Sunteți pe pagina 1din 18

Canon de rugăciune către

Sfântul Ioan, Înaintemergătorul


şi Botezătorul Domnului la
Sărbătoarea Sfinţilor Ierarhi
Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou,
Patriarhii Constantinopolului
2

2
3

Canon de rugăciune către Sfântul Ioan,


Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului la
Sărbătoarea Sfinţilor Ierarhi Alexandru, Ioan
şi Pavel cel Nou, Patriarhii
Constantinopolului

30 August

Rugăciunile începătoare, obligatorii:


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de


Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe
noi.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului,


Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul
bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru
noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte,
Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,


miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi!

3
4

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără


de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi


acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi.


Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne,
iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă
neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele


Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă
nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că,


nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem
Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

4
5

Troparul Sfântului Ioan,


Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului,
la Sărbătoarea Sfinţilor Ierarhi Alexandru,
Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii
Constantinopolului, glasul al 2-lea:
Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul
îţi este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat
cu adevărat mai cinstit şi decât proorocii. Că te-ai învrednicit a
boteza în repejunile Iordanului pe Cel Propovăduit. Drept
aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit şi
celor din iad pe Dumnezeu, Cel Ce S-a arătat în trup: pe Cel Ce
a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.


Irmosul:
Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt
răspunde-voi Împărătesei Maici; şi mă voi arăta, luminat
prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe sfeşnicul cel prealuminat, pe propovăduitorul lumii,
peDumnezeiescul Apostol şi slujitorul lui Hristos, pe cel
mărturisit de Dumnezeu, pe Înaintemergătorul Domnului, cine
va putea să-l laude după vrednicie?
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Dumnezeiescul începător al cetelor puterilor celor fără de
trup a venit către Dumnezeiască şi Sfinţită Biserica lui
Dumnezeu, aducând bunele vestiri bătrânului: vei naşte, o, prea
bătrânule, pe Înaintemergătorul Domnului.

5
6

Stih: Sfinte Proorocule Ioan,


Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-
te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe preaalesul Prooroc şi Înaintemergător
pântecele cel sterp şi bătrân l-a avut; acela din
pântecele maicii, o, minune străină, s-a închinat
lui Hristos, Celui Ce era purtat în pântecele Maicii
lui Dumnezeu.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Zis-a Dumnezeiescul Înger către Fecioara cea care purta
în pântece; Mireasă lui Dumnezeu, mergi degrab la casa
Elisabetei, ca să o afli pe dânsa însărcinată şi să cunoşti
naşterea cea de negrăit pe care o vestesc ţie.

Cântarea a 3-a.
Irmosul:
Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel
viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească,
întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi
învrednicindu-i.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Născându-se Ioan din cea stearpă după cuviinţă, a
dezlegat limba părintelui său, căci fiind ca un glas al Cuvântului
bine glăsuitor, binecuvântându-L a grăit: Tu Singur eşti Sfânt şi
Domn.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Neiubind nici una din cele de aici, fugind, ai locuit în
pustietate ca într-o cetate şi întărindu-te cu Duhul Cel

6
7

Dumnezeiesc, preamărite, fără de materie ai


vieţuit ca şi Dumnezeiescul Ilie.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan,
Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului,
roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Tulburarea vieţii nesuferind-o, înţelepte, ca
o pasăre te-ai îndepărtat în pustietăţi petrecând şi ai aflat pe
Domnul mângâindu-te şi mântuindu-te de vifor şi de nevoi.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
A mers Fecioara la casa Elisabetei, purtând în pântece pe
Dumnezeu Cuvântul, Cel fără de început; şi amândouă
îmbrăţişându-se şi cunoscând îndată Înaintemergătorul, s-a
închinat Lui din pântece.

Cântarea a 4-a.
Irmosul:
Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei
de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte,
a grăit: Slavă Puterii Tale, Doamne.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Rădăcini şi miere sălbatică şi lăstari ai mâncat, ca o
mâncare aleasă, Fericite Înaintemergătorule şi te îmbrăcai cu
haină din păr de cămilă, mai aleasă decât porfira cea
împărătească.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe Cel Ce prin cuvânt a zidit toate, L-ai propovăduit de
plugar tuturor, fericite; că Acesta este Care ţine lopata în mâini
şi ca un drept alege aria foarte bine.
7
8

Stih: Sfinte Proorocule Ioan,


Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-
te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca fiind fără de trup, mărite, nu ai dat somn
ochilor tăi, înţelepte, nici tâmplelor tale spre
odihnă trupului, fericite, până ce te-ai zidit pe tine
casă Dumnezeiescului Duh.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Graiul lui Avacum a luat împlinire în tine, Fecioară
Preacântată, căci din Munte Umbros, din tine, a venit
Dumnezeu, Întrupându-Se, mântuind pe oameni din
înşelăciune.

