Sunteți pe pagina 1din 19

1.1.

SCHIȚAREA 2D

Utilizarea calculatorului în proiectare ne confeăa mai multe avantaje dintre care amintim:
- corectitudinea schițelor;
- corectarea rapidă a greșelilor;
- îmbunătățește comunicarea între diferiți furnizori;
- permite crearea unor baze de date;
- permite modelarea și simularea unor obiecte și întelegrea modului de comportare al
acestora în exploatare.

Fig.1.1. Căsuța de dialog pentru începerea unei schițe.

Pentru realizarea unei schițe 2D trebuie creată o pagină de lucru nouă. Crearea unei pagini
de lucru noi se face apelând comanda New din meniul principal File. În această căsuță de dialog
avem trei opțiuni:
- crearea unui desen 2D;
- crearea unei componente 3D;
- crearea unei asamblări.
În funcție de ce dorește utilizatorul, se alege una dintre opțiunile prezentate anterior
(fig.1.1).
După apelarea comenzii New pe display va apărea fereastra de lucru prezentată în figura 1.2.

Fig.1.2. Fereastra de lucru pentru începerea unei schițe.

Bara de instrumente care ne asigură schitarea 2D, se numește Sketch. Acesta poate fi apelată
din meniul principal TOOLS (fig. 1.3) sau din bara de lucru principală (fig. 1.4).
Fig.1.3. Apelarea barei de instrumente Sketch din meniul principal TOOLS.

Fig. 1.4. Apelarea barei de instrumente Sketch din bara de lucru principală.

Înainte de realizarea unei schițe este foarte important să stabilim unitățile de masură, adică
la ce unități ne raportăm (milimetri, centrimetri, inchi, etc.).
Stabilirea unei anumite unități de măsură se poate face fie din meniul principal
TOOLS/Options/document properties/Units (fig. 1. 5) și se va păstra până la setarea unei alte unități
sau din dreapta jos a foii de lucru și se păstrează doar în desenul curent, odată ce s-a închis acest
desen unintățile de măsură vor reveni la cele inițiale (fig.1.6).
Fig.1.5. Stabilirea unităților de măsură din meniul principal Tools.

Fig.1.6. Stabilirea unităților de măsură din foaia de lucru.

1.2. ELEMENTE DE SCHIȚARE

Elementele de schițare au rolul de crea figuri geometrice care ulterior vor fi transformate în
obiecte 3D. Principalele elemente de schițare puse la dispoziție de SolidWorks sunt:
- linie;
- cerc;
- dreptunghi;
- paralelogram;
- arc de cerc;
- poligon;
- elipsă;
- parabolă;
În funcție de complexitatea obiectului 3D se pot folosi elemente de schițare simple sau
complexe.
1.2.1. Desenarea unei linii

Pentru desenarea unei linii se cunosc mai multe posibilități:


- indicarea punctului de început (fig.1.8);
Pentru desenareaa unei linii se parcurg următorii pași:
- se face click stânga pe un plan de lucru;
Fig.1.7. Indicarea planului de lucru.

- se selectează comanda LINE;

Fig.1.8. Căsuța de dialog după apelarea comenzii Line. Fig.1.9. Căsuța de dialog pentru desenarea unei linii.

- se indică punctul de început al liniei;


- se indică punctul de sfârșit al liniei;

Fig.1.10. Vizualizarea desenării unei linii. Fig.1.11. Vizualizarea punctului de sfârșit al liniei.
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;

Fig.1.12. Vizualizarea liniei desenate.

- trasarea unei linii întrerupte (se folosește de obicei ca linie de axă)


(fig.1.13);
Pentru a trasa o linie întreruptă presupune parcurgerea pașilor enumerați anterior.

Fig.1.13. Vizualizarea unei linii întrerupte. Fig.1.14. Vizualizarea unei linii desenate în oglindă.

- trasarea unei linii în oglindă (fig.1.14).


Trasarea unei linii în oglindă presupune parcurgerea pașilor enumerați anterior.

1.2.2. Desenarea unui cerc

Pentru desenarea unui cerc se cunosc mai multe posibilități:


- indicarea centrului și a razei;
- indicarea a trei puncte;
Pentru desenarea unui cerc se parcurg următorii pași:
- se face click stănga pe un plan de lucru;

Fig.1.15. Indicarea planului de lucru.


- se selectează comanda Circle;

Fig.1.16. Căsuța de dialog pentru Fig.1.17. Vizualizarea comenzii la Fig.1.18. Rezultatul aplicării
crearea unui cerc. indicarea centrului cercului. comenzii Circle.

