.
Exemplificare : Protecţia aurei utilizând Ajna Chakra.
6. Aceste tehnici trebuiesc abordate cu o anumită stare de detaşare, precum
un joc.
Dacă imaginea noastră asupra spiritualităţii este austeră şi tributară unei stări
de seriozitate rigidă, atunci înseamnă că nu am înţeles esenţialul unei căi spirituale
autentice. Marii înţelepţi au fost întotdeauna fericiţi. Căutarea spirituală este mult
mai bine să pornească dintr-un prea plin al sufletului şi nu dintr-o lipsă şi neputinţă
dureroasă, sau dintr-o dezamăgire care este menită să anuleze toate valorile vieţii

8
umane în detrimentul căutării angoasante a unui ipotetic Dumnezeu la care nu poţi
ajunge decât prin suferinţă.
7. Nu trebuie să ne ataşăm de nici o viziune relativă sau dogmatică rigidă
asupra lumii.
Oricare ar fi concepţiile noastre, nu trebuie să facem din ele o închisoare a
sufletului. Dacă aceste noi orizonturi pe care le vom vedea intră în contradicţie cu
modul nostru dogmatic în care vedeam lumea până acum, viziunile noastre vor fi
sufocate de întunericul necredinţei şi al scepticismului.

Tehnica 1
de deschidere a celui de-al 3-lea ochi – Ajna Chakra

Reamintim că nu trebuie să angrenăm imaginaţia sau vizualizarea.


