Sunteți pe pagina 1din 29

2.2.

Bara de instrumente privind realizarea obiectelor 3D Features

După crearea schiței într-unul dintre planele Front Plane, Top plane si Right plane se
apelează bara de lucru FEATURES. Această bara de lucru devine activă doar după ce o schiță a
fost realizată. Apelarea aceste bare de lucru se poate face fie și din meniul principal INSERT (fig.
2.1), fie din bara de stare principală (fig.2.1).

Fig.2.1. Apelarea barei de lucru Features.

Fig. 2.2. Meniul pentru crearea unui model 3D.

Într-o primă fază sunt active doar două comenzi Extrude și Revolve (fig. 2.2). După
aplicarea uneia dintre comenzi vor deveni active și alte comenzi din bara de lucru FEATURES (fig.
2.3).

Fig.2.3. Bara de lucru Features

2.3. Comanda EXTRUDE

Una dintre cele mai uzuale comenzi pentru a realiză o piesă 3D este comanda Extrude.
Fig. 2.4. Căsuța de dialog pentru crearea unui cerc.

Aceasta permite extrudarea unei schițe 2D sau 3D. Pentru început se selectează un plan în
care se va crea o schiță. Pentru schiță s-a ales un cerc din bara de lucru Sketch. La apelarea
comenzii cerc va apărea o căsuță de dialog prezentată în figura 2.4. În această căsuță de dialog se
pot introduce coordonatele centru cercului și raza cercului sau se vor introduce mai târziu folosind
comanda Smart Dimension.
În continuare se va folosi pentru exemplificare, comanda Extrude din bara de instrumente
FEATURES. Dupa apelarea comenzii Extrude va aparea o fereastră sau căsuța de dialog prezentată
în figura 2.5.

Fig. 2.6. Vizualizarea aplicării comenzii Boss-


Extrude.

Fig. 2.5. Căsuța de dialog pentru comanda Fig. 2.7. Rezultatul aplicării comenzii boss-
Boss-Extrude. Extrude.

În timpul apariției ferestrei de dialog softul SolidWorks permite și vizualizarea comenzii.


Dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) și va rezulta
piesa 3D sau obiectul 3D (fig.2.7).
După cum se observă în căsuța de dialog sunt mai multe opțiuni pentru a realiza o piesă prin
comanda Extrude, principalele opțiuni se prezintă în continuare:
Fig. 2.8. Opțiunea de extrudare pe două direcții.
- se poate extruda pe două direcții (fig.2.8);
Sunt situații când piesa prezintă o axă de simetrie sau un plan de simetrie și pentru a ușura
construcția piesei se alege această opțiune.
- se poate indica unghiul de extrudare(fig. 2.9):
Datorită complexității construcției piesei se poate alege și un unghi de înclinare astfel încât
să se ușureze contrucția piesei.

Fig. 2.9. Opțiunea de extrudare cu un anumit unghi.

- se poate indica grosimea cilindrului sau trunchiului de con extrudat (se obține o țeava
cilindrică (fig. 2.10,a sau conică fig. 2.10, b);
Fiecare opțiune se alege funcție de complexitatea geometrică a piesei și de experiența pe
care o are utilizatorul.
De asemenea, chiar dacă uneori piesa nu prezintă plane de simetrie, o anumită grosime a
peretelui sau nu are unghiuri de înclinare pentru ușurința construției obiectului se poate alege una
dintre aceste opțiuni.
- se poate indica până unde se extrudează schița respectivă dacă mai sunt și alte obiecte,
(fig.2.11) etc.
Pentru a extruda o schiță până la un anumit obiect, aceasta trebuie să fie create într-un plan
perpendicular (fig. 2.11) pe obiectul respective sau în același plan dar la o anumită distanță față de
obiectul deja existent.
În cazul în care se dorește obținerea unei tăieturi sau obținerea unui alejaj într-un obiect se
folosețte comanda Cut-Extrude.
În momentul în care se dorește tăierea unui obiect se folosește comanda Cut-Extrude, din
bara de lucru FEATURES. După selectarea comenzii va apărea o fereastră de dialog (căsuța de
dialog) prezentată în figura 2.12.
La aplicarea acestei comenzi opțiunile prezentate anterior rămân valabile și pentru această
comandă (tăierea pe o anumită adâncime, tăierea sub un anumit unghi, tăierea până la o anumită
suprafață etc.), dar mai apare în plus și opșiunea de a schimba direcția de tăiere (Flip side to cut).

b
Fig. 2.10. Opțiunea pentru grosimea peretelui unei piese.