Cântarea a 5-a.
Irmosul:
Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că
tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe
Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani,
Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu tăria Dumnezeiescului Duh fiind îmbrăcat, mărite,
tuturor ai strigat pe faţă, pocăiţi-vă; iată securea vădit zace
acum lângă rădăcina copacilor, tăind pe cei fără de roadă, iar
pe cei buni curăţindu-i.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Limba ca o trâmbiţă având, Înaintemergătorule al
Domnului, cu bună glăsuire glăsuiai celor de faţă: eu vă botez

8
9

acum cu apă, dar va veni în urma mea Altul tare,


botezând cu foc şi cu apa.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan,
Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului,
roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Dumnezeiescul Prooroc mai înainte a
proorocit că va veni Domnul; iar tu ai venit vestitor înaintea feţei
Lui, mai înainte gătind cărările Lui, Care va mântui pe poporul
cel neplecat şi-l va alcătui întru soartă sfântă lui Dumnezeu.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Înaintemergătorul fiind purtat în pântecele maicii sale,
după ce a cunoscut pe Ziditorul său că este Purtat în chip
înfricoşător în pântece Fecioresc, luminându-se de
Dumnezeiescul Duh, a săltat înlăuntru şi căzând, s-a închinat
Lui.

Cântarea a 6-a.
Irmosul:
Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic
Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să
batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut
dintr-însa.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Către tine poporul cel prea viclean a venit ispitindu-te şi
grăindu-ţi: tu eşti Domnul? Iar tu le-ai zis: nu sunt eu, ci Altul
este, Care va veni în urma mea, mai Marele meu.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

9
10

Eu sunt din fire stricăcioasă, iar Cel Care


vine în urma mea este Nestricăcios şi mai presus
de ani şi Făcător a toată zidirea, Căruia nu pot să-
I dezleg nici încălţămintele.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan,
Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-
te lui Dumnezeu pentru noi.
Văzându-te toţi desfrânaţii şi vameşii şi nesăţioşii, alergau
împreună şi se botezau de la tine, Mărite Proorocule, învăţându-
se călătoria cea către Hristos.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Răpeşte din tot felul de răutăţi pe robii tăi, Fecioară
Mireasă Dumnezeiască, pe cei ce scapă sub nebiruitul tău
Acoperământ şi de înfricoşătoarele chinuri ce au să fie îi
izbăveşte.
CONDAC, glasul al 5-lea.
Mărită tăierea Înaintemergătorului, rânduială
Dumnezeiască a fost, ca şi celor din iad să propovăduiască
venirea Mântuitorului. Să se tânguiască Irodiada care a cerut
ucidere fărădelege. Că nu Legea lui Dumnezeu nici Viaţa Cea
Vie a iubit, ci pe cea amăgitoare şi vremelnică.

Cântarea a 7-a.
Irmosul:
N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, ci numai
Făcătorului; şi groaza focului bărbăteşte călcându-o se
bucurau, cântând; Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi
Doamne, bine eşti cuvântat.

10
11

Stih: Sfinte Proorocule Ioan,


Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului,
roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Stând vitejeşte împotriva lui Irod, Mărite
Înaintemergătorule, pe dânsul l-ai mustrat,
grăind: nu ţi se cuvine a avea patul celui de un
sânge cu tine, ca pe un nelegiuit; iar el, nesuferindu-te, a tăiat
capul tău.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca un Prooroc Preamărit, mai înainte de naştere ai
cunoscut pe Domnul şi ca pe un Mieluşel al lui Dumnezeu,
tuturor L-ai arătat, trăgând pe toţi către închinăciunea cea
Dumnezeiască, grăind către Domnul: Dumnezeule, bine eşti
cuvântat.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Vrând a primi sfârşitul cel fericit, Mărite
Înaintemergătorule, ai trimis pe ucenicii tăi către Hristos
Dumnezeu, întrebându-L pe Dânsul: Tu eşti, Doamne, Cel Ce
vine să mântuiască lumea, sau pe altul să aşteptăm?
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
A răspuns Hristos ucenicilor tai: mergeţi şi-i ziceţi lui Ioan:
morţii înviază, surzii aud, leproşii se curăţesc şi şchiopii umblă
precum cerbul.

