Sunteți pe pagina 1din 7

ÎNTOCMIREA PROIECTULUI DE AEROFOTOGRAFIERE

Se considera foaia de harta la scara 1:100000. Se cere sa se întocmească proiectul de zbor, cunoscând
ca aerofotografierea se efectuează cu o camera aerofotogrammetrica de format 23cmx23cm si cu constanta
camerei ck = 150,10mm in scopul întocmirii ortofotohartii la scara 1:5000.
Se cunosc:
• itinerariile de zbor vor fi proiectate pentru preluare de la vest la est si invers pe intinerariul de
întoarcere;
• viteza vântului in regiune , v = v l km/h;
• direcţia dominanta a vântului, care bate de la nord-est la sud-vest, face cu direcţia de zbor unghiul
ψ= 11°.
• avionul fotogrammetrie utilizat are viteza medie de zbor de V = V a km/h
• acoperirea longitudinala de cel puţin ax=66%;
• acoperirea transversala in jurul valorii de ay=28%;
• itinerariile de zbor se vor alege astfel incat sa treacă prin centrele trapezelor la scara 1:5000;
• preluarea fotogramelor se va face astfel incat un trapez la scara 1:5000 sa fie acoperit de o singura
fotograma si de doua modele stereoscopice.

Pentru ca sunt mai puţine trapeze decât studenţi se vor introduce următorii factori de partajare:
- vl = 4,0km/h + 0, 1 N km/h unde N reprezintă numărul din catalog al studentului;
- Va =145km/h + N km/h unde N reprezintă numărul din catalog al studentului;
- Numărul de benzi va fi egal cu 16.

MODUL DE LUCRU

A. Calculul elementelor fisei tehnice care insoteste proiectul de zbor. Elementele fisei tehnice sunt
cele cuprinse in tematica primita de Ia cadrul didactic. Urmăriţi cu atenţie indicaţiile privind relaţiile
de calcul si respectaţi modificările cerute pentru fiecare student in parte.
Intocmiţi fisa tehnica sub forma de tabel si salvati-o cu numele dumneavoastră in calculator sau pe stik
(memoria portabila) daca nu aveţi siguranţa ca veti gasi aceste calcule si data viitoare pentru a continua.
Procesul de aerofotografiere în scopuri fotogrammetrice presupune respectarea unor condiţii tehnice
privind orientarea itinerariilor de zbor, scara fotogramelor obţinute etc. Aceste elemente sunt calculate în
cadrul unei fişe tehnice care trebuie să cuprindă toate elementele ce trebuie respectate la aerofotografiere,
iar dispunerea itinerariilor de zbor se stabileşte în cadrul proiectului de zbor, care se întocmeşte, pentru
misiunea de aerofotografiere, pe o hartă care trebuie să cuprindă întreaga zonă de aerofotografiat.
Cel mai utilizat caz este preluarea fotogramelor nadirale pentru care elementele unghiulare de
orientare exterioară a fotogramelor au valorile: Φ ≤ ± 3o, Ω ≤ ± 5o şi Κ = ≤ ± 15o. Înainte de
începerea efectuării proiectului de aerofotografiere şi a calculului elementelor tehnice se stabileşte camera
cu care se va efectua preluarea fotogramelor, funcţie de accidentaţia terenului şi scopul aerofotografierii. În
cele ce urmează camera aerofotogrammetrică este dată prin constanta sa ck şi latura fotogramei l, precum
şi tipul de film care va fi utilizat (alb-negru sau color).
Un exemplu de proiect de aerofotografiere poate fi urmărit în lucrarea /Zăvoianu Fl., 1987 şi
1997/. Fişa datelor tehnice pentru efectuarea zborului trebuie să cuprindă:

a) stabilirea dimensiunilor zonei de aerofotografiat Lt şi lt se face prin măsurări pe harta la