Fig. 2.11. Opțiunea de extrudare până la un obiect existent.


2.4. Comanda REVOLVE

Comanda Revolve este la fel de des utilizată ca și comanda Extrude, dar față de comanda
Extrude trebuie respectate câteva opțiuni când se alege schița de realizarea a piesei prin comanda
Revolve și anume:
Fig. 2.12. Utilizarea comenzii Cut-Extrude.

- se desenează numai jumătate din schița piesei cea care se rotește în jurul axei (se desenează
numai pe o singură parte a liniei de centru, adică doar partea simetrică).
- schița desenată nu trebuie să depăşească linia în jurul careia se va roti conturul desenat,
deoarece programul nu va executa comanda.
- în cazul în care piesa trebuie să rezulte fără gaură la interior (un cilindru) conturul (schița) ce
urmeză a fi rotită trebuie să atingă linia de centru în două puncte, astfel se va obține o piesa cu
gaură.Pentru exemplificare s-a luat tăierea unui cilindru cu un alt cilindru. Cilindrii au fost
construiți în plane perpendiculare (fig.2.12).
Linia în jurul căruia se va roti schița (conturul) desenat poate fi de orice fel. De asemenea,
există trei opțiuni (condiții) pentru ca o piesă să rezulte prin comanda Revolve si anume:
- indicarea liniei de centru;
- indicarea unghiului de rotație;
- indicarea conturului sau a schiței ce se dorește a fi rotită.
La opțiunea unghiul de rotație există trei posibilități:
- unidirecţională: unghiul de rotatie este într-o singură direcţie.
- bidirecţională: unghiul de rotatie poate fi în două direcţii diferite.
- planul median: unghiul de rotatie poate fi imparţit egal între două direcţii opuse.

Fig. 2.13.Meniul pentru realizarea schițelor.


Fig. 2.14. Căsuța de dialog pentru crearea unui dreptunghi.

Pentru aplicarea comenzii Revolve se crează o schița într-un plan. Pentru crearea schiței se
folosește bara de instrumente Sketch (fig. 2.13). Se alege comanda Rectangle (fig. 2.14). La
alegerea comenzii Rectangle va aparea o căsuță de dialog prezentată în figura 1.14, unde se pot
introduce valorile dorite sau aceste valori pot fi introduse ulterior, folosind comanda Smart
dimension.
La utilizarea comenzii Rectangle sunt următoarele posibilități:
- realizarea din două puncte (două colturi);
- realizarea din centru și un punct (centru și un colț);
- realizarea din trei puncte (trei colțuri);
- realizarea din centru, mijloc și colț;
- realizarea din trei colțuri amplasate diferit.
Daca toate valorile introdu-se sunt corect se validează schița apăsând click stânga pe butonul
verde (OK). Apoi din bara de lucru se alege bara de instrumente FEATURES (fig.2.16) și apoi
comanda Revolve.
La apelarea comenzii Revolve apare fereastra de dialog (căsuța de dialog) prezentată în
figura 2.16 cu opțiunile prezentate anterior.
Fig. 2.15. Meniul pentru crearea unui model 3D.

Fig. 2.16. Căsuța de dialog pentru comanda Revolve.

Fig. 2.17.Vizualizarea aplicării comenzii Fig. 2.18. Rezultatul aplicării comenzii


Revolve. Revolve.

În momentul apelării comenzii Revolve se va vizualiza și comanda cu datele introdu-se de


utilizator (fig. 2.17). Dacă toate datele introduse sunt bine se validează comanda apăsând click
stânga pe butonul verde (OK).
Ținând cont de cele spuse anterior se vor prezenta câteva din opțiunile de rotație folosite
prin comanda Revolve:

Fig. 2.19. Opțiunea de rotație pe o singură direcție.

- se poate indica unghiul de rotație într-o singură direcție (fig.2.19);


- se poate roti pe două direcții (fig. 2.20);
Fig. 2.20. Opținunea de rotație pe două direcții.
În cazul în care se dorețte obținerea unei tăieturi sau obținerea unui alejaj într-un obiect se
folosește comanda Cut-Revolve.
Comanda Cut- Revolve se apelează din bara de instrumente FEATURES și are aproximativ
aceleași opțiuni ca și comanda Revolve (o direcție sau două, până la un anumit obiect, pe un anumit
unghi etc).
La apelarea comenzii Cut-Revolveva apărea căsuța de dialog prezentată în figura 2.23.
La realizarea unei piese 3D (obiect 3D) de cele mai multe ori sunt necesare mai multe
comenzi. În continuare se vor prezenta principale comenzi utilizate la realizarea pieselor mai ales la
cele complexe.