- se indică centrul cercului (fig.1.17);


- se indică raza cercului (fig.1.18);

Fig. 1.19. Căsuța de dialog la desenarea unui Fig.1.20. Rezultatul aplicării comenzi de realizare a
cerc din trei puncte. unui cerc din trei puncte.

- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;
- indicarea a trei puncte;
Pentru a desenarea unui cerc din trei puncte presupune parcurgerea pasilor enumerați
anterior.

1.2.3. Desenara unui dreptunghi

Pentru desenarea unui dreptunghi se cunosc mai multe posibilități:


- indicarea a două puncte care definesc o diagonală;
- indicarea centrului și a unui punct;
Pentru desenarea unui dreptunghi format din două puncte se parcurg următorii pași:
- se face click stânga pe un plan de lucru;

Fig.1.21. Indicarea planului de lucru.

- se selectează comanda Rectangle;


Fig. 1.22. Căsuța de dialog pentru desenarea unui Fig.1.23. Indicarea primului punct al dreptunghiului.
dreptunghi.

- se indică primul punct al dreprunghiului;


- se indică al doilea punct al diagonalei;

Fig. 1.24. Căsuța de dialog pentru desenarea Fig.1.25. Indicarea punctului următor al
unui dreptunghi. dreptunghiului.
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;
- indicarea centrului și a unui punct;
Pentru desenarea unui dreptunghi cu indicarea centrului și al unui punct se parcurg următorii
pași:

Fig. 1.26. Căsuța de dialog pentru Fig.1.27. Rezultatul aplicării comenzii de desenarea a unui
desenarea unui dreptunghi cu dreptunghi.
indicarea centrului și al unui punct.
- se face click stânga pe un plan de lucru;
- se selectează comanda Rectangle;
- se indică primul punct ca fiind centrul dreptunghiului;
- se indică al doilea punct al diagonalei;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;

1.2.4. Desenarea unui paralelipiped

Pentru desenarea unui paralelipiped se cunosc mai multe posibilități:


- indicarea a trei puncte aleatoare;
- indicarea centrului și a două puncte;
- indicarea a trei puncte dintre care două pe orizontală sau verticală;
Pentru desenarea unui paralelipiped se parcurg următorii pași:
- se face click stânga pe un plan de lucru;

Fig.1.28. Indicarea planului de lucru.

- se selectează comanda Parallelogram;


- se indică primul punct al diagonalei;
- se indică al doilea punct al diagonalei;
- se indică al treilea punct;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;

Fig. 1.29. Căsuța de dialog pentru desenarea Fig.1.30. Indicarea primului punct al paralelipipedului.
unui paralelipiped.
Fig. 1.31. Căsuța de dialog Fig.1.32. Indicarea Fig.1.33. Vizualizarea obținerii
pentru desenarea unui punctelor pentru desenarea unui paralelipiped cu indicarea
paralelipiped din trei puncte. unui paralelipipedului. centrului și a două puncte.
- indicarea centrului și a două puncte;
Pentrut desenarea unui paralelipiped se parcurg următorii pași:
- se face click stanga pe un plan de lucru;
- se selectează comanda Parallelogram;
- se indică primul punct ca fiind centrul paralelipipedului;
- se indică al doilea punct;
- se indică al treilea punct aleator;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;
- indicarea a trei puncte dintre care două pe orizontală sau verticală;
Pentru desenarea unui paralelipiped din trei puncte se parcurg următorii pași:
- se face click stânga pe un plan de lucru;
- se selectează comanda Parallelogram;
- se indică primul punct;
- se indică al doilea punct fie de pe axa orizontală fie de pe axa verticală;
- se indică al treilea punct aleator;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;

Fig. 1.34. Obținerea unui paralelipiped cu indicarea Fig. 1.35. Obținerea unui paralelipiped cu
a două puncte pe orizontală. indicarea a două puncte pe verticală.

1.2.5. Desenarea unui arc de cerc

Pentru desenarea unui arc de cerc se cunosc mai multe posibilități:


- indicarea centrului și a razei;
- indicarea a trei puncte;
- indicarea centrului și a unui punct care aparține alei entități; .
Pentru desenarea unui arc de cerc se parcurg următorii pași:
- se face click stânga pe un plan de lucru;

Fig.1.36. Indicarea planului de lucru.

