Sunteți pe pagina 1din 118

Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Program de formare continuă a cadrelor didactice acreditat prin


O.M.E.N. nr. 3997/ 14.05.2019

PORTOFOLIU CURSANT

CURSANT: Vieru Cătălina

Școala Gimnazială Popricani

Popricani, Jud. Iași

FORMATORI: Mariana Drobota; Maria Ciubotaru

PERIOADA: 3 februarie – 1 aprilie 2020

22 aprilie – 5 mai 2020

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Program de formare continuă a cadrelor


didactice (acreditat prin O.M.E.N. nr.
3997/14.05.2019)

COMPONENȚĂ PORTOFOLIU
1. Temă 1.1. – „Exemplu interesant”, aplicabil la clasă .
2. Tema 1.2. – Documentele curriculare, discuții
3. Tema 1.2.1. – Oferta de opționale
4. Tema 1.2.2. – Profilul de formare, prezentat părinților
5. Tema 1.3.1. – Proiectarea demersului didactic
6. Tema 1.3.2. – Proiectarea unei programe de opțional
7. Evaluare M1: Test (3*20 min)
8. Tema 2.1. – Contribuția disciplinelor la profilul de formare al absolventului
9. Tema 2.2.a. – O lectură conștientă a programei
10.Tema 2.2.b. – Accentele demersului didactic-experiențe la clasă
11.Tema 2.3.a. – Proiectul unității de învățare
12.Tema 2.3.b. – Practici stereotipe și clișee
didactice 13.Tema 2.4.a. – Aplicare contextualizată
14.Tema 2.4.b. – Resursă educațională deschisă (RED)
15.Tema 2.5.a. – Un exemplu de evaluare a învățării la matematică
16.Tema 2.5.b – Un exemplu de probă de evaluare a învățării la
matematică 17.Tema 2.6. – Un exemplu de programă de opțional
18. Evaluare M2. Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv
19.Tema 3.1. – Dezbatere online
20.Tema 3.2. – Dizabilitate – implicații asupra învățării
21.Tema 3.3. – Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități
22. Evaluare M3: Schiță de proiect

Nume și prenume cursant: VIERU CĂTĂLINA Semnătura:

2
3
1. Temă 1.1. – „Exemplu interesant”, aplicabil la clasă
  Un demers didactic care să respecte cerința, adică să vizeze o
metodologie centrată pe competențe cheie, ar putea fi metoda proiectelor, pe
care am aplicat-o la clasa mea, clasa a II-a, la Matematică și explorarea
mediului, la Unitatea de învățare Viețuitoare și medii de viață. Înmulțirea
numerelor naturale în concentrul 0-100. 
Etapele proiectului au fost:
1. Alegerea temei - în urma unor discuții cu elevii s-a decis ca tema Medii de
viață să fie împărțită în subteme, pentru a se putea forma mai multe
echipe: Pădurea, Balta, Parcul, Acvariul
  2. Stabilirea directivelor- am stabilit împreună că se vor respecta
următoarele:
- se va lucra în echipă;
- se vor ajuta între ei;
- își vor împărți în mod echitabil atribuțiile;
- vor comunica între ei și vor cere indicații, sugestii altor echipe sau
învățătoarei, pe toată durata desfășurării proiectului.
  3. Planificarea activităţilor
  a) distribuirea activităţilor - echipele și-au ales tema în funcție de interesele
și opțiunile membrilor  și au fost încurajate să găsească un nume atractiv pentru
echipă; în cadrul fiecărei echipe, membrii și-au împărțit atribuțiile (de exemplu,
pentru tema Balta, au împărțit conținuturile: păsări, pești, plante etc); 
  b) identificarea surselor de informare - enciclopedii, manuale, internet,
persoane din familie care le pot împărtăși din experiențele de viață sau le pot
oferi fotografii cu medii de viață, explorarea mediului înconjurător apropiat
(pădurea, balta).

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  c) stabilirea unui calendar al desfăşurării acţiunii - s-au alocat  două
săptămâni pentru realizarea proiectului, elevii au lucrat exclusiv acasă, s-au
întâlnit în afara școlii și au lucrat în echipă.
  d) clarificarea metodelor care vor fi folosite - elevii au primit și au oferit
sugestii de lucru: colectarea de informații (scrierea unor texte informative
scurte), realizarea de desene, colecții de fotografii, vederi, imagini, intonarea
unui cântec cu tematica apropiată de cea a proiectului, modelaj, compunere de
probleme și exerciții cu elemente din mediile de viață prezentate etc).
  4. Cercetarea / investigarea propriu-zisă: fiecare subtemă a avut o
prezentare a conținutului informațional și o parte de abilități practice și
aptitudini artistice; pe parcursul derulării proiectului, elevii au prezentat
produsele parțiale și au fost îndrumați spre finalizarea lor; fiecare echipă și-a
organizat lucrările în dosare/portofolii ce conțin tema, numele echipei, numele
membrilor, fișe, desene etc.
  5. Prezentarea rezultatelor- a avut loc în ora de M.E.M, în cadrul unei lecții
de evaluare: echipele s-au prezentat (numele, tema echipei, subtema și
atribuțiile fiecărui membru, au prezentat apoi individual produsele realizate și la
final au răspuns la întrebări, adresate de către colegi, legate de conținutul
informațional, de modul de lucru, opinia despre proiect). 
  6. Evaluarea cercetării / activităţii desfăşurate- elevii s-au autoevaluat (la
nivel individual și de echipă) și au fost evaluați de către colegi cu calificative.
Puncte tari:
- elevii au lucrat foarte bine în echipă;
- s-au implicat și părinții în realizarea portofoliilor;
- elevii s-au declarat satisfăcuți de această metodă de învățare.
Puncte slabe:
- nu s-a stabilit un leader al echipei, care să coordoneze lucrul;
- puține sugestii de lucru ( se puteau face machete, filmulețe, scenete etc).

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
2. Tema 1.2. – Documentele curriculare, discuții

Documentele curriculare nu acoperă toate nevoile învățământului de


masă. De pildă, pentru elevii cu CES pe care suntem obligați să-i integrăm în
colectivitate, nu oferă sugestii metodologice sau conținuturi adaptate și exemple
de activități de învățare. Putem lucra diferențiat, însă conținuturile din programă
sunt obligatorii. De asemenea, ar putea să conțină și sugestii de activități  de
învățare remediale sau de performanță. Competențele specifice, conținuturile și
activitățile de învățare sunt aceleași pentru toți copiii, aspect care face ca
programa să fie uniformizantă. Noi, cadrele didactice, personalizăm prin
proiectarea pe unități de învățare și prin proiectarea lecțiilor, însă exemplele de
activități de învățare și sugestiile metodologice ar ajuta foarte mult.

3. Tema 1.2.1. – Oferta de opționale

Pentru a propune oferta de opționale la clasa a IV-a, consider că trebuie


să se țină cont de părerile tuturor celor implicați: beneficiari (părinți și copii) și
cadrul didactic. Deși opționalul, prin însăși denumirea sa, este facultativ și
presupune o alegere - opțiune  -  părerea învățătorului nu tebuie minimalizată la
clasa a IV-a, unde învățătorul își cunoaște deja foarte bine colectivul de elevi,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
cunoaște preferințele și hobby-urile fiecărui copil în parte, precum și ale
colectivului, întrucât clasa și-a format deja o identitate de grup. De aceea,
procentul în alegerea opționalului ar putea fi de o treime: o treime contează
părerea părinților, o treime cea a copiilor și o treime cea a învățătorului. Pentru
a calcula acest procentaj, singura modalitate este cea a chestionarelor, aplicate
atât părinților, cât și elevilor. După interpretarea și centralizarea rezultatelor, se
va lua o decizie. 

              Chestionarele ce ar putea fi aplicate ar putea conține o propunere de


două opționale, dintre care să aleagă, întrebări legate de resursele cu care ar
putea contribui (pentru părinți) și de preferințe, interese (pentru copii). 

              După ce părinții și elevii completează chestionarele, învățătorul


prezintă opțiunea sa și argumentele (nu înainte, pentru a nu-i influența). 

      La clasa pregătitoare, nu aș propune opțional, din următoarele motive:


învățătorul nu-și cunoaște elevii; învățătorul și părinții nu se cunosc îndeajuns;
programul zilnic al elevului de clasă pregătitoare nu ar trebui încărcat; scopul
clasei pregătitoare este familiarizarea cu școala, nu transformarea acesteia într-
un loc care îi ține departe de familie.

Cu toate acestea, dacă presupunem că ne aflăm în situația de a propune


opționale clasei pregătitoare, ar trebui să ne consultăm  foarte bine  cu toți cei
implicați. Mai mult decât atât, ar fi o idee foarte bună să ne consultăm cu cineva
care îi cunoaște foarte bine pe copii: educatoarea.

Doamna educatoare poate fi invitată la o ședință cu părinții și să aleagă, alături


de părinți și copii, un opțional dintre cele două propuse de învățător. Fiecare

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
participant la dezbatere trebuie să-și prezinte argumentele privind interesele
copiilor, resurse, necesitățile acestora. 

4. Tema 1.2.2. – Profilul de formare, prezentat părinților

 Prezentarea profilului de formare al elevului în ciclul primar este un pas


important în conștientizarea părinților în ceea ce privește rolul lor și al școlii în
formarea copilului. Poate nu chiar de la prima ședință, care este rezervată
cunoașterii, prezentării școlii, informării în legătură cu programul și
regulamentele instituției, însă, la primele întâlniri învățătorul trebuie să -i
familiarizeze pe părinți în legătură cu CE vor face elevii în primii ani dd
școală,CUM vor face și în CE SCOP.

O activitate interactivă prin care părinții să afle despre profilul elevului ar


fi atractivă și i-ar face pe părinți să se implice în viața școlii. Astfel, învățătorul
poate provoca părinții să scrie pe bilețele ce cred ei că va învăța copilul lor până
la sfârșitul clasei a IV-a.  Părinții pot fi ajutați, primind indicația să se gândească
nu doar la cunoștințe, ci la 3 aspecte:

 ce vor cunoaște?

 ce vor ști să facă?

 cum se vor comporta?

După ce părinții vor completa pe bilețele, învățătorul le expune pe un panou


și inițiază o dezbatere în legătură cu cele mai frecvente răspunsuri. Apoi explică

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
acestora că învățarea nu înseamnă doar achiziții de cunoștințe, ci și  formarea
de abilități și atitudini și că cele trei dimensiuni caracterizează competențele
cheie ce se urmăresc pe parcursul școlii:

1.      Comunicare în limba maternă;

2.      Comunicare în limbi străine;

3.      Competențe matematice;

4.      Competențe digitale;

5.      A învăța să înveți;

6.      Competențe sociale și civice;

7.      Spirit de inițiativă și antreprenoriat;

8.      Sensibilizare și exprimare culturală

Pentru a înțelege cum se vor realiza aceste competențe, învățătorul poate da


exemple de activități de învățare, poate prezenta și explica o secvență din
programă, poate prezenta imagini cu astfel de activități desfășurate în școală sau
poate chiar cere sugestii părinților: 

- Cum credeți că am putea forma copiilor spiritul de inițiativă și


antreprenoriat? 

 Răspunsurile părinților pot fi notate într-un ALBUM DE SUGESTII ȘI


IDEI, care va fi albumul clasei și în care se vor scrie, pe parcurs, sugestiile de
activități extracurriculare, activități educative etc. (în album vor completa
părinții și elevii).

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
5. Tema 1.3.1. – Proiectarea demersului didactic

Proiectarea unițății de învățare înseamnă materializarea  conceptului de


demers didactic personalizat, reprezentând oportunitatea unei abordări
pluridisciplinare a procesului didactic, oferind elevilor o imagine totalitară
asupra temelor studiate. Proiectul unităţii de învăţare este  gândit ca un
instrument pragmatic pentru cadrul didactic, acesta reprezentând organizarea pe
toate planurile (conceptual, informațional, metodologic și material) a procesului
de învățământ pe o anumită perioadă. De aceea, pașii pe care un cadru didactic
îi face în proiectarea unei unități de învățare reflectă  elementele cheie ale
demersului didactic:

 De ce voi face? (stabilirea competențelor ce se vor realiza)

 Ce voi face? (identificarea conținuturilor în programă)

 Cum voi face? (conceperea unor activități de învățare)

 Cu ce voi face? ( analiza resurselor)

 Cât s-a realizat? (modalități de evaluare)

               
Identificarea unei unităţi de învăţare se face prin tema acesteia. Stabilirea temei 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
de către cadrul didactic pe baza lecturii programei,
utilizând surse diverse, este primul pas în identificarea unităţilor de învăţare în c
are va fi împărţită materia anului şcolar, respectiv, în organizarea unui demers
didactic personalizat. Temele sunt enunţuri complexe
legate de analiza scopurilor învăţării, formulări fie originale, fie preluate din
lista de conţinuturi a programei, formulări care reflectă din partea profesorului o
înţelegere profundă a scopurilor activităţii sale, talent pedagogic, inspiraţie,
creativitate. 

           Activităţile de învăţare se construiesc pe baza corelării


dintre competenţele specifice şi conţinuturile prevăzute în programă. 
Activităţile de învăţare pot fi selectate dintre cele sugerate de programă ori pot
fi concepute de către cadrul didactic. Acestea nu trebuie să vizeze doar achiziții
de cunoștințe, ci să vizeze și formarea de abilități și atitudini.

           În proiectul unităţii de învăţare, profesorul va alătura fiecărei activităţi de


învăţare acele resurse pe care le consideră necesare pentru conceperea strategiei
şi realizarea demersului didactic.

            Evaluarea focalizată pe unitatea de învățare oferă elevului o imagine


a progresului realizat în raport cu sine însuși pe drumul formării competențelor
cheie. 

             Proiectarea unităţii de învăţare are următoarele calităţi şi avantaje:

 creează un mediu de învăţare coerent în care aşteptările elevilor devin cla
re pe termen mediu şi lung;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 implică elevii în „proiecte de învăţare personale"  - rezolvare de probleme
complexe, luare de decizii complexe - cu accent pe explorare şi reflecţie;

 implică profesorul într-un „proiect didactic" pe termen, mediu şi lung, cu


răgaz pe ritmurile de învăţare proprii ale elevilor;

  dă perspectivă lecţiilor, conferind acestora o structură specifică, în


funcţie de secvenţa unităţii de învăţare în care se află.

6. Tema 1.3.2. – Proiectarea unei programe de optional

Denumire opțional: Lumea magică a cărților

Arii curriculare: Limbă și comunicare; Arte și tehnologii

Durata: 1 an

Clasa: a IV-a

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

         Literatura pentru copii este o parte însemnatǎ a literaturii, cu o mare


varietate a creaţiilor artistice, acestea aparţinând unor genuri şi specii literare
diferite care  dezvoltă receptivitatea copiilor faţă de frumos.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Valorizarea creațiilor literare răspunde cerințelor de cunoaștere  a realității
specifice vârstei:

  permite copiilor trǎirea emoţionalǎ-reflexivǎ a conţinutului operei prin


intuirea şi conştientizarea mesajului etic şi estetic al acesteia;

 conduce la precizarea, activizarea, îmbogǎţirea şi nuanţarea


vocabularului, însuşirea unor cuvinte şi expresii cu sens propriu şi figurat,
care contribuie la realizarea unei exprimǎri corecte, coerente şi expresive,
elevii având ca model permanent operele literare îndrǎgite din repertoriul
naţional şi universal;

 aprecierea frumosului artistic se realizeazǎ prin continua solicitare a


sensibilitǎţii, gândirii, memoriei afective, atenţiei voluntare şi, mai ales, a
imaginaţiei creatoare.

          În cadrul opţionalului vom aborda  opere menite să insufle încredere în


viaţă, în capacitatea omului de a învinge răul şi de a-şi afirma inepuizabilele
sale resurse creatoare prin poeţi şi prozatori de valoare ca: Ana Blandiana,
Vladimir Colin, Călin Gruia, Petre Ispirescu, Alexandru Mitru, Mircea
Sântimbreanu.

          De asemenea, un loc important în suportul de curs al programei pentru


opțional îl au producţiile populare în versuri sau proză (basme, povestiri,
proverbe, zicători …) care au format dintotdeauna fondul de aur al literaturii
pentru copii.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
         Fenomenul lecturii la şcolarul mic trebuie să capete şi competenţe de
investigare a textului literar pe baza unor tehnici precise, optime în privinţa
receptării / exprimării unui mesaj, a descoperiri unor elemente fundamentale ale
limbii române şi a utilizării acesteia în continuare. Este vârsta la care copilul,
printr-o dirijare strategică bine gândită, poate înţelege că o carte de lectură este
„o căsuţă cu poveşti” primitoare şi darnică şi mai poate descoperii biblioteca,
identificând-o ca pe un tărâm cu mistere pe care el ar trebui să îndrăznească să
le descopere.