Rămânând într-o stare de linişte şi neutralitate mentală, menţinându-ne cu detaşare
într-o receptivitate superioară, urmărim să reflectăm astfel în mintea noastră, ca
într-o oglindă curată de cristal, Mintea lui Dumnezeu.
O vibraţie eterică de intensitate foarte redusă, inerentă vieţii, este deja prezentă
în zona din mijlocul frunţii a fiecărei fiinţe umane. Scopul acestei prime tehnici este
acela de a pune în evidenţă cât mai clar această infimă vibraţie naturală, pentru a o
amplifica mai apoi.
I. Energizarea subtilă a laringelui
Întinşi la sol, începem să realizăm respiraţia de generare a unei vibraţii în zona
laringelui. Devenim conştienţi de această vibraţie ; ne lăsăm purtaţi de această
energie, ne abandonăm ei. Dacă în acest moment survin spontan anumite mişcări ale
corpului sau anumite rezonanţe vibratorii elevate la nivel psihic şi mental, le vom
lăsa să se manifeste liber. Continuăm să realizăm această respiraţie vibratorie timp de
7 minute, conştientizând dinamizarea lui Vishuddha Chakra.
II. Amorsarea unei vibraţii la nivelul lui Ajna
După un minut de pauză, reluăm respiraţia vibratorie, dar de această dată ne
vom proiecta conştiinţa nu în zona laringelui, ci în zona lui Ajna. Nu trebuie să
realizăm un efort îndârjit de a ne concentra, căci aceasta tinde să blocheze
procesul în loc să-l amplifice. Ne abandonăm senzaţiilor eterate şi diafane produse
de aceată vibraţie subtilă, lăsându-ne purtaţi de valurile acestei energii. Într-o astfel
de stare extatică de linişte profundă vom constata că apare o stare de vid şi vom
urmări detaşaţi şi lucizi să percepem ceea ce se produce atunci în mod spontan. Dacă
în acest moment respiraţia îşi modifică imediat ritmul şi profunzimea, intensificându-
se în mod natural, vom da curs fără restricţii acestei porniri lăuntrice. Dar, indiferent
de ritmul respiraţiei, va trebuie să menţinem o vibraţie constantă în zona laringelui.
Rămânem pur şi simplu conştienţi, într-o proiecţie detaşată a conştiinţei la
nivelul lui Ajna, menţinând respiraţia vibratorie aproximativ 7 minute.
9
III. Plasăm palma dreaptă la 2–5 cm de zona frunţii, pentru amplificarea energiei,
rămânând conştienţi asupra lui Ajna şi realizând în continuare respiraţia vibratorie
timp de 7 minute.
IV. Dacă vrem, putem lăsa mâna la sol. Realizând în continuare respiraţia
vibratorie şi fiind conştienţi de dinamizarea subtilă a lui Ajna, începem să "căutăm"
să amorsăm o vibraţie energetică în zona din mijlocul frunţii. Aceasta poate fi
perceptibilă în diferite moduri : furnicături, o senzaţie de căldură, un gen de apăsare
sau densitate energetică, o senzaţie de pătrundere a energiei, ca şi cum acolo s-ar fi
creat în plan subtil o deschidere, o vibraţie distinctă luminoasă sau chiar înţepături.
Amorsarea procesului nu trebuie realizată forţat, evitând orice tendinţe
insistente de a ne concentra încrâncenat, egotic. Rămânem destinşi şi lăsăm să
se producă fenomenul, în mod firesc şi spontan.
V. Transferul energetic Vishuddha–Ajna
Imediat ce vom resimţi cea mai mică senzaţie vibratilă în zona frunţii, începem
să o "legăm" de senzaţia vibratorie din zona gâtului, generată de respiraţia rezonantă
a laringelui. Această inefabilă "legătură" înseamnă de fapt a deveni conştienţi în
acelaşi timp atât de vibraţia laringelui cât şi de vibraţia ( sau presiunea, căldura, etc. )
din Ajna. Continuând astfel, "legătura" – ce se exprimă printr-un transfer energetic
între Vishuddha şi Ajna – va fi percepută din ce în ce mai clar.
Imediat ce am realizat această conexiune energetică, graţie aportului de energie
subtilă provenit de la nivelul lui Vishuddha – dinamizată continuu de respiraţia
vibratorie a laringelui – vom constata că vibraţia percepută la nivelul lui Ajna devine
mai puternică şi se rafinează, ridicându-şi frecvenţa. Dacă vibraţia este resimţită şi în
altă parte a corpului – Brahmarandhra, etc. – urmărim să nu îi acordăm nici o atenţie.
Acest proces de transfer fluidic şi sublimare a energiilor nu trebuie să fie
stimulat prin intermediul imaginaţiei şi al vizualizării. Pur şi simplu nu vom
face altceva decât să ne abandonăm senzaţiilor intense care apar la nivelul
frunţii, îl lăsăm să se manifeste. 14 minute.
VI. Reflectarea lui Maha Ajna Chakra
Încetăm respiraţia vibratorie. Rămânem conştienţi de fenomenele ce continuă
să se producă din ce în ce mai amplu la nivelul lui Ajna, timp de 14 minute. Într-o
stare de linişte mentală profundă, ne raportăm la Maha Ajna Chakra.
Maha Ajna Chakra este centrul cosmic al energiei supramentale. Ajna Chakra
ne pune în legătură cu planul supramental.
Cu cât vom fi mai neutri şi mai detaşaţi, cu atât mai mult ne vom putea
branşa la energiile cosmice ale planului supramental.
Exemplificare : Raportarea la Maha Ajna Chakra. Aceasta face ca în mintea
noastră să se reflecte Mintea lui Dumnezeu. Comuniunea Ajna individuală–Maha
Ajna Chakra ne oferă accesul la Mintea lui Dumnezeu în manifestare.
Sfaturi generale :
10
Nu trebuie să ne concentrăm sau să ne preocupăm cu îndârjire de zona din
mijlocul frunţii – Ajna –, păstrând doar o atenţie foarte delicată asupra acestei zone.
Nu urmărim să "facem" ceva, ci pur şi simplu lăsăm lucrurile să se petreacă
spontan, liber şi suveran.
În cazul în care nu percepem încă nici o vibraţie în zona din mijlocul frunţii,
trebuie să ştim că vibraţia ( lumina şi spaţiul subtil al conştiinţei ) există deja, dar noi
nu suntem încă în stare să o remarcăm. Această vibraţie a existat dintotdeauna, există
şi va exista mereu în zona din mijlocul frunţii noastre, deşi noi nu ne-am orientat
atenţia asupra ei decât rareori.
În alte situaţii, o concentrare insistentă poate chiar bloca procesul ; de aceea,
nu trebuie cu orice preţ să sesizăm vibraţia, ci trebuie să o lăsăm să vină ca de
la sine, în mod firesc şi spontan.
Prin intermediul acestor vibraţii putem trezi şi alţi centrii, nu numai Ajna.
Trezindu-ne Ajna vom descoperi singuri cum stau lucrurile.
În cadrul acestei tehnici, a ne concentra în zona din mijlocul frunţii – Ajna –
înseamnă de fapt a fi conştienţi de această zonă şi nu a direcţiona globii oculari în
strabism convergent, ca şi cum am urmări să privim la nivelul frunţii. Mişcarea
globilor oculari ar crea o tensiune care nu ar face altceva decât să perturbe cursul
natural al experienţei. Această indicaţie rămâne valabilă pentru toate tehnicile
discutate aici.

