Sunteți pe pagina 1din 1

Condiţia jurnalistului

Profesia de jurnalist nu beneficiază de reglementări juridice adecvate, astfel încât se pot insinua
atitudini necorespunzătoare în relaţia ierarhică a jurnalistului, precum şi la nivelul drepturilor şi
libertăţilor profesionale. Exemplificând, se remarcă faptul că domeniul profesional jurnalistic
este tensionat din cauza încercărilor de dominaţie politică sau guvernamentală, obiectivate prin
subiecte preferenţiale, abordări particulare, orientări politice, etc. Domeniile profesionale
marcate cel mai mult aparţin presei scrise, urmate de televiziune şi radio. Cu cât nivelul ierarhic
este superior cu atât presiunea socio-politică este percepută mai accentuat.
Sistemul valoric al jurnaliştilor conform studiului efectuat nu are sustenabilitate social. La
nivelul realizării unui material primează noutatea informaţiei în detrimentul principiilor
deontologice şi a concordanţei cu realitatea, de cele mai multe ori, profesia de jurnalist este
lipsită de modele etice şi profesionale ,acest fapt fiind observabil mai accentuat la nivelul
tinerilor jurnalişti. Lipsa valorilor și a modelelor etice şi deontologice îi determină pe jurnalişti să
perceapă drepturile cetăţeneşti ca impedimente în cariera lor profesională
Percepţia privind calitatea jurnalismului românesc denota că produsul creaţiei jurnalistice
individuale este perturbat de atitudinii şi percepţii eronate ale socialului şi ale rolului profesiei de
jurnalist în contextul socio-politic actual; absenţa reglementării juridice a profesiei favorizează
comportamente lipsite de profesionalism, transformând mass-media într-un mijloc de manipulare
vulnerabil la influenţe din partea celorlalte puteri în stat iar lipsa de modele consistente şi
neputinţa de a-şi percepe propriul progres în carieră reduce calitatea actului jurnalistic şi perturbă
exercitarea rolului mass-media în societate ca putere independentă a statului.