Sunteți pe pagina 1din 2

Molecule

-este cea mai mică particulă dintr-o substanţă, care poate exista în stare liberă şi care, în
condiţii obişnuite păstrează proprietăţile substanţei din care provine.

-moleculele se formează din doi sau mai mulţi atomi identici sau diferiţi care îşi pun în comun
electroni

Cum se formează moleculele https://www.fizichim.ro/docs/chimie/clasa7/chimie-clasa7-


capitolul5/

! Perechea de electroni pusă în comun se reprezintă printr-o liniuţă „ – „


-Caracteristicile moleculelor:

1. stabile

2.electric neutre

3. forme şi dimensiuni diferite

4. între molecule există spaţii intermoleculare

5. se mişcă dezordonat în funcţie de temperatură

6. moleculele aceleaşi substanţe sunt identice