Fig. 2.23. Aplicarea comenzii Cut-Revolve.

Fig.2.24. Meniul pentru alte comenzi folosite în proiectarea 3D a unei piese.


2.5. Comanda SHELL

Această comandă permite obținerea de piese „gen” cutie păstrând o grosime uniformă a
peretelui în funcție de complexitatea piesei. Această comandă se apelează din bara de instrumente
FEATURES. La apelarea comenzii va apărea căsuta de dialog prezentată în figura 2.25.
În această căsuță se vor introduce valorile specifice desenului de execuție. Mai întâi se
introduce valorea grosimii peretelui piesei, apoi se indică suprafața sau suprafețele ce se doresc a fi
sterse făcând click pe aceasta sau acestea.
De asemenea această comandă permite obtinerea de pereți cu grosime diferită prin alegerea
opțiunii Multi-thickness settings. Se selectează mai întâi peretele ce se dorește modificat, apoi
grosimea celorlați pereți și se validează comanda apsând Enter sau făcând click stânga pe butonul
verde (OK).
După validarea comenzii rezultă piesa prezentată în figura 2.25.

Fig.2.25. Aplicarea comenzii Shell.

2.6. Comanda DRAFT

Această comandă permite înclinarea unor suprafețe (pereții pieselor) față de un plan neutru.
Sunt situații când utilizatorul pentru a construi mai ușor o piesă (obiect) nu înclina pereții piesei de
la început sau nu este necesar decât înclinarea unui singur perete. Această comandă se apelează din
bara de instrumente FEATURES. La apelarea comenzii va apărea căsuța de dialog prezentată în
figura 2.26.
Fig. 2.26. Aplicarea comenzii Draft.

Pentru aplicarea acestei comenzi trebuie introduse cel puțin următoarele setări:
- unghiul de înclinare;
- planul neutru;
- suprafața sau suprafețele care se doresc a fi înclinate.
Dacă toate valorile sunt corecte atunci se validează comanda apăsând butonul verde
(OK) și va rezulta piesa din figura 2.26.
2.7. Comanda SWEEP

Această comandă permite obținerea unui profil pe o suprafață. Sunt foarte multe situații
când se dorește obținerea unui profil aleator pe o suprafață mai ales în cazul matrițelor de injecție,
de turnare și alte produse (profile complexe).
a b

c d e
Fig.2.27. Aplicarea comenzii Sweep.

Această comandă se apelează din bara de instrumente FEATURES. La apelarea comenzii


va apărea căsuța de dialog prezentată în figura 2.27.
Aplicarea acestei comenzi presupune parcurgerea următaoarelor etape:
- selectarea suprafeței pe care se dorește crearea profilului;
- crearea schiței pe această suprafață (direcției profilului fig. 2.27, a);
- se validează prima schiță;
- selectarea unei suprafețe perpendiculare pe suprafața pe care a fost creat direcția profilului
(fig. 2.27, b);
- crearea profilului (fig.2.27, b);
- în căsuța de dialog se vor selecta celor două schițe corespunzătoare (fig. 2.27,c);
După apelarea comenzii și introducerea datelor enumerate anterior se va vizualiza rezultatul
(fig. 2.27,d). Dacă toate datele sunt corect introduse se va valida comanda și va rezulta piesa din
figura 2.27,e.

2.8. Comanda LOFT

Datorita complexitatii geometrice impusa de rolul funcțional al unor piese (carcase, cutii de
viteze, turbine, rotori de turbine, pompe de apă sau ulei etc.), uneori sunt necesare utilizarea mai
multor comenzi pentru obținerea finală a pieselor 3D.
Această comandă se apelează din bara de instrumente FEATURES. La apelarea comenzii
va apărea căsuța de dialog prezentată în figura 2.28.
Aplicarea acestei comenzi presupune parcurgerea următaoarelor etape:
- cele două schițe trebuie să fie în plane paralele (fig. 2.28) sau perpendiculare (fig.2.29);
- selectarea suprafeței pe care se dorește crearea profilului;
- crearea schiței pe această suprafață (direcției profilului fig. 2.28, a);
- se validează prima schiță apăsând pe butonul de validare;

a b c

d e

f
Fig. 2.28. Aplicarea comenzii Loft pentru schițele create în plane paralele.