COMPETENȚE GENERALE:

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajelor scrise;

2. Valorificarea valențelor etice și estetice ale textelor citite;

2. Manifestarea interesului pentru lectura unor mesaje cât mai diverse;

4. Formarea capacității de exprimare a emoțiilor și ideilor prin creații


literre proprii.

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE


1.1. identificarea conţinutului -exerciţii de identificare a principalelor idei şi
esenţial de idei, a amǎnuntelor a amǎnuntelor semnificative dintr-un text;
semnificative;
-exerciţii de ordonare a secvenţelor, a faptelor
dintr-un

text literar;
2.1. sesizarea mesajului etic sau - exerciţii de identificare a moralei ce se
artistic ce se desprinde dintr-un

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
text literar adecvat; desprinde dintr-

un text;
1.2. identificarea elementelor -  exerciţii de identificare a timpului, a locului
specifice naraţiunii (timpul, de desfǎşurare a acţiunii, a personajelor, a
locul, personajele, succesiunea principalelor momente;
evenimentelor);
-vizite la muzeu;

-întocmirea unor liste cu lecturi


preferate/recomandate;

-  exerciţii de prezentare individualǎ a unor


texte citite acasǎ;

-organizarea unor expoziţii cu desene ce


oglindesc

aspecte din textele citite;


3.1.. manifestarea interesului -  exerciţii de citire a unor texte literare
pentru cunoscute;

lectura unor texte cât mai -  exerciţii de citire la prima vedere a unor
diverse; texte adecvate;
4.1..redarea conţinutului unui -  exerciţii de povestire integralǎ sau pe
text, respectând succesiunea fragmente;
logicǎ a evenimentelor şi
-  exerciţii de povestire repetatǎ pentru
eliminând elementele
eliminarea amǎnuntelor neesenţiale;
nesemnificative;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
-  exerciţii de formulare orala a unor texte
scurte pe baza unui suport vizual;

-  exerciţii de recreare a textului prin


modificarea voitǎ a unor elemente, a unor
detalii etc;

-  exerciţii de formulare a unor rǎspunsuri şi a


unor întrebǎri ;

-  exerciţii de formulare a unor argumente pro


şi contra în susţinerea unor pǎreri;

-  exerciţii de grupare a personajelor în funcţie


de anumite trǎsǎturi de caracter;                       
5
4.2.construirea unor scurte texte -  exerciţii de formulare în scris a unor
prin modificarea voitǎ a unor enunţuri/scurte
elemente/detalii ale textului
texte în care sǎ argumenteze pǎrerea despre un
literar, potrivit unei cerinţe date;
personaj;

-  exerciţii de formulare orala a unor texte


scurte pe baza unui suport vizual;

-  exerciţii de recreare a textului prin


modificarea voitǎ a

unor elemente, a unor detalii etc;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 

CONȚINUTURI:

 I. BIBLIOTECA

a.      Vizitarea bibliotecii şcolii şi a bibliotecii judeţene

b.     Fişa de înscriere, fişa de lucru

c.      Standul de cărţi – selecţii pentru biblioteca personală

II. BASMUL

a.      Real şi imaginar în basm. Lexicul.

b.     Binele şi răul în basm. Propoziţia.

c.      Personaje pozitive, personaje negative în basm. Dialogul.

d.     Natura în basm. Redactarea unei compuneri.

III. POVEȘTI, POVESTIRI

a.      Cartea – izvor de înţelepciune

b.     Cartea – instrument de lucru

c.      Copilăria cu jocurile şi bucuriile ei

IV. POEZIA

a.      Fapte bune

b.     Poezia naturii: anotimpurile văzute de poeţi

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
c.      Dragostea şi respectul faţă de familie

d.     O lume frumoasă – compoziţii (versuri şi proză), expresii selectate din


poeziile studiate

TEXTE PROPUSE:

I. BASME

Doi feţi cu stea în frunte – Ioan Slavici

 Făt-Frumos din lacrimă – Mihai Eminescu

II. POVEȘTI. POVESTIRI

Fata săracului cea isteaţă – Petre ispirescu 

Fata babei şi fata moşneagului – Ion Creangă 

Povestea porcului – Ion Creangă

Neghiniţă – Barbu Ştefănescu Delavrancea 

Bunicul – Barbu Ştefănescu Delavrancea 

III. POEZII

Limba românească – George Sion

Gândăcelul -  Elena Farago

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
7. Evaluare M1: Test (3*20 min)

8. Tema 2.1. – Contribuția disciplinelor la profilul de formare al


absolventului

Fiecărei discipline îi revine responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea


tuturor competențelor cheie din profilul de formare al absolventului de ciclu
primar. În cadrul disciplinei Științe ale naturii, pentru fiecare competență
cheie, se pot realiza următoarele activități:

Comunicare în limba maternă:

- Activități de citire a unor texte de informare pe teme specifice programelor


urmate de rezolvarea sarcinilor de lucru/ itemilor de evaluare

 - Prezentarea activităților de grup; 

- Prezentarea activității investigative/ experimentale desfășurate.

Competenţa de comunicare ȋn limbă străină:

- Exersarea unor mesaje simple, într-o limbă străină, pe teme de sănătate


personală folosind ca pretext un consult medical într-o altă țară; 

- Crearea unor postere pe teme de mediu cu mesaje într-o limbă străină, folosind
ca pretext participarea la reuniuni/concursuri internaționale;

Competențe matematice  și competențe de bază în științe și tehnologii:

- Investigarea unor procese simple în scopul găsirii unor răspunsuri la probleme


de tipul: Cum reacționează corpul meu la efort?, De ce există zi și noapte? ,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Cum putem dizolva mai repede zahărul în lapte? De ce se formează umbra?
etc. 

- Realizarea de predicții în cadrul investigațiilor desfășurate;

- Participarea la activități de tip proiect care se finalizează prin crearea de


produse;

- Activități/concursuri, ȋn aer liber, cu accent pe păstrarea şi protejarea mediului,


condiţie a păstrării sănătăţii individuale

Competența digitală:

- Utilizarea TIC în scopul raportării rezultatelor unui proiect/ unei investigații


(poster, pliant, prezentare);

- Discutarea unor reguli de comportament în spațiul on-line.

A învăța să înveți:

- Explicarea unei reguli/etape/soluţii colegilor de grup;

 - Activităţi focalizate pe identificarea celei mai potrivite soluţii pentru


ȋndeplinirea unei sarcini de grup.

Competențe sociale și civice:

- Activităţi care promovează cooperarea, colaborarea, integrarea ȋn grup; 

- Activități focalizate pe acordarea de sprijin colegului de grup pentru


rezolvarea unei sarcini;

 - Activităţi de organizare şi reorganizare a grupului de lucru;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Spirit de inițiativă și antreprenoriat:

- Activităţi de creare de produse – resurse didactice pentru ora de științe, prin


reutilizarea unor materiale;

Sensibilizare și exprimare culturală:

- Crearea unor postere pe teme de protecția mediului;

 - Vizitarea unor muzee de științe sau tehnice în scopul stimulării interesului


pentru studiul științelor.

9. Tema 2.2.a. – O lectură conștientă a programei

Competența specifică ce reprezintă provocări la disciplina Matematică (clasa a


IV-a) și se dezvoltă mai greu este:

 5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în


concentrul 0 - 1 000 000

        Provocările cu care m-am confruntat sunt cele care țin, în primul rând,
de înțelegerea textului problemei. Cu toții, cred, am trecut prin situații în care,
după analiza textului problemei, realizată de învățător împreună cu elevii, ceea
ce noi numim ”judecata problemei”, elevii să afirme că, de fapt, e ”ușoară”
problema despre care, la prima citire, spuneau că nu au înțeles-o. Este vorba
despre analiza datelor și mărimilor problemei, despre datele necunoscute și
cerința/întrebarea problemei.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
        Pe lângă activitățile de învățare propuse de programă, propun activități de
învățare care se bazează pe procedee lingvistice, de explorare și înțelegere a
textului problemei, proprii disciplinei Comunicare în limba română, realizându-
se, astfel, un transfer de metodee și procedee între discipline.

 1. Analiza lexicală (planul paradigmatic):

- identificarea elementelor textului problemei : cuvinte (substantive: nume de


persoane/bile/culori/fructe etc, care reprezintă mărimile), numere (date
cunoscute și date necunoscute);

- identificarea terminologiei (dublu, triplu, sfertul etc);

- identificarea unor cuvinte care presupun schimbarea datelor inițiale ale


problemei (cuvântul „dacă”- marcă a condițional-optativului, ce presupune o
condiție pentru rezolvarea cerințelor, la fel ca și formele verbale ”ar avea”, „s-
ar mări”, dar nu întotdeauna pentru soluția problemei: Câte a avut la
început?), fără a utiliza terminologia gramaticală care nu se predă la clasa a IV-
a;

- echivalarea unor verbe cu operații matematice: a lua, a vinde, a da, a


adăuga etc.

2. Analiza sintactică (planul sintagmatic)

-  identificarea și analiza construcțiilor sintagmatice/expresiilor (de atâtea ori


mai multe, cu atât mai puțin etc);

- propoziții afirmative (datele problemei);

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- propoziția interogativă (cerința);

-  exerciții de sesizare a structurii textului: Să se afle....știind că; Se dau


datele..... Câți/Câte...?;

- exerciții de asamblare a părților textului unei probleme.

3. Analiza stilistică

Este posibilă în cazul problemelor care întrunesc parametri ai narativității. Deși


textul problemei  se include în stilul științific, unele texte au elemente narative
(personaje, acțiune, un itinerariu etc). Propunerea spre rezolvare a
unor probleme de tip „poveste” duce la participarea elevilor cu plăcere și
dezvoltă dorința de rezolvare a unor situații problematice. În acest caz, elevii
sunt ghidați să separe elementele esențiale (datele problemei) de cele
neesențiale (descrieri, elemente contextuale).

10.Tema 2.2.b. – Accentele demersului didactic-experiențe la clasă

Cu siguranță nu există competențe specifice pe care să le neglijăm, dar a


nu le viza în mod sistematic înseamnă, pentru mine, un număr redus de tipuri de
activități de învățare.

 La disciplina Istorie, clasa a IV-a, fiind primul an de studiu al acestei discipline


pentru elevi și având o programă încărcată (conținuturi ce presupun trecerea în
revistă a tuturor epocilor), tendința a fost, de multe ori, axarea pe cunoștințe și
mai puțin pe abilități și atitudini.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Astfel, la o lectură atentă a programei, constat că am folosit doar o parte din
sugestiile de activități de învățare. Deși activitățile de învățare din programe
sunt doar sugestii și nu este obligatoriu să le folosim pe toate, acestea vin în
sprijin pentru diversificarea demersului didactic.

La competențele specifice 3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în


cadrul unor surse accesibile, 3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici
accesibili în situații de comunicare orală și scrisă ,și 4.1. Determinarea
semnificației unor evenimente din trecut și din prezent, am realizat
următoarele tipuri de activități:

- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din trecut,


persoane și locuri cu semnificație istorică

- lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână 

- deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin raportare la textul citit sau
la mesajul audiat 

- lectura unui text cu conținut istoric utilizând metoda SINELG 

- realizarea unor organizatori grafici care susțin înțelegerea informațiilor din


texte/surse istorice

- povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învățați 

- povestirea unor evenimente semnificative din viața personală sau activitatea


școlară, trăite sau proiectate în viitor, folosind verbe la timpuri potrivite -
repovestirea unor legende și povestiri istorice 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- completarea unor texte lacunare 

- realizarea și prezentarea unor proiecte individuale și de grup pe diferite teme


istorice 

- alcătuirea și rezolvarea de rebusuri pe teme istorice

Activități de învățare pe care mi le propun să le abordez:

- completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a vizionarii
unui film cu conținut istoric 

- realizarea unor compuneri/desene/schițe/scenarii simple pornind de la


informațiile selectate dintr-o sursă consultată individual sau în grup 

- realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment istoric 

- realizarea unor afișe pentru promovarea unor serbări/concursuri cu tematică


istorică 

- dramatizarea unor lecturi istorice cunoscute - exprimarea propriei păreri


referitoare la un eveniment istoric, la faptele unei personalități istorice 

- studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conținut istoric 

- completarea unor jurnale de învățare după participarea la sărbători locale


tradiționale sau prilejuite de evenimente istorice sau după vizitarea unor muzee
și case memoriale

- realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalități istorice 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute

Consider că în realizarea unor competențe specifice este foarte importantă


alegerea activităților de învățare și o diversificare a acestora, alături de folosirea
unor resurse variate pot duce la atingerea competențelor. Îmi propun ca, pe
viitor, la discipline precum Istorie, Geografie și Științe ale naturii să proiectez
demersuri didactice ce conțin activități de învățare interdisciplinare.

11.Tema 2.3.a. – Proiectul unității de învățare


Clasa a II-a

U.Î.: Călător pe aripile imaginației

Durata: 4 săptămâni

Activităţi
Ziua C.s. integrate / pe Detalii de conţinut Resurse Evaluare  
discipline

  DP Întâlnirea de   a. manual, fişe de Evaluare după


dimineaţă - salutul, lucru, carioci, creioane rezolvarea
  1.2.; Aspecte specifice ale
prezenţa, ziua, colorate, foi albe sarcinilor de
3.1.; organizării învăţării şi
  data,meteo, agenda lucru
3.2. pregătirii pentru viaţă la b. conversaţia euristică,
zilei, impresii;
  şcolarul mic explicaţia, exerciţiul,  
 
- discuţii despre RAI, jurnalul cu dublă
   
CLR succesul şcolar; intrare, jocul didactic
  Programul meu zilnic de lucru
2.1. - realizarea unui c. activitate frontală,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
    program de Reguli de igienă privind
activitate şi odihnă; programul zilnic de activitate
Luni AVAP
- joc ,,Ceasul”;  
  2.6.
- citirea unei liste de
activităţi şi reguli de
igienă din
programul
şcolarului;

- discuţii despre individuală, pe grupe


aceste activităţi;

- exerciţii de
memorare a
poeziei ,,La şcoală”
(manual pag. 20);

- identificarea
mesajului transmis
prin intermediul
poeziei

CLR - citirea în forme A formula o idee a. manual, fişe de lucru Observarea


variate a textului dat
1.1.;   b. conversaţia euristică, sistematică: atitu
(citire cu voce tare /
1.2.; explozia dinea elevilor
în şoaptă/ în gând; Text suport:
stelară, metoda faţă de sarcina
2.3.; citire în lanţ, pe
  pălăriilor dată
3.1.; roluri, citire ştafetă
gânditoare, exerciţiul, d
3.2.; etc.) ; Aventurile lui Habarnam,  
iscuţia de tip panel
4.1.
- identificarea, de Nikolai Nosov  
c. activitate frontală,
  explicarea şi
individuală, pe grupe
integrarea în noi
 
enunţuri a  
DP cuvintelor
 
necunoscute;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- citirea selectivă în
funcţie de anumite
repere;

- formularea unor
răspunsuri la
întrebări, în legătură
 2.3.  
cu textul  citit;
   
- explicarea greşelii
  lui Habarnam;  

- transcrierea unui
fragment pe caiet
tip dictando;

- povestirea orală a
întâmplării

MEM - efectuarea de Împărţirea la 2. Împărţirea la a. auxiliar, fişe de lucru Temă de lucru în


împărţiri la 2 şi la 3, 3 b.conversaţia,explicaţia clasă:
1.5.;
în concentrul 0-100; ,
1.6.;   - aflarea unor
demonstraţia,exerciţiul,
3.1.; - utilizarea în câturi
 Polul Nord şi Polul Sud problematizarea, 
4.2. exerciţii a
diagram Venn, munca  
terminologiei
  independentă
matematice:
CLR deîmpărţit, c.activitate frontală,
împărţitor, cât; activitate individuală
2.3.;
3.1. - efectuarea probei  
împărţirii prin
 
înmulţire şi prin
  împărţire;

- rezolvarea de
probleme în care
sunt necesare
operaţii de

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
împărţire;

- efectuarea probei
împărţirii prin
înmulţire şi prin
împărţire;

- aflarea jumătăţii
unor numere date –
reprezentări prin
desene;

- vizionarea unui
documentar despre
Polul Nord

- citirea unor
informaţii despre
cei doi poli;

- identificarea
animalelor care
trăiesc la Polul
Nord şi la Polul
Sud, a condiţiilor de
viaţă şi a adaptărior
la mediu;

- identificarea
asemănărilor şi
deosebirilor dintre
cei doi poli

MM - interpretarea, în Cântarea vocală a. manual, laptop, Interpretarea


faţa colegilor, a  videoproiector vocală
1.4.;  
unor cântece
2.1.; b.conversaţia euristică,
cunoscute,  
3.4. explicaţia, exerciţiul,
respectând

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
sincronizarea; Cântarea vocală individuală

- marcarea structurii  
ritmice a cântecelor,
prin
acompaniamentul
cu jucării muzicale
sau a percuţiei
corporale;

