Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COLCEAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ INOTEŞTI, STRUCTURA

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE


anul 2019– 2020

Nr crt Obiective Acţiuni, activităţi Resurse umane Termen, data

1.
Constituirea catedrei diriginţilor - directorul şcolii propune diriginţii la fiecare clasă - Consilierul cu munca Săptămâna 2 – 13
şi desemnarea responsabilităţilor - se desemnează responsabilii comisiilor metodice educativă. septembrie
pentru fiecare comisie metodică la nivelul şcolii. - directorul şcolii,
- diriginţii
2 - consilierul educativ, în cadrul şedinţei din data de
Prezentarea programei de 23.sept face informarea diriginţilor cu privire la
Consiliere şi Coordonare şcolară. noua programă şcolară privind consilierea şi - profesorii diriginţi Săptămâna
orientarea şcolară. - directorul şcolii 16- 20 sept.

3
Elaborarea Programului Fiecare comisie metodică îşi va propune activităţi - reprezentanţii comisiilor 7 / 11oct.
activităţii educative şcolare şi atât în timpul orelor de curs cât şi în afara lor. metodice.
extraşcolare.
4
Alegerea - fiecare clasă îşi va desemna câte un reprezentant - profesori diriginţi
COMITETULUI DE ELEVI pentru Consiliul Elevilor pe şcoală. - elevii fiecărei clase I – VIII 18 / 22 oct
- Şeful acestui Comitet va fi desemnat prin vot - consilierul cu munca
secret. educativă
5
ZIUA EDUCAŢIEI - se va organiza careu în curtea şcolii, unde elevii - dir. şcolii, consilierul cu
vor fi informaţi cu privire la această zi. munca educativă, diriginţi, 5 oct.
- la nivelul fiecărei clase vor avea loc diferite învăţători.
activităţi.
6
Şedinţa Consiliului - va avea loc şedinţa cu reprezentanţii părinţilor din - dir. şcolii, consilierul cu
Reprezentativ al Părinţilor fiecare clasă şi va fi ales reprezentantul pe şcoală a munca educativă. 16 / 19 noiembrie
părinţilor.
1
7 23 SEPTEMBRIE Elevii claselor V – VIII sunt prezenţi la fiecare oră - directorul scolii, diriginti, 23 – 26 septembrie
de dirigenţie în curtea şcolii unde vor desfăşura institutori, consilier cu
ZIUA MONDIALĂ A acţiuni de ecologizare. munca educativa,
CURĂŢENIEI reprezentanti ai Primariei.

Toţi elevii şcolii vor întocmi planşe, materiale - Profesori, diriginti,


8 31 OCTOMBRIE grafice şi cartografice, cu şi despre Halloween. invatatori 27 – 31 oct.
HALLOWEEN

9.
Ziua Internațională a Toleranței este o sărbătoare - Diriginţi, educatori, 10 – 14 nov. 2014
16NOIEMBRIE
Ziua anuală declarată de O.N.U. în 1995 pentru ca învăţători
Internaţională a oamenii să conștientizeze pericolele intoleranței
TOLERANŢEI

- la nivel de clasă elevii vor fi informaţi despre


10. 1 DECEMBRIE însemnătatea acestei zile , vor realiza compuneri, - Comisiile ,, LIMBA ŞI
ZIUA NAŢIONALĂ A desene, eseuri şi concursuri pe teme istorice. COMUNICARE,, ,,OM ŞI 28 noiembrie
ROMÂNIEI - se vor acorda diplome pentru cei mai isteţi dintre SOCIETATE,, diriginţi,
elevi învăţători, educatori, elevii
şcolii.

E vremea colindelor… - Se vor organiza serbari la nivel de clasa- - participa toti elevii scolii,
Serbare dedicată sărbătorilor expozitie de felicitări, masti de Craciun, diriginti, institutori, autoritati Săpt. 15 – 19
11.
de iarnă - se vor evidentia obiceiuri de Craciun din satul locale, Preotul decembrie
nostru.