scara 1:50 000 sau 1:100 000 funcţie de zona de aerofotografiat. Pentru aceasta se încadrează pe cât posibil
zona într-un dreptunghi cu orientarea Est-Vest sau Nord -Sud ţinându-se seama de eventualele obstacole
din zona de aerofotografiat, zone de interdicţie (zone militare, graniţele ţării etc.) precum şi de zonele de
întoarcere şi intrare în bandă care depăşesc de regulă cu aproximativ 5 km limitele zonei de aerofotografiat,
după care se măsoară şi transformă la scară lungimea Lt şi lăţimea lt a zonei de aerofotografiat;

b) stabilirea planului mediu de referinţă Hmed, valoare care se determină pe baza cotelor care se
citesc sau interpolează pe hartă şi este dată de relaţia:

Hmed = Hmin + 2 (Hmax + Hmin) / 3 , (4.9)


în care:
Hmed reprezintă cota planului mediu de referinţă;
Hmin reprezintă cota minimă din zona de aerofotografiat;
Hmax reprezintă cota maximă din zona de aerofotografiat.

c) stabilirea scării fotogramelor 1:mf se face cu relaţia:

1
= c mp , (4.10)
mf
în care:
mf - este numitorul scării fotogramelor;
mp - este numitorul scării planului ce se întocmeşte pe baza fotogramelor;
c - este o constantă pentru exploatarea prin stereorestituţie a stereogramelor
c = 220.

d) calculul înălţimii relative de zbor H.

1 ck
= sau H = ck f , (4.11)
mf H
în care:
ck - reprezintă constanta camerei cu care se efectuează aerofotografierea;
H - înălţimea relativă de zbor.

e) calculul înălţimii absolute de zbor Ha.

Ha = Hmed + H , (4.12)

f) calculul suprafeţei medii SF reprezentate pe o fotogramă.

SF = L2 = l2 mf2 unde: L = mf l , (4.13)

Fig4.12. Proiectul de aerofotografiere: B-baza de aerofotografiere; A-distanţa dintre benzile


adiacente; ax -acoperirea longitudinală; ay -acoperirea transversală.
g) calculul lungimii bazei de aerofotografiere B.

ax
B=L(1- ), (4.14)
100
în care:
ax - reprezintă acoperirea longitudinală (%) şi are valorile:
pentru întocmirea planului restituit 60 % ≤ ax % ≤ 70 %;
pentru întocmirea fotoplanului 25 % ≤ ax % ≤ 30 %.

h) calculul suprafeţei acoperite de un stereomodel SM.

SM= (L-B) L , (4.14)

i) calculul distanţei dintre itinerariile de aerofotografiere A.

ay
A = L (1- ), (4.15)
100
j) calculul numărului de stereomodele dintr-o bandă NM.

 Lt 
N M = + 1 , (4.16)
B 
k) numărul de fotograme dintr-o bandă NF.

NF = NM +1, (4.17)

l) numărul de benzi din tot blocul NB.


 lt 
NB= + 1 , (4.18)
A 
m) calculul numărului total de fotograme NtF.

NtF = NB NF , (4.19)
n) calculul metrajului de film MF.

MF = NtF (l + k), (4.20)

în care :
k=1 cm şi reprezintă intervalul de film neexpus dintre negative.

Direcţiile de aerofotografiere se trasează pe hartă o dată cu întocmirea proiectului de


aerofotografiere. Pentru calculul vitezei de drum a avionului W pentru cele două sensuri de zbor se ţine
seama de viteza vântului dominant U, precum şi de unghiul Ψ pe care direcţia acestuia îl face cu direcţia
de zbor.

o) calculul vitezei de drum a avionului W.

W1,2 = V 2 + U 2 ± 2UV cos(180o − Ψ ) ,


(4.21)

Viteza rezultă în m/s sau km/h, în mod obişnuit viteza avionului se exprimă în mile nautice pe oră
(mn / h). Transformarea se face astfel: 1mn = 1,852 km / h = 0,515m/s.
p) calculul timpului de aşteptare ta.