11
12

Cântarea a 8-a.
Irmosul:
Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor,
naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit,
atunci fiind închipuită, iar acum plinită; pe toată
lumea ridică să-ţi cânte ţie: pe Domnul, lucrurile,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Fost-ai Prooroc al Legii celei Vechi şi al celei Noi,
prealăudate şi mai mare decât toţi proorocii, căci nu te-ai făcut
trestie bătută de vânturi, ci ai stat neclintit grăind: pe Domnul
binecuvântaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Nebunindu-se Irod de boldurile Irodiadei, văzând pe fata
preadesfrânatei jucând, a zis ticălosul: orice-mi vei cere îţi voi
da, până la jumătate din împărăţia mea, cu jurământ. Şi ea a
cerut capul Înaintemergătorului.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Temniţa ţinea pe Ioan, iar ospăţul ţinea pe Irod, veselindu-
l. Atunci a jucat fata preadesfrânatei şi lui Irod plăcându-i, i-a dat
întru tot Cinstitul şi Sfântul Cap al Înaintemergătorului ca să-l
ducă maicii sale drept dar Preacinstit.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Izbăveşte cetatea ta, Fecioară, de toată înfricoşarea şi
vătămarea; de cutremur, de cădere, de robia barbarilor şi de
chinul cel înfricoşător al focului celui veşnic; că pe tine, după
Dumnezeu, Folositoare toţi creştinii te avem, Fecioară.

12
13

Cântarea a 9-a.
Irmosul:
Tot neamul omenesc să salte cu duhul,
fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor
celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a
Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te,
Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea
Fecioară.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Băutura cea urâtă şi cina cea necurată, jocul cel fără de
frumuseţe, a înverşunat foarte pe ticălosul spre turbarea
nesaţului şi plată desfrânatei a dat capul Înaintemergătorului, de
care nu este vrednică nici lumea toată. Înfricoşătoare este taina.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
O, cum Irod cel cumplit nu s-a înfricoşat de Judecătorul cel
neamăgit! Ci, în sufletul său fiind înnebunit înlăuntru, cu
vicleşug hrănea uciderea Botezătorului, cel ce îl mustrase. Şi
nesuferind, căuta vreme ca prilej bun şi găsindu-l, a tăiat pe cel
drept.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Intrat-ai cu adevărat de pe pământ în cele sfinte, ca un
înger, ca unul care îngereşte ai vieţuit pe pământ, înţelepte,
Înaintemergătorule al Domnului adu-ţi aminte din înălţime de
cântăreţii tăi, mărite şi cere iertare păcatelor şi ne dă pace şi
milă.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.

13
14

O, Fiule al lui Dumnezeu, Îndelung


Răbdătorule Doamne şi Mult Milostive! Prin
rugăciunile Botezătorului Tău şi prin rugăciunile
celei ce Te-a născut pe Tine şi ale tuturor sfinţilor
Tăi, pe robii Tăi îi mântuieşte şi dă de sus biruinţă
poporului nostru binecredincios, ca un Iubitor de
oameni.
SEDELNA, glasul 1. Podobie:
Mormântul Tău...
Pe Mergătorul înaintea lui Hristos, Botezătorul şi
Proorocul, să-l cinstim credincioşii cu curată cunoştinţă, ca pe
un Mărit Propovăduitor şi al pocăinţei Învăţător şi ca pe un
Mucenic cu totul adevărat al Mântuitorului. Că, nebunia lui Irod
mustrând, capul i s-a tăiat.
SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,
glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...
Izvoare de lacrimi dăruieşte-mi mie, Dumnezeiască
Mireasă, prin care să spăl gândurile inimii mele celei pătimaşe,
Ceea ce eşti cu totul fără prihană; şi desăvârşit să sting văpaia
poftei celei necuvioase, cu singură ajutorinţa ta, Nădejdea mea
şi Întărirea, Maica lui Hristos Dumnezeu.
SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne
întâmpină...
Degrab ne întâmpină pe noi mai înainte până ce nu ne
robim; când vrăjmaşii Te hulesc pe Tine şi ne îngrozesc pe noi,
Hristoase, Dumnezeul nostru, pierde cu Crucea Ta pe cei ce se
luptă cu noi, ca să cunoască cât poate credinţa dreptmăritorilor.
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule
de oameni.

14
15

Încheierea:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită
și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea
cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în


veac. (de 3 ori)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse


Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe
noi, amin!

15
16

16
17

17
18

18

S-ar putea să vă placă și