Sunteți pe pagina 1din 1

Masa moleculară (M)

-se calculează prin însumarea maselor atomilor care alcătuiesc molecula;

-A= masa atomului a cărei valoare se ia din tabelul periodic( partea stângă-sus, a
elementului) şi se rotunjeşte

-În cazul în care în moleculă există mai mulţi atomi, masa atomului respectiv va
fi înmulţită cu numărul atomilor

Ex. Calculaţi masa moleculară pentru moleculele de mai jos:

MCaO =

MH2O =

MNa2CO3 =

Dacă în formula chimică a substanţei apare paranteza, poziţia acesteia în calcule


va rămâne exact aşa cum apare în formula chimică

1. MCa(OH)2 =

2. MCa3(PO4)2 =