- interpretarea unor
  audiţia
cântece, în dialog
DP muzical; c.activitate frontală,

2.3. - recunoaşterea unor individuală

cântece după  
 
ilustraţii date,
interpretarea
acestora împreună
cu un coleg (ă);

- crearea unui ritm


propriu pentru 
cântecul ,,Tot ce e
pe lume”

Marţi  

  MEM - efectuarea de Împărţirea la 2. Împărţirea la a. auxiliar, fişe de lucru  


împărţiri la 2 şi la 3, 3 b.conversaţia,explicaţia
1.5.;  
în concentrul 0-100; , exerciţiul,
1.6.;  
organizatorul grafic de Evaluare după
3.1.; - completarea unor
 Polul Nord şi Polul Sud tip cauză-efect, modul de
4.2. casete cu numere
problematizarea,  cubul rezolvare a
potrivite;
  sarcinilor de
c.activitate frontală,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
CLR - colorarea jumătăţii
nor fructe şi legume
2.3.;
illustrate;
3.1.
- exerciţii de
 
tipul ,,Află
AVAP jumătatea / doimea /
dublul / treimea /
2.6.
triplul unor numere
date”;

- rezolvarea de activitate individuală

probleme în care
 
sunt necesare
operaţii de   lucru

împărţire;    

- discuţii despre    
cum sunt afectate
   
animalele de la poli
de incălzirea  
globală
 
- identificarea
animalelor care
trăiesc la Polul
Nord / Sud;

- audierea unui
fragment din poezia
,,Apolodor” de
Gellu Naum;

- desen ,,Pinguinul”

  CLR - recitirea textului A formula o idee a. manual, fişe de lucru Inter


suport;
1.1.;   b. conversaţia euristică, evaluare
1.2.; - formulări de RAI,  exerciţiul, ,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
2.3.; întrebări şi Text suport:
3.1.; răspunsuri pe baza
 
3.2.; textului citit;
4.1. Aventurile lui Habarnam,
- identificarea unor
  acţiuni făcute de de Nikolai Nosov
personajele textului;
 
- ordonare
DP
cronologică a unor
 2.3. acţiuni date, făcute
de Habarnam;
 
jurnalul cu dublă
- povestirea orală a intrare, metoda  
2h
textului; ,,Creioanele la mijloc”,  
 
- dezbatere: reţeaua personajelor,
  argumente PRO / diagrama cauzelor şi a  

CONTRA; efectului  
 
- formularea unor c. activitate frontală,  

idei despre individuală, pe grupe


 
Habarnam şi pitici;  

- construirea  unor
noi dialoguri între
personaje;

-  dramatizarea
textului;

- povestirea unor
situaţii / întâmplări
haioase

  EFS        

Mierc MEM - efectuarea de Împărţirea la 4. Împărţirea la a. manual, fişe de lucru Observarea

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
uri 1.5.; împărţiri la 4 si 5,  5 b.conversaţia,explicaţia sistematică
1.6.; în concentrul 0-100; , exerciţiul, învăţarea
     
3.1.; prin descoperire, RAI,
- exeriţii de
4.2.   problematizarea,   
tipul: ,,Află
  numerele care sunt   c.activitate frontală,  
cu atât mai mici / activitate individuală
CLR Despre igiena corporală
mari, de atâtea ori
 
2.3.; mai mici decât …”;
3.1.
- rezolvarea de
  probleme în care
sunt necesare
AVAP
operaţii de
2.6. împărţire;

- efectuarea probei
împărţirii prin
înmulţire;

- colorarea sfertului
unor imagini;

- citirea rubricii ,,Ne


informăm”;

- discuţii despre
igiena corporală;

- audierea
poezia ,,Dimineata”,
de Maria Giurgea si
Maria Georgescu -
Boştina;

- formulare de
întrebări şi
răspunsuri pe baza

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
poeziei

  AVAP - realizarea de Jurnalul unei plante a.manual, bloc de Apreciere


scurte descrieri ale desen, acuarele, globală /
2.1.;  
unor fructe; pensulă, creioane
2.2. individuală
Fructe
- observarea unor b.conversaţia euristică,
2.3.;  
tablouri ce (natură moartă) observarea dirijată,
2.4.;
reprezintă fructe; explicaţia, diagrama Expoziţie
 
2.5. Venn, demonstraţia,
- discuţii despre
munca independentă
  realizarea fructelor
în operele de artă c. activitate frontală,
CLR
(felul în care au fost activitate individuală
2.1. aşezate, culorile
etc.);
 
- exemplificarea
MEM
unor asemănări /
2.1. diferenţe între

  modul de realizare a
fructelor;

-numirea
materialelor,
instrumentelor şi
tehnicilor de lucru;

- realizarea unui
tablou cu obiecte şi
fructe / unui desen
în care fructul
preferat este un
personaj dintr-o
poveste

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
LB. ENGLEZĂ  

RELIGIE

Joi CLR - verbalizarea A identifica un obiect, un loc , a. manual, fişe de lucru Observare
modului cum pot fi o persoană
1.1.; b. conversaţia euristică, sistematică
identificate
1.2.;   exerciţiul, ciorchinele,
persoanele / locurile  
munca independentă
2.3.; / obiectele;  
 
3.1.; c. activitate frontală,
- selectarea Text suport:
3.2.; individuală, în perechi  
cuvintelor, din
4.1.  
textul suport, care  
  definesc însuşirile Aventurile lui Habarnam,
 
lui Habarnam –
DP de Nikolai Nosov
transcrierea
 2.3. acestora;

  - identificarea unor
obiecte / fiinţe după
criterii date;

- joc: ,,Ghiceşte
cine sunt?”

CLR - exerciţii de Despărţirea la capăt de rând a. manual, fişe de lucru Autoevaluare


despărţire a
1.1.;   b. conversaţia euristică, controlată
cuvintelor în silabe ;
1.2.; exerciţiul, ciorchinele,
 
- formarea unor munca independent,
2.3.;
cuvinte din silabe Text suport: jocul
3.1.;
date;
3.2.;   c. activitate frontală,
4.1. - exerciţii de individuală
Aventurile lui Habarnam,
grupare a cuvintelor
   
după numărul de de Nikolai Nosov
  silabe;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- completrarea
cuvintelor cu silabe
care lipsesc;

- alcătuirea unor
enunţuri formate
doar din cuvinte din
3 silabe, 4 silabe
AVAP
sau 5 silabe;
 2.6.
- exerciţii de
  despărţire a
cuvintelor în silabe
la capătul rândului;

- colorarea unor
casete, după cerinţe
date;

Joc ,,Fazan”

MEM - efectuarea de Împărţirea la 4. Împărţirea la a. auxiliar, fişe de lucru Evaluare


împărţiri la 4 şi la 5, 5 predictivă
1.5.; b. conversaţia euristică,
în concentrul 0-100;
1.6.;   exerciţiul, explicaţia,  
3.1.; - completarea problematizarea,
 
4.2. casetelor cu jurnalul cu dublă
numerele care   intrare
 
lipsesc;
Despre igiena corporală c. activitate frontală,
CLR
- exerciţii de activitate în perechi,
2.3.; grupare a obiectelor activitate independentă
3.1. în mod egal;

  - rezolvarea de
probleme în care
MM
sunt necesare
1.4. operaţii de

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
împărţire;

- discuţii despre
igiena corporală;

- stabilirea valorii
de adevăr pentru
enunţuri date;
 
- completarea unor
propoziţii lacunare
cu informaţii despre
igienă;

- audierea
cântecului
,,Prietenii mei”

AVAP   Jurnalul unei plante a.manual, diverse Expunerea


materiale lucrărilor
2.1.; - discuţii despre  
2.2. frunze, flori şi b.conversaţia euristică,
Evaluare
fructe; observarea dirijată,
2.3.;
  explicaţia, exerciţiul
2.4.; -
verbalizarea materia   c. activitate frontală,
2.5.
lelor, instrumentelor individuală, în perechi
 
  şi tehnicilor
utilizate;  
CLR
- convorbire ,,Ce v-  
2.1.
a plăcut cel mai
 
  mult / Ce nu v-a
plăcut?”;  
 
- observarea  
desenului din
manual (pag. 20) –
găsirea unui titlu

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
potrivit;

- alcătuirea unor
enunţuri pe care
consideră că le
transmite
desenatorul prin
intermediul
desenului;

- discuţii despre
enunţurile
formulate;

- expunerea
produselor şi
analiza lor

Vineri CLR - audierea poveştii;   a. fișă de lectură Evaluare după


rezolvarea
  1.1.; -oferirea de   b. conversaţia,
sarcinilor de
1.2.; răspunsuri la explicaţia, exerciţiul,
POVESTEA MICULUI lucru
întrebarea: „Despre jocul didactic, joc de
2.3.; PRINȚ                                        
ce este vorba în rol cadranele,  
3.1.;          de Antoine de Saint-
acest text?” ciorchinele, jurnalul cu
3.2.; Exupery
dublă intrare
4.1. - aprecierea ca
 (repovestită foarte pe scurt)
adevărate sau false c. activitate frontală,
 
a unor enunţuri   individuală, pe grupe
  scurte care testează
înţelegerea textului
AVAP
audiat;
 2.6.
- descrierea
  persoanelor întâlnite
de Micul Prinţ pe
MEM
planenete vizitate;
3.2.
- desprinderea

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
învăţăturii textului;

- scrierea însuşirilor
vulpii;

- ordonarea
planetelor ilustrate,
în ordinea vizitării
lor de către Micul
Prinţ;

- completarea unor
enunţuri lacunare
etc.

- realizarea unui
colaj ,,Micul Prinţ”

MEM - efectuarea de Împărţirea la 6. Împărţirea la a. manual, fişe de Temă de lucru de


împărţiri la 6 şi 7,  7 lucru, laptop, clasă:
1.5.;
în concentrul 0-100; videoproiector
1.6.;   - aflarea unor
3.1.; - exeriţii de b. conversaţia euristică, câturi, după
 
4.2. tipul: ,,Află exerciţiul, explicaţia, diverse criterii
numerele care sunt   problematizarea,
   
cu atât mai mici / cadranele
Despre igiena danturii
CLR mari, de atâtea ori
c. activitate frontală,
mai mici decât …”;
2.3.; individuală, în perechi
3.1. - rezolvarea de
probleme în care
 
sunt necesare
DP operaţii de
împărtire;
2.3.
- efectuarea probei
 
împărţirii prin
înmulţire;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- compararea a unor
câturi;;

- citirea rubricii ,,Ne


informăm”;

- discuţii despre
igiena danturii

MM - reproducerea în Cântarea vocală


grup a unor cântece
1.4.;  
însuşite, respectând
2.1.;
sincronizarea;  
3.4.
- marcarea structurii Cântarea vocală individuală a. manual, laptop,
 
ritmice a cântecului, videoproiector
 
DP prin
b.conversaţia euristică,
acompaniamentul Interpretarea
2.3. explicaţia, exerciţiul,
cu jucării muzicale vocală
  sau a percuţiei c.activitate frontală,
corporale; individuală, în grup

- interpretarea unor  
cântece, în dialog
muzical;

- concurs ,,Cel mai


bun interpret”

  EFS        

 Luni DP Întâlnirea de Aspecte specifice ale a. manual, fișe de Evaluare după


dimineaţă - salutul, organizării învăţării şi lucru, creioane colorate rezolvarea
  1.2.;
prezenta, ziua, pregătirii pentru viaţă la sarcinilor de
3.1.; b. conversatia euristică,
data,meteo, agenda şcolarul mic lucru
3.2. explicaţia, exerciţiul,
zilei, impresii;
  cadranele, jocul   
 
- discuţii despre didactic, jurnalul cu
Timpul meu pentru activitate

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
importanţa
respectării unui
program de
activitate şi odihnă;

- citirea unor mesaje


pentru şcolari;

- citirea
CLR dublă intrare
poeziilor ,,Odihna
şi odihnă
3.1. în aer liber” şi c. activitate frontală
,,Somnul” (manual  
  individuală, în perechi
pag. 21);
Reguli de igienă privind
AVAP  
- identificarea programul zilnic de activitate
2.6. mesajelor  
 
importante
   
transmise de cele
două poezii, după
idei date;

- formulare de
răspunsuri la
întrebări date

CLR - citirea dialogului Cuvinte cu aceeaşi  formă  şi a. manual, auxiliar, Observare


dintre Habarnam şi înţeles diferit jetoane sistematică
1.1.;
pitic (manual pag.
1.2.;   b. conversaţia euristică,  
87);
explicaţia, exerciţiul,
2.3.;   Autoevaluare
- observarea jocul didactic,
3.1.;
înţelesului pe care îl Text suport: ciorchinele
3.2.;
are cuvântul ,,cer”
4.1.   c. activitate frontală,
în acest dialog;
individuală, pe grupe
  Aventurile lui Habarnam,
- explicarea
înţelesurilor pe care

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  le pot avea de Nikolai Nosov
cuvintele ,,poartă”
AVAP
şi ,,broască” în
 2.6. enunţurile date;

  - formularea unor
enunţuri cu
sensurile diferite ale
cuvintelor: vin,
nouă, noi, port, car
etc.

- explicarea unor
expresii (de ex.
,,ochi de apă”);

- identificarea
sensurilor
cuvintelor, după
imagini;

- colorarea
perechilor de
imagini care
corespund cuvintelo
r cu aceeaşi  formă 
şi înţeles diferit (de
ex. lamă – animal şi
lamă – obiect);

-
identificarea cuvinte
lor cu aceeaşi 
formă  şi înţeles
diferit dintr-un text;

Jocul cuvintelor

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 

  - efectuarea de
împărţiri la 6 şi la 7,
în concentrul 0-100;

- completarea
casetelor cu
numerele care
lipsesc;
MEM

- rezolvarea de
1.5.;
probleme în care
1.6.;
sunt necesare
3.1.;
operaţii de Împărţirea la 6. Împărţirea la a. auxiliar, fişe de lucru
4.2.
împărţire; 7
  b. conversaţia euristică,
- compunere de   exerciţiul, explicaţia,
CLR problem după problematizarea, jocul, Interevaluare
imagini date;  
2.3.; explozia stelară
3.1. - colorarea unor   c. activitate frontală,
  vieţuitoare pe care Despre igiena danturii individuală, în perechi
sunt scrise numere
AVAP
care se impart la 6

2.2. sau 7;

  - discuţii despre
igiena danturii;

- stabilirea valorii
de adevăr pentru
enunţuri date;

Joc de rol ,,La


doctor”

MM - reproducerea în Recapitulare a. manual, fişe de lucru Observare


grup a unor cântece sistematică
1.4.; b.conversaţia euristică,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
însuşite, respectând
sincronizarea;

- selectarea unor
cântece, după
criterii date;

- completarea unor
enunţuri lacunare;

- interpretarea
2.1.;
individuală a unor
3.4. explicaţia, exerciţiul,
cântece cunoscute;
munca independentă
 
- fredonarea unei
c. activitate frontală,
CLR melodii de către un
individuală, în grup
elev, recunoşterea
2.3.
acesteia de ceilalţi  
  elevi;

- împărţirea
versurilor
cântecului ,,Buni
prieteni” astfel încât
să poată fi
interpretat de solist
şi de cor

Marți MEM  - efectuarea de Împărţirea la 8. Împărţirea la a. manual, fişe de  


împărţiri la 8 şi 9; 9 lucru, planşe diverse
1.5.; Evaluare după
1.6.; - scrierea împărţirii   b.conversaţia, rezolvarea
3.1.; la 8 şi 9  pe baza explicaţia sarcinilor de
 
4.2. înmulţirii ; lucru
exerciţiul, jocul ,
 
  - rezolvarea de munca independentă,
probleme în care Despre igiena alimentelor învăţarea prin

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
sunt necesare  
operaţii de împărţire
;

- efectuarea probei
împărţirii prin
înmulţire şi prin
împărţire ;

CLR - completarea unor descoperire,


tabele cu numerele problematizarea
2.3.;
lipsă;
3.1. c. activitate frontală,
- citirea rubricii ,,Ne activitate individuală
 
informăm”;
   
- discuţii tip
dezbatere despre
efectele negative ale
consumului de
alimente nespălate;

- exemplificarea
modului sănătos de
a mânca

  CLR - citirea în forme Textul narativ a. manual, fişe de  


variate a textului lucru, planşe, marker,
1.1.;    
( citire cu voce tare/ cartoane, creioane
1.2.;
în şoaptă/ în gând; Acordul în gen şi număr colorate / carioci  
2.3.; citire în lanţ, pe
  b. conversaţia euristică, Autoapreciere
3.1.; roluri, citire
explozia stelară,
3.2.; ştafetă); Text suport:
explicaţia, exerciţiul,
4.1.
- identificarea,   harta povestirii,
  explicarea şi brainstormingul,
Vrăjitorul din Oz , de Lyman
integrarea în noi diamantul, ciorchinele
  Frank Baum
enunţuri a
c. activitate frontală,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
AVAP cuvintelor individuală, pe grupe
necunoscute;
 2.6.  
- formularea unor
   
întrebări al căror
2h răspuns se găsește
în text (Unde?
Care? Cine? Cum?
De ce? Ce? Când?
Cu cine?)

