Sunteți pe pagina 1din 1

DPMC- 2020- Teme portofoliu

1. Planul individual de dezvoltare personală


2. Analiza diacronică a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice
3. Autocunoaştere şi dezvoltare personală – condiţii de succes în viaţa personală
4. Reziliență, coping și dezvoltare profesională în cariera didactică
5. Dezvoltaţi un proiect prin care să organizaţi un centru de formare/evaluare/dezvoltare
în şcoala dumneavoastră
6. Realizați un „inventar” al prevederilor legislative în ceea ce privește formarea continuă
în România. Identificați avantaje și riscuri pentru dezvoltarea profesională
7. Burnout-ul și dezvoltarea profesională a profesorului
8. Meritocrație și dezvoltare profesională în cariera didactică
9. Tipologia presiunilor care influențează cariera didactică și dezvoltarea profesională –
10. Dezvoltarea profesională și cultura digitală
11. Managementul și automanagementul carierei. Oportunități și amenințări
12. Dezvoltarea profesională în context european. Exemplu specific
13. Raportul/relația dintre dezvoltarea profesională și dezvoltarea personală
14. Autosuficența – factor perturbator în dezvoltarea profesională
15. Emoțiile negative, emoțiile pozitive și dezvoltarea profesională
16. Suportul social (academic și emoțional) și rolul lui în dezvoltarea profesională cadrelor
didactice
17. Rolul programelor de formare continuă în dezvoltarea profesională a profesorilor
18. Proiectele eTwinning și rolul lor în dezvoltarea carierei
19. Platforme pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice – platforma
iTeach (suntprofesor.ro) și reviste pedagogice în format digital
20. Inteligența emoțională ca predictor al succesului în dezvoltarea profesională

!!!Notă: Portofoliul va cuprinde trei dintre temele de mai sus, cu condiția ca una să fie
selectată dintre cele cinci teme evidențiate, iar celelalte două vor fi selectate dintre cele
cinsprezece nemarcate.