Deoarece senzaţiile de vibraţii,furnicături, presiune, densitate, apăsare, căldură,


etc. semnifică dinamizarea structurilor subtile eterice ale lui Ajna, la toate acestea ne
vom referi de acum înainte printr-un singur cuvânt generic : "vibraţie".
La toate manifestările de tip luminos, semnificând dinamizarea structurilor
astrale ale lui Ajna, ne vom referi cu termenul generic : "lumină".
Lumina subtilă indigo, sesizată cel mai adesea ca un fond pe care se derulează
celelalte lumini sau culori, dând senzaţia unui spaţiu subtil imens care se deschide în
faţa celui de-al 3-lea ochi, este în legătură cu dinamizarea lui Akasha tattva în corpul
astral, la nivelul lui Ajna. Aceste percepţii ale lui Akasha tattva se află la baza
amplificării capacităţii de clarviziune.
Cu cât vom fi mai mult în rezonanţă cu Akasha tattva, percepând în mod conex
o lumină subtilă indigo la nivelul lui Ajna, cu atât mai uşor ne va fi să percepem un
spaţiu subtil nu numai în faţa noastră, ci pretutindeni în jurul nostru. Aceste percepţii
reprezintă de fapt o poartă pentru accesul conştient şi lucid în universul astral. Acest
spaţiu subtil, perceput mai întâi în zona frunţii, este numit Cit Akasha, spaţiul
conştiinţei. El mai poate fi perceput ca albastru închis sau chiar negru, pe fondul
căruia se vor derula caleidoscopic pete de culoare galben-pământiu, alb-argintiu,
roşu sau albastru, corepunzătoare dinamizării preponderenţelor tattvice proprii.
Autoclarviziune.
11
Vom denumi de acum înainte toate senzaţiile, indiferent de culoarea lor, ce pot
apărea ca un fond de bază pe care se derulează toate celelalte percepţii, cu termenul
generic de "spaţiu subtil al conştiinţei".