- relatarea după
întrebările
investigatorului
perfect (Cine? Ce?
Unde? Când?
Cum? De ce? Cu
cine? Cu ce?);

- exerciţii de citire
selectivă;

- completarea unor
spații lacunare cu
informații din text;

- povestirea orală a
textului;

- găsirea unor
însușiri pentru
fiecare personaj;

-interpretarea unor
personaje;

- exerciţii de
transcriere;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- desenarea unor
personaje ale
textului;

- formulare de
răspunsuri la
întrebarea ,,Tu ce ai
dori să-i ceri
Vrăjitorului din
Oz?”

- formulare de
enunţuri cu
personajele textului;

JOC  Lecția pe
sfoară:

Se fixează o sfoară
dintr-un colţ al
clasei până în

celălalt. Se
pregăteşte o rezervă
suficientă de

clame pe masă. Li
se cere copiilor să
rezume lecţia

în 5-8 enunțuri, pe
care învăţătoarea le
scrie cu

markerul pe
cartoane şi le
împarte în clasă.
După

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ce le vor decora
frumos, elevii vor
aşeza enunțurile

în ordine şi le vor
prinde cu clame pe
sfoara de

rufe. Pot rămâne în


clasă un timp pentru
a le reaminti lecţia.

  EFS        

Mierc MEM - efectuare de   a. auxiliar, fişe de lucru Autoevaluarea


uri împărţirii în controlată
1.4.;1.   b.conversaţia euristică,
concentru 0 - 100;
  5.;  
  explicaţia, exerciţiul,
1.6.; - rezolvarea de
3.1.; probleme în care Împărţirea la 8. Împărţirea la problematizarea,
4.2. sunt necesare 9 munca independentă
operaţii de împărţire
    c activitate frontală,
;
individuală, în perechi
CLR  
- exeriţii de
2.3.; tipul: ,,Află  
3.1. numerele care sunt
Despre igiena alimentelor
cu atât mai mici /
 
mari, de atâtea ori  
  mai mici decât …”;

  - compararea unor
câturi, utilizând
 
semnele: <, >, =;
 
- completarea unor
casete cu numere
potrivite;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- realizare de
corespondenţe între
câturi şi operaţii de
împărţire scrise pe
vieţuitoare sau
obiecte;

- discuţii igiena
alimentelor şi felul
în care trebuie să
luăm masa;

- AŞA DA / AŞA
NU

  AVAP - discuţii despre Animale a.manual, bloc de Apreciere


animalele preferate; desen, creioane globală
1.3.;  
colorate, laptop,
2.2.; - numirea unor Apreciere
Familia Miau videoproiector
2.3.; filme sau desene individuală
2.5. animate cu animale, (desen) b.conversaţia euristică,
 
în special pisici; observarea dirijată,
   
explicaţia, exerciţiul
-  observarea unor
CLR
pisici ilustrate c. activitate frontală,
3.1. (manual pag. 22); individuală

  - citirea paşilor care


trebuie făcuţi pentru
MM
a desena o pisică;
1.4.
- numirea
materialelor şi
etapele de lucru;

- desenarea unei
pisici;

- audierea /

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
vizionarea
cântecului ,,Un
motan cât un pisoi” 

  LB. ENGLEZĂ

RELIGIE

Joi CLR - recitirea textului;   a. manual, fişe de Autoreflecţia


lucru, auxiliar
  1.1.; - formularea unor Textul narativ
1.2.; enunţuri, după b. conversaţia euristică,
 
diverse cerinţe; explicaţia, exerciţiul,
2.3.;
Acordul în gen şi număr harta povestirii, jocul,
3.1.; - despărţiri în silabe
cadranele, RAI
3.2.; a cuvintelor,  
4.1. insistând pe c. activitate frontală,
Text suport:
despărţirea corectă individuală, pe grupe
 
la capăt de rând;  
 
 
- unor Vrăjitorul din Oz , de Lyman
scrierea
DP cuvinte cu înţeles Frank Baum
asemănător / opus;
2.3.
- alcătuiri de
 
enunţuri cu cuvinte
  care au aceeaşi
formă dar înţeles
 
diferit;

- ordonare de
silabe / cuvinte
pentru a forma
cuvinte / propoziţii;

- transformări de
enunţuri după
model dat;

- realizarea unui

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
dialog între copii şi
Vrăjitorul din Oz;

Jocul posibilităţilor

- citirea şi Scrierea corectă a


observarea cuvintelor ,,dintr-o” / ,,dintr-
enunţurilor rostite un”
de personaje;
 
- transcrierea
Text suport:
enunţurilor rostite
CLR
de Toto şi Sperie  
1.1.; Ciori;
Vrăjitorul din Oz , de Lyman
1.2.;
- formulare de Frank Baum a. manual, fişe de lucru
2.3.; enunţuri proprii care
b. conversaţia euristică,
3.1.; să conţină  cuvintele
observarea dirijată,
3.2.; ,,dintr-o” / ,,dintr-
explicaţia, exerciţiul, Observare
4.1. un”;
copacul ideilor sistematică
  - completarea unor
c. activitate frontală,
enunţuri lacunare cu
  individuală, pe grupe
cuvintele ,,dintr-o” /
AVAP ,,dintr-un”;  

 2.6. - identificarea
variantelor corecte a
 
cuvintelor marcate
din enunţuri date;

- desenarea
Vrăjitorului din Oz,
aşa cum şi-l
imaginează

MEM - exerciţii de Cazuri speciale de împărţire a. manual, fişe de lucru Evaluare după
împărţire rezolvarea
1.5.;   b.conversaţia euristică,
reprezentând cazuri sarcinilor de

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
speciale; Despre igiena îmbrăcămintei

- citirea rubricii  
,,Am aflat”
 
- scrierea
 
rezultatelor obţinute
prin comparare,  
utilizând semnele <,
>,=;

- jocuri de extragere
1.6.; repetată a unui
3.1.; anumit număr de explicaţia, exerciţiul,
4.2. elemente dintr-o
mulţime dată; problematizarea,
 
învăţarea prin
- rezolvarea unor lucru
CLR descoperire
situaţii practice de
2.3.; aflare a unei sume / c activitate frontală,
3.1. diferenţe de termeni individuală

  egali;

- citirea rubricii ,,Ne


informăm”;

- discuţii pe baza
textului citit,

- stabilirea efectelor
lipsei de igienă
asupra propriei
persoane şi a celor
din jur;

AVAP - discuţii despre Animale a. manual, tub de hârtie Observare


obiectele decorative igienică, hârtie sistematică
1.3.;  
din camera lor; creponată, carton
2.2.;  
colorat, carton ondulat,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
2.3.; - observarea Familia Miau
2.5. tehnicilor de lucru
(obiect decorativ)
pentru realizarea
 
unei ,,pisici  
CLR decorative” (manual
pag. 23);
3.1. foarfecă, lipici, ochi
- numirea mobili, cariocă neagră
 
materialelor,
b.conversaţia euristică,
  instrumentelor  
observarea dirijată,
necesare şi etapele
explicaţia, exerciţiul
de lucru;
c. frontală, individuală
- realizarea unui
obiect de decor în
formă de pisică

Vineri CLR - citirea poeziei;   a. fişe de lectură Evaluarea


identificarea titlului,
  1.1.;   b. conversaţia euristică, după rezolvarea
autorului, numărului
1.2.; explozia stelară, sarcinilor de
de strofe şi de Pantalonii lui Haplea, de
explicaţia, exerciţiul lucru
2.3.; versuri; Nicolae Batzaria
cadranele, cvintetul,
3.1.;
- formularea unor   scheletul de recenzie,
3.2.;
răspunsuri la metoda pălăriilor
4.1.
întrebări despre gânditoare
  conţinutul poeziei;
c. activitate frontală,
  - explicarea individuală, pe grupe
cuvintelor noi,
AVAP  
introducerea
 2.6. acestora în enunţuri;

  - aprecierea ca
adevărate sau false

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
a unor enunţuri
scurte care testează
înţelegerea poeziei;

- formularea unei
opinii referitoare la
personajele textului;

- identificarea
însuşirilor
personajelor;

- identificarea
personajelor
illustrate şi
colorarea acestora
(Haplea şi
Frosinica);

- scurtarea unor
pantaloni cu linii
punctate şi

colorarea părţii
rămase
nemodificată

MEM - compararea unor Cazuri speciale de împărţire a. auxiliar, fişe de lucru Temă de lucru în
câturi, utilizând clasă:
1.5.;   b.conversaţia euristică,
semnele <, >,=;
1.6.; - aflarea câturile,
Despre igiena îmbrăcămintei explicaţia, exerciţiul,
3.1.; - rezolvarea de identificarea
4.2. probleme diverse;   problematizarea, regulilor de
învăţarea prin igienă a
  - crearea unor
descoperire îmbrăcămintei
probleme după
AVAP
imagini / desene / c activitate frontală,
2.6. scheme / exerciţii / individuală, în perechi

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
formule;

- stabilirea valorii
de adevăr pentru
enunţuri matematice
date;

- completarea unor
tabele cu numerele
  lipsă;

- discuţii despre
importanţa igienei
îmbrăcămintei;

- colorarea unor
obiecte de
îmbrăcăminte după
criterii date

MM - selectarea unor Recapitulare a. manual, fişe de lucru Probă scrisă şi


cântece, după orală
1.4.;   b.conversaţia euristică,
criterii date;
2.1. explicaţia, exerciţiul,
- completarea unor munca independentă
 
propoziţii lacunare;
c. activitate frontală,
CLR
- identificarea individuală
3.1. regulilor pentru a
 
cânta frumos şi
 
corect;

- transcrierea
versurilor din
,,Cântecul gamei”şi
marcarea locurilor
care necesită

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
respiraţie;

- interpretarea
individuală a unor
cântece cunoscute;

EFS        

Luni DP Întâlnirea de Abilităţi şi atitudini de a. manual, fișe de Observare


dimineaţă - salutul, învăţare lucru, creioane colorate sistematică
  2.2.; 
prezenţa, ziua, data
3.2.   b. conversatia euristică,  
meteo, agenda zilei,
explicaţia, exerciţiul,
  impresii Când şi cât învăţ? Cum învăţ?
cadranele, jocul 
CLR - joc ,,Cuvântul didactic, RAI
încrucişat”;
2.1.; c. activitate frontală
3.1. - citirea
individuală, pe grupe
textului ,, Când şi
 
cât învăţ? Cum  
AVAP învăţ?” (manual
pag. 23);
2.6.
- realizarea unui
text, prin
completarea unor
enunţuri lacunare;

- exerciţiu-joc
,,Observă,
analizează,
descoperă, compară,
asociază,
argumentează”;

- exersarea unor
dialoguri pe teme

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
date;

- studiu de caz:
,,Învăţăm în poziţia
corectă” –
,,Povestea lui
Studiosul”

- citirea unor sfaturi


pentru învăţare

CLR - verificarea  Scrierea corectă a a. auxiliar, fişe de lucru Evaluare


însuşirii scrierii cuvintelor ,,dintr-o” / ,,dintr- predictivă
1.1.; b. conversaţia euristică,
corecte a un”
1.2.; explicaţia, exerciţiul,
cuvintelor ,,dintr-o /
  munca independentă
2.3.; dintr-un”;
3.1.; c. activitate frontală,
- formulare de
3.2.; individuală, în perechi
enunţuri proprii care
4.1.
să conţină  cuvintele  
  ,,dintr-o” / ,,dintr-
un”;
 
- completarea unor
AVAP
enunţuri lacunare cu
 2.6. cuvintele ,,dintr-o” /
,,dintr-un”;
 
- alcătuiri de
enunţuri cu grupuri
de cuvinte (de ex.
dintr-o carte, dintr-
un sat etc.);

- selectarea şi
încercuirea variantei
corecte din enunţuri
date;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- corectarea
greşelilor de scriere
a unui text dat,
transcrierea corectă
a acestuia

  MEM - exerciţii de Aflarea numărului a. manual, fişe de Autoevaluare


observare şi analiză necunoscut lucru, laptop, controlată
1.5.;
a algoritmului de videoproiector
1.6.;  
aflare a numărului
3.1.; b.conversaţia euristică,
necunoscut la Despre igienă
4.2.
înmulţire şi explicaţia, exerciţiul,
  împărţire ;
problematizarea,
CLR - exerciţii de aflare învăţarea prin
a numărului descoperire
2.3.
necunoscut pentru
c activitate frontală,
  înmulţire şi
individuală
împărţire;
MM
- exerciţii de
1.4.
efectuare a
calculelor cerute de
expresii
matematice;

- rezolvare şi
compunere de
probleme;

- discuţii despre
igiena corporală /
danturii /
alimentelor /
îmbrăcămintei;

-audierea cântecului

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
,,Igiena”

- acompanierea unor
melodii cunoscute
de jucării muzicale
sau percuţie
MM corporală;

1.2.; - interpretarea a. manual


2.2.; cântecului ,,Dacă b.conversaţia euristică,
2.3.; vesel se trăieşte”, Cântarea instrumentală explicaţia, exerciţiul, Observare
3.1. după mişcări
  demonstraţia sistematică
  sugerate;
Percuţia corporală diversă c. activitate frontală,  
CLR - vizionarea unui individuală, în grup
tutorial de percuţie
2.3.  
corporală diversă 

 
- executarea unor
mişcări de percuţie
corporală

Marti  

  MEM - exerciţii de aflare Aflarea numărului a. auxiliar, fişe de lucru Interevaluare


a numărului necunoscut
1.5.; b.conversaţia euristică,  
necunoscut pentru
1.6.;
înmulţire şi explicaţia, exerciţiul,
3.1.;
împărţire;
4.2. problematizarea,
- exerciţii de metoda Gândiți/
 
efectuare a Lucrați în perechi/
CLR calculelor cerute de Comunicați
expresii
2.3. c activitate frontală,
matematice;
individuală, în perechi
 
- colorarea unor
plante sau animale,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
după criterii date
(de ex. ,,Colorează
doar florile cu
numere care, prin
împărţire la alt
număr, dau câtul
AVAP 3”);

2.2. - rezolvare şi
compunere de
 
probleme;
 
- discuţii despre
importanţa igienei
corporale/ a danturii
/a  alimentelor /a
îmbrăcămintei

CLR - vizionarea Scrierea imaginativă pe baza a. manual, laptop, Autoevaluarea


rezumatului unei benzi desenate videoproiector controlată
1.1.;
povestirii Vrăjitorul
1.2.;   b. conversaţia euristică,
din Oz
explicaţia, exerciţiul,
2.3.;  
- selectarea unor metoda Semaforul,
3.1.;
expresii/enunțuri/se Text suport: jocul observarea
3.2.;
cvenţe care dirijată, munca
4.1.  
sugerează sau independentă
  produc anumite Vrăjitorul din Oz , de Lyman
c. activitate frontală,
emoții sau reacții, Frank Baum
  individuală, în perechi
asocierea acestora
AVAP cu o anumită  
culoare și așezarea
 2.6.
lor în propriul
  semafor (care va
avea 3 culori);

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- observarea
imaginilor din
manual,
identificarea
personajelor şi
formulări de
enunţuri după
fiecare imagine
dată;

- scrierea unui scurt


text în care
povestesc despre
  aventurile lui
Dorothy şi ale
prietenilor săi;

- autoevaluare după
criterii date;

- scrierea unui scurt


text despre o nouă
aventură a lui
Habarnam, Lentilă
şi Ştietot
(imaginaţie proprie)

CLR - citirea Hoinărind prin Ţara a. manual, laptop, Autoapreciere


fragmentului ,,Alice Minunilor videoproiector
1.1.;
în Ţara Minunilor”,
1.2.;   b. conversaţia euristică,
de Lewis Caroll;
explicaţia, exerciţiul,
2.3.; Recapitulare
- formularea unor metoda Semaforul,
3.1.;
întrebări al căror jocul observarea
3.2.;
răspuns se găsește dirijată, cadranele,
4.1.
în text (Unde? RAI, munca

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  Care? Cine? Cum? independentă
De ce? Ce? Când?
DP c. activitate frontală,
Cu cine?);
individuală, pe grupe
2.3.
- completarea unor
 
  enunţuri lacunare cu
forma potrivită a
 
cuvintelor din
paranteză;

- variante de
despărţire a
cuvintelor în silabe;

- formulare de
enunţuri după
criterii date;

- redactarea unor
texte (5-7 enunţuri)
pe baza unor benzi
desenate;

- citirea
fragmentului
,,Dumbrava
minunată” de
Mihail Sadoveanu;

- identificarea
formei corecte a
cuvintelor îngroşate
din enunţuri date;

- completarea unor
enunţuri cu
cuvintele ,,dintr-o /

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
dintr-un”

 JOC: Cine sunt?