B
ta1,2 = , (4.22)
W1,2
q) calculul timpului maxim de expunere funcţie de trenare te.

e mf
te1,2 = , (4.23)
W1,2
r) calculul duratei zborului în zona de aerofotografiere tZ.

k
tZ = {N tF ( ta1 + ta2 )}, (4.24)
2

în care :
k =1,3 este un coeficient ce include timpul necesar parcurgerii buclelor de întoarcere şi înscrierea în
traseele benzilor adiacente.

Acoperirile mai sus considerate şi calculate vor avea unele abateri datorate:
- erorilor de menţinere a avionului pe itinerariul de zbor ( ± 200 m);
- variaţii ale diferenţelor de nivel din planul terenului;
- variaţii ale altitudinii de zbor;
- variaţii ale ungiurilor de înclinare Φ a rotaţiei K şi a derivei necorectate, care sunt de aproximativ
± 3% şi a înclinării transversale Ω , care poate fi de ± 5%.
La stabilirea proiectului trebuie avut în vedere cum s-a arătat mai sus ca în cadrul delimitării zonei de
fotografiat să se ia în consideraţie şi zonele de întoarcere pentru intrare în bandă a avionului. Itinerariile de
zbor calculate vor fi amplasate în zona de aerofotografiat astfel încât să se asigure o acoperire
stereoscopică pentru întreaga zonă.
`Se fixează apoi reperii de intrare, reperii de ieşire precum şi reperii de control. Reperii de intrare şi
ieşire din bandă se fixează de obicei la o distanţă de 4 -5 km de reperii iniţiali şi finali ai benzii, în afara
zonei de aerofotografiat. Reperii de intrare şi reperii de ieşire din bandă servesc la orientarea avionului la
intrarea şi ieşirea din bandă. Reperii iniţiali şi finali ai benzii se fixează la limita zonei de aerofotografiat
sau în apropierea acesteia. Pentru fiecare bandă se fixează centrele fotogramelor şi acestea se numerotează
pentru întreaga zonă.
Proiectul de aerofotografiere şi fişa datelor tehnice este preluată de către echipajul de zbor (pilot,
navigator, operator) în scopul pregătirii execuţiei lucrării.

B) In aceasta etapa se va face prima verificare pe parcurs a proiectului


(OBS. Cereţi avizul de continuare cadrului didactic daca vreţi sa continuaţi in siguranţa proiectul)

B. Intocmirea proiectului de zbor

a) Pregătirea foii de harta.


• Se primeşte trapezul la scara 1:100000.
• Se controlează orientarea liniilor de caroiaj, daca nu sunt dispuse riguros pe direcţia vest-est se
roteşte trapezul pana se obţine aceasta orietnare;
• Se georeferentiaza trapezul pe baza valorilor liniilor kilometrice extreme, respectiv pe colturile
acestuia. In AutoCad se foloseşte meniul „image" - si funcţiile „Correlate" - apoi „Rubbersheet" .
Se vor utiliza coordonatele colturilor deduse din liniile kilometrice si valorile acestora scrise pe
cadrul interior al foii de harta.
• Pe un strat separat,( acesta va fi proiectul de zbor) cu o culoare roşie se vor trasa foile de harta Ia
scările 1:50000, 1:25000,1:10000 si 1:5000.
• Cu o culoare neagra ( pe acelaşi strat de mai sus, si un cerculet cu diametru de 4mm se vor trasa
centrele trapezelor la 1:5000;
• Harta este pregătita pentru proiectarea itinerariilor de zbor.

- In aceasta etapa se va face a doua verificare pe parcurs a proiectului


(OBS. Cereţi avizul de continuare al cadrului didactic daca vreţi sa continuaţi in siguranţa proiectul)

b) Trasarea itinerariilor de zbor.

- In aceasta etapa se va face a treia verificare pe parcurs a proiectului


(OBS. Cereţi avizul de continuare al cadrului didactic daca vreţi sa continuaţi in siguranţa
proiectul).

