Sunteți pe pagina 1din 4

Necesită:

Material Rulant gratis disponibil pe site


ROMANIAN ASSETS PACK : DOWNLOAD
LDH18 PACK : BUY
060DA PACK #1 : BUY
060DA PACK #2 : BUY
Vagoane Ks: BUY
Vagoane G: BUY
RSSLO Desiro VT642: BUY

La trei luni de la lansarea M200A Teiuș-Alba Iulia, ruta primește mult necesară extensie
înspre Cugir. Celor 20 de km li se alătură încă 37 de km, cuprinzând Vințu de Jos, Blandiana,
Tărtăria, Balomiru de Câmp, Șibot, Vinerea și Cugir. Ruta se prezintă într-o manieră mult mai
serioasă din punct de vedere infrastructural față de situația anterioară de pe Teiuș-Alba Iulia.
Porțiunea anterioară a primit atenție în ceea ce privește bugfixing-ul, scenery-ul și, mai ales,
optimizarea. Cea din urmă a fost cea mai gravă problemă, dar ar trebui să fie mult ameliorată
acum.
Viitorul proiectului constă în continuarea liniei înspre Deva, dar în același timp luând
în considerare și infrastructura de pe M200A. Prețul rutei este unul simbolic, motiv pentru care
butonul de donații rămâne activ. Cu această ocazie doresc să mulțumesc tuturor susținătorilor.
Prețul redus se datorează și vouă, iar drept recunoștință, cei care au donat până și doar un singur
euro, vor primi un voucher de gratuitate pentru această extensie. Încrederea nu va rămâne
niciodată nerăsplătită aici.

Teiuș-Alba Iulia-Cugir conține:


-Aprox. 57 de km electrificați. Teiuș-Coșlariu și Șibot-Cugir au electrificare clasică, iar
restul liniei se bucură de catenară modernă.
-13 stații. Pe porțiunea extensiei, Vințu de Jos, Blandiana, Șibot și Cugir au asigurate
clădirile reale.
-Aspecte caracteristice; răul Mureș, Cetatea Alba Carolina, industrie, vegetație realistă
și totodată adusă la un anumit standard, realism în ceea ce privește localitățile, două zone neutre
(între Alba Iulia și Vințu de Jos și între Balomiru de Câmp și Șibot), triajul dezafectat din
Coșlariu.
-Sprijin DEM și Google Maps Overlay, folosire la comun cu rearview-uri și cabview-
uri, pentru a asigura un realism cât mai ridicat.
-10 scenarii standard, dintre care 5 fac parte din pachetul asigurat reconstituirii
Cugirenei.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesită:
Material Rulant gratis disponibil pe site
ROMANIAN ASSETS PACK : DOWNLOAD
LDH18 PACK : BUY
060DA PACK #1 : BUY
060DA PACK #2 : BUY
Vagoane Ks: BUY
Vagoane G: BUY
RSSLO Desiro VT642: BUY

Three months after the release of M200A Teiuș-Alba Iulia, the route is receiving the so
much needed extension up to Cugir. The existing 20 kilometers are joined by some more 37
kilometers, composed by Vințu de Jos, Blandiana, Tărtăria, Balomiru de Câmp, Șibot, Vinerea
and Cugir. The route has a more serious approach towards the infrastructure, especially if you
compare it with the old one from M200A. Teiuș-Alba Iulia received some attention in regards
of bugfixing, scenery, and especially optimization. The latter was the worst issue, but it should
be solved to some degree.
The future of the project consists in the continuation towards Deva, but at the same time
keeping an eye on the infrastructure of M200A. The price of the route is a symbolic one, which
is why the donation button is still there. I’d like to give thanks to everyone which trusted and
supported the project. The cheap price is possible to you too, and as gratitude, everyone which
donated even one euro shall receive a voucher which grants the route free of charge. Trusting
the project shall not remain unrewarded here.
Teiuș-Alba Iulia-Cugir contains:
-Aprox. 57 electrified kilometers. Teiuș-Coșlariu and Șibot-Cugir still has the classic
catenary system, while the rest of the route enjoys the modern one.
-13 stations. On the extension, we have the real buildings in Vințu de Jos, Blandiana,
Șibot and Cugir.
-Characteristic aspects of the route: the Mureș river, Alba Carolina Citadel, various
industries, realistic and standardized vegetation and towns, two neutral zones (between Alba
Iulia and Vințu de Jos and between Balomiru de Câmp and Șibot), the disaffected sorting
railway station from Coșlariu.
-DEM and Google Maps Overlay support used together with rearviews and cabviews,
which highly contributed to offering a realistic landscape and feel.
-2 basic quick drive and 10 standard scenarios (of which only 2 have English support
for now, at least until the community will ask for it). Of those 10 scenarios, 5 are from the
Restauration of Cugireana pack.

S-ar putea să vă placă și