Sunteți pe pagina 1din 2

CAPTAREA ATENȚIEI

1.Joc de spargere a gheții intitulat „Terra-planeta albastră”. Elevii sunt dirijați să formuleze
deducții simple, de cauză-efect, prin completarea frazei începută de învățătoare:

- Dacă Terra este singura planetă din Sistemul Solar care are culoarea albastră, înseamnă
că este singura pe care există.... (apă)
- Dacă este singura pe care există apă, inseamnă că este singura planetă pe care există...
(viață)
- Dacă există viață, există..oameni,plante și animale.
2.Găsiți cuvinte cheie sau expresii, care să simbolizeze apa! (izvorul vieții, sănătate, viață,
frumusețe etc).

ANUNȚAREA TEMEI ȘI A OBIECTIVELOR

Voi prezenta elevilor într-o manieră accesibilă obiectivele pe care le urmăresc, specificând
mijloacelor de realizare selectate pentru lecţie. Voi scrie pe tablă titlul lecției, pe care elevii il
au deja notat pe foile primite.(Anexa 1-

DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII
Lecția va fi prezentată sub forma unei prezentări PowerPoint. Elevii au primit câte o fișă cu titlul
și schema lecției, pe care o vor completa pe parcurs.
Experimentul 1: (participă 3 elevi) primul elev va vărsa apa dintr-o sticlă în pahare și alte
recipiente, pentru a observa că ia forma vasului, apoi va introduce un obiect, pentru a observa
că este transparentă; al doilea va gusta și va mirosi, pentru a observa că nu are gust, miros; al
treilea elev va pune sare sau zahăr în apă și va observa că este un bun dizolvant.
Se completează pe fișă:
Proprietățile apei
- Apa curge, nu are formă;
- apa nu are miros(inodoră), gust(insipidă) și culoare(incoloră);
-este transparentă;
-este un bun dizolvant.
Experimentul 2: se pune apă în fierul de călcat și când acesta se încălzește, elevii vor observa
aburii și vor descrie procesul evaporarea; pentru a observa procesul condensarea, se îndreaptă
fierul de călcat către o suprafață rece (o oglindă) și elevii vor descrie transformarea vaporilor
în picături de apă;
Experimentul 3: câțiva elevi sunt invitați să observe și să atingă cuburi de gheață și să explice
unde și din ce cauză s-au format (înghețarea); alți elevi sunt invitați să pună cuburile de gheață
într-un vas de inox pe fierul încălzit și să explice procesul topirea
Forme de agregare ale apei:
Lichidă: (exemple)
Solidă: (exemple)
Gazoasă: (exemple)
-Pentru punctul Apa-resursă naturală, elevii vor vizualiza slide-urile următoare, după care vor
completa un ciorchine cu Utilizările apei și o schemă cu Importanța apei pentru om
Se completează:
3 moduri de poluare a apei:
3 consecințe ale poluării:
3 măsuri de prevenire:
OBȚINEREA PERFORMANȚEI
JOC DIDACTIC: Pălăriile gânditoare-thinking hats
Clasa va fi împărțită în 6 grupe. Fiecare participant trebuie să cunoască foarte bine
semnificația culorii grupei din care face parte și să-și asume rolul sugerat. Purtătorii pălăriilor
vor trebui să intre perfect în pielea personajelor, să gândească din perspectiva pălăriei sub care se
află,să schițeze pe fișă idei pentru dezbatere și apoi să le prezinte. La început, voi explica foarte
bine “regulile jocului” și conotațiile cromaticii.
Subiectul dezbaterii este un text care relatează un tip de comportament față de mediul
înconjurător (cuprins în ppt)
RETENȚIA ȘI TRANSFERUL
Se fac aprecieri verbale, atât la nivel individual, cât și colectiv. De asemenea, se vor face
aprecieri la nivelul grupelor și se vor acorda calificative