Noţiuni suplimentare cu privire la


operarea la nivelul celui de-al 3-lea ochi – Ajna Chakra

Nu trebuie să considerăm în mod simplist al 3-lea ochi – Ajna – drept o


structură energetică circulară precum o monedă de 100 lei situată în zona din
mijlocul frunţii. În realitate, Ajna îşi are, din punct de vedere eteric, un traseu ce
poate fi asemănat cu un tunel ce porneşte din proiecţia în plan eteric a zonei din
mijlocul frunţii, mergând până la proiecţia în plan eteric a zonei din spatele capului
la nivelul osului occipital.
De-a lungul acestui tunel se găsecs un anumit număr de centrii energetici
secundari – Bindu – prin intermediul cărora putem intra în legătură cu anumite lumi
subtile şi "zone" ale conştiinţei spirituale. Nu trebuie să stabilim în mod simplificator
şi restrictiv o echivalenţă perfectă sau identitate între Ajna şi hipofiză.
Atunci când vom realiza dinamizări la nivelul lui Ajna, vom face de fapt să
pătrundă această energie eterică de-a lungul întregului tunel subtil aflat în
corespondenţă cu Ajna. Aceasta va face să aflueze energie eterică atât în sinusul
frontal, în nervii optici, în nervii osului etmoid, în diferiţi centrii şi ventricule ale
creierului, în hipofiză şi chiar în epifiză.
Ventriculele cerebrale ocupă o poziţie cheie în apariţia conştiinţei individuale
şi în trăirea inefabilă a sentimentului de spaţiu cosmic.
La începutul antrenamentului nostru spiritual nu este cazul să ne preocupăm de
acest tunel energetic, ci vom rămâne pur şi simplu conştienţi de ceea ce se petrece în
zona din mijlocul frunţii.
Ajna este o veritabilă poartă ce permite accesul atât către spaţiul subtil al
conştiinţei, cât şi spre lumile interioare.
Ajna e ca un comutator energetic general. Odată activată, tinde să activeze mai
multe trasee subtile bioenergetice – autoacupunctură –, tinde să rezolve toate
problemele psihice şi mentale. Funcţie curativă. La nivelul lui Ajna se unifică toate
vehiculele, prin ea corpurile subtile pot fi dinamizate şi armonizate. Prin unificarea
cu Ajna un om se însănătoşeşte mult mai rapid, indiferent ce boală ar avea.
Exemplificare : Unificarea cu Ajna Chakra.
Prin raportarea la Maha Ajna Chakra reflectăm Mintea lui Dumnezeu în noi,
ceea ce are ca rezultat efecte benefice fundamentale.
Dacă corpul este un templu, Ajna Chakra este altarul ; prin ea trecem de la
profan la sacru, de la fiinţe umane supuse condiţionărilor destinice la fiinţe cu
adevărat spirituale, care şi-au dezrobit sufletul.
12
Tehnica 2
de trezire şi dinamizare a celui de-al 3-lea ochi – Ajna Chakra

Are drept consecinţă atingerea unei profunde şi adevărate tăceri interioare.