Se scrie pe bileţele
nume ale
personajelor, apoi
se lipesc copiilor pe
spate fără ca aceştia
să vadă ce scrie pe
bileţel. Fiecare copil
îşi va alege un coleg
pe care să-l
întrebe ,,Cine
sunt?”, iar acesta va
trebui să mimeze
personajul
respectiv.

  EFS        

Mierc MEM   Ordinea efectuării operaţiilor   Observarea


uri sistematică
1.5.; - identificarea   a. manual, fişe de
  1.6.; operaţiilor lucru, b.conversaţia  
 
3.1.; matematice de euristică,
4.2. ordinul I şi al II-lea;  
explicaţia, exerciţiul,
  - rezolvarea de Despre igiena încălţămintei
învăţarea prin
exerciţii cu ordinea
CLR   descoperire,
efectuării
problematizarea,
2.3.; operaţiilor;  
munca independentă
3.1.
- rezolvarea de  
c.activitate frontală,
  probleme în care
  activitate individuală
sunt necesare
 
operaţii de acelaşi  

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ordin/ de ordine
diferite;

- rezolvări de
exerciţii după un
model dat;

- compararea
rezultatelor a două
     
exerciţii;

- citim rubric ,,Ne


informăm”;

- discutii despre
încălţăminte şi
păstrarea igienei
acesteia

  AVAP - discuţii despre Animale a. manual, revistă, Apreciere


obiecte decorative pahar de iaurt / sticluţă, globală
1.3.;  
preferate; farfurie rotundă, pix,
2.2.; / individuală
Fluturi sârmă, foarfecă, laptop
2.3.; - observarea
 
2.5. tehnicilor de lucru (obiect decorativ) b.conversaţia euristică,
pentru realizarea observarea dirijată,  
   
unui ,,fluture explicaţia, exerciţiul
CLR decorativ” (manual
c. frontală, individuală
pag. 24 - 25);
2.3.
- numirea
MM
materialelor,
1.4. instrumentelor
necesare şi etapele
de lucru;

- realizarea unui
obiect de decor în
formă de fluture,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
respectând etapele
de lucru;

- audierea 
cântecului
,,Fluturaşul meu”

LB. ENGLEZĂ

RELIGIE

Joi CLR Itemii probei de Evaluare sumativă


evaluare
  1.1.;   a. fișe de evaluare
1.2.;   sumativă

2.3.; b.conversaţia, Probă scrisă


3.1.;
munca independentă
3.2.;
4.1. c. activitate individuală

CLR - audierea textului; Păţania lui Aricel a. fise de lectură Observare


Năzdrăvănel sistematică
1.1.; - formularea unor b. conversaţia euristică,
1.2.; întrebări al căror explicaţia, exerciţiul,
răspuns se găsește explozia stelară, harta
2.3.;
în text (Unde? povestirii, cadranele,
3.1.;
Care? Cine? Cum? RAI, metoda pălăriilor
3.2.;
De ce? Ce? Când? gânditoare, jurnalul cu
4.1.
Cu cine?); dublă intrare
 
- povestirea orală a c. activitate frontală,
AVAP textului audiat; individuală, pe grupe

2.6. - caracterizarea lui  


Aricel;
 
- formulare de
 
enunţuri cu ajutorul

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
cuvintelor marcate
cu majuscule în
text;

- transcrierea
versurilor de la
finalul textului,
  respectând aşezarea
în pagina caietului;
 
- discuţii despre
 
importanţa
ascultării sfaturilor
părinţilor etc.

- desenarea unei
secvenţe din text

MEM - rezolvarea de   a. auxiliar, fişe de Autoevaluare


exerciţii respectând lucru, carton, hârtie, controlată
1.5.; Ordinea efectuării operaţiilor
ordinea efectuării fire şi materiale textile
1.6.;  
operaţiilor;  
3.1.; b.conversaţia euristică,
4.2. - rezolvarea de   explicația, exerciţiul,
probleme în care cadranele, jocul,
   
sunt necesare problematizarea,
CLR operaţii de acelaşi Despre igiena încălţămintei munca independentă
ordin/ de ordine
2.3.;   c. activitate frontală,
diferite;
3.1. individuală, în perechi
- scrierea rezolvării
 
unei probleme
AVAP printr-un exerciţiu;

2.3. - compunere de
probleme după
 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
exerciţii date;

- discutii despre
importanţa unei
încălţăminte
adecvate şi
păstrarea igienei
  acesteia;

- completarea unor
enunţuri lacunare;

- realizarea
unui papuc
fermecat

 - discuţii despre
fluturi;

- citirea  paşilor care


AVAP
trebuie urmaţi în
1.3.; realizarea unei a. manual, creion,
2.2.; măşti în formă de creioane colorate, Apreciere
Animale
2.3.; future (manual pag. foarfecă, lipici, 2 paie
  globală /
2.5. 26);
b.conversaţia euristică, individuală
  - numirea Fluturi observarea dirijată,
materialelor, (mască) explicaţia, exerciţiul  
CLR
instrumentelor
2.3.; necesare şi etapele
  c. frontală, individuală, Expoziție

3.1. de lucru; individuală

  - realizarea unei
măşti în formă de
fluture, respectând
etapele de lucru

Vineri CLR Oră de ameliorare-   a. fișe de ameliorare / Evaluarea


dezvoltare:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  – Activităţile de Ameliorare/ dezvoltare de dezvoltare, 
învăţare cu caracter
- exerciții de ameliorare – b. conversația,
ameliorativ se vor
dezvoltare explicația, exercițiul,
stabili în funcţie de
problematizarea
problemele  
(individuale/ale c. frontală, individuală,
 
majorităţii elevilor) în perechi
1.1.;
ce vor fi identificate
1.2.;
după evaluarea
după rezolvarea
2.3.; sumativă.
sarcinilor de
3.1.;
– Activităţile de ameliorare/
3.2.;
dezvoltare vor avea dezvoltare:
4.1.
un grad ridicat de
 
  dificultate şi vor fi
stabilite pentru Autoreflecţia
 
elevii care vor
  demonstra
realizarea tuturor
obiectivelor de
evaluare vizate prin
proba de evaluare
sumativă.

MEM - identificarea Ordinea efectuării operaţiilor a. auxiliar, fişe de Autoapreciere


operatiilor lucru, foaie de desen,
1.5.;  
matematice de creioane colorate,
1.6.;
ordinul I şi al II-lea;   carioci
3.1.;
4.2. - rezolvarea de   b.conversaţia euristică,
exerciţii cu ordinea explicația, cadranele,
  Despre igiena încălţămintei
efectuării problematizarea,
CLR operaţiilor;   munca independent,
exerciţiul
2.3. - rezolvarea de

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
probleme în care
sunt necesare
operaţii de acelaşi
ordin/ de ordine
diferite;

- rezolvări de
exerciţii după un
model dat;

- scrierea unei
probleme printr-un
exerciţiu;
 
- compunere de
AVAP c. activitate frontală,
probleme după
2.2. exerciţii date; individuală, în perechi

  - discutii despre  

importanţa unei
 
încălţăminte
adecvate şi modul
prin care o putem
păstra curată;

- stabilirea de
adevăr pentru
enunţuri date;

- realizarea unui
desen
,,Încălţămintea
preferată”

MM - vizionarea unui Cântarea instrumentală a. laptop, Observarea


tutorial de percuţie videoproiector sistematică
1.2.;  
corporală

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- interpretarea unor
cântece însotite de
2.2.; percuție corporală
2.3.; diversă (bătăi din b.conversaţia euristică,
3.1. palme, lovit pulpele explicaţia, exerciţiul,
cu palmele, bătaie Percuţia corporală diversă demonstraţia
 
cu piciorul în podea
  c. activitate frontală,
CLR etc.);
individuală, în grup
2.3. - vizionarea unor
 
exerciţiu de percuţie
 
corporală

EFS

12.Tema 2.3.b. – Practici stereotipe și clișee didactice


Clișee didactice la disciplina Științe ale naturii

 Un clișeu didactic în predarea conținuturilor științifice este acela că nu se pot


realiza demersuri investigative sau experimente în sala de clasă, motivele fiind
că nu este un spațiu adecvat ori insuficiența materialelor didactice. Din această

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
cauză, învățătorul se limitează la prezentarea, de cele mai multe ori, a unui
demers investigativ, descriind etapele cu ajutorul unor imagini,  fără a pune în
practică.

Pentru a depăși acest clișeu, învățătorul trebuie să adapteze spațiul și materialele


disponibile, astfel încât să poată îndruma elevii către o învățare prin
descoperire.

Un plan investigativ trebuie să conțină următoarele etape:

1.  Stabilirea scopului - formularea unei probleme sau a unei întrebări pentru


care se caută rezolvarea pe cale experimentală. Pentru a putea formula acest
enunţ/ enunţuri trebuie să existe un fundament noţional care, fie este existent,
fie se capătă prin documentare.

2. Formularea ipotezelor - înainte de începerea activităţii investigative se enunţă


posibile răspunsuri la problemă.

 3. Experimentarea - procesul de testare a ipotezelor. Această etapă presupune:


stabilirea materialelor și ustensilelor/ aparaturii, a modului de lucru, a
mijloacelor de colectare a datelor şi a modului de prezentare a acestora.

 4. Formularea concluziilor – prezentarea unui sumar al rezultatelor


experimentale şi includerea unui enunţ referitor la confirmarea
ipotezei/ipotezelor. Este necesară și formularea unui enunț care motivează
rezultatele experimentale contrare ipotezei/ipotezelor formulate

 Clișee didactice la disciplina Istorie

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Clișeele didactice în predarea și în evaluarea conținuturilor la
disciplina Istorie țin de utilizarea metodelor tradiționale de predare-evaluare:
folosirea preponderentă a metodelor expozitive, utilizarea manualului ca resursă
de bază, evaluarea cunoștințelor (probe scrise), punându-se accent pe
memorarea și reproducerea datelor.

Pentru depășirea acestor clișee, învățătorul poate aborda metode alternative de


predare-învățare: studiul de caz, metoda proiectului, lecții interactive cu suport
digital, site-uri educaționale etc. Participarea activă a elevilor, precum și
diversificarea metodelor și materialelor utilizate sunt aspecte care asigură
formarea competențelor generale și specifice la disciplina Istorie.

13.Tema 2.4.a. – Aplicare contextualizată


Clasa a II-a

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Competența specifică: 4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma


observării unor relaţii, fenomene, procese simple

Activități de învățare:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa plantelor, a
animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte; 

 - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor, plantelor; 

- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii de viaţă:


lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ; 

- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu anumite


caracteristici ale mediulu

Aplicarea contextualizată

Prin aplicare contextualizată înțeleg adaptarea la contextul spațial (regional),


social sau temporal. Având în vedere contextul social actual, respectiv
desfășurarea activităților educative în spațiul online, am propus elevilor
realizarea unor portofolii online, realizate și publicate pe grupul clasei pe
aplicația Facebook.

PROIECT EXPLORAREA MEDIULUI (postare grupul clasei pe Facebook)

Dragi copii, pentru conținuturile de explorarea mediului din cadrul disciplinei


Matematică și explorarea mediului, m-am gândit că ar fi potrivit să folosim
metoda proiectului, întrucât voi sunteți deja familiarizați cu această metodă și la
ultimul proiect rezultatele au fost foarte bune.

Temele sunt:

1. Polul Nord

2. Polul Sud

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
3. Deșertul

4. Marea Neagră

Va fi foarte interesant, deoarece veți realiza portofolii digitale (online)!!😍

Scopul proiectului - vom exersa un nou mod de învățare, adică vom învăța unii
de alții;

Avantajul - vom învăța multe lucruri noi și interesante, într-un timp foarte scurt
și într-un mod foarte plăcut😉

Ce trebuie să faceți?

Fiecare copil își alege o temă, apoi publică pe grup, pe parcurs, materialele
realizate. Fiecare portofoliu trebuie să conțină 3 domenii: o parte informațională
(informații generale, curiozități de tipul Știați că?), o parte cu abilități și o parte
artistică.

SUGESTII DE LUCRU:

 Pentru partea informațională - maximum 10-15 rânduri scrise de mână,


din enciclopedii, reviste științifice online, wikipedia sau alte site-uri
științifice; nu este obligatoriu să scrieți de mână, puteți posta fișe,
documente, imagini.

 Pentru abilități - lucrări din hârtie, plastilină, aluat, carton, fire textile
sau alte materiale; lucrările trebuie să respecte tematica. Tot aici puteți
posta și jocuri interactive pe tema aleasă.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 Pentru partea artistică - cântecele de pe youtube sau pe care le
interpretați voi (filmulețe), poezii scrise de autori sau compuse de voi,
desene, fotografii, colaje de imagini de pe internet, filmulețe , materiale
diverse.

Perioada în care vă puteți aduna și organiza materialele este 27-30 martie. După
această perioadă puteți începe să publicați pe grup materialele. Nu trebuie să le
publicați pe toate într-o singură postare, ci pe parcursul săptămânii viitoare, în
funcție de ritmul de lucru al fiecăruia.

Am rugămintea ca, din momentul în care veți începe să postați, să participați la


aprecierea lucrărilor postate de colegii voștri, prin comentarii, păreri, sfaturi.

Eu am dat doar câteva sugestii de lucru, dar voi puteți veni cu idei noi, pentru că
știu că sunteți foarte creativi!😊

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2617295715193273&set=pcb.646656505907465&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1510866625752419&set=pcb.646091272630655&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=135711191330480&set=gm.645919912647791&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2617295715193273&set=pcb.646656505907465&type=3&theater&ifg=1

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2833092180106177&set=pcb.645991392640643&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/groups/330068407566278/

14.Tema 2.4.b. – Resursă educațională deschisă (RED)

CLASA:  a IV-a 
ARIA CURRICULARĂ:   Matematică și stiinte ale naturii
DISCIPLINA:   Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:   Unitatea IV -  Corpuri, energie, lumină
FORMA DE REALIZARE: predare integrată; predare asistată de calculator
SUBIECTUL LECŢIEI:  Apa - proprietăți și utilizări
TIPUL LECŢIEI:    însușire de noi cunoștințe și dezvoltare de abilități și
atitudini
  COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese;
2.2.  Aplicarea planului propriu pentru efectuarea unor investigații a mediului
înconjurător;
2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații, utilizând tabele,
diagrame, formule simple;
3.2. Identificarea unor modalități de protejare a mediului înconjurător;
 COMPETENŢE INTEGRATE:
LLR:
1.4. manifestrea atenâiei față de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
2.4. inițierea și menâinerea unei interacțiuni în veerea rezolvării unei probleme
individuale sau de grup;
2.5. manifestarea interesului pentru participareal interacțiuni orale;
AVAP 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice
simple, exprimate vizual;
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activității de instruire elevii vor fi capabili:
O1 - să precizeze sursele de apă existente în natură, pe baza unui suport vizual;
O2 - să desprindă proprietățile apei, prin efectuarea de experimente simple;
O3 -   să identifice cele trei forme de agregare ale apei, în urma efectuării unor
simple experimente;
O4  -  să prezinte circuitul apei în natură folosind  terminologia adecvată;
O5  -  să realizeze un organizator grafic (ciorchine) cu utilizările apei;
O6 -  să sublinieze efectele grave produse asupra mediului prin poluarea apei;
O7- să enumere câteva măsuri pentru a preveni poluarea apei;
O8   - să-și exprime în mod liber  opinia în legătură cu poluarea apelor de către
om și modalități de protejare a acestora.
 Strategia didactică
1.Metode şi procedee: conversaţia euristică, brainstorming, Thinking hats
(Pălăriile gânditoare), observaţia dirijată,  explicaţia,organizatorul
grafic(ciorchinele), exercițiul, experimentul, învățarea prin descoperire;
2.Mijloace de învăţământ:   laptop, prezentare ppt, fişe de lucru pe nivel de
cunostinte, tablă, markere,  pălării din carton colorat, fier de călcat, apă, pahare,
vas din inox, cuburi de gheață.
3.Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  4.Forme şi tehnici de evaluare: evaluare orală, scrisă,  observare sistematică,
probă practică, autoevaluare.
5.Resurse: temporale :45min            umane: 25 de elevi        spaţiale: sala de
clasă
 Resurse bibliografice:
#     1. oficiale
·       Programa şcolară aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale
pentru Științe ale naturii, clasa a IV-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr.
5003/02.12.2014
·       Nicolae Ploscariu, manualul de Științe ale naturii, clasa a IV-a, vol. II, 
Grupul Editorial ART, București,  2016
# 2.metodico-didactice:
·       Rodica  Leonte,  Mihai  Stanciu –  Strategii  activ-participative  de 
predare-învăţare  în  ciclul  primar, Editura  Casei  Corpului  Didactic, 
Bacău, 2004;
·       https://www.learningnetwork.ro/articol/de-bono-si-cele-6-palarii-
ganditoare-ce-poti-face-cu-ele/1609
·       http://www.didactic.ro/materiale-didactice/130404_metoda-palariilor-
ganditoare