- se selectează comanda Arc;

Fig.1.37. Căsuța de dialog după Fig.1.38. Căsuța de dialog pentru Fig.1.39. Rezultatul aplicării
apelarea comenzii arc de cerc. desenarea unui arc de cerc. comenzii arc de cerc.
- se indică centrul arcului de cerc;
- se indică raza arcului de cerc;
- se indică lungimea arcului de cerc;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;
- indicarea a trei puncte; .
Pentru desenarea unui arc de cerc realizat din trei puncte se parcurg următorii pași:
- se face click stânga pe un plan de lucru;
- se selectează comanda Arc;
- se indică primul punct al arcului de cerc;
- se indică al doilea punct al arcului de cerc;
- se indică al treilea punct al arcului de cerc;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;

Fig. 1.40. Aplicarea comenzii de obținerea a unui arc Fig. 1.41. Aplicarea comenzii de obținerea a unui arc
de cerc din trei puncte. de cerc cu indicarea centrului și a unui punct care
aparține unei alte entități.

- indicarea centrului și a unui punct care aparține alei entități; .


Pentru desenarea unui arc de cerc realizat prin indicarea centrului și a unui punct care
apartine altei entități se parcurg următorii pași:
- se face click stânga pe un plan de lucru;
- se desenează o linie;
- se selectează comanda Arc;
- se indică primul punct al arcului de cerc ca fiind unul din capetele liniei;
- se indică al doilea punct al arcului de cerc;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;
1.2.6. Desenarea unui poligon

Pentru desenarea unui poligon se parcurg următorii pași:


- se face click stănga pe un plan de lucru;

Fig.1.42. Indicarea planului de lucru.

- se selectează comanda Poligon;


- se indică centrul poligonului;
- se indică raza cercului;
- se indică numărul de laturi ale poligonului;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasa tasta ESC pentru a iesi din comanda sau dublu click stanga pe ecran;
Fig.1.43. Căsuța de dialog pentru desenarea Fig.1.44. Rezultatul aplicării comenzii poligon.
unui polygon.
1.2.7. Desenarea unei elipse

Pentru desenarea unei elipse se cunosc mai multe posibilități:


- indicarea centrului și a celor două raze sau distanțe;
- indicarea punctului de început și a punctului de sfărșit;
Pentru desenarea unei elipse se parcurg următorii pași:
- se face click stânga pe un plan de lucru;

Fig.1.45. Indicarea planului de lucru.

- se selectează comanda Ellipse;

Fig.1.46. Căsuța de dialog a comenzii Ellipse.


- se indică centrul elipsei;
- se indică prima distanță a unei axe;

Fig.1.47. Indicarea primului punct Fig. 1.48. Indicarea celui de-al Fig.1.49. Rezultatul aplicării
al elipsei. doilea punct al elipsei. comenzii ELLIPSE.
- se indică a doua distanță a celeilalte axe;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;
Pentru trasarea unei elipse parțiale se parcurg următorii pași:
- se face click stânga pe un plan de lucru;

Fig.1.50. Indicarea planului de lucru.

- se selectează comanda Partial Ellipse;

Fig.1.51. Căsuța de dialog a comenzii Partial Ellipse.

- se indică centrul elipsei;


- se indică prima distanță a unei axe;

Fig.1.52. Indicarea centrului Fig. 1.53. Indicarea primului punct Fig. 1.54. Indicarea celui de-al
elipsei. al elipsei. doilea punct al elipsei.
- se indică a doua distanță a celeilalte axe;
- se indică primul punct de unde începe elipsa;
- se indică al doilea punct unde se termină elipsa;
Fig. 1.55. Căsuța de dialog pentru trasarea unei elipse Fig.1.56. Rezultatul aplicării comenzii Partial Ellipse.
parțiale.

- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;

1.3. ELEMENTE DE EDITARE

Ele au rolul de a modifica o formă geometrica deja construită. Principalele elemente de


editare se prezintă în continuare.

1.3.1. Comanda TRIM


Această comandă permite tăierea colțurilor unui contur (fig.1.71).
Comanda se apelează fie din bara de lucru Sketch fie din meniul principal TOOLS/Sketch
tools.
Aplicarea acestei comenzi are mai multe opțiuni:
- power trim;
- corner;
- trim away inside;
- trim away outside;
- trim to closest.
Fig.1.71. Căsuța de dialog pentru selectarea unei opțiuni.

Opțiunea power trim permite tăierea obiectelor prin tragerea cu mouse-ul de un capăt
al entității.

Opțiunea corner permite tăierea obiectelor până la primul colț.

Opțiunea trim away inside permite tăierea obiectelor în interiorul a două entități
selectate.

Opțiunea trim away outside permite tăierea obiectelor la exteriorul a două entități
selectate.