Mentalul nu poate fi combătut sau liniştit numai cu ajutorul mentalului, mintea
obişnuită nu poate să-şi impună ei înşişi să se liniştească sau să tacă. Putem însă
dinamiza o structură supramentală, situată deci din punct de vedere ierarhic deasupra
celei mentale, structură de la nivelul căreia mintea poate fi controlată şi dominată.
Cel de-al 3-lea ochi poate fi comparat cu un turn de control.
I. Energizarea subtilă a laringelui
În Padmasana, realizăm respiraţia vibratorie.
Vibraţia survenită în zona gâtului este constituită din 2 părţi : una de natură
fizică, obţinută prin acţiunea mecanică a respiraţiei, şi o alta de natură subtilă,
sesizabilă printr-o senzaţie de uşoare furnicături perceptibile chiar şi atunci când
rămânem în retenţie pe plin. Utilizând respiraţia vibratorie vom urmări să
intensificăm acele senzaţii de natură subtilă.
Nu este indicat să ne cramponăm în analize teoretice cu privire la discernerea
celor două tipuri de vibraţii, căci atunci mentalul se va interpune într-un mod radical,
iar atunci procesul de amplificare a energiei se va bloca.
II. Amorsarea unei vibraţii la nivelul lui Ajna şi transferul energetic
Continuând respiraţia vibratorie, vom urmări să devenim conştienţi de vibraşia
ce survine în zona din mijlocul frunţii. aici urmărim să percepem furnicături
asemănătoare vibraţiei de natură subtilă pe care o resimţeam anterior în zona gâtului.
Realizăm apoi joncţiunea energetică conexând gradat cele două vibraţii. Pentru a
ajuta acest proces natural de sublimare a energiilor de la nivelul lui Vishuddha la
nivelul lui Ajna, vom urmări să devenim simultan conştienţi de vibraţia gâtului şi de
vibraţia survenită în mijlocul frunţii. În acest fel vom remarca evidenta interacţiune
energetică dintre aceste două zone.
Sintetizând, am putea spune că utilizăm respiraţia vibratorie drept amplificator
energetic pentru iniţializarea şi amplificarea vibraţiilor lui Ajna.
III. Apariţia luminii în zona celui de-al 3-lea ochi – Ajna Chakra
Menţinând respiraţia rezonantă, abandonăm priza de conştiinţă asupra
vibraţiei, urmărind să descoperim în zona lui Ajna o formă luminoasă sau colorată.
Nu ne referim la lumina fizică ci la lumina spirituală perceptibilă cu ochii închişi.
Nu evocăm şi nu ne imaginăm această lumină ; ea e precum un mugure care
prin maturare devine floare şi apoi fruct.
Pentru a percepe mai uşor această lumină, vom enunţa un principiu esenţial :
Nu trebuie să urmărim să vedem lumina, ci să o simţim. Este foarte important
acest aspect. Cei care au percepţii văd, dar nu simt. Aceasta îi face să fie oarecum
13
exteriori faţă de aspectele pe care le percep. "Mulţi văd dar puţini privesc". Este
necesară o pătrundere în intimitatea a ceea ce survine, nu este vorba doar de a vedea,
ci de această identificare cu ceea ce percepem, şi aceasta dă naştere unei simţiri.
Aceasta este o cheie importantă, altfel vedem lumina subtilă dar nu o simţim,
ceea ce va face să apară în noi doar o formă de percepţie care nu ne va oferi acea
profunzime, acea maturitate dată de identificarea cu ceea ce vedem, aceasta făcându-
ne să simţim simultan în timp ce vedem. A vedea fără a simţi nu înseamnă încă
foarte mult. Este ceva, dar nu e tot. A ajunge să simţim înseamnă că am trecut o
etapă esenţială şi că deja se poate vorbi cu adevărat de o trezire a lui Ajna.
Este foarte important că ceea ce urmează să realizăm nu implică să ne
imaginăm că apare acolo o culoare, ci să sesizăm ceea ce apare acolo ; dacă nu
apare, nu trebuie să vizualizăm sau să ne imaginăm. Aceasta este esenţa acestei
metode, altfel nu vom reuşi să ne trezim Ajna, cel mult vom avea anumite
viziuni. De vizualizat este uşor, dar asta nu conduce la trezirea lui Ajna, nu s-a
dinamizat Ajna prin aceasta ; vizualizarea nu are nimic de-a face cu trezirea lui
Ajna.
Acest proces trebuie să fie exact ca o oglindire. Atunci când ne aflăm în
faţa unei oglinzi nu vedem un morcov ci pe noi, nu ne imaginăm că vedem un
morcov. Vedem doar ceea ce este de văzut pentru că nu există morcovul. Nu
trebuie să vizualizăm un bec care nu există.
Întâi trebuie să apară sesizarea luminii, apoi, prin identificare, simţirea ei. În
acest proces nu trebuie să intervină imaginaţia sau vizualizarea.
Imediat ce am perceput o senzaţie luminoasă, oricât de diafană ar fi ea, o
conectăm energetic la vibraţia din zona gâtului, ceea ce va intensifica lumina şi o va
face să devină din ce în ce mai vie. La început, acţiunea de a "lega" senzaţiile
luminoase de la nivelul lui Ajna cu vibraţia laringelui, înseamnă pur şi simplu a
percepe ambele senzaţii în acelaşi timp. Apoi, apare în mod automat un transfer
subtil între cele două zone, vibraţia laringelui "hrănind" parcă lumina, făcând-o mai
tangibilă şi mai strălucitoare.
Pe măsura practicii, vom percepe la nivel subtil zone din ce în ce mai
strălucitoare, de o lumină ardentă. Vom lega energetic vibraţia subtilă a laringelui de
partea cea mai strălucitoare a luminii percepute în spaţiul conştiinţei, la nivelul lui
Ajna Chakra.
IV. Expansionarea conştiinţei
Acum, în loc să ne concentrăm asupra luminii, devenim conştienţi de fundalul
pe care se desfăşoară aceste imagini luminoase. Lumina indigo, sau fondul întunecat
ne va da senzaţia inefabilă a existenţei unui spaţiu infinit care se desfăşoară în faţa
noastră. Această percepţie indică faptul că am intrat în legătură cu Akasha tattva,
eterul subtil universal ce va reprezenta energia fundamentală pe baza căreia vor
putea fi realizate ulterior toate viziunile noastre subtile, spirituale.
14
Acest spaţiu ne poate părea indigo, albastru întunecat sau chiar negru, dar,
mult mai importantă decât toate aceste percepţii vizuale de natură subiectivă ale
culorii acestui fond interior, este senzaţia fascinantă de întindere vastă ce ni se
deschide larg, atrăgându-ne magnetic, ca şi cum dintr-o dată ne-am afla pe vârful
unui munte de pe care pot fi văzute spaţii nesfârşite, în timp ce orizontul este împins
undeva la nesfârşit. Rămânem perfect conştienţi şi lucizi în acest spaţiu al conştiinţei,
abandonându-ne cu detaşare, absorbiţi în vacuitatea sa clară şi profundă.
Exemplificare : Expansionarea conştiinţei la nivelul lui Ajna Chakra.
În această etapă, respiraţia vibratorie poate fi diminuată sau chiar abandonată,
deoarece procesul de rezonanţă cu energiile subtile mentale a fost deja aclanşat şi
tinde să se păstreze astfel în virtutea concentrării noastre profunde, fără un efort
suplimentar. Vom începe însă din nou respiraţia vibratorie de fiecare dată când
mintea începe să vagabondeze, purtată fiind de diferitele gânduri aleatoare.
V. Perceperea mentală a unei spirale Yang în spaţiul conştiinţei
Începem în continuare să ne învârtim, ca şi cum am fi purtaţi de un vortex, în
acest spaţiu infinit ce se deschide larg în faţa noastră, deplasându-ne plini de un
dinamism efervescent în profunzimile mereu mai adânci, mai cuprinzătoare şi mai
vaste ale unei structuri spiralate ce înaintează către în faţă, în sens Yang, ca şi cum
am pătrunde fascinaţi într-un misterios tunel nesfârşit.
Acest vortex în care înaintăm, pătrunzând din ce în ce mai adânc în spaţiul
conştiinţei proprii, poate fi asemănat cu o spirală sau cu un tunel spiralat. Totuşi, nu
este cazul să avem idei preconcepute cu privire la aspectul său, să ne imaginăm
cum ar fi. De aceea, cel mai bine este să lăsăm percepţia subtilă să se stabilizeze
şi să se contureze puţin câte puţin, de la sine, percepând astfel direct acest
spaţiu subtil.
Această structură spiralată există deja în spaţiul conştiinţei noastre,
aşteptându-ne doar să ne cufundăm în ea. De aceea, nu este necesar să ne creăm
imaginar o mişcare în spirală, sau să vizualizăm un asemenea vortex, ci trebuie
doar să ne lăsăm pur şi simplu purtaţi de mişcarea naturală şi firească a
energiei în tunelul interior spiralat pe care îl vom descoperi prin dinamizarea
lui Ajna.
Pe măsură ce continuăm să ne învârtim astfel, cu viteze ce tind să devină din ce
în ce mai mari, dar rămânând în permanenţă perfect lucizi, urmărind în acelaşi timp
cu detaşare, dar şi total abandonaţi ei, această deplasare, vom constata că
proprietăţile şi chiar culoarea acestui spaţiu Akashic se modifică din timp în timp,
aceasta indicând că suntem proiectaţi în zone diferite din ce în ce mai profunde ale
conştiinţei noastre, zone caracterizate în mod firesc de frecvenţe diferite de vibraţie,
cărora le vor corespunde mereu alte nuanţe ale culorii indigo, cât şi alte stări şi
senzaţii subiective. Vom urmări cu atenţie şi detaşare toate aceste senzaţii diferit