CAPTAREA ATENȚIEI
1.Joc de spargere a gheții intitulat „Terra-planeta albastră”. Elevii sunt dirijați să
formuleze deducții simple, de cauză-efect, prin completarea frazei începută de
învățătoare:
-        Dacă Terra este singura planetă din Sistemul Solar care are culoarea
albastră, înseamnă că este singura pe care există.... (apă)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
-        Dacă este singura pe care există apă, inseamnă că este singura planetă pe
care există... (viață)
-        Dacă există viață, există..oameni,plante și animale.
2.Găsiți cuvinte cheie sau expresii,  care să simbolizeze apa! (izvorul vieții,
sănătate, viață, frumusețe etc).
ANUNȚAREA TEMEI ȘI A OBIECTIVELOR
Voi prezenta elevilor într-o manieră accesibilă obiectivele  pe care le urmăresc,
specificând  mijloacelor de realizare selectate pentru  lecţie. Voi scrie pe tablă
titlul lecției, pe care  elevii il au deja notat pe foile primite.(Anexa 1-
https://drive.google.com/file/d/1Wn83UEoUdxlGCm0ZN1BtFaRV7mNMA-
pb/view?usp=sharing
DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII
Lecția va fi prezentată sub forma unei prezentări
PowerPoint. https://drive.google.com/file/d/1RIdtVLPal6yH6sdbi29lhlkZgn
RqSb05/view?usp=sharing
Elevii au primit câte o fișă cu titlul și schema lecției, pe care o vor completa pe
parcurs.
Experimentul 1: (participă 3 elevi) primul elev va vărsa apa dintr-o sticlă în
pahare și alte recipiente, pentru a observa că ia forma vasului, apoi va
introduce un obiect, pentru a observa că este transparentă; al doilea va gusta și
va mirosi, pentru a observa că nu are gust, miros; al treilea  elev va pune sare
sau zahăr în apă și va observa că este un bun dizolvant.
  Se completează pe fișă:
Proprietățile apei
- Apa curge, nu are formă;
- apa nu are miros(inodoră), gust(insipidă) și culoare(incoloră);
-este transparentă;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
-este un bun dizolvant.
Experimentul 2: se pune apă în fierul de călcat și când acesta se încălzește,
elevii vor observa aburii și vor descrie procesul evaporarea; pentru a observa
procesul condensarea, se îndreaptă fierul de călcat către o suprafață rece (o
oglindă) și elevii vor descrie transformarea vaporilor în picături de apă;
Experimentul 3: câțiva elevi sunt invitați să observe și să atingă cuburi de
gheață și să explice unde  și din ce cauză s-au format (înghețarea); alți elevi sunt
invitați să pună cuburile de gheață într-un vas de inox pe fierul încălzit și să
explice procesul topirea
Forme de agregare ale apei:
Lichidă: (exemple)
Solidă: (exemple)
Gazoasă: (exemple)
-Pentru punctul  Apa-resursă naturală, elevii vor vizualiza slide-urile
următoare, după care vor completa un ciorchine cu Utilizările apei și o schemă
cu Importanța apei pentru om
Se completează:
3 moduri de poluare a apei:
3 consecințe ale poluării:
3 măsuri de prevenire:
OBȚINEREA PERFORMANȚEI
JOC DIDACTIC: Pălăriile gânditoare-thinking hats
  Clasa va fi împărțită  în 6 grupe.  Fiecare participant trebuie să cunoască foarte
bine semnificația culorii grupei din care face parte și să-și asume rolul sugerat.
Purtătorii pălăriilor vor trebui să intre perfect în pielea personajelor, să
gândească din perspectiva pălăriei sub care se află,să schițeze pe fișă idei pentru

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
dezbatere și apoi să le prezinte.   La început, voi explica  foarte bine “regulile
jocului” și conotațiile cromaticii.
Subiectul dezbaterii este un text care relatează un tip de comportament față de
mediul înconjurător (cuprins în
ppt- https://drive.google.com/file/d/1RIdtVLPal6yH6sdbi29lhlkZgnRqSb05/vie
w?usp=sharing
RETENȚIA ȘI TRANSFERUL
Se fac aprecieri verbale, atât la nivel individual, cât și colectiv. De asemenea, se
vor face aprecieri la nivelul grupelor și se vor acorda calificative

15.Tema 2.5.a. – Un exemplu de evaluare a învățării la matematică

Clasa a II-a

Competența specifică:

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-


1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar

 Nivel minimal de realizare:

Efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără trecere peste
ordin;

 Nivel maximal de realizare:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără şi cu trecere
peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă

Itemi de evaluare (exemple) 

1.     Calculează:

     234+ 152= ---------------                                             735  +109=.....................

     369+ 210=----------------                                                                    669  +115=----------------

     675+ 123=----------------                                             498  +237=----------------

2.     Calculează, apoi efectuează proba prin operația inversă:

       346 + 232=                                                                756 +218=

Nivel minimal de realizare:

Operarea cu terminologia operațiilor de adunare/scădere în rezolvarea de


probleme (efectuând separat operațiile)

 Nivel maximal de realizare:

Rezolvarea problemelor printr-o singură expresie numerică

Itemi de evaluare (exemple)

1.     La diferența numerelor 300 și 143, adaugă predecesorul numărului 453. 

2.     Din suma numerelor 424 și 355 scade diferența acestora.

Nivel minimal de realizare:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Rezolvarea de probleme cu 1-2 operații (cel puțin o operație)

Nivel maximal de realizare:

 Rezolvarea de probleme cu 1-2 operații (două operații)

Itemi de evaluare (exemple)

1.     Rezolvă problema următoare cu ajutorul unui plan de rezolvare (întrebări,


operații)

La o activitate dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918 au participat 443


elevi din clasele primare și cu 231 mai puțini elevi din clasele gimnaziale dintr-
o școală. Câți elevi  au participat  în total?

Concluzii:

- stabilirea unui nivel minimal de realizare contribuie la conceperea unor teste


care să urmărească evaluarea competenței specifice din programă;

- ajută la stabilirea descriptorilor de performanță pe baza cărora se evaluează


realizarea competenței.

16.Tema 2.5.b – Un exemplu de probă de evaluare a învățării la


matematică

PROBĂ DE EVALUARE MEM - clasa a II-a

U.Î. ,,Menţinerea stării de sănătate”

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 

1. Calculează:

54 : 6 =                     28: 4 =                   90: 10 =                 18 : 2 : 3 =

36 : 4 =                     32 : 8 =                    5 : 5 =                  35 : 5 : 7 =

81 : 9 =                     18 : 3 =                    6 : 1 =                  64 : 8 : 4 =

2. Dacă vei calcula corect, vei găsi câte fructe are fiecare copil:

MARA                                                        MATEI                                             
MIRABELA

7 + 3 x 8 – 27 : 3 =                     54 – 54: 9 + 7 x 2 =                       80: 8 + 89 – 9 x 7 =      

3. Află:

a) numărul cu 5 mai mic decât 15 ___________________

b) sfertul numărului 24 ___________________________

c) numărul de 7 ori mai mic decât 56 _______________________

d) jumătatea numărului 18 ___________________________

e) pătrimea numărului 16 _____________________________

f) treimea numărului 27 _______________________________

4. Află numărul necunoscut:

a : 3 = 4                            8 x b = 48                          c x 5 = 40                         72 : d = 9

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
a =                                    b =                                     c =                                    d =

a =                                    b =                                     c =                                    d =

 5. Din produsul numerelor 9 şi 5 ia câtul numerelor  100 şi 10. Ce număr ai obţinut?

6. Completează, la sfârșitul enunțurilor, cu  A pentru enunţurile adevărate şi F pentru


cele false:

▪ Spălarea mâinilor este necesară înainte şi după masă.

▪ Pentru a avea dinţi sănătoşi trebuie periaţi de 2 – 3 ori pe zi.

▪ Fructele şi legumele trebuie spălate înainte de a fi consumate.

▪ Pe timp de iarnă, încălţămintea strâmtă duce la încălzirea picioarelor.

 7. Completează enunţurile lacunare cu cuvinte potrivite:

* Polul Sud este situat pe continentul ________________________ .

* Pentru a curăţa resturile de mâncare dintre dinţi este indicat să folosim aţa
___________________.

* Obiectele de vestimentaţie _______________ curăţate de praf şi mizerie.

8. Rezolvă problema:

   La un magazin s-au adus 100 de tuburi cu cremă de pantofi ambalate în cutii. S-au vândut 7
cutii cu câte 8 tuburi cu cremă neagră şi 5 cutii cu câte 6 tuburi cu cremă maro.

   Câte tuburi cu cremă au rămas nevândute?

 COMPETENȚE SPECIFICE:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând  la
numărare și/sau grupare ori de câte ori este necesar

1.5. Efectuarea de înmulțiri/împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, rest,
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărțit, împărțitor,<, >, =, +, -, ., :) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizare unor
modele sau regularităţi din mediul apropiat

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a+/-b =x,  a+/-b+/-c =x în concentrul 0-1000, a.b=x,
a:b=x în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

 CORESPONDENȚA ITEMI-COMPETENȚE SPECIFICE:

item 1: 1.5.

item 2: 1.4., 1.5.

item 3: 1.4., 1.5.

item 4: 1.5.

item 5: 1.6.

item 6 și item 7: 3.1.

item 8: 5.2.

                                                DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ :

Compe Calificativul
Itemul/Sarcina de lucru
- tența Foarte bine Bine Suficient

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Item 1: efectuează împărțiri  în
Rezolvă corect Rezolvă corect Rezolvă corect
1.5. concentrul 0 – 100
 10 – 12 ex.  7 – 9 ex.  3 – 6 ex.
 
Află nr. Află nr.
1.4. Item 2: Găseşte rezultate, respectând Află nr. fructelor
fructelor pentru fructelor pentru
1.5. ordinea efectuării operaţiilor pentru 3 copii
2 copii 1 copil
1.4. 5 – 6 enunțuri 3 - 4 enunțuri 1 - 2 enunțuri
Item 3: Rezolvă enunțuri matematice
1.5. matematice matematice matematice

1.5.  Iterm 4: Află numărul necunoscut 4 numere 2 – 3  numere 1 număr


1.6.   Item 5: Rezolvă operații aplicând 3 operaţii 2 operaţii 1 operaţie

  terminologia matematice matematice matematică

3.1.     Item 6: Stabileşte valoarea de adevăr 5 răspunsuri 3 - 4 răspunsuri 1 - 2 răspunsuri

  pentru enunţuri date corecte corecte corecte

  Item 7: Completează spaţii lacunare cu 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt


3.1.
informaţii corespunzătoare corespunzătoare corespunzătoare corespunzător
scrie şi rezolvă
rezolvare rezolvă
  Item 8: Rezolvă o problemă cu plan de 1 – 2 exerciţii,
5.2. corectă şi problema cu o
rezolvare dar fără
completă eroare de calcul
întrebări

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
EVALUARE FINALĂ

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL


Rezolvă integral si corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 4 – 6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 - 3 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor

CENTRALIZARE  PE  CALIFICATIVE

Nr. elevi I7
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I8 Cfinal
Calificativ
FB 6  5  5  5  7  10  10  6  6 
B 4  4  5  7  6  4  2  4  4 
S 3  4  5  2  2  2  2  5  5 
I 4   4 2  2  2  1  3  2  3 
 

OBSERVAȚII:
- greșeli frecvente în aflarea termenului necunoscut, folosirea terminologiei;
- planul de rezolvare a problemei incomplet;
- greșeli de calcul și nerespectarea ordinii efectuării operațiilor
MĂSURI DE AMELIORARE:
- fișe de lucru diferențiate pe 2-3 nivele;
- exerciții cu ordinea efectuării operațiilor;
- exerciții de citire și înțelegere a enunțurilor cu sarcini de lucru diferite; 
- aplicarea unor itemi diversificați:  cu alegere multiplă, corespondență etc

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
17.Tema 2.6. – Un exemplu de programă de optional

DENUMIREA OPŢIONALULUI:    ,,EU SUNT UNIC”


TIPUL OPȚIONALULUI: LA  NIVELUL  ARIEI CURRICULARE CONSILIERE SI
ORIENTARE
CLASA: a IV- a 
DURATA: 1 an
NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ
NOTĂ INTRODUCTIVĂ
           Dinamica socială impusă de societatea actuală formulează permanent  noi cerințe vis-
à-vis  de comportamentul uman. Pentru a putea răspunde afirmativ acestora este nevoie de o
adaptare la ritmul rapid al transformărilor sociale. Din această perspectivă,  noile tendințe în
formarea atitudinilor prosociale se orientează spre instrumentarea  cu abilități  de analiză și
spre dezvoltarea creativității sociale.
            Propunerea unei discipline opționale cu tema “Eu sunt unic” are ca scop crearea unui
cadru propice dezvoltării armonioase a copiilor prin activități și jocuri educative,  prin acestea
urmărindu-se  inițierea copiilor în adoptarea unor comportamente dezirabile din punct de
vedere social,  dezvoltarea  capacității de analiză a situațiilor sociale create prin joc, menite să
simuleze contexte reale din viață.
Imaginea de sine a unui copil îi influențează încrederea în propria persoană și modul în care
va relaționa cu ceilalți.
Gândirea pozitivă – esența unei vieți împlinite; a avea o gândire pozitivă presupune metoda
cea mai sigură de a construi un comportament îndreptat către partea frumoasă a vieții.
            Increderea în sine este un element extrem de important în atingerea succesului
personal și profesional, este “pașaportul de viață” al copilului. Cu acest pașaport, ca adult, va
putea să deschidă frontiere noi în viața sa,  pentru că ceea ce simte despre el afectează modul
în care acționează. Increderea în sine înseamnă credința în propriile capacități și forțe. Ea se

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
construiește încă din primii ani de viață și trebuie menținută, cu conștiinciozitate, pe tot
parcursul vieții.  
Inteligența emoționala se referă la înțelegerea mai bună a emoțiilor, gestionarea lor eficientă,
înțelegerea și acceptarea mediului social și îmbunătățirea imaginii personale.
Toate acestea vizează dezvoltarea unor calități de neprețuit,  ce vor fi mereu benefice.
,,Îndrăzneşte  să devii ceea ce eşti ! Există posibilităţi minunate în fiecare fiinţă. Convinge-te
de forţa ta!  Să ştii să spui mereu: nu depinde decât de mine!"

COMPETENTE GENERALE
1.    Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine.
2.    Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate.
3.    Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare.
4.    Exersarea abilităţilor de management al unor situații problematice
VALORI ŞI ATITUDINI
Ø Respect şi încredre în sine şi în ceilalţi
Ø Recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane
Ø Receptivitate la emoţiile celorlalţi
Ø Valorizarea relaţiilor interpersonale
Ø Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor
Ø Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în scimbare şi în societatea cunoaşterii
 
1.Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine.

   
Competente specifice  Exemple de activități de învățare
 
1.1. Perfectionarea  abilităţilor de  chestionare de interese si abilitati;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
autoevaluare realistă a propriilor caracteristici. discutii pe baza rezultatelor
   exerciţii pentru identificarea
asemănărilor şi deosebirilor prin
 
compararea cu ceilalţi
1.2  Dezvoltarea  inteligenţei intrapersonale şi
 discuţie colectivă având ca temă
interpersonale
diversitatea naţională, culturală şi
  etnică
   jocuri de autocunoaştere
1.3  Perfecţionarea  abilităţilor de autoreglare  scenarii situaţionale, simulări ale unor
emoţională şi comportamentală în situaţii situaţii concrete de viaţă
diverse legate de viaţă
 chestionare de interese şi abilităţi
 
 dezbatere pe tema: „E bine sau nu să
1.4. Identificarea  caracteristicilor spaţiului ne depăşim limitele”
personal.
 brainstorming pe tema modalităţilor
  eficiente în evitarea stresului
1.5 Analizarea  asemănărilor şi diferenţelor 
 analiza propriilor trăiri şi emoţii
dintre copii de naţionalităţi şi culturi diferite
 discuţii de grup pe tema respectării
 
spaţiului personal şi a nevoii de
  intimitate
 proiect individual – autoevaluare
realistă a propriilor caracteristici
 
2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate

   
Competente specifice Exemple de activităţi de învăţare
 
2.1. Exersarea  abilităţilor  de ascultare activă şi  Dialoguri pe teme date
exprimare asertivă în vederea creşterii eficienţei
comunicării în cadrul relaţiilor interumane  Exerciţii de transmitere a mesajelor prin
limbaj nonverbal

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
   Proiect de grup – realizarea unui scenariu pe
o temă la alegere / punerea în scenă.
 
