Sunteți pe pagina 1din 19

CLASA :I

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI STIINŢE ALE NATURII


OBIECTUL: MATEMATICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE NATURALE 0-10
TEMA LECŢIEI: NUMĂRUL ŞI CIFRA 2
TIPUL LECŢIEI: COMUNICARE DE NOI CUNOŞTINŢE

OBIECTIVE OPERAŢIONALE – La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


O1 - să repete unele versuri învăţate referitoare la cifrele 1si 2 ;
O2- să recunoască cifrele 1si 2 din desene;
O3 – să completeze numărul de elemente al unei mulţimi;
O4 – să deseneze mulţimi cu un număr de elemente indicat de cifre;
O5 – să povestească „cum a luat naştere” cifra 2;
O6 – să compună numărul 2 prin gruparea unor elemente în mulţimi de 2 obiecte;
O7 – să precizeze din ce elemente grafice este formată cifra 2 ;
O8 – să precizeze corespondentul cifră – mulţime;

STRATEGII DIDACTICE: inductive


a) Metode şi procedee- conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, problematizarea, jocul didactic, povestirea
b) Mijloace- planşe, „Povestea cifrei 2”, caiete de muncă individuală, suport liniat pentru matematică; cifre – model

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE:


1. frontală
2. observaţia sistematică
3. autoevaluare
4. individuală
5. evaluare de către colegi
OB ETAPELE LECTIEI CONTINUTUL INVATARII STRATEGII EVALUARE
OP DIDACTICE

O9 MOMENT Se creează condiţiile psihologice şi organizatorice necesare unei conversaţia frontală


ORGANIZATORIC bune desfăşurări a lecţiei
O11 VERIFICAREA TEMEI Se verifică tema cantitativ şi calitativ, făcându-se aprecieri verbale conversaţia, observaţia
asupra modului de scriere, corectitudinii şi calităţii temei. explicaţia sistematică
individuală
REACTUALIZAREA Se vor efectua exerciţii-joc pentru reactualizarea cunoştinţelor conversaţia frontală
CUNOŞTINŢELOR însuşite anterior, referitoare la cifra 1: explicaţia evaluarea de
O1 ÎNSUŞITE ANTERIOR
1. recunoaşterea cifrei 1 dintr-un desen; demonstraţia către colegi
O2
2. încercuirea numărului care arată câte obiecte sunt în exerciţiul
O6
O3 fiecare imagine; jocul didactic
O4 3. scrierea în casete a numărului de elemente descoperite în problematizarea
mulţimi date;
4. desenarea unui număr de obiecte indicate de cifre.
O9 DISCUŢII PREGĂTITORE Sensibilizarea elevilor faţă de conţinutul ce urmează a fi predat se povestirea frontală
O5 PENTRU NOUA LECŢIE face prin citirea „Poveştii cifrei 2” (se prezintă şi desenele conversaţia
aferente), pentru intuirea cifrei. explicaţia
O9 COMUNICAREA Se comunică într-o manieră accesibilă copiilor obiectivele lecţiei: explicaţia frontală
OBIECTIVELOR LECŢIEI să înveţe să scrie şi să citească cifra 2, să o recunoască, să opereze
cu aceasta în cadrul unor exerciţii-joc.
TRANSMITAREA- Se cercetează două mulţimi care au 1, respectiv 2 grupe de obiecte conversaţia frontală
ASIMILAREA DE NOI şi se explică cum s-a format noul număr: prin adăugarea a încă un explicaţia
CUNOŞTINŢE
element la cele precedente demonstraţia
Compunerea numărului 2 se face prin gruparea unor elemente în exerciţiul
O11 mulţimi de câte 2 obiecte. jocul didactic
O2 Se numără în ordine crescătoare şi descrescătoare, de la 1 la 2 şi de observaţia
O3 la 2 la 1. problematizarea
O6 Se scrie titlul pe suportul liniat şi se observă componentele şi
O7 modul de scriere a cifrei 2 şi direcţia de scriere a acesteia.
O8
Se execută de către câţiva elevi, cifra 2 pe suportul liniat, ceilalţi
execută cifra în aer, pentru a învăţa modalitatea de scriere, apoi
câteva cifre pe caietul de matematică.
După explicaţiile primite individual de la învăţător, se trece la
scrierea a 2 rânduri cu cifra 2, urmărindu-se executarea corecta a
acesteia.
O2 FIXAREA Se rezolvă sarcinile de lucru pe care învăţătorul le solicită. conversaţia frontală
O3 CONŢINUTULUI PREDAT 1. numără şi pune în casetă atâtea punctuleţe câte obiecte explicaţia observaţia
O4
sunt ; exerciţiul sistematică
O5
O6 2. recunoaşte cifra 2 din desen; jocul didactic
O7 3. desenează atâtea elemente câte arată numărul din casetă;
O10 4. încercuieşte grupa care are 2 obiecte;

O9 TEMA PENTRU Se explică tema pentru acasă, scrierea cifrei 2 şi completarea conversaţia frontala
ACASA exerciţiilor pentru această temă.
O10 APRECIERI ASUPRA Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a lecţiei, se conversaţia frontală
LECŢIEI evidenţiază elevii care au răspuns foarte bine, aceştia primind un autoevaluarea
premiu şi se încurajează ceilalţi elevi, pentru obţinerea în viitor a
unor rezultate mai bune.

ÎNCERCUIEŞTE NUMĂRUL CARE ARATĂ CÂTE OBIECTE SUNT ÎN


FIECARE IMAGINE
1 2
1 2 3
1 2 3
SCRIE NUMĂRUL DE ELEMENTE DIN FIECARE MULŢIME!
PUNE ÎN CASETĂ ATÂTEA PUNCTULEŢE CÂTE OBIECTE SUNT!
DESENEAZĂ ATÂTEA BILE CÂTE ÎŢI INDICĂ NUMĂRUL!
SCRIE NUMĂRUL CORESPUNZĂTOR ÎN CASETĂ!
ÎNCERCUIEŞTE GRUPA CARE ARE 2 OBIECTE!
GRUPEAZA CATE 2 OBIECTE!