- selectarea unei suprafețe perpendiculare sau paralele pe care se crează a doua schiță (fig.
2.28, c);
- crearea celei de-a doua schiță (fig.2.28, c);
- în căsuța de dialog se vor selecta celor două schițe corespunzător (fig. 2.28,d);
După apelarea comenzii și introducerea datelor enumerate anterior se va vizualiza rezultatul
(fig. 2.28,e; fig. 2.29, a). Dacă toate datele sunt corect introduse se va valida comanda și va rezulta
piesa din figura 2.28,f și figura 2.29,c.

a b

c
Fig. 2.29. Aplicarea comenzii Loft pentru schite create în plane perpendiculare.

2.9. Comanda HOLE WIZARD

Pentru ușurarea realizării unor alezaje (găuri) SolidWorks pune la dispoziție mai multe tipuri
de alezaje (găuri predefinite), care pot fi apelate prin comanda Hole Wizard.
Această comandă se apelează din bara de instrumente FEATURES. La apelarea comenzii
va apărea căsuța de dialog prezentată în figura 2.30.
Aplicarea acestei comenzi presupune parcurgerea următaoarelor etape:
- se apelează comandă din bara de meniu;
- în căsuța de dialog se selectează tipul găurii care se doreşte a fi efectuată, proprietăţile
găurii modificându-se automat în conformitate cu tipul acesteia;
- se selectează caracteristicile găurii;
- se selectează dacă gaura este străpunsă sau nu (Through All – gaură pătrunsă sau Blind
nestrapunsă) fig. 2.30,a;
a b

c d
Fig. 2.30. Aplicarea comenzii Hole Wizard
- apoi se indică poziția centrului găuri sau găurilor;
- poziția centrului găurilor se poate face și cu comandaSmart Dimension fig. 2.30,c;
- dacă toate date sunt corecte se validează comanda din apăsând click stânga pe butonul
verde (OK) iar rezultatul aplicării comenzii se prezintă în figura 2.30,d;

2.10. Comanda RIB

Această comanda se folosește pentru rigidizarea pieselor sau o utilizarea cât mai bună a
materialelor, respectiv creșterea rezistenței mecanice utilizarea nervurilor este o soluție foarte bine
venită. Realizarea nervurilor în SolidWorks se face folosind comandaRib.
Aplicarea acestei comenzi presupune existența a două corpuri realizate în plane diferite.
Pentru aplicarea comenzii Rib se parcurg următoarele etape:
- se construiește o schiță (fig. 2.36, a);
- se aplică comanda Extrude (fig. 2.36, b);
- se construiește o schiță într-un plan perpendicular pe o suprafață (fig. 2.36, c);
- se aplică comanda Extrude (fig.2.36, d);
- față de un plan (top plane fig.2.36, f) se definește un plan la mijlocul piesei (fig.2.36, g);
- în acel plan se trasează o linie înclinată în funcție de unghiul dorit al nervurii (fig. 2.36, i);
- se dimensionează corespunzător linia (poziția ei față de alte suprafețe fig. 2.36, i);

a b

c d

e f
g

h i

J k
Fig. 2.36. Realizarea unei nervuri între două suprafete plane folosind comanda Rib.

- linia trebuie să fie în interiorul suprafețelor (fig. 2.36, i);


- apoi se aplică comanda Rib (fig.2.36, k);
- se selectează opțiunea Flip material side;
a b

e f
Fig. 2.37. Realizarea unei nervuri între două suprafețe una cilindrică si una plană folosind comanda Rib.

2.11. Comanda DOME

Această comandă permite realizarea unor piese complexe precum: jumătăți de sfere, piese în
formă de “ouă”, becuri, sticle de plastic, storcătoare de fructe etc.
Aplicarea acestei comenzi presupune parcurgerea următoarelor etape:
- realizarea unei schițe (cerc, pătrat, hexagon etc.) fig. 2.38, a;
- extrudarea schiței pe o înălțime dorită (fig. 2.38, b);

a b c

e f
Când raza este egală cu raza cilindrului.
g
Când raza este mai mare decât raza cilindrului

h
Pentru suprafețe eliptice se selectează opțiunea Elliptical Dome
Fig. 2.38. Aplicarea comenzii Dome.