       •   Jocuri de rol, scenete;
 
       •  Vizite, interviuri cu elevi,  profesori,
 
           diriginti din gimnaziu
 
 Jocuri de rol – evenimente cotidiene
2.2. Analizarea  diferenţelor  între tipuri de familii
 Studiu de caz în vederea soluţionării unei
probleme de viaţă
 Testul familiei
 
 
3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare.

   
Competente specifice Exemple de activităţi de învăţare
 
3.1. Selectarea  diferitelor  tipuri de informaţii       ● Exersarea unor strategii de căutare a
necesare în activitatea de învăţare informaţiilor
     •  Discutii de grup privind conditiile
optime de învatare, exemplificare prin
 
situatii personale;
3.2.  Exersarea  abilităţi de planificare a
     •   Colaje, postere, desene pentru
învăţării
evidentierea conditiilor optime de învatare;
    •  Realizarea unor sarcini de lucru variate
folosind TIC (în laboratorul de informatica
sau pe calculatorul personal de acasa).
·       Aplicarea, în mod practic, a unor
metode eficiente de învăţare
·       Discuţie colectivă având ca temă
planificarea învăţării

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Vizite, întâlniri, activităţi de colaborare
 
 
4. Exersarea abilităţilor de management al unor situații problematice

   
Competente specifice Exemple de activităţi de învăţare
5.1.Exemplificarea  de alternative ale unei ·       Exerciţii de luare de decizii în situaţii
probleme relevante pentru copii / situaţii de risc
  ·       Analiza unei situaţii de viaţă urmând
strict etapele luării unei decizii
 
·       Brainstorming pe tema alternativelor în
 
rezolvarea unor probleme
5.2.  Exersarea  abilităţilor de luare a deciziilor
    •  Exercitii-joc si exercitii metaforice de
stabilire a prioritatilor si obiectivelor de
scurta durata (pentru clasa a V-a);
    • Jurnalul personal: impresiile notate în
timpul orelor de Consiliere si orientare
·       Exercitii de formulare de argumente
pentru a sustine o decizie (indicata de
învatator
·       Analiza critică a alternativelor unei
probleme
 Exerciţii de stimulare a creativităţii
 
CONŢINUTURI
1. Autocunoastere si dezvoltare personala
·       Autocunoastere
o   Imaginea de sine
o   Stima de sine

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
o   Aptitudine si abilitati personale: caracteristici individuale
o   Schimbare, crestere, dezvoltare
·       Înţelegerea şi exprimarea emoţiilor
·       Emoţii şi comportamente legate de diferite situaţii de viaţă.  Spaţiul personal, nevoia de
intimitate, graniţe personale.
·       Pregatirea pentru schimbare
 
2. Comunicare si abilitati sociale
·       Comunicarea:vorbire, ascultare, comportamente nonverbale.
·       Consecinţele unei ascultări deficiente.
·       Abilitati sociale
·       Roluri în grup
·       Familia
§  Tipuri diferite de familii.
§  Comunicarea în familie.
 
3. Managementul informatiilor si al învatarii
·       Managementul informaţiilor.
·       Factorii motivaţionali ai învăţării.
·       Criteriii de selectare a informaţiei: veridicitatea şi autoritatea sursei.
·       Învăţarea eficientă
·       Învatarea (în sens restrâns) – conditiile optime pentru învatarea eficienta
·       Deprinderi de studiu eficient: organizarea continuturilor de învatare, dozarea efortului,
a  perioadelor de relaxare/ odihna
·       Disciplina învatarii: implicare, perseverenta, responsabilitate, asumarea sarcinilor de
lucru Conditii interne si externe: mediul de învatare (spatiu, ambient), starea personala de
sanatate

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
·       Mijloace eficiente de învatare: TIC
 
4. Calitatea stilului de viata
·       Calitatea vieţii personale.
·       Etapele luării unei decizii şi consecinţele care decurg
·       Aplicarea luării deciziei în situaţii relevante pentru copii, în situaţii de risc sau criză.
·       Rezolvarea de probleme: alternative ale rezolvării de probleme, analiza critică a
alternativelor de rezolvare a unei probleme.
MODALITATI DE EVALUARE
Evaluarea va urmări progresul personal în ceea ce privește integrarea școlară și socială,
atitudinile față de lumea înconjurătoare și față de propria persoană, interesele privind diferite
activități și obținerea succesului în propria activitate.  Se vor utiliza următoarele metode de
evaluare:
1. Exprimarea ideilor și a opiniilor personale prin: postere, desene, colaje, jocuri didactice
Ø  proiectul individual și de grup;
2. Exprimarea ideilor si a trăirilor personale prin poster, desen, colaj;
Ø  realizarea de portofolii;
Ø  activități practice;
Ø  administrarea de fișe individuale de (auto)evaluare.
SUGESTII METODOLOGICE
  Unul dintre obiectivele curriculumului de Consiliere si orientare este stimularea abilităților
de învățare permanentă, în scopul dezvoltării personale și al integrării socio-profesionale
viitoare, de succes. Elevii experimentează practic, în cadrul orelor de Consiliere si orientare,
diferite tehnici de învățare, de relaționare, de comunicare eficientă, abilități de explorare a
resurselor personale și a domeniilor de activitate, apoi aplică ceea ce au asimilat în clasă, în
situații de viață diverse și își evaluează propriul progres. Învață, astfel, să își asume
responsabilitatea propriei învățări.
Procesul didactic se focalizează atât pe asimilarea de cunoștințe și abilități specifice
disciplinei, cât și pe dezvoltarea atitudinilor și a mecanismelor învățării personalizate,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
conștiente și eficiente, pe care elevii să le aplice și în diferite contexte de viață, nu doar în
cadrul școlii.
Activitățile didactice specifice ariei curriculare Consiliere și orientare sunt conduse de
principiile învățării active, centrate pe elev. În acest scop, metodele recomandate sunt cele
activ-participative. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în perechi sau în echipă, prin
activități independente sau asistate, precum:
 
Ø  jocul de rol, simularea;
Ø  metode art-creative;
Ø  exercitiul;
Ø   conversatia, discutia, dezbaterea.
Elementul inovativ central al curriculumului actual îl reprezintă deschiderea spre comunitate,
conținuturile învățării prevăzute incluzând aspecte legate de: implicare comunitară și
voluntariat, domenii de activitate, elaborare de proiecte individuale și de grup, cu relevanță
socială. Activitățile propuse reprezintă căi de asumare de către elevi, încă de la nivelul
primar, a rolului de cetățean activ și responsabil, informat și pregătit pentru a participa la
configurarea propriului traseu de formare.
 

18. Evaluare M2. Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv

Clasa a II-a

Disciplina: Comunicare în limba română

Subiectul lecției: Ora 1- Formularea de întrebări și răspunsuri

                            Ora 2- A formula o idee

Text suport: Aventurile lui Habarnam, de Nikolai Nosov

COMPETENȚE SPECIFICE:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene


din universul cunoscut

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare

2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare

2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi


încredere în sine

4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor


convenţionale

Ce am intenționat?

Am intenționat să dezvolt elevilor capacitatea de a formula întrebări și


răspunsuri, pe baza unui text narativ scurt, iar în ora a II-a am intenționat să
realizez activități prin care să încurajez formularea unor idei proprii despre
întâmplările citite sau despre pertsonaje. 

Ce am obținut?

După citirea textului (în gând, cu voce tare, în lanț, pe roluri) și familiarizarea
cu cuvintele noi , am antrenat elevii în formularea de întrebări despre autor,
titlu, personaje, întâmplările din text. Pentru a veni în sprijinul elevilor am
folosit ”Explozia stelară”, metodă ce ajută la identificarea parametrilor

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
narativității (unde? cine? când? cum?, ce?). Apoi, elevii au realizat o axă a
timpului, pe care au plasat acțiunile lui Habarnam.

Am prezentat elevilor cartea din care face fragmentul, precum și cartea în


format digital și alte materiale digitale:

 https://habarnam.ro/aventurile+lui+habarnam/

În ora a II-a, elevii au completat un organizator grafic în care au realizat


corespondența dintre personaj și acțiunile sale, au povestit oral textul, pe baza
axei temporale completate și au formulat idei despre personaje, motivând
numele acestora sau atribuindu-le însușiri. Au ilustrat personajul preferat,
utilizând simboluri, desene, cuvinte cheie. 

Ce reacții au avut elevii?

Elevii au participat cu plăcere la activitate, și-au exprimat în mod liber ideile și


au realizat desene sugestive. Asocierea dintre formularea unei idei și ilustrarea
acesteia i-a încântat și au propus să realizeze benzi desenate cu pățaniile lui
Habarnam, ca temă pentru acasă.

Ce feed-back am oferit?

Am oferit aprecieri pentru participarea elevilor la  fiecare activitate de învățare


și am realizat o expoziție cu desenele realizate. 

Ce aș fi putut face mai bine?

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Aș fi putut veni mai mult în sprijinul elevilor în formularea unei idei, oferind
criterii sau indicii: în formularea unei idei despre Habarnam, criteriul
comportament, vestimentație, însușiri fizice ori morale etc; pentru elevii cu
dificultăți de exprimare aș fi putut oferi propoziții lacunare, pe care să le
completeze.

Ce îmi propun pentru data viitoare?

Pentru data viitoare îmi propun să realizez jocuri de rol, să folosesc mai multe
jocuri didactice care să-i determine pe elevi să fie activi, realizând astfel
activități mai dinamice.

19.Tema 3.1. – Dezbatere online


Rolul disciplinei Dezvoltare personală este de a asigura, prin intermediul
activităţilor de învăţare,  dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi
de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale,
abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare. În
cadrul disciplinei, se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini,
finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor,
pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor. De-a lungul anilor de studiu, toate
ariile curriculare îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea
personală/socială, educaţională şi de carieră a elevilor, existând astfel
posibilitatea abordării integrate a unora dintre activităţile propuse.

Disciplina Dezvoltare personală contribuie la dezvoltarea emoţională,


socială şi pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor elevilor

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
fundamentează autenticitatea învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce
gândesc şi simt, precum şi la modul în care se comportă elevii. Domeniile
tematice ale programei conferă un spaţiu generos, în care elevii sunt invitaţi: să
conştientizeze cine sunt,să analizeze emoţiile pe care le au, să se raporteze
sănătos la ceilalţi (diversitate), să fie motivaţi să înveţe cu succes, să exploreze
ce meserii/profesii le-ar plăcea să practice. 

Strategiile didactice adecvate pentru orele de Dezvoltare personală sunt


cele activ-participative. Disciplina are un accentuat caracter explorator şi
practic-aplicativ, care presupune implicarea directă a elevilor. Elevii
conştientizează, exersează abilităţi şi atitudini într-un mediu prietenos de
învăţare, devin responsabili pentru modul în care se implică în jocurile şi
activităţile propuse. 

Este foarte important ca activităţile să-i ajute pe copii să se simtă bine, să le


placă şi, astfel, să fie motivaţi intrinsec să înveţe. 

Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în perechi/echipă, independent sau


facilitate de cadrul didactic.

Metodele şi tehnicile art-creative permit utilizarea unei palete largi de


resurse (de la cele uzuale, precum creioanele şi colile colorate, pensule şi
acuarele, foarfece, lipici, la materiale reciclabile, elemente din natură, bucăţi de
material textil, plastic sau lemnos etc.) care antrenează şi motivează elevii. Este
recomandată crearea unor produse diverse, colorate, originale, care să valorifice
imaginaţia şi creativitatea elevilor.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  Jocul de rol şi simularea (dramatizare, marionete, teatru) pregătesc
copilul pentru situaţii reale de viaţă şi facilitează dezvoltarea comunicării
verbale şi nonverbale, a empatiei, a toleranţei.

 Lucrul în echipă antrenează strategiile de rezolvare a conflictelor şi


modalităţile de comunicare eficientă.

  Problematizarea oferă oportunitatea de a căuta soluţii pentru diferite


situaţii de tip investigativ şi de a stimula curiozitatea naturală
elevilor. Exerciţiile şi jocurile vor combina mişcarea, verbalizarea, manipularea
unor obiecte. 

Conversaţia euristică, dezbaterea şi discuţiile de grup permit elevilor să


se raporteze, să înveţe şi să valorizeze atât experienţa personală, cât şi
experienţa colegilor. 

Tehnicile specifice dezvoltării gândirii critice (de exemplu: turul galeriei,


ciorchinele, jurnalul cu dublă intrare, pălăriile gânditoare etc.) asigură
exprimarea propriilor opinii şi creează premisele dezvoltării asertivităţii.
Utilizarea unor secvenţe din filme sau a imaginilor din planşe/cărţi de poveşti
reprezintă, printre altele, suporturi intuitiv-concrete indispensabile învăţării la
această vârstă. 

În ceea ce priveşte contextele  de realizare a activităţilor de Dezvoltare


personală, în afara sălii de clasă se pot face: vizite în diferite organizaţii publice
sau private (bibliotecă, muzee, companii/ firme, fabrici, magazine, cabinete,
primării, alte şcoli, poliţie etc.), participarea la spectacole de teatru, film,
invitarea la clasă a unor personalităţi de succes din comunitate (actori, sportivi,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
profesori, pompieri, medici etc.) sau „întâlniri” cu personaje din desene
animate/filme preferate. 

Atunci când este posibil, activităţile se pot realiza într-un spaţiu


neconvenţional, cum ar fi: parcuri, în curtea şcolii, locaţii din cadrul excursiilor/
taberelor organizate, locuri de muncă ale părinţilor, ONG/companii/firme. Sub
îndrumarea cadrului didactic, copiii vor fi încurajaţi să organizeze şi să participe
la evenimente educaţionale: expoziţii, festivaluri, târguri, ateliere de lucru etc.,
care să valorifice rezultatele activităţii lor. Sunt recomandate parteneriatele cu
alte clase din şcoală sau din alte şcoli, acţiunile de voluntariat şi caritabile, cu

ocazia diferitelor sărbători.

Integrarea în alte discipline

 Abilităţile şi atitudinile „învăţate” la Dezvoltare personală reprezintă acele


achiziţii transferabile necesare obţinerii succesului şcolar, în carieră şi în viaţă.
Includerea în cadrul lecțiilor la alte discipline se realizează prin :

- utilizarea unor forme de organizare a activității (pe echipe, grupe) care să


faciliteze autocunoașterea, relaționarea cu ceilalți; 

- exprimarea unei opinii, a emoțiilor ( CLR);

- jocuri de rol;

- corespondența dintre un simbol/culoare și o emoție (AVAP);

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- corelarea unor conținuturi ( MEM- Măsurarea timpului.Ceasul; DP- Programul
zilnic)

20.Tema 3.2. – Dizabilitate – implicații asupra învățării

Mutismul selectiv este o tulburare psihică rară, încadrată în spectrul


bolilor anxioase, care afectează mai ales copiii mici. Se referă
la inabilitatea acestora de a comunica verbal în anumite situații sociale, deși
în familie și-au demonstrat capacitatea de a vorbi. Acest lucru are un impact
negativ deosebit asupra copiilor de vârstă școlară, cărora le poate afecta
performanța academică, dar și relațiile cu ceilalți copii. Deși rare, există totuși
cazuri în care mutismul selectiv continuă pe perioada adolescenței și a vieții
adulte.

Semnele mutismului selectiv:

Principala caracteristică a copiilor cu mutism selectiv este inabilitatea de a


vorbi în anumite situații sociale în care acest lucru se așteaptă de la ei, deși au
demonstrat capacitatea de a vorbi în alte circumstanțe. În plus, acești copii mai
pot prezenta una sau mai multe din următoarele trăsături:

 Aspect înspăimântat, „înmărmurit” - în situațiile sociale în care apare


mutismul, copilul pare speriat sau lipsit de expresie, nu realizează
contactul vizual cu alte persoane. Acest aspect este mai estompat pe

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
măsura avansării în vârstă. Copiii mari sau adolescenții pot avea un
limbaj corporal degajat, în ciuda prezenței mutismului.

 Timiditate excesivă

 Anxietate socială - se simte inconfortabil când i se prezintă persoane noi,


când se atrage atenția asupra lui, este perfecționist, prezintă parurezis
(„vezică rușinoasă“), este rușinat să mănânce în fața altor persoane.

 Alte forme de anxietate - de separare, atacuri de panică, tulburarea prin


anxietate generalizată

 Simptome fizice - durere abdominală, greață, vărsături, dureri toracice

 Întârziere în dezvoltarea psihomotorie - legată de cogniție, limbaj sau


funcțiile motorii

 Disfuncție de integrare senzorială - sensibilitate exagerată la stimuli


(lumină, zgomote puternice, atingeri)

 Defecte de vorbire sau de limbaj (lipsa experienței vorbitului în public


poate duce la o dezvoltare insuficientă a limbajului)

 Dificultăți de comunicare și socializare de alt tip - de exemplu, tulburări


ale comunicării non-verbale (a face din mână la plecare, a menține
contactul vizual). Totuși, majoritatea copiilor cu mutism selectiv nu
prezintă asemenea tulburări. (3, 4)

Pentru a veni în sprijinul unui copil care este diagnosticat cu mutism


selectiv, învățătorul trebuie să folosească anumite tehnici de terapie

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
comportamentală, prin care copilul este încurajat să comunice treptat, nu este
obligat să vorbească atunci când refuză și este încurajat să comunice în diverse
modalități, tipuri de limbaje. 

