Sunteți pe pagina 1din 1

ACTIVITATI instructiv- educAtive desfSURATE ÎN CADRUL GRUPURILOR DE SOCIALIZARE

26. 08. 2021

Categoria de activitate: Activități matematice

Tema activității: Formăm perechi

Titlul activității: “Găsește-mi perechea!“

Mijloc de realizare: Joc didactic

Tipul activității: Consolidarea cunoștințelor

Obiectiv funamental: Dezvoltarea capacității de formare a perechi în funcție de reperele menționate.

Obiective operaționale: La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili să:

O1:- să efectueze numărarea în concentrul 1-10;

O2:-să realizeze perechi, punând în corespondență elementele vizate;

O3:-să realizeze mulțimi cu tot atâtea elemente;

O4:- să respecte reperele spațiale indicate în poziționarea și manevrarea materialului distributiv;

O5:-să răspundă corect și în propoziții la întrebările adresate.

Strategia didactică:

-metode și procedee: Explicația, Exercițiul, Conversația euristică, Conversația examinatoare,Demonstrația.

-mijloace didactice: flip-chart,material distributiv,fișe de lucru, gumă adezivă.mod de organizare: frontal și individual