15
nuanţate, continuând în acelaşi timp să ne lăsăm purtaţi în vortexul spiralat, înaintând
mereu din ce în ce mai rapid, fără teamă şi fără ezitare.
Din când în când, dacă simţim nevoia, putem utiliza respiraţia vibratorie pentru
a amplifica efectul de rotire în spirală.
Această pătrundere spiralată ne va aduce o inefabilă cunoaştere directă a
spaţiilor subtile ale conştiinţei. Trecând prin aceste vortexuri putem "călători" în
spaţii şi epoci diferite. Această formă neobişnuită de călătorie are drept scop nu o
proiecţie în lumi şi universuri astrale exterioare nouă, ci în propria noastră fiinţă.
Chiar dacă acest spaţiu subtil în care înaintăm pare a fi exterior nouă, în
realitate el nu este altceva decât un domeniu obiectivat al propriei noastre
interiorităţi, spirala conducându-ne în mod tainic către aspectele divine, supreme din
noi înşine, la capătul acestui tunel de lumină regăsindu-ne adevărata noastră natură
divină, Sinele Suprem Atman.
Vom pătrunde în acest vortex spiralat cu o atitudine de respect şi transfigurare,
păstrând mereu un sentiment solemn şi sacru, de uimire, de minunare. În plus, putem
chiar personaliza acest spaţiu interior, pătrunderea în el ajungând să fie percepută
precum o adâncire într-o fiinţă spirituală foarte evoluată, ce ne va dezvălui mistere
fascinante ale existenţei. Depăşind totuşi treptat chiar şi aceste condiţionări ce ne
fac să atribuim un caracter personal şi formal unui spaţiu abstract al
conştiinţei, vom putea să-i sesizăm cu adevărat conţinutul potenţial şi virtual de
transcendenţă, proiectându-ne astfel în Împărăţia Tatălui Ceresc, Dumnezeu.
Exemplificare : Spirală Yang în spaţiul conştiinţei.
VI. Transcenderea elementelor tehnice
Abandonăm orice priză de conştiinţă limitată, condiţionată de o concentrare
mentală anume – respiraţie, frunte sau spaţiu spiralat. În această fază de transcendere
a mentalului, conştiinţa tinde să se orienteze spontan, de la sine, nu trebuie să
urmărim noi asta, către zona de deasupra capului, spre Brahmarandhra. Vom deveni
conştienţi de această zonă fără să facem nimic altceva, fără să urmărim din
punct de vedere mental ceva anume. Pur şi simplu vom savura cu detaşare şi
luciditate senzaţiile spirituale cosmizante ce apar, lăsând conştiinţa – profund
elevată în urma deplasării spiralate în spaţiul subtil guvernat de Akasha tattva – să ne
ghideze de această dată în zona spirituală de deasupra capului, în plan subtil,
generând astfel o dinamizare a lui Sahasrara ce va produce revelaţii şi iluminări în
care vom trăi în mod direct starea de revelare a Sinelui Divin Atman.
Realizăm priza de conştiinţă la nivelul lui Sahasrara, transcenzând astfel orice
condiţionări şi tipare mentale, într-o stare de vid beatific în care dispare chiar şi
senzaţia de înaintare într-un spaţiu interior, căci de această dată dispare noţiunea de
deplasare şi chiar şi cea de spaţiu, fiind că întreaga noastră fiinţă se topeşte în
infinitatea totului şi atunci vom simţi că suntem prezenţi instantaneu pretutindeni.

