Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA ACTIVITĂŢII ZILNICE PENTRU AUTOVEHICUL

Număr de
înmatricular Cod Numerele de inventar ale
Unitatea e Luna 20______ activitate Cod Marcă remorcilor (semiremorcilor)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ziua şi Prestaţi Lubrifianţi
ora Parcurs (KM) i Carburanţi (litri) (litri) Km Întreţinere
echiv

Timp în exploatare
de la

Rest în rezervor
ultimul

Consum normat
Diferenţe + sau
Numărul foii de

Consum Efectiv
proces
tehnologi

Transmisie
Echivalent

Nr. Foii de
Efectiv Alimentări c

Restituiri

comandă
Instalaţii
auxiliare
Tone km
parcurs

Tranzit
Plecări

Numele şi

încărc

Motor
Lichid
Sosiri

ătură

(gaz)
Total
(ore)

Tone
prenumele

BCF
Cu
şoferului RT UI

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Total Decada I şi a II-a


Diferenţa faţă de
Alimentări în tranzit Normarea uleiului normă Număr de zile şi imobilizări pe cauze
Pe parcurs La instal instal
intern benefici transm aţii trans aţii inve acti alte
(gaz) Extern ar motor isie aux motor misie aux. ntar ve RT RC RK ARK TG AC LP LA LC DI YLS LS cauze
19 20 21 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Efectiv de la
Parcurs realizat introducere în
(km) exploatare Echivalent Spaţiu pentru calcule, însemnări
de la de la
introducere ultima
în exploatare RK N - De
cutie de la nou punte
punte Transmisie
motor viteze faţă spate cardanică Verificat Întocmit
La începutul lunii
Total
Totallună în curs
general la
sfârşitul lunii
total

alcule, însemnări

Întocmit