13 - 15 ian.
Ziua scolii noastre - elevii vor fi instiintati despre Eroul Inv. Nicolae
Dinu, cel al carui nume il poarta scoala din Comisia ,,Limbă şi 10 – 21 ian
Dumbrava Comunicare
- Directorul şcolii, - cons cu
2
12. Ziua - şedinţă în cadrul comisiei Limbă şi Comunicare, munca educativă
MIHAI EMINESCU dedicată acestei zile. elevii claselor I - VIII
- concurs cu tema ,,EMINESCU, POET
NAŢIONAL,, elevii vor recita poezii scrise de M.
Eminescu
14.
VALENTINE’S DAY sau - se vor organiza concursuri MISS DRAGOBETE - elevi, învăţători, diriginţi,
DRAGOBETE? si MISTER DRAGOBETE, la care participa toti educatori, 21 febr. - 11 martie
Sărbătoarea dragostei la elevii claselor V – VIII.
romani….

1 – 8 Martie,
Sărbătorile Mărţişorului - se va realiza expozitie de martisoare pe care - institutori, diriginti,
elevii le vor confectiona la orele de Ed autoritati locale, preotul 1 – 8 martie
15.
Tehnologica sau ed Plastica
- Prezentarea şi discutarea normelor de circulaţie
25 martie, rutieră.
ZIUA POLIŢIEI ROMÂNE - Dezvoltarea deprinderilor de circulaţie rutieră şi a 24 / 28 martie, 2014
comportamentului preventiv; responsabil Comisia Rutieră
Circulaţia pe drumurile -Redarea printr-un desen schematic a drumului
publice parcurs de ei până la şcoală; diriginţi educatori, director,
Formarea comportamentului rutier responsabil pe Poliţia Locală
baza cunoaşterii şi respectării regulilor de circulaţie
pentru prevenirea producerii accidentelor de
circulaţie;
16. Expozitie de desene realizate de elevi.

-Implicarea elevilor în activităţi de protejare a Diriginţi, educatori, Toată luna aprilie


17 APRILIE; mediului înconjurător ; institutori, membrii ai
LUNA PĂDURII -Formarea de comportamente ecologice, comunităţii locale
prin colectarea şi reciclarea deşeurilor ;
-Aplicarea normelor de protecţie şi îngrijire a
mediului înconjurător.

3
18. - prof geografie,
22 aprilie, - la nivelul şcolii se vor desfăşura activităţi dedicate - diriginţi,elevi învăţători,
ZIUA PĂMÂNTULUI Zilei Pământului. Sub tema ,,ORA - directorul şcolii, 22 aprilie
,, Atitudine pentru lumea PĂMÂNTULUI,, lasă Pământul să respire, se vor - autorităţi locale.
noastră” realiza referate, prezentări de referate, DVD, CD… - părinţi
19.
9 mai, - elevii vor fi informaţi de către diriginţi, învăţători, - director, diriginţi,
ZIUA UNIUNII EUROPENE despre însemnătatea acestei instituţii europene. învăţători, educatori,elevi, 8 mai
- se vor realiza concursuri cu tema părinţi…
,,EUROPA : VIITORUL MEU, AL TĂU, AL
NOSTRU,,

20 1 iunie, - Identificarea drepturilor copiilor ; - director, diriginţi,


COPILĂRIE FERICITĂ - Cunoasterea diferitelor aspecte din viata unor învăţători, educatori,elevi,
copii; părinţi…
- Asigurarea bunei înţelegeri între copii Săpt. 2 - 6 iunie
- Exprimarea în mod liber a părerilor proprii
21. 5 mai, Ziua mediului - elevii vor fi informaţi că un mediu curat înseamnă
şi o viaţă sănătoasă.
UN MEDIU MAI CURAT, O - referate, concursuri, jocuri, pe tema - elevi, profesori, diriginţi,
VIAŢĂ MAI BUNĂ ,,SĂ DĂM O ŞANSĂ PĂMÂNTULUI,, învăţători.
- ecologizarea perimetrului şcolar, - autorităţile locale,

Ziua Educatorului - activitati recreative, jocuri, concursuri, tombola.

Director , Consilier Educativ