16
Îndepărtarea gândurilor parazite

Dacă apar în mod neaşteptat şi necontrolat gânduri şi sentimente care tind să


ne disperseze atenţia, nu le vom acorda nici o atenţie ; trebuie să avem o stare de
detaşare faţă de ele. Nu este indicat să luptăm mental, în mod egotic, cu îndârjire,
împotriva gândurilor, căci acest mod de a proceda ar face ca atenţia noastră să se
îndrepte în mod spontan şi natural, fie că vrem, fie că nu vrem, tocmai asupra lor,
reactivându-le mereu şi mereu, făcând ca lupta să fie astfel inutilă.
De fiecare dată când vom constata că am fost atraşi de un gând – care
inevitabil ne va coborî drastic nivelul de conştiinţă –, revenim focalizându-ne şi mai
mult în Ajna.
Totuşi, trebuie să realizăm că scopul ultim nu este acela de a face mintea
perfect tăcută, gonind toate gândurile, ci acela de a dinamiza cel de-al 3-lea ochi.
Odată ce acest scop a fost cu adevărat atins, vom constata că în mod firesc gândurile
nu vom mai avea nici un fel de forţă, detaşându-ne astfel în mod spontan de ele.
Exemplificare : Starea de focalizare la nivelul lui Ajna, detaşarea faţă de
gândurile parazite şi chiar transcenderea lor.

Scopul real al acestor metode de trezire a lui Ajna Chakra nu este acela de a
obţine clarviziunea sau de a accede în unul din paradisurile astrale, ci acela de a ne
pregăti pentru o transformare alchimică fundamentală şi definitivă, ireversibilă,
menită să se producă în însăşi fiinţa noastră. Scopul acestor tehnici este deci
eliberarea totală de condiţionările existenţei actuale.