EXERCIŢII:

1) Exerciţiu: gasiti scara medie a fotogramelor astfel incat sa avem o acoperire transversala de 25% intre
benzi, păstrând înălţimea de zbor si camera de aerofotografiere.
2) Calculaţi altitudinea de zbor pentru a avea scara fotogramei 1:20000 cu aceeiasi camera de
aerofotografiere.

c) Fixarea repreilor de intrare, ieşire si de control.

- In aceasta etapa se va face a patra si ultima verificare a proiectului.


(OBS. Cereţi avizul final al cadrului didactic daca vreţi sa încheiaţi proiectul).
- Proiectul va fi notat de cadrul didactic. La notare se are in vedere; prezenta, corectitudinea calculelor,
corectitudinea proiectului pe baza unei susţineri a modului de întocmirea proiectului

OBS. Toate proiectele vor fi salvate pe grupe intr-un fişier care va fi salvat pe un DVD si păstrat cel
puţin 4 ani de către cadrul didactic.
Fisa tehnica a elementelor necesare proiectului de zbor
Nr. Valori
Elementul Formula de calcul Observatii
Crt numerice
1 2 3 4 5
Lungimea zonei de
1 Se masoara pe harta 23160 Lt (m)
aerofotografiat Lt (m)
2 Latimea foii de harta lt (m) Se masoara pe harta 34283 lt (m)
3 Planul mediu de referinta 2 147 Hmed (m)
Hm e d= ( m ax H ) m i nH− m inH +
Scara medie a fotogramelor 3
4 15556 mf
(1:mf) mf = c mp
5 Inaltimea relativa de zbor H H = ck mf 2335 H (m)
6 Inaltimea absoluta de zbor Ha Ha = Hmed + H 2482 Ha (m)
Suprafata medie SF
7 SF = L2 = l2 mf2 1280 SF (ha)
reprezentata pe o fotograma
Lungimea bazei de
8  ax 1217 B (m)
aerofotografiere B B =L∗ −1 
Suprafata acoperita de un  100

9 845 SM (mp)
stereomodel SM SM = ( L ) − B L∗
Distanta dintre itinerariile de
10 ` 2576 A (m)
aerofotografiere A  ay
A =L∗ −
1 
Numarul de stereomodele  100

11 20 buc
dintr-o banda NM L 
N M =  +t  1
Numarul de fotograme dintr-o B 
12 NF = NM + 1 21 buc
banda NF
Numarul de benzi din tot
13  lt 
14 buc
blocul NB NB =  + 1
Numarul total de fotograme A 
14 301 buc
NtF N tF = N B ∗ N F
15 Metrajul de film (cm) MF 7224 cm
M F = N tF ( l + k )
Viteza de drum a avionului
16 82 mn
(mn) W1
Viteza de drum a avionului
W1 = V 2 + U 2 + 2UV ∗ cos 180 − Ψ( )
17 87 mn
(mn) W2 W2 = V 2 + U 2 − 2 UV ∗cos ( 180 
− Ψ)

18 Timpul de asteptare ta1 (s) B 29 s


ta 1 =
W1
19 Timpul de asteptare ta2 (s) B 27 s
ta 2 =
W2
Timpul maxim de expunere
20 e ∗m 5 s/km
functie de trenare te1 te 1 = f

W1
Timpul maxim de expunere
21 e ∗m 5 s/km
functie de trenare te2 te 2 = f

W2
Durata zborului in zona de
22 10997 s
aerofotografiere tz k
tz =
2
{ NtF (ta 1+ ta 2 ) }
Hmax 180
Hmin 80
c 220
mp 5000
ck 150,1 mm
U=vl= 5,1 km/h
ψ= 11 º
l 23 cm
ax 66
ay 28
L 3577.96 m
Va = 156
e= 0,05 mm
1mn = 1,852 km / h = 0,515m/s