Modalități de încurajare a comunicării:

 Gradarea stimulilor - copilul comunică fără dificultăți doar cu o


persoană cunoscută, de încredere, cum ar fi învățătorul, la început. Apoi
se introduce o persoană nouă în conversație, cum ar fi colegul de bancă
Pe măsură ce copilul se obișnuiește cu aceasta, pot fi introduse mai multe
persoane în acest fel.

 Recompensarea pozitivă - răsplătirea de fiecare dată când copilul


manifestă un comportament pozitiv (vorbește într-o situație în care nu o
făcea), pe baza unui sistem stabilit anterior cu acesta.

 Ignorarea comportamentului negativ (extincție) - în locul obligării


copilului să vorbească, este ignorat mutismul și activitatea se
concentrează pe alte lucruri

 Desensibilizare - tatonarea comunicării în afara sferei de confort, prin


dispozitive și tehnici auxiliare. De exemplu, copiilor li se poate
recomanda comunicarea folosind înregistrări ale vocii proprii, scăzând și
teama față de a se auzi vorbind în public. Relațiile cu alți oameni sunt
încurajate prin alte metode, cum ar fi e-mail, telefonie, pe măsură ce
toleranța crește.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 Modelare - se încurajează comunicarea de orice fel (non-verbală), urmată
de rostirea unor sunete (clicuri, zumzete, litere), abia apoi urmate de
rostirea unui cuvânt.

 Expunere gradată -  Prin expuneri gradate și repetate, se realizează


scăderea anxietății în situații din ce în ce mai dificile. 

21.Tema 3.3. – Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

Planul de acșiune cuprinde următoarele :

1. Curriculum individualizat

2. Adaptări de mediu

3. Adaptări psihopedagogice

4. Adaptarea evaluării

5. Organizarea procesului instructiv-educativ

1.Cum poate fi elaborat curriculumul individualizat ?

Echipele de elaborare a PEI, din care fac parte şi învăţătorii/profesorii care


lucrează cu copiii cu CES, vor decide de comun acord care va fi modul de
studiere de către elev a materiei prevăzute de curriculumul şcolar.. În funcţie de
decizie, pentru fiecare materie se va indica dacă elevul va studia:

- în baza curriculumului general (CG);

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- în baza curriculumului adaptat (CA);

- în baza curriculumului modificat (CM).

Dacă elevul va învăţa la anumite discipline în baza curriculumului adaptat sau


modificat, atunci învăţătorul/profesorul care predă materiile respective este
responsabil de elaborarea curriculumului individualizat. Înainte de a elabora
curriculumul individualizat, învăţătorul/profesorul se va familiariza cu noţiunea
de curriculum adaptat (CA) şi curriculum modificat (CM). Astfel, prin adaptări
curriculare se realizează corelarea curriculumului general cu posibilităţile
elevului cu CES, din perspectiva finalităţilor procesului de incluziune şcolară şi
socială a acestuia.

Elaborarea CA vizează adaptări în cadrul procesului de instruire. Se are în


vedere ajustarea metodelor, materialelor şi mijloacelordidactice, a formelor de
organizare a lecţiei, a sarcinilor şi activităţilor de învăţare şi de evaluare,
reieşind din necesităţile copilului. De menţionat că finalităţile educaţionale şi
conţinuturile de învăţare nu sunt modificate, este adaptată doar modalitatea de
predare/învăţare/evaluare pentru a atinge finalităţile stipulate în curriculumul
general.

La elaborarea curriculumului adaptat se va ţine cont neapărat de adaptările de


mediu, psihopedagogice şi cele pentru procesul de evaluare, propuse de
specialişti.

2. Adaptările de mediu vizează schimbările care se vor produce în mediul fizic


al clasei sau al instituţiei, precum şi modalităţile de sprijin al elevului cu CES.
Acestea ar putea include:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- soluţionarea unor probleme ale structurii ergonomice care să fie în beneficiul
copilului cu CES (adaptarea spaţiului şcolar al clasei, inclusiv al mobilierului, la
necesităţile somato-fiziologice şi de sănătate ale elevilor; o atenţie specială se
va acorda poziţionării în sala de clasă a băncii unde stă copilul cu CES (R. Iucu,
2000);

- adaptări în vederea sporirii accesibilităţii instituţiei (rampă la intrarea în


şcoală; grupul sanitar adaptat; bare de susţinere; amplasarea sălilor de uz comun
– cantina, biblioteca, laboratoarele – la primul nivel etc. );

- echipament special (aparate auditive; ochelari pentru a vedea mai bine; cadru
de deplasare, bastoane, claviatura computerului modificată, table de
comunicare, scaune speciale etc. );

- reducerea/amplificarea stimulenţilor vizuali sau auditivi; excluderea


materialelor care disociază atenţia)

- etc.

3. Adaptările psihopedagogice  fac referinţă la ajustările operate în tehnologia


procesului educaţional :

- elaborarea unor sarcini didactice individuale;

- prezentarea unor algoritmi, instrucţiuni pe etape pentru realizarea sarcinii


didactice;

- elaborarea/confecţionarea materialelor didactice (fişe, scheme, tabele, machete


etc., care să faciliteze rezolvarea sarcinilor);

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- supravegherea copilului de către colegii de clasă (unul sau mai mulţi);

- alegerea preferenţială a grupului, în cadrul activităţilor de cooperare;

- micşorarea/mărirea timpului pentru realizarea sarcinii; acordarea unor pauze;

- adaptarea metodelor didactice la necesităţile copilului

- etc.

4. Adaptările în materie de evaluare presupun ajustarea metodologiei de


evaluare pentru a facilita demonstrarea de către elevul cu CES a finalităţilor
atinse şi ar putea viza:

- micşorarea numărului de sarcini;

- acordarea de timp suplimentar pentru rezolvarea sarcinilor;

- concretizarea formei de evaluare – verbală sau scrisă;

- utilizarea surselor iconografice;

- asistenţa cadrului didactic de sprijin

- etc.

Curriculumul modificat prevede schimbarea finalităţilor educaţionale prin


excluderea unora şi simplificarea altora (sau sporirea complexităţii), astfel încît
să corespundă potenţialului şi disponibilităţilor copilului cu CES. De asemenea,
se intervine în conţinuturile recomandate, selectîndu-se cele mai relevante şi
funcţionale pentru dezvoltarea abilităţilor copilului cu CES. Totodată,
conţinuturile pot fi simplificate, astfel încît să fie accesibile elevului.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Învăţătorul/profesorul va putea opera modificările,doar cunoscînd foarte bine
punctele forte şi necesităţile elevului, recomandările pe care le-au formulat
specialiştii, vizînd domenii variate de dezvoltare a copilului.

5. Cum poate fi organizat procesul educaţional într-o clasă incluzivă?

Este bine ca elevul cu CES să înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. De


aceea cadrul didactic trebuie să stabilească foarte clar cum şi cît timp va antrena
copiii cu CES în activitate, ce sarcini didactice le va propune pentru ca aceştia
să participe alături de ceilalţi în procesul de învăţare. Elevul cu CES trebuie să
fie inclus pe parcursul orei în activităţile frontale, precum şi în activităţile de
grup. La anumite etape ale lecţiei poate primi sarcini individualizate, inclusiv de
evaluare. În cazul în care copilul cu CES este “supraîncărcat” doar cu sarcini pe
care trebuie să le rezolve de sinestătător sau cu susţinerea unui profsor itinerant
sau de sprijin şi nu ia parte la activităţile frontale sau de grup desfăşurate în
clasă, incluziunea educaţională şi socială a copilului nu are loc.

Învățătorul/profesorul trebuie să pună în valoare ceea ce realizează copilul cu


CES la lecţie,să găsească momentele potrivite în desfăşurarea orei pentru a
intercala activitatea copilului cu CES în cea a colegilor de clasă. Se recomandă
ca sarcinile individualizate pentru copilul cu CES să nu se formuleze permanent
în voce. Astfel se pune în evidenţă că elevul cu CES realizează altceva decît
restul elevilor şi aceasta este în detrimentul incluziunii copilului.

Este important ca învăţătorul/profesorul să evalueze produsul activităţii


copilului cu CES nu prin comparare cu rezultatele altor elevi din clasă, ci prin
raportare la efortul depus de acesta. Evaluarea progresului elevului cu CES

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
trebuie să fie un proces continuu, iar rezultatele evaluării să demonstreze nivelul
de atingere a finalităţilor de învăţare, proiectate în curriculumul individualizat,
şi astfel vor constitui un argument pentru eventualele modificări.

O modalitate apreciabilă de a pune în valoare rezultatele obţinute de copilul cu


CES în învăţare este încurajarea acestuia de a participa la diverse concursuri
şcolare şi extraşcolare.

Un instrument util pentru desfăşurarea unei astfel de evaluări este grila de


evaluarei în care sunt indicate nivelele de performanţă și sunt enumerate
criteriile care servesc drept repere calitative pentru aprecierea produsului.
Pentru fiecare criteriu se elaborează descriptori de performanţă – o descifrare a
criteriilor pentru fiecare nivel.Acest instrument poate fi aplicat pentru evaluarea
unei game variate de produse realizate de elevul cu CES (poster, portofoliu,
proiect, colaj, agendă a faptelor bune, machetă, comunicare, desen, fişa de
personaj etc.). Învăţătorul/profesorul va propune elevilor cu CES elaborarea
anumitor produse, în funcţie de finalităţile specificate în curriculumul
individualizat/ modificat.

Profesorul itinerant sau de sprijin are un rol major în organizarea şi


desfăşurarea procesuluieducaţional în clasele unde învaţă copiii cu CES.

Sunt mai multe modalităţi de implicare a profesorului itinerant/de sprijin în


cadrul lecţiei, acestea fiind schitaţe în proiectul didactic. Astfel:

• Poate sta, o anumită perioadă de timp, lîngă copilul cu CES, acordîndu-i


asistenţa necesară, pentru ca acesta să reuşească să participe la activităţile
realizate de toţi copiii din clasă.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
• În cazul în care se organizează lucrul în cooperare, poate sta în grupul unde
este copilul cu CES, acordînd asistenţă nu doar acestuia, dar şi celorlalţi membri
ai grupului.

• În anumite situaţii educaţionale, poate participa alături de profesor în procesul


de predare-învăţare-evaluare, acordînd atenţie specială copilului cu CES.

• În cazul în care copilul cu CES nu este în stare să stea la lecţie întreaga oră
academică, poate să plece cu elevul, după o anumită perioadă de timp, pentru a
continua activitatea individuală cu copilul.

Este important ca, după încheierea orei, să aibe loc o discuție cu profesorul de
la despre faptul cum s-a implicat copilul cu CES în activităţile din cadrul lecţiei,
ce a fost reuşit şi ce a fost mai puţin reuşit, ce soluţii de îmbunătăţire a
procesului didactic propune etc.

De asemenea, ar fi util ca după ore profesorul itinerant/de sprijin să completeze


jurnalul de reflecţii, specificînd anumite aspecte din cadrul orei referitoare la
activitatea copilului cu CES, iar informaţia din jurnal poate fi utilizată ulterior
în cadrul şedinţelor comisiilor metodice, a consiliilor profesorale, în lucrul cu
familia copiilor cu CES etc.

Din perspectiva de facilitator,consilier, mediator, roluri ale profesorul de sprijin,


acesta contribuie la promovarea educatiei incluzive :

·         prin realizarea materialelor didactice adaptate, instrumentelor de lucru şi


de evaluare specifice;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
·         facilitarea înţelegerii de către cadrele didactice a caracteristicilor de
personalitate a elevilor cu CES şi a particularităţilor proceselor cognitive, a
proceselor şi funcţiilor reglatorii care influenţează activitatea şcolară a acestor
elevi.

·         consiliază elevii care participă la programul de sprijin şi părinţii acestora


pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, implicarea părinţilor în activităţile
elevului, înţelegerea necesităţii unui program de studiu în familie,
supravegherea elevului pentru efectuarea temelor, importanţa sprijinului
afectiv, informare privind modalităţile de control pozitiv al comportamentului
copilului, importanţa frecventării şcolii;

·         prin medierea situațiilor în care aceşti elevi perturbă activitatea


desfăşurată în clasă, printr – un comportament care nu se circumscrie disciplinei
necesare la ore datorită incapacității de internalizare a normelor sociale;

În rolul de manager de caz/responsabilul de caz servicii psihoeducaționale


formulează măsuri de sprijin pentru promovarea educației incluzive cu
consultarea autorității locale:

·         Măsuri de sprijin pentru prevenirea și combaterea barierelor de atitudine;

·         Măsurile de sprijin pentru prevenirea și combaterea barierelor de mediu,


prin adaptarea rezonabilă a unității de învățământ în care învață copilul;

·         Măsurile de sprijin pentru pregătirea și adaptarea copilului în diferitele


etape de tranziție, între diferite medii și etape ale dezvoltării individuale;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Aceste măsuri se includ în în planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii
individualizat în funcție de tipul tranziției.

Toți copiii trebuie să beneficieze de educație. Fiecare poate fi sprijinit prin


măsuri pedagogiceîn clasă și cu sprijin suplimentar prin colaborarea cu alți
specialiști și cu familia. Înainte de a apela la măsuri speciale sau la alți
profesioniști, profesorul/învățătorul trebuie să cunoască modele concrete privind
posibilitatea de integrare școlară și educațională a tuturor copiilor pentru
individualizarea acțiunii didactice.

22. Evaluare M3: Schiță de proiect

Dezvoltare personală

Clasa: a II-a

Subiectul lecției: Am încredere în mine

 Competențe specifice:

1.1.Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii


simple

2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate

2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Aplicații digitale: Pixton,  Biteable

Material didactic: fișe de lucru, tablete, markere, benzi desenate, document


video

Metode  și  strategii  didactice:  metoda  activ-participatică,  audio-vizuală, 


învățarea  prin  descoperire,  discuții  frontale  și individuale, dezbaterea,
comentariul, completarea de fișe.

Mod de lucru: lucru individual, pe grupe, frontal

1. Captarea atenției: învățătorul le spune elevilor că a întîlnit un copil foarte


nemulțumit de sine și care arăta că se simte foarte nefericit. De asemenea, îi
întreabă care ar putea fi motivul. Motivație: deseori, elevii sunt mai dezinhibați
când este vorba despre altcineva  și nu despre ei înșiși.

Apoi învățătorul  le spune că le va face cunoștință cu acest copil. Pentru aceasta,
le trimite pe tabletă un link cu banda desenată

https://Pixton.com/bd:3ivgz7gz

Le solicită elevilor să privească cu atenție personajul principal, să îi observe


expresia feței, să identifice locurile, să descrie decorurile și să descopere/să
imagineze cauzele stării de spirit negative a personajului (10 minute)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
2.  Activitate pe grupe: elevii sunt organizați în grupe de câte 6, corespunzător
numărului de  6 imagini și le cere să creeze alt monolog pentru fiecare scenă,
însă care să ilustreze o stare de spirit pozitivă (5 minute)

Fiecare grupă își desemnează un reprezentant. Acesta citește replicile scrise.


Elevii votează cel mai bun text și justifică alegerea. (5 minute)

3. Învățătorul le distribuie elevilor fișa ”Floarea soarelui”, simbol al imaginii


pozitive despre sine, apoi le solicită să completeze  fiecare  frunză  cu  situațiile
care  îi  fac  să  se  simtă  mulțumiți  sau  mândri  de  ei  înșiși.

 Exemple  de  posibile completări:

”Când cânt”, „Când prietenii mă apreciază”, ”Când părinții mă laudă”, ”O faptă


bună”, ”Să îngrijesc un animal”, ”Când am grijă de frățiorul meu”, ”Când iau o
notă bună”, ”Când reușesc să înțeleg ceva dificil” etc.

4. Elevii sunt invitați să privească  un video motivațional ”Încrederea și stima


de sine, un dar pe care poți să ți-l faci” :

 https://biteable.com/watch/ncrederea-i-stima-de-sine-un-dar-pe-care-poi-s-
2162741

 Se inițiază un dialog în care copiii sunt încurajați să-și exprime opinia despre
filmul vizionat și să argumenteze.

5. Feed-back :

  elevii - scriu pe tablă un cuvânt sugestiv pentru a descrie activitatea la


care au participat, ce au învățat;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
   învățătorul - aprecieri la nivel individual și de grup și încurajări în
sporirea încrederii și a stimei de sine

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020