Opțiunea trim closest permite tăierea obiectelor la exteriorul sau interiorul unei
entități.

Comanda Fillet
Această comandă se folosește pentru rotunjirea colturilor obiectelor desenate. Ea poate fi
aplicată atât în 2D cât și in 3D.
Fig. 1.72. Căsuța de dialog pentru aplicarea comenzii Trim.

Aplicarea acestei comenzi presupune parcurgerea următoarelor etape:


- se desenează schița dorită;
- se apelează comanda Fillet;
- se selectează cele două obiecte care se doresc a fi rotunjite;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;

1.3.2. Comanda Chamfer


Această comanda se folosește pentru teșirea colțurilor obiectelor desenate.
Comanda se apelează fie din bara de lucru Sketch fie din meniul principal TOOLS/Sketch
tools. Ea poate fi aplicată atât în 2D cât și in 3D.

Fig.1.73. Căsuța de dialog pentru Fig.1.74. Căsuța de dialog pentru Fig.1.75. Căsuța de dialog pentru
opțiunea distanță-unghi cu distanța opțiunea distanță-distanță. opțiunea distanță-unghi.
egală pe cele două laturi.

Aplicarea acestei comenzi presupune parcurgerea următoarelor etape:


- se desenează schița dorită;
- se apelează comanda Chamfer;
- se selectează cele două obiecte care se doresc a fi teșite;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;

1.3.3. Comanda Offset


Această comandă se folosește pentru a obține două sau mai multe entități paralele la o
anumită distanță.
Comanda se apelează fie din bara de lucru Sketch fie din meniul principal TOOLS/Sketch
tools.

Fig.1.76. Căsuța de dialog Fig.1.77. Desenarea unui Fig.1.78. Aplicarea comenzii


pentru comanda Offset. contur. Offset cu optiunea Add
dimensions.
Comanda Offset are mai multe opțiuni:
- add dimensions;
- reverse;
- select chain;
- bi-directional;
- make base construction.
Aplicarea acestei comenzi presupune parcurgerea următoarelor etape:
- se desenează schița dorită;
- se apelează comanda Offset;
- selectează opțiunea dorită;
- se selectează obiectul care se dorește a fi copiat la o anumită distanță paralelă;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasă tasta ESC pentru a ieși din comandă sau dublu click stânga pe ecran;
Pentru opțiunea Add dimensions

Fig.1.79. Desenarea unui contur. Fig.1.80. Aplicarea comenzii Offset cu opțiunea Reverse.
Pentru opțiunea Reverse

Fig.1.81. Desenarea unui contur. Fig.1.82. Aplicarea comenzii Offset cu opțiunea Select chain.
Pentru opțiunea Select chain

Fig.1.83. Desenarea unui Fig.1.84. Aplicarea comenzii Fig.1.85. Aplicarea comenzii


contur. Offset cu opțiunea bi- Offset cu opțiunea bi-
directional și fără Select chain directional și selectat Select
selectat. chain.
Pentru opțiunea Bi-directional
Dacă se selectează un obiect acesta va fi dispus simetric față de elemntul de bază. Dacă se
selectează un contur acesta va fi simetric față de elemental de bază.
Pentru opțiunea Make base construction
La aplicarea acestei opțiuni elementul care a fost de bază devine element pentru construcție
iar elementul obținut devine element de bază pentru nouă formă geometrică.

Fig.1.86. Desenarea unui contur. Fig.1.87. Aplicarea comenzii Offset cu opțiunea Make base
construction.
1.3.4. Comanda Mirror
Aceasta comandă permire oglindirea unor entități față de un obiect sau două puncte alese
aleator.
Comanda se apelează fie din bara de lucru Sketch fie din meniul principal TOOLS/Sketch
tools. Ea poate fi aplicată atât în 2D cât și in 3D.

Fig.1.88. Căsuța de dialog pentru comanda Mirror.

Aplicarea acestei comenzi presupune parcurgerea următoarelor etape:


- se desenează schița dorită;
- se apelează comanda Mirror;
- se selectează opțiunea dorită (cu păstrarea obiectului inițial sau fără păstrarea obiectului
inițial);
- se selectează obiectul care se dorește a fi oglindit;
- se selectează obiectul față de care se dorește oglindirea sau două puncte aleatoare;
- dacă toate valorile sunt corecte se validează comanda din butonul verde (OK) sau se
apasa tasta ESC pentru a iesi din comanda sau dublu click stanga pe ecran;

Fig.1.89. Desenarea unui contur. Fig.1.90. Aplicarea comenzii Mirror.