2.12. Comanda WRAP

Această comandă permite realizarea de diferite profile interioare sau exterioare pe suprafețe
cilindrice. Se folosește pentru obținerea de site pe table roluite, de scris pe sticle de plastic, nervuri
pe suprafețele unor cilindrii etc.
Aplicarea acestei comenzi presupune parcurgerea următoarelor etape [11]:
- crearea schiței (fig. 2.40, a);
- aplicarea comenzii extrude sau revolve în funcție de conturul dorit (fig.2.40,b);
- alegerea unui plan (fig. 2.40,c);
- atașarea unui plan tangent la suprafața exterioară a cilindrului (fig. 2.40, d);
- vizualizarea atașării planului (fig.2.40, e, f);
- crearea unor schițe în planul atașat (fig. 2.40, g);
- se aplează comanda Wrap (fig. 2.40, h);

a b

c, alegerea unui plan d

f
e g
Se atașează planul tangent la suprafața cilindrică exterioară prin selectarea opțiunii Second
reference.

i j
- se face click pe schița care se dorește a fi imprimată în suprafața piesei;
- apoi se indică suprafața pe care se dorește a fi imprimată schița (conturul colorat);
k l
- dacă se selectează opțiunea Scribe conturul rămâne la suprafață (fig.2.40, m,n).

m n
Fig. 2.40. Utilizarea comenzii Wrap.
- dacă se selectează opțiunea Emboss se atasează în exterior conturul dorit (fig. 2.40, i, j)
- dacă se selectează opțiunea Deboss se atașează în interior conturul dorit (fig. 2.40, k, l);

2.13. Comanda BOUNDERY BOSS

Această comandă se folosește pentru crearea corpurilor complexe utilizate în construcția de


mașini, aeronautică și în alte domenii [11].
Aplicarea comenzii presupune parcurgerea următoarelor etape:
- se desenează un contur într-un plan (fig. 2.41, a);
- se definește un plan paralel (fig.2.41, b);
- se desenează o altă schiță în alt plan paralel (fig. 2.41, c);
- validarea schiței
- se apelează comanda Boundery Boss din meniul principal sau din FEATURES(fig. 2.41, d);
- în funcție de optiunile setate piesa va căpăta diferite forme (fig. 2.41, g,h,i) [11];
a

b, definirea unui plan paralel


c

d
e f

g
- se selectează opțiunea Direction Vector și se indică un plan [11];
h i
Fig. 2.41. Aplicarea comenzii Boundary Boss
a – crearea primei schițe; b – definirea unui plan paralel; c – crearea celeilalte schițe; d – apelarea comenzii Boundary
Boss; e – vizualizarea aplicării comenzii; f – piesa obținută; g – realizarea unor opțiuni; g, h – piesa rezultată după
aplicarea unor opțiuni;
Această comandă poate fi folosită și pentru schițe aflate în plane perpendiculare între ele
(fig. 2.41).

a b c

d e f
Fig. 2.41. Folosirea comenzii Boundary Boss pentru schițe aflate în plane perpendiculare:
a – crearea celor două schițe în plane diferite; b – apelarea comenzii Boundary Boss; c, e ,f – vizualizarea piesei din
diferite unghiuri

2.16. Realizarea unei găuri înclinate


Sunt foarte multe situatii cand sunt necesare găuri sub un anumit unghi, în special la pompe,
motoare cu ardere internă, schimbătoare de căldură etc.
Pentru realizarea unei găuri înclinate fără a înclina planul se parcurg urmatoarele etape:
- se crează piesa 3D;
- se crează schița cu forma alezajului care se dorește a se obține;

- se iese din schița construită apăsând butonul sau butonul dreapta sus .
- se creazăo schița (linie) la unghiul dorit;

- se iese din schița construită apăsând butonul sau butonul dreapta sus .
- apoi se alege din meniul principal FEATURES comanda Extrude Cut;

Fig.2.92. Crearea schiței și a obiectului 3D.

Fig.2.93. Căsuța de dialog pentru comanda Extrude și rezultatul aplicării comenzii Extrude.

Fig.2.94. Crearea primei schițe cu forma Fig.2.95. Crearea celei de a doua schițe cu
alezajului dorit. direcția în care se dorește înclinarea (direcția
de înclinare a alezajului).
Fig.2.96. Căsuța de dialog pentru comanda Extrude Cut și vizualizarea comenzii.

În căsuța de dialog a comenzii Extrude Cut se fac următoarele setări:


- în loc Blind se alege opțiunea Up To Vertex
- apoi se indică direcția de extrudare (fig.2.97,a);
- se indică punctul de sfârșit al direcției (fig.2.97,b);
- se validează comanda din butonul verde

b
Fig.2.97. Căsuța de dialog pentru comanda Extrude Cut și indicarea opțiunilor respectiv vizualizarea comenzii.

Fig.2.98. Finalizarea aplicării comenzii Extrude Cut și obținerea găurii înclinate.

S-ar putea să vă placă și