Exerciţii de trezire şi amplificare a circulaţiei


fluidelor subtile bioenergetice în propria noastră fiinţă

Vom realiza acest demers în scopul de a obţine o percepţie tangibilă a energiei


subtile eterice.
Capacitatea de a deplasa conştient energii din ce în ce mai mari prin nadiuri ne
va permite să ne vindecăm sau să vindecăm la alţii anumite probleme de sănătate ce
ar putea proveni dintr-o carenţă de energie eterică într-o anumită zonă. Funcţionarea
corectă a organelor depinde de deplasarea echilibrată e energiei în corpul eteric, prin
canalele specifice.
Aceasta ne va permite să obţinem o mai mare rezistenţă şi imunitate la energii
nocive, care vor putea fi expulzate conştient prin direcţionarea unor energii benefice
foarte puternice în acea zonă, la fel cum o conductă poate fi curăţată de mizerii şi
reziduuri prin forţa unui curent puternic de apă curată.
Toate aceste exerciţii energetice vor trebui considerate ca elemente preparatorii
în vederea realizării unor tehnici mai complexe, menite să purifice foarte intens şi
17
profund canalul principal al fiinţei, Sushumna Nadi, ce va permite apoi trezirea
energiei fundamentale a fiinţei, Kundalini Shakti.
Prin urmare, în vederea unei asemenea deplasări conştiente de energie
eterică benefică, noi nu mai trebuie să realizăm doar o simplă proiecţie
imaginativă pasivă, lipsită de forţă şi eficienţă, în care să ne imaginăm un flux
de energie urcând prin Sushumna, ci vom putea efectua în mod concret o
dinamizare menită să pună în acţiune circulaţia corectă a energiei prin acest nadi
fundamental al fiinţei.

Scuturarea mâinilor

Scuturăm mâinile, după care rămânem nemişcaţi cu palmele orientate în sus.


Devenim conştienţi de vibraţiile şi energizările care survin în zona mâinilor. Ne
îndreptăm apoi priza de conştiinţă asupra vibraţiilor şi energiilor ce apar la nivelul
zonei din mijlocul frunţii. Vom realiza această trecere succesivă a atenţiei de 7 ori,
mâini, frunte, mâini, etc. Unificăm subtil fenomenele energetice apărute în zona
mâinilor cu cele ce se manifestă la nivelul lui Ajna. Putem folosi respiraţia vibratorie
pentru a intensifica această unificare energetică.
Nu folosim în nici un fel imaginaţia şi nici vizualizarea creatoare.
Transformările extraordinare pe care le vom sesiza într-un mod foarte obiectiv
se vor baza întotdeauna numai şi numai pe evenimentele energetice şi spirituale
ce se produc în mod concret şi spontan. Cu alte cuvinte, nu vom face altceva
decât să dezvoltăm la maxim ceea ce avem deja, fără a inventa, printr-un efort
imaginativ, ceva nou. Dacă, de exemplu, nu simţim decât uşoare înţepături la
nivelul mâinilor, nu vom face altceva decât să amplificăm mereu şi mereu aceste
senzaţii până când ele se vor transforma în senzaţii vibratorii evidente.
Frecarea mâinilor
Analog, dar prin frecarea mâinilor.

Consideraţii cu privire la corpul eteric

De fiecare dată când percepem uşoare vibraţii şi energizări ce survin în


anumite zone ale corpului nostru fizic, simţim de fapt corpul eteric. Ecuaţia "vibraţie,
stare energetică = manifestare în plan eteric" este în mare parte adevărată.

Ujay se realizează respirând pe nas, vibraţiile fiind produse prin contractarea


parţială a glotei.
Bhramari se realizează respirând şi pe gură, vibraţiile fiind produse prin
ridicarea uşoară a palatului moale.

18
Respiraţia vibratorie se realizează respirând şi pe gură, vibraţiile fiind produse
prin frecarea aerului în zona laringelui uşor contractată.

19

S-ar putea să vă placă și